יומן הבוקר
כורש ברנור, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 30! הדס קליין תיאמה את החקירה של מילצ'ן בלוס אנג'לס ואף שהתה שם, למרות שהיא עדת תביעה. עו"ד חדד: "תגיד לי, אתה יודע להגיד לי מה היו השיקולים מאחורי הרצון לגרום לשני עדי תביעה לדבר על תיאום חקירה?". ברנור: "לא"

כתבה מס' 30 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אנחנו עוברים לפברואר 2017 בסדר? החקירה שבה אתה אומר שמילצ'ן לא חזר, הגרסה שלו הייתה קוהרנטית לשיטתך הוא סותר את הדברים בפברואר, אנחנו עוברים לפברואר אתם פועלים כדי לתאם חקירה נוספת למילצ'ן נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: עכשיו, אתה אמרת פה בבית המשפט שהיה ידוע לכם שמילצ'ן נמצא בלוס אנג'לס ולא בישראל נכון?

ברנור: נכון

עו"ד חדד: מאיפה ידעתם איפה מילצ'ן נמצא?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: מהדס נכון.

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: איך ידעתם שאין למילצ'ן כוונה להגיע לישראל? גם מהדס נכון?

ברנור: לא זוכר ממי

עו"ד חדד: אני אומר לך מהדס

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר, בסדר. עכשיו, אתה סיפרת כאן לדעתי בטעות שהחקירה הזו תואמה עם עורך הדין של מילצ'ן אני אומר לך שהיא לא תואמה עם עורך הדין של מילצ'ן היא תואמה עם הדס.

ברנור: למיטב זיכרוני אני אפילו שוחחתי עם בועז אם אני זוכר

עו"ד חדד: בוא נראה

ברנור: אחר כך תיאמנו את זה מול האמריקאים

עו"ד חדד: אז יש מזכר?

ברנור: זה למיטב זיכרוני

עו"ד חדד: אתה שוחחת עם בועז ביחס לחקירה בלונדון לא ביחס לחקירה באמריקה

ברנור: בועז היה סנגור אז גם של מילצ'ן

עו"ד חדד: אני אומר לך אבל

ברנור: אני למיטב זיכרוני גם תיאמתי את זה מול האמריקאים

עו"ד חדד: יש מזכר שלך בנושא הזה?

ברנור: אמרתי למיטב זיכרוני

עו"ד חדד: יש מזכר?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: אז נעשה את זה הפוך. אני אומר לך שאין מזכר כזה

ברנור: אוקי

עו"ד חדד: ואם היית עושה את זה היית עורך מזכר?

ברנור: כן

עו"ד חדד: יופי, אז אנחנו יודעים שלא עשית את זה. עכשיו, יש מזכר אחר, מזכר של דני יופה, אתה מכיר את דני יופה?

ברנור: כן

עו"ד חדד: יופי. דני יופה ב-1 בפברואר מכין מזכר זכ"ד שיחה עם הדס לגבי (העניין). אתה רואה? זה זכ"ד שיחה

ברנור: כן

עו"ד חדד: עכשיו אנחנו יודעים, אז לא צריך לאמץ את הזיכרון כדי לבדוק, עכשיו אפשר לבדוק מי שמתאמים איתו את החקירה של מילצ'ן זה עם הדס קליין נכון?

ברנור: כך עולה מהמזכר

עו"ד חדד: יופי, לא עם בועז נכון? כך עולה מהמזכר

ברנור: לפי המזכר זה עם הדס, כן

עו"ד חדד: אתה יכול להגיד לי מי הנחה את דני יופה לתאם את החקירה של מילצ'ן עם הדס ולא עם עורך הדין שלו כמו שאמרת בועז בן צור?

ברנור: לא, אבל בועז היה מלווה, ליווה גם את הדס

עו"ד חדד: שמעת את השאלה שלי?

ברנור: אני לא זוכר אם אני נתתי ביום 1 בפברואר הנחיה לעשות שיחת טלפון.

עו"ד חדד: זאת אומרת אתם יודעים שיש את בועז, אתם יודעים שהדס היא עדה בתיק, אבל עדיין אתם מתאמים את החקירה של מילצ'ן עם הדס?

ברנור: בועז ככל שאני זוכר ליווה את הדס בכל צעד ושעל גם את מילצ'ן

עו"ד חדד: אז מותר לתאם עם הדס את החקירה של מילצ'ן?

ברנור: אז עוד פעם, הדס הייתה בקשר, זה איזשהו תיאום טכני זה לפי המזכר

עו"ד חדד: תיאום טכני, כלומר החלק של הדס בחקירה הזאת של מילצ'ן הוא טכני?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אז מה החלק שלה?

ברנור: היא הייתה עדה בתיק וזה החלק שלה

עו"ד חדד: לא, בחקירה של מילצ'ן, האם החלק שלו הוא טכני או לא?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אז מה הוא אם הוא לא טכני?

ברנור: מה זה להגדיר את החלק של הדס?

עו"ד חדד: אני אומר לך שהחלק של הדס בחקירה של מילצ'ן הוא חלק מהותי.

ברנור: ברור

עו"ד חדד: ברור, תיכף נראה ביחד

ברנור: בחקירה הזאת יש לה משקל, כן

עו"ד חדד: תיכף נראה ביחד. תגיד לי, אתה יודע להגיד לי מה היו השיקולים מאחורי הרצון לגרום לשני עדי תביעה לדבר על תיאום חקירה?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אני אומר לך כמובן שהדברים לא היו במקרה, אתם רציתם, זה חלק ממה שדני יופה הגדיר הפעלה של הדס, לבקש ממנה לתאם וכו',

ברנור: אף אחד לא הפעיל את הדס

עו"ד חדד: אז דני יופה כשהוא אומר את זה הוא טועה?

ברנור: אף אחד לא הפעיל, הדס לא הייתה סוכנת, לא עדת מדינה, ולא שום דבר אחר.

עו"ד חדד: היא הייתה יותר מזה. תגיד לי מי הצוות שנסע לחקירה של מילצ'ן בלוס אנג'לס?

ברנור: מומי והתלווה אליו חוקר נוסף

עו"ד חדד: מי?

ברנור: אופיר אני חושב

עו"ד חדד: מה זה?

ברנור: אופיר

עו"ד חדד: ומי עוד?

ברנור: מצוות החקירה זה מה שאני זוכר

עו"ד חדד: וחוץ מצוות החקירה מי עוד עלה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: אתה לא יודע?

ברנור: לא

עו"ד חדד: הגיע ראש אח"ם נסע גם?

ברנור: לא

עו"ד חדד: תגיד לי אתה ידעת כי הדס קליין הגיעה במיוחד ללוס אנג'לס כדי להיות עם מילצ'ן בזמן החקירה?

ברנור: בחקירה עצמה היא הייתה? לא

עו"ד חדד: לא בחקירה אלא בזמן החקירה שהיא הגיעה ללוס אנג'לס?

ברנור: לא. לא

עו"ד חדד: אתה ידעת, הדס אמרת שהיא … את מילצ'ן כמה שנים אמרת? שלושים שנה?

ברנור: כעוזרת אישית למיטב זיכרוני מ-2007 אבל בחברה מ-87, 88

עו"ד חדד: עשרות שנים?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אתה יודע שהיא אף פעם לא הייתה בחו"ל בבית של מילצ'ן איזשהו, יש לו הרבה בתים.

ברנור: אני לא עקבתי אחרי נסיעותיה של הדס

עו"ד חדד: היא אמרה, אני שאלתי אותה היא אמרה שזו הפעם הראשונה שהיא הייתה בבית של מילצ'ן.

ברנור: לא מכיר את זה.

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי למה עדת התביעה הדס קליין נוסעת לחקירה של עד תביעה ארנון מילצ'ן?

ברנור: לא

עו"ד חדד: לא ידעת מזה?

ברנור: אני לא ידעתי

עו"ד חדד: אתה לא ידעת, בוא נמשיך. אני אומר לך אבל, מומי לא עדכן אותך בזה?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר? אני אומר לך שמומי ראה את הדס בשדה

ברנור: אוקי

עו"ד חדד: הוא עדכן אותך בזה?

ברנור: אני לא זוכר

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »