יומן הבוקר
מיכל קליין (צילום: אלי ציפורי)
משפט נתניהו: החקירה הנגדית של עדת התביעה, מיכל קליין, המשיכה לספק "מתנות" להגנה. אתמול נחשף היחס "המיוחד" שקיבלו באתר וואלה הפוליטיקאים אביגדור ליברמן ואבי גבאי. נתניהו פחות, אם בכלל

ישועה לקליין: "אל תלכו על הראש של אביגדור ליברמן" קליין הודתה: "וואלה לא היתה בעד ביבי"

חקירתה הנגדית של מיכל קליין הסתיימה אתמול – ואין ספק שהיא לא הפסיקה לחלק מתנות להגנה – הן בעדות מלאת הסתירות שלה והן בהודאה שהיתה שותפה בפועל לסיקור אוהד לפוליטיקאים שישועה רצה ביקרם.

כיוון שעדותה אתמול היתה משופעת בדברים חשובים, אחלק אותה לשניים, חלק ראשון היום וחלק שני מחר.

הדברים המשמעותיים שעלו בחקירתה אתמול היה היחס שאביגדור ליברמן ואבי גבאי קיבל באתר וגם ההטיה הפוליטית של וואלה.

***

ההטיה הפוליטית הברורה של וואלה וההתחמקות של קליין

בן צור: "מראה לך גלריה שורה של עיתונאים ותיקים שאומרים שהתקשורת רודפת אחרי נתניהו. זו התפיסה שלהם".

קליין: "זו התפיסה הרווחת".

בן צור: "גם באתר וואלה זו היתה התפיסה".

קליין: "לא מסכימה".

בן צור: "את אומרת לי שבאתר וואלה זה היה שונה?"

קליין: "אני אומרת שאף אחד מהמערכת לא ידעו את הדעות הפוליטיות שלי ואני לא ידעתי את הדעות הפוליטיות של העובדים שלי. קיבלנו החלטות על ידיעות מתוך עניין, חשיבות עיתונאית, רייטינג – השיקולים הפוליטיים לא היו חלק מההחלטות שלי באתר וואלה. לכלי תקשורת יש ביקורת על השלטון וזה גם תפקידם. אני לא אומרת שכל עיתונאי הוא אובייקטיבי".

בן צור: "אני חושב שלא ניכרים סימני אמת במה שאת אומרת. בשיח שלכם, של אבי אלקלעי, של אנשים בכירים במערכת, אתם מגדפים את נתניהו. אני מבקש ממך להישיר מבט לדברים. רוב הדעות באתר וואלה, 99 מתוך 100, היו נגטיביות לגבי נתניהו".

קליין: "הכינויים נגד נתניהו – אנשים הביעו את תחושת ליבם, אולי בגלל האירועים וההתערבויות. אני לא השתמשתי בכינויים האלה".

השופטת פרידמן פלדמן: "השאלה התייחסה לוואלה".

בן צור: "אני מבקש ממך להישיר מבט".

קליין: "גם אצלנו יש דעות. אנשים מחזיקים בדעה משלהם. הכינויים לא היו חלק מהאווירה הכללית, לא על פי זה ערכנו את האתר. זה לא היה חלק ממערך השיקולים שלי כעורכת".

בן צור: "להניח שהייתם אובייקטיביים זו אילוזיה. אין אפשרות להיות אובייקטיביים".

קליין: "לא היה קו אידיאולוגי במערכת וואלה. הדעות לא היוו שיקול דעת אצלי" (קליין לא הפסיקה להחליף מבטים בשלב הזה עם צוות התביעה).

בן צור: "אראל סג"ל אמר שהיה לו כבר חוזה בוואלה אבל אילן ישועה לא רצה אותו בוואלה. סגל אמר: 'תראו לי בעל טור אחד שכתב בוואלה טור בעד נתניהו'. "ידעת על החוזה עם סג"ל"?

קליין: "כלום".

בן צור: "הוא אמר תראו לי בעל טור אחד שכתב עמדה חיובית על נתניהו בוואלה. יש דבר כזה?"

קליין: "לא היה ארסנל כותבים, היו כותבים בוואלה".

בן צור: "יש לנו רשימה של כל כותבי הטורים, אני לא רוצה לפרט זאת ולהגיע למקומות האלה. אנחנו מדברים על ג'יבריש של אובייקטיביות. האם אצלכם באתר את יכולה להראות לי כתיבה ממש פייבוריטית לטובת נתניהו?".

קליין: "היו כמה קטעים של גיא בכור, לא זוכרת מי כתב" (מאוחר יותר בדקה ההגנה שגיא בכור כתב 2 טורים בוואלה, לא בהקשר של נתניהו ובכלל לא בתקופה הרלוונטית לכתב האישום – כלומר, קליין שיקרה).

בן צור: "עמית סגל אמר שוואלה היה נגד נתניהו. זה משקף עבורך?"

קליין: "לא חושבת שהיינו אתר מאוד מאוד מאוד נגד ביבי".

בן צור: "אולי מאוד אחד נגד ביבי?"

קליין: "לא היינו אתר נגד ביבי".

בן צור: "הייתם אתר בעד ביבי?"

קליין: "לא".

בן צור: "תאשרי לי שלא ידוע לך על כותבים בכירים שהיו מזוהים עם הצד הימני בוואלה?"

קליין: "לא שאלתי כתבים בכירים מה עמדתם הפוליטית".

בן צור: "לא ידעת?"

קליין: "לא".

בן צור: "זו לא היתממות?"

קליין: "לא התעסקתי עם עמדות פוליטיות".

הסיקור המלטף לאביגדור ליברמן ולאבי גבאי

בן צור: "ידעת על קשר ישיר של ישועה עם ליברמן"?

קליין: "כן, אבל לא ידעתי מה המשמעות שלו, לא זוכרת מה התוכן".

בן צור: "זכרת שהיה להם קשר?"

קליין: "כן, לא מעבר לזה".

בן צור: "ראינו שוואלה הפך לאתר פרסומי של ליברמן".

קליין: "אין לי מושג על מה אתה מדבר".

בן צור: "מציג לך התכתבות שלך עם ישועה. את כותבת לו נושאי שיחה כאלה ואחרים. לקראת מה?"

קליין: "נושאים לקראת פגישתו של ישועה עם ליברמן".

בן צור: "הוא כותב לך 'כתבה' ואת משיבה: 'לא הכנו בשלב זה. אם אתה מוצא בזה צורך – נכין, לא מתווכחת'". ומה הכתבה צריכה להיות?"

קליין: "לא זוכרת, מניחה שזו היתה צריכה להיות כתבה חיובית".

בן צור: "הוא עונה לך 'אצלו ב-16:00, אז שיהיה לפני'. אז היתה כתבה?"

קליין: "מניחה שכן".

בן צור: "אני מבין שאת האירוע הזה לא זכרת?"

קליין (לחוצה מאוד): "מה הטענה?"

בן צור: "שאלתי אם זכרת?"

קליין: "זכרתי את זה רק מהחקירה הנגדית של אילן ישועה".

בן צור: "את שולחת לאילן ישועה את הכתבה החיובית על ליברמן והוא אומר לך: 'למה נמוך' ואת עונה: 'אני לא יכולה לשים למעלה שמתי בדף הבית, אבל אשאיר זאת עד שתסתיים הפגישה שלך איתו'. כלומר, הוא נותן לך הנחיות איך לפעול ואת ממלאת את ההנחיות".

קליין: "נכון".

בן צור: "זוכרת את האירוע של ליברמן בתמונה מביכה עם בחורות צעירות ביום שהיה פיגוע?"

קליין: "זוכרת".

בן צור: "ישועה כותב לך ש'זה צהוב, הזוי, לא הוגן, זה מה שיש לי לומר על הידיעה הזו. מבקש שזה יעוף ולא יהיה לא בעמוד הבית וגם לא בעמוד הבית של החדשות'.
את משיבה לו ששר הביטחון הוא דמות ציבורית והוא היה במסיבה שמנסים לשכר אותו ולכן זה בהחלט ראוי לידיעה'.
את כותבת לו: 'אבל אוריד'. הוא עונה לך: 'אל תפגעי לי באינטליגנציה. אני מבקש שזה יעוף לגמרי גם מעמוד הבית וגם מהראשי בחדשות. ובבקשה לא לחכות'.
ענית לו: 'זה ראוי לפרסום אבל אוריד לבקשתך'. אחרי זה הוא ביקש שוב להעיף את זה מעמוד החדשות ואת עונה לו 'אסיר ולא אמחק'".

קליין: "כן, נכנעתי לדרישות שלו".

בן צור: "האם ישועה ביקש מכם לא לפרסם פרסומים פוגעניים נגד ליברמן?"

קליין: "לא זוכרת".

בן צור: "מציג לכך התכתבות שלו איתך ואם אבירם אלעד: 'ביקשתי לא ללכת על הראש של ליברמן בתקופה הקרובה. חייבים תמיד לעשות ההיפך ועוד בראשית'. את עונה לו 'שיניתי'".

קליין: "הוא מבקש לא להגזים עם ליברמן. אני לא יודעת אם התכוון לא לפרסם בכלל, הוא לא ביקש לאשר איתו כל דבר שנוגע לליברמן".

בן צור: "אל תברחי למקומות אחרים".

קליין: "הוא ביקש לא לתקוף את ליברמן בתקופה הקרובה, אני חושבת שזה אחרי המינוי שלו לשר הביטחון".

בן צור: "את עונה לו מיד: 'שיניתי הכל'. מאשרת?"

קליין: "לפי מה שכתוב פה, זה נכון".

בן צור: "הוא כותב שהוא ממתין לראות את השינוי ואת עונה לו: 'שונה עוד לפני שפנית אליי'. כלומר, את ממלאת ההנחייה מראש".

קליין: "לא זוכרת, פעלתי לפי שיקול הדעת שלי".

בן צור: "מכירה את צחי משה?"

קליין: "הוא היה יועץ של ליברמן".

בן צור: "היתה כותרת שלילית אצלכם, 'ליברמן הבטיח את הראש של הנייה, אבל מסתפק באבו מאזן' – אחרי זה הכותרת שונתה ל'ישראל קורצת לחמאס ומוכיחה שהיא חזקה רק על אבו מאזן' – כלומר, הביקורת על ליברמן נעלמה?".

קליין: "נכון".

בן צור: "ישועה גם מתגאה שהוא שומר על ליברמן גם מארה"ב".

קליין: "נכון".

בן צור: "צחי משה כותב לישועה 'יש שינוי בטון אצלנו והוא מקבל ראשיות יפות'. צחי משה עונה לו 'אני רואה, תודה'".

קליין: "אני רואה את שינוי הכותרת הראשית ואני רואה את שיחת הרקע ביניהם. אני לא זוכרת. אני לא זוכרת שישועה קרא לנו לשיחה ואמר לנו תפרגנו לליברמן ותעבירו דרכי את הכתבות עליו לאישור".

בן צור: "יש הנחיה ללא ללכת על הראש של ליברמן ויש לו כותרות ראשיות יפות – ויש עוד הרבה שאני לא אראה לך. מבקש שתאשרי שהיתה הנחיה לא ללכת על הראש של ליברמן".

קליין: "אני לא זוכרת שהיתה הנחייה ואני לא הנחיתי אחרים".

בן צור: "ניקח עוד דוגמא, יודעת על הקשר השוטף של ישועה עם אבי גבאי?".

קליין: "קראתי מהחקירות האחרונות, ידעתי שהוא מנכ"ל בזק, לא ידעתי שיש ביניהם קשר חברי".

בן צור: "מראה לך התכתבויות בין ישועה לגבאי לאחר ההתפטרות שלו מהממשלה בעקבות מינוי ליברמן. ישועה כותב לו 'זה נקודת אור בים של חושך. מצדיע לך'. זה נראה לך תקין מתייחס ככה לפוליטיקאים?"

קליין: "לא ידעתי אז. כשנחשפתי במהלך המשפט, הופתעתי, זה לא היה תקין".

בן צור: "ביום ההתפטרות של גבאי היו על זה 3 כתבות עם תגובות של צד אחד במערכת הפוליטית, אין תגובות של כחלון או אחרים. איך זה קרה? יש קשר להצדעה של ישועה לגבאי?".

קליין: "3 כתבות של שר מתפטר זה לא חריג. אני מסכימה שהיה צריך לקחת תגובות גם מהצד השני. לא זוכרת כל הנחייה מאילן ישועה בנוגע לגבאי".

בן צור: "למחרת מתפרסמת כתבה שמסכמת את פעילותו. יש שם דעות לכאן מגוונות. זה משקף את מה שאת רואה?".

קליין: "נכון".

בן צור: "בואי נראה מה קרה בעקבות הפרסום: גבאי כותב לישועה ש'מערכת וואלה מרגיזה מאוד בנושאי סביבה, התחברו לכל מיני פעילות עלובות שמפמפמות שטויות'.
ישועה כתב לו: 'מבין, מטפל' ומוסיף שהכתבה לא היתה מקצועית ושידאג לתקן את זה. הוא מבקש מגבאי לשלוח לו חומרים והוא יטפל בזה אישית. יומיים לאחר מכן הוא כותב לו 'מיכל קליין תדבר איתך ותקבע איך להעלות את הכתבה לסיכום הפעילות. היא הסכימה איתי שהיה חוסר הוגנות בפרסום הקודם. אני עוקב אישית'.
דיברת עם גבאי?"

קליין: "לא זוכרת".

בן צור: "ממה שהשתמע, את קראת את הכתבה על גבאי, שוחחת עם הכתבת ואז גיבשת מסקנה".

קליין: "כן".

בן צור: "יש לך זיכרון מהאירוע?".

קליין: "לא זוכרת את האירוע, יודעת לקרוא מה שאתה מגיש לי".

בן צור: "ישועה שולח לך את הטלפון של הדוברת של אבי גבאי. מה קרה?"

קליין: "לא זוכרת".

בן צור: "מעבר ללא זוכרת, אפשר להניח שדיברת איתה?"

קליין: "אני לא זוכרת".

הוא שאמרתי: העדה קליין לא זוכרת כל מה שקשור לפוליטיקאים שקיבלו סיקור אוהד, אבל זוכרת בדיוק מה קרה עם בנימין ושרה נתניהו.

זיכרון סלקטיבי בשירות הפרקליטות.

***

אתמול בפייסבוק של אלי
11:20 -> 12:34 -> 12:39

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »