יומן הבוקר
האם אילן ישועה שימש כסוכן? רשימת אנשי הקשר שלו כללה את שמואל האוזר, לשעבר מי שעמד בראש רשות ני"ע הרבה לפני תחילת החקירה

משפט נתניהו יוצא להפסקה קצרה עד ה-5.7 ובינתיים אמורה הפרקליטות להזרים להגנה את ערמת החומרים שהוסתרו.
אני מניח שחלקו יהיה רלוונטי אבל די בטוח שחלקים ממנו יהיו מאוד רלוונטיים ומאוד לא נוחים לישועה ולפרקליטות.

צריך להבין: אם ז'ק חן, פרקליטו של אלוביץ', לא היה מגלה בטעות לשונית במחשב עם חלק קטן מהפריטים שהוסתרו, מעולם לא היינו יודעים שיש חומרים שנעלמו.
וזה לב העניין: לא מדובר בטעות תמה לב של הפרקליטות אלא בטעות מכוונת, שזיקקה רק מה שמתאים להם וכל השאר – פוף, נעלם!

אבי וייס מטלקום ניוז, וקצין משטרה בדימוס, העלה את האפשרות שאילן ישועה שימש כסוכן בתוכניתי בגלי ישראל.
מניסיונו המשטרתי ומשיחות שהוא עשה עם אנשים שמבינים בעניין יש סימנים לכך שישועה אכן שימש כסוכן, אם כי אין שום ראיות לכך.

למה אסף ישועה באופן כפייתי כל מידע וכל פריט של מייל ווטאספ במשך 7 שנים? ולמה הוא זיקק את כל החומר לנרטיב שמתאים בדיוק לפרקליטות?
זה מריח לא טוב, ומחומר החקירה אף עלה שהחוקרים ניסו לשכנע אותו, מחדר החקירות, לשלוח ווטאספ שיפיל בפח את אלוביץ'.

הנה קטע ששלף אבי וייס מחקירתו הנגדית של ישועה, שמחזק את האפשרות הזו:

בעז בן צור, פרקליטו של נתניהו: "טוב, מר ישועה, עניין אחר. תגיד לי. מה היה הקשר שלך עם שמואל האוזר, ראש רשות ני"ע?"

ישועה: "שום קשר".

בן צור: "שום קשר? גם לא בשלהי 2016?"

ישועה: "לא".

בן צור: "לא. אז אני אראה לך מהחומר החדש אולי זה ירענן את הזיכרון שלך. תסתכל. הוא שמור לך באנשי הקשר, שמואל האוזר, אתה רואה? בנובמבר 2016. בוא תנסה לרענן את זכרונך? כי אתה שולח לו הודעה, כמו שאתה רואה".

ז'ק חן, פרקליטו של אלוביץ': "לא, הוא שלח".

פרקליטי נתניהו ואלוביץ' מפתיעים את ישועה בשאלה על הקשר עם שמואל האוזר בלי שישועה יידע שיש להם חלק מהחומר שהוסתר – ואז הם תופסים אותו בשקר.

בהמשך:

בן צור: "האוזר שולח לך הודעה".

ישועה: "הוא שולח לי?".

בן צור: "כן".

ישועה: "נובמבר 2016, לא יודע".

בן צור: "תנסה בכל אופן".

ישועה: "לא זוכר".

בן צור: "למה הוא שמור אצלך? ראש רשות ניירות ערך?"

ישועה: "לא יודע".

בן צור: "דיברת איתו?".

ישועה: "לא".

בן צור: "אף פעם?"

ישועה: "אף פעם".

בן צור: "אז רק הוא שולח לך הודעה?".

ישועה: "אני לא רואה את ההודעה, אני לא יודע".

בן צור (לועג לישועה): "נכון. גם אנחנו לא".

ישועה: "לא דיברתי איתו אף פעם".

בן צור: "אין לך הסבר שהוא שולח לך הודעה והוא שמור אצלך באנשי הקשר".

ישועה: "אין לי שום קשר אליו".

בן צור: "היית בקשר עם מישהו מרשות ניירות ערך בשנת 2016?".

ישועה: "לא. הקשר היחיד היה כשקראו לי".

בן צור: "ואין לך הסבר למה שישנו כאן?"

ישועה: "לא".

בן צור: "מה שישנו כאן, לפרוטוקול, זה מה שישנו ב'רול' החדש" (החומר שהוסתר).

אז ישועה לא מצליח להסביר לבן צור, אחרי שנתפס בשקר, למה מי שעמד בראש רשות ני"ע וניהל למעשה את החקירה בתיק בזק הישן שמור אצלו בזיכרון ושולח לו הודעה בסוף 2016, הרבה לפני תחילת החקירות בתיק בזק הישן ובתיק 4000.
מעניין. ומעניין עוד יותר מה ייחשף בחומר החדש בכל הנוגע לקשריו של ישועה עם גורמי אכיפה ובעיקר – מתי החלו הקשרים הללו.

מאמרים אחרונים

סיגר – תיק 1000

הפרקליטות רוצה להסתיר את קריסת תיק 4000 עם סיגרים ושמפניות? עושים סדר בתיק 1000

הפרקליטות שברה את הסדר ההגיוני של משפט נתניהו עם עדה בתיק 1000, הדס קליין. המטרה היא לטשטש את קריסת תיק 4000 בעדות פילבר באמצעות קצת קשקשת על סיגרים ושמפניות. אז החלטתי לעשות לכם סדר בתיק 1000

הקליקו לתוכן »