יומן הבוקר
מיכל קליין (צילום: אלי ציפורי)
תמליל החקירה הנגדית של עדת התביעה, מיכל קליין, ע"י פרקליטו של שאול אלוביץ', ממחיש היטב עד כמה החונטה השמאלנית ששולטת בתקשורת חוסמת תחקירים ולמעשה מגינה על עצמה
מיכל קליין איימה להתפטר אחרי שהתבקשה לעשות סיקור עומק או תחקיר על עיתון "הארץ":
"לשיטתי זו פגיעה בחופש העיתונות"

חקירתה הנגדית של מיכל קליין ע"י עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', התמקד לכאורה בעניין ברנז'אי, אבל מדובר בעניין עקרוני מאוד שמשקף עד כמה שולטת בתקשורת החונטה השמאלנית שחוסמת תחקירים על עצמה ועל חבריה.

כך נוצר אבסורד: "הארץ" מרבה לכתוב על כלי תקשורת אחרים, להטיף להם מוסר ואף לקרוא להם מושחתים – אבל כשמישהו מנסה לכתוב על "הארץ" – מייד יש צנזורה עצמית.
חוויתי את זה על בשרי, שמתחתי ביקורת על עמוס שוקן ועיתונו ב"גלובס" – ומיד החבורה השמאלנית מבית התלונה על כך.

הנה התמלול בעניין תחקיר כביכול שאילן ישועה ביקש לפרסם על עיתון "הארץ" ומיכל קליין נעמדה על רגליה האחוריות.
התמלול ממחיש עד כמה החבורה השמאלנית במרבית כלי התקשורת למעשה מגנה על עצמה.

***

תמלול החקירה הנגדית של מיכל קליין מדבר בעד עצמו

עו"ד חן: "ישועה צוטט ע"י גורם שלישי כאומר שמערכת וואלה היא 'חבורה פוחזת, תל אביבית, שמאלנית רדיקלית שעושה לו כל מיני מדורים הזויים'. התייחסותך?"

קליין: "אני מניחה שזה היה היחס שלו. אני לא תל אביבית, לא שמאלנית ולא רדיקלית".

חן: "איך את מסבירה שלכל אורך החקירה שלך ברשות ני"ע לא הזכרת את ההתערבות בנושאים מסחריים?"

קליין: "שיגרת יומי לא כללה את ההתערבויות המסחריות, אלא שיגרת יומי עסקה בסיקור של משפחת נתניהו".

חן: "לא חשבת שזו אינפורמציה חשובה לציין על ההתערבויות המסחריות?"

קליין: "זו עובדה שלא ציינתי".

חן: "אז למה מצאת פה לציין את ההתערבויות המסחריות ולא בחקירה?"

קליין: "אני לא רואה שום פער, הייתי חודש אחרי לידה בחקירה – נשאלתי על מה שזכרתי".

חן: "את מסכימה איתי שהמושג 'חופש העיתונות' הרבה יותר מורכב ממה שנדמה?"

קליין: "כן".

חן: "זוכרת את האירוע סביב עיתון 'הארץ'"?

קליין: "אילן ישועה ביקש ממני להכין תחקיר על עיתון 'הארץ' והתווכחתי איתו".

חן: "באותו יום התפרסמה עצומה של מילואימניקים נגד עיתון 'הארץ' ואת תקפת את זה מאוד קשה והיתה גם ההתפטרות של ג'פרי גולדברג מהעיתון שטען שהם אנטישמיים".

קליין: "כעסתי, הייתי נסערת, לא רציתי לגעת בזה. חשבתי שמנסים לעשות חיסול חשבונות עם עיתון 'הארץ' בגלל הכתבה של גידי וייץ על וואלה. הייתי נסערת. זו היתה הסברה שלי".

חן: "זה בכלל היה כמעט שנה אחרי הכתבה של גידי וייץ".

קליין: "הנחתי שזה היה בגלל חיסול חשבונות. הייתי נסערת".

חן: "זה התבסס על מחאת המילואימניקים וגם על הציטוטים של ג'פרי גולדברג".

קליין: "לא הייתי נסערת מזה, הייתי נסערת מזה שאילן ביקש ממני כתבת תחקיר על 'הארץ'".

חן: "בחקירה ברשות ני"ע ששאלו אותך מה הסיבה אמרת שאת 'לא יודעת' והיום את אומרת שזה בגלל חיסול חשבונות. יש לך הסבר לזה?"

קליין: "אין לי הסבר לזה. לא ניסיתי להסביר שום דבר במשטרה. אני עונה את האמת".

חן: "טוב, גם זה קורה".

קליין: "מה קורה?"

חן: "הפער הזה שלך בין הגרסאות".

קליין: "אמרתי לאילן ישועה איך אתה פונה לטל שלו (כתבת וואלה) כשאבא שלה עובד ב'הארץ' (חמי שלו). הייתי נסערת שהוא ניהל דיון במקביל עם טל שלו לאחר התנגדותי".

חן: "התפיסה שלך שלא עושים תחקירים על עיתון 'הארץ' בגלל שאביה של טל שלו עובד בהארץ? את התקשרת לישועה ואמרת בחקירה שצרחת עליו".

קליין: "זו היתה שיחה קשה".

חן: "מזכיר לך שאמרת לאילן איך אתה מעז לעקוף אותי ולדבר עם טל שלו על העניין".

קליין: "לא רציתי שאילן יפנה ישירות לכתבים, רציתי שיתן לי לנהל את מערכת החדשות".

חן: "אמרת שהיה לך ויכוח גם עם אבי אלקלעי וזה גרם לך לבכי. אמרת שטל שלו התקשרה אלייך נסערת ונלחצה מבקשתו. מה עשית אחרי השיחה הקשה שלך עם ישועה".

קליין: "לא זוכרת".

חן: "הלכת לחדר של אבי אלקלעי".

קליין: "בכיתי, איימתי להתפטר, החדר היה ריק. אילן כתב לי הודעה שצריך לקחת את זה בקלות".

חן: "יצאת מהמערכת והלכת הביתה בעקבות האירוע?"

קליין: "נכון".

חן: "ישועה ביקש לעשות תחקיר שמבוסס על שתי ידיעות והדבר מעורר מהומה עד כדי התפטרות? זה אירוע שאת חשבת שהוא פוגע בחופש העיתונות ופוגע בדמוקרטיה? למה ההתפרצות הזו?".

קליין: "זה אירוע שלשיטתי שפגע בחופש העיתונות".

חן: "מראה לך שאיריס אלוביץ' שלחה לישועה את שני האייטמים המדוברים והוא ענה לה 'מטפל'. ואז הוא מבקש מאלקלעי לעשות סיקור עומק על שני האייטמים – מחאת המילואימניקים וג'פרי גולדברג".

קליין: "ממני אילן ביקש לעשות תחקיר".

בשלב זה השופט בר-עם והשופטת פרידמן-פלדמן מבקשים לברר מה זה "תחקיר" ומה זה "סיקור עומק".
קליין הסבירה, אבל ההסבר היה צולע, כי תחקירים במשמעותם העיתונאית לא התפרסמו בוואלה וכוונתו של ישועה היתה בסך הכל שיהיה סיקור רחב על שני האייטמים.

חן: "אז התחקיר לא יצא לפועל".

קליין: "לא קרה, לא הסכמתי".

חן: "בסופו של דבר זה פורסם במדור ברנז'ה אצלכם".

קליין: "נכון".

חן: "בתכתובות הוא ביקש שתראיינו את ג'פרי גולדברג. הוא מתכתב עם אלקלעי וגם איתך".

קליין: "לא זוכרת".

חן: "ישועה מבקש להעלות את שניכם לשיחת ועידה".

קליין: "לא זוכרת אם היתה שיחה כזו".

חן: "ישועה ניסה להרגיע אותך וכתב: 'את חייבת להרגיע את עצמך כי אבי אלקלעי שמח מזה. שהדברים הם לא שחור ולבן".

קליין: "זו הודעת הרגעה".

חן: "לא פעם ראשונה שהוא כותב לך שאת רואה דברים בשחור ולבן".

קליין: "כך הוא אמר".

חן: "הוא כותב לך שהוא בסך הכל ביקש רקע מטל שלו".

קליין: "אני הבנתי שהוא הטיל עליה משימה".

חן: "אז מה כל הדרמה? היית יכולה להגיד לו שטל שלו לא תעשה זאת, נמצא אחרים".

קליין: "הדרמה היתה בגלל שהוא פנה ישירות לטל שלו. האם הייתי אובר דרמטית? לא יודעת".

חן: "כתבת לישועה 'אל תשים אותי בנקודות האלה, תן לי להצטיין חדשות. אל תערב אותי בענייני 'הארץ'. תסבירי?"

קליין: "התכוונתי שענייני 'הארץ' לא צריכים להיות קשורים לחדשות".

חן: "אבל מדובר בחדשות, גם באתרים אחרים זה סוקר כחדשות".

קליין: "זה הופיע במדור ברנז'ה".

חן: "אמרת שעניינים כאלה זה לא טוב למיתוג של מחלקת החדשות".

קליין: "לשיטתי אם כתבי חדשות עושים תחקירים על כלי תקשורת אחרים, זה פוגע בהם".

חן: "בעינייך הכתבה של גידי וייץ על וואלה היא ברנז'אית? היא הופיעה ב'הארץ' בכותרת הראשית".

קליין: "זה יצא מגבולות הברנז'ה".

חן: "ישועה ביקש סיקור עומק על מחאת המילואימניקים".

קליין (לחוצה ומרימה את הקול): "אני אומרת לך שהוא ביקש תחקיר מטל שלו".

חן: "יש לך הזדמנות נוספת כי לא היית נוכחת בשיחה של ישועה עם טל שלו, זו עדות מפי השמועה. לעומת זאת, מה שביקש ישועה יש תכתובות. הוא אומר לך 'אני מקשיב לך אבל את לא מקשיבה לי. הדברים מורכבים, את צריכה לקחת אוויר".

קליין: "חשבתי שיש לי את היכולת לשוחח עם אילן. האם הוא הקשיב לי או כיבד את דעתי? לא".

חן: "אחרי זה אמרת לישועה שאת מעדיפה שהאייטמים יהיו במדור ברנז'ה והלא בחדשות אבל ישועה מתעקש שזה עניין חדשותי ואת אומרת לו שאין לך בעיה עם האייטם".

קליין: "רציתי להרגיע את הטונים, זה היה יום אחר הוויכוח הסוער".

חן: "ישועה כותב לך שעמדתו שזה לגיטימי לפרסם, שזה לא בא משיקולים פוליטיים ולדעתו 'הארץ' חצה גבולות".

קליין: "זה מה שהוא כתב לי. רציתי לחזור ליחסי עבודה תקינים עם המנכ"ל שלי, רציתי לעשות נרמול".

חן: "ישועה אומר לכם שקשה לכם לקבל קו שאינו תואם את הקו השמאלני של עיתון 'הארץ'. מוכר לך?"

קליין: "הוא העיר דברים מעין אלה".

חן: "לא מבין מה בין חופש העיתונות לבין האירוע סביב עיתון 'הארץ'".

קליין: "חוויתי מנכ"ל שמתערב בעוצמה. לשיטתי זה פגיעה בחופש העיתונאי שלי".

חן: "מעניין, לא היתה שום מהומה רבתי כזו אגב שום אירוע אחר".

קליין: "אני חוויתי את ההוראה של ישועה בפגיעה החופש העיתונאי שלי".

חן: "אם זו התפיסה שלך, אז יש גם עמדות אחרות. למשל, עמדה שזכותו של בעלים להכתיב קו אידיאולוגי או למתן קו. יש זכות כזו?"

קליין: "אני חושבת שיש כזו זכות".

חן: "את מסכימה לקביעה שיש זכות לבעלים של כלי תקשורת לקבוע קו מסויים".

קליין: "מסכימה עם מרבית הדברים".

חן: "והוא רשאי לקבוע את הקו הפוליטי והכלכלי?"

קליין: "כן".

חן: "והוא רשאי להטיל על עיתונאי דרך המנכ"ל סיקור מסויים?"

קליין: "המנכ"ל לא יכול להנחות, לבעלים יש זכות לקבוע קו".

חן: "אז לבעלים יש זכות מכוח זכות הקנין, רשאי לעשות בכלי התקשורת מה שהוא רוצה".

קליין: "זה מאוד מורכב. מי שמתיימר בכלי תקשורת צריך לשמור על רמה מסויימת של אמינות ויושרה".

חן: "אז בוודאי מותר לו לבקש לאזן את האתר?"

קליין: "מותר לו, אבל אילן ביקש להעביר לי כתבות לאישור".

חן: "לבן צור אמרת שלא ידעת על העמדות הפוליטיות של ישועה".

קליין: "אמרתי שהוא התבטא בצורה מסויימת לנתניהו, חשבתי שאלו לא היו בגדר התבטאויות פוליטיות".

חן: "ישועה אומר שהייתם חבורה די הומוגנית?"

קליין: "לא חושבת, היה גיוון".

וזה עוד דבר מגוחך שהוכח לא נכון. בוואלה בכלל לא היה גיוון – כולם התחרו שם האחד בשני – מי יהיה יותר שמאלני.

***

אתמול בפייסבוק של אלי
12:22 -> 13:05 -> 20:04

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »