יומן הבוקר
הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
כתב הגנתי בתביעת ההשתקה של הדס קליין (6): "בין קליין לבין מערכת אכיפת החוק נרקמו יחסים מיוחדים וקרובים מאוד שהעניקו לתובעת חסינות בפועל שבאה לידי ביטוי באי מימוש צו החיפוש שהוצא נגדה, הוויתור על חיפוש בביתה וגם במכשירי הטלפון שלה וחסינות מהעמדה לדין אחרי שהתבקשה להביא קלסרי הנה"ח במרמה ותוך מצגי שווא"

ממשיך לפרסם חלקים נרחבים מכתב הגנתי בתביעת ההשתקה של הדס קליין והפעם הפרק על היחס המועדף שניתן להדס קליין כמו לעדת מדינהעל-ידי מערכת אכיפת החוק.

***

1.

בהתייחס לטענותיה של התובעת בסעיף 38, סעיפים 78-90, סעיפים 124-125 וסעיפים 380-381 לכתב התביעה, הנתבע מעולם לא כתב ו/אמר שהתובעת היא עדת מדינה. הנתבע הקפיד להשתמש במושגים כמו "עדת מדינה דה-פקטו", או "חסינות דה-פקטו של עד מדינה", או "בפועל עדת מדינה בלי הסכם רשמי", או גזירה שווה שעשה לתובעת עם אנשים נוספים שנהנים לדעתו מחסינות "החסינות בפועל לישועה, הדס קליין ולבן כספית" או "גם אם לא בצורה רשמית".

לדייק, דבר חשוב ביותר, דבר שהתובעת לא עשתה בכתב התביעה ולא בעדותיה.

2.

כוונתו ודעתו של הנתבע, הברורה מאוד, אשר אותה הסביר היטב, הייתה שבין התובעת לבין מערכת אכיפת החוק נרקמו יחסים מיוחדים וקרובים מאוד שהעניקו לתובעת חסינות בפועל שבאה לידי ביטוי באי מימוש צו החיפוש שהוצא נגדה, הוויתור על חיפוש בביתה וגם במכשירי הטלפון שלה וחסינות מהעמדה לדין אחרי שהתבקשה להביא קלסרי הנה"ח במרמה ותוך מצגי שווא המהווים עבירה פלילית לכאורה ועוד.

3.

לדעתו של הנתבע היחסים האלו והחסינות שקיבלה התובעת ממערכת אכיפת החוק, למרות החשדות הכבדים נגדה להערכתו, משולים להסכם עד מדינה, רק בלי חתימה רשמית, אלא נחזים כך בשל ההתנהלות של מערכת אכיפת החוק עם אנשים שהם חפצים ביקרם.

הנתבע הוסיף והביא דוגמאות למערכת יחסים דומה עם יאיר לפיד, אילן ישועה, בן כספית ועוד.

כאמור, התובעת זכתה לאורך חקירותיה במשטרה ועדותה בבית המשפט – ליחס ברור של העדפה ותמיכה מצד התביעה והמשטרה.
בזיקה לכך, התובעת הגדירה בחקירתה במשטרה את יחסיה עם החוקרים כ"חברות שלא תימחה" ו"אנחנו כולנו באותו מקום".

4.

כאמור, אפילו התלונה שהגישה התובעת במשטרה נגד הנתבע ונגד ניצב מישנה בדימוס אבי וייס הוגשה באופן חריג, לקראת שעת ערב מאוחרת, במשרדי להב 433 ולא בתחנת המשטרה הקרובה לביתה כפי שנוהג כל אזרח בבואו להגיש תלונה במשטרה.

כאמור, בדיווחים לאחר התלונה נאמר בערוץ 12 שתלונתה מטופלת ב"אופן אישי" על ידי היועצת המשפטית לממשלה ועל ידי פרקליט המדינה, עוד עדות ליחס המועדף שקיבלה התובעת.

בנוסף, התובעת הגיעה לבית המשפט מדי דיון עם אבטחה צמודה של שני מאבטחים מטעם המדינה, למרות שהיא אינה עדת מדינה רשמית.

5.

היחס המועדף שקיבלה התובעת בא לידי ביטוי לאורך כל חקירותיה במשטרה שבמהלכן ניהלה שיחות אישיות רבות ופמיליאריות עם חוקריה – על משפחתה, על מסעדות, נסיעות לחו"ל ועל תחביבים משותפים.
התובעת אף הרבתה להתלונן במשטרה על הטרדות ואיומים ובעקבות כמעט כל תלונה שלה נפתחה חקירה שבעקבותיה הוגשו במהירות יחסית בכמה מקרים גם מספר כתבי אישום.

היחס המועדף בא לידי ביטוי גם בחקירותיה של התובעת במשטרה, שם סיפרה איך היא מתקשרת ישירות לעו"ד ליאת בן ארי בנוגע לאירוע מסוים שהיא חוותה.

6.

גם מעסיקה של התובעת, מילצ'ן, העיד בבית המשפט כי בין החוקרים לבין התובעת שררה מערכת יחסים של "ידידות" ו"נגישות" (פרוטוקול הדיון ב-4.7.2023 עמוד 30524 ש' 7-11):

"ש. ממש לא, בסדר גמור. אתה ידעת שהתפתחו יחסים של חברות בינה לבין החוקרים?

ת. ידידות, לא חברות, ידידות, נגישות

ש. נגישות, מאה אחוז, ושהיא הרגישה את עצמה כאילו שהיא בצד של החוקרים אתה ידעת את זה?

ת. זה לא ידעתי".

7.

התובעת הודתה מספר פעמים במהלך עדותה בבית המשפט שהיא דיברה עם עדים נוספים בתיק 1000, במיוחד עם העד המרכזי מילצ'ן – על נושאים שקשורים בליבת התיק – וזאת אף תוך כדי עדותה בביהמ"ש (פרוטוקול הדיון ב-6.9.2022 עמוד 78 ש' 8-20).
התובעת אף ננזפה על-ידי כבוד השופט משה בר-עם על העברת החומרים למילצ'ן והתבקשה להפסיק לעשות זאת (פרוטוקול הדיון ב-6.9.2022 ע' 82 ש' 3):

"כב' השופט מ' בר-עם: גברתי, לא להעביר חומרים מהמשפט, זה הרי ברור".

8.

בנוסף, אמר בא כוחו של ראש הממשלה, עו"ד חדד, כי הפרקליטות מנהלת את הקשר שלה עם מילצ'ן באמצעות התובעת, שיש לה "קשר צפוף" עם הפרקליטות "לאורך כל הדרך" (ציטוטים רלוונטיים מפרוטוקול הדיון ב-30.5.2023 מעמוד 28985 ש' 1 עד עמוד 28987 ש' 4).

ועוד נפרט לגבי יחס ה-VIP שקיבלה התובעת במענה להלן לסעיפים 72-73 לכתב התביעה. ועוד: התובעת אמרה בחקירתה במשטרה שהיא והחוקרים "באותה חזית" ומכאן משתמע ששני הצדדים משתפים פעולה ונמצאים "באותה חזית" להפללת מר נתניהו. ראו להלן מענה לסעיפים 83-84 לכתב התביעה.

9.

בנוסף: החוקרים אמרו לתובעת במהלך אחת החקירות שלה במשטרה שהיא "מוגנת לחלוטין איתנו" – ראו להלן מענה לסעיפים 85-86 לכתב התביעה.

10.

כך גם באופן חריג ואף לא חוקי לכאורה קיבלה התובעת אפשרות לתקן את גרסאותיה בשתי חקירותיה הראשונות מבלי שהחוקרים השאירו את הגרסאות המקוריות.
ראו להלן מענה לסעיפים 291-292 לכתב התביעה. ועוד עובדות המעידות על היחס המועדף שקיבלה התובעת ממערכת אכיפת החוק.

11.

מחקירתה הנגדית של התובעת עולה כי המשטרה הוציאה נגדה צו חיפוש הכולל את ביתה, המחשבים ומכשירי הסלולר שלה – שלא מומש מעולם.

נפנה לפרוטוקול הדיון ב-12.7.2022 מעמוד 16651 ש' 20 עד עמוד 16653 ש' 7. כך גם, העידה התובעת בעדותה כיצד עו"ד ליאת בן ארי, התובעת הראשית בתיקי האלפים, הגנה עליה בפני עו"ד בעז בן צור ואמרה לו "למה אתה מכניס אותה לאותה פוזיציה עם ארנון מילצ'ן", עדות להגנה על התובעת מצידה של עו"ד בן ארי.

וזאת להדגיש: התובעת ומילצ'ן "היו באותה סירה", כיוון שהתובעת על פי עדותה הייתה זו שהעניקה חלק מהמתנות לבני הזוג נתניהו (פרוטוקול הדיון ב-12.7.2022 עמוד 16686 ש' 9-17).

12.

התובעת גם אישרה שהיו יחסים קרובים בינה לבין החוקרים הרצופים במחמאות ("אתם עושים את העבודה שלכם וטוב שכך") ושהחוקרים לא טרחו לעמת אותה עם גרסאות אחרות (פרוטוקול הדיון ב-13.7.2022 עמוד 16862 ש' 20 עד עמוד 16864 ש' 12).

בעדותה של פקד ליזו כהן, שחקרה את התובעת בחקירתה הראשונה, הודתה שקיבלה "הנחייה מלמעלה" לא לשאול את התובעת על יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, וגם לא לבקש מהתובעת כל אסמכתאות כדי לאמת את גרסתה (ציטוטים רלוונטיים מפרוטוקול הדיון ב-5.2.2024 עמוד 35522 ש' 3 עד עמוד 35523 ש' 12; עמוד 35597 ש' 5 עד עמוד 35599 ש' 19).

13.

בהמשך העידה פקד כהן שקיבלה "הנחייה מלמעלה" גם לקבל מידע בלבד בעדותה של התובעת ולא לבקש ממנה תכתובות. כהן הודתה שמדובר בהנחיה חריגה.

14.

מחקירתו של רפ"ק עידן אדירם, שהיה בין חוקרי התובעת, עולה שאדירם הוא זה שאמר לתובעת שהיא "מוגנת" למרות שעברה שורה של עבירות פליליות לכאורה בהבאת מסמכי הנהלת החשבונות של מילצ'ן ללא הסכמתו וללא אישורו תוך מצגי שווא (ציטוטים רלוונטיים מפרוטוקול הדיון ב-21.2.2024 מעמוד 36973 ש' 19 עד עמוד 36974 ש' 10).

15.

למרות סתירות רבות בין עדותה לבין עדויות של עדים אחרים בתיק 1000 מעולם לא נערך לה עימות עם אותם עדים – כך ניתן ללמוד מחקירתו הנגדית של רפ"ק עידן אדירם (ציטוטים רלוונטיים מפרוטוקול הדיון ב-21.2.2014 עמוד 36814 ש' 16-22).

16.

לסיום פרק זה ומבלי למצות: התובעת (עדת תביעה בתיק 1000) שוחחה עם ניצב מישנה מומי משולם, שעמד בראש צוות החקירה של תיק 1000 ושימש כעד תביעה בתיק 1000, בנוגע להטרדתה כביכול עוד ב-13.03.22, בלי שנערך מזכר בנושא – למרות שמדובר בשני עדי תביעה.

באת כוח המדינה הודתה בכך בדיון במשפטם של אזרחים שהואשמו בהטרדתה כביכול של התובעת. הדבר שוב מעיד, הן על היחס המיוחד והקרוב בין התובעת לבין הפרקליטות והן לשיתוף הפעולה בין התובעת לבין חוקרים ופרקליטים בתיק 1000.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »