יומן הבוקר
הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
תביעת ההשתקה של הדס קליין נגדי (3). כתב ההגנה, פרק ג', אי אמינותה של קליין: "קליין בעדותה בבית המשפט תיארה את 'קו האספקה' בביטוי 'סיפור חיינו', ביטוי שנסתר מכל הראיות שהוצגו הן במשטרה והן בדיוני המשפט"; קליין וחוקריה 'זרקו' במהלך חקירותיה במשטרה מספרים לאוויר כאילו מדובר ברולטה ולא בכתב אישום המבוסס על ראיות"

חוזר לפרסם חלקים נרחבים מכתב ההגנה שלי על תביעת ההשתקה של הדס קליין – והיום הפרק על אי אמינותה של התובעת בנוגע לקו האספקה השוטף של שמפניות וסיגרים לכאורה לבני הזוג נתניהו.

***

1.

כאמור, התובעת היא עדת תביעה מרכזית בתיק 1000, העידה במשך 15 דיונים בבית המשפט, "המחזיקים" יותר מ-2,000 עמודי פרוטוקול ונחקרה 12 פעמים במשטרה, כולל 2 חקירות השלמה אחרי הגשת כתב האישום בתיקי האלפים.

היקף עדותה בבית המשפט, כמו גם היקף חקירותיה במשטרה, הוא הגבוה ביותר מבין עדי התביעה בתיק 1000, כולל מילצ'ן, שנחשב עד מרכזי בתיק.

הדבר מלמד על החשיבות העצומה והמרכזית שייחסו המשטרה והפרקליטות לתובעת בתיק 1000 על מנת להפליל את ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו.

2.

התובעת שימשה בתקופת כתב האישום כעוזרת האישית של מילצ'ן ופאקר ועדותה עסקה בעיקר בליבת כתב האישום: כמויות השמפניות והסיגרים שהוענקו לכאורה לבני הזוג נתניהו.

כתב האישום נקב בשווי השמפניות והסיגרים שהוענקו לכאורה לבני הזוג נתניהו על חודו של שקל – 691,776 אלף ש"ח – למרות שלא הובאו כל אסמכתאות לסכומים שצוינו. נספח 1 – טבלת הסכומים של השמפניות והסיגרים מכתב האישום.

3.

כתב האישום בתיק 1000 התבסס על עדויותיה של התובעת ותיאר מציאות שבה המתנות לבני הזוג נתניהו ניתנו ב"רציפות ובאופן תדיר" – מה שכונה בכתב האישום "קו אספקה".

כתב האישום אף תיאר מציאות שבה היו "דרישות" ו"בקשות", דבר שנסתר מעדותו של מילצ'ן בבית המשפט וגם מחקירותיו במשטרה (ציטוטים מפרוטוקול הדיון ב-2.7.2023, חקירתו הנגדית של מילצ'ן, עמוד 30268, ש' 12-21).

4.

התובעת בעדותה בבית המשפט תיארה את "קו האספקה" בביטוי "סיפור חיינו",  ביטוי שנסתר מכל הראיות שהוצגו הן במשטרה והן בדיוני המשפט.
נתייחס להלן ביתר הרחבה לעניין זה במענה לסעיפים 14-15 לכתב התביעה.

5.

מחקירותיה של התובעת במשטרה ומעדותה בבית המשפט עלה באופן חד משמעי שסכומי הסיגרים והשמפניות שפורטו בכתב האישום מבוססים על השערות, הערכות וניחושים של התובעת בלבד, בלי שום ראיות חפציות ובניגוד לעדויות של עדים מרכזיים אחרים, כמו מילצ'ן ויונתן חסון –  נהגו של מילצ'ן.

6.

השערותיה וניחושיה של התובעת באו לידי ביטוי במזכר משטרתי שערך רו"ח פקד מר ארנון אליעז: 98% מרכישות הסיגרים של מילצ'ן ופאקר הוענקו למר נתניהו ו98% מרכישות השמפניות של פאקר ו-65% מרכישות השמפניות של מילצ'ן הוענקו לגברת נתניהו.

על פי המזכר. כלומר, כתב אישום פלילי הוגש נגד ראש ממשלה בישראל רק על בסיס הערכותיה לעיל של התובעת. נספח 2 – מזכר של רו"ח פקד ארנון אליעז על סכומי השמפניות והסיגרים.

7.

התובעת וחוקריה "זרקו" במהלך חקירותיה במשטרה מספרים לאוויר כאילו מדובר ברולטה ולא בכתב אישום המבוסס על ראיות – ציטוטים מחקירתה של התובעת במשטרה ב-13.12.2016, עמ' 9.

במהלך הדיון ב-19.7.2022 תהה כבוד השופט משה בר-עם האם חישובי הכמויות מתבססים רק על עדותה של התובעת ונענה בחיוב (פרוטוקול הדיון ביום 19.7.2022, עמוד 17397, ש' 2-10):

"כב' השופט מ' בר-עם: כן, אבל זה מבוסס רק על עדותה של גב' קליין

עו"ד אלון גילדין: מבוסס על עדותה אבל דרכי החישוב שלה ודרכי ההתייחסות שלו לא נגמרו בחקירה הראשונית הזאת שבו בסופו של דבר אחרי התלבטות שהיא אמרה ככה וככה, היא הגיעה ל-65-35 היא מתייחסת לזה גם בעדויות, שלוש לדעתי, עדויות מאוחרות יותר אבל,

כב' השופט מ' בר-עם:  אבל אפשר לומר שאלמלא עדותה אנחנו נמצאים באיזשהו ערפל לגבי החלוקה?

עו"ד עמית חדד: ברור

כב' השופט מ' בר-עם: אלמלא עדותה כשיש ראיות נוספות?

עו"ד אלון גילדין: ביחס לכימות של ה-65% כתב האישום נשען על עדותה של גב' הדס קליין".

8.

גם ניצב מישנה מומי משולם, ראש צוות החקירה בתיק 1000, השיב לשאלת כבוד השופט בר-עם, כי החקירה התבססה אך ורק על הערכותיה של התובעת (פרוטוקול הדיון ב-18.4.2023, עמוד 26436, ש' 13-15):

"כב' השופט מ' בר-עם: אפשר לצמצם את כל העניין ולהסכם ולומר שלמעשה הדס זה בעצם הבסיס היחיד לקביעה של כמות הסיגרים והשמפניות

 ת. נכון, אני גם אמרתי את זה".

9.

בנוסף, כבוד השופט עודד שחם תהה לגבי מתודולוגיות החישוב. פרוטוקול הדיון ב-19.7.2022, מעמוד 17394 ש' 21 עד עמוד 17396 ש' 23.

השערותיה של התובעת לגבי הכמויות ולגבי "קו האספקה" (או "סיפור חיינו" בלשונה) לא נתמכו על ידי עדים נוספים. נהפוך הוא, הם נסתרו חזיתית ע"י מילצ'ן ומר חסון.

10.

בנוגע לסתירה החזיתית עם מילצ'ן, נפנה לפרוטוקול הדיון של חקירתו הנגדית ב-3.7.2023, שבה מילצ'ן מודה שסך הענקת המתנות לא עלו על ממוצע של 3-4 פעמים בשנה.
בנוגע לסיגרים שהוענקו למר נתניהו, העיד מילצ'ן כי היו בסך הכל 17 פעמים לאורך השנים (5-6 שנים) שבהן העניק קופסא אחת או שתיים של סיגרים – תיאור שסותר חזיתית את תיאורי התובעת.

11.

חסון, נהגו של מילצ'ן, העיד כבר בחקירתו הראשית שביקר 20-25 בלבד במעון ראש הממשלה בבלפור במשך השנים מושא כתב האישום (ממוצע של כ-4 פעמים בשנה בלבד, דומה לעדותו של מילצ'ן)

 בנוגע לסתירת עדות התובעת  עם מר חסון ראו להלן מענה לסעיפים 210-211 לכתב התביעה.

12.

הניסיון של התובעת להביא מאות חשבוניות של רכישה כללית על-ידי מילצ'ן ופאקר כאסמכתאות לאספקת השמפניות והסיגרים כביכול לבני הזוג נתניהו – נדון לכישלון.
חשבוניות אינן יכולות להוות עדות לאספקה למאן דהוא בלי שיש תעודות משלוח ו/או הוכחה לאספקה בפועל לנתניהו.

13.

כבוד השופט משה בר-עם עמד על כך כבר ביום העדות הראשון של התובעת (פרוטוקול הדיון ב-5.7.2022, עמוד 16371 ש' 6-10):

"כבוד השופט משה בר עם: יש גם את תעודות המשלוח כדי שאפשר לקבל מועדים? כי החשבונית לא בהכרח מלמדת על מועד האספקה, חשבונית זה חשבונית, אדוני עוסק במיסים ומבין, תעודות המשלוח בדרך כלל היא המסמך של…

עו"ד אלון גילדין: מתי זה עבר? לא, אין, החנויות לא היה משהו, אבל אנחנו נשאל את הספקים ואנחנו נראה את המועד, אחרי כמה זמן הם מוציאים חשבונית".

14.

כבוד השופט בר-עם המשיך לעמוד על הסוגייה החשובה של מחסור בתיעוד של תעודות המשלוח וגם לגבי העובדה שלא היו אסמכתאות להעברות בנקאיות – למשל, בעדותו של אחד מספקי השמפניות והסיגרים, דוד בבלי (פרוטוקול הדיון מה-3.10.2022, עמוד 18665 ש' 6 עד עמוד 18666 ש' 3):

15.

נציגי מערכת אכיפת החוק, הודו שהם הסתמכו אך ורק על עדותה של התובעת. ניצב מישנה מר מומי משולם, ראש צוות החקירה בתיק 1000, העיד בבית המשפט שהם "האמינו לכל מילה" של התובעת ולא טרחו לבדוק כלל את הערכותיה (פרוטוקול הדיון ב-18.4.2023, עמוד 26472 ש' 2-11):

"כב' השופט מ' בר-עם: הוא לא שואל מה המעמד שלה, אם היא גורם מרכזי בחקירה, אדוני אמר בחקירה שנטה לקבל את גרסתה,

ת. נכון

ש. בלי לבדוק

כב' השופט מ' בר-עם: ככל שישנם עדויות אחרות, ככל שישנם או לא ישנם אבל בעצם היא הייתה הגרעין של החשדות אז הוא שואל אם הדבר הזה מקבל משמעות אחרת?

ת. לא, כי אני אומר שוב שאנחנו האמנו לה שבאמת הטלפון שלה נגנב, נשבר, אני כבר לא זוכר

ש. דרך אגב, לא טלפון אחד, היא אמרה, זה חשוב, היא אמרה על כמה טלפונים, נשברו ו/או אבדו ו/או טבעו בבריכה ו/או נזרקו לבריכה.

ת. אני מאמין לכל מילה של הדס קליין".

16.

מר משולם הודה שהם לא בדקו כלל את הגעת השמפניות והסיגרים בפועל. כלומר, הסתמכו רק על גרסתה של התובעת (פרוטוקול מ-18.4.2023, ע' 26467 ש'15-21):

"ת. ואני אומר עוד פעם, אנחנו לאורך שנים אין לי תאריכים ספציפיים ולכן לא עשינו את הבדיקות ואני לא יודע גם אם כל פעם שהוא היה מגיע לצורך העניין לרוה"מ אז בהכרח הייתה העברה של שמפניות, זה לא שהיה לנו, אין לי שום בעיה אם היה לי תאריכים ומועדים ספציפיים לבוא ולבדוק את זה.
עכשיו, אנחנו מדברים על תקופה של חמש שנים, גם לא כל פעם שהוא היה מגיע לירושלים זה אומר שהוא הגיע לשם וגם זה לא אומר שכל פעם שהוא היה מגיע לבלפור בהכרח הוא נתן והשיקול והסיבה היחידה שלא בדקנו את זה, זה הכל, אני עומד מאחוריו".

17.

בנוסף, שלושה רואי חשבון סותרים את טענתה של התובעת כאילו תשלום בעשרות אלפי שקלים לספק קבוע (הכוונה לחנות הסיגרים "קבינט") בוצע מהקופה הקטנה של מילצ'ן, לפי טענת התובעת.
שלושתם הכחישו בצורה חד משמעית שהיו תשלומים במזומן לספק קבוע, בוודאי שבהיקפים של עשרות אלפי שקלים ואף למעלה מכך.

פרוטוקול הדיון מיום 30.05.23 מעמוד 29121 ש' 19 עד עמוד 29130 ש' 21 ופרוטוקול מ-13.6.2023 עמוד 29466 ש' 13 עד עמוד 29468 ש' 15.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »