יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 4! מי אישר לחקור את גיל שפר על הפרחים של שרה נתניהו? ברנור: "שי ניצן"; מה עם הקשר הרומנטי בין רפ"ק אבי רוטנברג לג'ודי ניר מוזס כשמקביל הוא מעורב בתיקי נתניהו? ברנור: "ראיתי בזה דבר פסול ולא ראוי" (אבל נרשמה רק הערת מפקד והעניין החמור נמרח). הפרוטוקולים מדברים!

כתבה מס' 4 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אתה זוכר, אתה יודע שמנדלבליט הנחה אתכם, דרך אגב, גם בישיבה ב-20 באפריל אבל גם בהמשך לעזוב את הזוטות, לא לחקור נושאים כמו הכביסה של שרה או פרחים,

ברנור: היה שורה של נושאים שהוא אמר לא ממשיכים הלאה, סוגרים.

עו"ד חדד: כשהוא אמר לכם לעזוב את הזוטות, זה דבר שהוא אמר לכם? דברים שלא חוצים את הרף הפלילי לעזוב ולהתקדם קדימה?

ברנור: את הרף הפלילי אני זוכר, כן.

עו"ד חדד: כן? תגיד לי אם אומר לכם היועץ את הדברים האלו איך בכלל התיקים האלו נפתחו? התיק על הפרחים או התיק על הכביסה?

ברנור: מה זה תיק הפרחים?

עו"ד חדד: אתה לא מכיר את תיק הפרחים?

ברנור: לא היה אצלי תיק פרחים, היה הרבה פרחים שזזו ממקום למקום אבל תיק פרחים לא היה.

עו"ד חדד: אז אם למשל חקרתם את שפר על קו הפרחים, על כך ששרה נתניהו מייבשת פרחים זה בלי אישור של היועץ? זה בלי ידיעתך?

ברנור: תראה לא היה נושא פרחים

עו"ד חדד: אה, לא היה נושא פרחים?

ברנור: כן, היה, איך אני אגיד את זה? סוג של דברים שעולים תוך כדי ההודעות שלא עונים למשהו פלילי אבל הם עולים בהודעה

עו"ד חדד: תגיד לי, אם זה לא משהו פלילי למה אתה חוקר בכלל את גיל שפר על הפרחים?

ברנור: גיל שפר

עו"ד חדד: גם הוא סומן על ידך כמי שיכול להיות עד מדינה?

ברנור: למה המילה סומן?

עו"ד חדד: גם הוא נתת בו סימנים כמי שיכול להיות עד מדינה?

ברנור: לא. פרקליט המדינה (שי ניצן) אישר לחקור אותו

עו"ד חדד: על מה?

ברנור: על נושא המתנות למיטב זיכרוני

עו"ד חדד: המתנות?

ברנור: כן

עו"ד חדד: תיכף אני אראה לך, אנחנו ניגע בגיל שפר, נראה בדיוק על מה חקרתם אותו ואת זה פרקליט המדינה אישר?

ברנור: פרקליט מדינה, כן, האמת שהוא יצא באמצע הישיבה

עו"ד חדד: יצא. תגיד לי בכתבה הזאת שאתה מאשר חלקים ממנה נכתב

ברנור: איזה כתבה  סליחה?

עו"ד חדד: הכתבה של דנה וייס אותה כתבה שבמקרה, באקראי היא פוגשת את אביחי מנדלבליט ברחוב, לא יודע אם צפית בה או לא, כתבה שנקראת גרסת מנדלבליט

ברנור: זה הכתבה על הקרגלים?

עו"ד חדד: זו הכתבה על הקרגלים, כן

ברנור: אוקי.

עו"ד חדד: כתוב פה שבחודשים האלו כלומר בחודשים של תחילת 2016 נגבות עשרות עדויות, נערכות לא מעט בדיקות פוליגרף, זה משהו שאתה מכיר?

ברנור: עשרות הודעות?

עו"ד חדד: כן

ברנור: לא היו

עו"ד חדד: היו מה, בודדות? כמה היו?

ברנור: לא זוכר מספר אבל היו הודעות למיטב זיכרוני והייתה בדיקת פוליגרף, כן

עו"ד חדד: למי עשיתם פוליגרף?

ברנור: זה היה בתיק של המטה הכפול, אלון רוטשילד למיטב זיכרוני

עו"ד חדד: למי?

ברנור: לאלון רוטשילד.

עו"ד חדד: היה עוד פוליגרף שעשיתם בתיק?

ברנור: אני זוכר פוליגרף אחד.

עו"ד חדד: זו הייתה החלטה שלך לעשות פוליגרף למר רוטשילד?

ברנור: זה בקשה שלי שאושרה, כן

עו"ד חדד: בקשה שלך. היו לך עוד בקשות לאורך הדרך לעשות בדיקות פוליגרף?

ברנור: למיטב זיכרוני, לא.

עו"ד חדד: לא? אז רק אלון רוטשילד? הוא היחיד שרצית לעשות לו בדיקת פוליגרף?

ברנור: עלה שם איזושהי סוגיה שהיא בדיקה בפוליגרף, כן. אני זוכר בדיקה אחת עמית

עו"ד חדד: בדיקה אחת, בסדר. תראה, דיברת בחקירה הראשית על רב פקד רוטנברג

ברנור: נכון

עו"ד חדד: אמרת שהוא לא היה מעורב בתיק של ראש הממשלה.

ברנור: אמרתי שהוא היה מעורב חלקית, איך שאני אגדיר את זה, בתיק הבדיקה שנתבקשנו אז הוא עבר על הדוקטים של החומרים

עו"ד חדד: דוקטים?

ברנור: כן, זה הטיסות האלה

עו"ד חדד: זה מה שהוא עשה?

ברנור: בשלב שהוא היה, כן.

עו"ד חדד: תראה, מר רוטנברג יש לו תרשומת פנימית מ-21 במאי 2016 אתה מכיר את התרשומת הזאת?

ברנור: אפשר לראות אותה?

עו"ד חדד: אני שואל אם אתה מכיר אותה?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר. תגיד לי רוטנברג היה במפלג של משולם?

ברנור: כן

עו"ד חדד: והמפלג של משולם הוא המפלג שמטפל עוד לפני כניסתך לתפקיד בתיקי ראש הממשלה נכון?

ברנור: כן, במה שהיה אז, כן.

עו"ד חדד: זאת אומרת הוא חלק מהמפלג שמטפל בתיקי ראש הממשלה.

ברנור: לא כל המפלג טיפל

עו"ד חדד: אנחנו תיכף נראה ביחד

ברנור: הוא טיפל, כן, בנושא מסוים

עו"ד חדד: לא בנושא מסוים, בנושאים מסוימים, תיכף נראה ביחד, נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: בוא נראה למשל ברשימת חומרי החקירה יש לנו תרשומת פנימית של מר אבי רוטנברג מ-21 במאי, זה אחרי כניסתך לתפקיד, מ-21 למאי 2016 שמה שהוא עושה זה סיכום ביניים, דרך אגב, סיכום ביניים זה מתאים למה שסיפרת פה כשאתה נכנס לתפקיד מכינים תכנית חקירה בעקבות הדברים של בן כספית בחודש מאי…זו תרשומת פנימית, זו רשימת חומר חקירה בתיקי 1000, לשיטתך 1500, 1501. בסדר?
עכשיו, אני מראה לך אבי רוטנברג 21 במאי 2016 שמונה עמודים הוא עושה סיכום ביניים, אתה מכיר את התרשומת הזאת נכון?

ברנור: אם אני יודע על מה התרשומת הזאת?

עו"ד חדד: כן

ברנור: לא. האם קראתי אותה? סביר להניח שכן

עו"ד חדד: אני אומר לך מה יש פה, זה סיכום ביניים ביחס לתיקים הפתוחים בעניינו של ראש הממשלה, גם בתיק 1000 גם ב-1500 וגם ב-1501 וגם בתיק 2000 נכון?

ברנור: תיק 2000 זה לא הגיוני

עו"ד חדד: אבל 1500, 1501 ו-1000?

ברנור: הגיוני, כן

עו"ד חדד: הגיוני, כן. זאת אומרת שמה שעשה אבי רוטנברג בשלב הזה הוא מכיר את כל החומרים, החומרים המודיעיניים, את ההודעה של בן כספית ואת, לא יודע, את החומרים מביבי טורס או מה זה לא יהיה שדיברת עליהם מקודם וכל החומרים שיש ועושה סיכום ביניים. עכשיו, זה בדיוק מה שאמרת שאתם עושים איזשהו סיכום לגבי הפעולות הבאות שאתם רוצים לעשות בתיק, נכון?

ברנור: סביר להניח.

עו"ד חדד: סביר להניח שכן?

ברנור: שזה סיכום ביניים כזה

עו"ד חדד: לא, סביר להניח שמה שאמרתי הוא נכון?

ברנור: עוד פעם, אני לא יודע ספציפית מה קרה, ראה, נחשף, אני יכול לומר לך מה אני בכניסה לתפקיד ידעתי במה הוא עוסק.

עו"ד חדד: תראה, יש ישיבת עבודה, אז מה שאמרתי הוא נכון?

ברנור: אני דייקתי את התשובה

עו"ד חדד: דייקת את התשובה במובן שאמרת שמה שאמרתי הוא נכון?

ברנור: לא, אתה אומר קרא את ההודעה הזאת, ראה את ההודעה הזאת, אני אומר לך מה אני

עו"ד חדד: נעשה את זה ככה כורש, הוא נדרש לעשות סיכום ביניים ביחס לחומרים שישנם בעניינו של ראש הממשלה נכון?

ברנור: זה ההיגיון שלפי התאריך פה

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, אבי רוטנברג היה למשל בישיבת העבודה שלכם עם הפרקליטות ב-10 במאי נכון?

ברנור: אני לא יכול לדעת אם הוא היה או לא. מי שהגיע איתי לישיבות ב-90% מהמקרים זה מומי משולם, לעיתים הצטרף אליו רפ"ק כזה או אחר אבל אני לא יכול להגיד לך אם אבי רוטנברג ב-21 במאי היה בישיבה.

עו"ד חדד: לא, ב-10 במאי, לא ב-21

ברנור: ב-10 במאי, סליחה, לא יכול לדעת.

עו"ד חדד: אתה לא זוכר. תגיד לי,  אתה יודע להגיד לי מה אבי רוטנברג סיכם? כי אני אמרתי לך מה דעתי, אתה אמרת שמה שאני אומר הוא מאוד מסתדר, מעבר לזה יש לך משהו להוסיף לגבי סיכום הביניים שהוא ערך?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי למה הוא בכלל הכין סיכום ביניים בתיק של ראש הממשלה בשלב הזה?

ברנור: אני מניח שמומי או מישהו מהמפלג או מומי נתן לו איזושהי הנחיה סכם עד כאן איזשהו דו"ח לכורש, לשאר הגורמים

עו"ד חדד: זאת אומרת בשלב הזה אבי רוטנברג מסכם, רק שנבין שהם מעתיקים של נחקרים, זה הנושאים של ביבי טורס, מטה כפול וכו' אבל גם מתנות של מילצ'ן, וגם פרחים מיובשים וכל הנושאים שבעולם נכון?

ברנור: אני לא יכול להתייחס לתוכן פה של הדברים.

הפרקליטות מתנגדת בשלב זה, כרגיל בטענה שההצגה מטעה. ההתנגדות נדחית.

עו"ד חדד: השאלה, אנחנו רואים פה שזה סיכום ביניים ב-21 במאי ואני אומר לך שזה סיכום ביניים ביחס לכל העניינים הפתוחים שאתם חשבתם שצריך לחקור שזה כל העניינים שעלו מההודעה של בן כספית, בין היתר, אודליה כרמון, בין היתר, מילצ'ן והמתנות, כל הנושאים שהיו והנושאים שהם 1500 ו-1501. נכון?

ברנור: אני לא יכול לאשר לך מה היה בתוכן של המסמך, אוקי?

עו"ד חדד: אז מה זה סיכום ביניים? בוא תסביר לבית המשפט

ברנור: כתוב תרשומת פנימית סיכום ביניים, סיכום ביניים יכול להיות על נושא מסוים, יכול להיות על נושאים נוספים, אני לא יודע.

עו"ד חדד: אז כשאמרת מקודם לעשר שאלות שלי לפני ההתנגדות של התביעה שמה שאני אומר הוא נכון ומסתבר ונראה לך שמה שאני אומר הוא נכון,

ברנור: אני מניח שסיכום ביניים כולל אגד של נושאים, אבל זה לא חד משמעי

עו"ד חדד: אז בוא נמשיך עם ההנחה שלך, אגד של נושאים האלו הכוונה היא כל הנושאים שהזכרתי מקודם נכון?

ברנור: אגד של נושאים יכול להיות שני נושאים, יכול להיות חמישה נושאים.

עו"ד חדד: אתה מכיר שאבי רוטנברג והאגד הזה לא טיפל או הוחרג מנושאים ספציפיים בתוך החומרים שהיו לכם שבן כספית נתן? אתה מכיר החלטה כזאת אז ב-21 במאי?

ברנור: מה שאני יכול לומר לך חד משמעית זה שבהמשך למה שאמרתי קודם לגבי שותפי הסוד ב-2000 הוא לא היה

עו"ד חדד: מה זה 2000? לא דיברתי על 2000, אמרתי דברים מאוד מדויקים

ברנור: ב-2000 היה

עו"ד חדד: תיכף אני אראה לך שב-2000 אתה טועה אבל זה בהמשך, לא עכשיו.

ברנור: אוקי. אני אומר לך באופן רשמי מי שהיה שותף סוד זה לא אבי רוטנברג

עו"ד חדד: טוב, נראה את זה

ברנור: עכשיו, לגבי מה שאני ידעתי כמפקד היחידה עם כניסתי לתפקיד ובמה שהוא טיפל זה אמרתי לך קודם הנושא של הביבי טורס.

עו"ד חדד: אז אני חוזר ושואל, אני רואה שהוא עשה סיכום ביניים, סיכום ביניים זה לא בביבי טורס, זה בכל הנושאים שהיו פתוחים, זה בדיוק מה שאתה אומר שרציתם להכין תכנית חקירה ביחס להמשך בכל הנושאים.

ברנור: אני לא יודע, תראה אני לא יודע מה התכלית אם זה לסיכום פנימי שלי, האם זה, אני לא יכול לדעת, אם סיכום ביניים מסכם משהו.

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שבישיבה ב-10 במאי 2016 אבי רוטנברג נכח בישיבה בעניין של ראש הממשלה, אתה מאשר את זה? שולל את זה או לא זוכר?

ברנור: אני לא יכול לאשר

עו"ד חדד: אתה לא זוכר?

ברנור: תראה ב-10 במאי סביר להניח שאני הייתי

עו"ד חדד: נכון

ברנור: אתה בטוח שהייתה ישיבה ב-10 במאי?

עו"ד חדד: כן, בטוח.

ברנור: אוקי, אבל אני לא יכול לדעת מי בא איתי, אני צריך לראות את הפרוטוקול.

עו"ד חדד: טוב, בוא נמשיך. תגיד לי, אם אבי רוטנברג לא מעורב בתיק החקירה למה הוא מסכם את התיק בסיכום ביניים?

ברנור: אמרתי לך שהוא היה מעורב בסיפור הזה של ביבי טורס.

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שהוא גם עבר על ההודעות של בן כספית?

ברנור: מה?

עו"ד חדד: הוא עבר על ההודעות של בן כספית, והיה מעורב בתכנית החקירה בהמשך, אני אראה לך תיכף דברים שגם אתה כותב על כל מיני אירועים שקורים בדרך, אי אפשר להבין אותם אחרת.

ברנור: אני אומר עוד פעם, אני לא יכול לדעת,

עו"ד חדד: עכשיו, אני לא יודע אם אתה זוכר ובכוונה מציג את עצמך כך או שאתה לא זוכר?

ברנור: בוא תשאל שאלה

עו"ד חדד: אז אני אומר לך שלאורך כל הדרך עד שקורה מה שקורה עם אבי רוטנברג, לאור כך הדרך הוא מעורב בתיקי ראש הממשלה, הכוונה קורא מה שקורא, רק שבית משפט ידע ובתיק המעונות, הכוונה היא לאותו בירור שאתה עושה ביחס לקשר שלו עם הגברת ג'ודי ניר מוזס, עד לאותה נקודה הוא היה מעורב בתיקים.

ברנור: אני יכול להסכים איתך מעורב, האם היה מעורב בכל הנושאים?

עו"ד חדד: להוציא תיק 2000 אולי ותיכף נראה את תיק 2000

ברנור: מעורב, כן

עו"ד חדד: בסדר, מעורב כן, מצוין. עכשיו, תראה יש עוד מעורבות, אמרת שרוטנברג לא מעורב בתיק 2000, בוא נראה עוד חומר שנמסר לנו מהתביעה.
זה מטבלת חומר חקירה אחר שזה הוגש בעבר נ/3298 ובעמוד השני ליד הספרה 11 אנחנו יכולים לראות שאבי רוטנברג אמר את הדברים הבאים – נמסר למשטרה כי ארי הרו מוכן לדבר מבלי להיות עד מדינה ככל שיבין שהחבל על צווארו. לארי הרו מידע רב בנושאים הרלוונטיים לביבי ושרה.
אתה יודע להסביר לנו למה? קודם כל זה כן חומר שאבי רוטנברג אסף נכון?

ברנור: לא שומעים את העד

עו"ד חדד: ואז אתה מכיר את החומר הזה?

ברנור: את הדבר הספציפי הזה?

עו"ד חדד: כן

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר. אבל מקודם כשאמרת שבחודש פברואר ארי הרו רצה להיות עד מדינה יכול להיות שהתבלבלת ואתה מדבר בעצם על חודש מאי, על הידיעה המודיעינית הזאת?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: לא? טוב. אתה יודע להגיד לי מאיפה לאבי רוטנברג, זאת אומרת אבי רוטנברג הוא חוקר נכון? הוא לא איש מודיעין?

ברנור: אבי רוטנברג הוא לא איש מודיעין.

עו"ד חדד: לא שומע

ברנור: הוא לא איש מודיעין

עו"ד חדד: אם הוא לא איש מודיעין אתה יכול להסביר לי למה החומר הזה הוא חומר חסוי?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: הרי חומר חסוי זה אמור להיות חומר של אנשי מודיעין, אנשי חקירות לא מוסרים חומרים חסויים נכון? הם לא אמורים לקבל חומרים חסויים?

ברנור: חומר חסוי יכול להיות גם חלק או כל,

עו"ד חדד: אבל למה שמידע,

ברנור: אני לא יודע אם זה מידע

עו"ד חדד: למה שפעולת חקירה שמבצע אבי רוטנברג תוליד תוצר שהוא חסוי?

ברנור: אני לא יכול לענות לך מבלי לדעת מה זה.

עו"ד חדד: זה חומר חקירה

ברנור: בסדר אבל אתה חושב שאני זוכר את כל השבעת אלפים עמודי חקירה?

עו"ד חדד: תראה, יכול להיות שאבי רוטנברג היה בקשר עם ארי הרו? ועם אותו אדם שלישי שדיברנו עליו מקודם בלי להזכיר את שמו?

ברנור: לא סביר

עו"ד חדד: לא סביר?

ברנור: בקשר עם ארי הרו? לא.

עו"ד חדד: זאת אומרת אתה רוצה להגיד לי ששי ניצן מקבל מידע כזה כמו שהסברת מקודם, נתתי לך הזדמנות לתקן זה למטה המידע מארי הרו מחודש פברואר באמצעות אותו איש שלישי שאני לא מבין איך זה יכול להיות חסוי, אבל ניחא, במיוחד שלשיטתך זה הליכים להיות עד מדינה, אבל אותו דבר קורה שארי הרו מוסר שוב מידע לרוטנברג או מגיע מידע לרוטנברג בגלל הרצון של ארי הרו להיות עד מדינה מבלי להיות עד מדינה, אותו טקסט שדיברת עליו מקודם.

ברנור: זה מידע?

עו"ד חדד: לא, אני לא יודע מה זה, זה חומר חקירה

ברנור: אני לא יכול לדעת,

עו"ד חדד: אתה ראש היחידה

ברנור: בסדר, אני לא יכול להתייחס לאלף פעולות או לאלף מסמכים.

עו"ד חדד: תראה, סליחה כורש אני לא מקבל את זה. אתה נכנס לתפקיד, מספר לנו שאתה מסמן את ארי, לא מסמן, תבחר מילה אחרת שתרגיש איתה בנוח.

ברנור: אני הכרתי את הנושא של ארי הרו יחד עם שאר הנושאים.

עו"ד חדד: לא, אמרת שאתה,

ברנור: תדייק, אמרתי שהגענו, ברשותך,

עו"ד חדד: אתה חשבת שהוא יהיה עד מדינה, סימנת אותו, אתה רוצה מילה אחרת?

ברנור: בתכנית שהייתה אל מול היועץ ב… שהיועץ נתן ברשותך היה מתווה גם להיכנס איתו למשא ומתן לעד מדינה.

עו"ד חדד: אתה אמרת, שוב, הפרוטוקול מוקלט, אין טעם,

ברנור: לא צריך להגיד לי את זה יותר, תאמין לי,

עו"ד חדד: הפרוטוקול מוקלט, הנה אני אומר לך שוב, אתה ייעדת אותו לתפקיד של עד מדינה בסדר? לא סימנת, זו מילה לא יפה כנראה סימנת למרות שאני לא רואה את ההבדל הגדול.
אני שואל אותך האם כשאתה מייעד אותו להיות עד מדינה אתה מכיר את המידע שאבי רוטנברג, לא מידע, את החומר חקירה הזה שהוציאו עליו חיסיון שארי הרו יכול לדבר אם החבל יתהדק לו על הצוואר?

ברנור: אני יכול להגיד לך דבר כזה, אני כמפקד היחידה כל חומר הובא וקראתי. האם אני זוכר עכשיו את הפעולה הספציפית הזאת? לא. אבל קראתי הכל.

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי מאיפה, כמובן במגבלות החיסיון מאיפה אבי רוטנברג מביא את החומר הזה?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: זה לא דבר שאתה כראש יחידה מכיר או יודע?

ברנור: אני צריך להכיר הכל ולקרוא הכל, אני זוכר פה כל פעולה? לא.

עו"ד חדד: טוב. בסדר. אני אומר לך שעוד מסוף שנת 2015 אתם התחלתם לנהל את תיק 2000 וכבר מהמועד הזה ועד חודש יוני 2016 אבי רוטנברג היה מודע להיבטים של תיק 2000 נכון או לא נכון?

ברנור: מה אתה שואל אותי?

עו"ד חדד: האם זה נכון או לא נכון?

ברנור: מה?

עו"ד חדד: שאבי רוטנברג היה מודע?

ברנור: זה כמה שאלות עכשיו

עו"ד חדד: ידע על כל החומרים בתיק 2000 עד התקופה עד יוני 2016?

ברנור: 2000 היה,

עו"ד חדד: אתה יכול להגיד לא, אתה יכול להגיד כן.

ברנור: אמרתי לך, אז התשובה היא לא.

עו"ד חדד: התשובה היא לא, בסדר. בוא נראה התכתבות עם העוזר המשפטי של להב, נועה את יכולה להראות את זה?
זה נ/3307(א) אתה יכול לראות שכתוב התנהלה ביאח"ה מסוף שנת 2015 שזה בדיוק המועדים שלנו, בדיקה בעניינו של ארנון נוני מוזס אחיה של הגברת ג'ודי ניר מוזס, זה תיק 2000 כמו שאתה יודע, רפ"ק רוטנברג ידע על הבדיקה ועל קיום החומרים שנגעו לה. אז מה שאמרתי זה נכון.

ברנור: אמרתי לך, ברמה הרשמית היו מספר שותפי סוד

עו"ד חדד: ברמה הרשמית

ברנור: ברשותך, האם הובא לידיעתו בשיחת מסדרון, אנשים וכו', על בדיקה שקיימת שהוא לא אמור לדעת? אני לא יכול לדעת את זה כמפקד היחידה אבל זה יכול להיות

עו"ד חדד: אבל תראה מה אנחנו רואים, אנחנו רואים שהוא מדבר, הוא מביא מידע על ארי הרו, על החבל על הצוואר ושהוא מוכן לשתף פעולה, אנחנו רואים שהוא עורך סיכום ביניים, אנחנו רואים שמסוף 2015 הוא מכיר את החומרים בעניין נוני מוזס.

ברנור: עוד פעם, אני אומר לך כמפקד היחידה,

עו"ד חדד: סליחה, עוד שנייה, האם אתה הכרת את הפרטים האלו שאתה קורא לו לשיחת בירור אצלך? כן או לא?

ברנור: אני קראתי לו לשיחת בירור בנסיבות שבהם הובא לידיעתי הקשר שלו עם ג'ודי ניר מוזס, ראיתי את זה כדבר לא ראוי, לא אתי ומילאתי את חובתי במיידי עדכנתי את המפקדים והעברתי את הדו"ח שכתבתי להמשך הבירור בתוך משטרת ישראל.

עו"ד חדד: מי הביא את זה לידיעתך? בוא נתחיל מזה?

ברנור: קצין מהיחידה

עו"ד חדד: איך קוראים לו? מה השם שלו?

ברנור: אוהד גניס

עו"ד חדד: אוהד גניס שהוא היה רמפל"ג באותה תקופה נכון?

ברנור: אני חושב שכן, הוא היה סנ"צ

עו"ד חדד: הוא היה סנ"צ, זאת אומרת מפלג נפרד מהמפלג של מומי משולם?

ברנור: נכון

עו"ד חדד: כלומר מישהו ממפלג אחר, לא מומי משולם המפקד שלו אלא מישהו ממפלג אחר בא ומספר לך על האירוע הזה?

ברנור: נכון, כן.

עו"ד חדד: תראה, אתה יודע הרי את כל מה שאמרתי על המעורבות של רוטנברג בתיק 1000, בתיק 2000 אתה מכיר את הדברים ובוא תראה מה קורה כשמר, אתה יודע מה? אולי תסביר לי סליחה, מה קורה אחרי שאתה מגלה? אחרי שאוהד גניס פונה אליך ואומר לך אדוני תדע לך ראש היחידה יש פה קשר שהוא,

ברנור: פסול

עו"ד חדד: פסול ביותר, ואני מוסיף ואני חושב שתסכים איתי בין רפ"ק רוטנברג לבין הגברת ג'ודי ניר מוזס. מה אתה עושה? שהיא כמובן גם הייתה נחקרת שלו והוא חוקר את התיק של הבן שלה בחשדות חמורים, אבל במקביל מאותו זמן מקיים איתה קשר רומנטי?

ברנור: מה שאמרת הוא נכון

עו"ד חדד: כן, אני יודע, מה אתה עושה?

ברנור: כמו שאמרתי הובא לידיעתי מיד עם כניסתי לתפקיד, כמה שבועות, ראיתי בזה דבר לא ראוי, פסול ובהתאם לנהלים וגם החובה שלי העברתי יחד עם חומר שכתבתי, זה היה מזכר קצר על עיקרי הדברים, קראתי גם למומי, קראתי גם לאבי עצמו רוטנברג שאושר גם הדבר הזה, העברתי את זה על פי הפרוטוקול לראש להב, ראש אח"ם מתוך הנחה שייערך בירור משמעתי/מח"ש לכל, זה התהליך במשטרת ישראל.

עו"ד חדד: אז בוא נעבור על הדברים דבר דבר ונראה מה קרה באמת בפועל אל מול מה שעכשיו אמרת ומול החומרה שאתה בהגינותך אומר פה בבית המשפט שהדברים חמורים ביותר.
אתה קורא לפי מה שאני מבין גם למומי וגם לרוטנברג לבירור אצלך נכון?

ברנור: למיטב זיכרוני קראתי למומי עוד באותו יום או למחרת בבוקר, קראתי לרוטנברג

עו"ד חדד: אז מומי ראשון?

ברנור: למיטב זיכרוני, כמובן שאני מנוע מלעשות בדיקה שלי או חקירה אז לכן אני מעביר את זה על פי הפרוטוקול לראש להב, ראש אח"ם ובידיעה שהדברים גם עוברים למחלקת משמעת/אם וכאשר מחלקת המשמעת מחליטה למח"ש.

עו"ד חדד: למח"ש, בוא נראה מה באמת היה, בוא נראה את המכתב שכותב לך מומי משולם בעקבות הזימון, הוא אומר ככה, רפ"ק אבי רוטנברג וג'ודי ניר מוזס חשד לקשר רומנטי. לפני מספר חודשים סיפר לי רפ"ק, אתה יודע מי סיפר לו, למומי?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: על כך ששמע על רומן המתנהל בין רפ"ק רונטברג לג'ודי ניר מוזס, בשל כך, ככל הנראה עזב את ביתו והוא גר בגפו.
רפ"ק רוטנברג מאוד קנאי לחייו הפרטיים ובשל כך מעולם לא שוחחתי עימו בנדון. זאת אומרת הקצין הבכיר שלך מומי משולם שחוקר את ראש הממשלה, מקודם אמרת שהוא מעולה ואולי השתמשת במילה אחרת, הוא שומע חודשים הוא יודע על הקשר הרומנטי בין רפ"ק רוטנברג הפקוד שלו לבין הגברת ניר מוזס ולא שואל אותו שאלה כי הוא קנאי לפרטיותו? זה נראה לך דבר תקין?

ברנור: אני זוכר שמהבדיקה שעשיתי מול מומי הוא אמר משהו בסגנון היה איזשהו סיפור, בדקתי ולצורך העניין אני הקדמתי אותו. אני ציפיתי, אני מסכים איתך, ציפיתי שזה יהיה יותר מוקדם.

עו"ד חדד: בוא נמשיך לקרוא, תראה הוא אומר שהוא לא בדק, בסעיף 2, רפ"ק רוטנברג מאוד קנאי לחייו הפרטיים ובשל כך מעולם לא שוחחתי עימו בנדון.

ברנור: אז אני אומר עוד פעם, קראתי לו

עו"ד חדד: לא, אני שואל אותך אם זה תקין, יש לך חוקר שהוא חוקר את ראש הממשלה, הוא מכיר את תיק 2000, כך ראינו מקודם, אישרת לי, ויש לאיש הזה קשר רומנטי עם מישהי, עזוב, אני שם בצד את העובדה שאם נחקרת שלו והבן שלה חשוד בתיקים שהוא חוקר, לא נשים את זה בצד, זה חמור מאוד, האמת שדי בזה, אתה יודע מה? תיכף נדבר על ראש הממשלה, די בזה שהוא יודע הפקוד שלו מנהל קשר רומנטי עם נחקרת שלו ועם אימא של חשוד בתיק שהוא מנהל. מומי משולם שם את זה בצד חודשים?

ברנור: לא. כמו שאמרתי ממה שהבנתי ממומי בשיחה הקצרה שהייתה לי איתו ואחר כך ביקשתי ממנו לזכד את הדברים זה סיפור רכילות שמסתובב, הוא אימת את זה באיזשהו זה ותכנן להגיע אלי. אני הקדמתי אותו.

עו"ד חדד: זאת אומרת חודשים הוא מסתובב עם זה מומי, חודשים,

ברנור: עם רכילות, לא יודע אם חודשים

עו"ד חדד: זה לא רכילות, אנחנו גם יודעים שזה לא רכילות, זו עובדה, סיפר לו רפ"ק אחד, לא איזה ידיעה אנונימית, לא איזה משהו שאף אחד לא יודע, קצין במשטרה, דרך אגב, נכון, דני יופה סיפר שהוא ידע מזה, אחרים ידעו, כולם ידעו על זה על הקשר בין אבי רוטנברג שהוביל את תיק המעונות, שמעורב בשלב הזה עד צוואר בתיקי ראש הממשלה.
תיכף אני אראה לך את זה גם מתוך הנייר של מומי, והוא בקשר עם נחקרת שלו ועם אימא של חשוד מרכזי בתיק שהוא מנהל ומומי חודשים לא עושה עם זה כלום. אני שואל אותך האם כמפקד עשית משהו בעניין הזה למומי?

ברנור: לא זוכר מה בדיוק אמרתי למומי אבל הציפייה שלי הייתה שזה יהיה מוקדם יותר.

עו"ד חדד: הערת מפקד, משהו כזה חלילה לא הייתה?

ברנור: למומי לא הייתה הערה

עו"ד חדד: תראה, מהנייר הזה שמומי שלח אני יכול לראות גם את הדבר המדהים הבא. תראה את סעיף 6, כתוב למרות זאת הוא ציין שהוא בהחלט יכול לנהל את התיק הנדון, הכוונה את תיקי ראש הממשלה. שאלתיו באם ישנן נסיבות נוספות שבגינן יכולות להיות בעיה מבחינתו לנהל את התיק? והנ"ל השיב בשלילה.
קודם כל העובדה שהוא פונה אליו ומדבר איתו, דרך אגב, תראה את סעיף 4 רק שתדע שאנחנו מדברים על זה שהוא טיפל בתיק ראש הממשלה, סעיף 4, הנ"ל ציין במספר הזדמנויות, אתה רואה? במספר הזדמנויות שתהיה לו בעיה בגלל הסיפור, בגלל תיק המעונות, אבל, זאת אומרת שכמה פעמים הוא מדבר איתו לגבי התיק הזה שהוא מטפל בו והוא אומר לו שאין לו שום בעיה לטפל בתיק חוץ מהעובדה שהוא גם ניהל את תיק המעונות.

ברנור: אז אמרתי לך אני סברתי שהוא צריך להתנהל אחרת, ברגע שזה נודע לי נהגתי במהירות לטפל בדבר הזה.

עו"ד חדד: תגיד, זה נראה לך תקין שאבי רוטנברג מביא, יודע על תיק 2000, מסכם את התיק של ראש הממשלה, מביא מידע על ארי הרו על החבל על הצוואר כשיש לו קשר רומנטי קרוב עם ג'ודי ניר מוזס?

ברנור: מה שלי באותו זמן היה חמור מאוד זה הקשר שלו עם עדה שהעידה בתיק, עם קרוב משפחה שלה שהעיד בתיק, עם דברים שרצים ביחידה, חשבתי שזה לא ראוי, פסול, אתי ובמיד, במיידי ולא משנה מה היה לפני הערתי גם באופן כללי למומי שזה היה צריך להיות יותר מוקדם ולכן האצתי את הבדיקה לצורך העניין עד ראש אח"ם, מח"ש ובתוך שבוע הוא לא היה ביחידה.

עו"ד חדד: כורש אתה אומר דבר שהוא לא מדויק, תסלח לי, אולי מחוסר זיכרון. אני אומר לך שמה שעניין אותך אז זה הסיפור של ראש הממשלה ולכן אתה עושה את הבדיקה הזאת, לא בגלל הסיפור של העדה והחשוד, נכון שזה חמור אלא שכל מה שחשבתם זה על הסיפור שקשור לראש הממשלה, נכון או לא נכון?

ברנור: זה חמור AS IS

עו"ד חדד: נכון

ברנור: זה חמור קשר שמנהל קצין משטרה, חמור, לא אתי, פסול, לא ראוי, תמצא את הספקטרום ובאותו זמן הובא לידיעתי, ביררתי מאיפה פתאום נוצר הקשר הזה?
היא עדה, חמור מאוד, מישהו אחר העיד, התיק עדיין לדעתי לא היה חלוט וגם אני מסכים איתך, ביחידה יש תיקים שיש להם רגישות מסויימת.

עו"ד חדד: תיק ראש הממשלה

ברנור: גם תיק ראש הממשלה, יודע או לא יודע זה היה חמור, הוא היה צריך לדווח את זה, לפסול את עצמו ולכן נהגתי כמו שנהגתי

עו"ד חדד: כורש תראה את המכתב,

ברנור: שנייה ברשותך, נהגתי כמו שנהגתי, ראיתי בזה חמור ובסוף בסוף בסוף העברתי את זה עד הגורמים הרלוונטיים, ביחידה הוא לא נשאר אחרי שבוע.

עו"ד חדד: תיכף נראה. כורש תראה, אני רואה את הנייר של מומי משולם, לא כתוב פה על התיק שלו, על התיק של ג'ודי ניר מוזס או הבן שלה, לא כתוב פה על העובדה שהיא עדה והבן שלה חשוד, כל המכתבה זה עוסק תסתכל במה? במר בנימין נתניהו ואולי הגברת נתניהו גם, אתה רואה את זה?
ולכן ברור לי שהבירור שלך, החומרה שאתה ראית בזמן אמת זה ביחס לעובדה שהוא מעורב בתיק ראש הממשלה לכן כל המזכר של מומי משולם אליך, כל המכתב עוסק בתיק ראש הממשלה, מה שאמרתי הוא נכון?

ברנור: גם.

עו"ד חדד: גם,  מקובל, נתקדם. עכשיו בוא נראה את המזכר שאתה כותב לראש להב. ראש להב זה רוני ריטמן נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אותו אדם שסבור שראש הממשלה תפר לו תיק כלשונו, אז הוא הבן אדם שעכשיו עושה את הבירור הזה. בוא נראה. זה מכתב שאתה כתבת נכון כורש? אני רוצה שנאמת אותו כי זה הוגש בכפוף לעדות שלך אז זה נ/3307(ג) אז זה נייר שאתה כתבת כורש?

ברנור: אני קורא, כן

עו"ד חדד: קודם כל תאשר לי, כן?

ברנור: כן, כן, זה שלי

עו"ד חדד: יופי מצוין. עכשיו, ראש להב זה רוני ריטמן ואתה היית כפוף אליו פיקודית כל הזמן נכון?

ברנור: בתקופה הזאת כן

עו"ד חדד: בוא נקרא מה כתבת פה כי כתב היד הוא ברור אבל לא מספיק

ברנור: מאוד ברור

עו"ד חדד: אמרתי הוא ברור, ודאי בהשוואה לכתב היד שלי. בהמשך לעדכון שלי בעל פה,

ברנור: כתב היד שלך קטסטרופה אם אני זוכר, סליחה

עו"ד חדד: בהמשך לעדכון שלי בעל פה שהועבר לך היום בבוקר ועל פי הסיכום בינינו קראתי היום 22 ביוני 2016 את הנדון למשרדי. הנדון הכוונה היא לרוטנברג נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: בפתיחת השיחה שאלתי את הנדון האם יש לו היכרות בקשר עם ג'ודי ניר מוזס? הנדון השיב בחיוב.
שאלתי בהמשך את הנדון האם ההיכרות ביניהם הינה רומנטית מינית? הנדון ביקש לא לענות על השאלה ואמר כי חייו הפרטיים הינם עניין שלו ולא של אחרים.
בהמשך השיחה מסר הנדון כי הקשר עם ג'ודי ניר מוזס נמשך מזה כשנה וחצי. שאלתי את הנדון באיזה נסיבות נוצר הקשר ביניהם? הנדון מסר כי גבה את הודעתה של ג'ודי ניר מוזס בתיק שהתנהל ביחידה לפני כשנה וחצי ובהמשך לגביית ההודעה יצרה עימו קשר ומאז נוצר עימה הקשר.
קודם כל מה שאני רואה מהבירור שלך הקשר נמשך שנה וחצי, כלומר אם אתה כותב את המכתב ביוני 2016 אנחנו מדברים על דצמבר 2014, ינואר 2015?

ברנור: בסמוך לגביית ההודעה, כן

עו"ד חדד: אז מה שאמרתי הוא נכון?

ברנור: כן. כן.

עו"ד חדד: בוא נמשיך לקרוא את המכתב שלך. לשאלתי האם במהלך חופשתו האחרונה בארצות הברית, חופשה ממנה חזר היום לעבודה נפגש עם ג'ודי ניר מוזס בארצות הברית? הנדון השיב בחיוב. כלומר, מסתבר שגם ביוני 2016 וזה חשוב כי הקשר הוא רציף גם הוא בקשר רומנטי עם הגברת ג'ודי ניר מוזס ומבלה איתה בארצות הברית, נכון?

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו, כל הטיפול הזה של ראש להב בפרשה, כל הטיפול הזה הסתכם בהערת מפקד שנותן ראש להב ובהעברתו של רוטנברג ובהסכמתו לתפקיד מקביל ביאחב"ל זה נכון?

ברנור: זה לא,

עו"ד חדד: שום דבר משמעתי, שום בירור של אגף משמעת

ברנור: לפי הפרוצדורה המשטרתית, הפרוטוקול המשטרתי ברגע שעולה חשד לקשר פסול או למשהו פסול אתי וכו', אתה מעביר דיווח במיידי למפקד

עו"ד חדד: לראש היחידה

ברנור: במקרה שלה אח"ם זה מגיע לראש אח"ם מראש אח"ם למחלקת משמעת/מח"ש ובסוף בסוף בתוך  הליך בירור אתה מקבל עדכון.

עו"ד חדד: טוב, עכשיו אני אומר לך שזה לא קרה במקרה שלנו, בוא נראה מה כן קרה. נראה את המכתב של רוני ריטמן גם הוא יבוא לפה להעיד. זה מכתב, סליחה, זה מכתב מראש אח"ם

ברנור: אז צדקתי, אמרתי לך

עו"ד חדד: כן. כן. בוא נראה. נראה מה כתוב – בהמשך למזכרו של תנ"צ כורש מיום כך וכך סיכמתי שכורש ישוחח בדיסקרטיות עם רפ"ק רוטנברג, זה נכון? זה מה שהוא סיכם איתך שתדבר איתו בדיסקרטיות?

ברנור: בסוף הסיפור היה שאני אעיר לו הערת מפקד אבל זה הגיע מראש אח"ם וגם … המשפט למיטב ידיעתי

עו"ד חדד: שנייה אחת, קודם כל אני רואה שבאמת הסיכום הוא שאתה תדבר בדיסקרטיות עם רפ"ק רוטנברג, זה מה שהנחה אותך המפקד שלך רוני ריטמן? כן או לא?

ברנור: אני לא מכיר את המזכר הזה אבל בסוף בסוף, לא יודע מה הפרוצדורה

עו"ד חדד: כורש אני שואל אותך

ברנור: שנייה, ברשותך

עו"ד חדד: אני שואל אותך שאלה, אתה כל הזמן אוהב לרוץ לצדדים, שאלה פשוטה, האם רוני ריטמן ואתה סיכמתם שאתה תנהל שיחה דיסקרטית עם רפ"ק רוטנברג, כן, לא?

ברנור: אני לא עשיתי שום שיחה דיסקרטית עם רוטנברג

עו"ד חדד: בסדר. אתה שלחת לריטמן ב-22, זה נייר מ-23

ברנור: אני כתבתי את המזכר הקודם שהראית לי

עו"ד חדד: בוא נמשיך, רגע, תראה מה כתוב. כתוב פה שאתה, שסוכם איתך שאתה תנהל שיחה דיסקרטית עם רפ"ק רוטנברג ואתה תציע לו, אתה רואה? ויציע לו לעבור בהסכמתו לתפקיד ראש כוח משימת מלביני הון בשירות ארגוני פשיעה ביאחב"ל. זה נכון? זה מה שסוכם בינך לבין רוני ריטמן שאתה תציע לרפ"ק רוטנברג שעשה את כל המעשים החמורים שאתה העדת עליהם פה בהסכמתו לעבור ליאחב"ל כראש כוח משימה, תפקיד מקביל, אולי אפילו אפ-גרייד בתפקיד?

ברנור: הסיכום הסופי בסוף היה הערת מפקד והעברתו ליאחב"ל, נכון

עו"ד חדד: זה לא סיכום סופי, אנחנו רואים שהמזכר הזה הוא יום אחרי שאתה שלחת את המכתב, זה לא סופי, תראה את התאריכים. נועה תראי את המכתב של כורש, המכתב שלך הוא מ-22 ביוני, אתה רואה את זה?

ברנור: אוקי

עו"ד חדד: יופי, הנייר שאני מקריא לך ממנו הוא מ-23 ביוני, זה יום אחר כך אז אני רואה שיש סיכום, לא חוזר והולך וכל הדברים שסיפרת, זה דברים שסיכמתם לפני כן, סגרתם את זה מיד, הוא אומר שזה נעשה בשיחה איתך ב-22 ביוני.

ברנור: אז אני עוד פעם אומר אני העברתי, החומר עבר, אני יודע שהוא עבר כי גם ראש אח"ם דיבר איתי על זה ובסוף בסוף בתוך השבוע למיטב זיכרוני  אמרו לי ביררנו, מה שאתה צריך לעשות זה הערת מפקד והוא עובר לתפקיד הזה והזה.

עו"ד חדד: זה לא נכון מה שאתה אומר, תראה מה כתוב בסעיף 2

ברנור: אני רואה

עו"ד חדד: כורש שוחח עם הקצין, אלא אם כן רוני ריטמן הוא … או נביא נסתר כתוב כורש שוחח עם הקצין שהסכים למהלך, כלומר כבר לפני כן אתה מדבר איתו ומציע לו לעבור ליאחב"ל.

ברנור: תראה, עוד פעם,

עו"ד חדד: מה זה עוד פעם? אין עוד פעם, יש פעם ראשונה, בוא תסביר

ברנור: לא, יש תהליך, אני העברתי כן ככל הנראה, אני יודע שגם ראש אח"ם

עו"ד חדד: כורש אתה רואה מה כתוב פה

ברנור: רגע, ברשותך, ראש אח"ם קיבל את זה וזה היה הסיכום, אז סביר להניח שכל הבדיקה לקחה יום, יומיים, אני לא יכול להגיד לך אבל זה היה התהליך.

עו"ד חדד: אתם באותו יום ב-22 ביוני אתם כבר מסכמים, הוא מסכים לעבור לתפקיד אחר, דרך אגב, למה זה לא מופיע במזכר שלך?

ברנור: המזכר שלי זה הדיווח לרוני ריטמן, אני זוכר אבל שלקח כמה ימים אז עשיתי לו את הערת מפקד

עו"ד חדד: לא, אתה יכול לראות שלא, וכתוב

ברנור: אני זוכר שכן

עו"ד חדד: הנה אני מראה לך, לכן זו ההזדמנות הנוספות

ברנור: יש לך את הערת מפקד?

עו"ד חדד: תראה מה כתוב?

ברנור: אבל אני רוצה רגע ברשותך

עו"ד חדד: רגע, אני רוצה להראות לך את הנייר, אני רוצה לתת לך הזדמנות. אמרתי, בית משפט שאל אותי למה אני עובר, בנוסף תירשם לנדון הערת מפקד, רק לתת לך את ההזדמנות שזה לא ימים אחר כך וזה לא עובר למשמעת, זה כבר ריטמן אומר, הרי ריטמן מדווח פה לראש אח"ם.

ברנור: הוא דיווח לראש אח"ם

עו"ד חדד: אתה רוצה להיות איתי שנייה.

ברנור: רגע, קראתי

עו"ד חדד: לא, לא קראת

ברנור: קראתי

עו"ד חדד: טוב, אתה רוצה לקטוע אותי? בבקשה מר כורש. כתוב פה בנוסף תירשם לנדון הערת מפקד בגין אי דיווח על הקשר שעשוי היה להעמידו בניגוד עניינים. בסדר?

ברנור: כן

עו"ד חדד: על תיקי חקירה, תיקי חקירה בהם מטפל ואי מילוי הנחיית אח"ם בעניין דיווח על קשר עם אנשי תקשורת. בסדר? זה מה שאומר ריטמן.
עכשיו, אז קודם כל אני רוצה לתת לך את ההזדמנות שזה לא היה ימים אחר כך אלא זה כבר ביום למחרת וזה לא שזה ירד מראש אח"ם אלא שראש להב מודיע לראש אח"ם, אני נותן לך את ההזדמנות פעם אחת, לא פעמיים אני אתן לך. אתה מאשר את מה שאמרתי?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: לא, אוקי. בסדר

ברנור: אני זוכר, עוד פעם, חד משמעית שראש אח"ם היה בסוד העניינים כי זה הפרוצדורה בתוך משטרת ישראל, חייב להגיע אליו, חייב להגיע אליו החומר הזה, אני ראיתי בזה פסול, זה חייב להגיע אליו.

עו"ד חדד: חייב להגיע אליו

ברנור: עכשיו, אני לא יודע כמה זמן עבר מהדיווח שלי עד הסיכום הזה,

עו"ד חדד: יום

ברנור: יום, יומיים, למיטב זיכרוני ואין לי פה את כל,

עו"ד חדד: יום

ברנור: שנייה ברשותך, למיטב זיכרוני הערת המפקד שזה הסיכום של הבדיקה שהיא לא שלי

עו"ד חדד: איזה בדיקה?

ברנור: היא לא שלי, היא של המפקדים שנתנו לי הנחייה שזה הסיכום וכך עשיתי. אני ראיתי בזה פסול.

עו"ד חדד: תרדי למטה נועה, רק נושא אחרון שמעניין אותי. אתה רואה שכתוב שזה עשוי היה להעמידו בניגוד עניינים, כלומר לשיטתכם העובדה שיש לו קשר רומנטי עם עדה, כשהעדה הזאת היא אימא של החשוד המרכזי בתיק זה לא מעמיד אותו בניגוד עניינים, זה עשוי להעמיד אותו בניגוד עניינים?

ברנור: אחד הדברים שאני ראיתי כחמור, כפסול שזה עשוי, עלול להביא אותו למצב הזה, כן.

עו"ד חדד: זה עשוי? זה לא מעמיד אותו בניגוד עניינים לשיטתך?

ברנור: זה מעמיד אותו, עשוי, עלול, זה מעמיד אותו במצב

עו"ד חדד: לא, לא, יש הבדל בין עשוי לבין מעמיד אותו,

ברנור: מר חדד אני לא נכנסתי, תשמע, אני אסור לי גם לעשות חקירה לבן אדם הזה, אני מעביר,

עו"ד חדד: בסדר

ברנור: רגע, אני רוצה,

עו"ד חדד: תמשיך, אני מקשיב לך

ברנור: אני לא עושה לו חקירה, אני שואל אותו כמה שאלות, הבנתי את החומרה, העברתי את זה לבדיקה בהנחה, בידיעה שהנושאים ייבדקו על ידי כל הגורמים הרלוונטיים בין אם יקבלו החלטה להעביר את זה למח"ש או משמעתי, בסוף קיבלתי עדכון, כן, מראש להב וגם למיטב זיכרוני מראש אח"ם הערת מפקד וזה מה שעשיתי.

עו"ד חדד: כורש אם אני אומר לך שאף אחד לא עשה שום בירור מעבר לבירור העובדתי שלך?

ברנור: אני אומר לך אבל, עוד פעם, אני זוכר חד משמעית ולא הייתי עושה אחרת אם לא

עו"ד חדד: אני שואל אותך אם מישהו עשה עם רפ"ק רוטנברג בירור נוסף חוץ מהבירור שאתה עשית? כן או לא?

ברנור: אני קיבלתי תשובה גם ממחלקת משמעת וגם מראש אח"ם

עו"ד חדד: זה מה שאני שואל?

ברנור: אבל זה בירור שעשו

עו"ד חדד: מישהו ישב איתו?

ברנור: אני לא יודע אם מישהו ישב איתו, מישהו בחן את החומר וקיבל החלטה.

עו"ד חדד: טוב.

ברנור: לי אין מעורבות בזה

עו"ד חדד: לך היה מעורבות בזה שאתה דיברת איתו. תראה, כתוב פה אל מול תיקי החקירה, אז יש תיק אחד שאנחנו מכירים זה התיק של הגברת עצמה ובנה, מהם התיקים הנוספים? כתוב תיקי, לא תיק. מה התשובה?

ברנור: תסביר להניח שמר ריטמן התכוון ל-1000 או לחומרים שהיו במסדרון או ביחידה שלו.

עו"ד חדד: 1000 ו-2000?

ברנור: כן

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, רק קצר מאוד כי זה באמת לפני תקופתך, אם אתה מכיר, אני באמת רוצה לעשות את זה בנגיעות, אני לא רוצה לבזבז על זה זמן.
אתה מכיר את התלונה שהגישה עובדת מעון ראש הממשלה גב' סווטלנה גורודצקי נגד מני נפתלי? תלונה על הטרדה מינית?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אתה מכיר את העובדה שמי שבדק את התלונה הזאת זה אבי רוטנברג?

ברנור: לא

עו"ד חדד: טוב. כשעשית את הבירור הזה לרוטנברג נדרשת לפעולות שביצע מר רוטנברג בתיקי ראש הממשלה או בתיק המעונות?

ברנור: אני עצרתי את עצמי מתוך ידיעה,

עו"ד חדד: שמישהו אחר יעשה את זה?

ברנור: בדיוק, מתוך ידיעה שאסור לי לחקור אותו

עו"ד חדד: ושמישהו אחר יבדוק את זה?

ברנור: אסור לבדוק דברים, מישהו צריך לעבור ממחלקת משמעת או מח"ש ואכן אגב, לא רק במקרים כאלה, גם … יש משהו פסול, אני לא עושה בדיקה, לא עושה חקירה, אני מעביר את זה לגורמים הרלוונטיים, זו חובתי ולכן עצרתי בשתיים-שלוש

עו"ד חדד: כורש הבנתי. זה נראה לך תקין כראש היחידה שאף אחד לא עשה בירור עובדתי עם מר רוטנברג מה הפעולות שהוא עשה? אילו פעולות באופן ספציפי אולי בוצעו בניגוד עניינים? נראה לך דבר תקין?

ברנור: כשאני מקבל

עו"ד חדד: אני שואל אותך

ברנור: עוד פעם, כשאני מקבל את ההנחיה אני מניח שנעשה בירור עם הגורמים הרלוונטיים, יש בסיס להמשיך, אין בסיס להמשיך, בסוף אני מקבל את ההנחיה אחרי וההבנה שלי שנעשה בירור.

עו"ד חדד: רק לא ענית לי. לשאלה שלי לא ענית, בסדר, אתה עונה על שאלות אחרות. נחזור לרוטנברג בעתיד כשאשתו מגיעה מתישהו וחושפת את הסיפור הזה ואז זה באמת צף לדרגים

ברנור: זה המזכר שהצגת קודם

עו"ד חדד: לא

ברנור: כן.

עו"ד חדד: כן, בסדר, זה ראש להב

ברנור: לא, אבל הצגת מסמך

עו"ד חדד: המזכר שלך? לא

ברנור: לא, המסמך הראשון שהצגת היה שנה אחרי, אתה צודק, שפנו מח"ש וביקשו חומרים והעברנו.

עו"ד חדד: נכון, רק אז לראשונה זה מגיע למח"ש

ברנור: נכון, נכון

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי למה זה לא הגיע למח"ש לפני כן?

ברנור: לא יודע להגיד לך

עו"ד חדד: אבל אתה חשבת שזה בהחלט נושא שצריך להגיע למקומות האלו?

ברנור: אני חשבתי שזה לא ראוי וטעון בדיקה.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »