יומן הבוקר
הפרקליטות מעכבת שוב את משפט נתניהו ומשבשת את סדר העדים, כאשר מתגלה כי עד התביעה אילן ישועה פעל לטובתו האישית ביחסיו עם ניר חפץ

כצפוי: הפרקליטות מעכבת שוב את משפט נתניהו

כפי שדיווחתי לכם אתמול ובהתאם להדלפות של אביעד גליקמן, שופר הפרקליטות, ליאת בן ארי ויהודית תירוש מצפצפות למעשה על החלטת בית המשפט למסור את כל החומרים שהוסתרו-הועלמו להגנה עד היום (ב').
הפרקליטות מבקשת ארכה של שבועיים בטענה שהספיקה להפיק רק את התכתובות שנעלמו אבל לא את המיילים. הפרקליטות מעלה שלל תירוצים כמו "היקף החומר" ו"היקף העבודה הכרוך בסיווג תכתובות הדואר האלקטרוני", אבל ברור לכולנו שהיא מנסה למרוח את הזמן כיוון שהיא בלחץ גדול ממה שנחשף ועוד ייחשף.

כזכור, הפרקליטות העיפה לאוויר ביום חמישי ספין מגוחך כאילו הפרקליטים של נתניהו ואלוביץ' "מפחדים" ממה שייחשף (באמצעות ברוך קרא, גליקמן ואבישי גרינצייג) אבל מי שמפחד מאוד ממה שנחשף בתכתובות וממה שייחשף עוד במיילים – היא הפרקליטות בכבודה ובעצמה.
בחומר הזה יש עוד תכתובות המעידות על דפוס העבודה של אילן ישועה עם פוליטיקאים ואנשי עסקים כדי לשרת את האינטרסים האישיים שלו ורק שלו – בלי כל קשר לנתניהו.

להערכתי המטרה של הפרקליטות למשוך זמן עם החומרים שייחשפו עד לאחר פגרת הקיץ שמתחילה ב-21.7 ומסתיימת ב-5.9.
כלומר, המטרה של ליאת בן ארי ויהודית תירוש היא לדחות את עדות ישועה בחודשיים לחצי לערך כדי להתארגן ל"הפתעות" בחומרים שנעלמו.

הפרקליטות משבשת את סדר העדים: מבקשת להעלות את אבי ברגר

בין לבין, הבינה הפרקליטות שיש לה בעיה עם כל ההתנהלות שלה והיא מציעה לשבש את סדר העדים לקראת הדיון הקרוב ב-5.7 (יום שני הבא).
היא לא יכולה להמשיך עם ישועה, כי החומרים כולם לא נמסרו – אז היא מנסה לדלג על שלושת העדים הבאים. מדור באבירם אלעד, מיכל קליין ועמית אשל – כולם עורכים בוואלה – בתירוץ שלברגר לא היה קשר לסיקור בוואלה ולכן החומרים שהוסתרו אינם קשורים לעדותו.

זה תירוץ עלוב: בית המשפט כבר קבע שהפרקליטות איננה יכולה להרחיב את כתב האישום ולכן אין שום רלוונטיות לחומר שיימצא, אלא אם כן היא תצטרך לבקש השלמות חקירה. לכן, אין שום מניעה להמשיך עם סדר העדים שנקבע מראש – אלא שהפרקליטות מבינה שיש לה בעיה קשה עם תיזת ה"היענות החריגה" ואנשי וואלה לא יועילו לה אלא רק יזיקו לה.

לכן, היא מציעה להעלות את העד החמישי במספר לפי הסדר שהיא קבעה – אבי ברגר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת, ולסיים את עדותו וחקירתו הנגדית גם אם תפלוש לפגרה.
כלומר, הפרקליטות, אחרי שנכשלה עם התיזה המופרכת של "הטיית סיקור" מבקשת לקפוץ לתיזת ה"הטבות הרגולטוריות" בתקווה שברגר יספק לה את הסחורה.
זה לא יקרה, משום שגם ברגר שקרן וקל מאוד יהיה להפריך את עדותו (ארחיב על זה לפני שיעלה לדוכן העדים – בחצי משפט: גם ברגר היה שותף לתפירת התיק).

עכשיו מחכים לתגובת פרקליטי נתניהו ואלוביץ' ולהחלטת בית המשפט. מניח שההגנה תתנגד שברגר יהיה העד הבא.

אילן ישועה פעל לטובתו האישית ביחסיו עם ניר חפץ – "ניר, תעשה טובה, תן רוח גבית לתקציבי הפרסום של הליכוד בוואלה" (שכרו של ישועה היה, בין היתר, תלוי בכך)

עוד קטע חשוב מחקירתו הנגדית של אילן ישועה שבו מתברר עד כמה ישועה ניהל את מערכת יחסיו עם גורמים המקורבים לנתניהו ולמשפחתו על בסיס אינטרס אישי שלו בלבד, והכוונה לאינטרסים כספיים ולרווח שלו.
כזכור, חשפתי כבר שניר חפץ, דוברו של נתניהו באותה עת, היה במו"מ הן עם אלוביץ' והן עם וואלה בכל הנוגע למיזמים עסקיים. אבל, יש גם צד הפוך, והרבה יותר רלוונטי למשפט נתניהו: האינטרסים של אילן ישועה, שהציג את עצמו כ"אישה מוכה".

בתמלול הבא (ותודתי נתונה שוב לאבי וייס) מתברר שישועה רצה בקשר עם חפץ למטרות כספיות, כדי שחפץ ייתן לו "רוח גבית" לתקציבים שהליכוד יעביר לוואלה בתקופת הבחירות.
כזכור, חלק משכרו של ישועה היה בנוי על פרמטרים הנוגעים להכנסות וואלה ולכן זה אינטרס אישי שלו.

בן צור: "האם זה נכון שקיימת שניים-שלושה מפגשים עם ניר חפץ?"

ישועה: "בסביבות שניים, שלושה, ארבעה, אני לא ספרתי".

בן צור: "שניים, שלושה, ארבעה, אוקיי. והקשר עם ניר חפץ הוא קשר קורקטי יותר, נקרא לזה, בהשוואה לקשר עם רובינשטיין?"

ישועה: "אממ".

בן צור: "הוא לא הזמין אותך לישון, נכון? (הכוונה כמו זאב רובינשטיין)"

השופטת רבקה פרידמן פלדמן: "קשר פחות אישי?"

ישועה: "אפשר להגיד שכן. לא היו מפגשים עם המשפחה. זאב (רובינשטיין) הוא איש כזה יותר חם כזה, יותר חברי, אז הוא הזמין. אבל בסה"כ ניר יותר, היו שני מפגשים במסעדות בשנת 2013, פעם אחת ב-2014 ואח"כ זה הפסיק. ועם ניר ישבנו איזה שלוש פעמים בבית קפה, הוא לא דיבר על משפחה ולא דיבר על שום דבר".

בן צור: "זה קשר יותר קורקטי, ענייני עבודה".

ישועה: "כן, לגמרי. אני אומר עוד פעם, שהקשר עם זאב אחר, לא איזה חברות או משהו. אבל כשנמצאים בתוך קשרים עסקיים אז הולכים למסעדות לפעמים, לעיתים גם עם הנשים וכו'. אבל זה לא הפך לסיפור אהבה או משהו כזה. לא שלא חיבבתי אותו".

בן צור: "לא סיפור על חושך, בוא נתקדם. עכשיו, הקשר שלכם, אם אני מבין נכון, מתחיל איפשהוא בתחילת 2015, אני מדבר כרגע על חפץ".

ישועה: "אני מקבל את מה שאתה אומר, אני לא זוכר בדיוק".

בן צור: "עכשיו אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אנחנו רואים את תחילת ההתכתבויות. אני מפנה אותך לשורה שבה אתה כותב לו, בוא נראה את הממשקים שלך ושל חפץ: 'היי, ניר, דבר איתי, בהמשך לשיחה שלך עם אבי (אלקלעי, לשעבר עורך וואלה), מקווה שלא תאכזבו אותנו לגבי הראיון. אילן', אתה רואה?

ישועה: "כן".

בן צור: "והראיון הוא כמובן ראיון שאתם רוצים לדבר לגבי ראש הממשלה בינואר 2015. זה מה שאתה רוצה?"

ישועה: "כן".

בן צור: "אתה רוצה, עד כדי שאתה לא רוצה להיות מאוכזב, אם זה לא יקרה. נכון".

ישועה: "בהחלט".

בן צור: "בוא נראה שזה בטוח. אתה גם מציע לו להיפגש. מציע להיפגש ביום שישי, מציע להיפגש ביום שבת".

ישועה: "או.קיי".

בן צור: "נכון, אתה מאוד רוצה להיפגש איתו, כדי שתוכלו לקדם את הראיון?"

ישועה: "כן, אני לא אוהב לבזבז ימי עבודה".

בן צור: "סליחה?"

ישועה: "אני לא אוהב לבזבז ימי עבודה".

בן צור: "ראיון באולפן זה לא קשור לעבודה? למה זה קשור? לקשר? מה?"

ישועה: "אני אומר שקיימתי הרבה פעמים פגישות".

בן צור: "בסדר גמור, אמרתי שקיימת. אין לי שוםמבעיה, גם אני עובד בשישי שבת. כל מה ששאלתי אותך זה רק תאשר לי שאתה רצית להיפגש. אין מה להתווכח".

ישועה: "כן, רציתי להיפגש. וודאי, וודאי, לא מתווכח".

בן צור: "או.קיי. ועכשיו, אתם גם הרגשתם, אתם ידעתם, אומר לך כך: שיש לכם תקציבים נאים מלפיד ומהרצוג, אבל שהליכוד שם את רוב התקציבים שלו ב-ynet".

ישועה: "התקציבים מלפיד והרצוג היום בהתאם לנתח שוק שלנו. נכון, הליכוד שם אצלנו פחות. כן, נכון".

בן צור: "אז זה נכון. יופי. לכן אתה גם ביקשת, ראינו את זה גם בהקשרים קודמים. ביקשת שחפץ יארגן לך פגישה עם רמי… שהיה אחראי לקמפיין, להבנתי, של הפרסום של הליכוד בבחירות של 2015. נכון?"

ישועה: "נכון".

בן צור: "עכשיו, אתה ממשיך להתכתב, ראינו את זה בהקשר קודם, שאולי אחרי איזשהו ראיון שהיה, אולי תתנו לוואלה, הליכוד ייתן לוואלה תקציב גדול יותר. אתה רואה את זה?"

ישועה: "לא זה מה שכתבתי".

בן צור: "אז בוא תגיד מה כתבת?"

ישועה: "כתבתי פה, פה כעסתי על זה שהם נתנו ראיון בלעדי ל-ynet. זה דברים שאני אומר, נדמה לי ש-ynet  באותו יום תקפו אותנו. זה מה שאני אומר. שאלתי אותו אם הוא חושב שזה ראוי לתת ל-ynet תקציב גדול יותר מאשר וואלה".

בן צור: "בסדר גמור. טוב. ואז הוא כותב לך גם: הם עברו היום כל גבול, דיברנו על זה. ואתה כותב: לגמרי, זה משקף את דעתך, או חצי משקף, אחוז?"

ישועה: "תבחר. זה שיחת מכירות (שימו לב – ישועה מודה שהוא מנהל עם חפץ סוג של מו"מ מסחרי). יכול להיות שהם עברו ויכול להיות שלא. לא זוכר מה היה שם".

בן צור: "עכשיו, אתה רצית עוד פעם כספים מקמפיין הליכוד. נכון? פנית אליו פעם נוספת".

ישועה: "תמיד".

בן צור: "תמיד. או.קיי. אתה פונה לניר: ניר, עשה טובה, תן קצת רוח גבית. רואה?"

ישועה: "לגמרי".

בן צור: "רוח גבית למה?"

ישועה: "לתקציבים. לתקציב הפרסום של הליכוד אצלנו".

אתמול בפייסבוק
10:43 -> 18:05

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »