יומן הבוקר
הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
כתב ההגנה בתביעת ההשתקה של הדס קליין (4). "הכזבים של קליין: הודתה בעצמה ששיקרה למילצ'ן... לא סיפרה את מלוא האמת על הביקורים במלון רויאל ביץ'... כיזבה כאשר השיבה שאינה יודעת על הניסיון לייחס את כל הסיגרים והשמפניות לנתניהו"

כתב ההגנה שלי לתביעת ההשתקה של הדס קליין – פרק ד' – פירוט הכזבים של הדס קליין:

***

1.

התובעת כיזבה כאשר השיבה לבא כוחו של ראש הממשלה שאינה יודעת על הניסיון לייחס כמעט את כל הסיגרים והשמפניות שנרכשו אי פעם במשק הבית של פאקר ושל מילצ'ן לנתניהו – מדובר בניסיון לעוות את המציאות.
הרי התובעת היא זו שמסרה את הערכותיה שכמעט 100% מרכישות הסיגרים של מילצ'ן ופאקר יועדו לבנימין נתניהו ואילו כמעט 100% של השמפניות של פאקר יועדו לשרה נתניהו ו-66% מהשמפניות של מילצ'ן יועדו לשרה נתניהו.

2.

התובעת העידה בחקירתה הנגדית, לראשונה, על חיפוש בטלפון בשיתוף פעולה עם החוקרים, דבר שלא הוזכר כלל בחקירותיה במשטרה, לא בריענון העד ולא נתמך בשום ראיה חפצית.

בא כוחו של ראש הממשלה הטיח בפניה שהיא משקרת במצח נחושה או שהדבר הוסתר. עד עצם היום הזה לא התקבל מהפרקליטות כל מסמך בנוגע לכך למרות בקשתו של בא כוחו של ראש הממשלה.

3.

בא כוחו של ראש הממשלה עימת אותה עם גרסתה לגבי הודעה מאפי אזולאי, אב הבית לשעבר בבלפור – שאזולאי מכחיש.
כמובן שגם במקרה זה אין לגרסתה של התובעת שום תימוכין כיוון שהיא לא מסרה את הטלפונים שלה וגם לא מסרונים.

4.

בא כוחו של ראש הממשלה עימת את התובעת עם גרסתה כאילו הציעה לחוקרים את כל העזרה, כולל טלפונים והודעות, אבל במציאות היא עשתה את ההיפך הגמור ולא מסרה דבר.

5.

התובעת הציגה גרסה לא מתקבלת על הדעת שכל הטלפונים שלה נעלמו, נשברו, התקלקלו או טבעו בבריכה ולכן לא הציגה שום ראיה חפצית (פרוטוקול הדיון ב-12.7.2022, עמוד 16713, שורות 8-11).

6.

בא כוחו של ראש הממשלה הוכיח לתובעת שהיא כיזבה בנוגע למתנות שהעניקה גברת שרה נתניהו לפאקר (ראו מענה לסעיפים 74-75 לכתב התביעה).

7.

התובעת טענה בחקירתה הראשית שלבד ממחזיק מפתחות ושקית עם צעצוע מהפיראט האדום גב' שרה נתניהו לא העניקה שום מתנות לבני הזוג מילצ'ן – טענה שנסתרה. ראו מענה לסעיפים 316-317 לכתב התביעה.

8.

התובעת טענה בחקירתה הראשית שהיו "דרישות" תוך צרחות של גברת נתניהו. טענה שנסתרה – ראו מענה לסעיפים 74-75 לכתב התביעה.

9.

התובעת "ציירה" עצמה כמי שפחדה על משרתה כיוון שהיא "נושאת בעול הפרנסה" ובעלה נכה. המציאות שונה לחלוטין (נרחיב להלן בעניין זה ונזכיר את שכרה של התובעת שעל פי הערכות עולה על 100 אלף ש"ח ברוטו בחודש).

10.

התובעת טענה שמילצ'ן הוא זה ששילם על אחת מהארוחות שבישל השף חיים כהן, טענה שנסתרה על-ידו (פרוטוקול מ-7.9.2022, מע' 17693 ש' 9 עד עמ' 17695 ש' 4).

נספח 1 – הפוסט של השף חיים כהן.

11.

זאת ועוד; בפתח החקירה הנגדית הטיח בא כוחו של ראש הממשלה כמה וכמה פעמים בתובעת שהיא משקרת ולא דוברת אמת (פרוטוקול הדיון ב-12.7.2022 עמוד 16620, ש' 10-17). וכך גם בפרוטוקול הדיון ב-12.7.2022 עמוד 16628, ש' 14-16:

"ש. אני אומר לך שניתנו מתנות מפעם לפעם על ידי מילצ'ן לראש הממשלה לשעבר וגם ניתנו מפעם לפעם מתנות לשרה נתניהו אבל כל מה שסיפרת פה על הדרך, על הכמות, על האופן הכל הכל הכל שקרי, הכל לא נכון".

12.

וגם בפרוטוקול הדיון ב-12.7.2022 עמוד 16654-16655, ש' 21:

"ש. גב' קליין אני אגיד לך דבר מדהים, או שאת משקרת פה במצח נחושה בבית משפט או שכל האירוע הזה אין לו זכר, זכר אפילו בתיק החקירה

ת. לא משקרת, לא משקרת

ש. זכר לא, אפילו לא רמז

ת. סליחה אתה לא תגיד לי שאני משקרת, אני עומדת על מה שהיה

ש. אני הייתי מספיק הגון להגיד לך שזה או שאת משקרת או שכל האירוע הזה הוסתר בזדון על ידי משטרת ישראל כי אין לו זכר אפילו זכר בחומרי החקירה ואני מבקש מחברי, שבית משפט ייתן הנחיה לחברי כאן ועכשיו לאתר את הדבר הזה או לבדוק את הדבר הזה. אני אראה לכבודכם למה הדברים גם חשובים. אם אתם מכירים משהו, רמז לזה בחומר אני מבקש שתגידו.

עו"ד אלון גילדין: לא, לנו אין דברים,

ש. אתה מכיר אירוע כזה בחומר?

עו"ד קרן צבירן: הוא לא בחקירה".

13.

התובעת אף הודתה בעצמה שהיא שיקרה למעסיקה מילצ'ן והמציאה כל מיני תירוצים, לא פעם ולא פעמיים (פרוטוקול הדיון ב-12.7.2022, מעמוד 16669 ש' 6 עד עמוד 16670 ש' 11).
התובעת אף כיזבה למעסיקה מילצ'ן שהיא עברה הפלה – המצאה מוזרה לכל הדעות (פרוטוקול מ-13.7.2022, מע' 16901 ש' 11 עד עמ' 16902 ש' 5).

14.

התובעת טענה בנוגע לרכישת חולצות מסוג "בריוני" למר נתניהו כי היא ירדה ממלון סבוי "למטה" לחנות של מותג החולצות כדי להביא את החולצות. אלא שתחקיר של ניצב מישנה בדימוס אבי וייס העלה שאין כלל חנות של המותג "בריוני" בקומה התחתונה של מלון סבוי או לידו, אלא רק במרחק נסיעה מהמלון.

נספח 2 – התחקיר של אבי וייס, חולצות בריוני רכישה ממלון סבוי.

15.

התובעת טענה, שוב ללא כל הוכחה, שגברת נתניהו לא הייתה חברה שלה אם הייתה יודעת שהיא מזרחית.

התובעת לא אמרה את האמת המלאה, שכן היא מזרחית רק מצד אימה ואילו אביה הוא ממוצא פולני (פולק). התובעת גם טענה שמילצ'ן אמר שאם לא היה מעניק מתנות, הגברת נתניהו לא הייתה חברה שלו, דבר שהוכחש בעדותו (פרוטוקול הדיון ב-13.7.2022 מעמוד 16877 ש' 21 עד עמוד 16878 ש' 3):

"ת. אני אף פעם לא חשבתי שהיא חושבת שהיא חברה שלי. באמת שלא.

ש. באמת שלא. אז אני מספר לך.

ת. לא. אני רוצה שתשאל את ארנון כשהוא יעלה לעדות, כי אתה תגיד שזה שמיעה, אבל ארנון אמר לי תמיד שאם אני לא אתן אז היא כבר לא תהיה חברה שלי ואם היא תדע שאני מזרחית אז בכלל היא לא תהיה חברה שלי.

ש. אוי באמת.

ת. אז תשאל את ארנון אבל. לא אני. אני לא קניתי את זה שהיא חברה שלי.

ש. כמה טינופת אפשר עוד להגיד? באמת. באמת".

16.

התובעת הסתירה ולא סיפרה את מלוא האמת בנוגע לביקורים בדירתו של פאקר במלון "רויאל ביץ'".
התובעת העדיפה להתמקד בביקוריו של מר יאיר נתניהו בדירה – ממניעים זרים כפי שעולה מפרוטוקול הדיון מה-7.9.2022 עמוד 17759 ש' 14-21:

"ש. בוא נלך לעובדות בסדר? בואי נלך נלך, נסתכל שם, נלך לעובדות. כמה פעמים יוסי כהן ביקר בקיסריה, כמה פעמים ברויאל ביץ'?

ת. ברויאל ביץ' היה מספר פעמים, אין לי מושג כמה לא ספרתי לו ובקיסריה פחות. פחות, הוא פחד לבוא לשם שלא יראו גם שהוא שם.

ש. הבנתי והוא נהג לעשן סיגרים?

ת. הוא היה אפילו פעם אחת הוא הגיע לשם, הודעתי לו ששרה נמצאת בבית, הוא עשה אחורה פנה וברח, הוא לא רצה שהיא תדע שהוא בא, ברויאל ביץ' הוא היה יותר פעמים, כן,

ש. אני שמח כל פעם

ת. אתה לא שמח, כן, אתה שואל אותי כמה וכמה אז אני מסבירה לך, מספר מועט בקיסריה".

17.

בנוסף לאמור אודות רכישות הסיגרים ע"י התובעת במזומן מקופה קטנה בעשרות אלפי שקלים, נפנה לעדותו של רו"ח ישראל אמינוב, פרוטוקול הדיון ב-31.5.2023 עמוד 29130 וגם לעדותו של רו"ח ראם גור – פרוטוקול הדיון ב-31.5.2023 עמוד 29138 ש' 15-21.

עדות נוספת לכזביה של התובעת ניתנה על-ידי מומי משולם, ראש צוות החקירה בתיק 1000, שהעיד באופן הכי ברור שהתובעת "בחרה לשקר" בנוגע להבאת קלסרי החשבוניות (פרוטוקול הדיון ב-22.2.2023 עמוד 25695 ש' 4-7):

"ת. אז מה אם נמצא בידי מי? רשום לך כל מסמך תשמע, אנחנו גם אז ואני אומר לך גם עכשיו נתנו את הפרשנות שזה מקנה לנו את היכולת לקבל את החומרים.
אני מציין שוב, הדס קליין גם הציעה את זה ולא היה לי צורך להציג את הצו, זה הכל. עכשיו, היא גם לא חייבת למסור, ולומר לשרה שוחט למה היא צריכה? אני לא אמרתי לה לשקר. היא בחרה לשקר".

18.

כמו כן, מר משולם הכחיש בתוקף את תיאורי התובעת כאילו הייתה בחדרו ומי מהחוקרים הרים עליה את הקול והפחיד אותה (פרוטוקול הדיון ב-22.2.2023 עמוד 25651 ש'  1-9).

התובעת גם כיזבה כששלחה ביום 28.7.22, באמצעות עורך דינה דאז, גיורא אדרת, מכתב התראה נגד הנתבע על כך שלא הודתה לפרוטוקול שביתה שימש כמחסן לשמפניות ועו"ד אדרת הוסיף שפרסום הנתבע הינו "חסר שחר, איננו אמת ומהווה לשון הרע כנגד גב 'קליין", למרות שבעדותה בבית המשפט היא אמרה את הדברים מפורשות, כמפורט לעיל.

על כל הנטען לעיל ולהלן ועוד, נסמך הנתבע כשהביע את דעותיו הלגיטימיות לחלוטין על התובעת, קל וחומר בעודו עיתונאי המסקר את המשפט.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »