יומן הבוקר
הספין של הפרקליטות בנושא החיפוש "בחומר הנעלם", ותמליל החקירה הנגדית הקשורה לקשרי אילן ישועה עם ברוך קרא ורביב דרוקר. מסמך נדיר

אתמול קיבלנו עוד דוגמא איך עובדת מכונת התעמולה של הפרקליטות: בבוקר הוציאה הפרקליטות הודעה דחופה לבית המשפט, בטענה כי סניגורי נתניהו ואלוביץ' לא מאפשרים חיפוש בחומר שנעלם באמצעות מילות חיפוש מסויימות כמו "נתניהו" למשל.
מיד אחרי ההודעה לבית המשפט, צייצו שלושה כתבי משפט המזוהים עם המערכת, ברוך קרא, אביעד גליקמן ואביעד דליפמן – בהפרש של דקותיים – את דעתם כי יכול להיות שהפרקליטים מפחדים ממה שיתגלה בחומר.

זה היה ספין מכוער להפליא ופרקליטי נתניהו ואלוביץ' תקפו בחריפות את הפרקליטות ואת טענותיה בתגובה לבית המשפט: "חקירת תיק 4000 באה לסיומה עם הגשת כתב האישום. מילות החיפוש שהוצעו על ידי הפרקליטות, המכוונות בבירור לביצוע השלמת חקירה אינן במקומן".

אגב, גם בית המשפט לא איפשר לפרקליטות להרחיב את כתב האישום אל מעבר ל-315 מקרים של "היענות חריגה" כביכול ולזה היתה כוונתם של הפרקליטות.
כלומר, מה שהפרקליטות ניסתה לעשות זה השלמות חקירה וזרקה את זה על הסניגורים.

עם זאת, רק כדי שלא תעלה טענה של הפרקליטות לעיכוב החומרים (להערכתי זו מהות הפנייה – לגרום לעיכוב העברת החומר לפרקליטים – שלפי החלטת בית המשפט הוא 28.6) אפשרו הסניגורים את החיפוש לפי בקשת הפרקליטות, אם כי שומרים את טענותיהם לליבון המחלוקת בבית המשפט.

שימו לב לפסקת הסיום של בעז בן צור וז'ק חן עם רמז ברור לכל מחצרצי טענות הפרקליטות כאילו ההגנה חוששת מחיפושיה:

"יש להצר על כך כי עוד בטרם יבשה הדיו מהבקשה אצה הפרקליטות לפרסמה בשער בת רבים. ניסיונה של הפרקליטות להציג מצג תקשורתי כאילו ההגנה חוששת מחיפושיה הוא עקר, חסר יסוד ובלתי ראוי. מוטיב שתחת לעסוק בסחרירים תקשורתיים, תעסוק הפרקליטות במלאכת החיפוש שהוטלה עליה כתוצאה ממחדלי החקירה הקשים שהוכח כי נפלו בתיק ותעמוד במועד שקצב לה בית המשפט".

זה סדר הדברים לקראת השבוע הבא: עד יום ב', ה-28.6, הפרקליטות צריכה להעביר את כל החומרים שהוסתרו וכנראה שחלק מהם הועברו כבר.
ב-5.7, יום שני לאחר מכן, אמורה להתחדש החקירה הנגדית של אילן ישועה.
יהיה מעניין, מאוד מעניין ואני בטוח שייחשפו ראיות מזכות נוספות.

***

מה מסתירים הפרקליטות, אילן ישועה, רביב דרוקר וברוך קרא?

ישועה שוחח עם קרא 5-6 פעמים, עם דרוקר 2-3 פעמים, ואף נפגש עם קרא בביתו וכל זאת במהלך החקירה בתיק 4000

מסמך עיתונאי שלא תקראו באף כלי תשקורת: כך התפתל ישועה בחקירתו בעקבות השאלות על פגישותיו עם ברוך קרא ורביב דרוקר.

תמליל החקירה הנגדית הקשורה לקשרי ישועה עם ברוך קרא ורביב דרוקר:

בעז בן צור, פרקליטו של נתניהו: "ניר חפץ סיפר כי מקור מסר ו, שבימים אלה עובדים על הכנסת תוכנית המקור בעניין תיק 4000, שאילן ישועה הוא האדם שמספר לברוך קרא את סיפור התיק ואף מסר לו מסמכים בעניין. בהמשך סיפר כי הדברים נאמרו לו ע"י אילנה דיין. בוא נעצר פה, ואני אשאל: אתה נפגשת או שוחחת עם העיתונאי ברוך קרא?"

ישועה: "כן".

בן צור: "כמה פעמים?"

ישועה: "פגשתי אותו פעם אחת, שוחחתי איתו כמה פעמים, הרבה עיתונאים התקשרו".

בן צור: "כשאתה נפגשת איתו, מתי נפגשת איתו ואיפה נפגשת איתו?"

ישועה: "פגשתי אותו פעם אחת אצלי בבית, וזה היה לפני התוכנית הראשונה, שב'מקור' ראיינו את אנשי וואלה (בסוף נובמבר 2018 – א.צ.). הוא אמר לי שישתתף בדיון פומבי שייערך אחרי זה, שיש לו ראיונות עם אנשי וואלה. הוא רצה לשאול אותי לגבי זה, אמרתי לו שלא אוכל לתת לו שום חומר, אם הוא רוצה לשאול אותי שאלות הוא יכול, אני אגיד ואענה מה שאענה".

בן צור: "וענית לו מה שענית לו".

ישועה: "ההתמקדות של מה שעניתי לו, הוא דיבר, הדבר היחיד שעניתי לו לגביו, זה שהוא טען שהייתה טענה כלפיי של משהו לגבי תקנון האתיקה, שבגלל תקנון האתיקה של וואלה, אני לא זוכר בדיוק את הטענה, הייתה איזו טענה כזאת. הקשבתי לו, ואחרי זה התייעצתי עם אייל (אייל רוזובסקי, עורך דינו של ישועה – א.צ.), מה אני יכול להגיד לו, ונתתי לו תשובה לקונית בטלפון, שאני פעלתי כמנכ"ל, אני באותה תקופה גם הייתי מנכ"ל בפועל".

בן צור: "בוא נדייק קצת. אני הבנתי ככה. אמרת שהייתה לך פגישה אחת בבית".

ישועה: "כן".

בן צור: "והיו לך מספר שיחות?".

ישועה: "כן. הוא התקשר כמה פעמים".

בן צור: "כמה פעמים?".

ישועה: "כן".

בן צור: "כל זה קורה מתי? לפני התוכנית?".

ישועה: "כן".

בן צור: "נכון?".

ישועה: "כן. לא, גם במהלך, מדי פעם עיתונאים התקשרו, גם ברוך קרא התקשר".

בן צור: "כרגע אני שואל על ברוך קרא, 'המקור' ואחרי זה נעבור קצת לאחרים, בסדר?".

ישועה: "בבקשה".

בן צור: "אז אתה אומר שהוא נפגש לפני התוכנית ודיבר איתך מספר פעמים לפני התוכנית".

ישועה: "נפגשתי פעם אחת".

בן צור: "נפגש פעם אחת בביתך?"

ישועה: "נכון".

בן צור: "דיבר איתך מספר פעמים לפני התוכנית?".

ישועה: "ניסה לשכנע אותי כמה פעמים לפני זה, להתראיין, למסור את עמדתי וכו' וסירבתי".

בן צור: "ושוחחת איתו גם לאחר התוכנית?".

ישועה: "השיחות היו יותר שהוא פנה ואני סירבתי לענות. אני לא עניתי, הוא הביע בעיקר כעס על זה שאני מחרים אותו. כך הוא קרא לזה".

בן צור: "בהשוואה לאחרים".

ישועה: "לא. לא בהשוואה לאחרים".

בן צור: "זו היתה המשמעות של חרם".

ישועה: "כן. זו התשובה שאמרתי לו, שאני לא מדבר עם אף אחד".

בן צור: "עכשיו, אם למשל מבין אלף שיחות שלך ושל ברוך קרא, אנחנו נראה שיחות מאוד לקוניות".

ישועה: "נכון".

בן צור: "שלום, מה שלומך, לא רוצה לדבר, תהיה בריא, משהו ברוח הזאת, או שיחות יותר ממושכות. מה אתה חושב?".

ישועה: "אני לא חושב שהיו שיחות ממושכות".

בן צור: "כמה שיחות היו לכם?"

ישועה: "לא יודע, לאורך השנים, חמש או שש שיחות. כתב גם כמה פעמים ולא עניתי".

בן צור: "לא שמעתי, סליחה, מה כמה פעמים?".

ישועה: "כתב כמה פעמים ולא עניתי, או שעניתי אינני יכול, אני מנוע וכו'".

בן צור: "עכשיו, אתה אומר שגם דיברת עם הרבה עיתונאים?"

ישועה: "כולם פנו אליי, מיד אחרי שהתיק פרץ, כל העיתונאים במדינה".

בן צור: "ודיברת איתם?"

ישועה: "עם חלקם דיברתי".

בן צור: "דיווחת לפרקליטות שנפגשת עם ברוך קרא בביתך?"

ישועה: "לא. כי אני לא דיברתי איתו על החקירה ולא מסרתי לו על החקירה. הוא עשה תוכנית שהוא ראיין אנשי וואלה, לגבי מה שהיה בוואלה, לא מסרתי לו שום פרט מהחקירה".

בן צור: "אני רוצה להגיד לך, התוכנית הזאת (הכוונה לתוכנית 'המקור' שבה ראיינו את אנשי וואלה – א.צ), אתה מבין שזה…"

ישועה: "היה לי לא נוח".

בן צור: "אתה מבין שזה חלק משמעותי של ההליך המשפטי כאן?"

ישועה: "או.קיי".

בן צור: "ואז אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. אתה חתמת על הצהרת סודיות".

ישועה: "כן".

בן צור: "והצהרת הסודיות הזאת היא שאתה לא תדבר שום פרט על תוכן החקירה. נכון? הפרקליטות יודעת על מפגשיך, לא שחסר להם מפגשים עם עיתונאים, אבל לא ידעו על מפגשיך עם עיתונאים?"

ישועה: "עוד פעם, אני לא דיווחתי על שיחות עם עיתונאים".

בן צור: "שאלתי אם דיווחת?"

ישועה: "לא".

בן צור: "לא, הבנתי".

ישועה: "כי בשיחות לא נתתי להם כלום".

בן צור: "אני חוזר למזכר. ניר חפץ אמר שהוא מאוד כועס על אילן ישועה בשל שיתוף הפעולה שלו בהכנת התוכנית בעניין. הוא, ניר חפץ, אמר שהוא ייצא רע מפרסום התוכנית. אתה רואה?"

ישועה: "כן, ראיתי".

בן צור: "אז המידע שניר חפץ מוסר הוא שאתה משתף פעולה עם התוכנית. וזה מתחבר גם עם מה שאתה אומר".

ישועה: "זה לא מתחבר עם מה שאני אומר, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. ברוך קרא בא אליי, לדעתי, יום או יומיים לפני שהתוכנית הזאת שודרה. הם צילמו את כל האנשים של וואלה. הוא אמר לי שיש לו אחרי זה שולחן עגול והם דנים בכמה דברים. הוא אמר לי רק תקשיב, כי לא רציתי לפגוש אותם. אמרתי, בסדר, אני אקשיב, יכול להיות שגם זאת טעות. הקשבתי, לא נתתי לו כלום, התייעצתי עם אייל (רוזובסקי) מה אני יכול להגיד – ואמרתי לו ארבע חמש שורות של מה שיש לי להגיד. אני מנכ"ל מקצועי, פעלתי לטובת החברה וזה הכל. לא מסרתי שום דבר".

בן צור: "כמה זמן הייתה הפגישה בבית שלך, ולמה הזמנת אותו אליך הביתה, ולמה זה לא היה בתוך וואלה?"

ישועה: "כיוון שהוא עשה אז תוכנית על וואלה".

בן צור: "אבל למה לא בוואלה? אם אתה חושב שמותר לך, וזה לגיטימי, ואין איסור מוחלט בעניין הזה, אז אם זה המצב, למה אצלך בבית?"

ישועה: "לי לא נאמר…"

בן צור, "למה זה בבית וכמה זמן זה נמשך?"

ישועה: "לדעתי הוא היה אצלי חצי שעה ואני אומר עוד פעם, לי לא נאמר שאסור לי לדבר עם עיתונאים. נאמר לי שאסור לי לדבר על החקירה, על נושא החקירה, ובוודאי לא למסור חומרים, ועל כך הקפדתי מכל משמר".

השופטת רבקה פרידמן פלדמן שואלת על מה היתה התוכנית.

ישועה: "הם ראיינו אנשי וואלה שסיפרו, חלקם מוצללים וחלקם לא, על זה שהיה עליהם לחץ. נדמה לי שזה מה שהיה".

בן צור: "בנושא החקירה?"

ישועה: "כן, על זה היה עליהם לחץ. זה מה שהם ראיינו את אנשי וואלה וזה הכל. רצו שאני אתראיין. סירבתי להתראיין, ברוך קרא אמר לי שאחרי זה יהיה דיון עליי, ואמרתי לו: בסדר, אני אקשיב לזה, ואמרתי לו: שמע, אעביר לך תגובה אחרי כן, אני אתייעץ עם אייל, מה אני יכול להעביר לך ומה אני לא יכול להעביר לך, והדבר היחיד שאמרתי לו, זה אמרתי לו כמה מילים לגביי. אמרתי לו: אייל אמר לי אל תסתבך עם זה. וגם לא רציתי. דרך אגב, הוא הגיע אליי אחרי הרבה מאוד הפצרות. אני הייתי אז עוד מנכ"ל וואלה. קצת חששתי מאיך התוכנית הזאת תיראה, אבל הבנתי שזה מה שיש וזהו. יותר לא פגשתי אותו".

בן צור: "בוא נדבר על עובדות קצת. התוכנית היא ב-25.11.2018".

ישועה: "כן".

בן צור: "אתה נחקר בשלב הזה, במועדים הללו".

ישועה: "מה ז"א אותם מועדים?"

בן צור: "בנובמבר 2018 חקירתך עדיין לא הסתיימה".

ישועה: "או.קיי, אני לא יודע. או.קיי".

בן צור: "נכון?"

ישועה: "אני לא יודע מה היה התאריך הפורמלי של סיום החקירה".

בן צור: "בנובמבר היתה לך חקירה, ואתה במקביל נפגש עם ברוך קרא" (עו"ד ז'ק חן מוסיף שזו היתה החקירה התשיעית שלו).

עו"ד יהודית תירוש מהפרקליטות מתערבת: ב-20 לנובמבר היתה השלמת חקירה.

בן צור: "כן, ב-20 בנובמבר. עכשיו תחזור ותסתכל במזכר של ניר חפץ. גב' תירוש, אני מבקש לא להשלים, המזכר של חפץ הוא מה-23.10.2018. מה שהוא אומר, שהוא מסר מידע, שהוא קיבל אותו לפני התאריך הזה. רואה?"

ישועה: "כן".

בן צור: "עכשיו, מה שאתה אומר לנו, שזה היה איזה יום יומיים לפני התוכנית".

ישועה: "זה מה שאני זוכר".

בן צור: "אני ארענן את זיכרונך, אלו החקירות שישנן, כי מה שאומר חפץ, מסתבר שהוא נכון. ומה שהוא אומר, שאתה נפגש עם ברוך קרא, שעובדים על 'המקור'. עכשיו אני אומר לך…".

ישועה: "לא סיפרתי לו כלום".

בן צור: "לאט לאט, יש שיחות בין שניכם, בהנחה שלא הקלטת, אז זה נשאר פה, מדברים כאן על בחינת הגרסה, על הכשירות שלה ועל מה שקורה. מסקנות בהמשך. אתה קלטת את השיחה, מר ישועה?"

ישועה: "לא הקלטתי שום שיחה, מאז הפרשה".

בן צור: "טוב, עכשיו תראה, חפץ אומר על מידע שהגיע אליו לפני ה-23 באוקטובר. אתה רואה?".

ישועה: "כן".

בן צור: "עכשיו, התוכנית היא ב-25.11, חודש לאחר מכן".

בן צור שואל את ישועה שוב ושוב על הפער בתאריכים ובין הדיווח על פגישתו עם קרא ואומר לו: "זה לא יומיים לפני התוכנית, כי ככה זה מתיישב".

ישועה מתחיל להסתבך: "יכול להיות שהוא אומר את זה, אני לא יודע על סמך מה. יכול להיות שברוך קרא רצה את זה ופשוט לא אמר לי. אין לי מה לספק לך. אמרתי את מה שאמרתי. אין לי מה לספק הסברים למה שניר עשה".

בן צור: "לא, אתה צריך לספק הסברים למה שאתה עשית".

ישועה: "בבקשה".

ישועה: "למה, כשהוא פונה אליך ואתה מזמין אותו אליך הביתה, למה אתה לא אומר לו: תשמע, אתם עושים תוכנית על וואלה, אני נחקר בנושא של וואלה ואני לא מדבר איתך על נושא וואלה, כי יש על זה חקירה".

ישועה: "אז אמרתי לו את זה עשר פעמים, אז הוא אמר לי: אני לא מדבר איתך על נושא החקירה, אני לא מדבר איתך על זה, אני רק רוצה, אחרי זה יש דיון שבו דנים, יש נקודה אחת שתים שאולי קשורה אליך, תרצה לשמוע? שמעתי ואחרי זה התייעצתי עם אייל, וכל מה שאמרתי לו, אמרתי לו: אני לא יכול למסור לך שום דבר. הם רצו שאני אולי אתראיין, ואמרתי שאני לא יכול להתראיין. אני לא יכול להופיע, אני לא יכול למסור לך שום דבר, אני לא יכול אפילו להגיד לך. אני אפילו לא יכול לתת לך תדריך חומר, אני לא יכול לתת לך שום דבר. הדבר היחידי שאני יכול להגיד לך: הייתי מנכ"ל וואלה דאגתי לחברה, והיה שם פרט אחד ספציפי שהוא אמר שמשהו בגלל האתיקה לא רציתי, לא זוכר בדיוק מה".

בן צור: "לא הבנתי, מה היה המשפט האחרון?"

ישועה: "לא יודע, הוא אמר לי משהו לגבי זה, שהיתה טענה שזה משהו שלא הופיע בחקירה וכוד', אז נדמה שלי שלגבי זה אמרתי לו שזה לא נכון. בגלל וועדת אתיקה אני לא רציתי, סליחה, שאני לא רציתי להכניס לסעיף האתיקה, להסכם עם וועד העובדים, לא רציתי להכניס שם סעיף של אתיקה. אז אמרתי לו שזה לא נכון. זה הכול".

בן צור: "זה מה שאתה אומר על סעיף האתיקה?"

ישועה: "הוא הזכיר את הדבר, הוא הזכיר עוד דברים, הדבר היחיד שהתייחסתי אליו באופן ספציפי ולא הוזכר בחקירה, ולגבי כל השאר אמרתי: אני מנכ"ל מקצועי".

בן צור: "איזה עוד דברים הוא הזכיר?"

ישועה: "לא זוכר. שום דבר, אבל באופן כללי הוא דיבר".

השופטת רבקה פרידמן פלדמן מבקשת להאיץ את החקירה.

בן צור: "כן, כן. הוא ענה שהוא (ברוך קרא) פנה אליו עשר פעמים".

ישועה: "פנה מספר פעמים".

בן צור: "ולחץ?"

ישועה: "הוא לחץ עליי. לחץ עליי מאוד, רצו גם להקליט אותי. רצו לקבל זה ואמרתי אני לא יכול".

בן צור: "עכשיו…"

ישועה: "גם הייתי מנכ"ל וואלה, לא יכולתי לעשות הכל".

בן צור: "לחוקרים אמרת שדיברת עם לא מעט עיתונאים".

ישועה: "כן".

בן צור: "מי?"

ישועה: "אני לא זוכר את כולם. התקשרו עשרות. לא זוכר את כולם בשמות".

בן צור: "עם מי דיברת ומתי?"

ישועה: "אילנה דיין גם התקשרה ורצתה ראיון".

בן צור: "מתי?"

ישועה: "אני לא זוכר".

בן צור: "על תוכן החקירה?"

ישועה: "אני לא זוכר. לדעתי במהלך 2018, אולי גם ב-2019. זה הלך וירד כי ניתקתי קשר עם כולם".

בן צור: "אילנה דיין ומי עוד?"

ישועה: "לא זוכר, רביב דרוקר לפני התוכנית השנייה שלו התקשר".

בן צור: "כן, ו-?"

ישועה: "ביקש…"

בן צור: "כמה פעמים שוחחתם?"

ישועה: "פעמיים שלוש".

בן צור: "מה הוא רצה?"

ישועה: "הוא אמר לי, שמע: יש לי את כל החומרים ממך. מה שאני רוצה ממך, זה אולי תהיה מוכן להתראיין? אמרתי לו שאני לא מוכן, אני לא יכול. כל דבר אני מתייעץ עם אייל. הוא אמר לי טוב, אין לי תמונות שלך (תירוץ מוזר מאוד – היו לו שפע של תמונות – א.צ), אולי נשלח צוות שיעמוד ליד הבית שלך, כשאתה רץ, שיצלם אותך. אמרתי גם את זה אני צריך לשאול את אייל ונתתי תשובה שלילית. אמר לי תשלח לי לפחות איזו תמונה שלך מהעבר וכו'. התייעצתי עם אייל, ושלחתי לו שתיים שלוש תמונות שלי מלפני עשרים שנה, סטילס מלפני עשרים שנה".

בן צור: "שלחת לו תמונות ישנות?"

ישועה: "אייל אישר לי לשלוח את זה, כתבתי לו: זה אייל אישר לי לשלוח ואני שולח".

בן צור: "איזה עוד עיתונאים?"

ישועה: "היה לי בתחילת הדרך מפגש אחד עם עמית סגל ואחד עם איתן אבריאל (מדה מרקר)".

בן צור: "כשאתה אומר בתחילת הדרך למתי אתה מתכוון, תמקם את זה".

ישועה: "ב-2018, משהו כזה פחות או יותר, כשהיה שיא הלחץ".

בן צור: "או.קיי, גם שם זה פגישות, אני מבין".

ישועה: "בשני המקרים האלה, כן, היו פגישות".

בן צור: "בשביל להגיד 'לא', אתה יודע, אפשר בטלפון, בנימוס ובאדיבות, בקורקטיות, כשמדברים איתך, נכון?"

ישועה: "אני אגיד בדיוק מה היה. איתן אבריאל, אני ביקשתי את הפגישה וגם עם עמית סגל אני ביקשתי את הפגישה. אבריאל כתב עליי איזו כתבה, נדמה לי שהכותרת היתה, שבשביל לגנוב, שאול אלוביץ' צריך גם את אילן ישועה. אמרתי לו, אני חושב שאתה משתמש במילה לגנוב בצורה לא נכונה. אני לא גונב, אני לא גנבתי שום דבר. שתינו קפה".

בן צור: "וזה ארך עשר שניות?"

ישועה: "לא עשר שניות, שתינו קפה ואחרי עשר דקות נגמר. ביקשתי ממנו רק לא להשתמש במילה גונב כי אני לא יכול להתייחס לשום דבר, אבל אני חושב שהשימוש במילה גניבה היא מילה חריפה, במיוחד לגביי. עמית סגל גם כתב איזה טור או שניים לגביי, שאני לא קדוש, אני לא ישועי ולא זה, ושאני ברגע הנכון הלכתי למשטרה כשהיה לי נוח וכו'. אז הדבר היחיד שאמרתי לו: עמית, שמע, הדברים יתבררו. האמירה שלך שאני הולך ברגע הנכון או לא ברגע הנכון, היא לא מדוייקת ובבוא היום הדברים יתברר. אני מבקש ממך לתת לדברים להתבהר ולא לתקוף אותי".

בן צור: "איפה היתה הפגישה? כמה זמן היא נמשכה?".

ישועה: "רבע שעה".

***

מדהים בעיניי שאחד העדים המרכזיים בתיק 4000 מוצא לו זמן להיפגש ולשוחח עם עיתונאים, לדאוג לתדמיתו וגם לא לדווח על כך לפרקליטות.
מישהו מאמין לגרסה שלו שהוא מסר רק תגובות לקוניות? בשביל זה לא צריך פגישות, בשביל זה יש עורך דין שמפנים אליו שאלות והוא נותן את התשובות.

אתמול בפייסבוק
13:17 -> 13:43 -> 16:10

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »