יומן הבוקר
מיכל קליין (צילום: אלי ציפורי)
משפט נתניהו: עדת התביעה, מיכל קליין, התפרקה על דוכן העדים. מלאכתם של הסנגורים היתה קלה. העדה שלחה מבטים חסרי אונים לעבר נציגי התביעה ולאדם נוסף שהיה באולם

זה היה צפוי, אבל המחזה אתמול במשפט נתניהו היה מכמיר לב, כי עדת התביעה מיכל קליין התפרקה על דוכן העדים מול שאלותיו של עו"ד בן צור.

אפשר היה לראות את זה במבטים חסרי האונים שלה לעברם של נציגי התביעה (אמיר טבנקין ויהודית תירוש) וגם לעברו של איש יחסית מבוגר שישב בקהל (כנראה אביה). מבט שכולו אמר "מה הוא רוצה ממני לעזאזל ואני כבר רוצה לברוח מכאן".

***

זיכרון סלקטיבי בשירות הפרקליטות

מלאכתו של עו"ד בן צור ושאר הסניגורים קלה כיוון שאפשר להבחין בקלות שכל עדי וואלה חוזרים כמו תוכים על המנטרה, שהם קיבלו הנחיות-פקודות של אילן ישועה ומתקשים לזכור את ההתערבויות האחרות שלו.

בנושא הזה בן צור פשוט היכה בנקודה הרגישה, כמו גם העמדות הפוליטיות המובהקות של ישועה נגד נתניהו:

בן צור: "לא ידעת על הקשר של אילן ישועה עם פוליטיקאים נוספים, עם אנשי עסקים, עם עיתונאים".

קליין: "לא ידעתי. ידעתי שיש לו רגישות עם גורמים מסחריים".

בן צור: "כולם ידעו שהכתובת לפניות היא אילן ישועה".

קליין: "אני לא חוויתי את זה. אני יודעת רק על הפניות שלו אליי".

בן צור: "כל השוק יודע, את נמצאת שם ואת לא יודעת כלום? כל השוק יודע שפונים אליו פעם אחר פעם".

קליין: "לא חוויתי את זה. חוויתי רק את הפניות אליי".

בן צור: "ובהנחה שאת יודעת עכשיו שכל העולם ואשתו פנה לאילן ישועה. זה משנה את התמונה אצלך?".

קליין: "לא יודעת".

בן צור: "תאשרי לי שאילן ישועה הביע עמדות אנטי נתניהו ברורות".

קליין: "הוא כתב לנו עמדות שבהן הביע סלידה, אבל לא היה בזה מטען אידיאולוגי, זיקה פוליטית".

בן צור: "כשהוא כותב שהמנהיג הגדול שכח את המדינה בשולי הדרך, שהוא מאחל בהצלחה לפוליטיקאים אחרים, תאשרי לי שזו העמדה שלו".

קליין: "אני לא הייתי חשופה לאיחולי ההצלחה, הייתי חשופה לביטויים שלו על נתניהו, אבל בעיני הם שיקפו את הסלידה, כעס והאיבה לנתניהו".

בן צור: "אילן ישועה אמר בעדותו שכולם ידעו את עמדותיו הפוליטיות נגד נתניהו".

קליין: "לא יודעת מה הוא אמר. הביטויים שלו, לא רוצה להשתמש במילה שנאה, אבל היתה לו איבה לנתניהו".

בן צור: "ידעת שהיה לישועה קשר רצוף עם יצחק הרצוג? שהוא אמר לו שיעשה בשבילו הכל?".

קליין: "לא ידעתי".

בן צור: "מציג לך תכתובת של עם ישועה שבו הוא מבקש 'דרדי את הרצוג' ואת עונה 'דורדר'; אחר כך הוא אומר 'תורידי את זה מדף הבית' ואת עונה לו 'טופל'".

קליין: "אני לא זוכרת, לא ידעתי מה עומד מאחורי זה".

בן צור: "בחקירה המקורית שאלו אותך על פוליטיקאים אחרים?".

קליין: "לא זוכרת".

בן צור: "מזכיר לך שהידיעה על הרצוג היתה שהוא נחקר באזהרה פעם נוספת בחשד לעבירות בחירות. את יודעת שהרצוג פנה אל ישועה בקשר לזה?".

קליין: "לא יודעת".

בן צור: "הרצוג פונה וישועה כותב לו 'כבר יורד, תבורך'". הוא פונה אלייך ואת מבצעת את ההנחייה?"

קליין: "נכון".

בן צור: "לא היתה לך שום הסתייגות כמו במקרה המפורסם של דוח העוני בנוגע לנתניהו?"

קליין: "לא זוכרת. כשאני חושבת על זה עכשיו, הייתי צריכה להסתייג".

השופט בר-עם: "זו היתה פנייה חריגה, נכון?".

קליין: "כן, אבל זה היה ממש משהו בודד".

בן צור: "זה לא משהו בודד, היו עשרות. חוץ מזה, יש לך זיכרון מאוד ברור לגבי דברים שוליים הנוגעים לנתניהו ואילו דברים מאוד בולטים על אחרים – את לא זוכרת בכלל. אני אומר לך שישועה התערב בשורה ארוכה של דברים ואיך קורה  שאת לא זוכרת דבר".

קליין: "ההתערבות של ישועה בענייני נתניהו היתה יומ-יומית אז זכרתי, את אירוע הרצוג לא זכרתי".

בן צור: "אז את הדברים היותר עתיקים כמו דוח העוני משנת 2013 זכרת היטב ואת הדברים האחרים לא זכרת?"

קליין: "דוח העוני זכרתי כי זו היתה ההתערבות הראשונה שחוויתי. את הרצוג לא זכרתי" (להזכירנו, דוח העוני פורסם בתקופה שבה גלעד ארדן היה מנהל הקמפיין ונתניהו לא היה קשור בכלל לעניין).

השורה התחתונה: הן קליין והן אבירם זוכרים היטב כל פרט ופרט בהתערבויות לכאורה שהיו קשורות לנתניהו (ולא היו בכלל הרבה אירועים כאלה) אבל את כל שאר ההתערבויות הם לא זוכרים בכלל. זיכרון סלקטיבי בשירות הפרקליטות.

קליין חשבה שהסיקור בבחירות 2013 ובחירות 2015 היה ענייני ומקצועי

בן צור: "אמרת בחקירתך שהסיקור בבחירות 2015 בוואלה היה ענייני. היית בחופשת לידה ובחנת את הסיקור מבחוץ".

קליין: "נכון".

בן צור: "החוקרים לא מרפים ממך ושואלים אותך אם בסיקור בחירות 2013 היה סיקור אוהד לנתניהו. את עונה שאת זוכרת רק את מקרה דוח העוני".

קליין: "אמת".

בן צור: "ואמרת שסביב 2015 לא היו אירועים חריגים. זה משקף את העדות והמהות".

קליין: "כן, מבחינת האירועים שאני הייתי חשופה אליהם".

בן צור: "אז להשקפתך בבחירות 2013 היה אירוע אחד של התערבות וב-2015 היה סיקור ענייני".

קליין: "זה נכון, ככל שנחשפתי לדברים".

בן צור: "את יודעת שהפרקליטות טוענת ששיא ההתערבות היה בבחירות 2015?".

קליין: "אני עושה הבחנה בין מה שאני חשופה אליו. קראתי את כתב האישום ואני מודעת לטענה הזו".

המשמעות: כתב האישום מתייחס לשנים 2012-2016, כך שקליין למעשה מוציאה שלוש שנים מכתב האישום ואומרת שלא היה שום סיקור אוהד או היענות חריגה באותן שלוש השנים.

היחסים עם אילן ישועה

בן צור: "לא היה לך שום קשר עם שאול אלוביץ', איריס אלוביץ', נתניהו, שרה נתניהו".

קליין: "לא".

בן צור: "כלומר, מי שמתווך לך את המציאות זה אילן ישועה?".

קליין: "כן".

בן צור: "בוא נגיד שאילן ישועה הגזים, ניפח ועשה מניפולציות. את יודעת את זה?"

קליין: "לא יודעת".

בן צור: "מבחינתך הוא אמר אמת?".

קליין: "האמנתי לו במרבית המקרים".

בן צור: "אז את חייה דרך הפריזמה של אילן ישועה. את לא יודעת מה קרה מאחורי הקלעים עם ניר חפץ?".

קליין: "נכון".

ריענון העד האגרסיבי שנערך למיכל קליין

בן צור: "כמה זמן היית בריענון עד?"

קליין: "כמה שעות".

בן צור: "ערכת תרשומת?"

קליין: "היה לי דף עם כמה נקודות, תמצית של העדות".

בן צור: "יש לך את הדף הזה?"

קליין: "לא".

בן צור: "ספרי על הרענון".

קליין: "קודם ערכנו את הרענון ואחר כך קראתי את העדות שלי ברשות ני"ע. בעצם, אני לא זוכרת מה קדם למה, הרענון או קריאת העדות".

בן צור: "אין לך זיכרון?".

קליין: "הייתי מספר שעות בפרקליטות עם צוות הפרקליטות, וישבתי שעה שעתיים עם העדות".

בן צור: "הראו לך תכתובות. תאשרי לי שלא הראו לך אותן בחקירה ברשות ני"ע?"

קליין: "זו פעם ראשונה שישבתי מול התכתובות".

בן צור: "העדים הקודמים אמרו שהציגו להם קווי הגנה. מה היה איתך?"

קליין: "הציגו כמה דברים, לא באריכות, כמו התפיסה הפוליטית שלי. לא היו שאלות ותשובות".

בן צור: "מה אמרו לך?"

קליין: "לא ממש זוכרת, אבל זוכרת שהעלו את העבודה שלי בפוליטיקה (במפלגת כחול לבן)".

בן צור: "אז הכינו אותך לנקודה הזו, הכינו אותך לסוגיות שתעלנה בחקירה הנגדית".

קליין: "כן".

בן צור: "מה היתה המשמעות, מה הבנת ממה שעלה".

קליין: "הבנתי שזה נושא שעלול לעלות בחקירה הנגדית. לא זוכרת שיחה מעמיקה על קווי הגנה, לא זוכרת כל מה שעלה".

הנסיעה של מיכל קליין למקסיקו עם הנשיא פרס ובמימון בית הנשיא

בן צור: "זוכרת שנסעת למקסיקו עם הנשיא פרס ב-2013? בואי נראה את הדיווחים שלך, אייטמים חדשותיים כמו פגישה של ראש הממשלה עם ראש ממשלת יפן (רומז לנתניהו)".

קליין: "כן".

בן צור: "אמרת שאת לא יודעת איך זה עובד בכלי תקשורת אחרים. אין לך מושג איך זה עובד בכלי תקשורת אחרים?"

קליין: "אני רוצה לדייק. פגישה של ראש ממשלה עם נשיא ארה"ב מסוקרת, פגישה עם נשיא קזחסטאן – לא בטוחה שזה צריך להיכנס".

בן צור: "בואי נחזור למקסיקו, את זוכרת דברים שהיו חריגים בנסיעה? את זוכרת שהתקשורת כיסתה את התקשורת בעניין? את זוכרת שהנשיא פרס ביטל פגישות בגלל שלא הרגיש טוב?".

קליין: "אני זוכרת משהו שהוא לא הרגיש טוב".

בן צור: "את לא ציינת את זה משום מה".

קליין: "בערב הוא לא הרגיש טוב, הוא עדיין התראיין".

בן צור: "מי מימן לך את הטיסה?".

קליין: "לא המערכת, לא זוכרת".

בן צור: "יש דברים שאת זוכרת לפני 8 שנים ויש דברים שאת לא זוכרת. כמה טיסות מומנו לכתבים בוואלה ע"י גורמים שאינם המערכת?"

קליין: "אין לי את המידע הזה?"

בן צור: "ואז היו כתבות מלטפות בעקבות הטיסות".

קליין: "אני לא מבינה את המושג מלטף".

בן צור: "האם את יודעת שהיתה פניה של זאב רובינשטיין כדי להכניס את הביקורת על מימון האירוע במקסיקו וביטול הפגישות של פרס? האם את יודעת שזה פריט מכתב האישום?

קליין: "לא זוכרת את האירוע".

בן צור: "האם את יודעת שזה פריט במתת בכתב האישום?"

קליין: "לא זוכרת".

בן צור: "אז הניוז האמיתי לא פורסם והפנייה הפכה למתת. ברק רביד, שלא מאוהדי נתניהו, אמר שהוא לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם במקום פרס זה היה נתניהו או ליברמן, מה עמדתך?"

קליין: "זה עולם אחד עם פרס ועולם אחר של נתניהו וליברמן. לא יודעת להשיב על זה. זה היפוטטי. יכול להיות שכן. זה תלוי בנסיבות, זה תלוי במימון".

בן צור: "אין הבדל בין פרס לנתניהו?"

קליין: "הנשיא מסוקר באופן ממלכתי, יש הרבה משתנים, אני לא יודעת מה היה קורה אם זה היה נתניהו".

היחס של מיכל קליין לנתניהו

בן צור: "מראה לך ציוץ שהדהדת על סרטון שבו נתניהו היא באירוע בחירות באשדוד ואז נפלה רקטה ואת הידהדת את הסרטון עם ציוץ של מישהו על נתניהו: תתפנה בשקט, תושבי הדרום צריכים לזעוק".

קליין: "לא זוכרת, אין לי זיכרון, לא זוכרת שצייצתי מחדש את זה".

בן צור: "האם חשבת שנתניהו צריך להתפנות?"

קליין: "לא צייצתי, צייצתי מחדש. כן, הזדהיתי עם מה שנכתב".

בן צור: "מראה לך עוד ציוץ לעגני של אבי ניסנקורן על נתניהו".

קליין: "כן, צייצתי את זה, אני לא חושבת שזה משקף את עמדתי הפוליטית – עבדתי באותה תקופה בכחול לבן".

בן צור: "צייצת מחדש גם את אהוד ברק שלעג לנתניהו".

קליין: "עו"ד בן צור, אני לא חושבת שזה מחשבון הטוויטר שלי".

בן צור: "כתוב מיכל קליין, זה לא את? תבדקי. צייצת גם ציוץ של דוריה למפל שלגלגה על שרה נתניהו".

קליין: "זו בדיחה, הומור".

בן צור: "את עוזבת לכחול לבן, זה אומר משהו על עמדותייך הפוליטיות?"

קליין: "זה מקצועי, אני לא אגיד את הדעות הפוליטיות שלי לבית המשפט. לא הייתי פעילה פוליטית בכחול לבן, זה היה מקצועי".

בן צור (מלגלג): "אז את מקצועית לגמרי".

***

אתמול בפייסבוק של אלי
16:00 -> 16:38 -> 17:27

מאמרים אחרונים