יומן הבוקר
נוני מוזס, דוד שמרון (צילום: אלי ציפורי, נתניהו (ויקיפדיה)
העדות הדרמטית של דוד שמרון: "נוני מוזס הוא שחקן פוליטי. הסיקור האוהד ליאיר לפיד ונפתלי בנט בידיעות אחרונות זה לא עניין של מקרה, זה היה מכוון. זו הייתה המטרה – לחזק את הרגל של מוזס בפוליטיקה"

חלק מרתק נוסף בעדות דוד שמרון שלשום נגע ליחסי נתניהו-נוני מוזס ונסיבות הקלטת השיחות ביניהם. הקלטות, כזכור, הביאו לתפירת תיק 2000 ועו"ד שמרון ריסק את כל התיאוריות המופרכות של הפרקליטות בנוגע לתיק.
כמו כן התיאורים של שמרון על נוני מוזס היו קשים, אם כי לא מפתיעים: נוני מוזס וקבוצת "ידיעות אחרונות" הם שחקן פוליטי לכל עניין ודבר, אמנם שחקן שנחלש, אבל בתקופת החקירות הוא היה בשיא כוחו.

***

להלן הקטעים על יחסי נתניהו-מוזס והשימוש לרעה שעושה מוזס בקבוצת התקשורת שלו.

עו"ד חדד: חלק מההיכרות שלך עם רוה"מ, ידעת שהוא רואה בנוני מוזס כמי שיש לו השפעה דרמטית על הפוליטיקה הישראלית.

שמרון: כן

עו"ד חדד: אמרת שזה מקום המדינה.

שמרון: כן. השיח ביני לבין בנימין נתניהו שלידיעות מאז קום המדינה יש השפעה על המדינה זה נאמר על ידי שנינו.

עו"ד חדד: כדי להוביל את המדינה לאג'נדה פוליטית מסויימת?

שמרון: כן, שהבעלים של העיתון ראו בה אג'נדהה נכונה

עו"ד חדד: ורק נתניהו לא רקד לצלילי החליל של נוני

שמרון: בהחלט

עו"ד חדד: רוה"מ ראה בנוני שחקן פוליטי

שמרון: בהחלט כן. הוא עשה שימוש בכח שלו כדי לצבור כח פוליטי, לחזק גורמים פוליטיים שהוא רוצה בייקרם

עו"ד חדד: אם אני אגיד שהוא היריב הפוליטי העיקרי שלו?

שמרון: בגדול כן, הוא יריב פוליטי בולט

עו"ד חדד: זה נכון לכל הקדנציות של רוה"מ

שמרון: בוודאי, נוני התחיל במתקפות על רוה"מ מ-96 מאז שהפך לרוה"מ. אני חושב שרוה"מ ראה את היריבות לא רק כעמדה אידיאולוגית גרידא, נוני רצה את נתניהו מחוץ לזירה ולצורך זה ידיעות אחרונות ועוד שורה של תקשורת שקשורה בידיעות תקפו אותו וחיפשו גם את בני משפחתו כדי לייצר אי לגיטימיות של נתניהו. זה לא רק סוגיה של שמאל ימין

עו"ד חדד: זה נובע כי נתניהו לא רקד לפי החליל של נוני

שמרון: לתפיסתו של נתניהו אם הוא היה עושה מהלכים פוליטיים שמתאימים לנוני הוא היה מחובק ע״י התקשורת

עו"ד חדד: לפני שישראל היום נולד

שמרון: ישראל היום הוא מגן לא חרב, הוא נוצר בשל התפיסה שצריך לייצר משהו מהצד השני

עו"ד חדד: משנות ה-90 רוה"מ תפס את נוני כיריב פוליטי בלי קשר לישראל היום

שמרון: כן

עו"ד חדד: נוני השתמש בידיעות כדי להשפיע על פוליטיקאים?

שמרון: כן. מי שפותח ידיעות יכול ללמוד זאת בקלות. הקו ברור

עו"ד חדד: כתב תביעה נגד שרה נתניהו של לילאן פרץ, לילאן מגישה תביעה אזרחית נגד הגב׳ נתניהו. בדרך כלל זה תופס מקום אבל לא כמו שקרה פה שקיבלו עמוד כפול ושם נפרס כל כתב התביעה.

שמרון: תפסתי את זה כפעולה חריגה ואני ועו"ד רבלו פנינו למועצת העיתונות בתלונה של פעולה חריגה.

עו"ד חדד: בחקירה שלך במשטרה אמרת שמעולם לא ראית דבר כזה.

שמרון: נכון

עו"ד חדד: ההחלטה של מועצת העיתונות הייתה קשה לידיעות אחרונות. היה ברור שפרסום הכתבה הזו נבע בשל היריבות הפוליטית בין נוני לנתניהו

שמרון: ברור. הרי ידיעה על העניין היא הכרחית אבל לא בנפח הזה.

עו"ד חדד: דיברנו על היחסים בין רוה"מ לנוני שיש בה יריבות פוליטית, רק נזכיר וזה חשוב כי התביעה נדחתה על הסף. היית אחראי על גיבוש הסכמים קואליציוניים.

שמרון: כן.

עו"ד חדד: הכרת היטב את נושא הרכבת הקואליציה.

שמרון: כן.

עו"ד חדד: ב-2013 נכנס שחקן חדש יאיר לפיד.

שמרון: זכור לי

עו"ד חדד: לפיד היה עיתונאי בידיעות

שמרון: כן.

עו"ד חדד: רעייתו המשיכה לעבוד בידיעות.

שמרון: לא זוכר

עו"ד חדד: תאשר לי שכניסת לפיד להשקפתכם הייתה לבסס את מעמדו של נוני

שמרון: בהחלט

עו"ד חדד: היה ברור שידיעות שם רגל ממשית בפוליטיקה הישראלית

שמרון: נכון

עו"ד חדד: באמת המפלגה זכתה להישג משמעותי

שמרון: נכון

עו"ד חדד: אם אתה זוכר שבאותם מגעים שניהלת להקמת הקואליציה לפיד ובנט בונים את ברית האחים

שמרון: זוכר היטב

עו"ד חדד: זה עוד יותר ביסס את כוחו של נוני בזירה הפוליטית

שמרון: במידה רבה כן

עו"ד חדד: הברית נעשתה כדי למקסם את הכח שלהם במו״מ הקואליציוני

שמרון: נכון

עו"ד חדד: תאשר לי שבתפיסה שלך ושל ראש הממשלה השניים לפיד ובנט זכו לסיקור חיובי ונרחב שלא במקרה.

שמרון: בהחלט, זה לא עניין של מקרה, זה היה מכוון. זו הייתה המטרה לחזק את הרגל של נוני בפוליטיקה

עו"ד חדד: מתוך התפיסה הזו תאשר לי שנתניהו לא סומך על נוני ולא סומך על מילה שיוצאת לו מהפה

שמרון: בדרך כלל נכון, לא כל בוקר הוא אמר את זה. נוני היה הנמסיס, נתפס כיריב הגדול כאיש שעושה כל מיני מהלכים, יש לו מריונטות, הוא נתפס כדבר הרע ואי אפשר לסמוך עליו כי יש לו אינטרס מובהק להפיל את נתניהו ולכן הוא לא יכול לסמוך עליו

עו"ד חדד: בגלל זה שנוני היה יריב מתוחכם ממילא האינטראקציה איתו צריכה להיות מתוחכמת.

שמרון: היה ברור לרוה"מ כפי שהסביר לי וכפי שהיה ברור לי

עו"ד חדד: תאשר לי שלאור התמיכה בהצעת החוק של ישראל היום, היא הייתה צפויה לעבור

שמרון: לא עסקתי בחוק הזה. אז לא הייתי בתוך זה, היו דיבורים באוויר

עו"ד חדד: תאשר לי שבתודעה של נתניהו מי שעמד מאחורי החוק היה נוני מוזס

שמרון: בהחלט, מבחינת התודעה של נתניהו בוודאי. היה רצון להרוג את המתחרה הכלכלי והפוליטי של ידיעות ועל רקע זה נולד החוק הזה

עו"ד חדד: אם רוצים לדבר על חוק ספציפי זה נכון לדבר עם הפוליטיקאים וגם עם האנשים שהם בעלי השפעה על הפוליטיקאים

שמרון: בוודאי

עו"ד חדד: אתה סיפרת שקיימת 4 פגישות הכנה עם רוה"מ לפני שהוא פגש את נוני ב-2014, במשטרה אישרת שידעת לפני הפגישה בדצמבר 2014 כי נוני ורוה"מ נפגשים מפעם לפעם

שמרון: כן, הם נפגשו מעת לעת

עו"ד חדד: בדצמבר 2014 מה שקרה שרוה"מ קרא לך ואתם נפגשתם בבלפור והוא סיפר לך שהוא עתיד לפגוש את נוני.

שמרון: תיארתי את זה אתמול

עו"ד חדד: רוה"מ ביקש להתכונן איתך לפגישה

שמרון: כן, במעטפת

עו"ד חדד: אתה סייעת לרוה"מ ללכת לפגישה עם יריב פוליטי

שמרון: כן

עו"ד חדד: יריב שזכה לתמיכה רחבה בפוליטיקה ואמרת שהוא ממש שם רגל בפוליטיקה הישראלית

שמרון: כן

עו"ד חדד: פגישות הכנה כאלה הם דברים שעשית עשרות פעמים, מבלי להיכנס לתוכן כדי לא לפרוץ החיסיון

שמרון: בוודאי

עו"ד חדד: רוה"מ מגיע לפגישות הכנה ולא רק אחת. זה שיטתי אצלו

שמרון: נכון, מקיימים עם רוה"מ אותן פגישות עם אותן שאלות ואותן תשובות.

עו"ד חדד: זה לחם חוקנו כך אמרת בחקירה.

שמרון: נכון

עו"ד חדד: אז זה לא חריג

שמרון: לא, ממש לא.

עו"ד חדד: אפילו באמצע הוא מתקשר לאחרים לוודא שמה שאמרתי זה נכון, כך עשה לי עם וינרוט.

שמרון (לשאלת השופט בר-עם): זו האובססיביות שלו לא לטעות. חלוקת הקשב של רוה"מ היא מפוזרת מאוד לאור האירועים שיש במדינה אז הוא כל הזמן רוצה לדעת שהבין נכון, שהוא רוצה לוודא שאין טעות.

עו"ד חדד: ארי הרו סיפר שבפגישות ההכנה היה אלמנט נוסף ליצור קשר גם עם ידיעות אחרונות.

שמרון: לא איתי

עו"ד חדד: הראו לך מה אמר ארי בחקירה?

שמרון: לא

עו"ד חדד: באופן כללי מר אייכנולד (מנכ"ל הוצאת ידיעות ספרים) אומר שהציע שנוני ונתניהו יפגשו לטובת מדינת ישראל. יותר מזה כשהמשטרה הסתכלה בכניסות לבלפור היא ראתה שהפגישה הייתה ב-2013 כי זו הנוכחות שלו בבלפור. אתה לא יודע לשלול לחלוטין את זה?

שמרון: ממה שאני זוכר את האירוע מתחילתו הוא קורא לי לבוא להתייעצות, דובי היה שם ויום יומיים אחר כך פגישות עם ארי ונתניהו, אחר כך אירוע הקלטה ואז פגישה בנושא אחר כך ואז נתניהו עושה תנועת יד כזו שמבטלת את חשיבות הנושא. זה מזיכרוני

עו"ד חדד: הציגו לך את גרסת דובי?

שמרון: לא

עו"ד חדד: תאשר לי שכשמגיעים לבלפור, אתה מגיע עם רכב או ברגל ויש שער ששמך חייב להיות שם, אתה עובר אישור נכנס לרחוב ואז יש עוד בידוק ורישום ומגנומטר

שמרון: כן

עו"ד חדד: אותו דבר בבית שלו בקיסריה, יש מחסומים ורישום

שמרון: כן

עו"ד חדד: ואותו כנ״ל בלשכת ראש הממשלה יש רישום והכל

שמרון: כן

עו"ד חדד: היה חשש של סחיטה אבל לא ביחס לתפקוד או ביחס לסיקור

שמרון: לא

עו"ד חדד: ברור שלא התכוונו לסיקור ביחס לתפקודו של נתניהו, של הגברת נתניה או של הליכוד, לא זה מה שחשבתם?

שמרון: תמחק את המילים גב׳ נתניהו, כל היתר נכון

עו"ד חדד: אתה השתמשת בביטוי של סחיטה לא בקשר לסיקור

שמרון: לא, ממש לא

עו"ד חדד: התכוונת לסיקור שהם רצו לעשות והוא עלול להיות קטלני אבל לא משהו שקשור פוליטי.

שמרון: נכון ולא נרחיב בזה. זה לא במישור הפוליטי. השיח לא היה על ראש הממשלה עצמו.

עו"ד חדד: אתה אמרת בחקירה שזו הפעם הראשונה והיחידה שאתה שמעת את המילה סחיטה בהקשר של מוזס

שמרון: נכון

עו"ד חדד: למרות כל הפרסום השלילי נגד משפחת נתניהו מעולם לא השתמשת במונחים של סחיטה ביחס לזה, זה לא עולם התוכן של סחיטה למעט המקרה הזה שהזכרנו קודם.

שמרון: נכון.

עו"ד חדד: החוקרים הופתעו שלא בדקת עם ראש הממשלה מה מהות הסחיטה. תאשר לי שלא מחטטים אצל ראש הממשלה.

שמרון: זה מאפיין בהרבה מאוד נסיבות את הקשר

עו"ד חדד: החוקרים שאלו אותך למה לא ייעצת לרוה"מ לפנות למשטרה בגין הסחיטה של נוני.

שמרון: רצינו לראות קודם כל אם יש סחיטה או אין סחיטה לכן ביקשתי מרוה"מ לדובב. דבר שני שהוא חשוב בעיני מאחר והיה לי בראש ולא נאמר מהות הסחיטה, שיכול להיות שזה שגוי מאוד, לא רציתי לערב גורמים אחרים

עו"ד חדד: בכל מקרה לא ידעת באיזה אופן מתכוון נוני לקפוץ על נתניהו

שמרון: נתניהו ידע שיש לו פגישה והוא ידע שתהיה סחיטה ולכן נהגתי כפי שנהגתי

עו"ד חדד: לא ידעת מה נוני רוצה להשיג בלחץ הזה

שמרון: לא

עו"ד חדד: אתה אמרת שבכל סחיטות ההכנה השם ישראל היום לא נאמר, נכון?

שמרון: כן.

עו"ד חדד: אם נסכם את הנקודה הזו לא ידעת מה נוני רוצה מנתניהו או רוצה לסחוט את נתניהו

שמרון: נכון

עו"ד חדד: הכל היה בראש לך, לכן ממילא כל העצות שנתת לו, היו בלי שידעת מה מהות הלחץ

שמרון: נכון

עו"ד חדד: אבל שזה על בן משפחה ונושא רגיש

שמרון: נכון

עו"ד חדד: אמרת שנתניהו לא ייתן כלום בתמורה לסחיטה

שמרון: נכון, כי הוא מקבל החלטות ממה שצריך לקרות ולא מלחצים

עו"ד חדד: גם בעבר כשנוני פרסם דברים נבזיים נגד נתניהו הוא מעולם לא שינה את החלטתו

שמרון: נכון

עו"ד חדד: אמרת שרוה"מ היחיד שלא רקד לצללי החליל של נוני

שמרון: נכון

עו"ד חדד: לא חשבת שרוה"מ ייכנע ללחץ, להיפך הוא רצה להקליט

שמרון: וודאי שלא

עו"ד חדד: בוא נדבר על העיצה להקליט את נוני, אמרת לרוה"מ שאם זה המצב שהולכים להפעיל עליו לחץ אתה ממליץ להקליט וזו הייתה היוזמה שלך

שמרון: כן

עו"ד חדד: הסיבה היא כפולה כי פעם אחת יצאת מנקודת הנחה שאולי ייצא משהו מגמתי ואז יהיה אפשר להציג את המכלול. כי פחדתם שמישהו יוציא משהו מגמתי

שמרון: נכון

עו"ד חדד: הסיבה השנייה שיהיה אפשר לעשות שימוש אחר כך, אמרת בחקירה ״יוכל לעשות שימוש בעתיד, יום הדין מהו אותו יום הדין לא יודע״

שמרון: כך אמרתי, ציטטתי את ארי הרו. ההגדרה של יום הדין זו פונקציה של התוכן, אם התוכן היה רק בראש בנוגע לסחיטה שנוני רוצה להפעיל על ביבי, אז אין צורך להשתמש בזה. ביחסים שלנו יש לרוה"מ יכולת לתמצת את הנושאים, מאחר והיה לנו יחס קרוב לא היינו צריכים הסברים רבים להבין אחד את השני.

עו"ד חדד: אם רוה"מ מטיל עליך לעשות משהו הוא כל הזמן בודק ומקיים קשר רציף, נכון?

שמרון: בעיקרון כן. מעניין אותו אם התוצאה מתקרבת או הושגה. אם יש משימה שצריך לבצע אז יש לו מעקב שזה מתרחש.

עו"ד חדד: מאותה סיבה שאתה מכיר את האופי הזה, אתה אומר לראש הממשלה ״תדובב אותו (את נוני)".

שמרון: כן. השיחה עומדת להיות שיחת סחיטה, עכשיו אני לא יודע איך היא תתנהל כי לא השתתפתי אף פעם בשיחות סחיטה, אז הוא לא בהכרח יגיד את הדברים כי הוא מתוחכם (נוני) לכן כדי שלהקלטה יהיה ערך אתה צריך לדובב אותו כדי שלא יהיה מצב שהוא אמר משהו ומישהו יסיק מכך מסקנות

עו"ד חדד: לכן ההצעה לדובב את מוזס שיגיד דברים

שמרון: כן

עו"ד חדד: לא ייעצת לרוה"מ לעצור את נוני אם ידבר על הדברים שראית בהם סחיטה

שמרון: ברור שלא, אם אני רוצה לייצר את הראיה.

עו"ד חדד: נתניהו מסמן לך תנועה עם היד זה מעיד על משהו לא מעניין, נכון

שמרון: כן

עו"ד חדד: אם רוה"מ היה חושב שהוא נסחט הוא היה מעדכן אותך ומיד היית אומר לנתניהו…תסכים איתי שאם מר נתניהו היה חושב שהוא אירוע פלילי הוא היה מזעיק את וינרוט… הציפייה שלך הייתה שאם רוה"מ רואה גוון פלילי שהוא יקרא לך או/וגם לוינרוט

שמרון: כן. היום אני לא יודע מה היה בשיחה. אבל אם היה גוון פלילי וינרוט ז״ל היה מיד בתמונה ולפי מיטב ידיעתי הוא לא היה בתמונה… מרגע שהכרתי את ד״ר וינרוט ז״ל רציתי אותו שם. רוה"מ מגן על עצמו בצורה חזקה מנושאים פלילים ולכן היה לי נוח כי אני לא מומחה בפלילי, שוינרוט ז״ל יהיה בתמונה שהוא מומחה עולמי בדין הפלילי ולכן גם מבחינתי זה היה נהדר

עו"ד חדד: כשאתה מגיע לרוה"מ הבנת שהסחיטה לא קרתה

שמרון: כן

עו"ד חדד: ולכן אין צורך לפנות למשטרה

שמרון: כן.

עו"ד חדד: אתה אומר שאתה מעריך שאם היה משהו פלילי זה היה כמו הצעת שוחד אז לא היה סיכוי שהוא היה שותק

שמרון: להבנתי אם מישהו היה מציע שוחד לנתניהו אדון וינרוט היה מגיע מיד

עו"ד חדד: ארי נכח לאורך כל הפגישות. אני מקריא לך שאתה אומר את זה. בחלק שהוא נכח דנתם בחלק הטכני וארי אמר שהוא יקליט בנייד שלו.

שמרון: לא נכנסו לתוכן אלא במעטפת

עו"ד חדד: ראש הממשלה שואל אותך לגבי הניואנסים של החוק לעניין ההקלטה. רוה"מ לא פנה אליך כי הוא עתיד לקבל הצעת שוחד או שהוא יהיה עד במשפט וגם אתה לא חשדת בכך

שמרון: נכון, אילו נושא השוחד היה עולה על הפרק הייתי מבקש את ד״ר וינרוט ז״ל

עו"ד חדד: שאלו אותך אם שרה לקחה חלק בשיחות ההכנה האלה.

שמרון: היא לא הייתה בשיחות האלה איתנו

עו"ד חדד: שאלו גם לגבי מולכו

שמרון: גם הוא לא היה

עו"ד חדד: אתה הבנת למה מנסים לקשור את הגב׳ ואת עו״ד מולכו?

שמרון: לא

עו"ד חדד: אתה יודע למה מנסים לקשור אנשים בכח?

שמרון: לא יודע, יש לי ניחושים

עו"ד חדד: רוצה לשתף?

גילדין (מהפרקליטות): לא חושב שזה ראוי

עו"ד חדד: תאשר לי, דיברנו על זה בתיק 1000 גם בתיק 2000 מנסים לקחת אותך לוותר על החיסיון

שמרון: כן, זה מופיע בתמלילים

עו"ד חדד: גם במקרה הזה אתה אומר שיש חיסיון ומומי משולם מנסה לשכנע אותך שזה לא בחיסיון ואתה יכול לענות

שמרון: כן.

עו"ד חדד: החוקרים מזלזלים בחיסיון ומנסים להוציא ממך דברים.

שמרון: החל משבוע החקירה הראשון מיום חמישי יולי 2017.

עו"ד חדד: אבל גם בעניינים שלנו 2000 ו-4000.

שמרון: כן.

עו"ד חדד: סיפרת שנתת לרוה"מ ייעוץ מעטפת ואמרת לו לא לכרוך דבר בדבר. ואני אומר לך שנחקרת פעמיים, בראשונה לא סיפרת על זה בכלל ורק בשנייה, ב-15.12.2017 שנתת עצה כללית שאתה נותן אותה לנתניהו, גם כשהחוקרים שאלו אותך אין ספור פעמים אמרת שאתה לא זוכר אם זה נאמר ביחס לשאלה הזו…
עד כדי כך שאמרת לחוקרים שהם מנסים להכניס לך מילים לפה… אתה אומר : ״אני לא אשלים עובדות על ידי היגיון כשאתה בא אתה רוצה שאני אתן לך עובדות אז אני אתן עובדות…"
שאלו אותך כל הזמן את אותה שאלה עד שאתה אומר : ״אתם מבקשים בכח להכניס דברים שלא היו… אל תנסה להכניס לי מילים שלא אמרתי …״
מה שהראיתי לך שהחוקרים לא ויתרו לך כשקיבלו את תשובתך וחזרו ושאלו את אותו דבר ותקעו לך בראש את מה שאמרת כאן עכשיו ולכן היום אין דרך להפריד בין הדברים, אם זה מה שידעת ב- 2014 או אחרי שדרסו לך את הזיכרון כמו שהראנו פה

שמרון: נכון

עו"ד חדד: אתה אומר גם בחקירה וגם בבית המשפט, שזו עצה שחזרת עליה עם רוה"מ לאורך שנים

שמרון: נכון

עו"ד חדד: אף פעם לא העלית אפשרות במונחים של שוחד

שמרון: נכון

עו"ד חדד: את המשפט הזה אמרת גם בשיחות פוליטיות (שלא לכרוך דברים), אתה מתכוון שלא תהיה אי הבנה, שיגידו התחייבת. זה עולם התוכן נכון?

שמרון: גם

עו"ד חדד: תסביר

שמרון: בזירה הפוליטית היו הבטחות שלא נבראו וגם בעולם הרגיל אני לא אוהב שיש כריכה של דברים אני חושב שזה לא טוב ולא בריא

השופט בר-עם: כי?

שמרון: כי אתה מקבל משהו ונותן משהו

השופט שחם: אתה יכול להגיד אל תבטיח, אני שומע משהו אחר

שמרון: אתה רוצה להבטיח תבטיח, אני לא אוהב שאתה אומר לו אם תצביע בעד חוק הלאום אז תהיה שגריר ב…

השופט שחם: למה אתה לא אוהב את זה?

שמרון: כי אני לא אוהב לכרוך דברים

השופט שחם: למה מה לא בריא

שמרון: אם אתה רוצה לתת הבטחה תן הבטחה אל תכרוך

השופט שחם: מה הרציונל

שמרון: זה עלול לגרום נזק ואנשים עלולים לגרור את זה למקום לא טוב.

עו"ד חדד: תאשר לי שלא התכוונת להזהיר את רוה"מ מדיני השוחד

שמרון: ברור

עו"ד חדד: כי זה בעולם של ד״ר וינרוט ז״ל

שמרון: נכון

עו"ד חדד: כמו שאמרת במישור הפוליטי למרות שמותר לכרוך אתה חושב שזה לא נכון לכרוך, כי אתה חושב שרוה"מ לא צריך להיות קבול גם אם אין בזה שום דבר פסול מבחינה פלילית.

שמרון: נכון

השופט בר-עם: למרות שלא מדובר בשיחה תמימה, לכן כאן עלולה להיות מחשבה על כך

שמרון: לכן בהקשר הזה זה מאוד רלוונטי כי סחיטה תמיד באה כדי לקבל תמורה משהו.

השופט בר-עם: לכן במקרה הזה זה היה מאוד רלוונטי

שמרון: יכול להיות. אני לא רוצה שתהיה כריכה. אם אמרתי בפועל או לא, אני לא זוכר אבל אני רואה שאני מכחיש את זה נחרצות

עו"ד חדד: תאשר לי בבקשה שגם אם אמרת גם אז המחשבה הייתה ככל שאמרת את זה שאם מישהו בא לסחוט אותך שלא יחשוב הסוחט שאתה מסכים עם הסחיטה, כדי למנוע אי הבנה כזו ולא באופן פיקטיבי

שמרון: נכון

עו"ד חדד: כדי למנוע אי הבנה.

שמרון: נכון

עו"ד חדד: אומרים שאמרת גם, תסביר

שמרון: אנחנו עומדים ב-2024 ומנסים לזקק איזה שבריר של רגע על 2014 בדיוק מה עבר לי בראש בשנייה מסויים. האם חשבתי בדיוק כך או בדיוק כך, לומר את האמת אני לא מסוגל.

עו"ד חדד: אבל להגיד שלא אמרת בשל דיני השוחד.

שמרון: זה ברור. אילו חשבתי לרגע אחד במהלך אותם ימים שמדובר על נושא שכרוך בשוחד אז הייתי לוקח את ההגה ומעביר לד״ר וינרוט כי זה התחום שלו. אין מצב כזה. לכן עניין השוחד לא עלה על הפרק

עו"ד חדד: את זה אתה אומר מידיעה מוחלטת כי אם היית חושב כך

שמרון: אין אם, לא חשבתי כך! אם הייתי חושב וינרוט היה מטפל

עו"ד חדד: לא הנחת את רוה"מ לשקר את נוני בעניין חוק ישראל היום

שמרון: ממש לא, לא דיברנו על תוכן הפגישה.

עו"ד חדד: מבחינת הניסיון הפוליטי שלך, תאשר לי שהיית לצד נתניהו כמה מערכות בחירות

שמרון: כן

עו"ד חדד: בימים המוקדמים שלאחר פיזור הכנסת זו תקופה שבה אין חשיבות למה שפורסם בתקשורת מה שחשוב זה מה שקרוב לבחירות

שמרון: תקופה סמוכה לבחירות כי בארץ דברים קורים מהר

עו"ד חדד: 100 או 90 ימים לפני כן זה לא רלוונטי מה כותבים עליך, כי הכל נשכח בשל עומס האירועים

שמרון: נכון

עו"ד חדד: ולכן אין שום היגיון לשפר את הסיקור ואז להיכנס למלחמת עולם עם ידיעות אחרונות 90 יום לפני

שמרון: ברור

עו"ד חדד: לכן הפגישות לא עסקו בנושא

שמרון: נכון. אמרתי ואומר שוב, הקונטקסט נגע לשאלת הסחיטה

עו"ד חדד: תאשר לי שמעולם לא שמעת את רוה"מ וארי בשיח שכלל הצעת שוחד

שמרון: מאשר את מה שאתה אומר

עו"ד חדד: שוחד זו לא מילה ששמעת בהקשר של נוני בשום צורה

שמרון: מאשר

עו"ד חדד: אף אחד לא העלה בדעתו שמוזס עתיד להציע שוחד לנתניהו

שמרון: לא עלה בדעתי

עו"ד חדד: גם אחרי הפגישה לא שמעת מרוה"מ שהוא הציע לו שוחד

שמרון: נכון

עו"ד חדד: בזמן אמת בדצמבר 2014 לא העלית בדעתך שסיקור יכול להיחשב כשוחד

שמרון: נכון

עו"ד חדד: לכן לא יכול להיות שייעצת לרוה"מ משהו בעניין סיקור של נוני

שמרון: נכון

עו"ד חדד: לכן זה לא קשור בין סיקור לשוחד

שמרון: נכון

עו"ד חדד: במהלך פברואר 2015 נתניהו פרסם פוסט בפייסבוק, הוא פרסם האשמה חמורה נגד מוזס בפעם הראשונה, זוכר?

שמרון: לא.

עו"ד חדד: תאשר לי שהיית מעורב בהסכמים הקואליציוניים של 2015

שמרון: כן

עו"ד חדד: מדבר על הנהגת רפורמות בשוק התקשרות בהסכם אחרי מה שקרה עם ישראל היום, תאשר לי שהפעם כל השותפות התחייבו לא להכניס סוס טוריאני כמו האירוע הקודם עם הכח הפוליטי העודף של בנט ויאיר לפיד

שמרון: נכון

שמרון: נושא נוסף מאמצע שנת 2016, אולי לפני כן היו הדלפות על חקירות ראש הממשלה, תאשר לי שאתה לא העלית בדעתך שהחקירות נגד רוה"מ קשורות לשיחות שלו עם נוני

שמרון: מאשר נכון

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »