יומן הבוקר
דני יופה, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
עו"ד חדד: יש לך הסבר למה הדס קליין אומרת בהתחלה מעט ואחר כך הרבה? דני יופה: לא; עו"ד חדד: אצל הדס יש מהלך שחוזר על עצמו, בהתחלה היא אומרת מעט מאוד, מאוד, כמו עם שמפניה, כמו עם הסיגרים ואחר כך במהלך מפתיע כמו, נקרא לזה, אינפליישן במפץ הגדול פתאום היקום מתרחב מאוד בזמן מאוד קצר"

סיפורה של חנות "קבינט" משקף את כל סיפורו של תיק 1000. מקניות ממוצעות של סיגרים ב-500 שקל בממוצע ע"י אנשי ארנון מילצ'ן (לפי סרטי קופה קטנה שנמצאו) התנפח הסכום ל-8,000-10,000 שקל בחודש, כך לפי הדס קליין, שטענה שהתמורה שולמה במזומן – וכמובן הכל הועמס על נתניהו, למרות שהחנות מוכרת לרוב סיגרים שנתניהו לא מעשן.

***

שימו לב לתשובות המתחמקות בנושא של דני יופה, החוקר המרכזי של הדס קליין, לשאלותיו של עו"ד עמית חדד. בחצי פה, יופה מודה שהיה ניפוח בכמויות אבל מפיל את זה על אחרים.

עו"ד חדד: אתה זוכר אתמול שדיברנו על קוקי, שם עצרנו, אתה זוכר את קוקי?

יופה: כן

עו"ד חדד: יופי. ואמרתי לך שאנחנו כדי לבחון את הטענות של קוקי, טענות שעומדות בסתירה לגירסה הראשונה של הדס קליין שהייתה מאוד ברורה ולממצאים בכרטיס האשראי שלה אנחנו עשינו מהלך נוסף ואמרתי לך שהסיגרים הקובניים שמר קוקי מכר הם נמכרים, הוא רוכש אותם מספק אחד ויחיד, יש יבואן בלעדי בשם דווידס.
אני אקריא לך מה אומרת, כי בדיוק בהקשר הזה הייתה אמורה להיות התנגדות של חברתי אז אני פשוט אקריא לך מה אומרת הגברת עינב, אתה זוכר? זו בת הזוג לשעבר של יונתן חסון, אותה גברת שבמקרה פוגשת את יונתן והדס ואת כל, אז אני שואל אותה בעמוד 19,464 בחקירה מ-8 בנובמבר 2022 – תאשרי לי שאת לא מכרת בחנות סיגרים שלא הגיעו מהיבואן, שהגיעו מאיזה דיוטי פרי ולא שולם עליהם מכס או דברים כאלה?
היא אומרת אם אלה סיגרים קובניים אז כן. אני שואל איזה סיגרים כאלה מכרת? אז היא אומרת סיגרים קובניים נקנו מדווידס בלבד. אתה רואה?

יופה: כן

עו"ד חדד: אנחנו הלכנו לדווידס ביקשנו לקבל את התנועות, את המכירות של הבהיקה ושל הסיגלו 6 ובהיקה 56 וכו' וראינו שאו שמכרו קופסה אחת או שלא מכרו שום דבר לחנות הזו ב-2012-2013 וזה כמובן מתאים למה שהדס סיפרה בגרסה הראשונה שלה לפני הניפוחים וההגזמות, רכשו פעם-פעמיים, לא סיגרים מהסוג הרגיל, לא בהיקה ולא פרטגס וזה היה בסכומים קטנים מאוד שזה בדיוק מה שאנחנו רואים. למה לא עשיתם את זה אתם?

יופה: לעשות את מה? לפנות לכל הספקים?

עו"ד חדד: לפנות לספקים, תראה, מה שיקרה אני כבר אומר לך אני לא יודע אם אתה זוכר ומכיר, הגרסה הראשונה של הדס של קנייה של פעם-פעמיים בסכום קטן מאוד באשראי, תהפוך אחר כך לקניות בסכומים מאוד גדולים ובבית המשפט כבר היא תבוא ותאמר שקנו אצלו במאה אלף שקל בשנה, כלומר 200 אלף שקל בשנתיים, שזה כמעט כל כתב האישום בתחום הסיגרים, אותה חנות שהיא אמרה לך בהתחלה אני אפילו לא זכרתי, זה פעם-פעמיים קנינו שם, זה מה שיקרה עם הדס, אנחנו נראה מול העיניים פעולת ניפוח אמיתית שאין מחלוקת אני חושב שיש פה ניפוח רבתי.

כצפוי, אלון גילדין בשלב הזה מתקומם ומכחיש שהיה ניפוח,, פשוט משקר בבית המשפט בלי להניד עפעף.

עו"ד חדד: האמת שאין מחלוקת, רגע אני אגיד על משהו שאין מחלוקת לגביו ואולי אתה תסכים. אין מחלוקת שבכתב האישום אתם מייחסים ארבעים אלף והדס באה לפה ואמרה שזה 8,000 עד 10,000 בחודש, מאוד מחשיד כי זה מה שקוקי אמר בחקירות שלו ואז אתה אפילו באת ותיקנת אותה שאילו לא הסכומים.
אני זוכר שכב' השופט בר-עם שאל אותה, רגע, זה מאה אלף שקל בשנה? והיא אמרה כן, שגם לשיטתכם זה ניפוח, על זה נדמה שאין מחלוקת אבל שם את זה בצד, חברי אמר את שלו, את ההיגד היומי הקובע הזה שהוא חשוב מאוד ועכשיו נתקדם.
אני שואל למה אתם לא בדקתם, יש לך פה סתירה בין מה שאומרת הדס בגרסה הראשונה לבין מה שפתאום מספר קוקי ויש גם סתירה בין קוקי לעינב על סוגי הסיגרים, למה לא בדקתם מהיבואן בכמה החנות הזו קונה?

יופה: אז אני שוב חוזר שאני לא קיבלתי פעולות, לא קיבלתי החלטות איזה פעולות חקירה יש לנקוט, זה מה שסברו הממונים באותו שלב וזה הפעולות שבוצעו.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, את חשבון הבנק של קוקי גם לא בדקתם נכון? לא הוצאתם למשל, הרי לקוקי אפשר להוציא גם אם הכל טבע בים כמו שאמרנו בשיטפון הגדול אפשר לבוא ולבקש, הרי אם הוא סולק באשראי מחברת האשראי את הנתונים, מי קנה אצלו?
למה את זה לא עשיתם? אני מבין טבע בים, זאת אומרת זה שקר, נגיד טבע בים ואצל רואה החשבון אני לא יודע מה קרה שהעכברים אכלו את הנהלת החשבונות אבל בחברת ישרכארט או אצל סולק האשראי שלו למה לא הוצאתם צו לשם? שם יש לכם גם את כל הנתונים, תוכלו לראות.

יופה: אז אני אומר קודם כל בכללי תמיד אפשר להצביע על עוד פעולות חקירה שלא בוצעו, זה בכללי עמית,

עו"ד חדד: אבל לא בוצעה שום פעולת חקירה

יופה: בסדר, אבל אני אומר בכלל באופן כללי

עו"ד חדד: במקרה הספציפי?

יופה: אז במקרה הספציפי הזה אני שוב עונה את אותה תשובה

עו"ד חדד: שזה לא אני?

יופה: נכון

עו"ד חדד: בסדר, אמרתי לך אני מכבד את התשובה הזאת. עכשיו, אני גם אומר לך שמנגנון הניפוח הזה כמו עם השמפניות, כמו עם הסיגרים שהראיתי לך פה זה באמת, זה מנגנון כללי אצל הדס שאנחנו באמת לא יודעים, אפשר להסביר אותו עם הדברים שאתה אמרת, שנאה, תיעוב, דברים כאלו, אפשר להסביר אותו אולי בדברים אחרים אבל נתקדם. לך אין הסבר בהקשר הזה?

יופה: לגבי מה?

עו"ד חדד: לגבי הניפוח למשל?

יופה: אני לא מסכים שיש ניפוח

עו"ד חדד: ודאי שאתה מסכים, אני אראה לך

יופה: עם מה שהצגת בסדר, מה שהצגת

עו"ד חדד: גם בשמפניות אתה מסכים שיש ניפוח, הראיתי לך את הגרסה הראשונה שלה ב-5 בדצמבר

יופה: מה שעניתי עניתי, אני לא רוצה להתייחס באופן כללי לאמירה כזו שיש ניפוח.

עו"ד חדד: עזוב באופן כללי, אין לך הסבר למה הדס עשתה את זה? לך אין הסבר?

יופה: למה היא עשתה מה?

עו"ד חדד: נתקדם. למה בהתחלה היא אומרת מעט ואחר כך הרבה? יש לך הסבר לזה?

יופה: לא.

עו"ד חדד: לא, אז אמרתי אין לך הסבר

יופה: אוקי

עו"ד חדד: בוא נתקדם. תראה אחרי שמר קוקי ועינב נחקרים אצלכם ומוסרים גרסה שהיא עומדת בסתירה לגרסה הראשונה של הדס אתם מקבלים ב-7 בדצמבר 2017 אתם מקבלים חומרים מגברת שרה שוחט, סוף סוף ראיות אובייקטיביות על הקניות בקבינט. אתה זוכר את זה?

יופה: אני בספק, זה התווך שאולי אפילו כבר בדצמבר לא הייתי

עו"ד חדד: אתה היית, אני ראיתי פעולות שלך, אתה עזבת כנראה בתחילת ינואר 2018

יופה: יכול להיות, יכול להיות

עו"ד חדד: אתה עוד היית. אתמול אמרת שאולי באוקטובר כבר לא היית, לא, בדקתי זה  ינואר 2018

יופה: אז אני סומך על מה שאתה אומר

עו"ד חדד: ואז ארנון אליעז בחקירה שלה הוא מקבל ממנה קלסר של קופה קטנה ובקלסר קופה קטנה סוף סוף יש לנו ראיות לקניות בקבינט ואילו באמת סכומים קטנטנים קניות קטנטנות, 600, 700, סכומים קטנים מאוד בקבינט, מה שמתאים כמו שאמרתי לגרסה הראשונה של הדס והטענה שלא קנינו הרבה, בטח לא 8,000 ולא 6,000 ולא 5,000 ולא בכלל, סכומים קטנים, אחת להרבה חודשים באמת, 6,000 בשנה, 500 שקל בחודש.
למה לא, אם אתה יודע למה לא קראתם לקוקי ולעינב והצגתם להם את הנתונים האלה? בכל זאת עומד בסתירה גמורה למה שהם סיפרו?

יופה: אז אני לא יודע למה הם לא נקראו, אני גם לא מכיר את העדות הזו של הגברת שוחט ולא עסקתי בזה פשוט.

עו"ד חדד: תבין, כי מה שקורה, אני אגיד לך למה זה מטריד אותי כי מגיעה גב' עינב למשל ב-22 בנובמבר ומה שאומרים לה, מחומר החקירה, כך מתחילה השאלה כמו שאתה אמרת לקוקי מחומר החקירה עולה שהדס קנתה הרבה אצלך למרות שלא היה חומר כזה, גם אצל עינב אומרים לה מחומר החקירה עולה כי הדס רכשה ממוצע סיגרים בסכום שנע בין 8,000 ל-10,000 ש"ח בתקופה של חודש או חודשיים שאין, זה פשוט לא נכון, מחומר החקירה זה לא עולה, עולה את ההיפך. אתה רואה? הנה, אתה יכול לראות את זה.
עכשיו, בשלב הזה כמה ימים אחר כך יהיו לכם את סרטי הקופה אתם כבר תקבלו עוד ראייה, זאת אומרת, לפני כן אם אתה זוכר היה לנו את המסמך של, המזכר שלך על הדס שעושה חיפוש בכרטיס אשראי שלה, ושם אנחנו רואים 840 ו-35 שקלים בשתי רכישות

יופה: זוכר

עו"ד חדד: אנחנו רואים את מה שהיא אמרה בהתחלה, איך זה מתנפח בצורה הזאת שאתם מניחים לנחקרים סכומים פנטסטיים כאלו שאין שום ראייה לתמוך אותם?

יופה: צריך לשאול עמית את גובה העדות פה, לא אותי

עו"ד חדד: אבל גם אתה עשית את זה לפני כן עם קוקי.

יופה: אני אמרתי אמירה כללית

עו"ד חדד: אבל על מה? על בסיס מה?

יופה: על בסיס מה שבאותו זמן הדס אמרה בעדות שלה

עו"ד חדד: לא, אבל הדס אמרה את ההיפך, הראיתי לך, ב-4 באוקטובר 2017 הדס אומרת לך את ההיפך, זה לא נכון. הדס אומרת לך מעט מאוד, מה שקורה אצל הדס יש מהלך שהוא מאוד, אתה יודע הוא לשיטתי חוזר על עצמו, בהתחלה היא אומרת מעט מאוד, מאוד, כמו עם שמפניה, כמו עם הסיגרים ואחר כך במהלך מפתיע כמו, נקרא לזה, אינפליישן במפץ הגדול פתאום היקום מתרחב מאוד בזמן מאוד קצר, פתאום ממעט מאוד זה הופך ל-8,000-,10,000 שקל בחודש, מכל השמפניות למילצ'ן פתאום זה הופך הכל לשרה.
זה חוזר על עצמו, זה מוטיב חוזר ותמיד זה אני מפחדת, אני עושה את זה בדחילו ורחימו, אני לא רוצה לפגוע אבל אני מנפחת את זה וזה נסתר מאלף ראיות, זה מהלך שהוא חוזר על עצמו, באמת מוטיב חוזר.
אני לא יודע אם הוא מוטיב  מאיזה עולם תוכן הוא אבל זה מה שקורה. לכן אני שואל אותך איך הצגת דבר כה כשלא היו לך ראיות?

יופה: אז אני אומר אם אתה מתייחס למה שהצגת לי אתמול שהיה שמה, מרקרתם את המילה בסכומים גדולים

עו"ד חדד: נכון, נכון

יופה: לזה אתה מתכוון,

עו"ד חדד: זו טעות להציג את זה בדיעבד?

יופה: אז אפשר לקרוא לזה טעות, אפשר לקרוא לזה גם סוג של איזה פישינג שאני אומר לעד איזה סכומים ושהוא יגיד איך הוא מכיר את הדברים.

עו"ד חדד: עידן כשהצגנו לו את זה שאלנו מי אמר לך את הדברים שמחומר החקירה עולה? הרי אין את זה בחומר החקירה, אז הוא אמר המפקדים שלי, דני יופה ומומי.

יופה: חזרנו, אנחנו חוזרים כל פעם על אותו עניין שאני לא מפקד של עידן בצח"מ של התיק הזה

עו"ד חדד: אבל אמרת לו את זה?

יופה: לא.

עו"ד חדד: טוב. כי ממצאי, אתה ראית, ממצאי החקירה לא מוכיחים את זה בשום צורה ודרך. אז מה שקורה שעד ששוטר אומר לו משהו הוא מאמין לשוטר בטעות, אני יודע, לא צריכים להאמין לשוטר אבל הוא מאמין לשוטר ואז הוא חוזר ומנסה, מעצב את הזיכרון שלו בהתאם להנחה שהשוטר מניח בפניו ובסוף מגיעים לבית המשפט עם כתב אישום שגוי.

יופה: אז בוא נאמר שבוודאות המילה מבחינתי כל מה שקשור אלי, המילה סכומים גדולים לא באה מאיזשהו מקום להטעות את העד.

עו"ד חדד: אני מדבר על הדבר הזה עכשיו

יופה: לא, אז אני לא אתייחס למה שעידן עשה

עו"ד חדד: עכשיו, תסכים איתי שברגע שהגיעו סרטי קופה, זאת אומרת לפני כן אתה זוכר את הדס שאמרה מעט מאוד, פעם-פעמיים וסוגים וכו' דיברנו על זה אתמול, יש את הברילנד קו, זאת אומרת את הפירוט בכרטיס האשראי של הדס ועכשיו יש לנו סרטי קופה זה כבר מצבור ראייתי, היה הכרח להראות את זה לעדים נכון?
להראות, שוב, זה כבר באמת, זה בשלהי תקופתך אבל כחוקר זה ברור שצריך להציג את זה לעינב, להציג את זה לקוקי ולבקש התייחסות נכון?

יופה: אני שוב מפנה למי שקיבל את ההחלטות באותה עת, זה לא אני.

עו"ד חדד: כן, בתיק הזה אף אחד לא קיבל החלטות לדאבוני. בוא נמשיך. אתה יודע בסרטי הקופה באמת אפשר לראות שהדס קנתה סיגרים שהם בכלל לא בהיקה, לא פרטגס, יש איזה סיגרים דומיניקנים, כל מיני דברים,

יופה: עמית לא ראיתי את סרטי הקופה האלה

עו"ד חדד: לא ראית? אני מדלג. תראה, אני אגיד לך מה מטריד אותי במה שאתה אומר לגבי זה שאתה לא ראית את סרטי הקופה כי ביום שמגיעים סרטי הקופה הולכים ומוציאים צווים לחנויות, לדיוטי פרי, לג'יימס ריצ'רדסון, לפורטו וינו בנמל תל אביב, מה זה מקרה שמוציאים צווים בדיוק באותו יום?

יופה: שוב, אני קשור איכשהו לצווים האלה?

עו"ד חדד: אתה זוכר את הצווים האלה?

יופה: לא. כבר עניתי קודם שאין לי שום קשר, לא הנחיתי אנשים להוציא צווים, לא הוצאתי צווים בעצמי

עו"ד חדד: אבל את הצווים האלו כן אתה הוצאת, אתה מבין?

יופה: תראה לי, אז אני לא יודע, אז אם הוצאתי אז בוא נראה

עו"ד חדד: אני אראה לך

יופה: בסדר, אין ויכוח, מה שיש, יחדד

עו"ד חדד: אני יודע שמה שיש, יש, אני רוצה תשובות ממך, לא כל פעם אני שואל ומקבל תשובה וצריך להראות לך.

יופה: אוקי

עו"ד חדד: אתה רואה, אתה רמ"ח מפלג ג' דני יופה, אלה צווים שלך נכון?

יופה: קודם כל חתימה שלי בוודאות, בוודאי, כן

עו"ד חדד: אז למה הוצאת אותם? בוא תסביר לנו?

יופה: תראה לי רק את הצו שאני אראה עוד פעם. אני לא זוכר כרגע, אבל, מן סתם, זה לא היה על דעת עצמי, מישהו הנחה אותי להוציא את הצווים האלה והוצאתי אותם.

עו"ד חדד: וגם פה, תסתכל, זה לא רק לפורטו וינו, אלא גם כל בית עסק המטפל בענייניהם החשבונאיים. אתה רואה בשורה 3? בסעיף 3 סליחה, אתה רואה, מסתבר שפונים לבית העסק, פונים לרואה החשבון, לא סומכים על בית העסק שיגיד שרואה החשבון אכל לו את החומר או כל מיני דברים כאלה.
פשוט פועלים כמו שמשטרה פועלת, למה קוקי קיבל יחס כל כך אחר? דרך אגב, לא רק זה, נגיד לחנות פורטו וינו, תגיד שזו חנות קטנה, אולי היא לא שומרת על החומר שלה, אבל תראה את ג'יימס ריצ'רדסון שזו חנות גדולה, חזקה עליה שהנהלת החשבונות שלה לא טובעת במבול הגדול, גם שם אותו דבר.

יופה: אני באמת אפילו לא זוכר את הנוסח הזה מי הכתיב אותו.

עו"ד חדד: גם אתה, יופה

יופה: בסדר, אוקי, אז קודם כל פה הצו מניח את דעתך?

עו"ד חדד: הצו מצוין, זאת אומרת חוץ מזה שהוא מלבין אולי פעולות אסורות שלפני כן אבל מה שמטריד אותי זה למה? למה זה ההבדל בין קוקי שלא עשיתם שם שום פעולה שהוא סיגמנט משמעותי בכתב האישום ושם יש לך אלף בעיות עם הניפוחים וכו' ובין כמו שאתה רואה פורטו וינו חנות שקנו בה פעם אחת סיגרים, זוכה בצו, לא רק היא, גם מנהל החשבונות שלה, בכלל בדיוטי פרי אני לא יודע בכלל מה אפשר למצוא אבל נניח, זה כנראה אירוע שהוא שונה ושמה אתם הולכים ומוציאים צווים ואצל קוקי לא, למה?

יופה: עמית באמת אפילו לא זכרתי שהוצאתי את הצו הזה כי מבחינתי לא עסקתי בצווים בכלל בתיק הזה, אז יש פה צו, לא יודע כמה צווים עוד יש פה שבכלל אני קשור אליהם ומבחינתי זה אירוע מינורי בעשייה שלי.

עו"ד חדד: תגיד לי, יכול להיות שלא הוציאו צו כי הדס אמרה לא להוציא צו לקוקי?

יופה: אני לא מכיר משהו כזה

עו"ד חדד: כי אחרת איזה הסבר יכול להיות?

יופה: לא מכיר משהו כזה

עו"ד חדד: תגיד, יכול להיות שהוצאתם את הצווים האלו כי ראיתם פתאום את הקופה הקטנה, הסרטים של שרה שוחט והבנתם שיש, הבעיה פה עם הסיפור של קוקי הבעיה היא כפולה, זה לא רק שהסכומים הם קטנטנים וזה לא קשור לנתניהו זה גם חור בטענת קו האספקה, אתה מבין?
זה בור, זה לא סתם איזה בור בכביש אתה יכול להרוס בו גלגל, זה שובר את הרכב כי אם שנתיים אין סיגרים אז אין קו אספקה…
אני רק רוצה להניח, ולכן יכול להיות שבגלל זה חיפשתם אולי אפשר למצוא סיגרים במקום אחר באותה תקופה ולכן הלכתם והוצאתם צו באותו יום?

יופה: אני לא מכיר משהו כזה וגם לא ראיתי את סרטי הקופה ואני לא מכיר את העדות הזו של גברת שוחט.

עו"ד חדד: בסדר, בוא נמשיך. אולי זה, אפשר לראות דרך אגב, תסתכל, זה דווקא נחמד, תראה בהמשך הצו, בצו של פורטו וינו בסעיף 5, את יכולה לשים את זה נועה?  אתה כתבת צו זה יישאר חסוי ולא יימסרו פרטים אודות קיומו והכתוב בו לכל גורם שאינו מורשה לכך על ידי המשטרה. אתה רואה את זה?

יופה: לדעתי זה משהו מובנה בתוך הצו הדבר הזה, זה לא איזה משהו שלי או בנוסח קבוע, אם זה לא מובנה זה נוסח קבוע שלנו. אין פה איזה משהו שהוא נוסח ספציפית לצו הזה.

עו"ד חדד: זה לא מופיע בכל צו אבל מה שחשוב לי זה שאפשר, כי דיברנו על דיסקרטיות או חשאיות או סודיות ביחס להוצאת צווים אז אני רואה שיש דרך להוציא צו ושבצו עצמו גם חלק מהדברים שבית המשפט ידרוש זה שהצו יישאר חסוי ולא יימסרו פרטים וכו' כדי לא לפגוע נגיד בשלמות החקירה ובדיסקרטיות החקירה או בחשאיות החקירה נכון?

יופה: זה סעיף טוב שעוזר לשמור על חיסיון של דברים.

עו"ד חדד: כי דיברנו למה לא הוצאו צווים  והייתה איזו השערה שזה אולי קשור לדיסקרטיות אז אני רואה שיש… לשמור על דיסקרטיות.

יופה: כן, אז זה גם ועדיין אמרתי אני חוזר על זה שכשמוציאים צו בכל מקרה זה הופך להיות כבר דבר עם הסעיף הנחמד הזה זה עדיין גלוי ואנשים רואים.

עו"ד חדד: לא, עובדה, אנחנו יודעים שהיו צווים, הראיתי לך שבתקופה שאתה מדבר על אי, אני שואל אותך למה לא הוציאו צווים להדס או, הוציאו צווים דרך אגב, רק לא מימשו אותם שזה בכלל דבר מוזר אבל למה לא מימשתם צווים עם הדס ויונתן, דרך אגב, גם בתקופה של החקירה הגלויה אבל בוודאי לפני כן, אז אמרת אולי חשאיות, אישרת לי שזו אולי סתם סברה ואתה לא יודע באמת נכון?

יופה: כן, כן, דיברנו על זה

עו"ד חדד: אבל הראיתי לך גם שבאותו זמן הוצאתם צווים להמון אחרים וכן הלכתם ומימשתם זאת אומרת הדמויות דרך אגב, פחות חשובות.
רואה החשבון סולומון הוא פחות חשוב מאשר המסמכים מהדס ועדיין "סיכנתם" את החקירה בזה שהוצאתם צו ומעבר לזה אני מראה לך שזה באמת לא סיכון כי בצווים יש אפשרות לדיסקרטיות כפויה אפילו עם איסור מפורש. תראה, אוסר במפורש להעביר וכו', בסדר?

יופה: אז אני אתייחס לזה, אמרת איזה משהו אני רק אתייחס, הצו הזה הוא צו שלא הוצא ממערכת הפלא המשטרתית, יש לנו צווים ששמורים בדיסק המקומי שלנו, אני חושב שזה אולי הצו היחידי שהוצאתי בתיק, תתקן אותי אם אני טועה

עו"ד חדד: שניים, שני צווים

יופה: אוקי, אז שני צווים שהוצאתי בתיק הזה, זה בנוסח שלי, יכול להיות שאצל חוקר אחר שהוציא צווים זה שמור בנוסח אחר שלו, זה שלי.

עו"ד חדד: מאה אחוז, טוב. עכשיו, הימים חולפים, מה זה מספר הפלא אז אם אתה כבר אומר שאתה ניסחת את זה?

יופה: מספר תיק

עו"ד חדד: אבל זה לא המספר של התיק הזה

יופה: אם זה לא אז זה יכול גם מאוד להיות טעות סופר שלי של איזה תיק קודם שלי שהיה ונשאר מספר התיק אבל יכול להיות,

עו"ד חדד: מ-2016?

יופה: אני לא בטוח שזה לא מספר התיק פלא, זה לא? זה לא מספר התיק פלא?

עו"ד חדד: 6050 זה

יופה: אז יכול להיות טעות סופר

עו"ד חדד: אולי טעות סופר. זה טעות סופר שחוזרת על עצמה אבל בסדר, נשאל את זה מישהו אחר, אתה לא יודע להגיד לי מה זה המספר הזה?

יופה: לא.

עו"ד חדד: בסדר. תראה, אחרי שלושה ימים אחרי שמקבלים את המסמכים האלו שאמרת שלא ראית אותם של שרה שוחט אתם מזמינים את הדס קליין שוב ללהב, אתה זוכר את זה?

יופה: לא

עו"ד חדד: לא. והפעם היא מגיעה לחדר שלך בסדר? יש את סרטי קופה משוחט, שלושה ימים חולפים ואתם מזמינים את הדס לחדר שלך.

יופה: לחדר שלי?

עו"ד חדד: כן. יכול להיות שהיה דבר כזה?

יופה: לא זכור לי משהו כזה

עו"ד חדד: כי חקירה זה בחדר חקירות נכון?

יופה: נכון

עו"ד חדד: אז בוא תראה באמת אני גם ראיתי פה איזשהו נייר מוזר, אני רוצה להציג לך אותו ולשאול שאלות.

יופה: בבקשה. אוקי, היום הצגתי, ארנון אליעז כן? לא אני

עו"ד חדד: כן, בחדרו של רפ"ק דני יופה את החשבוניות הבאות. מה זה האירוע הזה?

יופה: קודם כל אני רואה שהוא הציג, לפי מה שכתוב הוא הציג לה חשבוניות, אם אפשר לראות את המשך המזכר שאני אבין על מה מדובר?

עו"ד חדד: הוא מציג לה

יופה: עוד להוריד למטה בבקשה עד הסוף אם אפשר

עו"ד חדד: זה עד הסוף, זה לא נייר עם אלף עמודים

יופה: טוב. זה

עו"ד חדד: אתה יכול להסביר לי את האירוע הביזארי הזה מה היא עושה בחדר שלך ולמה מציגים לה, ולמה אין תיעוד? איזה מן שיטה זאת? והיא מאשרת, דרך אגב, בבית המשפט היא אישרה את ההיפך אבל היא אמרה, לשיטתנו כן, הכל לשיטתנו.

יופה: אז אני לא יודע, אני יכול לתת השערות, בית משפט לא אוהב, אני יכול לשער למה

עו"ד חדד: לא, לא לשער תגיד לי מה אתה זוכר?

יופה: אני לא יודע, אני לא יודע למה אבל אני לא בזה איזה משהו, איזה משהו כזה,

עו"ד חדד: זה שחקירה נעשית בדרך שיושבים בחדר שלך, שמדברים בחדר שלך על ענייני חקירה, שאין לי שום תיעוד של הדברים חוץ ממזכר שנכתב בסוף, הדס אישרה שזה עבור בנימין נתניהו, אני לא יודע מה הדרך? אני לא יודע אם היא אמרה לפני כן זה כן, זה לא, אני לא יודע כלום.

יופה: תראה אני מציע לבדוק אולי בלהב היה איזה פרוץ וכל חדרי החקירה היו תפוסים, אתה יודע,

עו"ד חדד: לא היו, לא היו.

יופה: מאיפה אתה יודע? זה לא פעולה שלי אז,

עו"ד חדד: אתה נכחת בחדר?

יופה: לא

עו"ד חדד: לא, טוב

יופה: אני לא מכיר

עו"ד חדד: אין לארנון אליעז חדר משלו?

יופה: יכול להיות שאין לארנון חדר לבד, אין לו חדר לבד

עו"ד חדד: אין לו חדר לבד, טוב. ככה הוא יושב בחדר עם עוד מישהו? אתה בטוח? אם אני אשאל אותו אולי הוא יגיד שיש לו חדר לבד?

יופה: תשאל אותו אז

עו"ד חדד: רגע, אתה אומר,

יופה: כן, כן, זה אני אומר לך בוודאות, ארנון לא יושב בחדר לבד, רק רמ"חים יושבים בחדרים לבד ביאח"ה.

עו"ד חדד: בסדר. תגיד לי, טוב, אז למעשה אתה לא יודע להגיד על זה כלום? אתה לא זוכר שהיית בחדר באותו זמן?

יופה: לא הייתי בחדר

עו"ד חדד: לא היית, בסדר, נתקדם. אתה ראית את המזכר הזה אחר כך?

יופה: לא

עו"ד חדד: כי אתה מבין? זה נורא מוזר, 33 סוגים שראש ממשלה מעשן, שאדם אחד מעשן זה עומד בסתירה למה שקוקי כן אמר לך.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »