יומן הבוקר
משה כחלון (ויקיפדיה), אילן ישועה (צילום מסך)
במקביל לסיקור האוהד ולקשר השוטף עם משה כחלון וסביבתו, אילן ישועה מבקש מכחלון להגדיל את תקציבי הפרסום של מפלגת "כולנו" באתר וואלה; איך לא חקרו?

אחרי החשיפה של יחסי העיתונות בין אילן ישועה, מנכ"ל וואלה, עם אבי גבאי ועם אביגדור ליברמן, הגיע תור החשיפה של היחסים עם משה כחלון, כפי שעולה מהחקירה הנגדית של עד התביעה במשפט נתניהו.

ישועה לכחלון: "אוהב אותך", ישועה לדובר של כחלון: "הוא חכם מאוד".

במקביל ישועה מבקש מכחלון להגדיל את תקציבי הפרסום של מפלגת "כולנו" בוואלה; איך לא חקרו?

***

יחסי אילן ישועה ומשה כחלון – השקרים

בן צור הזכיר לישועה שבחקירה הראשונית אמר שהקשר שלו הסתכם בפגישה אחת את שתיים וטיפול בנושא אחד או שניים שכחלון עסק.
בפועל, בן צור הציג בפני ישועה עשרות מקרים של תכתובות, טיפול אישי שלו בידיעות של כחלון ואף שיח ישיר ביניהם (הכוונה גם לסביבת כחלון) לא רק על ענייני תוכן, אלא גם על תקציבי פרסום.

כלומר, יש פה תמורה ברורה: סיקור אוהד תמורת תקציבי פרסום.

איך התקיימו היחסים התקשורתיים?

הן באמצעות השר כחלון בעצמו (חלופת ווטאספים) והן באמצעות דובריו ויועציו של כחלון שפנו אל ישועה ישירות וביקשו ממנו תיקונים מסויימים או הכנסת הודעות לעיתונות.

הדבר החמור ביותר: הפנייה בעניין תקציבי הפרסום – הקשר בין סיקור אוהד לנתיבי הכסף

תכתובת בין ישועה לכחלון

ישועה לכחלון:

"יש עוול היסטורי, בוויינט שמים 200 אלף שקל, במאקו 50 אלף שקל, בוואלה – אפס. וצריך לתקן את העוול. זה לא טוב למפלגת כולנו. וואלה אתר יותר גדול. בכל מקרה, אוהב אותך. תודה, אילן".

למעשה, ישועה אומר לכחלון שעדיף לכולנו לשים כסף בוואלה כי לפרסום יהיה אפקט יותר טוב.

בן צור עקץ את ישועה:

"זה לא קצת משונה שאתה אומר לו שאתה אוהב אותו, זו אהבה ממבט רחוק?"

איך מסביר ישועה את הדילוג בין התוכן לשיחה על תקציבי פרסום:

"זו היתה שיחת מכירות"

כלומר, הוא בעצם מודה שביד אחת הוא מטיב עם כחלון בסיקור אוהד וביד שנייה הוא מבקש מכחלון תקציבי פרסום בוואלה. איך לא חקרו את זה בדיוק, כשיש מצד אחד תמורה ברורה (סיקור אוהד) ומצד שני בקשה להגדיל את תקציבי הפרסום?

לא ביבי, לא חוקרים.

גרסת ישועה לסיקור האוהד

כרגיל, באופן אוטומטי, כמו ליברמן וכמעט שאר המלוטפים ידו – ישועה חוזר על הטענה כי "הונחה לאתרג".
הטענה הזו מוזרה משום שבחלק מהמקרים הוא טען שלא היה כלל מעורב והמערכת עצמאית – אז איך הוא מסביר את הליטופים של המערכת ה"עצמאית" שהוא שלט בה ללא ספק?
לישועה לא היו הסברים טובים.

הסיקור האוהד לכחלון

בן צור הציג שורה ארוכה של התכתבויות בין ישועה לכחלון, יועצו ודוברו – שכולן עסקו בצורת הסיקור של וואלה. השופטים ביקשו ממנו מדי פעם לקצר ולהעביר את כל החומרים לעיון בית המשפט.

הנה כמה דוגמאות

במרץ 2015 אחרי המדגמים לאחר הצלחת כחלון עם "כולנו":

ישועה לכחלון: "ברכות, הישג היסטורי!"

ישועה מסביר: רצינו לשמור איתו על קשר, אבל שוב חוזר על המנטרה שהתבקש לאתרג את כחלון: "מה לי ולכחלון" (בהמשך נראה שיש לו איתו וסביבתו אינטרקציה מאוד צפופה).

עוד תכתובת ישירה, ישועה לכחלון:

"משה ערב טוב, אשמח להחליף איתך מילה".

ישועה לא זוכר למה חיפש אותו, אבל זו בהחלט עדות לקשר הישיר שהיה בין השניים.

אפריל 2015:

ישועה לכחלון: "היי, רואה שכבודו חיפש אותי, לא שמתי לב. אני זמין ואנסה גם"

עוד עדות לקשר הישיר ביניהם. בין לבין כחלון מתערב בכתבה שכותרתה היתה "כחלון חושף את הקו המדיני: חזרה לגבולות 67' ושמירה על הגושים".
הכותרת לא מצאה חן בעיניו ובעקבות פנייתו יצאה כותרת תיקון: "כחלון לוואלה חדשות: מתנגד לקווי 67', לא הובנתי כהלכה".

ישועה לא ממש סיפק הסבר לשינוי המהיר, זולת התירוץ האוטומטי (כמו בליברמן) שהתבקש לאתרג את כחלון.

בהמשך תכתובות בין יועץ כחלון לישועה:

היועץ: "תודה. מחכה לצהריים".

ישועה: "בכיף, דרך אגב בראשית זה כחלון ונתניהו" (מתפאר בפניו שיש כותרת חיובית על כחלון). אבל אתה כאמור צודק"

כוונתו היתה לכותרת מתוקנת על הורדת המע"מ בזמנו. בהתחלה היתה תמונה רק של נתניהו ובעקבות הבקשה הוכנסה תמונה גם של כחלון.
היועץ פנה אז לישועה וכתב לו: "איפה כחלון?" וישועה משיב לו: "מטפל ופונה לאבי אלקלעי ואומר לו – 'תוציאו פוש מתוקן' – ואכן יצאה כתבה מתוקנת.

ישועה לדובר כחלון: "דיברתי עם אבי אלקלעי, טל שלו תעשה את האייטם, זה יהיה בכותרת הראשית. שימו תמונה יפה של כחלון"

עדות ברורה להוראות פרטניות של ישועה ללטף את כחלון. הכוונה היתה לתוכנית הסיוע מארה"ב ואכן יצאה כותרת ראשית מפרגנת תחת הכותרת: "כחלון לנתניהו – לאמץ את הסכם הסיוע בקדנציה של אובמה".

עוד התכתבות בין הדובר לישועה: "נתתי לטל שלו סיפור טוב, שיהיה לזה בולטות".

ישועה: "מטפל".

בן צור מציג עוד ועוד התכתבויות המעידות על הקשר ובאחת מהן היועץ שולח חומרי הודעה לעיתונות ומבקש "לדחוף חזק". ישועה מבקש ממיכל קליין לטפל. אלא שהדובר מתלונן: "העלתם את זה חלש".
בן צור שואל אותו אם זו עבודה דוברותית לגיטימית (אגב, כך היו מרבית הפניות של דוברי נתניהו); ישועה משיב בחיוב; ואז בן צור שואל את ישועה: "עבודה לגיטימית מול המנכ"ל?"; ישועה משיב בשלילה.
ובכלל, ישועה לא מצליח להסביר לכל אורך עדותו מדוע היה צריך את תיווכו כל הזמן.

סיפור מתווה הגז (ספטמבר 2015): כזכור, כחלון הבטיח לפרק את מונופול הגז אבל בגלל ניגוד עניינים משך בזמנו את ידו מטיפול במתווה הגז. בוואלה מזכירים לו את ההבטחה ומיד יועץ כחלון מתקשר לישועה בעניין.

היועץ: "על הראש שלנו? למה ככה?"

עוד תכתובת בין דובר כחלון לישועה בספטמבר 2016:

הדובר עמרי הרוש שולח לישועה הודעה לעיתונות על פגישתו של כחלון עם מקבילו האמריקאי (מה היה וכד') וכותב לו:

"אילן יקירי, טל (שלו, כתבת בוואלה) המקסימה בטח ישנה עכשיו בניו-יורק, משה (כחלון) ביקש ממש שיטופל יפה אצלכם. תודה רבה מראש".

ישועה: "מטפל".

הרוש: "תודה רבה!"

ישועה שולח לו את הלינק לידיעה שהועלתה וכותב לו: "אתם בעמוד הבית, בוקסה ראשית חדשות".

הרוש: "ראיתי ושלחתי למשה, תודה רבה!!!"

ישועה: "בכיף".

תכתובת נוספת בין דובר כחלון לישועה בינואר 2017:

ישועה: "איזה ראשית יפה…" (הכוונה לכותרת ראשית).

הרוש: "הוא ענק משה. סטנדאפיסט".

ישועה: "הוא חכם מאוד, יודע להתמקד במה שחשוב".

הרוש: "הוא שועל רציני".

היחסים בין ישועה לג'ודי ניר מוזס וסילבן שלום

"היי מותק, לא מבינה מה ינון מגל רוצה מהחיים שלנו? למה לטנף?"

פרקליטו של נתניהו בעז בן צור הציג שורה של התכתבויות בין ישועה לג'ודי ניר מוזס בהקשר של פרשת ההטרדות המיניות של סילבן שלום לכאורה (חשוב לציין: התיק נסגר).
הפניות לגיטימיות בעיניי, אך זה לב העניין: גם בפניות של דוברי נתניהו היו לגיטימיות, אבל במקרה של נתניהו הוא אף פעם לא פנה ישירות.

תכתובת בין ינון מגל לישועה:

ישועה: "עצור את סילבן. אל תעלה עד שאני חוזר".

מגל: "מתי אתה חוזר".

ישועה: "חצי שעה. תרד מזה (מהידיעה על ההטרדות המיניות כביכול)".

מגל: "למה?"

ישועה: "עלילה".

מגל: "אפשר לקבל תשובה בבקשה?"

ישועה: "אכלת? הגעתי הרגע לאוסנת. בוא נדבר".

מגל: "אתה פה?"

ישועה: "אוסנת".

תכתובת בין ג'ודי ניר מוזס לישועה:

ניר מוזס: "היי מותק, לא מבינים מה ינון מגל רוצה מהחיים שלנו!!! תסתכל על כותרת המישנה. הסיפור נגמר, למה להכפיש כל הזמן, למה???? הבן אדם נוקה, יצא, למה הוא רודף אותו? קיבלת?"

ישועה: "עכשיו בסדר? דברי עם ינון, זה יעזור לדעתי. שולח לך הנייד שלו, דיברתו איתו עכשיו אבל אינך צריכה לציין את זה. רק שנתתי לך הנייד. הצעתי שתשוחחי עמו".

ניר מוזס: "טוב, לא מבינה מה הבעיה שלו איתנו?? למה לטנף??".

ישועה: "ביקשתי ממנו לשנות כותרת המישנה. דברי איתו, זה חשוב כשמדברים ישירות, זה הכי יעיל. אני מצידי עוזר מאחור".

בהמשך:

ישועה: "הוא מצפה לטלפון, עזבי את הכבוד הזה, ששווה את זה. בקשי ממנו לשנות ולכתוב לאחר שהוחלט לסיים הבדיקה, במקום מה שכתוב" (אגב, ישועה אכן כותב בצורה עילגת וללא פיסוק).

שורה תחתונה: הפנייה של ניר מוזס לגיטימית בהחלט בעיני, אבל גם הפניות של שרה נתניהו לגיטימיות מאוד (ולא היו בכלל ישירות) בעניין אייטמים שקריים עליה. אז למה האכיפה הבררנית?

לא ביבי, לא חוקרים.

***

אתמול בפייסבוק של אלי
09:54 -> 10:29 -> 10:50 -> 14:37 * 19:56 -> 20:50

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »