יומן הבוקר
כורש ברנור, גיל שפר (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 7, הציד אחרי נתניהו! מומי משולם מבקש מגיל שפר כל דבר לא מוסרי ופלילי על נתניהו. ברנור: ההתרשמות הייתה שהוא מסתיר דברים. השופטים נוזפים בו: אתם לא מגדירים את החשד, זה לא ממוקד, חומרים מודיעיניים זו לא מילת קסם

כתבה מס' 7 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אתה יודע שאחרי ארי הרו אתם חקרתם עוד ראש סגל. כי הרי מה, כל ראש סגל של ראש הממשלה צריך להגיע לחקירה. אחד בשם גיל שפר. אתה זוכר? דיברנו עליו אתמול.

כורש ברנור: נכון.

עו"ד חדד: נכון. וגיל שפר היה עובד בכיר של ראש הממשלה, אמרנו, ראש סגל, בין 2009 ל-2014. תקופה.

ברנור: את התקופה אני לא זוכר,

עו"ד חדד: אני אומר לך.

ברנור: אוקיי.

עו"ד חדד: והוא היה גם מנהל לשכה, גם ראש סגל, אדם קרוב לראש הממשלה.

ברנור: היו לו כמה תפקידים. כן.

עו"ד חדד: כן. ואתם חוקרים אותו ב-17 באוגוסט 2016. כמובן, זה חודש אחרי ארי הרו.

ברנור: זה בתיק של האלפים או בתיק האחר שלו?

עו"ד חדד: אני יודע שגם עשיתם כל מיני תיקים לגיל שפר.

ברנור: לא עשינו לו. היה לו תיק חמור מאוד אחר.

עו"ד חדד: אני יודע שגם עשיתם לו … תיק חמור? התיק נסגר. מה זה תיק חמור?

ברנור: חמור היה, כן. בעינינו.

עו"ד חדד: חמור היה בעיניכם. כן. לכולם פתאום יש תיקים חמורים… ליד ראש הממשלה, השנה 2016,

ברנור: זה במסגרת הדייג והחייט?

עו"ד חדד: כל מי שליד ראש הממשלה יש לו תיק חמור. במקרה, קורה, וזה לא קשור לזה שראש היחידה שלך טוען שראש הממשלה ניסה לתפור לו תיק.

ברנור: אני שאלתי שאלה פשוטה, על איזה חקירה אתה מדבר.

עו"ד חדד: החקירה שלנו. בתיק שלנו. עכשיו, אתה יודע להגיד לי למה זימנתם לחקירה את גיל שפר?

ברנור: כן אמרתי אתמול. קיבלנו אישור וזימנו אותו.

עו"ד חדד: לא, למה. למה ביקשתם אותו? קיבלתם אישור אני מבין. למה הוא קשור גיל שפר?

ברנור: נושא של טובות הנאה ומתנות למיטב זכרוני.

עו"ד חדד: טובות הנאה ומתנות.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: וזה לא היועץ אישר, אמרת, אלא פרקליט המדינה.

ברנור: נכון. הוא יצא מהישיבה. הוא מנוע.

עו"ד חדד: יצא מהישיבה. אני אומר לך שהזמנתם אותו, אני גם רואה את החקירה, אתם הזמנתם אותו כי היו פרסומים באותה תקופה על זה שיש לו, שהוא עזב בטריקת דלת את הלשכה ויש לו בטן מלאה, לכן זימנתם אותו לחקירה. נכון או לא נכון?

ברנור: לא מוכר לי מה שאמרת.

עו"ד חדד: לא מוכר לך. אני אומר לך שכששפר מגיע לחדר החקירות שפר מדבר, אפילו לא שואלים אותו שאלה, ואז תראה מה שואלים אותו. עמוד 24, אתה ראש היחידה. "המטרה שלנו בסוף, בסופו של דבר, זה לבדוק אם היו פה חשדות לפעילות פלילית. אוקיי? או פעילות שהיא לא מוסריברנור: ואני אומר את זה בלשון המדינה" .

השופט עודד שחם: זה כנראה "לשון עדינה".

עו"ד חדד: לשון "עדינה". כתוב "לשון המדינה". דווקא מתאים להם להגיד 'אני המדינה, אני בא וטוען בלשון הכתר'. "פעילות שהיא לא מוסרית ואני אומר את זה בלשון עדינה, ואתה יודע למה אני מתכוון, שהובילה לאיזו שהיא התנהלות שהיא פלילית".
עכשיו אנחנו וכמו שאתה לוקח, אנחנו לוקחים חלק ויש לנו אורך נשימה מאוד מאוד מאוד ארוך, כי אנחנו לא רוצים, אתה יודע" גיל שפר, היה לכם גם מתווה להפוך אותו לעד מדינה?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: לא. והחקירה שלו לא הייתה עדות ניקיון?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: וגם לא 'מעין עדות ניקיון' כמו שאמרת קודם?

ברנור: לא. בטרמינולוגיה קרובה.

עו"ד חדד: וגם לא בטרמינולוגיה קרובה. אתה יכול להגיד לי למה אתם מבקשים מגיל שפר שיספר לכם על כל פעילות פלילית או לא מוסרית?

ברנור: לא. זה ניסוח של מומי.

עו"ד חדד: כי מקודם הסברת שאתם שואלים,

השופט שחם: מר חדד, הוא השיב על השאלה. שאלת אם אתה יודע להסביר, הוא אמר שלא.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: עד שהוא בסוף עונה במילה אחת, אתה רוצה יותר.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, כשהתשובות של גיל שפר לא מצאו חן בעיני מר משולם, שנתת לו המון סופרלטיבים אתמול, הוא כמובן מתחיל לאיים על גיל שפר ואומר לו שהוא יחשיד אותו בשיבוש הליכי משפט.
אתה זוכר? דיברנו קודם על זה שאתם יודעים כבר בתקופה הזאת שיש עבירות, אתם יודעים את האמת. אתם אומרים את זה לעדים, למרות שאין לכם שום ראייה ושלא עשיתם כלום, תראה מה אומר לו מומי "באמת אל תחסום את עצמך, אל תרגיש שאנחנו חלילה באמת, אומר לך את זה בצורה הכי נקיה, הכי פתוחה, אנחנו צריכים לשמוע ממך כמו מאחרים לדברים שנחשפת", אתה רואה?
שוב, לא ממוקד, אלא 'כל הדברים שנחשפת'. לא מוסרי, לא חוקי. אתה רואה? אותו דבר כמו אצל ארי הרו. בלי עדות מדינה. "זה הכל. אין טעם, אין טעם שכבר תנסה להסתיר מאי נעימות כזו או אחרת כי בסוף לנו זה יהיה לא נעים כל הסיטואציה, ואנחנו לא רוצים להגיע לזה בכלל. לא רוצים להגיע למקומות האלה. בצורה הכי דוגרית, לא רוצה להגיע לזה, ואז אני צריך להגיד 'תשמע, אני מסביר 1, 2, 3, בוא נחשיד אותו על שיבוש כי בן אדם לא מספר את הכל' לא רוצה להגיע למקומות האלה"
אתה רואה? שוב, לספר את הכל, לא ממוקד, מסע דייג כמו שאמרתי לך, לא עדות מדינה פה, שיספר את הכל, כל מה שהוא נחשף, לא מוסרי לא חוקי. אתה מכיר את הדברים האלה מזמן אמת?

ברנור: בזמן אמת? אני מניח שקראתי את ההודעה. כן.

עו"ד חדד: הערת למומי? אמרת לו 'מומי תשמע, מה אתה עושה, איך אתה חוקר…'

ברנור: אני לא זוכר מה הערתי בכל נקודת זמן לאחד החוקרים,

השופט משה בר-עם: השאלה אם זה מקובל על אדוני קו החקירה הזה?

ברנור: אני מתרשם, אני זוכר מההתרשמות שלי דאז שההתרשמות של החוקרים הייתה שהנחקר,

עו"ד חדד: שמעת מה שאל אותך בית המשפט?

ברנור: שהנחקר לא חשף את כל האמת, אז החוקרים ביקשו ממנו לפרט. זו הייתה ההתרשמות של החוקרים מהעד הזה.

עו"ד חדד: אני לא מצליח להבין.

ברנור: אבל אני אומר לך מה זכרתי אז.

עו"ד חדד: השאלה היא אבל שאלה אחרת ששאל בית המשפט. האם העובדה שחוקר שלך מגיע לאדם שלגביו אין תירוץ של עד מדינה ושואל אותו על כל המעשים שהוא נחשף אליהם וכל דבר שהוא ראה, האם זה דבר שעולה בקנה אחד עם הדרך שאתה תופס את המקום שלכם בתיק כיחידה חוקרת או לא?

ברנור: אמרתי לך שההתרשמות הייתה שהוא אוחז דברים נוספים שהוא לא מספר. אם זו הייתה ההתרשמות,

עו"ד חדד: אבל מותר לכם לשאול על דברים כלליים?

ברנור: מומי מותר לו לשאול, בוודאי שכן, אם ההתרשמות שלו שהוא לא מספר לו את הכל.

עו"ד חדד: מצוין. אז מותר לשאול על כל דבר שהוא נחשף לו, לא מוסרי, לא חוקי?

ברנור: מותר לו, איך הוא מנסח את זה ככה,

עו"ד חדד: אני שואל אותך כן או לא?

ברנור: מותר לו לשאול. כן.

השופט בר-עם: איך אדוני מסביר את המדיניות? לי חשוב גם להבין. האם כשחוקרים חשוד או לא חשוד, כל שכן לא חשוד, ביחס לעבירה שנבחנת נחקרת אצל אדוני במשטרה, השאלה אם זה לגיטימי לשאול על דברים אחרים שבכלל לא קשורים לאותו חשד?

ברנור: מה זה דברים אחרים?

השופט בר-עם: דברים אחרים זה אומר פעילות פלילית או פלילית שהיא לא מוסרי, זה מה

עו"ד חדד: החוקר. האם זה לגיטימי?

ברנור: ניסוח של 'לא מוסרי',

השופט בר-עם: השאלה אם זה לגיטימי. תעזוב את הניסוח.

השופטת פרידמן-פלדמן: אתם לא מגדירים את החשד. אתם שואלים שאלה פתוחה,

השופט בר-עם: אתם לא מגדירים. אתם לא אומרים לו על מה הוא חשוד.

ברנור: הוא בסטטוס של עד כרגע, הוא לא חשוד. כן?

השופט בר-עם: אדרבה.

ברנור: הוא לא חשוד.

השופטת פרידמן-פלדמן:  אבל אפשר לשאול עד באופן כללי?

ברנור: סליחה, עוד פעם מהזיכרון, ההתרשמות שהוא ממעיט בדברים ומסתיר דברים, אז אפשר לשאול שאלות יותר קשות. איך אתה מנסח את זה, זה כבר עניין אחר. ברור לך שמותר לך לשאול שאלות.

השופט שחם: הבעיה מר ברנור היא לא קשות או קלות. הבעיה היא הסקופ, ההיקף. זה לא ממוקד וזה לא ברור לאן אתה הולך.
זה שאלות מאוד מאוד כלליות שלא נקשרות לאיזו שהיא עבירה מסויימת. השאלה אם זה לגיטימי. נדמה לי שהשאלה נשאלה כבר שלוש או ארבע פעמים אז זו פעם אחרונה שאני חושב שהיא נשאלת, ואחרי זה נמשיך.

ברנור: תראה, הספקטרום שאנחנו נחשפים אליו בשלב הזה, זה טובות הנאה.

השופטת פרידמן-פלדמן: אבל אתם לא שואלים,

ברנור: נכון, אנחנו יודעים שהעד הזה שהוא לא בסטטוס של חשוד, נחשף לטובות ההנאה האלה. ככה ההערכה האלה.

השופטת פרידמן-פלדמן:  אתה לא חוקר אותו על טובות הנאה. אתה שואל אותו כמו את ארי הרו 'כל דבר ש-….'

ברנור: נכון, אנחנו יודעים מהחומרים המודיעיניים ומהחומרים האחרים שהעד,

השופטת פרידמן-פלדמן: 'תוציא כל מה שיש לך'.

השופט משה בר-עם: חומרים מודיעיניים זה לא מילת קסם, אדוני לא שואל משהו ספציפי, לא שואל אותו על כיוון מסוים,

ברנור: נכון, אבל אתה יודע, אתה נחשף,

השופט בר-עם: אדוני מבקש לשמוע מהעד שהוא לא חשוד, יושב, ומבקשים ממנו לספר 'כל דבר שהוא לא פסול או לא חוקי' זה נראה לי קצת מרחיק לכת, וכשזה נשאל ביחס לראש ממשלה אז זה בכלל מקל וחומר.

ברנור: אתה יודע אבל,

עו"ד חדד: לקחת ראש סגל ולשאול אותו שאלות כאלה על ראש ממשלה,

ברנור: אתה יודע שהעד הזה נחשף, אוקיי, הידיעה לא חייבת להיות ברמה של זה, אבל אתה יודע שהוא נחשף לכמה דברים פסולים וכולי, אתה יודע ברמה גולמית, מותר לך לשאול. כן.

עו"ד חדד: הוא לא עונה אדוני. נתנו לו הזדמנות, אני, השיטה של אדוני, אני אמרתי, אני מאמץ אותה. נתנו לו הזדמנות, שמענו תשובות, בסדר.
רק אני אומר שוב, בעיני זה חמור מאוד כשאתם עוד לוקחים ראש סגל של ראש ממשלה כדי לדעת על כל דבר שראש הממשלה עשה. זה גובל בדברים שאני לא רוצה להזכיר אותם, ואני מתקדם. אבל הזדמנות קיבל. הפסקה אמרנו כל שעה ורבע, כל שעה וחצי.

ברנור: אני בסדר.

עו"ד חדד: תאשר לי בבקשה שלא היה לכם אישור של היועץ המשפטי לממשלה או של פרקליט המדינה לחקור את שפר באזהרה.

ברנור: באזהרה לא.

עו"ד חדד: לא היה.

ברנור: לא לא.

עו"ד חדד: לא היה אישור. אז אתה יכול להגיד לי איך יכול להיות שמומי מאיים עליו שהוא יחשיד אותו בשיבוש, אם אין לכם אישור כזה?

ברנור: אין לי תשובה לשאלה. לא יודע.

עו"ד חדד: זה תקין? לגיטימי מבחינתך?

ברנור: אם הוא סבור שצריך להעלות את רף החשד, הוא צריך לבוא ולהגיד ולפנות אלי, כן. ואני צריך לבקש אישור. כמו שהיו כמה מקרים.

עו"ד חדד: היו לכם ראיות שהוא משבש? בכלל, אני לא יודע, מה גיל שפר עשה בזה שהוא לא מספר לכם דברים על ראש הממשלה כלליים, שהצדיקו לשיטתכם,

השופט שחם: מר חדד, יכול להיות שאפשר ל….

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »