יומן הבוקר
כורש ברנור, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 34! הדס קליין התלוותה לחקירתו של מילצ'ן בלוס אנג'לס, לחקירתו באזהרה של מילצ'ן בלונדון, ולמפגש המקדים בשווייץ. עו"ד חדד: עדת תביעה אחת נוסעת להכנה של עד תביעה אחר עד לשווייץ? ברנור: לא הכרתי את זה, עדה לא יכולה להתלוות לחקירה עצמה

כתבה מס' 34 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אנחנו מתקדמים בזמן אוגוסט 2017 את החקירה האחרונה של מילצ'ן קיימתם לפני כן בפברואר 2017 בסדר?

ברנור: נכון

חדד:  דיברנו על זה שעצרתם את החקירה אחרי יום וחזרתם לישראל נכון?

ברנור: נכון

חדד:  אחרי שחזרתם לישראל היו התייעצויות ביחס למילצ'ן?

ברנור: כן.

חדד:  מתי החלטתם לחקור את מילצ'ן באזהרה?

ברנור: למיטב זיכרוני שבועות לפני שנסענו ללונדון, שבועיים-שלושה

עו"ד חדד: שבועות לפני שנסעתם אליו?

ברנור: כן

עו"ד חדד: הבנתי. אתה כבר אמרת כאן בבית המשפט  שהיו חילוקי דעות ביחס שלהם לחקור את מילצ'ן באזהרה נכון?

ברנור: אני אמרתי שאני יצאתי באמצע אחת החקירות והעמדה שלי הייתה שהוא צריך להיחקר באזהרה.

עו"ד חדד: ובחקירה הזו הייתה מחלוקת?

ברנור: בחקירה איזו?

עו"ד חדד: זו שאנחנו מדברים עליה, אוגוסט 2017?

ברנור: לקראת אוגוסט 2017 סוף אוגוסט 2017 נסענו למר מילצ'ן וההחלטה הייתה שהוא ייחקר באזהרה.

עו"ד חדד: האם הייתה מחלוקת לחקור אותו באזהרה? כן או לא? כרגע בית משפט ביקש ממך, גם אני מבקש.

ברנור: העמדה של משטרת ישראל הייתה חד משמעית, העמדה גם של הפרקליטות המלווה ובסוף היועץ המשפטי החליט.

עו"ד חדד: האם הייתה מחלוקת, תראה אני מתקשה להבין

ברנור: אני אמרתי במפורש

עו"ד חדד: לא, אתה אמרת שלך חד משמעית, של הפרקליטות חד משמעית, של היועץ לא אמרת, אמרת שהוא החליט, אני שואל אותך אם הייתה מחלוקת אם לחקור אותו באזהרה כן או לא?

ברנור: אני לא זוכר מחלוקת.

עו"ד חדד: אז תענה ככה. תראה אני רוצה להציג לך כתבה שהתפרסמה בעיתון הארץ, לפי הכתבה הזאת כתוב ככה, הדחיפה של ריטמן לפני כשנה המליצה המשטרה להעמיד לדין את נתניהו בחשד לקבלת שוחד בתיק 1000, עם זאת, ספק אם ההמלצה תאומץ על ידי היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט.
בעבר פורסם בהארץ כי אנשי היחידה הארצות לחקירות הונאה חקרו את מילצ'ן בחשד למתן שוחד בניגוד לדעתו של היועץ שסבר שעליהם לייחס לו חשד רך יותר ומבלי שקיבלו ממנו אור ירוק לכך, נכון או לא נכון?

ברנור: לא נכון

עו"ד חדד: לא נכון?

ברנור: לא

עו"ד חדד: מומי משולם יודע שמה שהצגתי עכשיו הוא לא נכון?

ברנור: אנחנו יצאנו ללונדון עם החלטה שנחקר באזהרה

עו"ד חדד: אתה עונה כל פעם תשובות שהן לא תשובות לשאלה שלי. המחלוקת היא,

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה רוצה שהוא ידע מה ידע מומי משולם?

עו"ד חדד: לא, מה פתאום? אני שואל אותך האם הייתה מחלוקת ביחס לשאלה האם לחקור אותו בשוחד או לא בשוחד?

ברנור: אני אמרתי שוחד, חד משמעי, כן

עו"ד חדד: שזו הייתה ההחלטה של היועץ המשפטי?

ברנור: כן

עו"ד חדד: בסדר. כתוב ההחלטה של אגף החקירות גרמה למתיחות בינם לבין היועץ המשפטי לממשלה, זה נכון או לא נכון?

ברנור: אני לא מכיר מתיחות

עו"ד חדד: להארץ נודע כי מי שהיה דמות דומיננטית בקבלת ההחלטה היה מי ששימש אז כמפקד להב 433, ניצב בדימוס רוני ריטמן.

ברנור: ההחלטה הייתה של היועץ

עו"ד חדד: אם אני אומר לך  ואנחנו נראה את זה שההחלטה הייתה לחקור באזהרה, לא לחקור בשוחד והיועץ כעס מאוד על זה שחקרתם בשוחד בניגוד לדעתו?

ברנור: לא נכון

עו"ד חדד: בסדר, מצוין. דרך אגב, מומי משולם אמור להכיר את העובדה שהותר לכם לחקור אותו, שהיועץ התיר לכם לחקור אותו בשוחד?

ברנור: מומי היה יחד איתי, יצאנו יחד עם החלטה חקירה באזהרה בשוחד

עו"ד חדד: מהיועץ יצאת או מראש אח"ם? מאיפה אתה יוצא?

ברנור: הייתה ישיבה אצל היועץ שזה היה הסיכום שלה, לאחר מכן גם הפרקליטות המלווה גיבשנו את נוסח האזהרה ויצאנו איתה לחו"ל.

עו"ד חדד: עכשיו, ריטמן חלק מההתייעצויות האלו?

ברנור: ריטמן לא הגיע לישיבות היועץ.

עו"ד חדד: אז האמירה שריטמן לחץ שזה יהיה שוחד היא אמירה נכונה או לא נכונה?

ברנור: העמדה של מר ריטמן הייתה שוחד, כן.

עו"ד חדד: הבנתי. תגיד לי העובדה, אני אומר לך שהייתה מחלוקת דרך אגב, נדמה שלדעתי לפחות אין מחלוקת בעניין הזה שהפעולה הזאת נעשתה בלי אישור היועץ

השופטת פרידמן-פלדמן: מה זה הפעולה הזאת?

עו"ד חדד: לחקור בשוחד בלי אישור, כשהיועץ ביקש לחקור בעבירה שהיא רכה יותר, השאלה שלי היא האם בזמן הזה שריטמן כופה את דעתו, מביע את עמדתו שצריך לחקור בשוחד כמו שאמרת האם הוא אמר משהו דעו, שוב, דיברנו על זה, דעו אני חושב שנתניהו תפר לי תיק ובכל זאת אני חושב שהכיוון צריך להיות שוחד? היה גילוי כזה?

ברנור: מה השאלה?

עו"ד חדד: האם היה גילוי של ריטמן, גילוי נאות, מינימאלי ביחס לניגוד העניינים האדיר שהוא נמצא בו שהוא מאמין שנתניהו תפר לו תיק ביחס לעניין הפרטי שלו?

ברנור: אני לא מכיר את הטענה, לא שמעתי את הטענה שתפרו לו תיק

עו"ד חדד: בתקשורת אמרת לי ששמעת את הטענה שריטמן אומר.

ברנור: בתקשורת כן, אבל ממר ריטמן לא מכיר

עו"ד חדד: כן מכיר את הטענה, זה לא נכון שאתה לא מכיר את הטענה?

ברנור: אני יכול להתייחס כבר סמכא לתקשורת? לא.

עו"ד חדד: בדקת עם ריטמן, אמרת לו תשמע, שמעתי בתקשורת,

ברנור: לא

עו"ד חדד: לא בדקת? זה לא נראה לך חשוב לבדוק אם הטענה נכונה או לא?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אם זה נכון מה שאני אומר וריטמן באמת אמר בחקירותיו ובמכתביו של עורכי הדין שלו ליועץ המשפטי לממשלה שנתניהו ניסה לתפור לו תיק או מנסה לתפור לו תיק זה נתון רלוונטי לדעתך לשאלה אם הוא יכול להיות חלק בחקירה?

ברנור: זה משהו היפותטי שאני לא מכיר, תשאל את ריטמן

עו"ד חדד: אני שואל אותך

ברנור: אני לא שמעתי מריטמן לעולם ועוד ממישהו אחר את הטענה הזאת.

עו"ד חדד: בוא נמשיך. האם ידוע לך שגם בשלב הזה לקראת החקירה של מילצ'ן בלונדון הדס קליין מלווה את מילצ'ן?

ברנור: לא

עו"ד חדד: האם אתה יודע שלהכנה לחקירה של מילצ'ן הייתה התכנסות בשוויץ?

ברנור: לא מכיר

עו"ד חדד: האם אתה יודע שלהכנה של מילצ'ן לחקירה הדס קליין נסעה לאותה פגישה בשוויץ כדי לקחת חלק בהכנה?

ברנור: לא מכיר

עו"ד חדד: עכשיו כשאתה שומע את זה, זה נתון שהוא רלוונטי מבחינתך? העובדה שעדת תביעה אחת נוסעת להכנה של עד תביעה אחר עד לשוויץ?

ברנור: עדה לא יכולה להתלוות לחקירה עצמה אבל היא עדיין לתאם, לשבש, אסור לה בוודאי

עו"ד חדד: אסור לה. תגיד לי ההתנהלות הזו לא הדליקה לכם נורות אדומות שהיא טסה ללוס אנג'לס, טסה לשוויץ?

ברנור: אני לא הכרתי את זה

עו"ד חדד: אתה לא הכרת. תראה, אני אומר לך שגם בחקירה של מילצ'ן בלונדון גם לשם הדס הגיעה?

ברנור: לחקירה שאני נכחתי מול מילצ'ן? היא לא הייתה

עו"ד חדד: היא הגיעה,

ברנור: אה, את זה אני לא מכיר

עו"ד חדד: אתם מגיעים וגם הדס מגיעה, אתה מגיע עם מומי או שאתה מגיע בנפרד?

ברנור: בנפרד

עו"ד חדד: למה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: איזה סיבה יכולה להיות שתגיעו בנפרד?

ברנור: לא זוכר, או שזה תיאום של טיסות או שנסע, לא זוכר

עו"ד חדד: מומי אומר שהוא ראה אותה בשדה התעופה, הוא לא סיפר לך על זה שהוא ראה את הדס בשדה התעופה?

ברנור: לא זוכר דבר כזה

עו"ד חדד: לא זוכר. טוב, אתה אומר שמומי רואה את העדה שלו מגיעה ללונדון לקראת חקירה של עד נוסף והוא לא מספר לך על זה?

ברנור: אתה שואל אותי מה מומי אמר לי באוגוסט

עו"ד חדד: אני שואל אותך?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: תראה, זה לא נראה לך שוב נתון דרמטי שהעדה מגיעה לחקירה בתיק, היא אף פעם לא הייתה אצל מילצ'ן בבית, היא מגיעה לחקירה בלוס אנג'לס ומגיעה להכנה של מילצ'ן בשוויץ והיא מגיעה פעם נוספת לחקירה בלונדון?

ברנור: אני לא יכול לדעת אם דרמטי משהו שאני לא זוכר.

עו"ד חדד: בסדר, אתה לא יכול לדעת, בסדר גמור. אתם החשדתם את מילצ'ן בכך שהוא נתן שוחד לראש הממשלה נכון? אמרת לי את זה מקודם?

ברנור:  האזהרה הייתה מתן שוחד, כן

עו"ד חדד: אמרתי לך שלדעתי, לא לדעתי, אפילו ידיעתי בהקשר הזה היועץ לא אישר לכם את זה אבל מה היה השוחד? סיגרים ושמפניות?

ברנור: כל ההיקף הזה של סיגרים, שמפניות

עו"ד חדד: התשובה היא כן? אתה זוכר אמרנו שתענה בכן ולא?

ברנור: כן

עו"ד חדד: כן, יופי. אני אומר לך שלאורך כל החקירות של מר מילצ'ן באזהרה יש שתיים, כמעט שלא, אפילו בכלל לא שאלתם אותו על טובות ההנאה, על המתת שהוא העניק לשיטתכם לראש הממשלה. אתה יודע להסביר לי למה?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: אני אומר לך שזה לא מקרה שאתם לא שואלים את מילצ'ן על הנתון הכי בסיסי, הרי אתם לראשונה חוקרים אותו באזהרה, ברור לך שהחקירות הקודמות אתם לא יכולים להשתמש בהם כי חקרתם אותו שלא באזהרה למרות שאתה חשבת שצריך לחקור אותו באזהרה, איך יכול להיות שאתם לא שואלים אותו על המתת? זה הרכיב המרכזי בעבירת השוחד.

ברנור: אנחנו שאלנו על מערכת היחסים שבעינינו הייתה פסולה ובה מרכיב גם פלילי

עו"ד חדד: ואתם חוקרים על שוחד, לא על מערכת יחסים הפסולה

ברנור: שאלנו עוד פעם…

עו"ד חדד: בסדר, הזדמנות קיבלת. אתה מבין שאם אתם חוקרים את מילצ'ן בחשד למתן שוחד צריך לשאול אותו על מתן שוחד? זה ברור לך?

ברנור: אמרתי את זה כבר מקודם את התשובה, כן

עו"ד חדד: בסדר, נתקדם. אני אומר לך דרך אגב שבכוונה אתם לא עושים את זה, ממש בכוונה כי לא רציתם לפגוע, ידעתם מה הגרסה שלו ב-1 בדצמבר לא רציתם עוד פעם לקבל תשובה שאומרת שהתדירות נמוכה, שהכמויות נמוכות לכן אתם לא שואלים אותו, גם זו החקירה הראשונה, זו הסיבה שאתם לא שואלים.

ברנור: לא

עו"ד חדד: תגיד לי, מצד החוקרים נסעתם רק אתה  ומומי נכון?

ברנור: אני, מומי ולמיטב זיכרוני היה איתנו גיל רייכלין

עו"ד חדד: מני יצחקי אמרת לי שהוא גם נסע נכון?

ברנור: נכון

עו"ד חדד: והוא לא נכח בחקירה?

ברנור: לא

עו"ד חדד: למה הוא נסע?

ברנור: הוא סוברני כמו שאני סוברני

עו"ד חדד: לא שאלתי אם הוא סוברני, שאלתי למה הוא נסע?

ברנור: הוא סוברני, כי הוא החליט לנסוע

עו"ד חדד: אני לא שאלתי אם הוא סוברני, אני שואל למה הוא נסע?

ברנור: את השיקולים שלו לנסיעה תשאל אותו

עו"ד חדד: אני אשאל, ודאי, אני חושב שלאור התפקיד שלו גם חובה על התביעה להביא אותו בפרשת התביעה

ברנור: זה לא חריג

עו"ד חדד: שאלת אותו למה הוא מגיע?

ברנור: לא

עו"ד חדד: לא, בסדר. התלוו גם פרקליטים מהפרקליטות נכון?

ברנור: נכון

עו"ד חדד: מי נסע?

ברנור: הייתה פרקליטת המחוז

עו"ד חדד: מי זאת?

ברנור: ליאת ואלון

עו"ד חדד: ליאת ואלון. תראה אחרי החקירה התפרסמה כתבה כי הרי אי אפשר להחזיק בבטן אפילו דקה אחת וכתוב בכתבה שהתפרסמה, זה נ/3349 כתוב החוקרים יצאו שבעי רצון, אתה יודע להגיד לי איך הכתב ב-YNET ידע להגיד מה העמדה של החוקרים שזה רק אתה, מומי וגיל?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אבל בוא תראה למה שביעות הרצון, זה גם דבר מעניין, משום שמילצ'ן חיזק בתשובותיו את העובדה שהיה בקשר עם נתניהו ודיבר איתו, בין היתר, גם על עסקיו מה שמחזק את החשד שנתניהו פעל בניגוד עניינים בתיק 1000.
אתה יכול להסביר לי איך יכול להיות שאתם נוסעים לחקור את מילצ'ן בחשד לשוחד אבל אתם שבעי רצון לא מזה שמילצ'ן חיזק את החשדות נגד מילצ'ן אלא מזה שמילצ'ן חיזק את החשדות נגד נתניהו?

ברנור: אני לא יכול להתייחס לתוכן של כתבה

עו"ד חדד: תראה, מומי סיפר לנו פה על הנסיבות שהביאו לחקירה של מילצ'ן באזהרה, אפילו היו שאלות של גברתי בהקשר הזה את מומי. אתה יודע להגיד לי למה פתאום החליטו לחקור את מילצ'ן באזהרה?

ברנור: אני הסברתי קודם

עו"ד חדד: אני אומר לך שהסיבה שההחלטה הייתה לחקור אותו באזהרה זה בגלל שהוא שינה את גרסתו בפברואר 2017.

ברנור: אני אומר לך שחזרנו, הנחנו את החומר, הייתה התפתחות גם בחקירה מעבר

עו"ד חדד: כן או לא.

ברנור: אבל אני מבקש לענות

עו"ד חדד: כן או לא?

ברנור: אז אני אומר עוד פעם, הסיבה הייתה ממצאים שהיו והייתה החלטה

עו"ד חדד: בסדר. העובדה שהוא שינה את תשובותיו זאת הסיבה או לא? כן, לא?

ברנור: העובדה יחד עם שאר החומרים

עו"ד חדד: העובדה שהיא יחד עם שאר החומרים?

ברנור: אתה בוחן, מגבש ובסוף מחליט

עו"ד חדד: זאת אומרת העובדה שהוא שינה את תשובותיו הייתה שיקול אתה אומר?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אז תגיד לא

ברנור: אמרתי

עו"ד חדד: לפני רגע אמרת כן הייתה העובדה והשיקולים

ברנור: בכל רגע נתון בחקירה שמתפתחת עושה הערכת מצב, יש ישיבות בפרקליטות

השופט בר-עם: אבל בין היתר הבדלי הגרסאות יכול להיות שזה גם היה נתון?

ברנור: חלק מהדברים שהונחו, בוודאי שכן

השופט בר-עם: אז בוודאי שכן

עו"ד חדד: אז בוודאי שכן, אז מה הבעיה להגיד בוודאי שכן, אז למה אתה אומר לא לפני רגע, לא עם סימן קריאה כשהתשובה היא בוודאי שכן. אתה מבין שיש הבדל בין לא לבין בוודאי שכן נכון?

ברנור: אני צריך קצת לצקת תוכן

עו"ד חדד: לצקת תוכן, אז בלי לצקת תוכן זה לא, ואחרי שיוצקים תוכן זה בוודאי שכן, בסדר.
בוא נעבור הלאה. אתה זוכר שבשלב מסוים הוצאתם צווים לתפיסה מחנויות היין והסיגרים?

ברנור: כן, אני זוכר

עו"ד חדד: אז ראינו שקיבלתם מסמכים מהדס קליין בחניונים בדצמבר 2016 נכון?

ברנור: נכון

עו"ד חדד: וידוע לך אפילו מהמסמכים עצמם שהם הועברו לידי שרה שוחט מנהלת החשבונות על  ידי החנויות עצמן נכון? המסמכים האלו? המסמכים שהובאו לכם בחודש דצמבר 2016 הגיעו מהחנויות לשרה שוחט, משרה שוחט להדס מהדס אליכם בחניון נכון?

ברנור: כל התיעוד והאסמכתאות אני לא זוכר את התהליך אבל בסוף זה הגיע

עו"ד חדד: לא זוכר, טוב. על בסיס המסמכים האלו אתם ניהלתם את כל החקירה נכון? זאת אומרת, לא הצגתם אותם לאף אחד אבל לפחות הכמויות, ההערכות זה מה

ברנור: כלל המסמכים זה היה הבסיס, כן

עו"ד חדד: בזה התחילו המסקנות שלכם?

ברנור: כן

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »