יומן הבוקר
כורש ברנור, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 35! דוח הכניסות של הקב"ט בבלפור הצביע על מספר ביקורים נמוך של מילצ'ן והפריך את גרסתה של הדס קליין, ששמה לא התבקש כלל בחיפושי הכניסות. כורש ברנור מודה: השם שלה היה צריך להיות. השופט שחם: למה לא ביצעתם איכונים? ברנור: לא זוכר מה ביקשנו ומה אושר

כתבה מס' 35 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: זוכר שדיברנו על בית ראש הממשלה כבר אנחנו באוגוסט 2017 ובחודש הזה לראשונה אתם מתחילים לבדוק טיפה ראיות אובייקטיביות ביחס לכמות המפגשים והמתנות נכון?

ברנור: המשכנו פעולות חקירה, כן.

עו"ד חדד: אני מניח שמה שאתה עונה הוא כן, תאשר לי בבקשה שבית ראש הממשלה להבנתכם כיחידה חוקרת הוא המקום הכי מתועד, הכי נוח לאיסוף ראיות ממנו ביחס למי מגיע ומתי, נכון?

ברנור: בית ראש הממשלה במסגרת שזה בית ראש הממשלה יש בו תיעוד, צילום, הכל. נכון, מאובטח

עו"ד חדד: וגם ראש הממשלה הוא אדם מאוד מתועד, יש את היחידה שמאבטחת אותו, יש רישומים מסודרים?

ברנור: נכון

עו"ד חדד: מה הוא עושה מתי?

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: נכון, יופי. עכשיו, ראש הממשלה הוא לא אדם שיכול להיפגש עם חבר בערב בלי שזה מתועד, זה ברור לך נכון?

ברנור: צריך להיות ככה, כן.

עו"ד חדד: לא צריך, זה ככה

ברנור: יש מצבים שאין גם תיעוד

עו"ד חדד: שאין תיעוד?

ברנור: כן, הוא לא נרשם.

עו"ד חדד: אנחנו פעם נביא את האנשים הרלוונטיים, בוא נתקדם, אני אראה לך, אתה יודע שיש יומנים שנערכים, יש שיירות שמלוות אותו לכל  מקום שהוא נוסע?

ברנור: כמו שאמרתי קודם, ראש הממשלה יש תיעוד, יש השתקפות אבל יש מצבים שדברים לא נרשמים ולא מתועדים.

עו"ד חדד: איזה מצבים? בוא ספר לנו, איזה מצבים 730 לא יודעת איפה ראש הממשלה נמצא?

ברנור: לא אמרתי על 730 אמרתי על מכלול הנתונים

עו"ד חדד: אז אני אומר לך מכלול הנתונים זה לרבות האנשים שמלווים אותו, ראש הממשלה הוא אדם שנמצא כל הזמן בהשגחה, כל הזמן, 24 שעות שבעה ימים בשבוע באמת, לא בכאילו או ליד. הכל נמצא, אתה יודע את זה?

ברנור: כן

עו"ד חדד: יופי, אז למה צריך את כל הדרך הארוכה הזאת לכן? עכשיו, עד חודש אוגוסט 2017 כל מה שיש לנו את הסיפורים של הדס קליין שראינו שלא בדקתם אותם עם אף אחד אחר, למה אז, למה עד חודש אוגוסט לא בדקתם אם הדברים שהדס אומרת מתיישבים או לא מתיישבים עם ראיות אובייקטיביות?

ברנור: הוא שאמרתי קודם, בדקנו את מה שאושר לנו לבדוק.

עו"ד חדד: תראה אני זוכר את חקירת המלון. בחקירת המלון ישר תפסתם מצלמות, יומן רישום של נכנסים ויוצאים, תכתובות מהטלפון של דואן, אפילו בדקתם מול האבטחה, זה התוספת שחברתי הביאה לנו אתמול, מול האבטחה של יאיר נתניהו איפה היו המאבטחים?
תראה איזה יופי, מה בדקתם כדי לראות כמה פעמים יאיר ישן במלון? למה לא עשיתם את אותו דבר במקרה של נתניהו, אני רוצה לרגע עוד משהו להגיד לך, כל הבדיקה היפה הזאת נעשתה תוך שבוע או שבועיים מהרגע שיש לכם אישור, תראה יאח"ה יודעת לעבוד, למה במקרה של יאיר פעלתם בצורה הזאת, במקרה של בנימין נתניהו עד חודש אוגוסט, תיכף נראה מה עולה באוגוסט, אבל עד חודש אוגוסט אתם לא עושים כלום?

ברנור: מה שעשינו על פי האישורים שניתנו לנו.

עו"ד חדד: בוא נמשיך. תראה בחודש אוגוסט אנחנו נמצאים בעלטה מוחלטת, אין לנו מצלמות, אין לנו יומנים, אין לנו איזשהו פרט מהטלפונים של יונתן או הדס, כל מה שיש לנו זה תכתובת קטועה שסותרת אפילו את כל הטענות של הדס בטח פה בבית המשפט של שני קוסקס, על אירועון אחד, אין לנו כלום. אז החוקר עידן אדירם יוצא למסע לה… או להפריך את הגרסה של הדס קליין נכון?

ברנור: לא יודע מה זה מסע, הוא ביצע פעולה שהוא התבקש לעשות.

עו"ד חדד: כדי לבדוק את הדברים שמסרה הדס?

ברנור: בין שאר הדברים כדי לבדוק את התיק, כן

עו"ד חדד: לא לבדוק את התיק, לבדוק את הגרסה של הדס?

ברנור: מבצעים יום יום או פעולות חקירה, אתה חושב שאני עכשיו אזכור מה היה ביום הזה למה הוא רצה,

עו"ד חדד: אז תגיד אני לא זוכר, זה בסדר

ברנור: אז הנה, אני לא זוכר.

עו"ד חדד: יופי. הוא מתבקש לבחון את נתוני האבטחה בבלפור, את זה אתה יודע?

ברנור: כן

עו"ד חדד: יופי. בוא נראה את המזכר שמתעד את השיחה שלו עם בכיר באגף מערכות מידע במשרד ראש הממשלה מר רמי מוזס.
זה נ/3750 כבודכם, תראה, נועה תצבעי בצהוב כי לא נקריא עכשיו את הכל. הוא אומר לכם מוזס, הנ"ל מסר לי כי אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה מחזיק גיבויים של כל מרשם כלי הרכב, מצלמות, המצלמות והמבקרים במשרד ראש הממשלה בירושלים במעון שברחוב בלפור במשרד ראש הממשלה ובבית שבקיסריה, כלומר עושר ראייתי יוצא דופן, גם מרשם כלי רכב כשאנחנו מדברים כבר על כל נתניהו, כולו, עטוף לגמרי מרשם כלי רכב, מצלמות, מרשם מבקרים, גם בבית בבלפור, גם בבית בקיסריה וגם במשרד ראש הממשלה, נכון? זה מה שהוא אומר לכם?

ברנור: זה מה שרשום פה

עו"ד חדד: אתה הכרת את זה?

ברנור: מטבע הדברים, כן.

עו"ד חדד: יופי. עכשיו, חקרנו את מר אדירם והוא הבהיר שנמסר לו שכל החומר מצוי, הוא אישר את זה והדבר היחיד שהוא אמר שלפעמים, האמת שלא צריך את זה.
עכשיו, שאלתי את עידן, אני עובר, למה בסוף אתה לא אוסף את החומרים האלה? בוא תראה מה הוא אומר, אני אומר לו טוב בסדר, עכשיו, אתם את התיעוד שנרשם של כלי הרכב לא אספתם מעולם נכון?
תשובה – לא זכור לי, לא זכור לי דבר כזה. וגם את המצלמות ולא שום דבר אחר? תשובה – לא זכור לי מצלמות. שוב, זה המזכר של עידן אדירם. אני אומר לו אני מדבר עליך, עליך, הוא אומר אני לא זוכר שאספתי תיעוד ממצלמות או לוחות זיהוי.
עכשיו, האם אתה יכול לתת לי הסבר איזשהו הסבר למה עידן אדירם הסתפק רק בחלק מממצאי התיעוד? רישום מבקרים  וויתר על רישום כלי הרכב ומצלמות?

ברנור: לא

עו"ד חדד: טוב. דרך אגב, אתה יודע מכוח מה בכלל פנה עידן אדירם למשרד ראש הממשלה וביקש אפילו את התיעוד לרשימת מבקרים אם לא היה לכם צו?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר? כי אמרת שהיועץ, בתחילת החקירה אמרת שהיועץ לא אישר לכם לבדוק את בית ראש הממשלה, אני רואה שהוא אישר לכם, הלכתם לעשות את זה.

ברנור: לא, כי לא זוכר מה הפעולה הקונקרטית אבל אם הוא הלך זה באישור, כן

עו"ד חדד: בסדר. באותו יום, עידן אדירם מקבל מראש צוות הסיסטם באגף מערכות מידע זה שחר ערן, מדיה דיגיטאלית ומסמכים שמכילים את הלו"ז של ראש הממשלה כולל פגישות עם מילצ'ן ופאקר נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: יופי, בוא נראה את המזכר. קודם כל אם תוכל להגיד לי מכוח מה קיבלתם את החומר הזה אם לא היה לכם צו? מה התשובה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר, אתה מבין שכדי לקבל פרטים כאילו צריך צו חיפוש נכון? או צו תפיסה או צו המצאת מסמכים?

ברנור: צריך צו

עו"ד חדד: אז למה קיבלתם את זה בלי צווים?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר, בסדר. עכשיו, סוגיות של חסינות זה נושא שעלה אצלכם בחקירה? יש חסינות מפני חיפוש בדירתו, בגופו, בחפצים, זה נושא שעלה?

ברנור: ביחידה כמו יאח"ה זה עולה, כן

עו"ד חדד: לא, אני שואל בנושא שלנו, הזה, האם זה עלה, כן או לא?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר, פייר אינף. עכשיו, עידן אדירם ממשיך לעסוק בנושא הזה שבועות ארוכים, הוא יושב, אני אראה לך, הוא מסנתז חומרים, הוא מוסיף, הוא לוקח, הוא מקבל  תראה למשל הוא פונה ב-3 בספטמבר 2017 למשרד ראש הממשלה ומבקש עוד חומרים, מקבל אותם, זה למשל נ/3752 כבודכם, ואז הוא מקבל טבלה שאני מציג לך, אחר כך הוא יערוך טבלה.
אני רואה שביקשתם מהטבלה הזאת, אתה רואה? זו רשימה שעידן שלח, כלומר השמות זה השמות שעידן ביקש, הנתונים זה נתונים שהחזיר לו אותו קב"ט ממשרד ראש הממשלה.

ברנור: אוקי.

עו"ד חדד: אנחנו רואים שביקשתם רשימת מבקרים מאוד רחבה, אתה רואה, למשל עידן עופר, אתה רואה? שניים מהסוף.

ברנור: כן

עו"ד חדד: למה ביקשתם את הביקורים של עידן עופר?

ברנור: אני לא יכול להגיד בדיוק למה אבל הוא כנראה נתבקש לשמות רלוונטיים,

עו"ד חדד: אתה יכול להגיד אני לא זוכר

ברנור: אז אני לא זוכר

עו"ד חדד: בסדר זו תשובה. למה אביב גלעדי התבקש?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר, אבל כל האנשים שהם פה הם אנשים שרלוונטיים לתיק נכון?

ברנור: הוא שאמרתי קודם

עו"ד חדד: אתה רואה ראטן טאטא, לבטניק, אילן שילוח נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: תגיד לי, אפילו קשר רחוק כמו אילן שילוח אתה רואה?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: תראה הדבר שמדהים אותי ברשימה זה שיש איזשהו שם שנפקד ממנה אתה מזהה לבד מי חסר בה? נעזור לך, ניתן רמז, אתה רואה, יש פה שם?

ברנור: כן

עו"ד חדד: מי? ארנון מילצ'ן ויונתן חסון, מי חסר בטרויקה הזאת?

ברנור: מי? הדס?

עו"ד חדד: הדס

ברנור: אוקי

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד למה לא ביקשתם את הכניסות של הדס לבלפור?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אתה לא חושב שזה נתון רלוונטי?

ברנור: כן

עו"ד חדד: איזושהי תשובה, הסבר, חוץ מההסבר הבא שאני אציג לך שידעתם שאם תבקשו את הכניסות של הדס לבלפור תגלו שיש מעט מאוד ולכן ממילא כל הסיפורים שהיא מספרת אילו עדויות שמיעה במקרה הטוב ודברים לא נכונים במקרה הרע, אמרנו שאנחנו הולכים על שפה נקיה.

ברנור: את זה אני לא מאשר

עו"ד חדד: לא מאשר, אז תן הסבר רלוונטי לבית המשפט

ברנור: בפעולה הספציפית הזאת הוא נתבקש רשימה,

עו"ד חדד: שמעת מה שאלתי?

ברנור: אז ברשותך

עו"ד חדד: הסבר אלטרנטיבי למה הדס לא מופיעה פה.

השופט בר-עם: הדס צריכה להיות מופיעה פה?

ברנור: לרשימה הזאת הדס הייתה צריכה להיות, כן.

השופט בר-עם: ואדוני אין לו כרגע הסבר לומר מדוע לא?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: בסדר, אין הסבר. בוא נמשיך. אנחנו רואים, למשל יונתן חסון ברשימה הזאת נמצא שלוש פעמים בבלפור אבל בוא נמשיך.
עדיין עידן אדירם לא סיים את המסע שלו, ב-5 בספטמבר עידן אדירם עורך דו"ח שבו הוא, תראה, פה הוא משלב עכשיו עוד חומרים, חומרים שהוא קיבל מרפ"ק עודד בן משה והם התקבלו מאמיר קב"ט מעון רוה"מ. אמיר זה מה שראינו ועוד חומרים מרפ"ק עודד בן משה.
עכשיו, אנחנו לא זכינו לראות את מה שעודד בן משה הביא לעידן אדירם, אנחנו לא קיבלנו את זה, אני לא יודע איפה זה, זה אולי נפל בדרך, אבל מה שחשוב לי זה שיש לנו עכשיו, אתה יודע להגיד דרך אגב מהם החומרים שעודד בן משה הביא לעידן אדירם?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד למה זה לא בחומרי החקירה שלנו?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: טוב. תראה, מהדו"ח הזה עכשיו עולה שיונתן חסון הגיע ארבע פעמים, זה דבר שאתה הכרת, ראית?

ברנור: מטבע הדברים העבירו לי את זה לקרוא, כן

עו"ד חדד: העבירו לך, אוקי. אז עכשיו, אני אומר לך שמה שנתן בן משה זה נתונים מלשכת הגברת נתניהו, זה יכול להיות? זה כתוב גם, לשכת גב' נתניהו. מחוז ירושלים, מעון.

ברנור: אם זה כתוב אז כתוב

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי מכוח מה קיבלתם את החומרים של גב' נתניהו אם אין לכם צו וגם לא צו הרחבה?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: אתה יודע שאם רוצים לקחת חומרים מתיק אחר, חומרים שהופקו מתוך מחשב צריך צו הרחבה, אתה מכיר את הכללים?

ברנור: צריך להיות צו הרחבה.

עו"ד חדד: אוקי, ולמה אין צו הרחבה?

ברנור: לא יודע

עו"ד חדד: לא יודע, בסדר. תראה, אתם עושים שילוב של כל מיני מקורות מידע, יכולים היו להיות לכם יותר, ראינו שיש מצלמות וכו' וגם בבלפור וגם במעון וגם, סליחה וגם במשרד וגם בבית בקיסריה אספתם את מה שאספתם עשיתם סינתוז של החומרים, אתה יודע להגיד לי מה עשיתם עם החומרים האלה שאתם אוספים, עשיתם עם זה משהו? הצגתם את זה למישהו?

ברנור: הוא שאמרתי כל הזמן, כל חומר,

עו"ד חדד: הצגתם את זה לאחד העדים?

ברנור: אני לא יכול עכשיו לעבור עד עד ולהגיד מה הצגנו.

עו"ד חדד: תיכף אני אעבור, איזשהו עד אתה זוכר שהצגתם לו את זה?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר, בוא נמשיך. עידן אדירם המשיך לבקש עוד חומרים וקיבל כל נתון שהוא ביקש למרות שלא היה לו צו, שזה דבר שהוא חמור וב-18 בספטמבר הוא מקבל עוד שני דיסקים ממידע, נועה את יכולה להראות את זה? עוד חומר, תראה חומרים אובייקטיביים, ראיות, לא סיפורים סביב המדורה.
אתה רואה? הנה הוא מקבל עוד שני דיסקים ברמת סיווג, ברמת סודי ביותר שהוכנו על ידי צוות כך וכך, סיסטם במשרד רוה"מ. אתה מכיר את זה?

ברנור: כמו שאמרתי מעבירים לי את החומר, אני לא יכול לזכור עכשיו פעולה ספציפית.

עו"ד חדד: אתה יכול להגיד לא זוכר

ברנור: אז אני לא זוכר

עו"ד חדד: בסדר, אז אני אכבד את זה יותר מאשר תשובות כאילו משונות.

ברנור: טוב

עו"ד חדד: עכשיו, אחרי חודש ועשרה ימים של בדיקות עידן אדירם מתיישב עורך דו"ח עם הצלבה מכל המקומות שיש לו. בוא נניח, אני חושב שהוא דו"ח, בוא נניח שהוא דו"ח לא מושלם הוא רק 99% בסדר?
בוא נניח, נניח לטובתך, ברישא של הדו"ח אנחנו רואים, תראה מהלך תאריכים כך וכך, עיינתי בקבצי PST סטנדלון, כל הדברים שהוא אומר שהוא עושה הוא לקח למפגשים לא רק את בית ראש הממשלה, מפגשים ממקום אחר, ממש עבודה רצינית שמכין עידן אדירם, אתה מכיר את העבודה הזאת נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: יופי, בוא נראה מה יצא לנו מהעבודה הרצינית של עידן אדירם. אנחנו יכולים לראות שב-2011 יש מפגש אחד בתקופה הרלוונטית לכתב האישום אני מדבר כן? יש לפני כן. יש ב-2012 שני מפגשים, של מילצ'ן וראש הממשלה.

כצפוי, גילדין מהפרקליטות מתנגד בטענה המגוחכת שהנתונים לא משקפים (אבל אלו הנתונים שהם הביאו!)

עו"ד חדד: ארבעה מפגשים ב-2013, ארבעה מפגשים ב-2014 למעשה שלושה, כי אחד מהם קשור לפאקר. שישה מפגשים ב-2015, ארבעה מפגשים ב-2016, כולל איזה מפגש ששם נתניהו אומר שהוא הפסיק לעשן, מילצ'ן אומר ששם נתניהו אמר לו שהוא הפסיק לעשן אז זה בכלל לא רלוונטי, כלומר ממה שאנחנו רואים כאן לאורך כל השנים לכתב האישום יש 18 מפגשים שרלוונטיים לנושאים שלנו ועוד ארבע פעמים שיונתן מגיע לבית ראש הממשלה בבלפור, זה מה שעולה מהנתונים האובייקטיביים שאתם אוספים. אתה מכיר את הדברים האלה?

גילדין ממשיך להתנגד, מתוך הבנה שהנתונים סותרים את התיזה המופרכת של הפרקליטות.

בהמשך:

עו"ד חדד: כורש ההתנגדות נדחתה, זה הדו"ח האחרון של עידן אדירם בסדר? זה הדו"ח האחרון של עידן אדירם, אתה מכיר אותו?

ברנור: מטבע הדברים, כן.

עו"ד חדד: יופי. תגיד לי כשאתה רואה מהדו"ח האחרון של עידן אדירם שיש מפגשים מועטים שיונתן חסון מגיע רק ארבע פעמים, למה אז אתם לא הולכים למשל ומוציאים איכונים לטלפון של יונתן חסון לראות האם הדו"חות שאתם הכנתם אחרי חודש ועשרה ימים של עבודה מאומצת האם באמת אילו המספרים הנכונים או המספרים, דרך אגב, זה גם מתאים לאחת הגרסאות של יונתן חסון שהוא בא רק ארבע פעמים, היו לו כל מיני גרסאות, למה אתם לא בודקים אם זה נכון או שאולי יש עוד ביקורים? למה אתם לא עושים פעולה כזאת?

ברנור: אני זוכר את ההבנה שזה נתונים חלקיים ולא כל ביקור תועד ונרשם, ביקור ספונטאני כזה או אחר בבית ינאי או בקיסריה

השופט שחם: אבל השאלה הייתה אחרת. השאלה הייתה הואיל ויש איזשהו פער כזה או אחר למה לא לבצע איכונים באופן בלתי אמצעי ולראות מתי וכמה פעמים הוא היה במקום? זאת השאלה?

ברנור: אז אני לא זוכר מה ביקשנו ומה אושר

עו"ד חדד: תראה אני אגיד לך מה מטריד אותי. בוא נגיד שזה דו"ח לא ממצה, אתה יודע מה? בוא נלך 75% מהפעמים זה רק נרשם, 60% מהפעמים זה נרשם בסדר? אני אומר לך שלא, שזה כמעט מאה אחוז אבל נגיד רק 60% גם 60% זה אומר שהכמויות הן קטנות מאוד מאוד מאוד מאוד לעומת הגרסה של הדס, לפי הגרסה של הדס צריכים להיות מאות מפגשים כדי שהכמות תעבור.

ברנור: לא מסכים

עו"ד חדד: לא מסכים?

ברנור: לא

עו"ד חדד: כמה מפגשים צריכים להיות כדי שהכמות תעבור לפי הדס?

ברנור: לפי הטבלה או לפי מה שאתה רואה בחומר החקירה? בחומר החקירה העמיסו, כן, היו ביקורים ספונטאניים שלא נרשמו ולא תועדו,

עו"ד חדד: אתה לא שומע את השאלה שלי לכן אתה לא עונה

ברנור: עוד פעם, אתה מבקש ממני לאשר משהו שלא,

השופט שחם: הוא לא מבקש לאשר, הוא שאל כמה ביקורים לפי הבנתך היו צריכים להיות כדי שתהיה הכמות שנטען לה?

ברנור: לא חייב להיות גם ביקור, לצורך העניין בן אדם חוצה את הגדר ומביא שמפניה זה ביקור? זה עונה להגדרה ביקור? לא.

השופט שחם: אדוני יודע לנקוב באיזושהי הערכה מספרים כזאת בכמה ביקורים מדובר?

ברנור: לא

השופט שחם: לא, בסדר

עו"ד חדד: תגיד לי כמה פעמים היו שחצו את הגדר אתה יודע? בחומר שלכם כמה פעמים עלה?

ברנור: היו כמה פעמים

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שזה פעם אחת?

ברנור: אז פעם אחת

עו"ד חדד: אז פעם אחת, אז אחרי שאתה אומר פעם אחת וזה קשור בכלל לפאקר אני שואל אותך כמה ביקורים היו, האם זה דבר שבדקתם אותו?

ברנור: נשאלתם ועניתי תשובה.

עו"ד חדד: לא, האם בדקתם אותו? זו שאלה אחרת עכשיו

ברנור: מה בדקנו או לא, זה לפי מה שאושר לנו, לא זוכר מה אושר

עו"ד חדד: בסדר, בוא נמשיך. עכשיו תראה, אני הצגתי לעידן אדירם, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה יותר, תאשר לי שמעולם לא הצגתם לאיזשהו עד בתיק את הממצאים של עבודה המאומצת היסודית של עידן אדירם?

ברנור: לא זוכר את זה

עו"ד חדד: אז אני אומר לך שמעולם לא הצגתם את זה?

ברנור: אני לא זוכר כל עדות ועדות

עו"ד חדד: יש לך הסבר למה לא הצגתם את זה מעולם למישהו?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: אתה הכרת את הסתירה בין הגרסאות של הדס לבין הראיות האובייקטיביות האלו?

ברנור: אני לא יכול לזכור מה הכרתי באוגוסט 2017

עו"ד חדד: תראה, כי בית המשפט התעניין בשאלה כשעידן אדירם נחקר, גברתי שאלה, האם הצפת את זה למעלה? אתם שומעים סיפורים, סליחה, יש את הגרסה של נתניהו שמתאימה לנתונים האובייקטיביים, את הגרסה של שרה שמתאימה לנתונים האובייקטיביים, את הגרסה לטעמנו כדי שלא, לטעמנו לפחות של יונתן חסון שאחת הגרסאות ממש מתאימה למה שאנחנו רואים פה, את הגרסה של אפי אזולאי, המון גרסאות שמתאימות לנתונים האובייקטיביים, לעומת זאת יש את הגרסה של הדס.
דרך אגב גם הגרסה של מילצ'ן מתאימה לנתונים האובייקטיביים ולעומת זאת יש את הגרסה של הדס שלא מתאימה לנתונים האובייקטיביים, האם חשבת במהלך הדרך, במעלה הדרך שיכול להיות שהעובדה שהנתונים האובייקטיביים לא מתאימים לגרסה של הדס זה אולי בגלל שהגרסה של הדס לא נכונה?

ברנור: לא

עו"ד חדד: לא, בסדר, אתה צודק. בוא נמשיך. הדס נחקרה בחודש דצמבר 2016 ראינו ביחד?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אחר כך היא לא נחקרה כמעט עשרה חודשים אתה יודע להגיד לי למה?

ברנור: לא

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »