יומן הבוקר
הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
כתב הגנתי בתביעת ההשתקה של הדס קליין (7): "מעדותו של מילצ'ן בבית המשפט, התברר שהוא לא ידע ולא אישר שקליין הציגה סיפור כיסוי כאילו יש ספירת מלאי ולכן השיגה את קלסרי החשבוניות תוך מצגי שווא, דבר המהווה עבירה פלילית"

מפרסם עוד חלק מכתב הגנתי בתביעת ההשתקה של הדס קליין נגדי, והפעם הפרק על הפעלת קליין כסוכנת משטרתית בהבאת קלסרים של חשבוניות תוך הצגת מצגי שווא, הפעלת התובעת בניסיון לשכנע את פאקר להגיע ארצה לעדות ועוד.

***

1.

הביטוי "סוכנת" הועלה על ידי בא כוחו של ראש הממשלה, לאחר שהתובעת נשלחה על ידי החוקרים להביא קלסרים של חשבוניות תוך מצגי שווא  – עבירה פלילית לכאורה – כאילו מדובר בספירת מלאי שהתבקשה על ידי מעסיקה – מילצ'ן.

באורח תמוה, הבאת קלסרי החשבוניות התבצעה לקראת ערב בחניונים חשוכים ולא בתחנת המשטרה כמקובל – דבר המצביע לכאורה על קודים של הפעלת סוכנת.

2.

למרות שהתובעת התעקשה שהיא יזמה את הבאת הקלסרים, הראיות החפציות מעידות על כך שהיא עשתה זאת לבקשת/דרישת חוקריה ואף ליוותה את ארבע הפגישות במזכרים בכתב ידה שבכולם כתבה, בנוסח דומה, שהיא הביאה את הקלסרים לדרישת החוקרים.

3.

ראוי להדגיש, שארבע הפגישות מחוץ לתחנת המשטרה, התרחשו בינואר 2016, כשבמועדים האלו היה מזג אוויר חורפי במיוחד.
קיום הפגישות שלא במשרדי/חדרי החקירות, בחניונים צדדיים וחשוכים, הוא מאפיין בולט נוסף של הפעלת התובעת כסוכנת – נספח 1-לפרק ז'-מקבץ ציטוטים רלוונטיים מפרוטוקול הדיון 13.07.2022.

נספח 2-לפרק ז' – ארבעת המזכרים המלווים של התובעת "לדרישת החוקרים".

3.

הפעלתה של התובעת כסוכנת משטרתית הפכה לדיון ציבורי רחב היקף באמצעי תקשורת רבים, בין היתר על-ידי עו"ד יוסי פוקס, היום מזכיר הממשלה, ניצב מישנה בדימוס אבי וייס, עו"ד כנרת בראשי, חברת הכנסת טלי גוטליב, אראל סג"ל ועוד.

4.

מעדותו של מילצ'ן בבית המשפט, התברר שהוא לא ידע ולא אישר שהתובעת הציגה סיפור כיסוי כאילו יש ספירת מלאי ולכן השיגה את קלסרי החשבוניות תוך מצגי שווא, דבר המהווה עבירה פלילית לכאורה (פרוטוקול הדיון ב-4.7.2023 עמוד 30522 ש' 13 עד עמוד 30523 ש' 7):

ש. אנחנו לא מקבלים את זה, זה מה שהיא אומרת, בוא נתקדם. זה גם לא רלוונטי בעליל אבל נתקדם, זה באמת לא משנה, מה שלי חשוב זה שאתה באמת לא ידעת  ולא אישרת להדס לפנות לשרה שוחט ולא ביקשת ספירת מלאי ולא שום דבר נכון?

ת. נכון

ש. כל זה נעשה, סליחה על הביטוי, מתחת לאף שלך בלי שאתה יודע.

ת. לא יודע אם מתחת לאף

ש. עזוב את האף, בלי שאתה יודע?

ת. בלי שאני יודע

ש. אוקי, בסדר וגם לא ידעת שהדס פונה לספקים ומבקשת מהם גם מהם מסמכים בשמך כאילו שאתה,

ת. לא

ש. לא ידעת על זה?

ת. לא

ש. וממילא גם לא אישרת את זה נכון? כי לא ידעת על זה?

ת. לא ידעתי, לא אישרתי

ש. בסדר גמור, ולא ידעת שיש סיפור כיסוי שאתה עושה ספירת מלאי ולכן מבקשים את החומר, לא היה לא היה לך שום מושג?

ת. ממש לא, אני שומע את זה פעם ראשונה".

5.

בעדותה בבית המשפט הודתה התובעת שהתבקשה על ידי חוקריה לנסות לשכנע את פאקר להגיע לעדות בישראל, עוד פעולה בעלת מאפיינים של סוכנת, שכן לפאקר יש צוות גדול ובהם עורכי דין ודרכי התקשרויות מגוונות – ואפשר לפנות אליהם ישירות.

בנוסף, נשלחה התובעת לתאם עדויות עם מילצ'ן (פרוטוקול הדיון ב-13.7.2022 עמ' 16911 ש' 13-23 ובהמשך – פרוטוקול מ-13.7.2022 עמ' 16970 ש' 9-18).

כאמור, התובעת הודתה מספר פעמים במהלך עדותה בבית המשפט שהיא דיברה עם עדים נוספים בתיק 1000, במיוחד עם העד המרכזי מילצ'ן – על נושאים שקשורים בליבת התיק תוך כדי עדותה בביהמ"ש (פרוטוקול מ-6.9.2022 עמ' 78 ש' 8-20).

6.

בנוסף, הפעלת התובעת כסוכנת מתועדת בפרוטוקולי הדיונים בבית המשפט. כך נחשף בחקירתה הנגדית של התובעת שהיא השיגה את קלסרי החשבונות תוך מצגי שווא ובמרמה ללא ידיעת והסכמת מעסיקה – מילצ'ן, דבר המהווה עבירה פלילית לכאורה וקיבלה בפועל את הגנת המשטרה והפרקליטות ("את מוגנת לחלוטין איתנו").

במסמכים שהוצגו במהלך הדיון כתבה כאמור התובעת שהבאת הקלסרים הייתה לבקשת/דרישת החוקרים.
בא כוחו של ראש הממשלה שאל אותה במפורש "לא אמרו לך שאת סוכנת או משהו כזה שאת הולכת לקבל מסמכים בעבור המשטרה בכיסוי" (פרוטוקול הדיון ב-13.7.2022 עמוד 16953 ש' 18).

7.

התובעת הודתה שדיברה באופן חריג עם שני קוסקס, עדת תביעה המקורבת אליה, עוד לפני חקירתה במשטרה.
התובעת, כך עולה מהדיון, קיבלה אישור מיוחד לדבר עם גב' קוסקס לפני החקירה כדי, לטענתה: "להרגיע אותה כדי שהיא תשתף פעולה".

8.

בנוסף, בחקירתו הנגדית של ניצב משנה מומי משולם, בא כוחו של רוה"מ מר נתניהו אמר כי התובעת פעלה כ"סוכנת" של המשטרה (פרוטוקול הדיון ב-17.4.2023 ע' 26347 ש' 1-3):

"ש. שניה. ואיך אני יודע את זה שבזמן אמת לא חשבתם בצורה הזאת? א. כי פעלתם כך גם ביחס לפאקר. ופעם שניה, כי אנחנו יודעים שמילצ'ן נחקר ב-1 בדצמבר 2016, והדס קליין, כמו שאמרתי לך, פועלת לטעמנו כסוכנת שלכם, כל מילה אחרת, לא משנה".

9.

בהמשך, משולם, ראש צוות החקירה בתיק 1000, הודה בפועל שהתובעת התבקשה להביא את קלסרי החשבוניות (פרוטוקול הדיון ב-17.4.2023 עמוד 26348 ש' 12-15):

"ת. אז אני שוב אומר, אין שום סתירה בין זה שמילצ'ן אמר את זה בחדר ההקלטה, את הדברים הללו, לבין זה שהדס התבקשה להביא את החומרים ולא לומר למילצ'ן כי בשלב המסוים, היה שלב הראשוני של החקירה שלא רצינו שאחד יידע על השני. אם אני לא טועה זה היה בשלב הראשוני".

10.

משולם אף הכחיש שהתובעת התבקשה על ידי חוקריה לשקר למנהלת החשבונות שרה שוחט בכדי להביא את קלסרי החשבוניות (פרוטוקול הדיון ב-17.4.2023 עמוד 26247 ש' 4-7):

"ש. אוקיי. עכשיו תסכים איתי בבקשה שאתם לא הייתם מוסמכים לבקש בכלל מהדס קליין לשקר לשרה שוחט. זה דבר שאתה לא, לא הייתם מוסמכים לעשות דבר כזה.

ת. אני אומר עוד פעם, אני לא אמרתי לה לשקר. יכול להיות שמישהו אמר לה 'אל תספרי מה העילה'. אני לא יודע. באמת".

11.

משולם אף הודה שהוא ביקש מהתובעת לתאם ולבדוק אם פאקר יכול להגיע לארץ וזאת למרות שפאקר מיוצג כמובן ע"י עורכי דין וניתן לבצע תיאומים בעזרתם (פרוטוקול הדיון ב-17.4.2023 עמוד 26247 ש' 13-14):

"משולם: אני זוכר שפעם אחת כשביקשנו מהדס, אגב, וגם אמרתי את זה בלשכה של היועץ באחד הדיונים, ביקשתי ממנה ומבחינתי זה לא פעולת חקירה, לתאם ולבדוק אם ג'יימס פאקר יכול להגיע לארץ כי היא הייתה העוזרת שלו ולנו לא היה שום קשר איתו".

12.

בנוסף נפנה בעניין זה לפרוטוקול הדיון מיום 13.7.22, עמוד 16970 ש' 9-18.

13.

וגם לפרוטוקול הדיון מיום 13.07.22, עמוד 16972 מש' 12 ועד סוף עמוד 16977.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »