יומן הבוקר
עו"ד דוד שמרון (צילום: אלי ציפורי)
הפצצה של מקורב נתניהו!!! עו"ד דוד שמרון: הציעו לי להיות עד מדינה נגד נתניהו בתיק הצוללות, המטרה הייתה – ראשו של נתניהו. הפרקליטות הילכה עליי אימים, נחקרתי בעקבות כתבה של רביב דרוקר, עד היום קוראים לי בוגד

היום השני של עדות עו"ד דוד שמרון היה דרמטי במיוחד וכמובן שכל השופרות, שגדשו שלשום את אולם הדיונים, נעלמו אתמול, שזה כולל בעיקר את דליפמן ואת תמר אלמוג מתאגיד השידור על חשבוננו.

בחרתי להתמקד היום בפצצה שהטיל שמרון בתיק הצוללות שם ניסו לגייס אותו כעד מדינה נגד נתניהו.

***

צריך להבין את הטירוף ואת הפיגוע החמור בדמוקרטיה: המשטרה בגיבוי הפרקליטות (ליאת בן ארי) ניסתה לגייס את מקורבו ואיש סודו של נתניהו לעד מדינה בתיק שבו, לפחות באופן רשמי, הוא לא היה כלל חשוד. כלומר, נעשה פה משהו עברייני, לא חוקי – ולא בפעם הראשונה.

בימים הקרובים אחזור לנושאים אחרים בעדות שמרון כמו ניגודי העניינים שהומצאו לנתניהו והשיחות עם מוזס.

עו"ד חדד: משך עשרות שנים שימשת כעו"ד של נתניהו

שמרון: כן, לא של ראש הממשלה כראש ממשלה

עו"ד חדד: היית יותר מעו"ד המייעץ לו בתחום המשפט. הייתה גם הפסקה בקשר. היית גם יועץ בעניינים משפטיים לראש הממשלה?

שמרון: בהחלט כן

עו"ד חדד: ראש הממשלה היה מתייעץ איתך פוליטית, בעניינים קואליציוניים.

שמרון: גם קואליציוניים, גם מפלגתיים ובכל דבר הקשור לזירה הפוליטית, היה לנו קשר מאוד מאוד הדוק

עו"ד חדד: מו"מ קואליציוני, הובלת, ישבת עם שרים וח"כ

שמרון: היו שני מו"מ קואליציוניים שאני הייתי אחראי להצלחתם. 2013 ו-2015 לוקח לעצמי הקרדיט. הובלתי להצלחתם. היו גם מו"מ שלא הבשילו בסוף. מאוד מהותיים וחבל.

עו"ד חדד: ייעצת לרוה"מ לאורך השנים

שמרון: כן

עו"ד חדד: היית לצידו, סייעת, בעניינים תקשורתיים

שמרון: בהחלט

עו"ד חדד: יש לך היכרות עמוקה עם התנהלות של רוה"מ למי פונה, בעלים של גופי תקשורת מובילים, ראית זאת לאורך כל השנים בזמנו?

שמרון: כן

עו"ד חדד: חווית את הקשר ביניכם בצורה דומה? רוה"מ אמר – שמעריך מאוד דעתו של שמרון, שיקול דעת, ראייה מפוקחת, ידע משפטי מורחב, להתייעץ איתו זה דבר שגרתי, הסכמים קואליציוניים התייעץ איתך בחקיקה בכנסת

שמרון: בדרך כלל הייעוץ הוא ביוזמתו ולפעמים גם ביוזמתי כשחשבתי שראוי

עו"ד חדד: לגבי פאקר וידיעות אחרונות היה מתייעץ איתך. אמר שזה לא דבר חריג להתייעץ איתך, כמו רכישת ידיעות אחרונות?

שמרון: ברמה הכללית כן.

עו"ד חדד: בכל הקשור למו"מ זה אתה. חששות ופלילי רוה"מ התייעץ עם ויינרוט

שמרון: הוא היה מדבר אתי ואני אמרתי לו שידבר עם ויינרוט כי הוא מומחה בעניין

עו"ד חדד: אם היה עניין של פן ציבורי זה אתה. אבל אם היה אבק של חששות יתר בפלילי אז אתה אומר לרוה"מ ללכת לוויינרוט

שמרון כן. זה תיאור מדויק.

עו"ד חדד: אשר לי בבקשה שבנושאים משפטיים רוה"מ זהיר מאוד

שמרון: אכן

עו"ד חדד: אם היה חשש על משהו לא תקין או לא חוקי, או כאלה שהתבררו בדיעבד כשטויות היה מתייעץ איתך ועם ויינרוט על פלילי?

שמרון: כן

עו"ד חדד: זה האדם וכך חווית אותו לאורך כל הדרך?

שמרון: מדוייק

עו"ד חדד: השגרה שהייתה בתקשורת בינך לבין רוה"מ זה שהיו מתקשרים מהלשכה.

שמרון: שאלו אם אני ליד קווי או נייד. אמרתי שאני נייד. ואז מדבר אתי – דוד אתה יכול לבוא

עו"ד חדד: הוציאו צווים לנתן אשל ואח"כ האזנה למספר הקווי של נתן אשל. טענתי שמבחינתך בחוויה שלך רוה"מ רוצה לדבר איתך, הוא מחפש טלפון קווי?

בשלב זה אלון גילדין מהפרקליטות מתנגד אבל השופטים מאשרים את השאלה.

עו"ד חדד: כאשר רוה"מ מחייג השאלה הראשונה היא "דוד אתה ליד טלפון קווי"

שמרון: נכון

עו"ד חדד: גם בשיחה נטולת חשיבות

שמרון: לגמרי. מקרים יחידים שהיו לי שיחות עם נייד היו כשהייתי בחו"ל. שם אין לי קווי. אז היה שואל: מתי חוזר ארצה?

עו"ד חדד: זו השיטה שלו?

שמרון: כך היה תמיד.

עו"ד חדד: מבלי להיכנס לתוכן. אשר לי שרוה"מ נותן כינוי לאנשים?

שמרון: בהחלט כן, זה סוג של צורת דיבור כזו , השמן , הרזה, גבוה, מפוזר.

עו"ד חדד: דיברנו על קשר מקצועי, משפחה, הקשר הזה נפסק בשל חקירות של תיק 3000

שמרון: כשאומרים הקשר נפסק יש לזה שני סוגי דברים. אינטנסיביות של הקשר ממהירות 120 קמ"ש לבלימה. בהתחלה 5 קמ"ש ואחרי תקופה 0. זה ברמה הפרקטית דיבור, קשר וכו'. אני לא מרגיש ברמה הבינאישית לחדש מעת לעת או פעם בשנה, לא מרגיש הקרנה של קור, לא מרגיש נתק אבל אין שום קשר מקצועי

עו"ד חדד: הקשר ביניכם הוא בעקבות פרסום…

שמרון: דרוקר בעניין הצוללות, זה דבר שהיה צריך ונכון לעשות זאת (הניתוק של הקשר עקבות החקירה).

עו"ד חדד: האירוע פרשת 3000 גבתה מחיר אישי. רוצה לתת רקע לחקירות שלו בתיקים שלנו זה דבר קריטי. חשוב לדעת מה נעשה כדי ששומרון יפליל את רוה"מ בכל התיקים כולל שלנו. נעשה זאת בזהירות מתבקשת. אנו רוצים להאיר ולשאול שאלות

גילדין (כצפוי מתנגד): מתנגדים לקו חקירה נגדית בתיק 3000. ניתן לשאול בהקשרים שעלו והיבטים בתיק. היה חוקר ששאל על תיק המתנות שאלות אחרות: בית משפט לא התיר. זה לא הופך את העד והשאלות לרלבנטיות. אם יהיה צורך נפריך את הטענות אם יש פגם. נביא עדים וכל החומר.

עו"ד חדד: מה הלחץ? מה קרה? צחי חבקין חקר את העד בתיק 1000, 4000 ו-3000 הכל באותם הזמנים. גם את דוד שרן חקרו, שתיק 4000 משפיע על 3000. כאן באים לייצר פאניקה מאולצת.

השופטים מאשרים להמשיך.

עו"ד חדד: אשר לי שאירועים של תיק 3000 בהחלט השפיעו על האופן שבו השבת בחקירות האחרות?

שמרון: אני לא הפסיכולוג של עצמי. סמיכות אירועים ומקום שבו נערכו החקירות והעובדה שמדובר באותם החוקרים, למרות שאומרים לך אתה נחקר כעד באזהרה יש לזה השפעה אין ספק. התאריכים היו סמוכים מאוד.

עו"ד חדד: אחד בתוך השני?

שמרון: כן

עו"ד חדד: פרשת 3000 באה לעולם מדרוקר.

שמרון: כן

עו"ד חדד: אתה נחקר כחשוד בתיק. מודיעים בפברואר שאתה נחקר כחשוד. יש פרסומים בפברואר 2017 ואתה נחקר על פרשת הצוללות. אתה נחקר לראשונה בתיק שלנו 2000 במרץ 2017 אתה נחקר כחשוד בתיק הצוללות ביולי 2014, 2018 נחקרת במקביל על שתי הפרשות?

שמרון: כן.

עו"ד חדד: מה השפיע על מה? אין ספק שיש השפעה בין התיקים?

שמרון: כן

עו"ד חדד: אמרת שחבקין אמר לך בתיק 4000 ביום 10/7/18 תחילת החקירה אומר לך – כמו שאנו מכירים רק בלי אזהרה הפעם. עשה לך רפרנס על תיק 3000. אלא אם תגיד דברים, אז האקדח על השולחן. וזה יכול להיות חקירה באזהרה.

שמרון: בהחלט כן

עו"ד חדד: כשזומנת לחקירה, מתוך החקירה – אתה מוזמן לחקירה בתיק 2000 ביום 20/3/17 אתה אומר פרשת 3000? אומר לך זה לא שלנו אנו לא מטפלים. גם אתה מתבלבל בין התיקים. אתה שואל 3000? 2000?

שמרון: במודעות שלי במרץ הענן על ראשי, נובעת מכתבה של דרוקר והעובדה שנפתחת בדיקה מייד אחר כך. מכל מקום פברואר 2017 מפורסם שאני אחקר כחשוד ב-3000 ואחר כך אני מוזמן בנושא הזה במרץ על תיק 2000. עננה מעל הראש זה 3000. הסוף היה ברור לי מהתחלה.

עו"ד חדד: אשר לי שמאותו רגע אתה במחול שדים אינסופי בסוף הוחלט שהכל נסגר.

שמרון: כן, בהתחלה נסגר התיק העיקרי – כלי השיט, צוללות נסגר על ידי הפרקליטות. היו עוד שני עניינים שבעיני תכליתן הייתה להלך עליי אימים. הלבנת הון נסגר על ידי הפרקליטות. הזנב, היה פרשת הלבנת הון שנגמרה בעקבות שימוע מוצלח שאתה ועו"ד מילשטיין הופעתם (חדד ייצג אותו בתיק). שם העניין הסתיים. בין הרגע שבו היה ברור שהעניין הסתיים והייתה הודעה שהעניין הסתיים על ידי מחוז כלכלה, עברה שנה שזה היה תלוי באוויר.

עו"ד חדד: בוגי טען טענות מרושעות וזכית בתביעת הדיבה

שמרון: נכון

עו"ד חדד: אשר לי בבקשה שבמסגרת הסאגה הקשה, אתה שילמת מחירים קשים, משפחתיים, אישיים

שמרון: לדאבוני זה עשה לי שינוי ובמשפחה נזק גדול. ירקו לי בתחנת דלק. קוראים לי עד היום בוגד. התנפלו עלי במסעדה בת"א, פרסמו סרטון בפייסבוק עברתי חוויות לא נעימות.

עו"ד חדד: בכל החקירות האלו, וגם 3000, 1000 ו-4000 התחושה היייתה, ממה שאתה מבין מהחוקרים, הייתה מטרה "הראש של רוה"מ".

שמרון: כן. היה ברור לי במהלך הדרך. זה אפילו הזדמנות שנאמר לי על ידי קצין בכיר מאוד, מוטי לוי.

עו"ד חדד: קצין משטרה בכיר, תת ניצב מוטי לוי (לימים, ניצב מוטי לוי ראש להב הפורש) מגיע אליך ומבקש להפוך אותך לעד מדינה נגד ראש הממשלה בכל הסוגיות של ראש הממשלה?

שמרון: כן

כצפוי הפרקליטות מתנגדת ומנסים להסתיר את האמת באמצעות נפנוף בטענת ה"חיסיון"

גילדין: יש שאלה בנוגע למגעים של עד מדינה של אדם בתיק אחר. יש פה שיקולים של פגיעה באנשים קונקרטיים. מגעים של עד מדינה זה חסוי. התיק ההוא לא רלבנטי. אין בפנינו תעודת החיסיון למרות שהייתה תעודת חסיון. אי אפשר להיכנס כל הנושא של מגעים. יש תעודת חסיון בתיק 3000. ככלל מגעים זה עם עד מדינה, כדי להגן על אותו אדם ועל אנשים שהתבקשו להיות עד מדינה. השיח איתם הוא בהסכם. כל הנושא הזה הוא חסוי.
מעבר לזה לא רוצה לאשר או להכחיש כאן דברים. מישור שני, ההיבטים של תיק 3000 לא רלבנטיים פה. אם היה באמירות רלבנטיות זה היה מתקשר לתיק הזה. עו"ד חדד ייצג את העד. לא מצאנו איזה שהיא רלבנטיות בתיק שבפנינו.

יהודית תירוש: הדברים חסויים והמדינה לא יכולה להראות הדברים. הרבה פעמים אנשים מבקשים שהשיח יהיה חסוי.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: שאלה על 3000 לא תעלה פה. על כל התיקים האחרים אפשר.

עו"ד חדד: מבקש להציע הצעה פרקטית, אני רוצה להרחיב בעניין שפנו אליו לגבי עד מדינה. גם אני הייתי מתבייש בזה. לוקחים עו"ד של רוה"מ ומנסים להפוך אותו לעד מדינה.

השופטת פרידמן-פלדמן: יש חיסיון.

עו"ד חדד: מה הבסיס של החיסיון?

השופטת פרידמן-פלדמן: אפשר לשאול על הכל חוץ מ-3000

עו"ד חדד: הדברים הודלפו לתקשורת (בזמנו הייתה ידיעה לגיא פלג על ההצעה לשמרון להפוך לעד מדינה).

עו"ד ז'ק חן: מבקש לומר משהו. האם אפשר לשאול עד שנמצא כאן כדי שיהיה רקע שלם. הציעו לו? מה הציעו לו? אנו לא מדברים על תיק אחר. מדברים על סטטוס של העד.
נגיד שאין תעודת חיסיון, אין הליך אין כלום. יש עד שמעיד בתיק 4000 הלקוחות שלו מואשמים. למה אי אפשר לשאול שאלה – האם הציעו לך להיות עד מדינה? למען השם! אז במנותק מהתיק האחר. הלקוחות שלי לא יכולים לדעת על זה? העד כן רוצה להשיב על זה. זו המצאה ברגע זה אין חיה כזאת.

תירוש (פונה לעו"ד חדד): תעודת החיסיון חלה גם עליך (חצופה, היא בכלל לא מעורבת בתיק 3000).

השופטת פרידמן-פלדמן: אתם תבדקו מה יש ותעדכנו אותנו מה יש. לא מדברים על העניין הזה.

על נושא החיסיון של שמרון מול לקוחותיו (במיוחד נתניהו) שהפרקליטות והמשטרה ניסתה להפר.

עו"ד חדד: אתה מספר שגם לא הקפידו על חיסיון בתיק 3000 זה לא מפתיע. אני אראה שאתה מתעקש על החיסיון והם מצפצפים.

שמרון: הכל נכון ביחס לנתניהו ולקוחות אחרים

עו"ד חדד (עוקץ את הפרקליטות): פה הם מקפידים על החיסיון, במשטרה רומסים ברגל גסה.

עו"ד חדד: אתה הגעת לחקירה בתיק 2000 במרץ 2017, רוה"מ צמצם את גבולות החיסיון לגבי ההקלטה המדוברת עם מוזס.

שמרון: כן.

עו"ד חדד: בוא נראה איך שואלים אותך על סוגיות של תיק 1000. הם שאלו אותך בנוגע לערוץ 10 ועל עצה משפטית שנתת לרוה"מ, בוא נראה את הטקסט המוזר בחקירה:
״מחומר החקירה שלנו עולה שוב ושוב שנתניהו קיים איתך איזה שהיא התייעצות בנוגע לערוץ לעזור למילצ'ן לרכוש את חברת רשת למרות שהמניות עדדין על שמו מניות של ערוץ 10, מה נתניהו ביקש ממך. אתה אומר ״בכל הנוגע לשיחות שלי עם נתניהו יש חיסיון, אני לא יכול אתה חייב לכבד את זה".
החוקר אומר לך אני אכבד את זה, אבל זה לא מה שקרה. אתה אומר לו ״אלא אם כן יהיה הסרת חיסיון". החוקר לא באמת כיבד את זה, יש כמה ניסיונות לפרוץ את גבול החיסיון

שמרון: נכון

עו"ד חדד: החוקר אומר לך ״מאחר ואנחנו לא משאירים עגבניות פצועות בשטח ואנחנו לא עוברים הלאה לפני שאנחנו מסיימים. אני הצעתי וברור לך למה יצאתי, אני הלכתי להתייעץ עם הגורמים המקצועיים המוסמכים אצלנו בנושא לטענת החיסיון גם בשאלות הקודמות והם סבורים לעניות דעתנו שלא יכולה מבחינתך להישמע טענת החיסיון. קודם כל פילבר זה שיחה מקצועית משולבת עם מנכ"ל משרד התקשורת לצורך העניין.
אין כאן זה לא נתניהו שהוא פה איזשהו לקוח פרטי בעניין הזה ומעבר לזה העסקה היא עסקה שדיבר עליה שהזכרתי אותה עסקה של מילצ'ן עם רשת, עכשיו נתניהו לא לקוח הוא לא. הוא לקוח שלך אבל הוא לא גורם מעוניין בעסקה הזאת אלא אם כן אתה תטען אחרת. אם הוא לא גורם עניין בעסקה בזאת אין שום סיבה שאתה תדאג לחיסיון בינך לבינו״.
יש פה שורה של טעמים למה אין חיסיון. אתה עונה: ״כל עצה שאני נותן ללקוח יש בה חיסיון". ויש גורמים עלומים שחושבים אחרת ממך

שמרון: נכון

עו"ד חדד: אתה עם העגבניות הפצועות או בלעדיהן אתה מציין מי הפונקציה המקצועית שיכולה להגיד אם יש חיסיון אם לאו וכך אתה אומר ״מי אמר את זה״? החוקר אומר שהוא לא צריך להגיד לך מי אמר את זה. זה נראה לך אירוע מוזר

שמרון: נכון. וודאי שזה מוזר.

עו"ד חדד: אם יש גורמים מקצועיים שפרצופם ייחשף

שמרון: אכן

עו"ד חדד: החוקר אומר לך בחוצפתו שעצם העובדה שאתה רוצה להגן על החיסיון זה כדי לא לתת תשובה אמיתית לעניין, הוא צובע את הרצון שלך לשמור על החיסיון בצבעים שליליים. אתה אומר לו לא נכון

שמרון: נכון.

עו"ד חדד: הם קוראים לך שקרן

שמרון: בעיני זה חמור. חיסיון עורך דין לקוח זה אחד מקודש קודשים של המקצוע שלנו.

עו"ד חדד: אומרים לך שאם גורם מרכזי של מדינת ישראל, פרקליט מחוז, יועץ משפטי לממשלה, רוצה להגיד שאין חיסיון שיגיד. אתה אומר לא יכול עם מסכה להגיד שאין חיסיון

שמרון: נכון. פרקליט מחוז יכול לומר לי וזה לא בהכרח ישכנע אותי אני צריך הסכמה של בית משפט או לקוח. היו הזדמנויות שאמרו לי פרקליטת המחוז (ליאת בן ארי) אמרה לי, אז מה שתבוא ותגיד לי.

עו"ד חדד: כן אבל פה שמו מסכה על הגורם וזה חמור.

שמרון: נכון

עו"ד חדד: אתה אומר לחוקרים כך, אתם מטיחים בי שאני שקרן, למה אתם הולכים איתי ראש בראש? יש נתיב תצעדו בו. וכך אתה אומר:
״יש דרך להתגבר על חיסיון דרך אחת ויתור ע״י הלקוח ודרך שניה צו בית משפט, יכול להיות גם אישור של האתיקה של לשכת עורכי הדין ואין את זה פה".

שמרון: יש פה קרב חיסיון של כמה עמודים

עו"ד חדד: זה מקומם כי אתה עו״ד שרוצה לשמור על חיסיון והשוטר עם עגבניות פצועות מנהל איתך קרב שאין חיסיון

שמרון: נכון

עו"ד חדד: מה שחשוב לי זה שאתה הבהרת בחקירה שלך שמעורבות של רוה"מ למצוא קונים לתקשורת לא מייצרת ניגוד עניינים כי הוא לא סמכות רשמית. אומנם זה נאמר ביחס לוואלה אבל זה נאמר באופן כללי. אתה אומר לחוקר שזה לא מייצר ניגוד עניינים.
תסכים איתי שהעובדה שרוה"מ מפנה לוואלה גם מפנה לכל גוף תקשורת, לבוא למצוא רוכש פוטנציאלי זה לא מייצר ניגוד עניינים בשלב הזה.

שמרון: משיכת משקיעים למדינה זה חלק אינהרנטי של רוה"מ, עושים את זה כל הזמן בתחום התקשורת מעבר לרצון הכללי להביא עוד משקיעים, זה הרצון לשבור את המונופול, זה קו שרוה"מ נקט בו, אילו הוא היה צריך להחליט למי לתת רישיון אז נכנסים למערכת אחרת וזה יכול להיות עם ניגוד עניינים.

עו"ד חדד: גם אם רוה"מ אומר לקרוב משפחה לקנות גוף תקשורת זה לא ניגוד עניינים, מהרגע שצריך אישורים אז רוה"מ לא יכול לתת אישור

שמרון: נכון

עו"ד חדד: תאשר לי שמעולם לא אמרת לרוה"מ שהפעילות שלו בעולם התקשורת או להגיד לחברים שלו להיכנס לעולם התקשורת וידעת על המהלכים ולא אמרת לו שיש ניגוד עניינים.

שמרון: נכון כי אין ניגוד עניינים

בהמשך על תעודת החיסיון בתיק הצוללות:

גילדין: מבלי להיכנס כדי לא לפגוע בחיסיון יש תעודת חיסיון ככל שיש מגעים בתיק החומר בתיק הצוללות לעד מדינה אזי הם כלולים בתעודת החיסיון.

עו"ד חדד: לא נכון

תירוש: עברו במדוייק על החומרים

עו"ד חדד: לא נכון, היא לא יודעת

תירוש: אני מצהירה מבחינת המדינה.

השופטת פרידמן-פלדמן: מבחינת תיק הצוללות אתם אומרים שלא הייתה הצעה לתיקים שלנו.

תירוש: נכון

השופטת פרידמן-פלדמן: מאחר וכך אתם אומרים שתעודת החיסיון לא בעניין שלנו.

תירוש: עדיין לא היה תיק 4000 אז איך היה אפשר.

גילדין: אם עד מדינה הוא חומר חסוי ואנחנו כן מצהירים שבחומר שחסוי שם אין שום התייחסות לחומרים בתיק שלנו.

השופט עודד שחם: אפשר לראות את תעודת החיסיון.

תירוש: אין לנו אותה כאן.

השופט שחם: אפשר לשלוח לנו אותה כמקובל.

תירוש: החומרים לא נמצאים בפרקליטות אלא במשטרה ולכן אני לא בטוחה שאפשר לשלוח את זה במייל. אולי לדיון הבא.
החומר נבחן גם ע״י גורמים משיקים כדי לבדוק אם יש חומרים משיקים כדי להעביר להגנה. אם היה משהו קצת רלוונטי הוא היה מעובר אלינו.

השופט שחם: רוצים לראות את החיסיון ולראות על מה הוא מתייחס. אני לא מקיים דיון תיאורטי אם יתברר שאתם צודקים ואולי אתם לא. אנחנו צריכים לראות זה. אנחנו מבקשים שתביאו לדיון הבא אם זה לא בחזקתכם.

עו"ד ז'ק חן: הוגשה עתירה לגילוי ראייה בחודש פברואר בתיק 3000 אליה הוא מצרף תעודת חיסיון ושם העד שמרון עולה ויש שם נקודה מסויימת עם השחרה.

השופט שחם: אנחנו יודעים שזה הקטע שאנחנו מדברים עליו.

עו"ד ז'ק חן: הוא (שמרון) אמר הציעו לי גם בתיקים אחרים. לחברתי נמסר שזה נוגע רק לתיק 3000 אז בעניין הזה אני רוצה להקריא לבית המשפט החלטה.
יש משפט ״שיחה על תיק אחר", כך כותב בית המשפט על החומר מתוך החומר החסוי בתיק 3000. כל מה ששמענו שהעד אמר שהציעו לי להיות עד מדינה בתיקי ראש ממשלה, הוא אישר את זה בדיון פה ואותי זה מעניין. אומרת תירוש שלא טיפלה בעניין הזה שאין ולי שלחו עכשיו תוך כדי דיון ולכן כדי שאף אחד לא ייכשל צריך לבדוק את זה.

תירוש: אנחנו מציעים להביא בפני בית המשפט את החומר, בית המשפט יחליט אם זה רלוונטי ואם זה רלוונטי אנחנו נצטרך לשקול אם זה חסוי או לא ומה מעמד החומר

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: ברור.

עו"ד חדד: אי אפשר לטעון דבר והיפוכו, אני לא ידוע איפה הדברים נאמרו אני רשאי לשאול אותו לטעמי, אני יודע ששאלו אותו, מוטי לוי הזמין אותו ללכת לים.

תירוש: זה לא עובד כך על העניין יש חיסיון.

עו"ד חדד: עליי יש חיסיון? נניח שעכשיו מקבלים חומר ופה ראינו באין ספור מקרים שיש שיחות בכל מיני מקומות לא ראויים, ואם זה לא בחומר אז תעודות החיסיון לא חלה עליהם?
מתחילים עם זה שתירוש אמרה שהיא לא מכירה את החומר, שהוא לא נמצא אצלה, אז איך היא מצהירה על שאין בו חומר שמדבר על התיקים שלנו?

תירוש: אמרתי שכל מה שחוסה תחת תיק 3000 חוסה תחת תיק 3000 וזהו.

עו"ד חן: אי אפשר לשאול, אי אפשר לראות, הם לא יודעים מה יש אבל אומרים שזה לא חל על התיק הזה. העד אומר הציעו לו להיות עד מדינה.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »