יומן הבוקר
יואב תלם – משפט הצוללות (צילום: אלי ציפורי)
יואב תלם עשה פישינג על נתניהו בחקירת בן דודו נתן מיליקובסקי: ביקש לדעת על חשבונות בנק של נתניהו בחו"ל, למה רוה"מ לא מדווח או מרחיק עצמו מעסקי הצוללות ואף אמר לו שהיה לנו טוב יותר אם נתניהו היה בעסקיו. תלם: לא התרעננתי על החקירה הזו

לתת ניצב יואב תלם, סגן ראש אגף המודיעין והחקירות במשטרת ישראל, יש יכולת רטורית מרשימה. עד כדי כך מרשימה, שלעיתים נדמה שתלם מאוהב מאוד ביכולת הזו, מאריך מאוד בתשובות – שמפילות אותו בפח.

***

ניכר בתלם שהגיע אתמול מוכן לעדותו במשפט הזוטא של מיקי גנור בתיק הצוללות. מוכן לגלגל את האחריות לפתחם של ליאת בן ארי, שי ניצן ומנדלבליט.
היה גם ברור שתלם הבין שכמות השאלות על נתניהו בחקירת תיק הצוללות, למרות שלא היה קצת חשוד, עלולה להתגלגל לפתחו, כמי שהיה מאוד דומיננטי מאוד בחקירה.

"התזה החקירתית"

התשובה הקבועה שלו לשאלות על נתניהו הורכבה מארבעה חלקים:

  • הראשון, תלם אישר שנתניהו לא היה חשוד בתיק הצוללות וממילא לא היה צריך לבקש שום אישור כדי לחקור איזשהו חשד.
  • השני, תלם הסכים שכל חקירת חשד נגד נתניהו או אפילו בדיקה – מחייבת אישור יועמ"ש.
  • השלישי, לתהייה על שאלות שחיפשו את נתניהו – כאן נדרש תלם ללוליינות המילולית שלו וטען שצריך להבין את ה"תיזה החקירתית" וזה הולך כך: מיקי גנור אמר ששכר את שירותיו של דוד שמרון כפותח דלתות ולכן היה מבחינתם צריך לבדוק איזה דלתות הוא פתח, כולל זו של ראש הממשלה.
  • הרביעי – שבכל מקרה, כל הסתעפות וכל פסיק בחקירה לוו באופן צמוד על ידי מנדלבליט, שי ניצן וליאת בן ארי כולל השאלות על נתניהו.

בתשובה הזו של תלם יש כמובן סתירה פנימית; הוא אומר שהייתה בדיקה בנוגע לנתניהו, מסכים שבשביל בדיקה צריך אישור יועמ"ש אבל מתאר סיטואציה עקומה שבה היועץ עצמו עוקף את האישור ומנחה את המשטרה לשאול על נתניהו.
האם זה נכון? כל זה יצטרך להתברר מול מנדלבליט, שי ניצן וליאת בן ארי – אם יגיעו לדוכן העדים. כי על פי המסמכים אין שום אישוש לכך.

ובכלל, לפי ה"תיזה החקירתית" של תלם היה צריך לחקור את כל ראשי הממשלה האחרונים כי כולם עבדו עם עורך דין פרטי ולכולם היו לקוחות שרצו "לפתוח דלתות" באמצעותו. למה דווקא נתניהו?

עם המכנסיים למטה

במשך כ-4 שעות של חקירה ראשית מייגעת שבה הפרקליטות ותלם ניסו לייפות את המציאות, הגיעה החקירה הנגדית לקראת סוף יום הדיונים ותפסה את תלם עם המכנסיים למטה.

עו"ד עמית ניר, פרקליטו של גנור, הפתיע את תלם עם הקראת ציטוטים מעדותו של נתן מיליקובסקי ז"ל, בן דודו של נתניהו.

השואל היה מר תלם בעצמו שניסה לעשות פישינג לנתניהו. הוא שאל את מיליקובסקי על חשבונות בנק של נתניהו בחו"ל, על כך שנתניהו היה צריך לדווח על עסקיו איתו (לא ממש היו כאלה) ואף קבע שעדיף היה שנתניהו יישאר אצל מיליקובסקי אחרי האחרון סיפר לו שהציע לראש הממשלה להשתלב בעסקיו בתחילת דרכו.

תלם, מופתע ונבוך, די נלחץ מהסיטואציה אליו נקלע וטען שהוא לא התרענן על החקירה הזאת, והוא רוצה לשמוע את כולה (החקירה התנהלה באנגלית) לפני שהוא משיב. עם זאת, עו"ד ניר הצליח לחלץ ממנו כמה תשובות שרק הוסיפו למבוכה.

עו"ד ניר: אתה אומר למיליקובסקי 'מה אם הייתי מספר לך שרוה"מ לשם הדיון יודע שאתה בעסקי הפלדה, ואתה בן משפחה שלו, יש ביניכם קשר בסקאלות רבות מדי ומר נתניהו מעורב מאוד בעסק הזה (של הצוללות).
אני שואל אותך כאזרח אמריקאי ואיש עסקים האם אתה חושב שהוא צריך לדווח או להרחיק את עצמו מעסקים אלה או שהוא צריך להתייעץ איתך, איך אתה מסביר את זה'. אני שואל אותך מדוע אתה חוקר כאן חשד נגד ראש הממשלה בלי אישור יועמ"ש?

תלם: זה בעברית מתוך אנגלית, אני צריך לרענן את הזיכרון, אני לא יכול לקרוא את הכול עכשיו כדי לתת תשובה מדויקת.
אני לא מבין מאיפה אתה מסיק שיש פה חשד נגד ראש הממשלה הרי גם מיליקובסקי נחקר כעד, לא כחשוד. אם היה עולה חשד היינו מבקשים אישור. זו חקירה שמתקיימת באישור הדרגים הבכירים ביותר.

עו"ד ניר: בוא נפרק את זה, אתה אומר שאין פה חשד.

תלם: בוא נקרא שוב, אני שואל אם הוא היה מעורב, אם ראש הממשלה היה מעורב. זה לא אומר שיש חשד נגד ראש הממשלה. רציתי לדעת עובדתית אם ראש הממשלה מעורב.

עו"ד ניר: אני אומר לך שזה לא קשור למיקי גנור. מה אתה רוצה לברר פה? אם אין חשד למה זה מעניין אותך אם ראש הממשלה היה מעורב?

השופטת טלי חיימוביץ': יש התנגדות שהוא יקרא את הכל?

עו"ד ניר: אין התנגדות.

השופטת טלי חיימוביץ': תקרא ולדיון הבא תעמיק בזה.

תלם: אני התרעננתי על מיקי גנור ולא על כל החקירה המורכבת הזו. החקירה זו מתבצעת באישור וסמכות כל הדרגים הבכירים וסמכות כל הדרגים הבכירים במשטרת ישראל ובמשרד המשפטים. אין כאן פישינג, יש כאן רק בירור.

עו"ד ניר: אתה כל הזן חזרת ואמרת שמר נתניהו לא היה חשוד. מה אתה רוצה לברר פה על מר נתניהו?

תלם: בהבנה שלי פה, אני מנסה להבין אם ראש הממשלה הכיר את העסקים של מקורבו.

עו"ד ניר: מר נתניהו לא שוחד אז למה אתה שואל?

תלם: מה, אסור לי לשאול שאלות?

עו"ד ניר: אתה חוקר, אתה לא שותה איתו קפה. אתה שואל על בסיס מה?

תלם: חולק עליך, אם נתן מיליקובסקי היה עונה משהו שמעלה חשד, היינו מבקשים אישור מהגורמים.

עו"ד ניר: מי שלח אותך למשימה?

תלם: יש לי מפקד ופרקליטות מלווה (ליאת בן ארי). השאלות פה הם בגזרת החקירה, הם מבחינתי בסמכות.

עו"ד ניר: זאת אומרת שהיועמ"ש שאומר לך שנתניהו לא חשוד, מרשה לך לשאול שאלות על חשדות נגד ראש הממשלה.

תלם: בעיניים שלי אין חשדות שמוכיחות חשדות נגד ראש הממשלה. האם יש אישור? בהחלט צריך לבדוק את הפרוטוקולים של הישיבות.

עו"ד ניר: אם זה לא שאלות של חשדות, אז מה זה?

תלם: נתן היה עד.

עו"ד ניר: אם זה לא חקירת חשדות, אז מה זה?

תלם: שאלות לנתן מה חלקו בפרשה ואם במסגרת הזו עולה חשד היינו מבקשים אישור קונקרטי.

עו"ד ניר: לא השבת לי, אמרת לי שהשאלות על מר נתניהו אם היה מעורב או לא, אמרת שזו לא חקירת חשדות. אז אני שואל שוב מה זה?

תלם: אני לא מבין מה זה, אלו שאלות למיליקובסקי. למה זה מעניין מה סבור מיליקובסקי שנתניהו צריך לעשות? כי זה חלק מבירור האמת, זו חקירה פתוחה, לא בחשד.

עו"ד ניר: אתה שואל אותו אם ראש הממשלה לטעמו היה צריך להרחיק את עצמו.

תלם: אני חוקר את נתן ובהתאם לתשובות שלו נראה אם מתעורר חשד.

עו"ד ניר: אם הוא יפליל את ראש הממשלה אתה תבקש בדיעבד אישור?

תלם: לא נכון, ראש הממשלה לא היה חשוד.

עו"ד ניר: אבל אם אתה חוקר חשדות הוא חשוד. אם אתה חוקר שראש הממשלה מעורב, אזי הוא חשוד.

תלם: לא אמרתי חשדות.

השופטת טלי חיימוביץ': איך אתה מגדיר חשד?

תלם: שמתגבש נגדו חשד לעבירה פלילית.

השופטת חיימוביץ': אז בשלב זה לא התגבש חשד? אז מה הסטייט אוף מיינד שלך? הרי שאלת על ראש הממשלה, אז מה כן היה לך?

תלם: להבין מבחינה עובדתית אם ראש הממשלה מעורב בנושא הזה. צריך לדעת את רמת הידיעה, מה הן הפעולות שהוא נקט ואז מתעורר חשד. סתם משום מקום לבקש אישור לחקור ראש ממשלה זה לא רציני ולא אחראי.
כך גם היה עם גנור – לראות אם הפעיל את הערוצים שלו, אם הערוצים היו ראש הממשלה ואם כן, האם ראש הממשלה פעל

שימו לב: תלם מודה שוב שהיתה בדיקה בנוגע "לערוץ" שנקרא נתניהו.

עו"ד ניר: אתה לא חוקר חשד?

תלם: זה לא משהו שאני ממונה על החקירה עושה במחשכים. יש מחשבה האם לזמן, איך לחקור, באיזה תנאים, מה גדר השאלות. אין חשד נגד ראש הממשלה.

עו"ד ניר: תסכים איתי שמדובר בבדיקה האם יש חשד נגד ראש הממשלה

תלם: אני שואל את נתן מה עשה ואיך עשה וככל שמתגבש חשד אז נבקש בקשה.

עו"ד ניר: האם אתה כאן בודק שיש חשד?

תלם: לא יודע, אני צריך לקרוא את זה. מיליקובסקי היה הבעלים של חברה שעסקה בחומרי גלם או פלדה לטיסינקרופ (ניר מתקן אותו שהיא ייצרה שבבים לתעשיית הפלדה). עניין אותנו לדעת אם ראש הממשלה ידע על מעורבותו בחברות האלה. אם הייתה מעורבות, אז היה מתעורר חשד.

עו"ד ניר: מעורבות ראש ממשלה בדבר הזה – יש לזה משמעות?

תלם: לא בטוח.

עו"ד ניר: אז למה אתם שואלים? מה הוא פרשן של מדינת ישראל. אתקדם ברשותך, אתה שואל את מיליקובסקי על חשבונות בנק של נתניהו ושמרון בחו"ל. למה מעניין אותך אם יש למר נתניהו חשבונות בנק בחו"ל? ואז מיליקובסקי אומר שהוא לא יודע. למה זה מעניין אותך? הוא לא חשוד, אתם לא יכולים לחפש חשבונות בנק של ראש ממשלה בחו"ל?

תלם: אני לא זכר מה ששאלתי לפני 8-9 שנים, זה רק מעיד שאין חשד נגד ראש הממשלה.

עו"ד ניר: אז למה ביקשת לבדוק זאת?

תלם: לא יודע מה הרקע.

עו"ד ניר: אתה עושה פישינג על ראש הממשלה, אתה לא מסכים עם מה שאני אומר?

תלם: לא מסכים. אני לא זוכר את החקירה הזו. ביקשו שאתרענן במשפט הזוטא של גנור ואני אתרענן על החקירה הזו כמצוות השופטת. אני אומר בביטחון מלא, הכל היה באישורים. אתה נותן פרשנות לשאלה ואתה רוצה ממני תשובה.

עו"ד ניר: אתה לא זוכר אם הייתה סיבה, אלא רק היה אישור – את זה אתה כן זוכר. מי הדרג הבכיר שנתן אישור?

תלם: תראה את הפרוטוקולים ותמצא (הפרוטוקולים לא בידי ההגנה).

עו"ד ניר: למה אתה אומר למיליקובסקי שצריך להודות לו שנתניהו ראש הממשלה ואם היה הולך איתו לעסק, היה לנו טוב יותר (מיליקובסקי סיפר שהציע לנתניהו בתחילת דרכו להשתלב בעסקיו).

תלם (מובך ולחוץ): איך זה קשור אלינו? אני חייב לשמוע את כל החקירה באנגלית ולראות את הקונטקסט.

בין לבין תלם גם לא ממש הצליח להסביר את העובדה שבמהלך המו"מ להסכם עד המדינה, יחד עם עורכי דינו של גנור דאז, אלי זהר ז"ל ואילן סופר, הוא בעצמו הזכיר כאחד מראשי הפרקים את עניין "רוה"מ-שמרון".
בישיבה השתתפו, בין היתר, ליאת בן ארי ויוני תדמור סגנה דאז ותלם, הפעם, ייחס את הדברים לפרקליטי גנור שהעלו את הנושא, אבל התשתית נוצרה הרבה לפני כן, עוד בחקירה הסמויה בתיק.

נתניהו הייתה המטרה הראשית מלכתחילה, התפירה פשוט לא צלחה.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »