יומן הבוקר
הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
כתב הגנתי בתביעת ההשתקה של הדס קליין (8). "תיאום עדויות: קליין הודתה מספר פעמים במהלך עדותה בבית המשפט שהיא דיברה עם עדים נוספים בתיק 1000, במיוחד עם העד המרכזי - מילצ'ן, על נושאים שקשורים בליבת התיק תוך כדי עדותה בביהמ"ש"

ממשיך לפרסם פרקים נבחרים בכתב הגנתי בתביעת ההשתקה של הדס קליין והפעם הפרק על תיאום עדויות עם עדים.

***

לנתבע טענות הגנה רבות כנגד תביעת סרק שהגישה התובעת. ראשית לכל מדובר בתביעת השתקה קלאסית ומובהקת. הנתבע הוא עיתונאי המסקר באופן יסודי ומעמיק, לפרטי פרטים, כפי שלא עושה אף עיתונאי אחר במדינת ישראל, בכל הכבוד, את "תיקי האלפים".
בתוך כך, הוא גם סיקר את עדותה של התובעת וכל מה שרלבנטי לה.

אמנם, התובעת מאוד לא אוהבת את הסיקור של הנתבע, אבל אין זה מצדיק לנצל את הפערים הכלכליים העצומים בין השניים, לטובתה של התובעת, על מנת להגיש תביעת סרק על סכום עתק, שספק אם הוגשה במחוזותינו בגין "לשון הרע ופגיעה בפרטיות".

לא בכדי, התובעת בחרה לתבוע דווקא את הנתבע באשר הוא מעמיק ומתעמק בחומרים והסיקור שלו "שונה" במקצת מהסיקור המגמתי לדעתו של "תיקי האלפים" על ידי רוב כתבי המשפט.

תיאום עדויות:

1.

התובעת הודתה מספר פעמים במהלך עדותה בבית המשפט שהיא דיברה עם עדים נוספים בתיק 1000, במיוחד עם העד המרכזי – מילצ'ן, על נושאים שקשורים בליבת התיק תוך כדי עדותה בביהמ"ש (פרוטוקול הדיון ב-6.9.2022 עמוד 78 ש' 8-20).

נדגיש שוב – התובעת אף ננזפה על-ידי כבוד השופט משה בר-עם על העברת החומרים למילצ'ן והתבקשה להפסיק לעשות זאת.

בנוסף וכאמור, בא כוחו של ראש הממשלה, מר חדד, אמר כי הפרקליטות מנהלת את הקשר שלה עם מילצ'ן באמצעות התובעת, שיש לה "קשר צפוף" עם הפרקליטות "לאורך כל הדרך" (כבר הבאנו לעיל ציטוטים רלבנטיים).

2.

בנוסף, התובעת איבדה את עשתונותיה בעקבות שאלות בא כוחו של מר נתניהו על תיאום עדויות בינה לבין מילצ'ן ומר חסון.

ראו להלן מענה לסעיפים 185-186 לכתב התביעה. התובעת הודתה שדיברה עם גב' קוסקס, מקורבת שלה, ומי ששימשה כמנהלת ביתו של פאקר, לפני עדותה במשטרה כדי "להרגיע" אותה – ראו להלן מענה לסעיפים 218-219 לכתב התביעה.

3.

זאת ועוד: בא כוחו של ראש הממשלה הטיח בתובעת שהיא משבשת הליכי חקירה לאחר שהתובעת הודתה שהיא שוחחה עם מילצ'ן על תוכן החקירה.
התובעת ניסתה להתחמק כהרגלה ולומר שהדבר אושר על ידי עורך דינה בזמנו, עו"ד בעז בן צור, למרות שלא הביאה שום הוכחה לכך (פרוטוקול הדיון ב-12.7.2022 מעמוד 16738 עד עמוד 16739 ש' 9).

בנוסף, במהלך חקירתה הנגדית, כבוד השופט בר-עם סילק מהאולם אחד ממקורביה של התובעת, אודי נאור, לאחר שביצע מעשה "חמור" לדברי השופט בר-עם. על פי אזרחים שישבו באולם, ניסה המקורב לתקשר עם התובעת במהלך תשובותיה  (פרוטוקול מ-13.7.2022 עמ' 16885 ש' 5 עד עמ' 16886 ש' 4).

4.

וכאמור, התובעת (עדת תביעה בתיק 1000) שוחחה עם ניצב מישנה מומי משולם, עד תביעה בתיק 1000, בנוגע להטרדתה כביכול עוד ב-13.3.22, כמפורט לעיל.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »