יומן הבוקר
ברוך קרא (ויקיפדיה)
כינור הפרקליטות, ברוך קרא, פרסם מאמר לכבוד סיום החקירה הנגדית של אילן ישועה, בו הוא קובע כי "ישועה סיפק את הסחורה". הנה 10 השקרים הבולטים של ברוך קרא

היה לי ברור כשמש שבסיום חקירתו הנגדית של אילן ישועה, כינורות הפרקליטות ימהרו לקבוע נחרצות שעדותו גיבתה את תזת הפרקליטות.
כצפוי, היה זה ברוך קרא, שקפץ בראש, וחיבר עוד מאמר נלעג שהעביר את דף המסרים של הפרקליטות ויהודית תירוש.
מסקנתו הכה משעשעת בקליפת אגוז: ישועה סיפק את הסחורה.

חוות הדעת המגוחכת של ברוך קרא מדהימה עוד יותר, אם לוקחים בחשבון שהאיש לא נכח השבוע בכלל בדיונים, לא נחשף לדרמות (ההערות של השופטים, הבדיקה הפנימית על סיקור נתניהו בוואלה ועוד) ובדיונים שהוא הואיל בטובו לבוא, הוא הגיע באיחור, כתב ציוצים בודדים והבריז בהמשך.

אז איך הוא יכול לחוות דעה על מה שקרה בחקירה הנגדית על החומרים החדשים, אם הוא לא היה בכלל במרבית הדיונים, מה גם שהפרוטוקולים של השבוע עוד לא יצאו?
אז אין נוכחות בדיונים, אין פרוטוקולים – וקרא החצוף משרבט את חוות דעתו בלי שום תימוכין.

***

אז הנה 10 השקרים במאמר החדש-ישן של ברוך קרא שתומך בפרקליטות

1.

השקר: "לאחר 33 ימי עדות, מתוכם 25 של חקירה נגדית, אם לא יישלף ברגע האחרון עוד כלי מריחה מאמתחת הפלא של הסניגורים, ירד בשעה טובה מדוכן העדים אילן ישועה".

האמת: זו הקונספירציה החדשה מבית המדרש של יהודית תירוש. במצוקתה כי רבה לאור הפאשלות שלה, היא מנסה למכור דרך שופריה שהסניגורים "מטעים" את בית המשפט, שהם "מורחים" את הזמן וכד'.
ובכן, מי שגרם לעיכוב זו היא עצמה בהסתרת החומרים ובזמן שנדרש להפקתם בגללה. כמו כן נגרם עוד עיכוב בגלל סיבותיו האישיות של ישועה לבקשת הפרקליטות.

מה שמטריד הוא שתירוש ושופריה רואים בחקירה נגדית לגיטימית כ"מריחה" ולכן התחילו לתקוף גם את השופטים שמנהלים "רע" כביכול את המשפט.

2.

השקר: "מה היה בעדותו של ישועה כה חשוב לתביעה? מיקומו של ישועה במשחק הכוחות והנכסים הראייתיים שאותם הביא לפרקליטות ועליהם העיד".

האמת: ברוך קרא לא מעמיק ולא מבין בכלל את החומר. ישועה לא הביא שום נכסים ראייתיים – הוא הביא חומרים מסוננים הקשורים רק לנתניהו ואלוביץ', ואת השאר אמנם מסר אך בדרך פלא הם הוסתרו ונעלמו (פירוט על כך במאמר השבועי).

כל החומר החדש המחיש עד כמה שיקר לאורך כל חקירותיו במשטרה שהציג תמונה חד צדדית על פעילותו. ישועה, מתברר, עשה עבור אחרים עסקאות ליטוף תמורת כסף הרבה יותר חמורות ממה שתואר בכתב האישום.
יתירה מזו, ממילא הנכסים הראייתיים שקרא מדבר עליהם לא הצליחו להוכיח שהיתה "היענות חריגה" כי לא היה שום פרמטר השוואתי לכך.

3.

השקר: "בהקלטות של ישועה-אלוביץ' נשמעות דרישות אינטנסיביות מישועה, נסיונות בוטים להשפיע על מינויים המקצועיים בתוך וואלה".

האמת: בחומר החדש נחשף עד כמה ישועה וחברי הנהלה היו מעורב במינויים, בלי כל קשר לנתניהו ואלוביץ': ישועה הביע את אי שביעות רצונו מעורכים – כמו ינון מגל, אבירם אלעד (שהיתה טעות להביא אותם) – תוך שהוא מחלק להם ציונים וגידופים.
ובכלל, הבקשות של אלוביץ' ואישתו איריס נגעו ברובן לאיזון האתר שהיה שמאלני קיצוני, בדיוק כמו ברוך קרא, ורדף את נתניהו באובססיביות, בדיוק כמו מר קרא.

4.

השקר: "ספירת הידיעות על ידי הסניגורים וחלוקתן המלאכותיות לחיובי-שלילי היא פתטית, לא רצינית, שנובעת אולי מהמחשבה ששופטי ההרכב לא מבינים כיצד עובדת עיתונות בכלל, ועיתונות מקוונת בפרט".

האמת: שופטי נתניהו מבינים היטב מה קרה פה. בסופו של דבר, זה מאוד פשוט: הפרקליטות לא הביאה שום ביסוס לטענתה שהיתה "היענות חריגה" – וזו חייבת להיות באמצעות ספירה של ידיעות שליליות וחיוביות והשוואתם לפוליטיקאים אחרים ולכלי תקשורת אחרים.
הקביעה של קרא היא היא הפתטית. אי אפשר לקבוע "היענות חריגה" בלי להביא שום בדיקה.

5.

השקר: "האם המהלך המשפטי של הסניגורים סדק את הראיות שהביא לתביעה ישועה? התשובה לשאלות הללו היא ברורה ופשוטה: לא. המהלך הספציפי הזה לא סדק באות את עדות ישועה".

האמת: טוב, זו כבר בדיחה, השטויות שכותב קרא. אם ישועה אמר בעדותו שהוא ו-וואלה "איתרגו" את נתניהו, והסניגורים הוכיחו בדיוק ההיפך – שלא היה שום איתרוג אלא סיקור שלילי ועוד בבדיקה בזמן אמת – אז קרא מנותק מהמציאות.

6.

השקר: "האם הסניגורים הראו לבית המשפט שרשראות הפעלה זהות לאלה שמתועדות בכתב האישום, או אפילו דומות להן? אלו שזרמו מהאלוביצ'ים דרך ישועה, לראשי המערכת, ועד לאחרון המשכתבים בדסק"?

האמת: הם הראו דברים הרבה יותר גרועים. שרשראות הפעלה של ישועה עצמו לאינטרסים האישיים שלו עצמו עד אחרון המשכתבים ודרך כל חברי ההנהלה.
מהבחינה הזו, הם המחישו שהיתה פה אכיפה בררנית לפוליטיקאים אחרים (בנט, הרצוג, ליברמן) והכל תמורת כסף.

במקרה של אלוביץ', "ההנחתות" היו ברובן לסיקור יותר מאוזן באופן כללי מה שלא היו בכלל הטבות רגולטוריות (את זה נראה בהמשך). כלומר, הסניגורים הוכיחו דרך החומר החדש שישועה הפליל רק את עצמו ולא ממש את אלוביץ' (את נתניהו הוא ממילא לא היה אמור להפליל).

7.

השקר: "גם אם היו הישגים נקודתיים של ההגנה בהוכחות סתירות אצל הנאשם, אי אפשר לומר שהיא סדקה עמוקות באמינותו".

האמת: ראשית, ישועה הוא לא הנאשם, אבל זו כנראה טעות פרוידיאנית, כי הוא צריך להיות הנאשם. שנית, הסניגורים פגעו קשה באמינות ישועה, עד כדי כך שהשופטים הבינו זאת, בשלב כה התחלתי.
אין בכלל ספק: עדות ישועה קרסה – הוא הוכיח שוב ושוב שהוא משקר לאחרים, משקר לעצמו ומשקר כשיטת עבודה. עד שאי אפשר להאמין לו.

8.

השקר: "האם סדיקת אמינותו עזרה לסניגורים באופן אמיתי בסדיקת ליבת עדותו של ישועה שרובה המכריע פשוט מגובה בהקלטות ומסרונים? רוב התיעוד מדבר בעד עצמו".

האמת: ברוך קרא חי בעולם הישן של החומר הישן, ומסרב להפנים שהחומר החדש שהוסתר מוכיח בדיוק ההיפך.
ראשית, ההקלטות והמסרונים לא הוכיחו ממש דבר (בטח לגבי נתניהו). שנית, החומר החדש הוכיח שישועה רקח עסקאות מושחתות עם פוליטיקאים. את זה קרא "שוכח" באופן יצירתי.

9.

השקר: "הסניגורים לא פגעו במאום בסיפור המופרע שמתועד במיילים, במסרונים ובהקלטות שהביא ישועה לתביעה".

האמת: להגיד "לא פגעו במאום", זו בדיחה. פגעו ועוד איך פגעו – וערערו לחלוטין את אמינותו של ישועה. גם השופטים הבינו שהוא שקרן סידרתי.

10.

השקר: "בין המתרחש באולם בית המשפט, לבין סיפורי הגבורה המדומיינים שמספרים אוהדי הנאשמים לעצמם – מחבר רק דמיון פרוע".

האמת: ברוך קרא לא יושב בכלל בדיונים ולא קורא פרוטוקולים, אז איך הוא קבוע שהכל "מדומיין"?
כמובן, מדמיונו הפרוע שלו עצמו. סליחה, מדמיונה הפרוע של הפרקליטות ושל יהודית תירוש שרואים איך תיק 4000 קורס ומנסים להנשים אותו באמצעות קרא ושופרות אחרים.

***

אתמול בפייסבוק של אלי
10:32 -> 11:19 -> 12:17 -> 18:54 -> 20:12 -> 21:52

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »