יומן הבוקר
כורש ברנור, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 36! ברנור לא מצליח להסביר למה הדס קליין התבקשה שוב להביא קלסרים שנה אחרי שעשתה זאת תוך מצגי שווא. ברנור: "החקירה הזאת נוהלה בתהליך שונה מתיקים אחרים שאני הייתי מעורב בהם". עו"ד חדד: "קליין ניווטה את החקירה. היא מחליטה איזה חומרים יינתנו או לא יינתנו, היא מזמינה עדים, היא אומרת איזה קלסרים לפרק ולתת, היא עושה חיפושים לעצמה"

כתבה מס' 36 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: לאחר החקירה שלה ב-4 באוקטובר 2017 במסגרת החקירה קורה הדבר המאוד מאוד מוזר, במסגרת החקירה, הדס מתבקשת להסביר שוב על התהליך של העברת החשבוניות בדצמבר 2016, אולי נראה את זה. אני בינתיים אקריא.
דני יופה שואל אותה – תגידי לי כמה מילים על, הדס, על ההליך של הייצור של החשבוניות אחרי שהתחלת להגיע לפה לעדויות וביקשנו ממך למסור? אתה רואה את זה?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אז קודם כל לגבי הטענה כאילו שזה יוזמה של הדס אתה רואה שדני יופה אומר לה שאנחנו ביקשנו למסור, יש גם את הראיות האובייקטיביות מזמן אמת שכתוב לבקשתכם ולדרישתכם, בקשתכם ודרישתכם וכו', אבל אתה רואה שגם דני יופה יודע להגיד שאתם ביקשתם למסור, דני יופה טועה פה?

ברנור: ככה כתוב פה

עו"ד חדד: ככה כתוב פה, אוקי. אתה הנחית לחקור שוב את הליך ייצור החשבוניות?

ברנור: כמו שאמרתי התהליך היה תמיד, תמיד, תמיד

עו"ד חדד: אתה יכול להגיד כן, לא, לא זוכר

ברנור: בסוף בסוף זה מגיע אלי ואני מאשר לחוקרים לבצע את הפעולות, כן

עו"ד חדד: אתה יכול להסביר לי מה ההיגיון? למה לחקור שוב? תראה תגידי לי כמה מילים הדס על התהליך של ייצור החשבוניות אחרי שהתחלת להגיע לפה לעדויות וביקשנו ממך למסור, כן, להסביר לנו את ההעתקים האלו בכמה מילים איך זה עבד? מה היה הרעיון, למה ביקשתם שוב?

ברנור: סביר להניח שהיו ממצאים כאלה ואחרים,

עו"ד חדד: לא, לא, בלי סביר להניח, תשובות, אם אתה זוכר?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: אז תגיד אני לא זוכר

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: סביר להניח, הסברות שלך הן פשוט לא נכונות כל כך

ברנור: אז אני לא זוכר

עו"ד חדד: אני רוצה לעזור לך

ברנור: טוב

עו"ד חדד: עכשיו, התשובה שאומרת לכם קליין היא מאוד מאוד מוזרה, וגם דני יופה אישר שזה ממש דבר מוזר או אפילו דבר שהוא לא נכון בעליל, תראה מה היא אומרת לכם.
היא אומרת פניתי לשרה, תבין, שואלים פה על הליך ייצור החשבוניות בדצמבר בסדר? זה ברור לך נכון? אחרי שהתחלת להגיע פה לעדויות ביקשנו ממך למסור, אתה רואה את זה?

ברנור: כן, אני רואה את זה

עו"ד חדד: אז מדברים פה על החשבוניות בדצמבר שהיא מוסרת ותראה מה היא עונה – פניתי לשרה שהיא עושה בשבילנו את הנהלת החשבונות של ארנון אני מכירה אותה הרבה שנים, היא עבדה אצלנו גם בחברה שם היא הייתה ואחר כך, עכשיו, אני ביקשתי ממנה פה בלי שום קשר אליכם כמה חודשים לבקשה של ארנון הוא ביקש לדעת כמה שרה עולה לו. אתה רואה את זה?

ברנור: כן

עו"ד חדד: עכשיו, אתה יודע שהתשובה הזאת היא תשובה שאינה אמת? אתה מודע לזה.

ברנור: תשובה של מה?

עו"ד חדד: של הדס פה? שהיא באה ומנסה להלבין את ייצור החומרים?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אני אגיד לך איך אנחנו יודעים שזה לא אמת כי אנחנו מסתכלים על החומרים שניתנו לכם בדצמבר ואנחנו רואים מהחומרים עצמם, אנחנו רואים מהחומרים עצמם שאילו חומרים שהוכנו בדצמבר לאחר שמבקשים ממנה להביא חומרים.

ברנור: אבל אני זוכר

עו"ד חדד: אני שואל אותך אם זה דבר שאתה יודע?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: לא, בסדר. אתה יודע להגיד לי למה לא עימתתם אותה עם העובדה שהחומרים מדצמבר זה חומרים,

ברנור: לא

עו"ד חדד: לא, בסדר. עכשיו, בעקבות החקירה הזאת, אתה יודע שלאחר ארבעה ימים מהחקירה הזאת הדס קליין מגיעה אליכם ומוסרת לכם שני קלסרים עם חומרים?

ברנור: היא מסרה חומרים, מתי ואיך אני לא זוכר

עו"ד חדד: אתה היית מודע שלאחר החקירה הזאת הדס הולכת ומבצעת חיפושים בעצמה לפי שיקול דעתה בדואר האלקטרוני שלה?

ברנור: לא

עו"ד חדד: בוחרת איזה מסמכים להביא לכם ואיזה לא?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר? כי פתאום היא מגיעה עם שני קלסרים, דרך אגב, בסוגריים אני אומר לכם, למשל את ההודעה בינה לבין פאקר עם המתנות ההדדיות היא לא מביאה אבל בסדר, היא מביאה לכם עוד שני קלסרים עם חומרים, אתה לא היית מודע לזה אתה אומר?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: תוכל להגיד לי למה בשלב הזה לפחות אף אחד לא חושב רגע, יש לה חומרים במייל, אולי נוציא צו נראה מה יש שם?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אני אומר לך שזו לא רק פררוגטיבה של המשטרה להוציא צו ולנהל חקירה יסודית זו זכות של החשוד, של הנאשם שהמשטרה תנהל חקירה במצב יסודי ותבדוק איזה חומרים יש ואיזה חומרים אין, זה ברור לך נכון?

ברנור: הוא שאמרתי לך הכל נעשה בהתאם לתהליך שהסברתי

עו"ד חדד: שמעת את השאלה שלי? שאלתי אם אתה מודע לזה, האם אתה מודע לזה שזכותו של נאשם שמשטרת ישראל תבצע חקירה יסודית שאם יש חומרים היא תאסוף אותם על פי צו היא תבדוק בעצמה איזה חומרים יש ואיזה חומרים אין?

ברנור: חקירה צריכה להיעשות בצורה מקצועית של איסוף ראיות, בחקירה הזאת התהליך היה

עו"ד חדד: עקום?

ברנור: בכפוף לאישורים בתוך הבית וגם היועץ

עו"ד חדד: עקום?

ברנור: לא הייתי אומר עקום,

עו"ד חדד: מה היית אומר? אתה אמרת מוזר, השתמשת במילה מוזר?

ברנור: לא, אל תכניס לי מילים לפה

עו"ד חדד: אתה אמרת, אז תבחר מילה

ברנור: אמרתי החקירה הזאת נוהלה בתהליך ששונה מתיקים אחרים שאני הייתי מעורב בהם.

עו"ד חדד: אתה יכול להגיד לי מה ההבדל בין התהליך לבין הדס קליין? מה הקשר? בין התהליך לבין הדס קליין? העובדה כי הדס קליין מגיעה לחקירות של עדים אחרים, מזמינה נחקרים לחקירה, אני אראה לך עוד מעט בהמשך עוד. נמצאת בהכנות של עדים אחרים, מופעלת על ידכם, מביאה מסמכים בחניונים, מה זה קשור לאישורים של היועץ?

ברנור: לא קשור לאישורים, כל מה שאתה אומר זה לא מדויק, לא הפעלתי אותה ויש לקצין משטרה שיקול דעת.

עו"ד חדד: בוא נמשיך. נתקדם. תגיד לי, אין לכם צו חיפוש כדין בשלב הזה בעניין של הדס נכון?

ברנור: מה זה צו חיפוש, למה?

עו"ד חדד: לקבל את החומרים של מילצ'ן מהדס?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: בסדר. בוא נראה, באוקטובר, דצמבר 2017 אתם ממשיכים לקבל מסמכים תוך שימוש בהדס, אתה יודע את זה?

ברנור: קיבלנו ממנה מסמכים אני זוכר

עו"ד חדד: לא, לא רק ממנה, אני אראה לך גם עדים אחרים שהדס נותנת להם הוראות להעביר מסמכים, אתה מכיר את זה?

ברנור: לא

עו"ד חדד: בוא נראה ביחד. אתה ידעת כי שרה שוחט הכינה קלסרים עם מסמכים שהיא ליקטה עבורכם?

ברנור: אני יודע ששרה שוחט נחקרה במשטרה, כן

עו"ד חדד: אתה יודע שהיא קיבלה הוראות מהדס לפני החקירה שלה במשטרה איזה מסמכים להביא ואיזה מסמכים לא להביא?

ברנור: לא

עו"ד חדד: בוא נראה את זה ביחד ותגיד אם זה תקין בעיניך שככה מתנהלת חקירה. למשל הדס נחקרת פה בבית המשפט ב-9 בנובמבר, שרה שוחט, סליחה

השופט שחם: אבל למה אנחנו צריכים את התיוג של העד?

עו"ד חדד: בסדר, מקבל. תראה היא אומרת שהיא מ… קלסרים, שהדס אומרת לה מה להביא ולא להביא, שהיא לא ביקשה רשות ממילצ'ן כדי להביא את המסמכים, אילו דברים שאתה מכיר?

ברנור: דיברנו קודם, הדס היה לה את הסמכות מבחינתנו לפנות לשרה שוחט ולקבל את המסמכים, זה אני זוכר

עו"ד חדד: א. לא היה לה סמכות כי זה לא המסמכים שלה אבל נשים בצד את המשגה המשפטי הלא מאוד מוצלח הזה.
אני שואל שאלה אחרת, שרה שוחט נקראת לחקירה, האם זה לגיטימי בעיניך, אתם לא מבקשים ממנה להביא מסמכים,

השופט שחם: שוב, לגיטימי בעיניו, לא לגיטימי

עו"ד חדד: אני מקבל, האם זה דבר אתה הנחית?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: שלפני שהיא תבוא לחקירה הדס קליין תיגש לעדה לעתיד לעוד יום או יומיים ותגיד לה איזה מסמכים להביא, איזה מסמכים לא להביא, איזה קלסרים לפרק, מה לפרק מתוך הקלסרים, האם זה דבר שאתה הנחית?

ברנור: אני לא זוכר כל הנחיה שלי לאורך השנים שלי ביאח"ה

עו"ד חדד: זו הנחיה שיכול להיות שאתה תיתן? לבקש מהדס לומר לשרה שוחט,

ברנור: לומר… יש שיקול דעת לראש הצוות, לקצין משטרה שם, סומך עליהם

עו"ד חדד: סומך. אתה ידעת ששרה שוחט מביאה את המסמכים של מילצ'ן בלי אישור של מילצ'ן?

ברנור: לא

עו"ד חדד: בסדר. תראה, הקושי שלי גם עם האירוע הזה שהדס הנחתה אותה מה להביא ומה לא להביא זה אירוע שאתה מכיר אותו?

ברנור: לא

עו"ד חדד: בסדר. אתה מבין שנתתם להדס איזושהי יכולת לנווט את החקירה? זה דבר שאתה הכרת אותו?

ברנור: הדס לא ניווטה את החקירה

עו"ד חדד: לא ניווטה בסדר, היא מחליטה איזה חומרים יינתנו או לא יינתנו, היא מזמינה עדים, היא אומרת איזה קלסרים לפרק ולתת, היא עושה חיפושים לעצמה?

ברנור: הדס לא ניווטה את החקירה

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »