יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי), רוני אלשיך (ויקיפדיה)
תיק תפירה, תיק ברנור, פרק 45! עו"ד חדד: אמנון אברמוביץ' טען שרוני אלשייך קורא את כל העדויות מילה במילה והוא מנחה את המשטרה איך לתשאל. ברנור: לא קיבלתי ממנו הנחיות, לא העברתי לו עדויות ותמלילים

כתבה מס' 45 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: תראה, אומר למשל העיתונאי אמנון אברמוביץ' ב-2 בספטמבר 2017 – אני יכול לומר לך שרוני אלשייך עושה שם עבודה מעולה, הוא קורא את כל העדויות מילה במילה בסדר?
גם שים לב למילים מילה במילה, הוא מומחה לתשאול מהשב"כ הוא מנחה את המשטרה איך לתשאל, הוא מנחה ומדריך אותם. זה נכון?

ברנור: אותי לא הדריכו.

עו"ד חדד: הוא הנחה לתשאל, הוא קורא מילה במילה?

ברנור: אני גם מבין בתשאול, לא קיבלתי הנחיה

עו"ד חדד: מהשב"כ אבל, פה יש מישהו מהשב"כ

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא לא קיבל הנחיות.

עו"ד חדד: בסדר. תראה, אני אגיד לך מה מפתיע אותי, אמנון אברמוביץ' אומר את הדברים בספטמבר 2017, אלשייך בינואר 2018 ילך להתראיין אצל הגברת אילנה דיין.
אמרנו מילה במילה, אתה זוכר שזה מה שאמר אמנון אברמוביץ' וכשהוא התראיין בינואר 2018 יש את הטקסט הבא, דיין אומרת זה ברמה שאתה מקבל את חומרי החקירה בדרך כלל בסמוך? ואז רוני אלשייך אומר, מכיר כל מילה. דיין אומרת של כל עדות? אלשייך, כל מילה. אתה רואה ממש כמו שאמנון אברמוביץ' יודע לספר בספטמבר.
השאלה שלי אם המפכ"ל היה מעורב ברמה הזאת בחקירות כמו שאמנון חזה מראש שאלשייך יגיד פעם בראיון שלו לאילנה דיין?

ברנור: מפכ"ל לא מעורב בהנחיות אופרטיביות, הוא מקבל סקירה על תיקים כאלה ותיקים אחרים,

השופט בר-עם: הוא עובר על הראיות? הוא עובר על החקירות?

ברנור: אני לא העברתי למפכ"ל הודעות ותמלילים

עו"ד חדד: טוב, נשאל את מני (יצחקי), בסדר. תראה, אני אגיד לך למה אני שואל, מעבר לשאלה אם הוא נתן לכם הנחיות לשאול בהתאם לשיטות שהוא הביא מהשב"כ וכל מיני הדברים המעולים שאמנון אברמוביץ' אמר שהוא עשה וידע להגיד בדיוק את המילה, כל מילה.
דובי אייכנוולד סיפר כאן בבית המשפט שבחודש פברואר 2017 אתה יודע מי זה דובי אייכנוולד? אתה זוכר אותו?

ברנור: כן

עו"ד חדד: כן. שבחודש פברואר 2017 היה מבקר מפתיע בבית ידיעות אחרונות, אתה יודע על מי מדובר?

ברנור: לא

עו"ד חדד: המפכ"ל אלשייך הגיע לסיור, לשיחות רקע בידיעות אחרונות בפברואר 2017 אתה מכיר את הדברים האלה נכון?

ברנור: לא. אין לי מושג

עו"ד חדד: לא ידעת שהמפכ"ל שלך, מי שמכיר כל מילה

השופט שחם: הוא לא ידע, אדוני שאל והוא השיב

עו"ד חדד: לא, זה התפרסם בכל פינה

השופט שחם: אבל שאלת, הוא השיב

עו"ד חדד: רגע, עוד שאלה אחת. עוד שאלת פקפוק אחת, זה הכל, אם כבודכם רואה כמה אני מהר אני עובר, שאלת פקפוק קטנה.

ברנור: פקפק

עו"ד חדד: זאת אומרת אתה חוקר את ידיעות אחרונות, את נוני מוזס ביחס לעניינים שקשורים לידיעות אחרונות, תיכף נרחיב בזה מעט אולי את הדיבור, המפכ"ל שלך, המפקד שלך בישיבות הסטטוס מגיע לביקור בידיעות אחרונות לשיחת רקע, מספר לנו דובי אייכנוולד שזה נועד כדי שהמפכ"ל יקבל סיקור חיובי בידיעות אחרונות ואתה לא מודע לזה?

ברנור: אמרתי לך אין לי מושג על מה אתה מדבר

עו"ד חדד: בסדר, אני עדיין לא מאמין אבל סיימתי

ברנור: טוב

עו"ד חדד: תגיד לי, יכול להיות שיש קשר בין המעורבות של אלשייך העובדה שהוא מגיע לביקורים בידיעות אחרונות לקבל סיקור חיובי לבין העובדה שלא מימשתם צווי חיפוש (לנוני מוזס ולידיעות אחרונות)?

השופטת פרידמן-פלדמן: איך הוא יכול לדעת?

עו"ד חדד: אם אתה יודע?

ברנור: לא

ברנור: אתה פעם ראשונה

השופטת פרידמן-פלדמן: מר חדד הפקפוק מתמשך

עו"ד חדד: לא, הפקפוק נגמר גברתי, זהו

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »