יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 31! ברנור משקר ואומר שמילצ'ן דיבר על קו תעבורה. עו"ד חדד: הוא אומר ההיפך, זה בראש שלך שראה את העיניים שלו. ברנור ממשיך ומשקר ואומר שנתניהו חזר מחו"ל עם "דברים נוספים" (טענה של בן כספית). עו"ד חדד: אתה סתם מטנף ומלכלך

כתבה מס' 31 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: תגיד לי בחקירה הזאת בפברואר (בלוס אנג'לס) אתם לא שואלים אותו את מילצ'ן על תדירות המתנות שהוא נותן לבני הזוג נתניהו נכון? אני אומר לך.

ברנור: אם זה כך בתמליל אז לא שאלנו

עו"ד חדד: ולא שואלים מה ההיקף הכללי של המתנות שניתן?

ברנור: לא

עו"ד חדד: וגם לא מציגים למילצ'ן את החשבוניות שאספתם?

ברנור: לא

עו"ד חדד: זה די מוזר  אתם מקבלים את החשבוניות הפרטיות של מילצ'ן מהדס בדרך לא דרך כמו שראינו אתמול אבל לא מציגים את זה למילצ'ן כדי שייתן התייחסות?

ברנור: לא הצגנו

עו"ד חדד: לא הצגתם. ואתם כבר בלוס אנג'לס, באתם אליו, יש לכם שלושה ימים אם אתם רוצים, יש לכם זמן, למה לא להציג?

ברנור: לא הצגנו

עו"ד חדד: לא הצגתם. ולמה לא לשאול על כמויות?

ברנור: לא שאלנו

עו"ד חדד: לא שאלתם. אתה יודע שחלק מהותי בגרסה של הדס היה שכל הסיגרים שמילצ'ן קנה הלכו לנתניהו נכון? או 98% כתב האישום בחר במספר הנוח והעגול מאה אחוז מהסיגרים הגיעו לנתניהו

ברנור: אחוז גבוה של סיגרים,

עו"ד חדד: בכתב האישום מאה אחוז, בהערכות של הדס 98%

ברנור: זה אני זוכר, כן

עו"ד חדד: יופי. עכשיו, מילצ'ן בחקירה הזאת אומר לכם את ההיפך, נכון? הוא אומר אני מחלק סיגרים, אני אקריא לך הוא אומר – "עוד פעם בית ינאי, אני חוזר לבית ינאי, כן, בית ינאי, בבית ינאי יש מקום ליין וסיגרים ותמיד יש סיגרים ויין כשהסיגרים יש כאלו לאורחים. אז שואל אותו מומי – שאם מגיעים אז אתה נותן מה? מחלק לאורח כשהוא יוצא לעשן או לשתות?
הוא אומר – כן. בין שני סיגרים לקופסה ובהמשך הוא אומר שלאורחים שמגיעים אליו הוא אומר יש לי עוד קופסה חצי פתוחה, קח אותה. זה מה שהוא אומר לכם בחקירה בפברואר.
עכשיו, בהמשך אתה ידעת דרך אגב שמילצ'ן נקרא בארצות הברית מיסטר סיגר, שהיו קוראים לו מיסטר סיגר?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אתה ידעת שבטקס ב-2008 שרצו לתת למילצ'ן פרס על מפעל חיים אז ההלצה הייתה שנותנים לו סיגר במקום פסלון כזה בגלל התרומה האדירה שלו לתעשיית הסיגרים בעולם?

ברנור: לא

עו"ד חדד: לא, לא הכרת את זה? אתה יודע שבעדות שלו בגרסה שהוא מסר בפברואר הוא מספר, שואלים אותו ככה, את זה אני רוצה להשמיע או להציג, זה עשר שניות, בוא נשמע את זה.
אני אקריא קודם כל ואז נשמע את זה. הוא אומר אוקי. יש לי עוד קופסה חצי פתוחה קח אותה ואז שואל מומי משולם למי היית נותן לדוגמא? אז ארנון אומר – לא, לא שמתי, לא היה מישהו שאתה זוכר?
אוקי. בוא נעבור לנושא של הקונגרס, של הקונגרס כשאתה נתניהו מזמין אותך במרץ 2015. עכשיו תקשיב לזה גם, אני לא יודע אם אי פעם הקשבת לזה.
עכשיו, השאלה אם מילצ'ן נותן לעוד אנשים סיגרים היא שאלה חשובה נכון?

ברנור: אני זוכר שמר מילצ'ן אמר שכמויות גדולות הוא נתן רק למר נתניהו ואם היה חבר מגיע או משהו אז הוא היה מכבד אותו בסיגר

עו"ד חדד: כרגע הקראתי לך שהוא אומר שהוא נותן,

ברנור: זה מה שאני זוכר את הגרסה

עו"ד חדד: בוא נשמע, אין מה להתנגד כי אין פה שאלה. בוא תשמע את הקטע הזה ששואלים אותו למי היית נותן לדוגמא… תגיד לי ככה מבררים למי עוד היית נותן לדוגמא? ארנון מתחיל לענות, הוא אומר לא, לא שמתי, שלוש נקודות, החוקר מומי משולם שם לו תשובה בפה, לא היה מישהו אחר שאתה זוכר, אוקי, בוא נעבור לנושא של הקונגרס.

ברנור: זה מה שהוא אומר, את הכמויות הגדולות נתתי רק לזוג נתניהו

עו"ד חדד: אני שאלתי על כמויות גדולות

ברנור: אבל הוא עושה הבחנה בין קו התעבורה לנתניהו למתנות, ככה הוא עושה את ההבחנה, אני רואה את זה בתמליל

עו"ד חדד: כורש היקר, מעולם מילצ'ן לא מדבר על קו תעבורה

ברנור: אז אם מבקשים ממנו עלים זה לא קו תעבורה?

עו"ד חדד: אתה רוצה להקשיב לי? מעולם לא, מעולם הוא לא אמר שהיו דרישות, הוא מעולם לא אמר שיש קו תעבורה כששואלים אותו על כמויות הוא אומר שיש שלוש-ארבע פעמים בשנה, הוא אומר שזה לא תדיר, זה מה שמילצ'ן אומר באמת, לא בראש שלך כמי שרואה את העיניים של מילצ'ן,

ברנור: אז אני זוכר

עו"ד חדד: תקשיב שנייה לשאלה שלי, אתה בוחן כליות ולב, אנחנו בוחנים ראיות. עכשיו, השאלה שלי היא שאלה פשוטה, כי יכול להיות שמילצ'ן נתן חמש לנתניהו ולכל אחד אחר כל חבר אחר הוא נתן שתיים ולכן לכל החברים האחרים הוא נתן רק שתיים ולנתניהו חמש, אבל יש עוד עשרים חברים אחרים ולכן שתיים כפול 20 זה ארבעים שזה גדול בהרבה מחמש ולכן את הכמות הכי גדולה הוא נתן לנתניהו אבל זה לא הרוב ואפילו לא הרוב המכריע בטח לא 90, לא 80, לא 70% עוד מעט אני אראה לך את הדברים.
השאלה שלי האם מבחינתך כאשר מומי משולם וזאת השאלה בא ושואל למי עוד נתת אחרי שמילצ'ן מספר מיוזמתו שהוא נתן לאחרים והוא שואל שאלה למי עוד נתת, לדוגמא, זאת שאלה חשובה, נכון?

ברנור: אני מבין

עו"ד חדד: רגע, האם זו שאלה חשובה, כן או לא?

ברנור: שאלות חשובות, כן, אבל אני

עו"ד חדד: יופי, מה שקורה פה זה במקום לחכות לתשובה

ברנור: אבל אני לא סיימתי את התשובה

עו"ד חדד: אבל אני עכשיו שואל

ברנור: אבל אני לא סיימתי את התשובה

עו"ד חדד: אה, בבקשה, לא סיימת את התשובה

ברנור: אני מבין מהטקסט שהצגת לי את השאלה על אופן ותוכן הזה, נחה דעתו של מומי שהיקף הגדול של הסיגרים זה והשמפניות זה לזוג נתניהו ומידי פעם הוא נותן גם לחבר שבא אליו הביתה סיגר, זה מה שאני מבין מפה.

עו"ד חדד: תגיד לי השאלה, אתה מבין מפה שוב על דרך של בחינת הכליות והלב של מילצ'ן,

השופט שחם: מר חדד אין צורך

עו"ד חדד: רק שאלה חשובה, אתה רואה שמומי קוטע את התשובה שלו?

ברנור: לא, הוא לא קוטע הוא אומר

עו"ד חדד: אז למה יש שלוש נקודות, נחקר מילצ'ן

ברנור: אבל לפני זה יש מה שהוא אומר רק הזוג נתניהו

עו"ד חדד: איפה רק הזוג נתניהו? איפה? זה כי התביעה הטעתה אותך בהתנגדות שלה, שוב, כי אמרו לך תסתכל, אבל זה מה שקרה, אמרתי לך תסמוך על הצד הזה, פה אנחנו לא נטעה אותך. עכשיו אני שואל אותך, כן, עלי תסמוך,

השופט שחם: תשיב מה שאתה יודע

עו"ד חדד: מה התשובה? אתה אומר שהוא לא קטע אותו?

ברנור: אני אומר את התוכן ואת,

עו"ד חדד: הוא קטע אותו? כן או לא?

ברנור: אני מבין מזה שמומי שאני סומך עליו מאוד מאוד מאוד הבין בדיוק מה התשובה.

עו"ד חדד: אה, הוא הבין

השופט שחם: מר חדד אנחנו לא זקוקים לעד כדי לראות אם אדם נקטע או לא

עו"ד חדד: אני זקוק למפקדים בדרגת תת ניצב שיגידו אמת בבית משפט, זה מה שאני זקוק. לזה אני זקוק.

השופט שחם: מר חדד צריך לקבל ממנו

עו"ד חדד: אבל אדוני אני מקבל במאה אחוז, התשובה שלי הייתה ברור, מקבל.

השופט שחם: אז בוא נתקדם

עו"ד חדד: אתה חושב שלא היה ראוי לברר, נגיד שאתה אומר על כמויות  למרות ששוב, תשים לב, האם זה כמו שהצגתי לך מקודם, ניסיתי להסביר לך אני מקווה שהבנת אבל הקו הזה של מי עוד קיבל זה לא קו שראוי לפתח אותו?

ברנור: הוא שאמרתי

עו"ד חדד: כן או לא?

ברנור: גם מילצ'ן אמר שהיקף גדול של הסיגרים ושמפניות תפנו גם להדס, היא עליה אני סומך וזה היה נתון של מילצ'ן

השופט שחם: מר חדד הוא אישר שזו שאלה שיש לה חשיבות אז אין צורך.

עו"ד חדד: אני מתקדם. תראה, בדצמבר אתם ביססתם את ההערכות שלכם על מה שהדס אומרת לכם שכל הסיגרים הלכו לנתניהו.
מילצ'ן בפברואר אומר לכם את ההיפך, ראינו שיש חפיסות פתוחות והוא נותן קופסה, חצי קופסה לאחרים, למה לא אימתם את הגרסה הזאת של מילצ'ן עם הדס? למה לא אמרתם להדס, הדס תראי, מילצ'ן אומר שלא מאה אחוז מהסיגרים הלכו, שהיו גם אחרים?

ברנור: אני חושב שזה חופף כי מילצ'ן גם אמר כל הסיגרים לנתניהו, היקף גדול של סיגרים, לכו לגב' הדס היא זו שניהלה את החשבונות,

עו"ד חדד: אבל מילצ'ן לא אמר את זה, הוא לא אמר את זה

ברנור: הוא אמר את זה

עו"ד חדד: הוא לא אמר את זה

ברנור: זה מה שאני זוכר

עו"ד חדד: זה מה שאתה זוכר, המבט בעיניים. אתה זוכר שבמהלך החקירה מילצ'ן הציע לחוקרים להראות להם את המרתף שלו בלוס אנג'לס שהוא עמוס בשמפניות וסיגרים?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא ראית את זה בחקירה? זה מופיע.

ברנור: אם זה מופיע אז לא זוכר את המרתף והשמפניות

עו"ד חדד: אני אגיד לך למה זה חשוב כי בארצות הברית ברור שמילצ'ן, אני אומר לך שהחוקרים עשו הפסקה בחקירה כדי ללכת למרתף, אתה יודע את זה?

ברנור: לא זוכר ואם זה מופיע בתמליל אז כן

עו"ד חדד: זה מופיע. אתה יודע להגיד לנו למה אין מזכר שחוקרים על מה שראו במרתף?

ברנור: לא

עו"ד חדד: הרי אפשר היה גם לצלם שנראה.

ברנור: לא

עו"ד חדד: אני אגיד לך למה, כי ברור שאם בלוס אנג'לס יש הרבה שמפניות וסיגרים אז זו דרך התנהלות של מילצ'ן בלי קשר לנתניהו, זה ברור לך נכון?

ברנור: לא ברור לי מה שאני לא זוכר

עו"ד חדד: שאלה שלי אמורה להיות ברורה לך,

ברנור: כן

עו"ד חדד: בלי קשר לשאלת הזיכרון, הרי זה מה שרציתי לעשות מקודם, חשבתי לפרק לך את זה לפרוטות, ישראל אמר לי לא, תלך על שאלות שלמות.
נתניהו לא קיבל סיגרים ממילצ'ן בלוס אנג'לס בסדר? אין טענה כזו נכון?

ברנור: אם הוא ביקר בלוס אנג'לס יכול להיות שהוא נתן לו איזה חבילה לדרך, אני יכול לדעת?

עו"ד חדד: הסיגרים שנרכשים על ידי מילצ'ן בלוס אנג'לס לא נקנים עבור מר נתניהו?

ברנור: הזוג נתניהו העמיסו כשהם חוזרים גם דברים נוספים

עו"ד חדד: תגיד לי, כמה פעמים נתניהו היה בתקופה הרלוונטית בלוס אנג'לס?

ברנור: לא יודע את רשימת הנסיעות שלו לחו"ל.

עו"ד חדד: לפי מה שאני בדקתי, פעם אחת

ברנור: את רשימת הנסיעות שלו לחו"ל אני לא זוכר אבל הם חזרו עם דברים נוספים (טענה שקרית שהעלה בן כספית).

עו"ד חדד: אז אם יש מרתף מלא בשמפניות וסיגרים, תראה, הרי אתה סתם מטנף דברים שהם לא נכונים בעליל, אני אפילו לא מתווכח איתו על זה,

השופט שחם: אבל אולי כדאי להשתמש בלשון אחרת.

ברנור: זה לא מכובד

עו"ד חדד: זה מה שהוא עושה, הוא מטנף, מלכלך, מוסיף דברים שהם לא נכונים

ברנור: אתה גם מעיר לי על לכלוך

השופטת פרידמן-פלדמן: עו"ד חדד,

עו"ד חדד: מקבל, מקבל, לא מטנף, מלכלך

ברנור: תתבייש

עו"ד חדד: להתבייש? אני צריך להתבייש? אני באמת חושב שזה מה שהוא עושה אבל אני אשתמש במילה נקייה יותר…. האמת שזו אפילו לא הייתה שאלה, הוא סתם בא והוסיף את הדברים האלו.
אם מילצ'ן רוכש סיגרים באופן קבוע בלוס אנג'לס ושמפניות באופן קבוע בלוס אנג'לס זה נתון רלוונטי לחקירה, כן או לא?

ברנור: למילצ'ן יש סיגרים ושמפניות וזה הבית שלו, כן

עו"ד חדד: אבל אם ראש הממשלה, אתה יודע אם מילצ'ן מעשן או לא סיגרים?

ברנור: סיגרים לא

עו"ד חדד: זאת אומרת שיש לו נוהג בלוס אנג'לס לחלק, לקנות סיגרים, הרבה, ולחלק סיגרים הרבה לאנשים שהם לא בנימין נתניהו?

ברנור: אני לא יודע אם הרבה או לא, יש לו סיגרים מן הסתם, גם בבית שלו

השופט שחם: השאלה אם זה נתון שעשויה להיות לו מבחינתכם חשיבות?

ברנור: היא רלוונטית.

השופט שחם: יפה

עו"ד חדד: למה לא בדקתם אותו?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: ולמה כשמילצ'ן אומר לך בוא תראה, הרי למה מילצ'ן מספר לך את הסיפור הזה, למומי, הרי הוא רוצה לבוא ולהגיד לו תשמע, אתם מדביקים הכל על נתניהו זה שטויות, הרי פה, תראה, פה בלוס אנג'לס יש לי מלא סיגרים ושמפניות לכן זה לא קשור בכלל לנתניהו.

ברנור: אני חושב שמילצ'ן אוהב ככה סוג של להתפאר בעברו, בהיסטוריה, בדברים שלו, בבית שלו, זה הסגנון שלו אבל לא בקטע של,

עו"ד חדד: לא בקטע של?

ברנור: זה סוג של בוא תראה את הבית שלי, את השמפניות שלי, את התעודות שלי וכו', זה מה שאני חושב אבל עוד פעם,

עו"ד חדד: אנחנו מדברים על סיגרים, לא על הבית שלו, ולא על התעודות שלו, אנחנו מדברים על סיגרים ושמפניות.
אני אומר לך שאם הייתם בודקים את רכישת הסיגרים והשמפניות בלוס אנג'לס הייתם רואים שהכמויות חופפות לכמויות בישראל, הייתם מגלים שאין קשר בין בני הזוג נתניהו לרכישה של השמפניות והסיגרים של מילצ'ן, הייתם רואים שהחלק של נתניהו בתוך זה הוא חלק שולי, בדיוק כפי שמילצ'ן אמר לכם מתחילת החקירה, בחקירה הראשונה שאתה אומר שהוא דיבר אמת, שלוש-ארבע פעמים בשנה, לא תדיר.

ברנור: לא בדקנו את מפלס השמפניות והסיגרים בלוס אנג'לס

עו"ד חדד: בסדר, בוא נמשיך. אגב, בשיחה עם היועמ"ש עדכנתם אותו? תראה מילצ'ן יש לו מרתף יינות וסיגרים גם בלוס אנג'לס?

ברנור: כמו שאמרתי קודם, את תוכן הוויעוד אני לא זוכר, את ההחלטה הסופית אני זוכר

עו"ד חדד: מה שאתם לא עשיתם אנחנו קצת עשינו, אנחנו עוד נעשה בהמשך בפרשת ההגנה. אני אומר לך שמה שמילצ'ן מסר לך בגרסה הראשונה ביחס לכמויות זו אמת לאמיתה שזה באמת היה מתנות לימי הולדת, שלוש-ארבע פעמים בשנה, או חגים גם

ברנור: זה לא מדויק מה שאתה אומר

עו"ד חדד: דרך אגב, גם יונתן חסון אישר את זה פה בבית המשפט

ברנור: לא ימי הולדת, לא מתנה

עו"ד חדד: תמשיך, תמשיך, נו,

בשלב זה התנגדות של הפרקליטות שכמובן שטוענת בצורה שקרית שהדברים לא מדויקים.

בהמשך:

עו"ד חדד: אז אני אומר לך שוב, ארנון מילצ'ן אמר שלוש-ארבע פעמים בשנה, והוא אמר לכם שזה לא תדיר ואני אומר לך שיש ראיות אובייקטיביות שמלמדות שמה שהוא אמר זה נכון.

ברנור: בהמשך למה שנשאלתי קודם, לא מתנות, זה דרישות הוא דיבר כן על ביקורים וגם על היקף שמסתכם במה שהוא אמר תלכו להדס מספר מוחלט וההיקף מוחלט

עו"ד חדד: בוא נמשיך, מספר מוחלט והיקף מוחלט, אילו תשובות של תת ניצב. אני ממשיך.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »