יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה (פרק 2)! וינשטיין אישר לחקור רק 2 טיסות של נתניהו, המשטרה הרחיבה החקירה בלי אישור; ערן קמין ניסה לגייס את ארי הרו כעד מדינה נגד נתניהו בלי אישור יועץ; גביית עדות בן כספית ופעולות חקירה נוספות – בלי אישור יועץ; ברנור: "אני לא הטעיתי את היועץ". הפרוטוקולים מדברים!

כתבה מס' 2 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: תגיד לי, אם אני אומר לך שבניגוד למה שאמרת ויינשטיין לא התיר לחקור טובות הנאה או כל דבר אחר שאמרת, למעט שתי טיסות תחומות גדורות וסדורות ולכן לא היה לכם אישור לחקור את כל הדברים האלו, זה דבר שהוא מפתיע אותך או שאתה ידעת את זה שאסור לכם לחקור את הנושאים האלה?

ברנור: אתה מבלבל בשאלה שלך, אני לא אמרתי את מה שאתה אומר עכשיו.

עו"ד חדד: אני אומר לך שויינשטיין התיר לכם לחקור,

ברנור: אני לא מבין מה אתה אומר

עו"ד חדד: אני מקריא לך מה ויינשטיין אומר בסדר? בוא נראה את הפרוטוקול שלו פה בבית המשפט. אתה מקשיב לי כורש?

ברנור: כן. כן

עו"ד חדד: אני שואל את ויינשטיין – אתה כותב בספר שלך כחודשיים לפני סיום כהונתי

ברנור: איזה ספר?

עו"ד חדד: אני מקריא לויינשטיין זה ספר מצוין, תקרא אותו.

ברנור: על החקירה הוא כתב?

עו"ד חדד: אתה יכול להקשיב? כחודשיים לפני סיום כהונתי עדכן אותי מבקר המדינה לגבי טיסה אחרת גם היא מ-2006 שיש לגביה חשד למימון כפול, ביקשתי לבדוק את המידע החדש שהתקבל ובאספקלריה הזאת לבדוק גם את הטיסה האחרת שבבדיקתה הגענו למבוי סתום.
הוא אומר כך אני זוכר. אני שואל אותו – אוקי. עכשיו, מה שאישרת לבדוק זה עוד פעם טיסה אחת עניין תחום ואמרת באותה הזדמנות כשאתם בודקים את העניין התחום הזה בדקו עניין תחום אחר, את הטיסה שלגביה הדברים נותרו עמומים?
תשובה – זה נכון.
שאלה – מדויק?
תשובה – מדויק
שאלה – זאת אומרת שבשלב הזה מה שיש לנו האישור שאתה נותן לחקור זה שתי טיסות מ-2006 אחת על בסיס מידע חדש, אחת ישנה שנבדקה כבר בעבר נכון?
תשובה – נכון.
שאלה – אוקי. שום דבר אחר חוץ מזה?
תשובה – שום דבר אחר לא התבקשתי לתת ולא נתתי.
שאלה – בסדר עכשיו אם מאן דהוא ביצע בעקבות האישור הזה שלך בדיקה בעניינים אחרים וגבה עדויות בעניינים אחרים הוא עשה את זה בלי האישור שלך כיועץ משפטי לממשלה?
תשובה – הוא עשה את זה בלי האישור שלי, כן.

אתה יודע, אתה מכיר נתונים שסותרים את מה שויינשטיין אומר פה?

ברנור: כמו שאמרתי קודם

עו"ד חדד: מכיר או לא מכיר?

ברנור: אמרתי קודם

עו"ד חדד: מכיר או לא מכיר?

ברנור: שאנחנו הכנו תכנית על יותר מטיסה אחת.

עו"ד חדד: אבל הוא לא אישר לכם את זה.

ברנור: זה לא עומד בהתאמה למה שאני קראתי

עו"ד חדד: אה, לא עומד בהתראה, בסדר, לא עומד בהתאמה. זאת אומרת מה שויינשטיין אמר לא עומד בהתאמה למה שקראת?

ברנור: אני אומר,

עו"ד חדד: כורש אני שואל אותך שאלה

ברנור: אני קראתי את הישיבה של, את הסיכום הפנימי שלנו ב-14 נתבקש מי שאז נתבקש להכין תכנית על מספר טיסות, היו אגב מסמכים שקיבלנו באישורו של היועץ וזה כתוב שחור על גבי לבן ממבקר המדינה על יותר מטיסה אחת.

עו"ד חדד: נכון, אבל הוא אישר לכם לחקור רק את זה, רק שתי טיסות?

ברנור: אני אומר לך מה שאני ראיתי

עו"ד חדד: ב-2016?

ברנור: אני לא הייתי שם

עו"ד חדד: אני שואל אם זה ב-2016?

ברנור: אני לא הייתי שם

עו"ד חדד: אתה ראית את זה ב-2016?

ברנור: אני ראיתי את זה ב-2016

עו"ד חדד: ולא ראית את זה מאז ועד היום?

ברנור: אני ראיתי

עו"ד חדד: ואני שואל אותך אם ראית את זה מאז ועד היום?

ברנור: לא

עו"ד חדד: לא. ועל בסיס זיכרון עמום שלך מ-2016 על מסמך שלא ראית אותו מאז ועד היום אתה אומר ויינשטיין טועה?

ברנור: לא. אני אגיד לך, הזיכרון שלי הוא חשוב כי זה פרט מהותי לתיק, את זה זוכרים

עו"ד חדד: בטח, את זה זוכרים, נבדוק

ברנור: מישהו לימד אותי על זיכרון כאן

עו"ד חדד: בסדר. ויינשטיין אמר בעדות שלו שהוא נתן אישור המשכנו עם זה, גדור ותחום לבדוק שתי טיסות ושאם מישהו סטה מהאישור הזה זה נעשה לא ברשות ולא בסמכות והוא פעל שלא כדין.

ברנור: אבל בפועל, עוד פעם, אני, בפועל אנחנו נכנסים לתוך מאי, יוני יש עכשיו יועץ משפטי חדש שקורא את החומרים, אנחנו באים אליו, ברשותך, אנחנו באים אליו עם ניירות מסודרים עם רשימה של פעולות, הוא מבקש לראות את החומרים, מנחה את הפרקליטות לקרוא את החומרים, ואחר כך מאשר, אני הייתי בישיבות האלה, לא אתה ואחר כך הוא מאשר את מה שהוא מאשר.

עו"ד חדד: כורש אתה טועה

ברנור: למה אני טועה?

עו"ד חדד: כי כשמגיעים למנדלבליט אומרים לו

ברנור: הטעינו אותו? אני הטעיתי אותו?

עו"ד חדד: כורש אתה רוצה להקשיב לי ולא להתפרץ לשאלות באמצע?

ברנור: אני מצטער, בבקשה

עו"ד חדד: מטעם אותו כשהוא מתחיל את התפקיד שלו ואומרים לו שויינשטיין אישר הרבה יותר ממה שהוא אישר בפועל וככה הדברים מתגלגלים ולוקחים את בן כספית ואומרים לו לבוא ולמסור חומרים, אנחנו נראה את זה עוד מעט, ככה נולד התיק שלנו, ויינשטיין נתן אישור, מבחינתי משטרת ישראל זה גוף אחד

ברנור: אני לא הטעיתי את היועץ

עו"ד חדד: אתה לא היית בהתחלה

ברנור: אני לא הטעיתי את היועץ

עו"ד חדד: אתה יודע מה כורש?

ברנור: אני אומר לך את מה שאני ראיתי

עו"ד חדד: על סמך מה גבו את ההודעה של בן כספית?

ברנור: ברשותך, ברשותך, כשנכנסתי לתפקיד אמרתי לך הייתה ישיבה עם מנדלבליט, מנדלבליט כבר בא מוכן. אוקי? הוא קרא את החומרים לפני.

עו"ד חדד: טוב, על סמך מה גבו את ההודעה מבן כספית? בוא תסביר לבית המשפט.

ברנור: אני לא הייתי באותה תקופה, שוב פעם

עו"ד חדד: אמרת שקראת, התרעננת, אתה זוכר מסמכים בעל פה מ-2016

ברנור: נכון. היה אישור

עו"ד חדד: על סמך מה גבו את ההודעה ב-11 באפריל 2016 מבן כספית?

ברנור: באישור

עו"ד חדד: איזה אישור? אישור יועץ?

ברנור: כן

עו"ד חדד: של מי, איזה יועץ?

ברנור: למיטב זיכרוני מנדלבליט

עו"ד חדד: הוא אישר?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אתה ראית אישור לגבות הודעה מבן כספית?

ברנור: של מנדלבליט לא, של ראש אח"ם, כן.

עו"ד חדד: אני שואל אותך על סמך איזה אישור של יועץ משפטי, אתה אומר לי על ראש אח"ם, ראש אח"ם אני מסכים, נתן אישור, יכול להיות.

ברנור: אני ראיתי מסמך מסודר שמועברים למנדלבליט בקשה לגבות את העדות, לא הייתי נוכח פיזית ויש אישור

עו"ד חדד: אתה ראית אישור? לפני כן אמרת לא, עכשיו אתה אומר כן.

ברנור: אני לא רואה אישורים של היועץ

עו"ד חדד: אני אומר לך שזה גם סותר את המזכר של מר אביחי מנדלבליט, פרופסור אביחי מנדלבליט אנחנו נשמע אותו כאן, זה אפילו סותר אותו אבל לשיטתך היועץ מנדלבליט אישר לגבות את ההודעה מבן כספית?

ברנור: עוד פעם אני אומר,

השופט משה בר-עם: הוא דיבר על ראש אח"ם ולא דיבר על היועץ

עו"ד חדד: אבל עכשיו פתאום הוא אמר משהו אחר, מה שבית משפט אמר הוא נכון?

ברנור: אני קורא מסמכים פנימיים של משטרת ישראל ואני רואה במסמכים של משטרת ישראל בקשה ולאחר מכן ניתן אישור, אני מדבר איתך אחורה כי אני לא הייתי אז.

עו"ד חדד: בקשה מראש אח"ם?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אבל את הקשר בין ראש אח"ם מנדלבליט אתה לא מכיר?

ברנור: אני לא פיזית עם ראש אח"ם, באפריל בטח שלא

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שמנדלבליט לא נתן אישור לחקור את בן כספית, לא נתן אישור לחקור אותו, לא נתן אישור לפנות אליו, לא נתן אישור, תיכף נראה מה אומר בן כספית להפעיל עליו את התותחים הכבדים כדי שהוא יבוא למסור מידע וחומרים, כמובן הכל לשיטתנו. מה אתה יודע להגיד על זה?

ברנור: זה מופרך

עו"ד חדד: למה זה מופרך?

ברנור: כי שתי דקות אחר כך דיברנו איתו  גם על ההודעה של בן כספית.

עו"ד חדד: תגיד לי, מנדלבליט בתקופה הזאת, א. חודשיים דיברתם על ההודעה של בן כספית

ברנור: חודשיים, אני אמרתי שתי דקות, בגילי חודשיים

עו"ד חדד: אתה זוכר אם הצגתם לו, אם דיברתם על בן כספית, אתה בטח זוכר אם אמרתם למנדלבליט שזה יוזמה שלכם להביא את בן כספית לחקירה?

ברנור: אני לא זוכר את זה

עו"ד חדד: יכול להיות שהצגתם לו מצג הפוך כאילו בן כספית התנדב למסור מידע?

ברנור: אני לא זוכר.

עו"ד חדד: אם אני אגיד לך שהמצג שהוצג למנדלבליט היה כאילו בן כספית רצה למסור מידע ופשוט לקחתם אותו ועכשיו יש לכם מידע שצריך לטפל בו?

ברנור: לא זוכר דבר כזה אבל זה גם נשמע לי מופרך כי ההודעה הוא גם קרא אותה.

עו"ד חדד: כתוב בהודעה של מי הייתה היוזמה למסור את המידע?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: לא, אז למה זה מופרך? זה לא מופרך בכלל. מה נאמר? כורש אתה היית בפגישה הזאת, מה נאמר למנדלבליט ביחס לשאלת היוזמה למסור את החומרים על ידי בן כספית?

ברנור: כשאני בא לישיבה הראשונה מנדלבליט מכיר את הנושא טוב מאוד

עו"ד חדד: שמעת מה שאלתי?

ברנור: אני עונה לשאלה

עו"ד חדד: אז תענה לשאלה שלי, לא שאלתי אם מנדלבליט מכיר, שאלתי על שאלת היוזמה?

ברנור: אני לא יודע מה נאמר למנדלבליט באפריל, אני יודע מה ראיתי במסמכים הפנימיים שהוגשו. שההודעה הזאת עוברת לפרקליטות היא מגיעה גם לשולחנו. כמו שאמרתי קודם כל מסמך מועבר אליו אז הוא לא הופתע לראות את הדבר הזה.

עו"ד חדד: אני אומר לך שאחד השוטרים שלך אמר שאתם כעסתם על מנדלבליט לאורך הדרך בטח בתקופה הזאת, זה נכון או לא נכון?

ברנור: מי אמר?

עו"ד חדד: אחד החוקרים שלך? אתה רוצה שם, מה אתה תלך לנקום בו?

ברנור: אתה מצטט אותו במדויק?

עו"ד חדד: כן, הוא אמר שהיה תסכול, כעס על מנדלבליט

ברנור: מי אמר?

עו"ד חדד: אתה שואל מי ואני

ברנור: אני רוצה לשמוע את הציטוט המדויק

עו"ד חדד: אני שואל אותך נכון או לא נכון?

ברנור: אני רוצה לשמוע את הציטוט המדויק

עו"ד חדד: אני שואל אותך אם זה נכון או לא נכון.

ברנור: אתה רוצה לשמוע תשובה?

עו"ד חדד: כן.

ברנור: אני רוצה לדעת אם זה נכון או לא נכון

עו"ד חדד: כבודכם אני מבקש שהעד יגיד אם זה נכון או לא נכון?

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: מה שהוא יודע, אם אתה יודע תענה

ברנור: אני כעסתי על מנדלבליט?

עו"ד חדד: אתם המשטרה, מני יצחקי ואתה.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: לא אתה ולא מני יצחקי?

ברנור: לא

עו"ד חדד: מעולם לא הייתה תרעומת על מנדלבליט לאורך כל הדרך?

ברנור: לא. לא

עו"ד חדד: מעולם לא היה תסכול?

ברנור: לא

עו"ד חדד: בטוח?

ברנור: מה זה תסכול, אתה רוצה עכשיו לחוות חוויות רגשיות איתי?

עו"ד חדד: אני שואל אותך, היה או לא היה?

ברנור: אם אני חווה תסכול לפעמים? כן

עו"ד חדד: ממנדלבליט?

ברנור: מי שלא חווה תסכול שלא יהיה במשטרה.

עו"ד חדד: האם היה תסכול כלפי מנדלבליט ביחס לשאלה אם הוא מתיר לכם או לא מתיר אפיקי חקירה מסוימים.

ברנור: אנחנו ביקשנו חלק קיבלנו, חלק לא, האם בעמדה מקצועית שלי אפשר היה לאשר חלק מהדברים? כן.

עו"ד חדד: האם הבעת את התסכול הזה?

ברנור: אני הבעתי את דעתי בישיבות

עו"ד חדד: ואמרת למנדלבליט שזה לא בסדר?

ברנור: שאני חושב אחד, שתיים, שלוש

עו"ד חדד: שזה שונה מדעתו?

ברנור: דעתו היא הקובעת

עו"ד חדד: אבל הדעה שלו הייתה הפוכה?

ברנור: לפעמים כן

עו"ד חדד: יופי, והאם אמרת לו שזה לא בסדר שהוא לא מתיר לכם לבדוק אפיקים מסוימים או תחומים מסוימים?

ברנור: לא. כיבדתי מאוד את מר מנדלבליט

עו"ד חדד: ומעולם לא הוצאת את זה החוצה אתה?

ברנור: לא

עו"ד חדד: האם אתה יודע אם מני יצחקי הוציא את זה החוצה את התסכול הזה שלכם?

ברנור: לא. אני על מני יצחקי לא יכול להעיד, על עצמי אני מכבד את ההליך ובטח את מר מנדלבליט.

עו"ד חדד: הבנתי. על מה למשל, על איזה כיוונים הוא לא התיר לכם? בוא תספר לנו? אמרת שהיו בהחלט מקרים כאלה בוא תספר לבית המשפט.
אני דרך אגב, אעבור איתך בהמשך באופן ספציפי ואני אראה לך שהיו קווי חקירה ספציפיים שלא אושרו לכם ובכל זאת הם נבדקו, תיכף נראה את זה אפילו מדברים שאתה מספר בראיון העד שלך.

ברנור: מה השאלה?

עו"ד חדד: איזה פעולות חקירה או כיווני חקירה רציתם לעשות, לא באופן כללי, באופן ספציפי

ברנור: אני לא זוכר ספציפית אבל היו פעולות שביקשנו באופן שוטף וזה מאות פעולות. היו חלקים שהוא אישר וחלקים שהוא לא אישר, אם זה צו, אם זה חקירה של מישהו, חקירה של איש עסקים כזה או אחר, לא אושר.

עו"ד חדד: בוא ננסה לענות קצר יותר, מהר יותר כדי שנוכל להתקדם אחרת זה ילך לאט ואני לא רוצה שהדברים יתארכו. תראה, בראיון העד שלך בסעיף 4 אתה אומר – העד מסר כי חומרים נוספים היו בעיקרים מודיעיניים אך כללו גם הודעה שנגבתה מהעיתונאי בן כספית. קודם כל תגיד לי ממתי החומרים המודיעיניים האלו? מתי הם התקבלו?

ברנור: היה מקבץ של ידיעות מודיעין, למיטב זיכרוני מתחילת 2016.

עו"ד חדד: מתחילת 2016?

ברנור: כן

עו"ד חדד: מקבץ?

ברנור: מספר ידיעות

עו"ד חדד: כמה?

ברנור: במספר כמותי אני לא זוכר אבל יותר מאחת.

עו"ד חדד: לא זוכר. עכשיו, הנושאים האלו בן כספית, המידעים המודיעיניים זה לא 1000 הישן, כך אתה אומר כאן בבית משפט?

ברנור: זה לא הביבי טורס ה-1000 הישן, כן.

עו"ד חדד: זה לא 1000 הישן?

ברנור: לא

עו"ד חדד: מה שאני אומר הוא נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: לשיטתך, בסדר. אז אתה אומר שאילו נושאים של תיק, לא 1000 הישן, איך קוראים לתיק הזה?

ברנור: בסיפור של האח"ם זה היה 1500 ו-1501

עו"ד חדד: ומה ההבדל בין 1500 ל-1501?

ברנור: כמו שאמרתי קודם, אני לא זוכר מה 1500 או 1501, זו ההודעה של בן כספית והפוך

עו"ד חדד: זה היה פלא נפרד? ספציפי ל-1500 ופלא ספציפי ל-1501?

ברנור: לא חושב שהיה פלא

עו"ד חדד: אז מה היה?

ברנור: מספר

עו"ד חדד: מה זה מספר? אתם עובדים במערכות משטרתיות

ברנור: זה ידיעות מודיעיניות

עו"ד חדד: אבל אתם פותחים תיק

ברנור: נכון אבל זה ידיעות מודיעיניות

עו"ד חדד: אתה לא יחידה מודיעינית, אתם כבר חקירות

ברנור: נכון. אני זוכר מספר פלא אחד, אני לא זוכר אם היה יותר מאחד

עו"ד חדד: עכשיו, הנושאים האלה זה נושאים שויינשטיין לשיטתכם אישר לבדוק אותם?

ברנור: איזה נושאים?

עו"ד חדד: טובות הנאה, ביבי טורס, שלושים טיסות, כל הדברים האלו?

ברנור: מה שאני התייחסתי לויינשטיין, מה שאני ראיתי זה הנושא של הנסיעות

עו"ד חדד: ואמרת גם טובות הנאה מקודם

ברנור: בתוך הנסיעות יש גם חשדות של טובות הנאה

עו"ד חדד: הבנתי. תראה, בראיון עד שלך אתה אומר שהאישור הראשון של מנדלבליט בנושא הזה מגיע לעולם רק ב-26 ביוני 2016 ושם אתה אומר בתוך … עד כי בחודש יוני 2016 היועץ אישר לי לבדוק חשדות נגד נתניהו לקבלת טובות הנאה פסולות, אז מה נכון? שזה נעשה, האישור ניתן לפני כן? ניתן ב-26 ביוני, אולי בכלל לא ניתן?

ברנור: ב-26 ביוני ניתן האישור הכותרת, האשכול ככה שמרחף טובות הנאה בתוך זה היה רשימה של נושאים שבתוכם גם מתכנות שאושרו וגם נושאים שלא אושרו.

עו"ד חדד: שלא אושרו?

עו"ד חדד: כן. אז לפני כן לא היה אישור? ב-26 ביוני ניתן אישור? היה אישור לפני כן וב-26 ביוני רק חזרו על האישור?

ברנור: היה אישורים לדוגמא להודעה של בן כספית

עו"ד חדד: למרות שאתה אמרת בהגינותך שלא ראית אישור הזה?

ברנור: לא ראיתי

עו"ד חדד: ראית אישור של ראש אח"ם?

ברנור: אני יודע שזה ניתן דרך ראש אח"ם, אישור של היועץ לעוד פעולות נוספות. ב-26 התכנסנו מה שנקרא בעברית לפעולות יותר, בעוצמה יותר גדולה ואז ניתן האישור של היועץ לנושאים שנבדקים, נחקרים/נושאים שלא נבדקים ולא נחקרים.

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שאין אישור של מנדלבליט עד 26 ביולי, גם נראה עוד מעט את האישור של מנדלבליט ב-26 ביוני אבל אין אישור שלו לטובות הנאה, לבן כספית, לכל הדברים האלה, אתה ראית אישורים בהקשר הזה?

ברנור: אם אני ראיתי אישור שהכותרת שלו אישור היועץ המשפטי לממשלה? לא.

עו"ד חדד: בסדר. תראה הפרקליטות כשאנחנו טענו שלא היה אישור יועץ עד ה-26 ביוני, אחר כך נראה מה יש ב-26 ביוני, הם כתבו ככה לבית המשפט,

ברנור: מי כתב סליחה?

עו"ד חדד: הפרקליטות, היית שם עשרה, אולי אחד עשר ימים, מי שהורה לחדש את תהליך הבדיקה בעניינו של הנאשם המכונה 1000 הישן ממנו התפתח החשד שהוביל לתיק 1000 במובנו כיום הוא היועץ ויינשטיין ולא היועץ מנדלבליט, אתה אומר שזה לא נכון בעצם, אתה אומר שביבי טורס זה מה שאישר היועץ ולא את 1000 הישן.

ניסיון סרק של הפרקליטות להתנגד; בהמשך –

עו"ד חדד: הנה, אתה רואה? אתה רואה כתוב יותר מזה שהיועץ מנדלבליט … בהחלטת קודמו לחדש את הבדיקה, זה מאוד חשוב, לכן אמרתי לך שלא הייתה החלטה של מנדלבליט אלא אמרו לו ויינשטיין התיר את הדברים האלו ורצו לאן שרצו.
אז עכשיו אני שואל אותך האם לאור מה שאני מראה לך אתה עדיין אומר ש-1000 הישן זה רק ביבי טורס ולא,

ברנור: מה שאני קורא בסעיף 13 עונה אני חושב למה שאמרתי קודם. ההנעה של התהליך הייתה על ידי היועץ ויינשטיין בינואר אוקי? וכשנכנס יועץ מחדשים,

עו"ד חדד: אז הוא אישר ויינשטיין את 1000 הישן או לא?

ברנור: כן

עו"ד חדד: כן, בסדר, זה סותר את מה שאמרת מקודם אבל בסדר. תראה, ואת 1000 הישן שלך זה רק ביבי טורס, אתה בטוח?

ברנור: 1000 הישן למיטב זיכרוני, עוד פעם, זה מה שהיה בתחילת הדרך, מה שהיה בתחילת הדרך ינואר וקדימה זה הנושא של הנסיעות ובתוכם היו גם חשדות לאחד, שתיים, שלוש, ארבע.

עו"ד חדד: חשדות למה?

ברנור: חשדות לטובת הנאה, רישום כוזב, זיוף

עו"ד חדד: אני רוצה להראות לך את הרשימה שאמרת שיש לנו את 1000 הישן ויש לנו את 1500, 1501 ו-2000 בוא נראה את רשימת חומרי החקירה של 1000 הישן.
אני רק מזכיר לכבודכם שכשבית המשפט העליון הורה לבחון את 1000 הישן גם ההודעות של בן כספית נמסרו לכבודכם וחומרים נוספים, כלומר השאלה, וסני סנילביץ' ואחרים ונשאל מהו 1000 הישן, נדמה לי שזו שאלה מאוד ברורה אבל העד מתעקש, אני אראה לך בכל זאת מר ברנור

ברנור: בבקשה

עו"ד חדד: אתה רואה? זו רשימה של 1000 הישן, אתה יכול לראות בין היתר, הודעת בן כספית זה פריט 27 מרשימת 1000 הישן

ברנור: אוקי.

עו"ד חדד: אז עכשיו אני שואל אותך שוב, האם 1000 הישן כולל את בן כספית או לא כולל את בן כספית? כל תשובה שלך טובה.

ברנור: תראה, ההודעה של בן כספית כללה מספר נושאים אוקי? אחד מהם, או שניים מהם או שלושה למיטב זיכרוני היו קשורים בזיקה כזו או אחרת גם ל-1000 הישן

עו"ד חדד: זאת אומרת שיש רשימה אחרת של 1500? ורשימה נוספת של 1501?

ברנור: זה רשימה שלא אני ערכתי

עו"ד חדד: אני שואל אותך, זו רשימה שהמשטרה ערכה

ברנור: 1500 אמרתי קובץ של ידיעות מודיעיניות, 1501 זה ההודעה של בן כספית.

עו"ד חדד: כן, אבל פעולות שנעשו בעקבות ההודעה של בן כספית זה ממשיך להיות ב-1501

ברנור: יש מספר נושאים שמתוכם יש חלקם חופפים בזיקה ישירה, עקיפה ל-1000 הישן ויש חומרים שהם עומדים בפני עצמם.

עו"ד חדד: תקשיב לי, זה מאוד חשוב כורש, אני מבקש שתדייק. אז יש רשימת חומר חקירה של 1500 ורשימת חומר חקירה של 1501?

ברנור: מה זה רשימה עמית? מה זה רשימת חומרי חקירה, יש את 1500

עו"ד חדד: חקירה שקוראים

ברנור: 1500 או הפוך זה קובץ של ידיעות מודיעיניות

עו"ד חדד: אבל גם פעולות החקירה שנעשו בעקבות הידיעות המודיעיניות, בסדר

ברנור: נכון

עו"ד חדד: אז את זה אין לנו, ויש גם 1501 או להיפך, לא משנה, שזה בן כספית פעולות חקירה שנעשות בעקבות החקירה של בן כספית נכון?

ברנור: ההודעה של בן כספית חלקה מושחרת או לא מושחרת נמצאת אצלך, אני מעריך שכן

עו"ד חדד: אתה שומע מה שאני שואל?

ברנור: אני עונה

עו"ד חדד: אני שאלתי אם בתיק 1501 יש פעולות חקירה שנעשו בעקבות, בהנחה ובן כספית הוא 1501 ולא 1500 אז יש פעולות חקירה שעשיתם בתיק 1501 נכון?

ברנור: לגבי החומרים המודיעיניים שהיו נעשו לגביהם פעולות חקירה, כן.

עו"ד חדד: ונמצאות ב-1500?

ברנור: נמצאות בתיק החקירה

עו"ד חדד: ב-1500, תיק חקירה ששמו 1500?

ברנור: אין, היה תיק אחד עמית

עו"ד חדד: לא, לא היה תיק אחד

ברנור: קלסר אחד היה

עו"ד חדד: לא היה תיק אחד, לא, לא נכון, מה שאתה אומר הוא לא נכון. בוא נסתכל. כורש תבחר גרסה ותתמיד בה. תראה אני רוצה להראות לך זאת רשימת חומר חקירה של תיק 1000 הישן בסדר? פעולות החקירה שביצעתם בתיק 1500 נמצאות כאן? כן או לא? צריכות להיות כאן, כן או לא?

ברנור: מה זה כפופים?

עו"ד חדד: כפופים זה הצרופות שאמרתי לך.

ברנור: אמרתי לך הודעת בן כספית חלקה, היו בה כמה נושאים אז כן. יפה כהן זו הגברת מאיילה טורס זה ביבי טורס,

עו"ד חדד: אני שואל אותך שאלה

ברנור: אני עונה לך על מה שיש פה

עו"ד חדד: לא, אני שואל, הנה, קח רשימה שקיבלנו, אני שואל אותך האם הרשימה הזאת היא רשימה שממצה את כל מה שעשיתם גם ב-1500 וב-1501 אני מניח שהתשובה היא לא, אבל תבדוק.
אני אומר לך שיש חומרים נפרדים של פרשה 1500 וחומרים נפרדים של פרשה 1501, מטבע הדברים כמו שאתה העדת כאן בהנחה ומה שאמרת הוא אמר.

ברנור: מה שאני עובר פה זה דברים של גם, גם וגם.

עו"ד חדד: גם, גם וגם?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אז למה פיצלתם את זה ל-1500 ו-1501 ו-1000 אם זה הכל ביחד?

ברנור: למה פיצלנו את 1500? כי בחר מי שבחר לתת לזה מספר 1500 זה ידיעות מודיעין, בעקבות הידיעות המודיעיניות היו פעולות חקירה

עו"ד חדד: תיק 2000 התנהל בנפרד נכון? יש לו גם פלא נפרד?

ברנור: תיק 2000 עמד בפני עצמו.

עו"ד חדד: יופי. תיק 1000 עומד בנפרד ותיק 1500 עומד בנפרד ותיק 1501 עומד בנפרד.

ברנור: לא, אתה רואה את זה אחרת. אני רואה את זה כאיש חקירות אחרת. אתה מניע תהליך, לתוך התהליך נכנסים גם דברים שמתפתחים.

עו"ד חדד: אני שואל אותך האם יש רשימה,

ברנור: אני רואה את זה, יש תהליך, הנעת חקירה או תהליך, מצטברים דברים נוספים אני לא עושה את ההפרדה המלאכותית עכשיו ומגיעים ליועץ המשפטי,

עו"ד חדד: יש משהו שנקרא פלא דוק אתה מכיר אותו?

ברנור: כן

עו"ד חדד: יופי, בפלא דוק תיקים, התיקים אמורים להיות מתועדים בפלא דוק, זו מערכת ממוחשבת נכון?

ברנור: ידיעות מודיעיניות?

עו"ד חדד: לא, לא ידיעות מודיעיניות, תיק פעולות חקירה

ברנור: פעולות חקירה אם בחרנו להכניס לפלא דוק אז כן

עו"ד חדד: מה זה אם בחרנו? בחרתם לא להכניס לתיק הזה לפלא דוק?

ברנור: או לפלא או לפלא דוק

עו"ד חדד: הכנסתם את זה לפלא או לפלא דוק?

ברנור: למיטב זיכרוני זה היה בפלא דוק

עו"ד חדד: בפלא דוק?

ברנור: כן

עו"ד חדד: מצוין אז אם אני אקבל את הפלא דוק אני אוכל לראות איזה פעולות חקירה ביצעתם בתיק הזה?

ברנור: את החומרים המודיעיניים אתה לא תראה אותם

עו"ד חדד: לא חומרים מודיעיניים

ברנור: חומרים שלא הוכנסו, לא הוזנו לתוך הפלא דוק אז אתה לא תראה

עו"ד חדד: היו פה חומרים שלא הזנתם לפלא דוק?

ברנור: בשלב זה של ידיעות מודיעיניות?

עו"ד חדד: לא ידיעות מודיעיניות זה חקירות של סני סנילביץ', מה זה ידיעות מודיעיניות, יש פה חקירה של אלי אילוז.

ברנור: חקירות יהיו בפלא דוק

עו"ד חדד: יהיו בפלא דוק?

ברנור: כן, אמורות להיות

עו"ד חדד: תראה, אנחנו ביקשנו רשימת חומרי חקירה של 1000 הישן, זה מה שקיבלנו

ברנור: אוקי.

עו"ד חדד: אתה אומר שיש פה חומרים שהם לא מ-1000 הישן?  אתה בטוח?

ברנור: עוד פעם, אני מסתכל מזווית עכשיו של מפקד היחידה, אני לא עכשיו יורד לרזולוציה של כל דף וכל דו"ח זיכרון דברים, התהליך הניע בינואר, לתוך התהליך מטבעה של חקירה מתפתחים דברים ואז יש גם תהליך מסודר. בסוף, בסוף בסוף הכל מתועד.

עו"ד חדד: אני אגיד לך שלטעמי אתה בורח מהטענה ששם זה כולל בן כספית כמו שאמרו לנו אין ספור חוקרים, לרבות ראש הצוות שלך, וכל החוקרים שהיו פה וש-1000 הישן זה סני סנילביץ' וש-1000 הישן כמו שהפרקליטות הודעה באין ספור הודעות לבית המשפט ומטה בחירות הנוסף שכל זה, זה 1000 הישן ואתה עושה את זה כי היועץ ויינשטיין פה בבית המשפט שלל קטגורית אישור שלו לחקור את 1000 הישן.

ברנור: אני מדייק איתך, אני אומר לך את הדברים הבאים מזווית של אחד שיודע קצת יותר מהחוקר שלו, זה התהליך שהיה מול היועץ ומול

עו"ד חדד: אתה לא היית בכלל במועד הזה?

ברנור: אבל אני קורא מסמכים, אני מדבר עם ראש אח"ם, אני מדבר עם היועץ הנכנס

עו"ד חדד: מסמכים גם אנחנו יודעים. דרך אגב, אנחנו ביקשנו ועדיין מבקשים את המסמכים האלו, פעם אחת נדליק את האור בחדר הזה.
אם אני אומר לך שכשאנחנו נקבל את המסמכים אנחנו נראה שמה שאתה אומר הוא לא נכון, אנחנו נראה כמה דברים, 1. שאתה כן היית אצל היועץ ב-20 באפריל

ברנור: אני לא הייתי אצל היועץ ב-20 באפריל

עו"ד חדד: 2. שהיועץ מעולם לא אישר את הפעולות האלו שאתה מדבר עליהם עכשיו עד לאישור הראשון כמו שאתה אמרת ב-26 ביוני.

ברנור: עמית, הייתי מפקד היחידה?

עו"ד חדד: נכון

ברנור: יש לי אחריות?

עו"ד חדד: נכון

ברנור: סמוך על מה שאני אומר לך

עו"ד חדד: מצוין, נקבל את החומרים ונבדוק. בוא נראה, אתה היית מפקד היחידה

ברנור: ממאי

עו"ד חדד: ממאי, מאפריל, ממאי, ארי הרו העיד כאן שהוא נחקר בדצמבר 2015 זה לפני תקופתך?

ברנור: נכון,

עו"ד חדד: האם אתה מודע עליו שבמהלך החקירה שלו בדצמבר 2015 ניסו לשכנע אותו, האם זה גם מהדברים שעברו אליך בחפיפה, ערן קמין ניסה לשכנע אותו להיות עד מדינה נגד מר בנימין נתניהו?

ברנור: לא מוכר לי

עו"ד חדד: לא מוכר לך. אתה יודע שארי הרו סיפר שאחרי החקירה שלו הוא נקרא לפגישה אצל ערן קמין, אתה מכיר את הדברים?

ברנור: עוד פעם, ב-2015?

עו"ד חדד: כן, דצמבר 2015

ברנור: לא מוכר לי דבר כזה

עו"ד חדד: ערן קמין באמת לא ערך מזכר, ערן קמין עדכן אותך בפגישה הזאת שהייתה לו עם ארי הרו במסגרת שיחת החפיפה?

ברנור: לא

עו"ד חדד: ופה בבית המשפט הוא אישר גם לשאלות בית המשפט

ברנור: מי? ערן קמין?

עו"ד חדד: ארי הרו, ערן קמין לא העיד פה, הוא יום אחד יעיד. הוא אישר פה שהוא הוזמן להיות עד מדינה נגד בנימין נתניהו, שלכן קראו לו לחדר של מר ערן קמין, האם אתה מכיר את הדברים קודם כל?

ברנור: על המפגש עם ערן קמין?

עו"ד חדד: כן

ברנור: לא

עו"ד חדד: האם אתה ראית אישור יועץ משפטי לממשלה שמאפשר, אז ויינשטיין שמאפשר לערן קמין לנסות ולגייס עד מדינה נגד ראש הממשלה?

ברנור: בדצמבר 2015?

עו"ד חדד: כן

ברנור: לא

עו"ד חדד: לא שומע?

ברנור: לא

עו"ד חדד: דרך אגב, גיוס עד מדינה זה דבר שמחייב אישור יועץ משפטי לממשלה נכון?

ברנור: בתיק הזה בוודאי

עו"ד חדד: לא שומע.

ברנור: בוודאי

עו"ד חדד: זאת אומרת לא יכול ראש היחידה או ממלא מקום ראש היחידה פתאום לקרוא לעד ולנסות לגייס אותו להיות עד מדינה נגד ראש הממשלה בלי אישור מוקדם של היועץ המשפטי לממשלה, נכון או לא?

ברנור: היועץ צריך לאשר, כן

עו"ד חדד: לא שומע

ברנור: היועץ צריך לאשר

עו"ד חדד: מצוין. עכשיו, כשאתה נכנסת לתפקיד אתה ידעת שיש מגמה או כיוון להפוך את ארי הרו לעד מדינה נגד ראש הממשלה?

ברנור: מה זה מגמה או כיוון?

עו"ד חדד: שזה כוונה של היחיד החוקרת שלך, רצון של מני יצחקי, אחרים ביחידה לנסות ולהפוך את ארי הרו לעד מדינה נגד ראש הממשלה?

ברנור: כשהבאנו את ארי הרו ב-14 ביולי? לפני זה? זו הייתה הכוונה

עו"ד חדד: לפני כן, לפני שנכנסת לתפקיד?

ברנור: לפני, ארי הרו ב-14 ביולי זו הייתה אחת המטרות.

עו"ד חדד: שמעת מה שאלתי?

ברנור: אני עונה לך. מתי בדיוק? אז לפני 14 ביולי

עו"ד חדד: כשאתה נכנס לתפקיד

ברנור: בין הכניסה שלי לתפקיד עד 14 ביולי המתווה היה לעשות את ארי הרו עד מדינה.

עו"ד חדד: של מי היה המתווה הזה?

ברנור: באישור היועץ

עו"ד חדד: תגיד לי, אבל מתי? הרי אין חקירה בכלל נגד ראש הממשלה, מתי? בוא תגיד לי, תנסה למקם אותנו, מתי אתם רוצים, חושבים להפוך את ארי הרו האומלל לעד מדינה?

ברנור: למה אומלל?

עו"ד חדד: זו דעתי

ברנור: הוא אמר שהוא אומלל פה?

עו"ד חדד: כן, הוא סיפר, אני חושב שבעדות שלו אני לפחות הזלתי דמעה ולדעתי גם רוב האנשים בחדר.

ברנור: כאחד שעשה עשרות עדי מדינה אז זה לא מפתיע אותי אבל בסדר. תשמע, אני אסדר לך את,

עו"ד חדד: מתי, אתה מגיע לתפקיד אמרת במאי?

ברנור: במאי

עו"ד חדד: או אפריל

ברנור: יש מקבץ ישיבות יועץ סוף,

עו"ד חדד: מתי אתה שומע לראשונה על הרצון, רגע, אחדד את השאלה כדי שהשאלה תהיה ברורה

ברנור: אני הבנתי את השאלה

עו"ד חדד: מאה אחוז.

ברנור: יש ישיבות יועץ בישיבות היועץ מ-26 ביוני ואילך כשמדברים גם על 2000 וגם על שאר הנושאים והישיבה המשמעותית ביותר הייתה ב-13 ביולי, יום לפני שהבאנו אותו גובש המתווה כולל הסכם עד מדינה עם ארי הרו.

עו"ד חדד: לפני ה-26 ביוני אני שואל אותך מתי בפעם הראשונה שמעת על הרצון להפוך את ארי הרו לעד מדינה? לפני ה-26?

ברנור: שיש כוונה?

עו"ד חדד: כן, כוונה של היחידה החוקרת, רעיון, בואו נהפוך את ארי הרו לעד מדינה

ברנור: שלי היה רעיון כן להפוך אותו לעד מדינה

עו"ד חדד: מתי?

ברנור: עם כניסתי לתפקיד

עו"ד חדד: עם כניסתך לתפקיד?

ברנור: כן

עו"ד חדד: זאת אומרת, אתה סימנת את ארי הרו עם כניסתך לתפקיד

ברנור: לא סימנתי

עו"ד חדד: אתה אמרת עכשיו שסימנת

ברנור: לא, המילה סימון זה,

עו"ד חדד: תבחר מילה אחרת, לא סימון

ברנור: אתה מתכנן תכנית חקירה להמשיך, אתה מתכנן תכנית חקירה להמשיך, ברשותך, אתה עושה פעולות אבל ספציפית במאי באיזה תאריך במאי, אבל עוד פעם בתוך הישיבות של היועץ הבעתי את עמדתי, כן, ובסוף היועץ אישר את המתווה.

עו"ד חדד: זאת אומרת שערן קמין בדצמבר מנסה להפוך את ארי הרו לעד מדינה, זה אתה לא מכיר ואתה עם כניסתך לתפקיד בלי קשר לערן קמין גם חושב את אותה מחשבה להפוך את ארי הרו לעד מדינה?

ברנור: בוא נעשה סדר

עו"ד חדד: כן, לא?

ברנור: ברשותך, כשאני נכנס לתפקיד,

עו"ד חדד: זה גם מקרה?

ברנור: כשאני נכנסתי לתפקיד אני נכנס לתיק חקירה של ארי הרו שאסור לי להגיד מה התשתית הראייתית פה הייתה, אוקי? אבל אני אגיד, תשתית ראייתית מוצקה מאוד. 2. היו חשדות, ברשותך, היו חשדות,

עו"ד חדד: כי הרי מה שאתה אומר הוא לא נכון בעליל ואני לא יכול,

ברנור: אני קראתי את התיק, אתה לא קראת את התיק

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: אל תיכנס לדבריו

ברנור: לא, אבל הוא שואל אותי מתי?

עו"ד חדד: לא, אני לא שאלתי, אתה אמרת,

ברנור: אז מה? סימנתי חומרים באוויר? רשמתי על סמך מה שכתבתי\

השופטת פרידמן-פלדמן: זו לא הייתה השאלה.

עו"ד חדד: תגיד לי, אתה בכלל מקשיב למה ששאלתי אותך?

ברנור: אני מקשיב במדויק

עו"ד חדד: זאת האמת, הרי בתיק של ארי הרו, ארי הרו לא יכול להיות עד מדינה נכון?

ברנור: באיזה תיק?

עו"ד חדד: בתיק של ארי הרו, בתיק עצמו ב-3H

ברנור: ממש לא

עו"ד חדד: הוא לא יכול כי הוא החשוד העיקרי נכון?

ברנור: תן לי לחשוב רגע על התיק אם הוא היה יכול להעיד?

עו"ד חדד: תחשוב

ברנור: אוקי, גבולי.

עו"ד חדד: גבולי, בסדר, זה מלמד אותי משהו על,

ברנור: אני לא זוכר את כל…

מדברים יחד, לא ניתן לתמלל

עו"ד חדד: אז אתה חשבת להפוך את ארי הרו

ברנור: עוד פעם, אתה אל תכניס לי מילים לפה ברשותך

עו"ד חדד: אז בוא תגיד את המילים שלך

ברנור: היה חומר, רגע, ריבונו של עולם,

עו"ד חדד: נו, קדימה כורש

ברנור: אני לא אוהב את הקדימה שלך עמית

עו"ד חדד: נו? תתקדם, הלאה.

ברנור: תן לי ברשותך, אתה נכנס לתפקיד אתה מתכונן לקראת הישיבות היועץ שנערכו עם כניסתי לתפקיד יוני ולתוך יולי, בתוך זה נקבע המתווה והעמדה שלי גם הייתה להתקדם איתו לכיוון הזה.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »