יומן הבוקר
עמית אשל (צילום: אלי ציפורי)
גם עדת התביעה מס' 4 במשפט נתניהו, עמית אשל "המצחקקת", התפרקה על הדוכן. עדותה הפכה למפגן ענק של מבוכה לפרקליטות. גם השופטים סימנו לתביעה שיש בעיה קשה
כך התפרקה עוד עדות לפרקליטות עם עדה שצחקקה לכל אורך עדותה והודתה שהיא סולדת מנתניהו ומשפחתו:
עו"ד בן צור לעדה עמית אשל: "קראת לנתניהו ראש הממשלה הפחדן, העלוב והמופרע שלנו. זו העמדה שלך?"
אשל: "באותם ימים כן, כי הוא רצה לסגור את תאגיד השידור"

עדותה של עמית אשל התחילה והסתיימה אתמול – והפכה למפגן ענק של מבוכה לפרקליטות. מראש עדותה לא היתה שווה דבר אבל הפעם גם השופטים סימנו לתביעה שיש בעיה קשה בעדותה.

זה התחיל בהתנגדות הכללית של עו"ד מיכל רוזן עוזר בהתחלת יום הדיונים, כיוון שמדובר בעדות שמועה וסברה של עובדת זוטרה מאוד בוואלה שבאה "להפיץ רעל", ונמשך בהערה מוזרה מאוד של עו"ד ניצן וולקן, מטעם התביעה, שאשל הגיעה כדי לספק "חוויות" ממה שקרה בוואלה על איך הדברים מתנהלים.

סליחה, התביעה החליטה להביא עובדת די זוטרה בוואלה, שהיתה בתפקידי עריכה לא בכירים, כשהיתה בת 22 שהחלה את תפקידה בוואלה וסיימה בגיל 26 – כדי להעיד על "חוויה"?
עם "חוויות" הולכים למשפט פלילי?

ואכן, ראינו מפגן מביך מאוד של עדה שלא הפסיקה לצחקק ולהתנהג בצורה לא ראויה ומכובדת – מה שהביא את עו"ד בן צור ועו"ד רוזן עוזר לשאול אותה למה היא מצחקקת ומשועשעת – הרי מדובר פה במשפט פלילי – זה לא ממש גרם לאשל להפסיק לצחקק.

***

השופטים מעירים לעדת התביעה

כשהחלה עמית אשל לתאר את מה שקרה בוואלה, היא דיברה על נוהל של העברת ידיעות בתחום המדיני, שעבר רק אחר כך לנוהל להעברת ידיעות לאישור של משפחת נתניהו.

אשל: "ידעתי כבר לפני הנוהל שדברים של נתניהו לא עוברים חלק".

השופטת פרידמן-פלדמן: "מבקשת לענות לשאלות שאת יודעת, לא מה שקורה מסביב".

אשל: "הייתי צריכה להעביר את הידיעות הקשורות לנתניהו לאבי אלקלעי. הדגשתי שזה לא מגיע בחלל ריק. הרגשתי באופן כללי שיש פילטרים מאוד מסויימים".

השופטת פרידמן-פלדמן שוב מנסה להעיר לה שתדבר על דברים שהיא יודעת ולא חושבת.

התביעה: "מה הבנת ממה שנאמר לך?"

אשל: "הפריזמה שלי היתה צרה, הבנתי שיש סוגיות רגישות של משפחת נתניהו וצריך לפקח ביתר שאת על הדיווח. זה עובר פילטר, לא דרך הסייקל של מערכת החדשות".

השופטת פרידמן-פלדמן: "בהתחלה דיברת על נוהל עניינים מדיניים, ואחרי זה דיברת על משפחת נתניהו. דברי על כך מידיעתך האישית, לא מידיעה אחרת".

התביעה: "מתי את ידעת על הנוהל?"

אשל: "מתקשה למקם את התאריכים. לדעתי זה היה תחילת 2015, התערבו באיזשהי ידיעה של שרה נתניהו".

השופטת פרידמן-פלדמן: "את קיבלת הוראות?"

אשל: "אני קיבלתי את ההוראה ממישהו מעליי".

התביעה: "האם הופץ נוהל רשמי?"

אשל: "לא".

השופט בר-עם: "את אמרת בהתחלה נושאים מדיניים, ואחר כך הוספת משפחת נתניהו. אנחנו רוצים לדעת האם היה נוהל בקשר לנתניהו כי את אמרת שזה היה נוהל בעניינים מדיניים?"

השופטת פרידמן-פלדמן: "מי אמר מה באופן אישי בנוגע לנוהל הזה?"

אשל: "אני לא זוכרת בדיוק מי עשה מה".

השופט בר-עם: "אז יש לך תחושה סובייקטיבית של התערבות? אין משהו קונקרטי?".

אשל: "מבחינתי זה היה מאוד ברור, קונקרטי".

לכל אורך העדות והחקירה הנגדית הדיון נסב על שלושה אירועים שאשל כינתה אותם "חריגים":
✅ האחד, יום הנישואין ה-25 לבני הזוג נתניהו, שהיא ראתה בפרסום משהו חריג – למרות שהיה אייטם שפורסם בהרחבה בכל כלי התקשורת.
✅ תיקון כותרת של הכתב המדיני אמיר תיבון שלבסוף הכותרת לא שונתה (למרות שהשינוי היה לגטימי).
✅ תוספת קרדיט של נתניהו לחוק שיזם לענישה על מיידי אבנים, כי בידיעה המקורית איילת שקד קיבלה משום מה את הקרדיט.

על זה הביאו עדה!
בעדותה במשטרה, אגב, אמרה שהיו מאות מקרים באופן כללי ועשרות שהיא יודעת עליהם. מכאן ועד שלושה מקרים – המרחק גדול מאוד.

הדעות הקיצוניות של העדה "המצחקקת"

החקירה הנגדית של בן צור ורוזן עוזר הפכה לפסטיבל של מבוכה עבור הפרקליטות – לאור דעותיה הקיצוניות של אשל כלפי נתניהו.

בן צור: "הפוזיציה שלך שאייטם של יום נישואין של ראש ממשלה זה לא מעניין אף אחד. אמרת בחקירה שפוטין בלי חולצה זה מעניין – לא אייטם כזה".

אשל: "אני עומדת מאחורי זה גם היום. באותו רגע זה לא היה אייטם".

בן צור: "אני מראה לך שזה סוקר ביותר בהרחבה בשורה כלי תקשורת – הרבה יותר מוואלה. בואי נסכם שזה אייטם לגיטימי ואלוהים יודע איך זה נתפס בעינייך כלא אייטם. מראה לך גם ידיעה על סיקור בוואלה של ביקור בוז'י הרצוג בספא".

אשל: (מצחקקת): "זה היה במדור וואלה סלבס, לא בחדשות".

בן צור: "את צוחקת? אין ספק שהעדות שלך מצחיקה בהקשר הזה".

אשל: "הטקסט היה מצחיק".

בן צור: "את יודעת כמה פעמים סוקר נתניהו בוואלה?"

אשל: "לא".

בן צור: "אנחנו מדברים על אלפים, על 15,000 אייטמים ואת זוכרת בסך הכל 3 אירועים ואני חושב שיש לזה קשר לעמדות שלך. תאשרי לי שאת שוטמת את נתניהו ומשפחתו".

אשל: "אתה מתכוון לרגש? אני לא שונאת את נתניהו ומשפחתו, יש בי סלידה ממעשים שלהם. יש גבול להשפעה של עמדותיי על מה שאני עורכת".

השופט בר-עם: "אבל יש לזה השפעה?"

אשל: "כן, אבל יש גבול למה שאני יכולה לעשות, יש עורכים מעליי".

בן צור: "מראה לך תמונה שהעלת של נתניהו ושני ילדיו וכתבת: 'האם תצליחו למצוא את הבת הנעלמת של נתניהו'. את יודעת בכלל מה היחסים של נתניהו ובתו?"

אשל: "לא, זה רק מדיווחים".

בן צור: "קראת לנתניהו ראש הממשלה הפחדן, העלוב והמופרע שלנו. זו העמדה שלך?"

אשל: "באותם ימים כן, כי הוא רצה לסגור את תאגיד השידור".

בן צור: "כתבת שהעם טיפש 12 פעם ברציפות, זה משקף את עמדתך?".

אשל: "באותם ימים כן".

בן צור: "כמה זמן היית בריענון עד?"

אשל: "שעתיים וחצי".

בן צור: "קראת את ההודעה בערך כחצי שעה. מה עשית עוד שעתיים?"

אשל: "קראנו את העדות, נשאלתי שאלות בדומה למה שנשאלתי במשטרה".

בן צור: "שאלו אותך על קווי הגנה?"

אשל: "אמרו לי שאתה תהיה תיאטרלי, לא זכור לי מי, אולי עו"ד ניצן וולקן".

בן צור: "אז הבנתי שזו טרגדיה או קומדיה בשבילכם?"

אשל: (מצחקקת).

בן צור: "את דיברת על אייטמים מדיניים שצריכים לעבור אישור. אני אומר לך שזו ביקשה לגיטימית, לא להשאיר אייטמים חשובים בידי עובדת זוטרה".

אשל: "זה לא אלמנטרי שמדלגים שני שלבים מעליי".

בן צור: "בחקירה אמרת שוואלה לא היה אתר שמאלני, אלא אתר שמרני וציוני".

אשל: "זאת היתה התשובה שלי. הרגשתי שאתר וואלה היה שמרני, ינון מגל הוביל את הקו הזה".

"תפסיקו ללחוש לה את התשובות"

במהלך חקירתה הנגדית של אשל ע"י עו"ד רוזן עוזר – התלהטו הרוחות בין התביעה להגנה – כשניכר היה שאשל מחליפה כל הזמן מבטים עם נציגי התביעה כמתחננת לעזרה.
באיזשהו שלב אמרה הסנגורית רוזן עוזר לנציגי התביעה: "תפסיקו ללחוש לה את התשובות".

בדומה לבן צור, רוזן עוזר עברה עם אשל על שלושת המקרים החריגים כביכול והוכיחה שהם לא היו בכלל חריגים אלא אירועים שאשל ניפחה אותם ל"חריגים" ולכן נכנסו לכתב האישום.

באחד המקרים היא גרמה למבוכה רבתי לתביעה ולעדה כשהוכיחה שהתוספת לידיעה שהתבקשה אשל להוסיף לידיעה מסוימת לא היתה בכלל "חריגה" אלא תוספת שהכתב שלח לדסק החדשות וביקש שתיכנס.

רוזן עוזר: "אז כנראה הכתב שלח לדסק החדשות את אותה תוספת שאת התייחסת אליה כדבר חריג".

אשל: "כן, נכון".

ואז התלהטו הרוחות שהתביעה התנגדה לשאלה בגלל שלעדה לא הוצגה התמונה המלאה כביכול.

עו"ד חן: "עדה מס' 4, כל כולה אווירה, עכשיו אנחנו רואים שהתביעה הציגה לה תמונה לא נכונה. מעולם לא הטעיתי ביודעין – זה החינוך שקיבלתי מעבר לכביש (חן היה בפרקליטות). שהתביעה תיטול קורה מבין עיניה – היא כל הזמן מנסה לאמר שאנחנו מטעים – אז הנה, התביעה הטעתה".

השופט בר-עם לתביעה: "לא היה ראוי להביא את החומרים החדשים לידיעתה את העדה בריענון העד?".

התביעה: "היא לא היתה צד למייל הזה".

עו"ד רוזן עוזר: "ראינו מאות התערבויות של המנכ"ל ושל העורך הראשי, התערבות לטובת פוליטיקאים, גורמים מסחריים ועוד. את כל זה את לא ציינת בכלל בעדותך במשטרה".

אשל: "לא הייתי ערה לזה, הייתי ערה רק למה שהגיע אליי".

רוזן עוזר: "מציגה לך מייל של אבי אלקלעי שאת שותפה שלו על ידיעה ששוטרים נעלבו ויצאו מהופעה של אדיר מילר. הידיעה נקברה".

אשל: "לא זוכרת את האירוע, לא יודעת מה גרם לי להעביר את הידיעה לאבי אלקלעי".

רוזן עוזר: "זו התנהלות חריגה?"

אשל (שוב מצחקקת): "כן, אבל לא זכרתי אותה".

רוזן עוזר: "למה את צוחקת, זה משעשע אותך?"

אשל (נבוכה): "זה מפתיע אותי".

רוזן עוזר: "בזמן חשיפת הקלטת של שרה נתניהו כתבת 'חברים, אפשר להירגע, אני על הכוריאוגרפיה פה בדסק'. למה היתה הכוונה?"

אשל: "למדתי ריקוד, אני רקדנית".

רוזן עוזר: "כתבת שלפיד עושה אלוביץ' ל'ידיעות אחרונות', למה התכוונת?"

אשל: "מניחה שהשוויתי בין המעורבות של אלוביץ' בוואלה, לבין המעורבות של לפיד בידיעות. לא זוכרת ממש".

מחר יגיע לעדות אבי ברגר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת והוא אמור לתאר חלק מסוים בתזת התמורה שהעניק נתניהו.
היו בטוחים: החקירה הנגדית תפרק אותו ואת שקריו.

***

אתמול בפייסבוק של אלי
08:58 -> 11:52 -> 12:13 -> 12:22 -> 14:51 -> 19:27

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »