יומן הבוקר
גילויים מדהימים בתיק 4000
תוצאות בדיקה פנימית שמוכיחות בזמן אמת כי תיק 4000 נשען על תזה מופרכת, הוסתרו והתגלו בטעות. התירוצים של עד התביעה: "לא זכרתי, לא נשאלתי, הבדיקה היתה חלקית, תבין מה שאתה רוצה"

סיקור אוהד?! בדיקה פנימית באתר 'וואלה' שנערכה לבקשת המנכ"ל, אילן ישועה, ונחשפה בחומרים שהוסתרו הוכיחה בזמן אמת: היה סיקור שלילי מאוד לבנימין ושרה נתניהו ב-2015, שלילי אף יותר מ-Ynet (במקרה של שרה נתניהו).
ישועה נשאל מדוע לא דיבר על זה בחקירותיו: "לא זכרתי, לא נשאלתי, הבדיקה היתה חלקית, תבין מה שאתה רוצה."

גולת הכותרת של הדיון במשפט נתניהו אתמול (04.10.2021) היתה, ללא ספק, הבדיקה בזמן אמת על סיקור בנימין ושרה נתניהו – לא על-ידי גורמים חיצוניים ולא על ידי גורמים פוליטיים כאלו או אחרים – אלא על-ידי עובדי וואלה בעצמם, לבקשת אילן ישועה.

מה שמדהים בכל הסיפור הזה הוא, שהדברים נחשפו לראשונה בחומר החדש, לאחר שהוסתרו, הן על-ידי ישועה והן על-ידי הפרקליטות, ולא עלו כלל בחקירות של ישועה במשטרה.

כלומר, אם החומרים לא היו מתגלים בטעות ע"י ז'ק חן בזמנו, פרקליטו של אלוביץ', לעולם לא היינו יודעים שהיו הוכחות בזמן אמת שהסיקור בוואלה לנתניהו היה שלילי ולא אוהד.

אגב, הבדיקה הזו מתאימה לבדיקה שנערכה על-ידי צוותו של העד ניר חפץ והובאה לידיעתם של ישועה ואלוביץ'.

***

למה נעשתה הבדיקה של וואלה?

אילן ישועה, המנכ"ל, פנה לעובדת וואלה בבקשה לערוך את הבדיקה בעקבות הפרסום המתוכנן של כתבת ה"תחקיר" של גידי וייץ על וואלה ובזק בשלהי 2015, שלמעשה היתה הבסיס לתפירת התיק כיוון שהתיזה המופרכת בה (סיקור אוהד תמורת הטבות רגולטוריות) אומצה לחלוטין על-ידי הפרקליטות.

הבדיקה העלתה, נכון לתקופה שבין ינואר לאוקטובר 2015, שהיו הרבה יותר פרסומים שליליים נגד שרה נתניהו, ואלו היו אף בכמות גבוהה יותר ביחס לאתר המתחרה Ynet, שנחשב לעוין מאוד לנתניהו.

כלומר, וואלה היה האתר העוין ביותר לשרה נתניהו. אז איפה הסיקור האוהד וההיענות החריגה?

גם הסקירה לגבי בנימין נתניהו, בעמודי הדעות בלבד, הצביעה על רוב לדעות שליליות עליו. בבדיקה נוספת על אייטמים נוספים, לבד ממאמרי דעות, שוב התקבלה התוצאה שהרוב שלילי, חלקם נייטרלים ומיעוטם חיוביים (מדובר על חודש אוקטובר 2015 בלבד).

התירוצים של אילן ישועה

כשנשאל אילן ישועה לפשר הדברים ולמה הוא לא הזכיר זאת בחקירותיו, הוא הפליא ברפרטואר הידוע שלו כשהוא במבוכה: "לא נשאלתי", "לא זכרתי", "אתה יכול להבין מה שאתה רוצה" והתירוץ הכי מגוחך: "הבדיקה היתה חלקית ולא מלאה".

אלא שגם התירוץ הזה נסתר לאחר מכן, כשהתברר שישועה ביקש מאודי הירש, המשנה דאז לעורך וואלה, לבדוק את הנתונים והוא אכן אישר אותם. ומדובר באותו הירש שכתב בעצמו מאמרים חריפים נגד נתניהו.
כלומר, הבדיקה קיבלה מישנה תוקף מגורם עיתונאי שלא ממש חש חיבה לנתניהו.

העימות בין ישועה לעו"ד חן

באיזשהו שלב עו"ד חן הוציא משלוותו את ישועה שאמר לו:

"עברתי על הפרוטוקולים ומצאתי שהטעית אותי עשרות פעמים".

חן לא נשאר חייב:

"תפסיק לתת כותרות שקריות, אתה משקר במצח נחושה. הצגת מציאות שטוחה, כזבים, הסתרות ואתה עוד אומר לי שאני מטעה אותך? למזלנו יש פרוטוקול, והפרוטוקול לא משקר".

בהמשך הטיח עו"ד חן בעד אילן ישועה:

"מפיץ רעל, מסובב את כולם בכחש, רוצה למרוח את זמנו ולשאת נאומים".

בהמשך זעם ישועה על התיאור שישועה אכל מכף ידו של אלוביץ':

"אלוביץ' לא עשה איתי חסד, לא אסף אותי מהרחוב ולא היטיב איתי. הצטיינתי בכל התפקידים שלי".

העימות בין עו"ד חן לתובעת עו"ד תירוש

הדרך של התובעת יהודית תירוש לשבש את החקירה הנגדית היא להתערב בתכיפות ולומר באופן קבוע שעו"ד חן לא מאפשר לישועה לענות (חן לא מאפשר לישועה לשאת נאומים ובכל פעם שהוא סוטה הוא מנסה להחזיר אותו למסלולו).
באיזשהו שלב, לקראת סוף הדיון, תירוש אף טענה שחן דילג על מייל כלשהו בחקירתו הנגדית.

הדבר זה הקפיץ את חן:

"לא סיימתי את החקירה, את מדברת לא יפה ולא מכובד, אני עורך דין 30 שנה ולא צריך את ההערות שלך. את כל הזמן מנסה להגיד לנו שאנחנו מטעים ומתפרצת באמצע חקירה".

עו"ד בן צור הצטרף לעו"ד חן ועקץ את תירוש:

"זה אירוני שהתביעה לא בדקה כלום ומדברת עכשיו על מייל מסויים שלכאורה חסר"

רמז ברור לכך שהפרקליטות הסתירה הר של חומרים ופתאום מטיפה לאחרים.

כך תפס עו"ד חן את ישועה משקר

חן עימת את ישועה עם טענתו בדיון הקודם, כאילו אלוביץ' ביקש ממנו לאתרג את מועמדתו לנשיאות של פואד בן אליעזר ז"ל, אלא שבניגוד לגרסתו, אין שום עדות לכך – לא בחקירתו במשטרה ולא בהתכתבויות עם אלוביץ'.
כל שאלוביץ' אמר כי "וואלה הפך לצהובון מעצבן".

חן גם עימת את ישועה עם אמירתו הכללית ש"שאול אלוביץ' הנחה אותי לאתרג פוליטיקאים" ואכן ישועה הודה שאלוביץ' לא ביקש ממנו לאתרג את אהוד ברק או שלי יחימוביץ' למשל.

ואז חן עקץ אותו:

"בכל מקום אתה זורק הכל על שאול אלוביץ', גם במקום שיש לך אינטרס לגיטימי, מסחרי, עסקי".

ישועה ענה:

"אין לי מה להוסיף על זה".

העזיבה של טלי בן עובדיה

בן עובדיה שייכת לכת רק-לא-ביבי ומונתה בשלהי בנובמבר 2012 לעורכת וואלה, אבל עזבה חודש מאוחר יותר.
ישועה והפרקליטות טענו שהיא פוטרה על רקע ה"לחצים מבלפור", אך חן הוכיח לישועה שזה היה בעקבות דין ודברים איתו, לאחר דרדור כתבה שנגעה לליכוד, מעימותים נוספים וכנראה גם מאי שביעות רצונו של גלעד ארדן, שהיה אז מנהל מטה ההסברה של הליכוד.

בן עובדיה אמרה בעדותה כי באה לישועה, הוציאה אותו מישיבה ואמרה לו:

"מה פתאום אתה מתערב בידיעות, למה אתה פותח רגלים מול פוליטיקאים, תהיה גבר ולא תפנה לכפופים עליי".

ישועה אמר לה שהוא מתנצל וזה לא יקרה שוב, אבל זה הרי קרה שוב ושוב כי ישועה בחר תמיד בנתיב הכסף ובחש כל העת בענייני התוכן של וואלה.

כך עזבה טלי בן עובדיה את וואלה עם 350 אלף שקלים (לטענתו של אילן ישועה) אחרי חודש בלבד. ישועה המשיך לטעון בתוקף שהוא קיבל "הוראה" לפטר אותה כי היתה סדין אדום – למרות שאין לכך שום הוכחה.

בהמשך חן הוכיח שישועה שיקר כשאמר שהוא עמל "חודשים" כדי להביא את בן עובדיה וריצה אותה כדי שתגיע לוואלה.
מסתבר שזה היה תוך חודש והמתווך, רם לנדס, שנשלח לשאול אותה על המשרה אמר לישועה שהיא "נדלקה".

לאורך כל הדיונים אין שום ספק: ישועה הוא שקרן כרוני, עד לא אמין, ובוודאי שאי אפשר לסמוך על עדותו בנוגע לתיזת כתב האישום.

התגובה לכתבה של גידי וייץ

ישועה טען לכל אורך הדיון שהוא "הונחה" על ידי שאול אלוביץ' לשקר לכתבת התחקיר (כאילו תחקיר), אלא ששורת מיילים מוכיחה שישועה הוא שיזם את התגובה ונעזר בכמה אנשים, במיוחד בחברו הטוב איתן מדמון, מנכ"ל "גלובס", שכתב עבורו אחת מהטיוטות (ישועה התפאר בפני אלוביץ' שהוא כתב זאת – שבם שקר).
טיוטות התגובה אמנם הועברו לאלוביץ' ולגיא הדס, דובר בזק, אך אלוביץ' לא העיר כל הערה.

הקמפיינים של הליכוד וההתערבות בתוכן

לקראת בחירות 2013, בשלהי 2012, ניהל ישועה שורה של תכתובות עם גלעד ארדן, אז ראש מטה ההסברה ועם איש הפרסום של הליכוד.

חשוב לציין שישועה סימן את תחילת 2013 כנקודת הזמן שבה התבקש להיטיב בתוכן עם נתניהו, אבל כל זה קרה לפני כן ומצביע שוב על שיטות העבודה של ישועה: תנו קמפיינים, אני אתן לכם סיקור אוהד.

במסגרת הדיל הזה ישועה דרדר כתבה בנוגע לדוח העוני של ארגון לתת שלא החמיאה לליכוד. התירוץ שלו: "תקציבי הבחירות עיוורו אותי וזו היתה טעות".

במקרה נוסף אמר לאיש הפרסום של הליכוד שהוא "יתאבד" בשביל קמפיין של 1.3 מיליון שקל.

כולם מבינים מה זה "להתאבד" בשביל ישועה.

***

אתמול בפייסבוק של אלי
13:28 -> 14:28 -> 16:18 -> 17:46

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »