יומן הבוקר
רוע
אתמול הגיבו פרקליטי נתניהו ואלוביץ' לספין של הפרקליטות בקשר להשלמת החקירה של העד אבי אלקלעי, ותוך כדי כך חשפו פרטים מדהימים. קשה להישאר אדיש לאור מה שמתרחש ונחשף במשפט נתניהו

כפי שכתבתי אתמול היה ברור שהפרקליטות מנסה לעשות ספין בבקשה להשלים חקירה עם אבי אלקלעי. עם שליחת תגובת פרקליטי נתניהו ואלוביץ' התברר גודל הספין.

קראתי הרבה תגובות של פרקליטי ההגנה ולטעמי זו אחת מהתגובות החריפות ביותר מאז תחילת המשפט.

השורה התחתונה היא שפרקליטי נתניהו ואלוביץ' מבקשים מבית המשפט לבלום את מהלך השלמת החקירה שנעשה שלא כדין לדעתם.

אלא שבלב התגובות הופיעו דברים מדהימים, חדשים ומרעישים.

***

אבי אלקלעי הסתבך, שלח מסרון ליהודית תירוש ונפל בפח השקרים

מסתבר שעורך וואלה לשעבר, אבי אלקלעי, זה שגידף וקילל את משפחת נתניהו, החליט על דעת עצמו ליצור קשר במסרון עם יהודית תירוש, התובעת הראשית בתיק 4000, וזאת בעיצומה של החקירה הנגדית של ישועה ומבלי שהוא יודע מה צופן בחובו חומר החקירה החדש, בזו הלשון:

"היי יהודית, מרגיש צורך לכתוב את מה שאני מניח שאת יודעת היטב. כל הפניות מפוליטיקאים ודמויות מהתחום המסחרי בשנים 2015 ו-2016, תקופת היותי עורך ראשי, כולן העוברו מאילן אליי וטופלו על ידי.
רק במקרים של פניות הנתניהוז ואלוביץ' שסירבתי לבצע, אילן הלך מעל ראשי.

כל הפניות האלה שהן אכן שגרתיות בכל גוף תקשורת בלא יותר מ-5% של התערבויות בתוכן אל מול 95% של פניות במסגרת אונס תוכן הקבוצתי בוואלה למען נתניהו. הספין של ההגנה צפוי ועדיין מקומם ולכן היה חשוב לי לכתוב לך כעת. יום נעים".

מעבר לסגנון הדוחה (הנתניהוז) נראה שאלקלעי הוא לא עד סטנדרטי, אלא הוא בעל עניין בכתב האישום ורואה עצמו מגויס לרשות תירוש וליאת בן ארי נגד ההגנה.
כנראה שהשנאה לנתניהו שיבשה את שיקול דעתו של אלקלעי עד שטרח לשלוח מסרון לתירוש.

זו שערורייה בפני עצמה! אלא שאלקלעי נפל בפח, כיוון שלא ידע על החומרים החדשים בזמן השליחה הפזיזה של המסרון.

ובעקבות המסרון הזה והחומרים החדשים כותבים עורכי הדין:

"במצב דברים רגיל, להגנה היתה ניתנת ההזדמנות לעמת דברים של העד עם חומר החקירה המפריך כליל את דבריו וחושף את שקריו. מכאן הסכנה שבהעמדת העד הזה בחקירה בה תינתן לו הזדמנות לנסות להלבינם תוך פגיעה קשה ומהותית בזכות ההגנה לעמתו עם החומר לראשונה על דוכן העדים.

"הפרקליטות גם אינה מגלה לבית המשפט, כי מכל עדי התביעה היא בחרה דווקא בעד האחד, שלא רק שעוינותו האישית לנתניהו היא ברורה וידועה, אלא שהוא אף מתכתב עמה במסרונים אישיים ומבהיר לתובעת הראשית בתיק עד כמה הוא מגוייס לסייע לה.

"הפרקליטות גם אינה מגלה לבית המשפט שידוע לה היטב שהדברים שכתב אלקלעי במסרון זה נסתרים חזיתית בחומר החקירה החדש שמסרה להגנה".

המשמעות: אלקלעי התנהל בצורה מחפירה, ניסה לגייס עצמו לטובת התביעה בכוח, אבל לא ידע שהחומר החדש יחשוף את שקריו.
עכשיו, אני בטוח, הוא רועד מפחד מהחקירה הנגדית שלו – כי הפרקליטים יפרקו אותו מכל שקריו כפי שהם כותבים.
יתירה מזו, פרקליטי אלוביץ' אומרים כי השלמת החקירה היא בעצם ניסיון להלבין את השקרים שלו עוד לפני שהוא ייאלץ לעמוד על דוכן העדים – דבר חמור בפני עצמו.

אלקלעי הפר לכאורה את ההסכם שלו עם הפרקליטות שלא למסור מידע מחקירותיו

פרקליטי נתניהו כתבו בתגובתם על אלקלעי:

"מדובר באדם שביצע מעשים שלא כדין בקשר עם חקירתו, על מנת לפגוע בכוונת מכוון בנאשמים.
בשני מועדים שונים בלב ההליך המשפטי – פעל אלקלעי – בפומבי על מנת להפר את הוראות הדין, והצטלם לתוכניות 'המקור' (של רביב דרוקר), במסגרתן התראיין בהרחבה ובפירוט על תוכן העדות שמסר במשטרה בנובמבר 2018 ובמאי 2020".

אלקלעי חתם בפברואר 2018 על התחייבות ברורה שלא למסור מידע כלשהו על אודות נושאי חקירתו, ולכן נראה שאכן הפר את התחייבותו בתוכנית "המקור".
זה רק ממחיש איך רביב דרוקר הפך את תוכניתו לבית דין שדה לנתניהו תוך שהוא מזמין עדי תביעה בניגוד להסכמים איתם.

אלא שדרוקר, שגם קיבל הדלפות פליליות, מוגן ע"י מנדלבליט ואנשיו.

הראיות החדשות סותרות לחלוטין התיזה של הפרקליטות; כל עדי וואלה שקרנים

פרקליטי אלוביץ' חשפו עוד טפח ממה שהתגלה בחומרים החדשים:

"הראיות שהועברו על ידי הפרקליטות להגנה מלמדות, בין היתר, ובניגוד גמור לתמונה שהיא ביקשה להציג באמצעות העד בעדותו הראשית (ישועה) בטרם התגלה החומר להגנה, על התערבות תדירה של המנכ"ל ישועה בתכני האתר, התערבות בנושאים שאינם נוגעים לראש הממשלה נתניהו, התנהלות מערכת וואלה ביחס לפניות גורמים שונים ככלל ופוליטיים בפרט, התנהלות המערכת, עמדותיהן של אנשיה והשפעתם על אופן הסיקור.
כל אלה הן ראיות העומדות בסתירה גמור ויסודית לתזה שהציגה הפרקליטות בכתב האישום ובחקירתו הראשית של עד התביעה ישועה."

המשמעות: היתה היענות חריגה, אבל לא לנתניהו אלא לאחרים.

ולגבי העדויות של עדי וואלה הם כותבים:

"יתירה מזו, חומר החקירה החדש שהתגלה בתיק זה מעמיד בסימן שאלה גדול ומהותי את הגרסאות שמסרו עדי "וואלה" במהלך חקירותיהם, וזאת בלשון המעטה."

הווה אומר, אנשי וואלה שיקרו.

הליקוקים של ישועה להרצוג – בהחלט היענות חריגה

פרקליטי נתניהו חושפים קטע קצר מהחומרים החדשים, שיחה בין אילן ישועה ליצחק הרצוג:

ישועה: "היי, ברכות על הסקרים! מחזיק לך אצבעות. מה עם בטחוניסט? חשוב במיוחד לאור הרשימה. אל תהסס להיעזר בי ולסמס בכל שעה. מצידי 10 פעמים ביום. החבר'ה בסדר איתך? הכל בטיפול".

הרצוג: "תודה ממש על הכל".

ישועה: "אתה הולך לעשות היסטוריה ומיקום הזה ובנסיבות האלה תציל את עם ישראל, פשוטו כמשמעו. ותהיה ההרצוג הגדול מכולם…".

הרצוג: "לאט לאט אבל אמן".

קטעים דומים נחשפו כבר בחקירתו הנגדית של ישועה, אבל דומה שהמקבץ הזה עם הרצוג והעובדה שישועה יוצא מגדרו כדי לעזור לו רק מעידה שאת הסיקור האוהד ואת ההיענות החריגה קיבל יצחק הרצוג וממש לא נתניהו.

ויהיו עוד דברים שייחשפו בדיוני המשפט שיתחדשו אחרי ראש השנה.

המהלך של הפרקליטות להשלמת החקירה של אלקלעי – לא נעשה כדין

הן פרקליטי נתניהו והן אלוביץ' תוקפים בחריפות את הפרקליטות על החלטתה לבצע השלמת חקירה לאלקלעי לאור המחדלים שלה בהסתרת-העלמת החומרים.

"התנהלות הפרקליטות עד כה הביאה לכך שההליך הפלילי המנוהל נגד הנאשמים נפגע באופן מהותי. עיוות ההליך בא לידי ביטוי בכך שרק במהלך עדות עד תביעה מרכזי התגלו מחדלי חקירה חמורים והתברר שהפרקליטות חדלה ולא מסרה להגנה חומר חקירה מהותי מאין כמותו…
חומר חקירה היורד לשורש תזת הפרקליטות בכתב האישום בדבר 'היענות חריגה' לא הוצג לאף אחד מעדי התביעה ואלה, ממילא, לא עומתו עם משמעויותיו.
עיוות ההליך גרר פגיעה קשה בזכויות הנאשמים לניהול הליך הוגן המתחיל בחקירה ראויה ולא מגמתית שבו חומר החקירה נמסר להם עם הגשת כתב האישום".

בהמשך פרקליטי אלוביץ' כותבים כי הניסיון להזמין את אבי אלקלעי להשלמת חקירה היא הפרה בוטה של החלטת בית המשפט באפריל, שקבע לעניין הצגת מסמכים בראיונות עד בזו הלשון:

"'מקום בו קיימת כוונה להציג לעדים מרכזיים כמות משמעותית של מסמכים שלא הוצגו להם בחקירה במשטרה (מעל 10 מסמכים), אנו מניחים כי הפרקליטות תודיע על כך להגנה זמן סביר לפני ראיון העד, תוך פירוט של אותם מסמכים, על מנת שזו תוכל לכלכל את צעדיה'.

"הפרקליטות עושה דין לעצמה ובכך מרוקנת את ההחלטה ממשמעויותיה להגנת זכויות הנאשמים. משחפצה היא להציג לעד התביעה אלקלעי מעל עשרה מסמכים שאותרו בחומר החקירה החדש ושלא הוצגו לו בהודעותיו, היא נטלה לעצמה את החירות לפעול שלא על פי החלטת בית המשפט".

ופרקליטי נתניהו מוסיפים:

"השלמת חקירה אינה המקום לתיקון פגמים שהתגלו בטיעוני הפרקליטות, בניסיון לשפץ ולהנדס את החוסרים שנמצאו, שעליהם הצביעה ההגנה פעם אחר פעם. השלמת חקירה אינה מקצה שיפורים, על דרך זימונו לעדות של עד 'נוח' לפרקליטות… כזו השלמת חקירה – הדין אינו מכיר ואינו מתיר".

המשמעות: הפרקליטות מנסה לעשות תרגיל, לעקוף את בית המשפט, ולזמן את אלקלעי להשלמת חקירה כדי "לשפץ" את גרסותיו.

***

אתמול בפייסבוק של אלי
15:46 -> 18:07 -> 18:19 -> 18:26 -> 21:11

מאמרים אחרונים

ערוצים 11 12 13

האינטרסים והכוחות הכלכליים והתקשורתיים רבי העוצמה שהובילו להפיכה השלטונית נגד נתניהו

אחרי הבחירות ב-2015 הבינו בליכוד כי התקשורת הממסדית היא שחקן פוליטי לכל דבר. המסקנה היתה שצריך להגביר את התחרות בשוק התקשורת. כתגובה התקשורת התחילה "לתפור" את נתניהו. מפת האינטרסים

הקליקו לתוכן »
יהודית תירוש, שלמה פילבר (צילום: אלי ציפורי)

היעד: שלמה פילבר; המטרה: בנימין נתניהו – כך פעלו ליאת בן ארי ויהודית תירוש

הפרקליטות סימנה יעדים ומטרות וכבשה אותם – היא הצליחה להפיל את נתניהו מהשלטון, אבל לא לקחה בחשבון שהוא לא ירים ידיים. היום כבר ברור שזו הסיבה ללהיטות הגדולה שלה להסדר טיעון, תוך ויתור על סעיף השוחד

הקליקו לתוכן »