יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 3! לארי הרו הוצע להיות עד מדינה רק על בסיס "מידע" של בן כספית. ברנור: "בן כספית הביא חומרים שהוא אסף, הוא בא עם חומרים שהוא גיבש לעצמו. ידענו מי המקור" (כלומר, כספית הסגיר את מקורותיו למשטרה)

כתבה מס' 3 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: תגיד לי, לפני ה-26 ביוני (האישור הרשמי לכאורה לחקירת נתניהו ע"י מנדלבליט) איזה עדים חקרתם בתיקי ראש הממשלה בתקופה שלך? בכל התיקים? 500, 501, 1000, 2000, מספרים אחרים שלא שמענו עליהם?

ברנור: לא זוכר הודעות ספציפיות, למיטב זיכרוני לא היו הודעות משמעותיות

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: השאלה הייתה איזה עדים חקרתם? איזה תיקים חקרתם? זו הייתה השאלה או הודעות כאלה או הודעות אחרות, איזה תיקים חקרתם?

ברנור: אני אומר עוד פעם, כשנכנסתי לתפקיד היו שלושה נושאים מרכזיים על השולחן, נתבקשנו עוד פעם להכין תכנית בדיקה, התכנסנו לקראת היועץ וקבע את המתווה היועץ, גם מספר נחקרים נוספים שהיו במקביל לארי הרו באותו שבוע של תחילת יולי.

עו"ד חדד: שמעת את השאלה שלי?

השופט משה בר-עם: השאלה אם בוצעו פעולות חקירה, יכול להיות פעולות אחרות לפני אותו מועד שעו"ד חדד מציין

ברנור: מה המועד?

עו"ד חדד: תנסה לעקוב אחרי כורש, אני מנסה לשאול את השאלות באמת בבייבי … אני מתחיל לדאוג אם אתה לא מצליח לעקוב אחרי פה, מה יקרה בהמשך, בייבי סיטר בסדר? בעברית צעדי תינוק

ברנור: וואלה?

עו"ד חדד: כן. עכשיו תנסה לעקוב.

ברנור: אני מזמן לא תינוק עמית

עו"ד חדד: 26 ביוני זה התאריך אישור של היועץ לשיטתך, אני שואל איזה פעולות חקירה ביצעתם מרגע כניסתך לתפקיד ועד למועד הזה בעניינו של ראש הממשלה? ואני גם עוזר לך, בכל התיקים כדי שלא תצטרך לעשות את המיון שהוא קשה עליך.

ברנור: ב-26 או לפני 26 ביוני אני באופן אישי ביחד עם הצוות לומדים את החומרים שנמצאים, חלק כבר היה הודעה על דוגמא של בן כספית וחומרים נוספים,

השופטת פרידמן-פלדמן: לפני ה-26, מר ברנור, לפני ה-26. לא ב-26.

ברנור: אני עונה לשאלה גברתי.               

השופטת פרידמן-פלדמן: בין מאי ל-26 ביוני?

ברנור: בין מאי ל-26 ביוני למיטב זיכרוני לא היו גביית הודעות רבות, אם בכלל. היה לימוד חומר, לימוד החומרים שנמצאים, הכנת תכנית ליועץ וקודם כל לראש אח"ם ואחר כך ליועץ ולאחר מכן אנחנו מתכנסים בוחנים את החומרים, בוחנים את הידיעות המודיעיניות ומקבלים אישור לעבור שלב לגביית הודעות, נחקרים מסוימים כולל ארי הרו ב-14 ביולי.

עו"ד חדד: כורש יש לכם הודעה של בן כספית של שישה עמודים כמו שראינו,

ברנור: אז אני אמרתי לך,

עו"ד חדד: אתה יכול להקשיב?

ברנור: כן

עו"ד חדד: וכמה ידיעות מודיעיניות שגם הן אוחזות אני מניח שורות בודדות. אני שואל אותך מרגע כניסתך לתפקיד, אתה עונה לי שגביתם הודעות אבל לא רבות, אז בוא תסביר לי איזה הודעות גביתם  ואני מבקש, האמירות האלה,

השופט בר-עם: אם בכלל, הוא אמר אם בכלל

עו"ד חדד: כן, אבל התובע לא יכול להיות דבר כזה

השופט בר-עם: זה נכון

ברנור: אמרתי למיטב זיכרוני לא היו הודעות

עו"ד חדד: מה כן היה?

ברנור: אמרתי

עו"ד חדד: לא, כי אמרת לא היו הודעות כתובות, גם בגלגול הקודם אמרת

ברנור: אני, אם בכלל זוכר מה שאמרתי קודם לא היו הודעות

עו"ד חדד: אז עכשיו לא היו הודעות?

השופטת פרידמן-פלדמן: זו תשובתו, זו תשובתו כרגע

עו"ד חדד: אז אני רוצה להבין, בן כספית הרי אין לו שום ידיעה אישית נכון? בן כספית לא מעיר כעד רגיל, הוא לא מביא לכם מידע שנמצא בידיעתו האישית, הוא בא כעיתונאי לספר לכם על דברים נכון?

ברנור: בן כספית מסר הודעה שכללה בה מספר נושאים רלוונטיים שהייתה מונחת לפני החוקרים

עו"ד חדד: אתה שומע מה שאלתי?

ברנור: אני יודע מה התפקיד של בן כספית, כן, הוא עיתונאי,

עו"ד חדד: אני שואל אותך אם הדברים שהוא מסר,

ברנור: אם אני מתייחס להודעה, לתוכן שהוא מסר? כן, בתוכן הדברים שהוא מסר, בתוכן הדברים שהוא מסר היו מספר נושאים חלקם רלוונטיים ואושרו

עו"ד חדד: מה שאלתי כורש?

ברנור: שאלת מאיפה הוא מביא את החומר אלינו?

עו"ד חדד: יפה, אז בוא תענה על השאלה הזאת.

ברנור: אז השאלה הזאת אני אומר אותה, אני לא שאלתי בתוך ההודעה מאיפה הבאת את זה, אני קראתי את ההודעה, בתוך ההודעה יש נושאים.

עו"ד חדד: בהודעה כתוב מה מקור המידע או לא כתוב מקור המידע?

ברנור: אני לא זוכר מה כתוב בדיוק בהודעה שכללה מספר עמודים, אני מניח שהוא בא עם חומרים שהוא גיבש לעצמו.

עו"ד חדד: תראה, אתה סיפרת שמנייר שקראת מויינשטיין ב-2016 ואתה זוכר אותו ישר והפוך, הודעה שזו ההודעה היחידה בתיק כשאתה נכנס לתפקיד, ההודעה של בן כספית כשאתה יושב ואתה עושה עליה לימוד ועוד לימוד אני שואל אותך האם ההודעה הזאת כוללת מיידעים או תיאור עובדות שבן כספית נחשף להם באופן אישי? או שהיא כוללת דברים שבן כספית נחשף אליהם מתפקידו כעיתונאי, כלומר הוא מספר לכם על דברים שאנשים אחרים סיפרו לו?

ברנור: אני מניח שבן כספית הביא חומרים שהוא אסף, כן

עו"ד חדד: שהוא?

ברנור: שהוא אסף

עו"ד חדד: אז אתה יכול להסביר איך יכול להיות שבן כספית שמביא לכם חומרים כעיתונאי והפעולה הראשונה, תסביר לי איך יכול להיות שלפני שגבית הודעה אחת בתיק כי אין הודעות, יש לך ידיעות שעיתונאי הביא לך, שהפעולה הראשונה שאתה רוצה לבצע בתיק החקירה של ראש הממשלה זה להפוך את ארי הרו לעד מדינה?

ברנור: אני לא אמרתי את זה.

עו"ד חדד: דרך אגב, זה נכון, זו הפעולה הראשונה שאתה עשית.

ברנור: אתה לא

עו"ד חדד: זה מה שאמרת, עוד לא גבית הודעות, שנייה תן לי לסיים את השאלה. לא גבית הודעות, כל מה שיש לך בתיק לשיטתך זה מידעים מודיעיניים הודעה של בן כספית שלמעשה שכפול של המידעים המודיעיניים ומה שאתה עושה כמחשבה שלך ראשונה בתיק זה להביא את ארי הרו ולהציע לו להיות עד מדינה. אתה יכול להסביר לי את זה?

ברנור: אני לא נכנסתי בסערה ביום הראשון ואמרתי ארי הרו יהיה עד מדינה, אני קראתי חומרים,

עו"ד חדד: באת בסופה, לא בסערה

ברנור: בסופה לא, אני נכנס לתפקידי בסופה, זה נכון אבל זה חובתי דרך אגב, אבל ברשותך, אנחנו הכנו את החומרים, הבאנו ליועץ ובהתאם למתווה של היועץ גיבשנו את פעולות החקירה.

השופטת פרידמן-פלדמן: אני לא חושבת שזו הייתה תשובה לשאלה.

ברנור: השאלה שלו הייתה למה לא חשבתי ישר על ארי הרו

השופטת פרידמן-פלדמן: השאלה הייתה איך זה יכול להיות אם זה כל מה שהיה לך כבר הפכת, החלטת להפוך את ארי הרו לעד מדינה?

ברנור: היה לי מקבץ. א. היה לי תיק שתלוי נגדו. ב. היה לי … ג. היה לי חומרים מודיעיניים שמתייחסים לחשדות על ארי הרו.

השופטת פרידמן-פלדמן: וזה הספיק כבר בשביל להפוך אותו לעד מדינה?

ברנור: חשדות חמורים מאוד

השופטת פרידמן-פלדמן: לא ארי הרו, מה שחשוד ארי הרו, ארי הרו חשוד, מדברים כאן על תיק ראש הממשלה, איך, אומר לך עו"ד חדד אם אני אגיד לך את זה במילים אחרות יש לך כל כך מעט חומר וכבר אתה יוצר עד מדינה? אם אני מבינה נכון?

עו"ד חדד: נגד ראש הממשלה, ממש ככה

ברנור: אני לא יוצר, יש חומרים שמדברים בעד עצמם.

השופטת פרידמן-פלדמן: יש חומרים מודיעיניים מבן כספית?

ברנור: החומרים המודיעיניים היו ידיעות מודיעיניות שהכילו חשדות בעיני אז היו חמורים על מגוון רחב של עבירות,

השופטת פרידמן-פלדמן: אתם לא חוקרים לפני שאתם לוקחים מישהו להיות עד מדינה? זאת אומרת לא עושים פעולות חקירה? כבר מסמנים מישהו לעד מדינה?

ברנור: יחד עם ארי הרו אישר היועץ, הכל כפוף לאישור של היועץ, הכל כפוף לאישור של היועץ, אני, עוד פעם, אני כפוף ליועץ.

עו"ד חדד: ליועץ, בסדר

ברנור: את תכנית החקירה עושה היועץ, לא אני.

עו"ד חדד: כן, היועץ

השופט בר-עם:  מאשר, לא עושה, מאשר

עו"ד חדד: הוא לא מאשר ולא עושה ופעם אנחנו נקבל את האישורים האלו ונראה בדיוק מה היועץ עשה כשהוא יבוא להעיד פה כמו שמר ויינשטיין העיד פה.

ברנור: טוב

עו"ד חדד: תשמע, קודמך בתפקיד תנ"צ קמין הוא התראיין אצל אילנה דיין, אתה ראית את הריאיון הזה אצלה?

ברנור: את התכנית, כן

עו"ד חדד: ראית?

ברנור: כן

עו"ד חדד: הוא מספר מעבר לעובדה הוא רצה להפוך את ארי הרו כדג קטן כמי שייתן לו דג גדול כדי להיחלץ מהרשת כמו שאמרתי לך זה נורא מפתיע שגם הוא חשב להפוך את ארי הרו לעד מדינה ואתה אחריו רצית להפוך את ארי הרו לעד מדינה למרות שלא היה לך שום דבר בתיק,

ברנור: לא אני, היועץ רצה לעשות אותו עד מדינה.

עו"ד חדד: אמרת אחרת מקודם, זה מוקלט אבל נעבור

ברנור: לא, לא, אתה תדייק

עו"ד חדד: כורש, כורש

ברנור: אתה תדייק

עו"ד חדד: אתה מרים עלי את הקול כורש?

ברנור: לא, אתה מכניס לי מילים

עו"ד חדד: אתה מרים עלי את הקול?

ברנור: לא, אתה לא בחקירה עדיין.

עו"ד חדד: מה לא, זה בדיוק מה שעשית

ברנור: לא, אבל אתה תדייק

עו"ד חדד: מה לא? זה מה שעשית

ברנור: אתה יש לך שיטה להכניס מילים באופן סמוי, אל תעשה את זה

עו"ד חדד: אתה רוצה לצעוק עוד קצת כדי שתוציא הכל ונוכל להמשיך?

ברנור: לא, אבל אל תכניס לעדים דיבורים בתוך השאלה שלך

עו"ד חדד: אצל אילנה

ברנור: כי זה מה שאתה עושה

עו"ד חדד: עוד משהו כורש?

ברנור: וזה פסול

השופטת פרידמן-פלדמן: מר ברנור עו"ד חדד חוקר,

ברנור: לא, אבל בתוך השאלה שלו גברתי הוא מכניס משפטים עם סימן קריאה

השופטת פרידמן-פלדמן: רק רגע, אז תענה כמו שאתה עונה אבל לא כך, לא כך.

עו"ד חדד: רק בניגוד למה שאמרת, אתה יודע אם כבר, פשוט ניסיתי לדלג, בניגוד למה שעכשיו אמרת שמנדלבליט הוא זה שרצה להפוך את ארי הרו לעד מדינה אתה אמרת שזו הייתה יוזמה שלך עם כניסתך לתפקיד

ברנור: לא אמרתי את זה, אתה רואה?

עו"ד חדד: לא אמרת? בסדר, יש פרוטוקול מוקלט נראה אחר כך אם אמרת או לא אמרת

ברנור: טוב

עו"ד חדד: אז אחרי שלא אמרת או כן אמרת  אני ניסיתי להגיד לך שבתכנית הזו של אילנה דייק ערן קמין לא רק שהוא מספר על הרצון שלו להפוך את ארי הרו לעד מדינה אלא גם הוא מספר את הדבר הבא ואני מקריא לך, אומרת אילנה, והחומר ה… של אותו דג גדול מגיע בדמות קבצי אודיו שנשמרו בטלפון הנייד של הרו, השיחות הנפיצות בין בנימין נתניהו ראש הממשלה לבין נוני מוזס המו"ל של ידיעות אחרונות, אתה שומע את השיחה?
היא שואלת את ערן קמין, והוא עונה – אני מקבל את התמליל הראשוני, אני יודע שיש לי תפוח אדמה לוהט ואז משמיעים את גיא פלג מספר את הדברים ואחר כך ערן אומר, החלק תמליל שאני ראיתי לא נותן תמונה מלאה עדיין ולכן לא הייתי בטוח שיש פה עסקה סגורה של תן וקח.
אז אילנה שואלת, שאלה – אתה תעזור לי להוריד את התפוצה של ישראל היום ואני ונוני מוזס נעזור לך להיבחר? אז ערן אומר – כן, אבל כשאני צופה או קורא את התמליל זה עדיין לא המסכת השלמה, היא לא הייתה בפני.
עכשיו השאלה שלי, אתה רואה ערן מספר שלפחות להבנתי שבמהלך חקירת 3H עוד בתקופתו הוא נחשף לתמליל של הקלטת השיחות בין נוני מוזס לבין בנימין נתניהו, אתה ידעת שמר קמין קיבל תמליל של השיחות?

ברנור: התמלילים?

עו"ד חדד: כן

ברנור: היו מוכנים במרץ

עו"ד חדד: אני שואל אם אתה  ידעת שערן קמין,

ברנור: סביר להניח שערן קמין עדכן אותי על התמלילים ועל 2000 אז הוא גם קרא את התמלילים.

עו"ד חדד: אתה יודע כשהוא מדבר על תמליל ראשוני, חלק מתמליל אתה יודע על מה הוא מדבר?

ברנור: עוד פעם, סליחה?

עו"ד חדד: הוא מדבר על תמליל ראשוני, תמליל חלקי אתה יודע על מה הוא מדבר?

ברנור: לאיזה תקופה?

עו"ד חדד: זה מה שהוא מדבר, אני לא יודע, אם אתה מכיר? אתה ראית תמליל חלקי כזה?

ברנור: אני קיבלתי גם כן לקרוא את התמלילים

עו"ד חדד: תמליל חלקי?

ברנור: אני קיבלתי תמלילים, אנחנו מטייבים גם את התמלילים

עו"ד חדד: לא, אני שואל אותך, הוא אומר שהוא קיבל תמליל ראשוני חלקי?

ברנור: אני לא יודע איזה תמליל

עו"ד חדד: כשאתה קיבלת, קיבלת תמליל מלא?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אתה יודע מתי קיבל ערן קמין את התמליל לראשונה?

ברנור: אני יודע, כן, אני יודע מתי ערן אבל התמלילים היו מוכנים באזור מרץ.

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שלפני מרץ היה לערן קמין תמליל, אתה ראית משהו בחומר בהקשר הזה? אתה מתעכב עם התשובה.

ברנור: לא, אני מסתכל על התאריכים.

עו"ד חדד: אני אומר לך שעוד לפני מרץ היה לו תמליל?

ברנור: תראה, החומר של הישיבות והפרוטוקולים שלנו זה היה במרץ

עו"ד חדד: ואם אני אומר לך שלפני מרץ היה לו תמליל?

ברנור: זה לא עושה לי היגיון

השופטת פרידמן-פלדמן: ראית משהו כזה לגבי תמליל לפני מרץ.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: תגיד לי, מתי לראשונה שמעת על ההקלטות של נתניהו עם מוזס?

ברנור: בכניסה לתפקיד, יותר נכון בחפיפה שלי

עו"ד חדד: בחפיפה, ומי סיפר לך? זה ערן קמין?

ברנור: ערן קמין

עו"ד חדד: ומה נאמר לך ביחס להקלטות האלו?

ברנור: שקיימות שתי קלטות שזה דבר סופר רגיש, ובצדק. יש מעגל סוד מאוד מצומצם לגביהם, מאוד מאוד מצומצם.

עו"ד חדד: מה נאמר לך, אני אנסה לעזור לך, על הדרך שבו אותרו הקלטות? בוא תשתף אותנו.

ברנור: מה אני יודע מערן או מה שאני יודע ממה שקרה?

עו"ד חדד: מה ידוע לך מערן על הדרך שבה אותרו הקלטות, בוא תספר מה שאתה רוצה, הזדמנות פז אתה מקבל.

ברנור: הייתה חקירה כמו שאמרנו קודם של 3H, במהלך החקירה הזאת נתפסו, בין השאר, גם הפלאפון של ארי הרו. מבחינת ציר הזמנים הטלפון הוחזר לארי הרו, יותר נכון לאחיו אם אני זוכר נכון, פיזית ולאחר מכן

עו"ד חדד: איך אתה זוכר? זה לא בתקופה שלך

ברנור: נכון, ממה שראיתי וקראתי

עו"ד חדד: לא, כי אתה אומר אם אני זוכר נכון, בסדר

השופטת פרידמן-פלדמן: אם הוא זוכר את מה שהוא ראה.

השופטת עודד שחם: הוא רענן את זיכרונו

עו"ד חדד: הוא לא יכול לרענן את זיכרונו אדוני כי הוא מעולם לא זכר את זה.

השופטת שחם: הוא קרא חומרים מר חדד, לא צריך להתאמץ

ברנור: אני אגדיר את זה, נערכה פנייה

עו"ד חדד: אל תגדיר את זה, תגיד מה שהיה.

ברנור: כן, לא יודע לדייק פה, חיסיון

השופטת פרידמן-פלדמן: תראה השאלה הייתה …

ברנור: אז פנה ארי הרו אתה איתי?

עו"ד חדד: כן, פנה ארי הרו

ברנור: באמצעות לגורמי אכיפת החוק

עו"ד חדד: מה זה גורמי אכיפת החוק, למי? אין על זה חיסיון.

ברנור: אין חיסיון?

עו"ד חדד: לא

ברנור: אז לשי ניצן,

עו"ד חדד: באמצעות, יש, זה עורך הדין שלו

ברנור: ומסר שיש בפלאפון שלו שתי שיחות, מקבל אישור לצו הרחבה, אותרו השיחות האלה על ידי כמובן אישור היועץ, פרקליט המדינה דאז ואז שמענו ותמללנו את השיחות.

עו"ד חדד: זאת אומרת, לשיטתך מה שקורה שארי הרו פונה באמצעות אדם שלישי, אני יכול לקרוא לו בלכר אבל לא נעשה את זה, פונה

גילדין (מהפרקליטות): זה גם לא לעניין

עו"ד חדד: גם לא לעניין, באמצעות אדם שלישי לשי ניצן ואומר לו שיש לו את השיחות האלה בפלאפון?

ברנור: כן. בטלפון שנמצא ברשות המשטרה

עו"ד חדד: בטלפון שנמצא ברשות המשטרה. אתה יודע להגיד לי למה ארי הרו פנה באמצעות אדם אחר? דרך אגב, הטלפון שלו הוחזר, לא נמצא ברשות המשטרה

ברנור: הוחזר אבל השיחות אצלנו בטלפון שנמצא אצלנו

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי למה ארי הרו פנה לשי ניצן באמצעות אדם שלישי ואמר להם את זה?

ברנור: ממה שאני הבנתי?

עו"ד חדד: לא יודע, ממה שיש חומרים בתיק, אני לא יודע, אתה מכיר, ראש היחידה, פונה ארי הרו באמצעות גורם שלישי לשי ניצן לא פחות ולא יותר, אירוע שנאמר באופן, אירוע לא שגרתי בסדר? אני רוצה לדעת למה הוא פונה לשי ניצן?

ברנור: כי הוא רוצה שיסגרו לו את התיק.

עו"ד חדד: אה, זאת אומרת זה חלק מהרצון של להיות עד מדינה להבנתך?

ברנור: כן

עו"ד חדד: כן?

ברנור: כן, לא יודע אם יש על זה חיסיון אבל כן

עו"ד חדד: זאת אומרת לשיטתך הפנייה הראשונה הזאת שבה פונים לשי ניצן והם אומרים שיש את החומרים זה חלק מהרצון להיות עד מדינה?

ברנור: בתוך הדברים הוא העביר היה באמצעות הגורם שאסור לדבר עליו פירוט על השיחות, על טיבן, איכותן ופליליותן והוא ציפה שמדינת ישראל, משטרת ישראל תקל, תסגור לו את התיק.

עו"ד חדד: תראה, מה שאתה אומר הוא חמור מאוד כי זה ממש בניגוד להצהרות ברורות של הפרקליטות כל מה שאתה אומר עכשיו, ממש בניגוד להצהרות חוזרות ונשנות גם במסגרת הבקשות שלנו לחומרי חקירה, גם פה בפני כבודכם, גם בעתירה לגילוי ראייה לכן אני רוצה שמאוד תדייק, אם מה שאתה אומר אתה יודע שזה מה שהיה? שזה הסיפור? אתה דיברת על זה פעם עם ארי הרו?

ברנור: אני ישבתי בישיבות עם היועץ ושם נאמר באופן מפורש, זה מסוג עדי מדינה שרוצים לאכול את העוגה, לא רוצים להיות עד מדינה אבל רוצה הקלה משמעותית והסדר בתיק שלו.

עו"ד חדד: בתמורה לזה שהוא מספר על הקלטות?

ברנור: כן

עו"ד חדד: כן?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: ולא הייתה סיבה אחרת לשיטתך?

ברנור: תשמע, מהניסיון שלי

עו"ד חדד: שואל אותך, כן או לא?

ברנור: מה טיבם ומה לא מוטיבציה של אנשים ולי יש קצת ניסיון של עדי מדינה, זה המוטיבציה שלו.

עו"ד חדד: כבודכם אני רק רוצה לעשות פאוזה, להציג את הפרפראזה שקיבלנו. זה ממש מצגים חוזרים ונשנים פה בפני כבודכם לרבות בעתירה לגילוי ראייה, לרבות לבקשות לחומר חקירה שאנחנו ביקשנו את החומרים האלה,

בהמשך:

עו"ד חדד: תגיד לי, יכול להיות, אתה מכיר, אתה פעם דיברת עם ארי הרו למה הוא מסר את המידע הזה לשי ניצן באמצעות אותו גורם אחר?

ברנור: אם אני באופן אישי, או מומי או מישהו אחר?

עו"ד חדד: כן

ברנור: אני לא זוכר שאני דיברתי על המוטיבציות אבל היה לי ברור.

עו"ד חדד: ומומי דיבר איתו? הוא עדכן אותך?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר.  אנחנו נחזור לארי הרו עוד מעט ונרחיב טיפה את היריעה בהקשר הזה. תגיד לי, נלך לפי הסדר, בן כספית דיברנו עליו כבר לא מעט. בהודעה שנגבתה מבן כספית תאשר לי שכבר בהודעה הוא מספר בן כספית על מתנות שמילצ'ן נותן למר נתניהו?

ברנור: כן,  היה נושא כזה.

עו"ד חדד: והוא מספר לכם, אם אתה רוצה לראות בהודעה, אם תרצה אני אראה לך, שהוא קיבל את המידע הזה ממקור אחר כלשונו.

ברנור: לא זוכר אבל סביר להניח שכן

עו"ד חדד: תאשר לי שהייתה לכם, סיפר מומי משולם שהנספח הזה שראינו מקודם, הצרופות או הכפופים זה רשימת מוסרי המידע, מי מסר לבן כספית את המידע. אתה יודע להגיד לי מי מסר לבן כספית את המידע הזה?

ברנור: היו כמה מקורות, אני לא זוכר שמות

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שזו הדס קליין שמסרה לבן כספית את המידע הזה?

גילדין מהפרקליטות: סליחה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל השאלה מקורות של עיתונאים היא שאלה פסולה לפי החלטת בית המשפט העליון.

עו"ד חדד: כבודכם אתם דנתם בזה והתרתם את זה

גילדין: להיפך, דנתם בזה ואסרתם את זה.

עו"ד חדד: דנתם בזה והתרתם את זה ואני שאלתי את הדס קליין בנושא הזה ברשימה של בן כספית

גילדין: אני התנגדתי וקיבלתם את ההתנגדות.

עו"ד חדד: לא, לא נכון.

השופטת פרידמן-פלדמן: אז תפנו אותנו

עו"ד חדד: לא צריך להפנות, אני פשוט אקריא, כבודכם חקירה של הדס קליין בבית המשפט, אני מזכיר, אנחנו בסוף לא קראנו לו בן כספית, אמרנו האיש שפגשת, האיש השלישי, בסדר? מצאנו איזה דרך ביניים כזאת אז אני מקריא למשל מה שאמרה הדס קליין

גילדין: לא, לא, יש פה בלבול

עו"ד חדד: מה לא לא לא?

גילדין: יש בלבול בין חיסיון לחיסיון עיתונאי, כל השאלה מה שחברי טען מישהו שהוא מקור בתיק או לא מקור בתיק זו שאלה של החיסיון, ההתנגדות הייתה במישור אחר, יש טיוטה של בית המשפט העליון,

עו"ד חדד: כבודכם אנחנו רוצים לבוא ולהראות את הדבר הבא, ותיכף אני אראה גם את המקומות בפרוטוקול שכבר באפריל ידעו בדיוק על מילצ'ן, ידעו מי מסר את המידע הזה לבן כספית ואם היה אישור לחקור את הדברים האלה יכולים לעשות את זה בקלות. הטענה שלנו שלא היה אישור לחקור את הדברים אבל ניגע בזה בהמשך.

השופט שחם: בסדר

עו"ד חדד: ולכן די לי בזה שהיה אפילו, שמקור המידע של בן כספית, נעשה את זה אפילו ככה, הכי פשוט בעולם היה ידוע לכם.

השופטת פרידמן-פלדמן: זו שאלה בסדר. בלי לתת שמות

השופט בר-עם: בלי לתת שמות של מקורות

השופט שחם: האם ידעתם מי המקור?

ברנור: התשובה היא כן

עו"ד חדד: יופי, בסדר גמור וזה כבר באפריל, 11 באפריל 2016.  עכשיו תגיד לי, האם מאז אפריל 2016 ביקשתם ואפילו בהמשך אמרת על ה-26 ביוני ביקשתם אישור לחקור מהיועץ המשפטי מנדלבליט את המקור שלא נקרא לו הדס או מילצ'ן אבל את אותו מקור? האם ביקשתם אישור כזה?

ברנור: אנחנו הגשנו בקשה נרחבת מאוד

עו"ד חדד: נכון

ברנור: עם כניסתי לתפקיד שכללה עשרות מעורבים ונחקרים האם אותו אחד היה בתוך? סביר להניח שכן.

עו"ד חדד: ואני אומר לך, אני מסכים איתך ואני אומר לך שמנדלבליט לא אישר לכם לחקור את זה אז. נכון?

ברנור: עוד פעם, היה רשימה, מסמך משטרתי שכלל,

עו"ד חדד: תענה כן או לא, באמת

ברנור: בסוף בסוף התכנסנו לקראת הישיבה ומה שהוא אישר ביצענו.

עו"ד חדד: מר כורש,

השופט בר-עם: אדוני העיד קודם שחלק אושר וחלק לא אושר

ברנור: כן, אני אמרתי כן, בסוף בסוף,

עו"ד חדד: אז אם לא ביצעתם את זה סימן שזה לא אושר? נעשה את זה פשוט.

ברנור: אתה צודק

עו"ד חדד: יופי, לכן אני אומר לך שאתם ביקשתם לחקור את מילצ'ן כבר עם כניסתך לתפקיד, מנדלבליט ראה את זה, ראה דרך אגב את החומרים של בן כספית, לימים הוא גם יראה כמו שאומרת התביעה את מה שאומר ארי הרו ועדיין לא אישר לכם לחקור את מילצ'ן בנושא הזה, בשלבים האלו. נכון?

ברנור: תראה אני לא יכול לזכור

עו"ד חדד: תאשר לי אם כן או לא

ברנור: אם לא חקרנו אז הוא לא אישר

עו"ד חדד: יופי, תודה, אני מסכים איתך.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »