יומן הבוקר
כורש ברנור, שלמה פילבר (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 39! ברנור נכנס לפתע לחקירת שלמה פילבר ותוך צרחות וצעקות מאשים אותו בלי ראיות שניסה לסדר ג'יימס פאקר רב כדי שיחפף בגיור. ברנור: מותר לי לשאול שאלות... בוא לא ניתמם. עו"ד חדד: נקודת המוצא שלכם בתיק היא מפחידה ומטרידה אותי באמת, זה לא ראיית מנהרה, זה משהו אחר לגמרי. הייתי אומר זדון

כתבה מס' 39 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אני עובר לחקירה של פילבר. דיברנו כבר על החקירה שלו בינואר 2017 אתה זוכר? עם התצהיר המוזר?

ברנור: כן כן

עו"ד חדד: בחקירה הבאה שלו מ-19 ביוני פילבר התייחס לתחושות שלו מהחקירה הראשונה אני רוצה להראות לך ותגיד לי אם הכרת את זה.
דיברנו על זה בפעם הקודמת, זה ת/600 עמוד 6, דיברנו על זה בפעם הקודמת באריכות כאילו, עזוב אותו כבר, שאני חושב שמה שעושים לו, הכוונה לראש הממשלה, זה כאילו בעבר, מי זה אותו? את נתניהו, במסרקות, סורקים במסרקות של ברזל, זה מה שאני רואה בשנתיים האחרונות בשירות המדינה מול מה שאני יודע בוודאות שאני עושה או לא עושה. אתה הכרת את הדברים האלה של פילבר?

ברנור: אני קראתי את החומרים, כן.

עו"ד חדד: תראה כשאני הצגתי לפילבר את הדברים פה בבית המשפט אז שאלתי אותו, הוא אומר, שאלתי אותו זו הייתה התחושה שלך לאור מה שחוקרים אותך? הוא אומר – כן, אני אמרתי שאת נתניהו סורקים במסרקות ברזל, מחפשים אותו ברמת המיקרון במיקרוסקופ אלקטרוני, הוא אומר דיברתי על כמה ישבו עלי בניסיון למצוא משהו, גם מבקר המדינה, גם עיתונאים.
שאלה – הכל כדי לאתר, להפיל, לתפוס אותו? רק כדי להפליל את נתניהו, כן, אני לא עניינתי אותם יותר מדי.
זה מה אומר פילבר לפני שהוא הופך להיות עד מדינה, לפני שהוא מסתבך בעניינים האישיים שלו, זו התחושה שלו בשלב הזה וראינו פה, לא נחזור ליום החקירה השני שלך על איך אתם שואלים עדים ביחס לכל דבר פסול או לא חוקי שביצע נתניהו.
אני רוצה לעבור איתך לחקירה השלישית של פילבר, בחקירה הזאת פילבר כבר נחקר בתיק בזק-YES ברשות ניירות ערך, אפילו יש אמירה, הודעה שיש המלצה להגיש כתב אישום נגדו ואז אתם מושכים אותו לחקירה בתיק 1000 ו-2000 נכון? מבקשים ממנו להגיע לחקירה בתיק 1000 ו-2000?

ברנור: כן, כמנכ"ל משרד התקשורת

עו"ד חדד: כמנכ"ל משרד התקשורת, ואתה נכנס לחקירה באמצע, אתה זוכר את זה?

ברנור: אני זוכר, כן.

עו"ד חדד: למה נכנסת באמצע? אם אתה זוכר?

ברנור: אני הייתי בחדר, קודם כל הגעתי לחקירה הזאת כי היה לי חשוב ככל הנראה,

עו"ד חדד: לא, לא ככל הנראה, זיכרון

ברנור: אני זוכר, כן

עו"ד חדד: אז תגיד אני זוכר

ברנור: מילצ'ן התייחס לפילבר כנושא כליו של מר נתניהו שיעשה עבורו הכל

עו"ד חדד: מילצ'ן אמר את זה?

ברנור: כן. כן ולכן באתי לראות

עו"ד חדד: אני שואל את עצמי מאיפה אתה מביא את הטקסטים האלה?

ברנור: זה מה שאני זוכר.

עו"ד חדד: זה מה שאתה זוכר?

ברנור: כן, והוא יצחצח את הנעליים גם לאיזה גברת

עו"ד חדד: יצחצח את הנעליים?

ברנור: כן, תקרא את התמליל

עו"ד חדד: אני קראתי את התמליל

ברנור: אז תקרא עוד פעם.

עו"ד חדד: אני אקרא עוד פעם

ברנור: ואני נכנסתי לשמה אחרי שראיתי בחדר בקרה ובאמת התרשמתי שזה באמת נושא כלים של מר נתניהו.

עו"ד חדד: נושא כלים של מר נתניהו?

ברנור: כן

עו"ד חדד: תראה, פילבר אמר שכשאתה נכנס לחדר, תיכף נראה, אתה יודע אתה מספר נושא כלים, מצחצח נעליים, תיכף נראה מה אתה עשית, בוא נראה מה עשית לפילבר, מנכ"ל משרד ממשלתי.
הוא אומר פילבר שבתיק הזה שלנו כשאתה נכנסת, כשכורש נכנס זה כשרוצים לעשות איתך משהו יותר מזה וזה שיטה שאמורה להלחיץ אותו ולהפעיל עליו לחץ.
אתה מסכים עם האמירה הזאת שלו? שרצית להפעיל לחץ על פילבר?

ברנור: פילבר זומן לביקור בית נוסף בביתו של פאקר ונשאל שם שאלות שמשרת ציבור, מנכ"ל משרד התקשורת לא אמור להתעסק בהם, אז בוא לא ניתמם כן? הוא נשלח על ידי מר נתניהו לשם.

עו"ד חדד: השאלות זה מה? אתה זוכר?

ברנור: אחד מהם זה גם נושא של גיור לצורך העניין, מה בין גיור למנכ"ל משרד התקשורת? אני לא יודע, עבור מי הגיור? עבור מר פאקר שיושב שם במצב מציאות בכלל לא בהכרה והוא מנכ"ל משרד התקשורת מתבקש לטפל בגיור של מר פאקר.

עו"ד חדד: הוא מתבקש לטפל בגיור?

ברנור: או נשאל שאלות על גיור, בוא לא ניתמם, הוא לא הוזמן לאיזה חוג בית בנושא גיור

עו"ד חדד: נקודת המוצא שלכם בתיק היא מפחידה ומטרידה אותי באמת, זה לא ראיית מנהרה, זה משהו אחר לגמרי. הייתי אומר זדון אבל אני לא רוצה לומר את זה

ברנור: משרת ציבור כשמגיע מנכ"ל התקשורת לשיחת חולין

עו"ד חדד: המפגש שלי איתך באמת משאיר אותי, אם לפני כן חשבתי שיש פה חקירת מנהרה כי ככה פעלתם פתאום אני שומע את התשובות שלך על שיחת חולין תמה שמסבירים לכם שזו שיחת חולין תמה כשמחכים למישהו אחר, אז פאקר שואל גיור את פילבר כי יש לו כיפה על הראש אז הוא שאל אותו כי הוא חשב שאם יש לו כיפה אולי הוא יודע לענות משהו בנושא הזה ותראה את התשובות שלך, זה מלמד אותי על דברים אחרים לגמרי.
בוא נראה איך אתה נכנס לחדר חקירות, נעשה את זה מאוד קצר. נועה את יכולה להראות רק את החלק הקטנטן הזה? כן, להראות את זה. אתה יודע מה? אני אקריא כי אני רואה שנועה ייקח זמן עד שתמצא.
הוא ביקש ממך, זה אתה שואל, הוא ביקש ממך דרך קלה לגייר אותו? מומו – הוא לא ביקש, אז מה אתה מסדר לו רב? לא. אז מה? אתה שואל. סתם, הוא לא אמר לך, ואז אתה אומר, מה הוא יכול לפתוח הדס לדעת איך מגיירים בישראל.
למה הוא רצה? מה הוא צריך ממך? פילבר שואל אותך באמת בחוסר אונים, מה? למה הוא רצה לגייר, הוא אומר לך אין לי מושג, לא יודע. ביקש ממך איזה רב? לא, לא. שיסדר לך לחפף את ההליך? זה מה שאתה שואל אותו, הוא אומר, לא. תסתכל עלי בעיניים. לא? אתה אומר לפילבר, אני אומר לך לא. לא ביקש ממך לחפף? למה אתה צריך את זה.
תגיד לי היו לך איזה ראיות אינדיקציות בעולם משהו שלימד שפאקר רצה לחפף את התהליך או שפילבר היה אמור לחפף את התהליך של הגיור עבור פאקר? בתור מנכ"ל משרד התקשורת? מילא מנכ"ל שירותי דת, מנכ"ל משרד הפנים, יש לך משהו להגיד לי בנושא הזה, איזושהי אינדיקציה שהייתה לך בנושא הזה?

ברנור: בוא לא ניתמם

עו"ד חדד: אה, בוא לא ניתמם

ברנור: הסיטואציה הזויה, אתה רוצה את התשובה שלי? סיטואציה הזויה, מנכ"ל משרד התקשורת לא מגיע סתם לביקור בית אצל מר פאקר שבוחן המציאות שלו, לא להרחיב, תלוש לגמרי

עו"ד חדד: תלוש לגמרי?

ברנור: ומתבקש, כן, ומתבקש לשאלות על גיור כשלמר פאקר יש אינטרס להיות דרכון ואזרח ישראלי, הוא לא סתם נשאל את השאלות האלה.

עו"ד חדד: טוב, בוא נמשיך, בוא נראה מה אתה עושה, לא ביקש ממך לחפף את, למה צריך אותך? הוא אומר – אי אפשר לעשות את זה. גיסי היה ראש מנהל. אפשר אתה אומר לו, אפשר אם משלמים לאיזה רב, אפשר. היו לך אינדיקציות לזה שרוצים לתת שוחד לאיזשהו רב?

ברנור: מותר לי לשאול שאלות.

עו"ד חדד: מותר לך לשאול שאלות?

ברנור: כן

עו"ד חדד: את מנכ"ל משרד התקשורת?

ברנור: זה בדיוק העניין, מה בין משרד התקשורת לבין שאלות על גיור?

השופט שחם: נדמה לי מר חדד שהנקודה הספציפית הזאת הובנה

עו"ד חדד: יש עוד, יש עוד כבודכם, יש עוד

השופט שחם: בנושא הגיור?

עו"ד חדד: לא אמרתי שאני אקריא, אני רק אומר לכבודכם, יש עוד המון

השופט שחם: מאה אחוז

עו"ד חדד: המון, המון, המון, צרחות וצעקות.

השופט שחם: הנקודה הובנה, צרחות וצעקות לא צריך לשים, כבר היה אחד או שניים.

עו"ד חדד: לא כבודכם, אני מדלג רק שהפרוטוקול ישקף. זה אירוע שיש לו התחלה אבל אין לו סוף, אין לו ראיות אבל בסך הכל,

השופט שחם: טוב,

עו"ד חדד: זהו. אני גם לא אקריא את מה שפילבר אמר פה כשהקראתי לו את הדבר הביזארי הזה לשיטתנו.
אני מדלג על המון המון המון המון קטעים כאלו, נורא נורא משונים, באמת, רק שהפרוטוקול ישקף

השופט שחם: יש לנו אילוסטרציה של הדברים, אפשר להתקדם

עו"ד חדד: יש דברים אדוני שאילוסטרציה לא מספיקה אבל אנחנו רוצים להתקדם.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »