יומן הבוקר
כורש ברנור, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 38! השופט בר-עם: אני חזרתי ושאלתי את אדוני גם אתמול אם יש עדויות או ראיות חיצוניות אובייקטיביות שתומכות בגרסה של הדס, זאת אומרת, זה הכל הדס, הדס, הדס, הדס. ברנור: הגרעין זה הדס. השופט בר-עם: לא רק הגרעין, הגרעין זה אפלולית, זה הכל

כתבה מס' 38 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: מר ברנור אני חוזר מעט אחורה, דיברנו על צווי המצאת מסמכים שהוצאתם לחנויות

ברנור: כן

עו"ד חדד: הוצאתם צווים לחינאווי, י.ד. עסקים וואן וייז.

ברנור: כן

עו"ד חדד: אחר כך הוצאתם גם צווים לוויין-אנד-מור למרות שהיו בו רכישות מועטות. אתה יודע להגיד לי למה לא הוצאתם צווים לחנות בשם הקבינט?

ברנור: למיטב זיכרוני הקבינט עלה מהדס, היא נתקלה במישהו ונזכרה בקבינט

עו"ד חדד: במקרה?

ברנור: כך היא אמרה.

עו"ד חדד: אתה יודע שבמקרה יונתן פגש גם את עינב מהקבינט?

ברנור: את זה אני לא מכיר

עו"ד חדד: זה גם מקרה? אתה לימדת אותנו שאין מקרה, ממש השיעור הראשון שנתת לנו ובמקרה או במזל ממוזל כמו שישראל אוהב לומר היא פוגשת ויונתן פוגש?

ברנור: לא, כמו שאני זוכר היא נתקלה בו

עו"ד חדד: נתקלה, כן הולכים ברחוב ונתקלים, זאת אומרת שאתם לא ידעתם על קיום הקבינט באוגוסט 2017 כשהוצאתם את הצווים נכון?

ברנור: עד אותו שלב, כן.

עו"ד חדד: אתה יודע איך נולדה החנות? אתה אמרת שהדס נפגשה בטעות אתה זוכר מה הדס סיפרה לראשונה כשהיא מדברת על הקבינט?

ברנור: לא זוכר במדויק, לא.

עו"ד חדד: אז בוא אני אראה לך כי אני אומר לך שהייתה לכם בעיה, מה הייתה הבעיה שאותה ניסו לפתור?
אתם טענתם לקו אספקה, פתאום יש שנתיים 2012-2013 שאין רכישות של סיגרים, יש מעט מאוד רכישות של סיגרים ואז זה לא מתאים לקו טענת האספקה, אז מביאים את הדס ומבקשים ממנה בשיחות לא מתועדות לנסות ולאתר רכישות נוספות ואז היא מגיעה לחקירה ב-4 באוקטובר.
ותראה את השאלה המדהימה שנראה כאילו שואלים ותראה את הסנכרון המדהים בין החוקרת לנחקרת שכמובן הוא פרי של שיחות קודמות שאין לנו רמז עליהן.
שאלה – האם היו עוד ספקים נוספים של אלכוהול או סיגרים שלא שוחחנו עליהם? עכשיו איך החוקר שלך דני יופה ידע לשאול בדיוק את השאלה הזאת אם הוא לא יודע שהדס פתאום נזכרה או נתקלה במוכר הסיגרים?

השופט שחם: מה יתרונו של העד בעניין הזה?

עו"ד חדד: אני מקבל, ואז היא אומרת תשובה – ניסיתי להיזכר בימים האחרונים, היו מקרים שהיו קונים בדיוטי פרי אבל אין לזה חשבוניות אבל הייתה איזה חנות קטנה שנקראה הקבינט בהרצליה פיתוח, לדעתי החנות לא קיימת כבר בכלל. האם את יכולה להעריך כמה סיגרים רכשתם בקבינט?
זה היה ממש בהתחלה, הם לא ידעו שאני עובדת עבור מילצ'ן, קשה לי להעריך את הכמויות אולי שילמתי בכרטיס האשראי שלי וארנון זיכה אותי, לא קנינו שם הרבה. זאת הגרסה הראשונה של הדס. אתה הכרת אותה כמובן.

ברנור: מטבע הדברים כן.

עו"ד חדד: יופי, זאת אומרת הקבינט זו חנות כל כך זניחה עד כדי כך שהדס לא מספרת עליה במספר חקירות, זו חקירה שמינית, אז בשבע חקירות היא לא מספרת על זה, עשרות שעות של חקירה בנושאים האלו היא לא מספרת והיא מביאה מאות חשבוניות מאין ספור מקומות אבל לגבי הקבינט היא לא מספרת על זה בחקירה, בחקירה השמינית וכשהיא מספרת היא אומרת לא קנינו שם הרבה נכון?

ברנור: אם זה מה שכתוב, כן.

עו"ד חדד: כן, אוקי. וגם היא אומרת שילמתי בכרטיס אשראי שלי אני זוכר איזה פעם או פעמיים וזיכו אותי, לא קנינו הרבה. אתה רואה? אשראי, פעם או פעמיים ולא קנינו הרבה, זה מה שהיא מספרת נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: יופי. עכשיו אני אומר לך שאנחנו נצפה בתהליך שהוא תהליך קריטי, דרך אגב סופו בבית המשפט כאן בבית המשפט של מפעם-פעמיים, מעט זה יגיע פה בבית המשפט לזה שהקבינט הוא 75% אולי 80% מכל הרכישות של הסיגרים. זה מה שהיא תספר פה בבית המשפט.

ברנור: מכל ההיקף הכולל?

עו"ד חדד: כן, פה היא תספר לבית המשפט לשאלותיו של כב' השופט בר-עם

ברנור: אני לא זוכר דבר כזה, נראה לי שזה לא מדויק.

עו"ד חדד: לא שזה לא מדויק, זה שקרי אני אומר לך שמה שיקרה זה שיהיה הליך של ניפוח, אנחנו תיכף נראה מה יקרה בחקירה ואני מוסיף לך שפה בבית המשפט הדס קליין אמרה שקנו במאה אלף שקל, מאה אלף שקל בשנה מהקבינט, מאה כפול שתיים זה מאתיים, אל מול 260 אלף שזה הסכום הכולל של הסיגרים שמופיע בכתב האישום שמיוחס למילצ'ן, כלומר זה שלושת רבעי, אולי יותר מכל כמות הסיגרים. זה מה שיקרה פה.
עכשיו, זה היה פה בבית המשפט, לא נגענו כמו שאומרים אצלכם, לא נגענו, זה קרה לבד, ראינו שיעור בניפוח. עכשיו בוא אני אראה לך מה כן היה אצלכם ואני רוצה לשאול אותך אם כל פעם פעמוני האזעקה שלכם התחילו לצפצף בקול חזק או לא.
תראה, אתה יודע שבכתב האישום הקבינט זה יהיה בערך שליש מרכישת הסיגרים שמילצ'ן קנה, עכשיו אני שואל אותך עוד לפני שאני מראה לך את מהלך הדברים, האם זה הטריד אותך בזמן אמת שהיכולת הזו של הדס לנפח או לשנות את המספרים מהר מאוד בין חקירה לחקירה, מלא קנינו משם הרבה, פעם, פעמיים, לארבעים ומשהו אלף שקל בשנה?

ברנור: אני לא  יכול לזכור מה הטריד אותי.

עו"ד חדד: לא יכול לזכור, בוא נראה. אתה זוכר בעיות ראייתיות קשות שהתגלו בכל העניין הזה של הקבינט?

ברנור: אני זוכר שהייתה את ההודעה של הדס, יונתן חסון, עינב, הייתה שם סוגיה של מזומן, כרטיס אשראי, הייתה הערכה א', אחר כך הדס הורידה קצת את ההערכה זה מה שאני זוכר.

עו"ד חדד: הורידה?

ברנור: משאר ההודעות שלה האחרים, זה מה שאני זוכר והייתה סוגיה של מזומן, כרטיס אשראי את זה אני זוכר.

עו"ד חדד: תראה, הדס ראית אמרנו שאשראי פעם-פעמיים ומעט פעמים, לא קנינו הרבה, בוא תראה, אתה יודע שהדס התבקשה לחפש מסמכים על הקבינט ולא מצאה שום תיעוד ב-2012, 2013 מלבד חיוב בכרטיס אשראי על 840 שקל?

ברנור: אני זוכר גם שבעל החנות לא,

עו"ד חדד: שנייה, אני שואל אותך, אתה מכיר את זה?

ברנור: לא זוכר את זה.

עו"ד חדד: אתה יכול להסביר לי למה אחרי שאתם מבקשים מהדס לקבל מסמכים על הקבינט ולא מתקבלים מסמכים אתם לא מוציאים צו לחנות עצמה כמו שעשיתם לחנויות האחרות?

ברנור: כמו שאמרתי קודם, למיטב זיכרוני ממה שאני זוכר שלא נשמר התיעוד, זה אני זוכר

עו"ד חדד: תראה כורש, אני מקווה שאתה לא מזלזל בנו בכוונה, אתם תגלו שלא נשמר התיעוד או שהוא טבע בשיטפון גדול שלא היה ולא נברא רק אחרי שתחקרו את החנות אבל אני רואה שאת כל החנויות האחרון וויין וייז, י.ד. עסקים וכו' אתם קודם כל מוציאים צו, מגיעים מגישים את הצו ואז מקבלים או לא מקבלים חומר ואחר כך רק חוקרים.
זה מהלך הדברים הרגיל ב-י.ד. עסקים, בחינאווי, בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון, בכל המקומות וזה ביחס לחנויות שהיו לכם מסמכים.
אני רוצה שתסביר לי ביחס לחנות שאין לכם מסמכים אתם במקום להוציא צו לחנות ולרואה החשבון שלה אתם קוראים לקוקי והוא אומר לכם החומר טבע ומתקדמים קדימה בחיים. למה לא הוצאתם צו מראש?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר? מקרה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר. עכשיו, אתה ידעת שקוקי גרשוני מיודד עם הדס קליין? ידעת או לא ידעת?

ברנור: מיודד?

עו"ד חדד: כן, ידעת או לא ידעת?

ברנור: אני יודע שיש ביניהם קשר סביב החנות, טיב הידידות ביניהם לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר. אתה ידעת שהמוכרת עינב הייתה בת זוג של יונתן חסון?

ברנור: זה אני זוכר

עו"ד חדד: זה דבר שהטריד אותך, נתת עליו את הדעת העובדה שהם קרובים כולם, נפגשים באקראי לפני החקירות?

ברנור: לא זוכר על מה נתתי את הדעת.

עו"ד חדד: לא זוכר, בוא נמשיך. אתה יודע שהגרסאות לא תאמו, זאת אומרת באופן כללי זה נראה כמו תיאום, אתה יודע, לא מאוד מוצלח בין גרסאות כי באופן כללי ניסו לייצר איזושהי הרמוניה אבל כששאלו שאלות ספציפיות כל אחד מסר תשובה אחרת, זה דבר ששמת לב מה עינב אמרה? מה קוקי אמר, מה הדס אמרה?

ברנור: אני אמרתי את מה שאני זוכר מהמכלול של זה,

עו"ד חדד: אני אתן לך דוגמא בסדר?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אתן לך דוגמא על נושא אחד, עינב דיברה על רכישה של פרטגאס ובהיקה. קוקי דיבר על הרבה מאוד סוגי סיגרים שלא יכולים להתאים לאדם אחד וביניהם הוא זכר דווקא את הויידה מונטריי.
הדס דיברה בהתחלה על סיגרים דומיניקאניים, אתה הכרת את הפערים האלה בסוגי הסיגרים?

ברנור: הכל הונח בפני, סביר להניח שהכרתי, אני לא זוכר עכשיו.

עו"ד חדד: תגיד לי למה לא הצגת אף פעם למי מהנחקרים את הסוגייה הזאת פה בתוך הנחקרים הרלוונטיים לקבינט מה כל נחקר אחר אומר?
זאת אומרת, קוקי אתה אומר שרכשו הויידה מונטריי, הדס אומרת שזה היה דומיניקאניים, הדס את אומרת דומיניקאניים אבל עינב אומרת שזה פרטגאס ובהיקה, למה לא עשיתם את הפעולות האלה?

ברנור: לא זוכר למה אבל אם יש גרסה צריך לעמת או להציג את זה לאחר, כן.

עו"ד חדד: אתה יודע שגרשוני מסר הודעה שהיא הייתה מדהימה, אני אקריא לך אותה הוא אומר כך, אני לא האמנתי לה, הכוונה להדס, כי היא רכשה את הסיגרים.
פה זה מתחיל, שאלתי עבור מי היא רוכשת את הסיגרים? היא השיבה שזה עבור בעלה. אני לא האמנתי לה כי היא רכשה את הסיגרים מבלי לדרוש סוג מסוים של סיגר שמישהו אוהב וסמכה באופן עיוור על בני ועלי לגבי ההמלצה איזה סיגר לרכוש.
לציין שמדובר בהתנהגות חריגה ביותר למי שחובב סיגרים, חובבי סיגרים אוהבים סוג מסוים של סיגר או שניים, במיוחד שאותו הם מעדיפים על השאר, הדס רכשה עוד סוגים שונים של סיגרים מאלה שהזכרתי קודם כולל סיגרים מיוחדים שהם מהדורה מיוחדת ולעולם לא ביקשה ממני סוג מסוים של סיגר, היא אמרה לי פשוט שאבחר עבורה.

בשלב זה עוד התנגדות סרק של גילדין מהפרקליטות.

בהמשך:

עו"ד חדד: אני רק אסכם את זה, שהסיגרים שהדס ביקשה, שהדס אף פעם לא ביקשה סוג מסוים של סיגרים היא ביקשה שהוא יבחר באופן אלקלטי, אקראי, והוא היה נותן סוגים רבים של סיגרים להדס באופן שלא מתיישב עם זה שהיא קונה לאדם אחד סיגרים. אתה הכרת את זה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: זה לא העיר לך נורות אזהרה, אולי הטענה שכל הסיגרים מגיעים לנתניהו היא לא נכונה כי קונים כל כך הרבה סוגים של סיגרים והנה מגיע אליך איש מוכר סיגרים שאומר זה לא עובד, אין בן אדם שמעשן כל כך הרבה סוגי סיגרים, זה דבר שהטריד אותך במהלך החקירה?

ברנור: אני לא זוכר מה הטריד אותי באוקטובר 2017

עו"ד חדד: בוא נמשיך. תגיד לי, חוץ מהחקירה הזאת שקוקי נחקר, מר גרשוני נחקר על ידי דני יופה, אתה יודע שגם עידן אדירם חקר אותו נכון?

ברנור: אם זה מופיע בחומר אז חקר

עו"ד חדד: עידן אדירם אומר אני חקרתי אותו, בגלל זה אני זוכר, הוא אומר אני זוכר שגביתי הודעה מקוקי בפירוש. כן, אני זוכר שהוא סיפר לי או הרבה לספר לי על הבן שלו ופועלו והרבה דברים שלא קשורים לחקירה אז אני זוכר את זה, כן. הוא אומר שזו הודעה שהייתה במחשב, אתה יודע שעידן אדירם חקר את קוקי?

ברנור: אתה חושב שאני יכול לזכור מעדות של כל אחד מי נתן?

עו"ד חדד: אני שואל אותך אם אתה זוכר?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר. תראה עידן דיבר עם קוקי, אתה מודע לזה שהגרסה של קוקי הייתה שהרכישות בוצעו באשראי? נועה תראי את זה.

ברנור: כמו שאמרתי קודם אני זוכר כרטיס אשראי, זה אני זוכר, כן

עו"ד חדד: הגרסה של קוקי, את הגרסה של קוקי קודם, כיצד אז שילמה על הסיגרים? בכרטיס אשראי שלה. אתה רואה?

ברנור: נכון, כן

עו"ד חדד: בדקתם את זה?

ברנור: אם הוצאנו צו לכרטיס האשראי?

עו"ד חדד: כן

ברנור: למיטב זיכרוני לא

עו"ד חדד: למה?

ברנור: לא יודע להגיד

עו"ד חדד: אתה אומר לי שטבע בים, קוקי טבע בים על כל הנהלת החשבונות שלו, למה אתם לא מוציאים צו לכרטיס אשראי של הדס לקבל את הפירוט?

ברנור: לא זוכר להגיד

עו"ד חדד: כי בגרסה הראשונה שלה היה שזה היה מעט, פעם-פעמיים, היא בחקירה האחרונה שלה תגיד שזה חמישים או ארבעים ומשהו אלף שקל בשנה, בבית המשפט היא תגיד שזה כבר מאה אלף שקל בשנה, למה לא לעשות את הפעולה המינימאלית המתחייבת באמת, יחידת חקירות מפוארת כמו שלכם ודאי יודעת לעשות את זה, ראינו איך פעלתם במלון באמת בצורה יוצאת דופן, שבוע ידעתם את הכל, למה לא עשיתם את זה פה?

ברנור: כמו שאמרתי אני לא יכול להגיד לך את הסיבה באותה עת למה לא עשינו

עו"ד חדד: אתה מבין שזה רלוונטי לעשות את זה?

ברנור: זו פעולה נדרשת, כן

עו"ד חדד: נדרשת. אתה יודע שעידן אדירם עוד שואל את קוקי גרשוני, שואל את קוקי איך מופיעים חיובי האשראי אצל מי שרוכש אצלו בקבינט? והוא משיב לו ברינל אנד קו. אתה רואה?

ברנור: כן

עו"ד חדד: זאת אומרת אני מבין שזה נתון שרציתם לבדוק אותו אחרת למה להטריד את קוקי בטלפון להעיר אותו בשעה אחת עשרה ושתי דקות ולשאול אותו קוקי, איך מופיעים חיובי האשראי של הקבינט, למה לעשות את זה אם אתם לא מתכוונים להוציא את פירוט האשראי ולבדוק?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: זה ברור לך שזה לקראת בדיקה?

ברנור: אני לא זוכר את,

עו"ד חדד: יש לך הסבר אחר?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: טוב. תראה בשלב הזה אתם אמורים לדעת מהחומר שיש לכם שכל הספקים של מילצ'ן מקבלים תשלום בצורה מסודרת בהעברה בנקאית או בצ'ק נכון?

ברנור: לפי ה… בצ'ק, העברה בנקאית, כן.

עו"ד חדד: לא מזומן בשום צורה ואופן, אתם יודעים את זה, גם קוקי אומר לכם שהיא שילמה באשראי.

ברנור: עוד פעם אני זוכר גם מזומן אבל,

עו"ד חדד: תראה, איך אתה זוכר מזומן? מאיפה אתה זוכר מזומן?

ברנור: זה הזיכרון שלי.

עו"ד חדד: הזיכרון שלך? תראה את זה אתה יודע שאף אחת מהחנויות האחרות לא קיבלה מזומן? לפני הקבינט, אחרי הקבינט?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר? תראה אני עשיתי דבר מעניין, הלכתי, סיגרים קובניים יש יבואן אחד בארץ של סיגרים קובניים, דווידס, אתה מכיר את זה בטח?

ברנור: אם אתה אומר, אז כן

עו"ד חדד: אני אומר, כן, ואני ביקשתי מדווידס שיבדוק לי על הסיגרים שלנו בהיקה ופרטגאס כמה סיגרים בכלל רכשה החנות הזאת קבינט בשנים הרלוונטיות, 2012, 2013 ולא צריך להראות את זה, הוא לא מכיר את זה אבל אני אומר לך שהנתונים האובייקטיביים, זה כבר הוגש לכבודכם שהם או לא רכשו או רכשו קופסה אחת במהלך השנים הרלוונטיות.
זאת אומרת עוד נתון שמוכיח את הגרסה הראשונה של הדס לפני הניפוח שהכל היה מעט מאוד, אם בכלל?

ברנור: או שהוא רכש בדרך אחרת

עו"ד חדד: אין דרך אחרת לרכוש, יש יבואן אחד.

ברנור: אפשר לקבל דרך הדיוטי פרי או מקומות אחרים.

עו"ד חדד: תראה זה דבר מדהים, דרך הדיוטי פרי? סיגרים קובניים?

ברנור: יש כמה צורות להשיג סיגרים.

עו"ד חדד: זו השערה שלך?

ברנור: אני מעריך, כן

עו"ד חדד: אתה מעריך. תיכף אני אראה לך שעינב שוללת את זה כי אנחנו שאלנו אותה את זה פה בבית המשפט אבל ההשערה שלך היא מעניינת אותי. במקום לשער היית מוציא צו לחיובי אשראי של הדס רואה את החיובים, במקום לספר לנו את הסיפורים האלה?

ברנור: אתה שאלת לגבי הספקים, לגבי הכרטיס לא בוצע

עו"ד חדד: טוב, בוא נמשיך. אתה יודע שלאחר שקוקי ועינב נחקרים אתם מקבלים משרה שוחט את סרטי הקופה שלה, של הקופה הקטנה שמתעדים בדיוק מה נרכש במזומן?

ברנור: אני יודע,

עו"ד חדד: מה נרכש מהקבינט, לא רק,

ברנור: אני יודע שקיבלנו משרה ומהדס, מה בכל שלב קיבלנו? אני לא זוכר

עו"ד חדד: קיבלתם סרטי קופה שמתעדים את הרכישות בקבינט ומסרטי הקופה עולה שהקניות היו בהיקף קטן, קטנטן של 1,100 שקל, 2000 שקל, משהו כזה, זאת אומרת 6,000 שקל בשנה פחות או יותר.

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר? אתה יודע להגיד לי למה כשאתם מקבלים נתונים אובייקטיביים משרה שוחט על כמות הרכישות מהקבינט אתם לא קוראים לקוקי או לעינב ושואלים אותם איך זה מתיישב עם הנתונים שלכם?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: בסדר. גם הסוגים דרך אגב שבקבלות האלו מתאימים למה שהדס סיפרה בגרסה הראשונה לפני שהיא עברה את תהליך הניפוח, זה סיגרים קובניים מסוגים שונים, סליחה סיגרים דומיניקניים מסוגים שונים לא סיגרים קובניים, זה מתאים אפילו גם למה שקוקי אמר בהתחלה שקונים בלי יד מכוונת כל מיני סוגים,

ברנור: מה השאלה?

עו"ד חדד: אתה מכיר את זה?

ברנור: מה השאלה?

עו"ד חדד: האם אתה מכיר את זה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר, טוב, זה כמובן סותר לחלוטין את מה שכתוב בכתב האישום, סותר לחלוטין את הגרסה של קוקי. למה לא הוצאתם צו לרואה החשבון של קוקי?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר? תראה מה אתם כן עושים בשלב הזה, דרך אגב, זו אותה תקופה, אתם מוציאים צו לחנות בשם פורטו וינו, נועה את יכולה להעלות את זה? שהייתה שם רכישה אחת, זה יום אחרי שאתם מקבלים את סרטי הקופה, אתם מוציאים צו לחנות פורטו וינו ותראה לא רק שאתם מבקשים את המסמכים שבפורטו וינו אלא גם לרואה החשבון של פורטו וינו. יש לך הסבר עכשיו כשאני מראה לך למה פורטו וינו כן, למה גם ג'יימס ריצ'רדסון כן, אני אנסה לצמצם בשאלות, אבל קוקי לא?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא נשאר לכם אנרגיה חקירתית לבדוק את זה?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר. בסדר. את קוקי לא, הדס לא, יונתן לא, לשני לא.
תגיד לי כמדיניות של יאח"ה, כראש יאח"ה אם אתה שואל אדם אם יש לו מסמך והוא אומר לא, בזה אתה ממצה את הבדיקה שלך?
כלומר אם הוא אמר לא, בזה אתה, זה מספיק מבחינתך, הסתכמו בדיקותיך?

ברנור: מה זה מדיניות? יש צרכי חקירה, יש פעולות חקירה שצריך לעשות, עושים.

עו"ד חדד: זאת אומרת אם עסק שצריך לשמור מסמכים על פי דין אומר לך אין לי את המסמכים האלו אתם לא מבצעים עוד פעולות כדי לבדוק אם יש מסמכים אצל רואה החשבון וכו', לא עושים כלום?

ברנור: לא זוכר את זה ספציפית.

עו"ד חדד: לא זוכר. טוב. ב-10 לדצמבר קוראים להדס מציגים לה את החשבוניות של שרה שוחט, סליחה לא של שרה שוחט, מציגים לה שורה של חשבוניות, נועה את יכולה לשים את המזכר הזה?
אתה יודע להסביר לי מה זה האירוע הזה כשקוראים, תראה מה כתוב – היום הצגתי להדס קליין בחדרו של רפ"ק דני יופה את החשבוניות הבאות בהם מופיעים הסיגרים הבאים, ובסוף כתוב הדס אישרה כי הסיגרים המצוינים נרכשו עבור בנימין נתניהו?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: זו הנחיה שלך ככה לערוך חקירה להדס?

ברנור: עוד פעם הסברתי איך נעשים הפעולות אז זה הגיע אלי והעברתי אליהם, כן.

עו"ד חדד: שכך עושים חקירה להדס, לא הודעה מסודרת, שמציגים,  אנחנו רואים מה מציגים, איך היא עונה לכל שאלה כך עושים חקירה בחדר של דני יופה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר את זה. תראה עד לאותו רגע הדס מספרת על סוגי סיגרים מאוד ברורים, בהיקה ופרטגאס אם פתאום הולכים ועוברים תראה לכמה סוגים של סיגרים אתה לא חושב שאני כהגנה זכאי לקבל פירוט ביחס לשאלה למה היא אומרת שזה כן נרכש או לא נרכש עבור נתניהו?

ברנור: הציגו לה, תיעדו את זה, אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא תיעדו את זה, הציגו לה באופן כללי, לא תיעדו את זה.

ברנור: היא התייחסה לזה,

עו"ד חדד: אין פה התייחסות לזה, אין פה כלום, מה יש? שהדס אישרה שאילו סיגרים לבנימין נתניהו? אין פה אפילו חתימה של הדס.
מה זה אישרה את זה? אין פה כלום, אני לא יכול לדעת שום דבר, אני לא יכול להבין מה היא אמרה, האם לקח לה זמן להיזכר, האם בהתחלה היא אמרה שלא ואחר כך כן? אני לא יודע כלום נכון?

ברנור: זה הדרך שבחרו ועשו.

עו"ד חדד: זה הדרך שבחרו, בוא נתקדם. תראה, הדס אישרה את כל סוגי הסיגרים האלו שנתניהו מעשן סיגרים שונים ומשונים, לא חשבת שראוי לעמת את ראש הממשלה עם כל סוגי הסיגרים האלו, לשאול אותו אם הוא מעשן רומיאו מס' 1, רומיאו, רויי דה מונטריי, רויי אפיקור, רויי אפיקור, רנו פטיט ועוד 33 סוגים שמופיעים בכתב האישום?

ברנור: אני זוכר שראש הממשלה התייחס לסוגי הסיגרים שהוא מעשן.

עו"ד חדד: הוא דיבר ראש הממשלה על שני סוגים, אני שואל אותך, בכתב האישום יש 33 סוגים האם פעם הצגתם לראש הממשלה את רשימת הסוגים לשאול אותו אם הוא מעשן או לא?

ברנור: למיטב זיכרוני, לא.

עו"ד חדד: אתה מבין את החשיבות? כי אם ראש הממשלה לא מעשן את סוגי הסיגרים האלו והוא לא מעשן אותם אז סימן שמילצ'ן כן נותן סיגרים לאנשים אחרים כי הוא לא מעשן, זו סוגיה שהיא מאוד חשובה, למה לא לבדוק את זה עם ראש הממשלה?

ברנור: אני זוכר שראש הממשלה עישן מספר סוגים של סיגרים

עו"ד חדד: 33 סוגים?

ברנור: לא 33 אבל מספר

עו"ד חדד: אז אתה מבין את החשיבות של מה שאני אומר?

ברנור: לא הצגנו לו את זה

עו"ד חדד: לא הצגתם. איזה סוגים נתניהו אמר שהוא עישן? אין לך מושג.

ברנור: שלושה סוגים אם אני זוכר נכון

עו"ד חדד: שלושה סוגים, נגיד, אז יש 33 פתאום אז אתה לא מבין שמילצ'ן כן קונה סיגרים עבור אנשים אחרים אם פתאום יש 33 סוגים?

ברנור: מילצ'ן קנה סיגרים, רוב הסיגרים לפי הגרסה של מילצ'ן והדס עברו למר נתניהו

עו"ד חדד: לפי הגרסה של הדס, מילצ'ן לא אמר את זה מעולם

ברנור: טוב

השופט בר-עם: מילצ'ן אמר שרוב הסיגרים עברו למר נתניהו? מילצ'ן אמר את זה?

ברנור: מילצ'ן אמר את הכמות ואחר כך הדס היא זו שתיתן לכם את הפירוט המלא.

השופט בר-עם: אז זה הדס?

ברנור: הדס, נכון

השופט בר-עם: אני חזרתי ושאלתי את אדוני גם אתמול אם יש עדויות או ראיות חיצוניות אובייקטיביות שתומכות בגרסה של הדס, זאת אומרת, זה הכל הדס, הדס, הדס, הדס.

ברנור: הגרעין זה הדס,

השופט בר-עם: לא רק הגרעין, הגרעין זה אפלולית, זה הכל

ברנור: זה גם השלד ולזה יונתן, שני, מילצ'ן, גם ראש הממשלה שמאשר קבלה ובקשות, כן.

עו"ד חדד: תראה, אנחנו שאלנו את רואי החשבון שהגיעו לפה לבית המשפט, סליחה, אתם שאלתם אותם, סליחה, אתם שאלתם ב-15 בינואר, שרה שוחט הגיעה אליכם לחקירה ואתם שואלים אותה על קוקי והקבינט, עכשיו תזכור זה כבר סכומים אחרי הניפוחים זה סכומים משמעותיים ושואלים אותה אם היא מכירה את הקניות האלו במזומן מחנות הקבינט? היא אומרת אני פעם ראשונה שומעת על זה, אני אבדוק אם יש תיעוד.
שואלים אותה האם מוכר לך השם יעקב גרשוני מחנות הקבינט? לא, לא זוכרת שנתקלתי בשם הזה. זאת אומרת זו שרה שוחט, ואחר כך אתם מזמינים את כל רואי החשבון ביום אחד מרוכז, 15 בינואר 2018 ואתם שואלים אותם שאלה אחת למעשה, שאלה קבועה, האם ידוע לך על הרכישות במזומן שהתבצעו בחנות הקבינט? האם מוכר לך השם יעקב גרשוני מחנות הקבינט? בסדר? את זה אתם שואלים את רואה חשבון ישראל אמינוף, את רואה חשבון ראם גור, את מנהלת החשבונות מרגלית ממן ורואה חשבון נוסף אליהו ענבר. כולם עונים כאחד לא, לא, השם לא זכור לי, לא, לא, לא, לא, לא.
עכשיו השאלה שלי מה אתה כראש היחידה עושה כשאתה מגלה שהסיפור של הדס על הקבינט שסותר סיפור קודם של הדס על הקבינט נסתר על ידי רואי החשבון? האם אתה עושה משהו?

ברנור: אני לא זוכר מה עשיתי.

עו"ד חדד: לא זוכר. האם אתה ידעת למה ארנון מילצ'ן משתמש ברואי החשבון שלו, מנהלי החשבונות עבור ההוצאות האישיות שלו?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: אני אומר לך שהוא עשה את זה כי הוא רצה שיהיה תיעוד לכל ההוצאות שלו נכון?

ברנור: אני יודע שהוא ביקש טבלה מדוקדקת ושיביאו את זה לפניו. את זה אני זוכר

עו"ד חדד: תגיד, לא הטרידה אתכם העובדה, שוב, הטבלה מדוקדקת, אין את ההוצאות האלו? אין קבינט? זה לא הטריד אתכם?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר? אני מתקדם. אתה רואה שזה תווית חוזרת כן? כמו שהדס בהתחלה נחקרה מסרה גרסה אחת על השמפניות ואחר כך הפכה את זה למשהו שהוא הכל לנתניהו למרות שזה סותר את הגרסה הראשונה גם כאן היא התחילה בזה שקבינט זה משהו מצומצם, פעם-פעמיים והפך להיות מונסטר ואמרתי לך המונסטר הזה התגבר עד שזה הגיע לבית המשפט וזה הפך למאה אלף שקל בשנה.
עכשיו, אתה יודע שהתזה הזאת, הבעיה הזאת שאין לכם תיעוד, אין לכם שום קבלה זה לא מופיע בטבלאות של מילצ'ן זה גרם להדס לסתור את מה שהיא אמרה מקודם ופתאום התפתחה לה התזה של המזומן, אתה מכיר את התזה הזו של המזומן?

ברנור: לא

עו"ד חדד: תראה, בהודעה של הדס כששואלים אותה איך משלמים על קופסאות סיגרים? היא אומרת בהעברות בנקאיות. היא אומרת ככה, שואלים אותה, זו פעם ראשונה 5 בדצמבר היכן רוכשים את הסיגרים? היא מספרת בחנות הזו, בעבר הסיגרים נרכשו בחנות שנקראה הקבינט בהרצליה פיתוח, שים לב, ב-5 בדצמבר.
שאלה – כיצד משלמים בעבור קופסאות הסיגרים? תשובה – בהעברות בנקאיות כנ"ל.
אתה ידעת שהתשובה הראשונה של הדס על חנות הקבינט היא שמשלמים בהעברות בנקאיות?

ברנור: אני לא יכול להגיד לך מה ידעתי בנקודת הזמן, היו כמה צורות של תשלום, אחד מהם זה גם היה אני זוכר מזומן.

עו"ד חדד: לא, לא היה, לא נכון.

ברנור: אמרתי קודם אחד הדברים שאמרתי שזה מה שאני זוכר

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »