יומן הבוקר
אורי קנר (צילום: אלי ציפורי)
מופע האימים של אורי קנר: הפרקליטות והמשטרה התבססו על "תחקירי" הכזבים של רביב דרוקר. מעורבות נתניהו בתיק הצוללות נבדקה בלי אישורי יועמ"ש ("פעלתי בסמכות, אף אחד לא אמר לי אל תשאל על נתניהו")

בשלב מסויים במהלך הדיון אתמול במשפט הזוטא של מיקי גנור בתיק הצוללות, החוקר אורי קנר הביע את תסכולו:

"אני יודע שסומנתי, לא יקדמו אותי במשטרה".

בהזדמנות אחרת, התקרבן אורי קנר לשופטת טלי חיימוביץ' על כך שהקהל באולם מגחך ומחייך על תשובותיו, כשהוא מתכוון בעיקר לכנרת בראשי ולעבדכם הנאמן.
בראשי לא נותרה חייבת ואמרה לשופטת שמותר לחייך, שהיא נציגת ציבור והמשפט פומבי. השופטת, בחצי נזיפה לקנר, אמרה לו שמותר לקהל לחייך ומוטב שיסתכל עליה ולא על הקהל.

חקירתו הנגדית של קנר הפכה די מהר למופע אימים. קנר לא אהב את רצף השאלות על נתניהו, אבל הדברים מדברים בעד עצמם: הוא הרי רצה להגיע "גבוה ככל האפשר" (לא לנתניהו) אז מה הוא מלין. המבוכה הגדולה הייתה כאשר קנר הודה בפועל שקוו החקירה והשאלות נבעו בעיקר מה"תחקיר" של רביב דרוקר.

כלומר, הפרקליטות והמשטרה הפכו לקבלני הביצוע של "עיתונאים" לחיסולים פוליטיים.

***

הנה עיקרי העדות של באדיבות האולפן הפתוח של כנרת בראשי:

עו"ד ניר: האם במסגרת התיק שלנו ביררתם חשדות נגד ראש ממשלה?

קנר: אחסוך לך הרבה שאלות, היו חשדות בתחקיר העיתונאי (של רביב דרוקר) שגם ראש הממשלה מעורב ויודע וגם שטייניץ. בדקנו את כל הכיוונים. שאלתי שאלות על שטייניץ וראש הממשלה וזה חלק מהעניין. אתה לא יכול לדון ברכש צוללות… אני מזכיר לך שחלק מהדברים הראשונים שהיו שזה היה מייל של אחז בן ארי שדוד שימרון אומר כמצוות ראש הממשלה צריך להפסיק את המכרז. השם של נתניהו ושטייניץ עלו אז בדקנו.

עו"ד ניר: אז אתה אומר שעלו חשדות נגד שטייניץ וראש הממשלה.

קנר: היה חשד נגד שטייניץ גם בעניין מערכת הבחירות של שטייניץ

עו"ד ניר: תסכים איתי שביררתם חשדות נגד ראש הממשלה ושטייניץ

קנר: אנחנו בדקנו בכדי להגיע לתמונה המלאה. ביררנו כל כיוון אפשרי שהיה.

עו"ד ניר: גם חשדות נגד ראש הממשלה?

קנר: אני מבין שזה סקסי ויש פה פרסומים שיוצאים אחר כך החוצה

עו"ד ניר: מה עלה בתחקיר שאתם ביררתם לאחר מכן

קנר: לא זוכר. התחקיר היה סביב 2017. צריך להביא את דרוקר לפה

עו"ד ניר: שאלתם שאלות גם לגבי שטייניץ וגם לגבי ראש הממשלה.

קנר: נכון

עו"ד ניר: אותן שאלות עלו במקדמית

קנר: לא הבנתי את השאלה.

עו"ד ניר: האם ביררתם את השאלות האלה בחקירה המקדמית/סמויה?

קנר: לא זוכר

עו"ד ניר: אמרת שלא היה צריך אישור יועמ"ש כדי את אותן שאלות בנושא רוה"מ

קנר: אמרתי הסכמה לא אמרתי אישור, סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה מדבר על הסכמה לא אישור.

עו"ד ניר: אז לא היה צריך הסכמה כי לא חקרתם חשדות פליליים נגד ראש ממשלה?

קנר: אני רק רפ"ק במשטרת ישראל לא הדמות הבכירה וגם לא השנייה ולא השלישית בחקירה הזו, מי שהתעסק בזה היה הפיקוד שידע כל מה ששאלתי והוא זה שהתעסק באישורים.

עו"ד ניר: אתה חקור בכיר, האם חקרתם חשדות פליליים ואתה יודע מה זה המונח הזה.

קנר: ראש הממשלה לא היה חשוד בתיק הזה אז איזה חשדות פליליים? בדקנו את כל התמונה. השתתפתי בשתי פגישות אצל היועמ"ש, הוצגה לו תמונה שקופה מה יש ומה אין בחקירות.

עו"ד ניר: אז לא היו חשדות פליליים נגד רוה"מ.

קנר: אם היו אז היו אומרים לנו לחקור תחת אזהרה.

עו"ד ניר: האם בדקתם חשדות פליליים נגד רוה"מ?

קנר: בדקנו מעורבות של שטייניץ ורוה"מ

עו"ד ניר: מה זה אומר

קנר: אותו מייל של אחז בן ארי ששמרון אומר שבמצוות רוה"מ צריך להפסיק את המכרז. אז בדקנו את זה בשאלה. זו סתם דוגמא מה עשינו ומה בדקנו.

עו"ד ניר: זאת אומרת שמעורבות ראש הממשלה לא הייתה פלילית.

קנר: אני לא מחלק ציונים

השופטת טלי חיימוביץ': הוא אמר שצריך לבדוק

עו"ד ניר: אז לא התגבש חשד?

קנר: אם היה מתגבש חשד נגד ראש הממשלה היו מנחים אותנו לפתוח חקירה נגד רוה"מ.

עו"ד ניר: זאת אומרת לא התגבש חשד סביר.

קנר: אני לא עוסק באישורים.

עו"ד ניר: מה הייתה בעיה?

קנר: קרוב משפחה שלו מייצג את המספנה.

עו"ד ניר: אין פה שום דבר פלילי

קנר: באמת? אין דבר פלילי? שקרוב משפחה שלו מייצג את המספנה, אתה אומר שאין שום דבר פלילי?

השופטת טלי חיימוביץ': אתה חוקר אדם ופתאום מתגבש חשד אז אתה עוצר את התשאול ועובר לחקירה באזהרה. אתה יודע מתי זה מתגבש.

קנר: המקרה פה שונה. לא היה לי מרחב תמרון לעצור חקירה ולעבור לחקירה באזהרה. לכן אני אומר שאם היה מתגבש החשד שרוה"מ כן עבר עבירה אז ברמה הגבוהה היו מתקבלים האישורים וההחלטות. וזה לא הגיע לשם לפי מה שאני יודע

עו"ד ניר: אני חושב שאתה חוקר כמו שאתה אומר, אמרת לדעתך שזה בעייתי פלילי ומקים חשד. אני אומר שעסקת בשאלת המודעות של רוה"מ ואם היית מקבל תשובה חיובית זה היה מפליל את ראש הממשלה ולא הייתה לך סמכות לכך.

קנר: פעלתי בסמכות. אף אחד לא פנה אליי מהמשטרה ומהפרקליטות ושאלו למה פעלתי כמו שפעלתי.

עו"ד ניר: האם התשובה של גנור יכולה להפליל את רוה"מ

קנר: התשובה הייתה יכולה לשנות את התמונה ואז היו מתקבלות החלטות במקום הנכון.
אמרתי ששאלתי גם על שטייניץ וגם על ראש הממשלה. ראש הממשלה לא היה חשוד וסעיף 17 מדבר על חקירה פלילית ולא נפתחה חקירה פלילית. כמעט כל יום היו ישיבות, כל אחד דיווח מה מצא וחקר כחלק מהעניין דווחו גם נושאים של שאלות כמו ששאלתי, אף אחד לא אמר לי אל תשאל.

עו"ד ניר: אמרת ששטייניץ הרוויח ביושר את הזכות להיחקר תחת אזהרה.

קנר: נכון

עו"ד ניר: וזה לא כך לגבי רוה"מ, נכון?

קנר: זה לא תפקיד שלי לחקור את רוה"מ. שטייניץ היה שותף לחטא הקדמון . שר אוצר לא יודע למה גנור הגיע אליו נכון? אחר כך התברר לנו על התרומות האסורות.
אני כן חושב שנכון היה לחקור אותו תחת אזהרה ואני המלצתי שכן לחקור אותו אבל לא קיבלו את ההמלצה שלי.

עו"ד ניר: לגבי רוה"מ זה לא היה?

קנר: לגבי רוה"מ לא היה דבר. מכל השאלות לא עלה על מודעות ומעורבות ולכן זה לא מספיק בחקירה באזהרה.

עו"ד ניר: חקרת את נתן מילקובסקי, זה בן דוד של ביבי.

קנר: כן

עו"ד ניר: ב-12.4.2017, גם יואב תלם ובוכניק היו. מה היה עם מניות הפלדה?

קנר: לא בדיוק זוכר, אחר כך התברר שרוה"מ החזיק במניות של החברת פלדה ואת זה לא ידענו בשלב החקירה. אני לא בדיוק זוכר.

עו"ד ניר: זאת אומרת לא זכור לך החשד.

קנר: אני לא זוכר אם הוא נחקר באזהרה.

עו"ד ניר: לא הוא לא נחקר באזהרה. מה ניסתם לברר? זה חלק מתיק 3000 או אפיק אחר?

קנר: לדעתי זה היה חלק מ-3000

עו"ד ניר: תוכל לומר לנו למה מר מיליקובסקי מגיע אליכם ליחידה?

קנר: למר מיליקובסקי היה חלק בחברה, החברה התעסקה בפלדה והיא מכרה פלדה גם לצוללות (זה לא נכון, גרפטק לא מכרה פלדה, הייתה לה טכנולוגיה מסויימת בנוגע לייצור פלדה).

עו"ד ניר: למה זימנו אותו?

קנר: לא יודע, אני לא זימנתי אותו

השופטת חיימוביץ': מה רציתם לברר?

קנר: שהוא מחזיק בחלק משמעותי (לא נכון, החזיק אחוז קטן מאוד) בחברה שמוכרת פלדה לחברת ייצור הצוללות. מאחר והוא יודע על חברת טיסנקרופ, לבדוק מה המעורבות של ראש הממשלה.

השופטת חיימוביץ': ידעתם שראש הממשלה החזיק במניות?

קנר: לא ידענו בזמן הזה.

עו"ד ניר: מה הבעיה בכך מבחינת ראש הממשלה. אתם מזמנים אנשים כדי לברר חשדות פליליים. למה אתם מזמינים אותו, מה החשד או מה הבדיקה שביקשתם לערוך לגבי רוה"מ

קנר: לא אני קיבלתי החלטה לזמן אותו לכן לא יכול להגיד

השופטת חיימוביץ': מה הייתה הסיבה לחקור אותו?

קנר: לבדוק מודעות ראש הממשלה.

עו"ד ניר: למה זה בעייתי אם ראש הממשלה יודע את זה?

קנר: למה זה בעייתי אם בן דוד שלו מוכר פלדה וברזל לחברה שמייצרת צוללות? לא נראה לך בעייתי? זה מעלה את החשד

עו"ד ניר: מה זה מעלה את החשד?

קנר: זו תמונה אחרת. אם רוה"מ לא יודע אז סבבה. אם הוא יודע הוא צריך לדווח.

עו"ד ניר: פה ספציפית לאור מה שתיארת, אנחנו רואים שכבר 3 חודשים לפני הפרוץ אתם מזמנים את מיליקובסקי כדי לברר עניינים פליליים נגד רוה"מ

קנר: אמרתי ששלב ראשוני היה תחקיר, אז ברור שלא גילית את אמריקה.

עו"ד ניר: לזה אתה גם סברת שצריך אישורים או הסכמות

קנר: אני לא מקבל החלטות אתה כל הזמן חוזר על זה

עו"ד ניר: אמרת שאם הוא היה נותן תשובות אחרות היה עולה הרף. אתם מזמנים את מיליקובסקי כשאין לכם כלום. אתם עושים פישיניג אם הוא יפליל את רוה"מ אז סבבה. אתם מזמנים אותו על בסיס כלום

קנר: אמרתי לך שזה לא על בסיס כלום. לא אני הזמנתי.

עו"ד ניר: אמרת שלא היה חשד נגד רוה"מ אז למה זימנתם אותו.

השופטת חיימוביץ': אבל הם זימנו אותו על סמך התחקיר, היה כלום קודם

עו"ד ניר: אם זה על בסיס כלום למה מזמנים אדם, רק על בסיס תחקיר עיתונאי?

קנר: אני אומר לבדוק את התמונה, אני לא משתמש במונח להפליל ראש ממשלה.

השופטת חיימוביץ': הוא הוזמן בעקבות התחקיר?

קנר: היה תחקיר אחר כך (לא נכון, היה לפני).

עו"ד ניר: מיליקובסקי אומר שאף פעם לא דיבר עם נתניהו בטלפון על חברת טיסנקרופ כי לא הייתה לי שום סיבה לדבר על טיסנקרופ.

קנר: דווקא שיקר לנו כי מתברר שלנתניהו היו מניות בחברת גרפטק

עו"ד ניר: אז אתה כן יודע.

קנר: זה הופיע בפרסומים

עו"ד ניר: אז אתה אומר שמה שמופיע בפרסום זה נכון.

קנר: אתה רואה שהוא (מיליקובסקי) אומר שנתניהו אמר לו שמזל שאין לו יותר מניות בגרפטק.

עו"ד ניר: אתה לא חושב להזהיר את מיליקובסקי?

קנר: לא. אם היינו יודעים שהוא משקר לנו, זו הודעה כוזבת אבל לא היה דבר כזה. אני לא נותן הוראות להורות על חקירה באזהרה. גם תלם שהיה בחדר לא עשה כן וזו סמכותו

עו"ד ניר: אתה אמרת שהוא שיקר ואחר כך למדת מפרסומים בתקשורת, זה הסטנדרט שלך?

השופטת חיימוביץ': עו״ד ניר זה ברור לי שהסטנדרט שלנו פה בהליך

עו"ד ניר: אבל הוא הסתמך על זה לחקור. רואים בחקירה שאתה אומר למיליקובסקי שראש הממשלה היה אצלכם ואמר לכם שידע שמיליקובסקי עוסק במניות הפלדה. אתה משקר לו, ראש הממשלה נחקר אחרי שנה בלבד.

קנר: לא כל הזמן אנחנו אומרים את כל האמת לנחקרים. אין בעיה במניפולציות חקירתיות והן לא פסולות

עו"ד ניר: אבל אין לך חשד נגד ראש הממשלה

קנר: אני לא משקר אני לא אומר את האמת

עו"ד ניר: למה אתה מפעיל מניפולציה?

קנר: זו חלק מהעבודה שלי

השופטת חייימוביץ': מה הייתה המטרה?

קנר: אם הוא מגיע מתודרך אז מבחינתנו לערער את מה שהוא יודע ולהציב לו תמונה אחרת.

השופטת חיימוביץ': מה רציתם לקבל?

קנר: אני אקרא

השופטת חיימוביץ': על הקשר של ראש הממשלה לגרפטק?

קנר: אנחנו חשבנו שביבי כן ידע על הדברים, הבנו שנתן הגיע מוכן

השופטת חיימוביץ': השאלה הייתה שרציתם לבסס את הידיעה של רוה"מ שגרפטק מוכרת מתכות לטיסנקרופ.

עו"ד ניר: לכן אתה עושה פה את המניפולציה הזו? למה חשבתם שראש הממשלה ידע?

קנר: כחלק מהעבודה שלי אני מטיל ספק בכל מי שמדבר איתי, בתור חוקר מי שאומר לי משהו שהוא לא אומר לי את כל האמת אז אני בוחר במניפולציות כדי לא להגיד את כל האמת. רצינו לבדוק באמצעות העד הספציפי אם הייתה מודעות של רוה"מ.

עו"ד ניר: אז אתה מפעיל מניפולציה כדי לקבל תשובה לחשד, כלומר לקבל תשובה חיובית כדי שמיליקובסקי יגיד שנתניהו ידע

קנר: אם הוא היה אומר את זה, תלם היה שומע את זה וזה היה עובר הלאה והיו מקבלים אישור לחקור את רוה"מ בגלל זה.

השופטת חיימוביץ': מה שאומר העד שהתגבשות החשד זה אחרי השאלה לא לפני.

עו"ד ניר: ברור, אבל מה שאני מנסה להבין למה להפעיל מניפולציה אם אין חשד.

קנר: עלה תחקיר ולכן אנחנו בודקים

עו"ד ניר: חוץ מתחקיר היה לכם משהו?

קנר: לא זוכר

עו"ד ניר: אומר לך את הטענה שלי, אני טוען שחקירה וגם בדיקה מקדמית נגד רוה"מ טעונה אישור

קנר: דרושה הסכמה.

עו"ד ניר: השאלה אם ראש ממשלה נחקר באזהרה אם לא, אבל זה גם בדיקה של עניינים שיכולים להפליל ראש ממשלה, מצריכות אישור?

קנר: אני לא חושב כך אבל אני לא האוטוריטה. אתה לא מייצג את רוה"מ אלא את מיקי גנור. עד כל מה שעשיתי היה ידוע ע״י המפקדים שלי לא קיבלתי החלטות

עו"ד ניר: חוץ מהפיקוד היית עם פרקליטים מלווים?

קנר: פרקליטים מלווים היו גם בישיבות

עו"ד ניר: הם ידעו על קו החקירה?

קנר: לא יודע

עו"ד ניר: מי היו המלווים?

קנר: לא אלה שפה. היה אחד עם עיניים כחולות. לא זוכר את השמות. ליאת בן ארי הייתה מידי פעם. טסתי עם יוני תדמור לשוויץ. הוא היה גם בצוות.

עו"ד ניר: אתה אומר לגנור שהכיוון שלך זה שטייניץ ״…כי אנחנו יודעים בדיוק מה הסיפור אבל השאלה אם הוא חלק מהקומבינה, השאלה של בנימין נתניהו היא מה מידת המודעות (של נתניהו) על הקשרים שלך עם שמרון גנור משיב – ״לפי מיטב ידעתי הוא לא ידבר עם רוהמ על הצוללות".
אתה אומר לו ״עזוב תחשוב על מה שאמרתי לך…״. אשמח להבין את הטכניקה של החקירה שלך שאתה שולח את גנור לתא המעצר לחשוב על המודעות של נתניהו.

קנר: קודם כל השאלה הזו הייתה האחרונה בחקירה הזו קודם נשאלו שאלות אחרות זה היום הראשון של החקירה, אנחנו יודעים שנחקר שלא רוצה לשתף פעולה אז אנחנו נותנים לו זמן לעקל את מה שהיה היום. שיחשוב על הקו

עו"ד ניר: מה קשור נתניהו? אתה שואל על המודעות של נתניהו ואתה שואל אותי מה קשור נתניהו. בניגוד למה שאמרת אתה לא שולח אותו לחשוב על כל כיווני החקירה אלא רק שטייניץ ומודעות רוה"מ לקשר של מר גנור ושמרון.

קנר: אני לא מסכים איתך, כי כמו שאמרתי שאלתי אותו הרבה שאלות על המעורבות, תהליכים, שייקה ברקת, ובר יוסף והרבה דברים ודרך אגב התקדמנו עם הדברים כי הכל היה בתקשורת, לא היה מקום למשחק מקדים. בסוף היום שאלתי על שטייניץ ונתניהו ושלחתי אותו לחשוב על הכל, לא רק נתניהו ושטייניץ

עו"ד ניר: אז מה זה העניין של הכיוון שלי ואתה מכוון רק לשטייניץ ונתניהו, מה הכיוון שלך?

קנר: מודעות שטייניץ ונתניהו.

עו"ד ניר: כשהוא אומר לך שרוה"מ לא ידבר עם שומרון על הצוללות, אתה אומר לו עזוב תחשוב מה שאמרתי לך.

קנר: זה תהליך של קילוף מניפולציות וטכניקות חקירה. ראיתי שהוא לא רוצה לשתף פעולה. הוא לא אמר לנו את כל האמת ביום הראשון בכלל

עו"ד ניר: אני טוען שאתה עושה מסע דייג, אתה מראש מניח שרוה"מ יודע ולכן התשובות לא מעניינות אותך

קנר: לא מסכים איתך בכלל, תפקידי חקר האמת, בחיים לא אמרתי לו מה להגיד ומבטיח לו שהכל יהיה בסדר. הטענות שלך הזויות.

\עו"ד ניר: איך התהליך בתא המצער יעזור לו?

קנר: אף אחד לא מציק לו במהלך היום. הוא לבד בתא. הוא בן אדם בוגר וממולח

עו"ד ניר: מי זה המטרה הכי גבוהה שאפשר?

קנר: נתניהו

קנר: אם ראש הממשלה היה חשוד או שטייניץ זה בהכרח היה יכול להשפיע. נשאלתי על כך בתיק 4000

עו"ד ניר: למה מעניין אותך הרכב הממשלה?

קנר: מותר לי להגיד מה שאני רוצה בחדר חקירה. המטרה שלי להגיע לחקר האמת לא התעסקתי בפוליטיקה

עו"ד ניר: אמרת שאולי לגנור היה מחסום. איך הפלת ממשלה יכולה לפתוח את המחסום

קנר: אני רוצה לקבל התייחסות שלו

עו"ד ניר: איך זה אמור לעזור לו לשחרר את הקושי?

קנר: אני בחרתי בזה, מותר לי להגיד כל מה שאני רוצה בחדר חקירה

עו"ד ניר: למה משטרת ישראל מתעסקת בפוליטיקה? היא אמורה להיות א-פוליטית

השופטת חיימוביץ': סליחה זה לא קשור לפוליטיקה

עו"ד ניר: אני חושב שזה כן פוליטי

קנר: זה בסדר סומנתי לא לקידום

עו"ד ניר: אני חולק על גבירתי ולא מקבל את ההערה הזו

השופטת חיימוביץ': אסור להלך אימים על עדים.

עו"ד ניר: אני חולק על כך

השופטת חיימוביץ': זו שאלה שיכולה להלך אימים על העד

רווית צמח (השותפה של עו"ד ניר): השאלה אינה שהחקירה פוליטית אלא המילים הפלת ממשלה זה פוליטי

נציג הפרקליטות: זה גם לא פוליטי.

עו"ד ניר: אני שמח שהפרקליטות סבורה שלהפיל ממשלה זה לא פוליטי. רציתם שגנור יהיה עד מדינה?

קנר: רציתי שהוא יגיד אמת כי משלמים לעד מדינה

עו"ד ניר: אמרתי שניצב לוי אישר פה שלפני שגנור נעצר רציתם שהוא יהיה עד מדינה, האם כחוקר שלו היית מודע לכך?

קנר: ידעתי שגנור מרצונו לא ייתן את הדברים. בכל חקירה מסמנים את הדמויות המרכזיות. יש מקומות שאנחנו מסמנים את העדים אבל לא נותנים להם מעמד של עד מדינה.

עו"ד ניר: זאת אומרת שלא ידעו לך מה שאומר לוי.

קנר: לא נכון. סימנו כל אחד מה הרמה של העדים.

עו"ד ניר: האם הוא סומן כעד מדינה?

קנר: הוא סומן כפיבוט מרכזי

עו"ד ניר: עדיין לא השבת. האם הוא סומן כעד מדינה?

קנר: כדי להיות עד מדינה הוא צריך להיות…

השופטת חיימוביץ': אבל יש סוג של עדים

עו"ד ניר: ניצב לוי אומר מפורש שלפני שגנור נעצר הוא יהיה עד מדינה. האם גם אתה סברת כך?

קנר: נוכח החשדות והאופי של מיקי כאיש עסקים ממולח, הוא לא ימסור את הפרטים בלי הגנה והטבה לטובתו, כך הנחתי. אני מסכים לגמרי עם מה שמוטי אמר, שהתכוונו בגדול שהוא יהיה עד מדינה.

עו"ד ניר: מה זה בקטן?

קנר: שהוא ימסור בלי להיות עד מדינה.

עו"ד ניר: אתה טענת שלא יזמתם לא במישרין ולא בעקיפין את הסכם עד המדינה.

קנר: למה אתה אומר כך? היו רמיזות הרכבת יוצאת וכד'.

עו"ד ניר: אתם רומזים אבל לא אומרים את צמד המילים עד מדינה.

קנר: אני לא אמרתי עד מדינה

עו"ד ניר: למה אתה לא אומר במפורש עד מדינה?

קנר: כי יש לזה השלכות, הוא יכול לטעון בבית משפט שאנחנו הצענו לו וכל מה שאמר זה במסגרת מו״מ ולא ניתן לחשוף

עו"ד ניר: תודה שאמרת את זה, כי הרגע אמרת שרמזתם לו להיות עד מדינה. וזה בדיוק אותו דבר כמו להגיד את זה ממש

קנר: אתה חושב כך, אני לא.

עו"ד ניר: מי הגורם על ניהול המגעים עם עד מדינה האם זה יכול להיות בדרג שלך או שזה עובר הלאה בפיקוד או שגם הפרקליטות צריכה להיות מעורבת?

קנר: אני לא קשור לזה ולא אחראי על כך. יש מדור במשטרת ישראל של עדי מדינה. אני לא קשור לזה.

עו"ד ניר: מי אחראי?

קנר: תלוי בעדים. יצא לי לנהל מו״מ מהמדור שאחראי על עדי מדינה.

בשלב זה עברה החקירה הנגדית לענייני המס והתברר שקנר לא ידע משום מה על עוד אלמנט בעבירות המס המיוחסות לגנור שהוכנס להסכם עד המדינה, למרות שהיה החוקר האחראי של גנור.

עוד עדות לכך שליאת בן ארי ניפחה את עבירות המס לכאורה של גנור בלי שהן נחקרו בכלל.

עו"ד ניר: כשאתה חוזר מאוסטרליה אתה חוקר את דוד שרן.

קנר: כן

עו"ד ניר: אתה אומר למר שרן ״נגיד ששטייניץ זה בסדר, שראש הממשלה תמים שהוא לא יודע ששומרון מייצג את מיקי ומיקי את המספנה? איפה הוא חי? זו לא פעם ראשונה שאני מטפל בתיקים טיפלתי בתיק של הירשנזון גם שם הוא היה מושחת ממש …״
למה אתה אומר שיובל בסדר אתה אומר על הירשזון – גם שם הוא היה מושחת… גם שם, מה הכוונה למילים גם שם?

קנר: סליחה שאני מדבר על מישהו שנפטר. הירשזון קיבל מעטפות כסף הוא היה מושחת על מלא מלא כמו שאתם אומרים, פה אני מציג את הירשזון באור שלילי ואת נתניהו באור חיובי ביחס להירשזון

עו"ד ניר: אז אתה אומר כראש הממשלה תמים שהוא כאילו לא ידע ששומרון מייצג את מיקי?

קנר: אם היית מכיר את התיק של הירשזון היית מבין איזה מושחת הוא היה. ונתניהו באור חיובי. ואני לא חושב שנתניהו היה תמים

עו"ד ניר: איך הטקסט שאתה אומר פה מדבר על נתניהו באור חיובי? ״גם שם הוא היה מושחת ממש״

קנר: בכלל לא התייחסתי לנתניהו

השופטת חיימוביץ': מבחינת לוגיקה של המשפט זה לא מתיישב עם התשובה שלך

קנר: גם שם זה לא קשור לנתניהו, אם תשמיעו את הקטע תיווכחו, יכול להיות שבתמלול זה אולי נשמע אחרת. לא מדברים על נתניהו

השופטת חיימוביץ': סתם מעלים זיכרונות?

קנר: אמרתי לדוד שרן לא ארי הרו לא הכרתי את השמות האלה, אז אני בא להגיד לו שאנחנו לא מטפלים בתיקים כאלה ביחידה הכלכלית

עו"ד ניר: אתה שואל את שרן אם אמרו לו מה להגיד, שרן שואל אם בתיק המתנות אתה משיב לו כן, שרן משיב שלא. ושרן שואל אותך אם הוא קשור בתיק המתנות ואתה משיב לו, אתה בלשכה של נתניהו שרן שואל אותך אם בתיק המתנות ואתה אומר לו כן בהכל מהכל! רוצה את כל הלכלוכים על נתניהו. זה לא פישינג בעיניך?

קנר: לא. דוד שרן נשאל על עניין של תיק המתנות ומסתבר שאחרי שהוא מסר עדות בתיק המתנות עשה רישום מה הוא נשאל ומה השיב ובהמהלך החיפוש מצאנו את זה. אז לגיטימי לשאול מי הנחה אותו כמו לרשום שאלות ותשובות. אני כחוקר רוצה לדעת הכל. כמובן שהחקירה זה תיק הצוללות אם הוא רוצה למסור לי עוד למה לא?

עו"ד ניר: על נתניהו

קנר: ברור

עו"ד ניר: אתה חוקר בתיק 3000 איך אתה אומר לו ״אתה כראש לשכה מכיר את הלכלוכים, את הכל".

קנר: אני לא הכרתי את תיק המתנות לא הייתי חוקר בתיק הזה, ושאלנו אותו במהלך התשאול אם עשה דבר כזה של כתיבת שאלות ותשובות.

בהמשך:

עו"ד ניר: אתה אומר לגנור שהוא הקריב את הבת שלו כדי להגן על שמרון וכדי להגן על פונקציות בכירות למעלה … ידעת ששמרון מקורב וידעת שאם לא תעשה את זה אז מיסטר ביבי יכניס מישהו יעשה את זה…״. איך מיסטר ביבי נכנס פה?

קנר: הדברים ברורים, אני מזכיר שהתחקיר העיתונאי דיבר על כל מיני דברים, כמו שעו״ד שמרון הוא מטעם ולכן הוא נמצא במקום שלו.

עו"ד ניר: אמרת שעו״ד שימרון הוא מטעם נתניהו, החשד נגד מי?

קנר: אתה יכול להכניס לי מילים לפה אמרתי מטעם, לא מטעם נתניהו. גם גנור אמר שהוא רצה קרבה לנתניהו. בסופו של דבר גנור אמר שהוא יזם והוא רוצה את הקרבה לרוה"מ ולכן הכניס עו"ד שמרון.

עו"ד ניר: זו לא השאלה. אתה קפצת מהר מידי, אני שואל מה עלה בתחקיר כדי להגיד לך מיסטר ביבי, שמרון היה מטעם מי?

קנר: לא זוכר, לא אגיד דבר לא מדויק. שמרון היה דמות מרכזית בסיפור לפני שמיקי פתח את הפה

עו"ד ניר: אם מיסטר ביבי היה מכניס עו״ד אחר…

קנר: אתה שואל שאלות סתם

עו"ד ניר: כשאתה אומר שמיסטר ביבי היה מכניס עו״ד אחר או מתווך אחר״ למה התכוונת?

קנר: אני אומר דבר כזה, שאלנו על המעורבות של ראש הממשלה, כחלק מהעניין לראות אם רוה"מ היה מעורב בייצוג המשפטי של גנור וגם אם היה מעורב בסיפור של מינוי המתווך, בסופו של דבר הבנו שזה לא היה

עו"ד ניר: זה הכל היה על סמך תחקיר עיתונאי?

קנר: לא זוכר. אם הדברים נשאלו היה לנו בסיס לשאול שאלות.

עו"ד ניר: היה לכם בסיס לשאול שאלות על ביבי?

קנר: אני אומר שזה מאוד לגיטימי

עו"ד ניר: יכול להיות ששאלתם את זה בלי בסיס.

קנר: לא יכול לזכור למה שאלנו, זה לגיטימי

עו"ד ניר: כן רק שאין אישור

קנר: כבר אמרנו הסכמה, לא אישור.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »