יומן הבוקר
אבירם אלעד, עד תביעה במשפט נתניהו (צילום: אלי ציפורי)
בחקירה הראשית והנגדית של עד התביעה, אבירם אלעד, עלו דברים משמעותיים על פרשת הצוללות, השמלה של שרה נתניהו, חוסר האיזון באתר וואלה, כינויי גנאי לנתניהו, וזה עוד לא הכל

המנכ"ל והעורך בשיחה "לא פוליטית":
העורך: "פרשת הצוללות – סיפור שיכול להפיל ראש ממשלה"
המנכ"ל: "אמן"

אילן ישועה כותב על שרה נתניהו:
"כואב לי עליה ועל הילדים, הם לא נותנים לה מנוח, כמו חיות טרף, מרגיש צורך עמוק לתקן"

היום השלישי לחקירתו הראשית והנגדית של אבירם אלעד, לשעבר עורך וואלה ועורך החדשות באתר, התחלק לשניים: החצי הראשון, המשך החקירה הנגדית של בעז בן צור, פרקליטו של נתניהו ובחצי השני חקירה נגדית ע"י מיכל רוזן עוזר, פרקליטתה של איריס אלוביץ' (אותה אביא מחר).

בחקירה המפוצלת אתמול (13.10.2021) היו כמה דברים משמעותיים

***

פרשת הצוללות

אבירם אלעד כותב לישועה: "זה סיפור שיכול להפיל ראש ממשלה".

אילן ישועה: "אמן".

ואחרי זה אבירם אלעד עוד אומר על אילן ישועה שהוא לא איש פוליטי.

השמלה של שרה נתניהו

אירוע השמלה בצבע גוף של שרה נתניהו, בטקס השבעת הכנסת ב-2013 – אירוע שנכנס לכתב האישום.

וואלה העלו טקסטים חריפים מאוד נגד הופעתה עם ציטוט: "החרדים זועמים על שרה נתניהו: ביזתה את האירוע", למרות שכלי תקשורת אחרים החליטו לא להתעסק בזה ואף נתנו כותרות שהעיסוק באירוע לא ראוי ושוביניסטי.

זאב רובינשטיין, מקורבה של שרה נתניהו, פנה לאילן ישועה בעניין, ואילן ישועה כתב לו:

"כואב לי עליה ועל הילדים, הם לא נותנים לה מנוח, כמו חיות טרף, מרגיש צורך עמוק לתקן".

הנושא עלה בחקירה הנגדית של אבירם אלעד:

בן צור לאבירם אלעד: "אמרת שישועה הוא דובר אמת, אז אפשר להניח שמה שהוא כתב אמת?".

אלעד: "אני לא פרשן שלו".

בן צור: "מי שקרא את הידיעה מתרשם שזה פרסום פוגעני?"

אלעד: "לא יודע".

בן צור: "האם היו כלי תקשורת שכיסו זאת בצורה הפוגענית של וואלה?"

אלעד: "היה שיח, לא זוכר".

בן צור: "ראינו שיש אצלכם פרסום פוגעני, ראינו שיש תגובות בכלי תקשורת אחרים שזה עיסוק בלתי ראוי".

אלעד: "אמרתי בחקירה שהיתה התערבות חיצונית לא עיתונאית של אילן ישועה".

בן צור: "כל הדיונים בקופסא השחורה של מה קרה בוואלה פנימה לא מעניינו. חשובה התוצאה הסופית של מה שפורסם. הדיונים הפנימיים בוואלה לא שקופים, הם דיבורים שמעבר לתודעה שלנו".

אלעד: "זה לא ראוי שמנכ"ל מתערב".

בן צור: "עריכה זה לא מדע מדוייק, נכון"?

אלעד: "נכון".

זו המנטרה שחוזר עליה אלעד שוב ושוב כמי ששתלו מילים בפיו:
לומר שכל מה שקשור לנתניהו זו "התערבות", "פקודה" וכד', וכל ההתערבויות האחרות של פוליטיקאים ישירות אליו או דרך ישועה זה לגיטימי, גם אם בחלק מהמקרים לא תקין.

ההתייחסות לחוסר האיזון בוואלה

כשבן צור שאל אותו על האיזון הכללי בכלי תקשורת, הודה אלעד שיש התקדמות אבל אין איזון ולגבי וואלה:

אלעד: "אני חושב שהגיוון מאוד חשוב בתקשורת. אני חושב שאין מספיק גיוון – יש עוד דרך ארוכה להגיע לשם. יש לזה חשיבות רבה".

בן צור: "ובאתר וואלה, הזהות הברורה של אנשי וואלה היא לא מהצד הימני".

אלעד: "אני לא בחנתי לפני הצורה הזו, אם הם ימניים או לא. אני לא שאלתי אנשים לדעתם הפוליטית. התשובה שלי שיכול היה להיות גיוון יותר טוב. לא היה גיוון מספיק בוואלה".

כן נתפס אלעד באמירה ש"האתר לא נערך בצורה פוליטית, אין שום אג'נדה פוליטית, לא בעד ולא נגד". דברים שסותרים את הודאתו בדבר חוסר האיזון בוואלה.

ועוד באותו עניין:

בן צור: "אתה מסכים שלעיתון הארץ יש קו נגד נתניהו?"

אלעד: "זה קו אידיאולוגי מובהק, גם נגד נתניהו".

בן צור: "עמוס שוקן אמר שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להוציא את נתניהו מבלפור. מוכר לך?"

אלעד: "כן".

בן צור: "אז זו זכות של בעלים של כלי תקשורת לקבוע קו אידיאולוגי?"

אלעד: "כן".

כינויי הגנאי שהושמעו נגד נתניהו במערכת

בן צור: "ראינו איך קוראים לנתניהו ולאשתו בכינוי גנאי במערכת וואלה".

אלעד: "מעולם לא קראתי להם כך".

בן צור: "זה היה בקבוצות ווטאספ שבהן היית שותף?"

אלעד: "אני לא הייתי שותף לזה. היחיד שכינה אותם בכינויי גנאי היה אילן ישועה" (דבר שהוא לא נכון).

בן צור: "הבעת הסתייגות מהכינויים?"

אלעד: "לא היה צריך להסתייג".

בן צור: "אבי אלקלעי אמר על נתניהו שהם כלבים מתועבים?"

אלעד: "תשאל אותו על זה".

בן צור: "העמדות של אבי אלקלעי היו ידועות לך?"

אלעד: "לא עבדתי איתו".

בן צור: "יש תפיסה מאוד מסויימת על נתניהו במערכת".

אלעד: "תשאל אותי שאלה ברורה ואענה לך".

בן צור: "גם עמדתה של מיכל קליין שעבדה תחתיה שלילית לגבי נתניהו, ראינו ציוצים שלה".

אלעד: "לא ראיתי, אין לי מושג".

בן צור: "אמרת שאילן הוא לא אדם פוליטי".

אלעד: "נכון".

בן צור: "בחקירה הוא אמר שכולם ידעו שהוא סולד מנתניהו, שביבי הורס את המפעל הציוני והורס את המדינה".

אלעד: "היתה אמירה כזו, אבל לא זיהיתי שום להט אידיאולוגי, זה היה בסמוך להתערבויות. שמעתי את זה פעם-פעמיים ומעבר לזה לא היו לי איתו שיחות פוליטיות".

בן צור: "יש פערים בזיהוי בינך לבין ישועה".

אלעד: "זה מה שחוויתי ממנו".

בן צור: "ישועה אמר שנתניהו יוביל לחורבן בית שלישי".

אלעד: "לא היו ביני לבין ישועה שיחות אידיאולוגיות".

כפי שאתם קוראים – ברור שהעד, אבירם אלעד, מתחמק מתשובות ענייניות.

השפעת תוכן מצידו של טייקון הפרסום אילן שילוח

בן צור: "ידעת על הפניות של אילן שילוח לישועה בנוגע לנתניהו וגם על הקשר העסקי ביניהם?"

אלעד: "לא יודע כלום".

בן צור: "ישועה שולח לך תמונות ששלח לו אילן שילוח מהפגנת נתניהו ואומר לו שיש עשרות אלפי מפגינים. אתה אומר שזהיר וצריך לחכות לאומדן המשטרה. אומר לך שתעלה את זה לראשית ואתה עונה לו ברור".

אלעד: "זו לא היתה הנחייה, היה לי ברור שזו כותרת ראשית".

בן צור: "ישועה כותב לך תשימו כותרת חזקה ואתה כותב הכותרת חזקה".

אלעד: "אין שום קשר לאילן כזה או אחר".

בן צור: "שמת את התמונות ששלח שילוח?"

אלעד: "לא זוכר".

בן צור: "שילוח החליט שזה עשרות אלפים ואתם כתבתם אלפים".

אלעד: "זה בעקבות המידע שהגיע לנו מהכתבים בשטח".

בן צור: "זה לא מה ששאלתי".

אלעד מתעצבן: "זה לא קשור לאילן שילוח, אני לא יודע מי זה אילן שילוח".

בן צור: "אני רואה פנייה של שילוח, אני רואה שהאומדן של המשטרה לא מגיע ואני רואה שהכתבה משתנה".

אלעד: "לא זוכר".

פניות של פוליטיקאים לבד מנתניהו

בן צור: "תאשר לי שהיו אליך פניות מדי יום של פוליטיקאים אחרים".

אלעד: "נכון, קיבלתי אין ספור פניות מפוליטיקאים".

השופט בר-עם: "זו לא התערבות?"

אלעד: "לא".

השופט בר-עם: "אני רוצה להבין מה זה התערבות. שמנכ"ל פונה זו התערבות ופוליטיקאי פונה אליך זו לא התערבות, כך אני מבין ממך".

אלעד: "נכון".

בן צור: "אמרת שפוליטיקאים פונים אליך אין ספור פעמים ומבקשים ממך לפרסם או להוריד".

אלעד: "נכון".

בן צור: "הראנו שורה ארוכה של פוליטיקאים שהיו בקשר עם ישועה, זוכר?"

אלעד: "כן, גבאי, כחלון, הרצוג".

בן צור: "הראנו גם גורמים תקשורתיים שמתערבים".

אלעד: "לא יודע".

בן צור: "גם גורמים מסחריים".

אלעד: "לא יודע".

בן צור: "כל מיני ידוענים שפנו".

אלעד: "לא ראיתי".

בן צור: "הייתי מודע להיקף ההתערבויות של ישועה?"

אלעד: "ידעתי רק על מה שהגיע אליי".

בן צור: "ישועה שיתף אותך בקשרים שלו עם הרצוג וגבאי?".

אלעד: "לא ידעתי על הקשר השוטף. ידעתי שיש היכרות בינו לבין גבאי. אף פעם לא היתה שום הנחייה מישועה לאבי גבאי".

הדלפת סקר פנימי של וואלה לאנשי אבי גבאי

מסתבר שאלעד לא ממש אמר את האמת. בנוגע לסקר פנימי שנערך בוואלה על מועמדי העבודה. באותה עת ישועה אמר לדובר של גבאי: "אלעד מטפל, הוא ימסור את הנתונים בעל פה".

אלעד: "מסרתי לכל מי שביקש את הסקר".

בן צור: "למי?"

אלעד: "לא יכול להגיד".

בן צור: "אתה מסרב להגיד מי הגורמים האלה?"

אלעד: "נכון, היו מספר גורמים".

ההתערבות של אלעד בכתבה על אל על

במקרה הראשון, בעקבות פניית ישועה, כתבה שלילית לא מתפרסמת וזה הנימוק שנותן אלעד:

אלעד: "כתוצאה מהפנייה אני מדבר עם גורמים באל על והכתבים ומגבש את ההחלטה שלי לא לפרסם את הכתבה מסיבות עיתונאיות מקצועיות.
ההתערבות של ישועה לא היתה תקינה כי הוא מערבב אינטרסים עיתונאיים ומסחריים. אמרתי לו שזה לא תקין, אבל יחד עם זה הוא לא פוקד עליי לעומת מקרים של נתניהו".

בן צור: "ומה עם הכתבה החיובית לבקשת ישועה שמסר לך חומרים לכתבה מדוד מימון, מנכ"ל אל על".

אלעד: "אנחנו מחפשים כל הזמן מידע ואם מנכ"ל אל על מעביר מידע חשוב אז זה נפלא ופרסמנו בלי קשר לדוד מימון. אומר שוב, ישועה פנה לא תקינה, אבל ההחלטות היו עיתונאיות".

שוב אותה מנטרה: התערבויות גסות ישועה בתוכן שמתורגמות לכתבות אוהדות – זה פתאום "משיקולים עיתונאיים", אבל התערבויות מעטות מאוד בתוכן פוגעני נגד נתניהו ובני משפחתו – אלו "פקודות".

כך תופרים תיקים ‼

בשבוע הבא תתחדש החקירה הנגדית של אלעד, על-פי הערכות ליומיים, ואחר כך תעלה לדוכן העובדים מיכל קליין, שעבדה תחתו של אלעד ומן הסתם זו תהיה מהדורה חוזרת של חקירת אלעד.

***

אתמול בפייסבוק של אלי
08:47 -> 16:26 -> 17:33

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »