יומן הבוקר
כורש ברנור, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 37! הדס קליין סיפרה על העמסות של שמפניות לבאגז' של נהגי נתניהו, הנהגים הכחישו. עו"ד חדד: אני מראה לך שהעובדה שאתם הלכתם שבי אחר הגב' קליין, שניהלה לכם את החקירה ,הובילה לאסון. ברנור: לא מסכים

כתבה מס' 37 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: בוא נמשיך. עוד סיפור מעניין זה שהדס מספרת כמו שאתה אמרת פה כבר כמה פעמים אני פשוט חיכיתי בסבלנות שהעמיסו שמפניות וסיגרים בבגאז' של ראש הממשלה כשיוצאים מביקור אצל מילצ'ן נכון?

ברנור: כן, אני זוכר שהעמיסו, כן, היה מוכן, סיגרים,

עו"ד חדד: אתה כמובן לא זוכר שהעמיסו, אתה זוכר שהדס סיפרה על זה?

ברנור: מחומר החקירה זה עלה, כן

עו"ד חדד: אז בוא תדייק, אתה לא זוכר שהעמיסו, אתה זוכר שהדס סיפרה על זה?

ברנור: אני זוכר שגם נתניהו אמר שהוא לקח ושם בבגאז'

עו"ד חדד: נתניהו אמר? אתה בטוח?

ברנור: כן, זה למיטב זיכרוני

עו"ד חדד: למיטב זיכרונך?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אז זיכרונך בוגד בך. עכשיו, הדס אומרת בחקירה את הדבר המעניין הבא, היא לא אומרת שהיא ראתה היא אומרת ככה – יונתן היה מכניס ישר לבגאז' אם זה אצלנו, אצל ארנון, בבית ינאי כי המכוניות חונות ממש בתוך המתחם שלנו, אז הוא היה פשוט, אז ככה הנהגים והמאבטחים רואים את זה, כך הדס אומרת

ברנור: אם זה מה שכתוב,

עו"ד חדד: כן, כלומר יונתן חסון הוא זה שמעמיס מי יודע, מי מודע? הנהגים והמאבטחים, ראית?

ברנור: אם זה מה שכתוב אז כן

עו"ד חדד: אז לפחות ממה שהיא מספרת פה, יונתן היה ולא היא, למה אתם לא שואלים אותה תגידי איך את יודעת אם יונתן עשה את זה?

ברנור: אתה רוצה שאני אזכור למה לא שאלנו אותה שאלה ב-2017?

עו"ד חדד: אני לא רוצה שתזכור שום דבר. עכשיו, זה סיפור שמגיע יחסית מאוחר בחקירה הרביעית של הדס ובאופן מוזר אחרי שהיא נזכרה בזה, מי נזכר אחר כך? יונתן גם נזכר באירוע שלא היה, זה קורה דרך אגב בתיק הזה המון פעמים, אנחנו נראה את זה בהמשך עם קבינט איך שניהם נזכרים בדברים שלא היו באופן סימולטני שזה אירוע מאוד מיוחד.
בסוף שנת 2017 אתם חוקרים את הנהגים של ראש הממשלה, בסדר?

ברנור: חקרנו אותם

עו"ד חדד: יופי. אתם שואלים אותם שאלות והם מבהירים אחד אחרי השני שהטענה הזאת שהעמיסו לכם בבגאז' שמפניות וסיגרים היא טענה לא נכונה. תראה למשל, הגשנו כאן בהסכמה את ההודעה של מאיר דלורוזה בוא נראה מה הוא אמר, אני שם בצד, נהגים של ראש הממשלה תקשיב למה שאמרתי אם לזה אתה רוצה להתנגד

גילדין (מהפרקליטות): תגיד לשיטתנו

עו"ד חדד: לשיטתנו, הכל לשיטתנו

ברנור: מה לשיטתנו

עו"ד חדד: בכלל, הכל. שואלים את מאיר דלורוזה זה הוגש בהסכמה האם אתה הבאת במועד כלשהו סיגרים בקופסאות או בתפזורת, משקאות חריפים או ארוחות עבור ראש הממשלה ובני ביתו ממקום אחר למעונו של ראש הממשלה? לא.
האם אתה זוכר שנהג אחר או אדם אחר היה מביא סיגרים או משקאות חריפים או מזון כלשהו למי מדיירי הבית בנסיבות כלשהן? אני לא מכיר אף אחד כזה.
גם את ההודעה של שלום ברכה הגשנו בהסכמה, אותה תשובה, אף פעם לא הבאתי, זה לא התפקיד שלי. אני רק מציין שלפעמים אני לוקח מזון ארוז לרוה"מ מהבית למשרד וזהו.
שואלים אותו את אותה שאלה, האם אתה זוכר שנהג אחר או אדם אחר היה מביא סיגרים או משקאות חריפים או מזון כלשהו למי מדיירי הבית בנסיבות כלשהן? תשובה – לא ידוע לי.
עכשיו, הפתרון שמצאו החוקרים שיכל להתמודד עם הקושי בין מה שאמרה הדס לבין מה שאומרים הנהגים זה להפסיק לשאול את הנהגים הבאים בתור את שאלות האלו אבל הם הגיעו לבית המשפט ואנחנו שאלנו, שאלנו את קובי לוי ואת בועז אסייג אני אומר לו תאשר לי ובזה נסיים שאתה מעולם לא ראית, לא הבאת שמפניות וסיגרים ממילצ'ן עבור מר נתניהו? תשובה – לא, מעולם לא. אסייג ענה את אותה תשובה – מעולם לא.
עכשיו, אני שואל אותך האם העובדה שכל הנהגים שוללים את מה שגברת קליין אומרת האם זו עובדה שהכרת אותה?

ברנור: אני זוכר לגבי ההעמסה, היה את זה בחומר החקירה גם שקית מוכנה בקבוקי שמפניה וזה עבר לרכב.

עו"ד חדד: היה בחומר הכוונה הדס קליין אמרה

ברנור: גם הדס קליין

עו"ד חדד: בסדר, אתה מבין את השאלות שלי? כל הקו שאני מראה לך הדס אמרה לכם שהם לא חברים כאן בבית משפט היא הודתה שהם חברים.
הדס אמרה א' אני מראה לך מינוס א'. הדס אמרה שהיוזמה תמיד הייתה של שרה, אני מראה לך הודעה שהיא כותבת לשרה ארנון רוצה לתת לכם מתנה ליום ההולדת, אני מראה לך שהעובדה שאתם הלכתם שבי אחר הגב' קליין שניהלה לכם את החקירה הובילה לאסון,

ברנור: אני לא מסכים עם מה אתה אומר

עו"ד חדד: לא מסכים, בסדר, נתקדם. אתה זוכר שהדס אמרה מתוך הניסיון לנפח, דרך אגב גם באופן מיוחד, גם יונתן אחריה אמר את זה שבקיץ 2016 היו הרבה מאוד ביקורים בבית ינאי, כך שניהם סיפרו באופן מאוד סימולטני באותו יום אני חושב.
אני אומר לך שמהנתונים שלכם שאסף עידן אדירם לאחר עבודה מאומצת של חודש ועשרה ימים אנחנו רואים שבקיץ היה רק ביקור אחד בבית ינאי, האם זה דבר שהטריד אותך? בדקת אותו?

ברנור: כמו שאמרתי הנתונים הבנו שהם חלקיים ולא כל ביקור היה מתועד, אם החליט באופן ספונטאני להיכנס לאכול ולקחת סיגרים לא רשום.

עו"ד חדד: תגיד למה לא עשית, הנה מחלוקת, בדיקה מדגמית, קיץ 2016 תוציא איכונים, דרך אגב למה איכונים, ראש הממשלה אמרתי לך הוא לא נוסע לבית ינאי על אופניים, יש לו שיירה הוא נוסע עם עשר-חמש עשרה מכוניות, למה אתם לא בודקים? יש לכם יכולת כמו שעשיתם עם יאיר נתניהו והמלון, לבדוק כמה פעמים הוא היה בבית ינאי?

ברנור: התייחסנו כבר לסוגיית האיכונים, קיבלת תשובות

עו"ד חדד: והמאבטחים?

ברנור: אמרתי לך כל הפעולות אם העברנו בקשה בתוך מאות הבקשות לפעולות כאלה אני לא זוכר אבל מה שביצענו זה מה שיש

עו"ד חדד: בסדר. תגיד לי עימתת מישהו עם הנתונים האלו? שאלתי אותך כבר, אתה רואה סתירות על גבי סתירות עם הנתונים שאתם עושים, עימתת מישהו עם זה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: אתה מבין שיש בעיה עם זה שאתה מניח את המבוקש שהחומרים הם חלקיים במקום לבדוק אם הם באמת חלקיים או לא? אתה מבין את הבעיה הזאת?

ברנור: אני מבין את חומר החקירה שהיה, החומר,

עו"ד חדד: החומר זה הדס קליין.

ברנור: לא, זה לא היה רק הדס קליין

עו"ד חדד: זו באמת תופעה של ראיית מנהרה, ורטיגו, אני לא יודע איזה תופעה זאת.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »