יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 33! איך ידע ברנור על כמויות הסיגרים שעישן נתניהו? ברנור: "היה כל הזמן עשן, אפילו נשרף לו סיגר פעם בחליפה". כמה סיגרים עישן נתניהו ביום? ברנור: 2-4 סיגרים ביום (שקר, אף בן אדם לא יכול לעשן כמות כזו של סיגרים). למה לא בדקו את רכישת הסיגרים ע"י מקורביו? ברנור: "אתה רוצה שאני אבדוק את הקופה הקטנה של ביבי?"

כתבה מס' 33 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אתה יודע שאחת מהטענות של נתניהו הייתה שלאורך השנים היו תקופות שהוא לא עישן, בין היתר, כי הוא ניסה להפסיק ובגלל שגם היו לו בעיות במערות האף?

ברנור: הייתה אמירה כזאת, כן

עו"ד חדד: בדקתם אותה?

ברנור: את הדו"ח הרפואי של מר נתניהו? לא

עו"ד חדד: לא, למשל אפשר לעשות דבר אחר שאני עשיתי, לקחת את ראש הלשכה של נתניהו שנמצא איתו כל הזמן, 24 שעות, שבעה ימים בשבוע או ראש הסגל או מנהל לשכה סליחה או ראש הסגל או אחרים שקרובים לנתניהו ולשאול אותם, לא צריך לקחת את הדו"חות הרפואיים?

ברנור: מה שאני זוכר שאלה שנשאלו דיברו על שניים-שלושה, ארבעה סיגרים עם הפסקות של מערכת הסינוסים.

עו"ד חדד: אז הם אישרו את הטענה הזאת?

ברנור: בהחלט, היו לו הפרעות אבל הוא כל הזמן עישן.

עו"ד חדד: למרות שהיו לו בעיות במערות האף הוא כל הזמן עישן, זה שאלות ששאלתם?

ברנור: אני אמרתי היו כמה רל"שים לאורך השנים כל אחד מהם ציין בין שניים, שלושה, שהוא עישן והיו לו גם בעיות באף אבל תמיד הפסקה, ממשיך לעשן. היה עשן כזה של סיגרים כל הזמן.

עו"ד חדד: עשן של סיגרים?

ברנור: כן

עו"ד חדד: תראה כל העדים האלה העידו פה, כולם אומרים את ההיפך ממה שאתה אומר,

ברנור: אני זוכר את מה שהם אמרו במשטרה, במשטרה דיברו על שניים-שלושה סיגרים ביום.

עו"ד חדד: בסדר, טוב. אתה יודע שנתניהו העלה את הטענה שיש תקופות משמעותיות שהוא לא מעשן בכלל בגלל הסינוסים?

ברנור: משמעותיות אני לא זוכר הוא אמר שיש לו בעיות בסינוסים. כן.

עו"ד חדד: למשל כשהוא רוכש בעצמו סיגרים באופן תדיר דבר שהוא אמר?

ברנור: הוא דיבר על זה שהוא קונה סיגרים מהקופה הקטנה

עו"ד חדד: אני לא יודע מה הבדל בין קונה לרוכש אבל בסדר, קונה, באופן תדיר?

ברנור: תדיר אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר? אתם חקרתם את גיל שפר ואייל חיימובסקי נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: יופי, אתה יודע שגיל שפר שכמובן לא זומן כעד תביעה הוא אומר שהוא היה רוכש סיגרים לראש הממשלה?

ברנור: הוא ציין מספר מקרים

עו"ד חדד: הוא אומר מידי פעם

ברנור: מספר מקרים

עו"ד חדד: הייתי רוכש סיגר או שניים לעצמי ולראש הממשלה?

ברנור: מספר מקרים, כן

עו"ד חדד: כן, הוא אמר? אתה יודע שגם חיימובסקי סיפר שהוא קנה, אתה יודע לגבי התדירות של העישון הוא אומר אני משיב שזה היה משהו ספוראדי, מידי פעם, רציתי להסביר לך שכל הנושא של עישון הסיגרים גורם לסתימה במערות האף ולסינוסים וזה גרם לכך שלמר נתניהו היה צורך באופן קבוע למשאפים של אותריון, ובהמשך תרסיסים של מי מלח, על מנת לשחרר את הלחץ שנוצר במצח ובאף?

ברנור: מה זה, עדות של מי זה?

עו"ד חדד: של גיל שפר, בניגוד למה שאתה אומר על,

ברנור: אתה מתייחס לתרסיסים של האף?

עו"ד חדד: טוב, בסדר, נתתי הזדמנות, ענית, אני מתקדם, כי אמרו שאני מטעה.
חיימובסקי שאתם שואלים אותו בחקירה שלו כמה פעמים הוא רכש לנתניהו סיגרים הוא אומר בין, לא פעם-פעמיים הוא אומר בין שישה לעשרה מקרים שהוא התבקש על ידי נתניהו לרכוש סיגרים, אתה יודע את זה?

ברנור: אם זה נאמר, כן

עו"ד חדד: אז זה לא פעמיים כמו שאמרת,

ברנור: כן. אני,

עו"ד חדד: אתה יודע שחיימובסקי אומר לכם שתלכו לקספריוס שהוא זה שעסק ברוב המקרים ברכישת הסיגרים ולא הוא? כלומר הוא קנה רק בין שש לעשר פעמים אבל קספריוס קנה יותר?

ברנור: אני לא זוכר את זה

עו"ד חדד: לא? אתה יודע להגיד למה לא פניתם לקספריוס כדי לבדוק את זה?

ברנור: אנחנו בדקנו את הטענה הזאת מספר אנשים, כמו שאמרתי קודם,

עו"ד חדד: ואנשים אומרים לכם אני קניתי בין שש לעשר פעמים, מי שקנה הרבה זה קספריוס אם אתם בודקים את הטענה לכו תשאלו את קספריוס.

ברנור: מה אתה רוצה שאני אבדוק את הקופה הקטנה של ביבי?

עו"ד חדד: אתה שומע את השאלה?

ברנור: איך אני יכול לבדוק מעבר למה שהם אמרו?

עו"ד חדד: למשל

ברנור: יש קופה שהיא נעלמה, אין קבלות אין שום דבר נכון? אז גם על הקופה נאמרו כמה דברים.

עו"ד חדד: מה נאמרו? עוד פעם הטינופת שבית משפט אמר לא להגיד טינופת?

ברנור: אתה מתייחס לזה

עו"ד חדד: עוד הפעם? זה בלתי אפשרי

ברנור: אבל אני לא רוצה להיכנס לצנעת הפרט אז בוא,

עו"ד חדד: תגיד לי עוד פעם אני שואל אתם בודקים את השאלה כמה נתניהו רוכש סיגרים, השאלה הרלוונטית כי אם יש טענה לקו אספקה ממילצ'ן לא צריך לרכוש סיגרים, ולכן אני שואל למה לא הלכתם ובדקתם?
אומר לכם חיימובסקי אני קניתי בין שישה לעשרה מקרים, שאני קניתי, הוא אומר קספריוס קונה יותר למה לא שאלתם את קספריוס?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר. אני מתקדם, ארי הרו אומר גם, הוא מזכיר את עזרא סיידוף הוא אומר תדבר עם עזרא שיביא סיגרים זה מה שהוא אומר שראש הממשלה היה אומר, אתה יכול להגיד לי למה לא דיברתם עם עזרא סיידוף לשאול אותו כמה פעמים הוא קנה סיגרים לראש הממשלה?

ברנור: אמרתי קודם עזרא סיידוף לא אושר להביא אותו

עו"ד חדד: לא אושר? גם בשלב הזה כשאמרתם ארי הרו מפנה לעזרא סיידוף שהוא רוכש סיגרים?

ברנור: עניתי במפורש, לא

עו"ד חדד: זאת אומרת ראש צוות החקירה באמת מנדלבליט לא אישר?

ברנור: בין הפעולות שהעברנו אחת מהן הייתה גם זו, לא אושר.

עו"ד חדד: אז לא יכולתם לבדוק את השאלה הזאת, כי אני שאלתי גם את קספריוס וגם את עזרא סיידוף שניהם אמרו לי שהם קנו הרבה מאוד פעמים עבור נתניהו סיגרים.

ברנור: אוקי

עו"ד חדד: את האנשים הרלוונטיים לא שאלתם בסדר.

ברנור: טוב

עו"ד חדד: אם היית מקבל את העדויות האלו והיית מאמין להם גם של סיידוף וגם של קספריוס שהם קנו באופן תדיר לנתניהו סיגרים מכספו זה היה משנה במשהו את אופן החקירה של מילצ'ן? אולי את ההערכה שלכם שמילצ'ן נתן את כל הסיגרים שלו לנתניהו?

ברנור: לא הבנתי

עו"ד חדד: בהנחה והיית מגלה מה שאנחנו גילינו שקספריוס ועזרא רכשו סיגרים הרבה לראש הממשלה האם זה היה משנה במשהו את נקודת מוצא שלכם שהיא כמעט אכסיומתית כפי שאני רואה שכל הסיגרים של מילצ'ן ניתנו לנתניהו?

ברנור: התמונה הראייתית הייתה שמילצ'ן הוא ספק הסיגרים של נתניהו ומידי פעם מישהו קונה לו סיגר כשהוא נתקע

עו"ד חדד: אז אם היית מגלה את ההיפך שזה לא נכון, שנתניהו רוכש בעצמו סיגרים כל הזמן האם זה היה משנה את התמונה הראייתית?

ברנור: אני הסברתי התמונה הראייתית הייתה כפי

עו"ד חדד: אפשר לענות לשאלה שלי?

ברנור: השאלה זה הערכה, אני אומר מה הייתה התמונה הראייתית

השופט בר-עם: לא, אבל אדוני לא נשאל על התמונה הראייתית שאדוני טוען לה, אדוני נשאל על סיטואציה שונה, אז אדוני יכול לומר מה הוא חושב,

ברנור: מה שאנחנו בדקנו זה מה שהשתקף

השופט בר-עם: את זה אנחנו יודעים שזה מה שאדוני בדק

עו"ד חדד: מה שלא בדק יותר בעיקר. תראה את אלי אילוז את המכיר אותו?

גילדין שוב מתפרץ באמירות סרק.

עו"ד חדד (לגילדין): לא, סליחה, באמת, אני לא יודע אתה באת היום, אני לא יודע מה קרה, אתה באת היום, אתה כל הזמן מפריע, קוטע את החקירה הנגדית, מתנגד בהתנגדויות שנדחות פעם אחר פעם, אני לא יודע מה קרה לך היום,

עו"ד חדד (לברנור): מפנה אתכם שקספריוס קנה את הסיגרים, למה אתם לא פונים לקספריוס, תראה את התשובה

ברנור: ממה שאני הבנתי עכשיו הוא מפנה לשישה-עשרה סיגרים האלה?

עו"ד חדד: ממה שאתה מבין עכשיו?

ברנור: אבל זה הציטוט הנכון כנראה

עו"ד חדד: תגיד לי, בוא אני אקריא לך מה אומר קספריוס בסדר? בוא נבדוק.
אתה מפנה ואתה שומע את התביעה, אמרתי לך אל תסמוך על התביעה. אני עובד במשרד ראש הממשלה משנת 2009 בלשכת ראש הממשלה במסגרת עבודתי כעוזר יועץ בלשכה, עבדתי ואני עובד עד היום צמוד לראש הממשלה. לאורך השנים נקראתי מספר רב של פעמים על ידו לרכוש עבורו סיגרים, עבור הרכישות ראש הממשלה היה משלם לפעמים באותו הרגע, לפעמים לאחר זמן קצר, מעולם לא קרה שלא קיבלתי כסף.
את הרכישות הייתי מבצע עבורו בירושלים בממילא או בגבעת זאב או בתל אביב בחנות סיגרים שנמצאת במלון דן. זה מה שאומר קספריוס. בסדר? לא פעם-פעמיים, לא שש פעמים, ולא שום דבר אחר.

ברנור: אני לא זוכר את זה

עו"ד חדד: אתה לא זוכר את זה, ברור שלא כי לא גביתם הודעה מקספריוס

ברנור: אה, אוקי, בסדר

עו"ד חדד: אלי אילוז כן גביתם הודעה, אתה יודע מי זה אלי אילוז?

ברנור: מצלצל לי השם

עו"ד חדד: אז התשובה היא שאתה לא יודע, לא מצלצל, אלי אילוז הוא הנהג של ראש הממשלה

ברנור: נכון

עו"ד חדד: יופי. ב-25 בדצמבר 2017 שואלים אותו מי היה שולח אותך לקנות סיגרים לראש הממשלה? עזרא היה שולח אותי, מי זה עזרא? עזרא סיידוף, הוא היה מנהל, הוא מנהל הדברים החומריים במשרד ראש הממשלה, סמנכ"ל בקיצור.
שאלה – תתאר לי את המקרים שבהם עזרא סיידוף היה שולח אותך ונהגים נוספים וכו'? והוא מתאר שהוא היה רוכש, ואת החנויות. הוא אומר לפעמים פעם בשבוע, לפעמים מספר פעמים בחודש.. זאת התדירות שאילו אילוז מדבר. עשיתם משהו עם זה?

ברנור: אני זוכר שאחד מהם הפנה לאיזה חנות בירושלים ואת זה בדקנו, מעבר לזה אני לא יודע.

עו"ד חדד: יופי, זה מה שרציתי, הפנה אותך לחנות בירושלים, אתה מדבר על ורדי בעל החנות?

ברנור: כנפי נשרים, משהו?

עו"ד חדד: כן, ורדי

ברנור: את זה אני זוכר

עו"ד חדד: פניתם לוורדי, שאלתם אותו את השאלה המשונה ביותר שלדעתי אפשר לשאול, האם אתה מכיר את אלי אילוז?

ברנור: תראה לי את העדות, אני זוכר מה שאלו אותו?

עו"ד חדד: בואו נראה לו, כל מיני שמות, אתה מכיר את מיטל, אתה מכיר את אלי אילוז, אתה מכיר? אתה העלית בדעתך כמפקד היחידה שאפשר לבוא לבעל חנות ולשאול אותו האם אתה מכיר את אלי אילוז? הרי היחידה שלך חקרה אותו ואתה לא יודע מי זה אלי אילוז.

ברנור: אני אמרתי שהשם מוכר לי,

עו"ד חדד: איך הוא יכול לדעת מי זה אלי אילוז? למה לא הצגתם לו תמונה של אלי אילוז?

ברנור: מה שאני זוכר שהוא אמר הלוואי והיו באים אלי בדחיפות כזאת גדולה לקנות סיגרים.

עו"ד חדד: תראה אתה כל הזמן מוסיף דברים שלא עלו בחקירה, זה דבר מדהים

ברנור: אבל זה מה שאני זוכר, הלוואי שהיו באים אלי כמו שאתם מבקשים, זה מה שאני זוכר

עו"ד חדד: עכשיו, אני אומר לך שעם ורדי לא הצגתם תמונה וורדי אישר פה בבית המשפט שאין שום דרך שבעולם שהוא ידע מי מגיע אליו לרכוש פעם בשבוע או כמה פעמים בחודש בלי שמראים לו תמונה ואין סיכוי בעולם שהוא יזכור את השמות, את זה חווינו פה ביחד כשהביאו את מר ורדי לחקירה, בכל מקרה מה הטענה?
הטענה היא שלא האמנתם לאלי אילוז שהוא אומר לכם שפעם בשבוע הוא קונה סיגרים לנתניהו?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: עכשיו, אם העובדה שהוא קונה, בהנחה ואלי אילוז אומר אמת שהוא קונה פעם בשבוע ולפעמים קצת בתדירות של כמה פעמים בחודש אתה מבין שזה מתנגש עם טענת קו האספקה? ברור לך?

ברנור: לא

עו"ד חדד: בסדר, לא. תגיד לי כמה סיגרים לשיטתכם ראש הממשלה קיבל ממילצ'ן? בשנה, עשיתם פעם את החשבון?

ברנור: תעשה חשבון אם מר נתניהו מעשן שניים עד שלושה סיגרים בממוצע אם זה הממוצע

עו"ד חדד: ביום מעשן שניים עד שלושה?

ברנור: זה מה שהיה עדויות של הרל"שים אני זוכר, כן

עו"ד חדד: עכשיו, כל הרל"שים שהיו פה בבית המשפט העידו שנתניהו מעשן סיגר כשהוא שליטתנו בסדר, סיגר בין יומיים לשלושה.

ברנור: אני זוכר משהו אחר

עו"ד חדד: תגיד בדקת, תגיד לי אתה מבין שבשביל, שבאמת שבשביל הכמויות של כתב האישום צריך לעשן שלושה או יותר סיגרים ביום?

ברנור: תעשה חישוב

עו"ד חדד:  תגיד לי אתם בדקתם כמה זמן לוקח? בדקתם את השאלה הזאת כמה סיגרים ראש הממשלה מעשן ביום? אני שואל אם זו שאלה שבדקתם אותה?

ברנור: שאלנו אנשים, ממוצע אני זוכר כמה רל"שים חלק אמרו שניים-שלושה, חלק אמרו שניים-ארבעה זה מה שאני זוכר

עו"ד חדד: ארבעה סיגרים ביום? שישה סיגרים ביום?

ברנור: אבל היה עשן כל הזמן

עו"ד חדד: היה עשן כל הזמן?

ברנור: כן אפילו פעם נשרף לו סיגר באיזה חליפה אתה זוכר?

ברנור: סיגר בחליפה?

ברנור: כן

עו"ד חדד: מתי זה היה?

ברנור: שנים אחורה זה אומר שהוא מעשן הרבה, הוא כבר לא שם לב

עו"ד חדד: אה, לא שם לב, זאת אומרת העובדה שנשרף לו סיגר בחליפה מלמד שהוא מעשן הרבה?

ברנור: זה קורה לאנשים, זה לגיטימי

עו"ד חדד: גברתי כך נוהל התיק הזה. אובייקטיביות של העד ראש צוות החקירה, ללא משוא פנים, לא חקירה די. אני מתקדם אבל. אנחנו עוברים לנושא חדש, אפשר לעשות פה הפסקה כבודכם.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »