יומן הבוקר
אבי ברגר, עד התביעה במשפט נתניהו (צילום: אלי ציפורי)
יום אחד בלבד של חקירה נגדית הספיק כדי להקריס את עדותו של אבי ברגר, שהיה אמור להיות אחד מעדי המפתח של הפרקליטות נגד נתניהו, ולהוציא אותו משיווי משקל. וזאת רק ההתחלה

יום אחד בלבד של חקירה נגדית לאבי ברגר הספיק כדי להקריס את עדותו – וזה לא דבר של מה בכך.

ברגר היה אמור להיות אחד מעדי המפתח של הפרקליטות כדי לחבר את נתניהו לצד של התמורה שהעניק לכאורה נתניהו לאלוביץ' (בעיקר בעסקת מיזוג בזק-יס).
אלא שחקירתו הנגדית ע"י עו"ד ז'ק חן הספיקה לפרק את כל התזה הזאת, להוציא משיווי משקלו את ברגר שנתפס פעם אחר פעם בסתירות ואף בשקרים בוטים.

אני לא מקנא בברגר, שהפנה את מבטו מדי פעם לעברה של יהודית תירוש ואף התבונן כל הזמן על השעון התלוי על אחד הקירות באולם בית המשפט כששפת הגוף שלו משדרת: מתי אני בורח מכאן לעזאזל?

ובכן, לא כל כך מהר. ברגר יבלה את השבוע הבא בהמשך החקירה הנגדית של עו"ד חן ואליו יצטרף אחר כך עו"ד בעז בן צור – שימשיכו לפרק את עדותו ואת התזה של הפרקליטות.

הנה כל הסילופים, העיוותים והשקרים של ברגר בחקירתו אתמול.

***

עיכוב מיזוג בזק יס – ברגר התעלם מבקשת המיזוג

לאורך כל החקירה הנגדית ברגר לא הצליח לספק הסברים הגיוניים מדוע הבקשה לאישור המיזוג שהוגשה על-ידי רון אילון, מנכ"ל יס, התעכבה קרוב לשנה (מיולי 2014) למרות שאילון פנה שוב ושוב לקבלת מענה.
הטיעון שלו היה שהוא קיבל "הנחייה" מהשר ארדן לכרוך את עסקת המיזוג בקידום רפורמת השוק הסיטונאי בנייח.

הבעיה היא שברגר לא סיפק שום תיעוד לכך, זולת האמירה שהדברים נעשו בעל-פה. כמו כן תירץ ברגר את העיכוב באישור בהגשת בג"ץ על ידי בזק ובקשות חופש המידע – אלא שהבג"ץ המדובר הוגש אחרי בקשת האישור והתירוץ של עומס בקשות חופש מידע נראה מלכתחילה מגוחך.
יתירה מכך, בתיק החפיפה (שהסותר בהתחלה) נכתב על מיזוג בזק יס שהוא "נדחה" לאחר הבחירות ב-2015 וברגר לא הצליח להסביר למה בכלל לדחות זאת אם הבקשה היתה כבר לפני שנה.

כך או אחרת, אני מדגיש שוב ושוב: לברגר לא היתה שום סמכות לטיפול באישור, כיוון שחובת ההיוועצות של שר התקשור עם מועצת הכבלים והלוויין.
אלא שברגר וכל שותפיו במשרד התקשורת החליטו לתקוע ולעכב את אישור המיזוג ממניעים פסולים וגם לא חוקיים.

עו"ד חן: "האם היה שלב שבו הורית על הקפאת הטיפול בבקשה לאישור המיזוג?"

ברגר: "לא זוכר שאמרתי להקפיא את זה, היה סדר עדיפויות אחר. זה לא היה בסדר העדיפויות הראשון או השני במשרד התקשורת. הקפדתי לשאול את הרן לבאות, סמנכ"ל הכלכלה במשרד, איפה זה עומד כל הזמן".

חן: "רון איילון פונה אליך ביולי 2014 וממשיך לשאול על כך. למה לא השבת לו?"

ברגר: "הפניות היו לגורמים רבים, בחלק מהם הייתי מכותב. את הפנייה הראשונית קיבלת מלשכת השר ולא החלטנו מי עונה ומה עונים.
בנושא הזה ההחלטה של ארדן היתה לכרוך את הדברים אחד שני, את עיסקת מיזוג בזק-יס ואת השוק הסיטונאי. לכן, לא היתה תשובה".

חן: "אז אני לא מבין למה הגעת בכלל לעדות, אם מכתבים חולפים אצלך בלי להשיב".

ברגר: "היתה חלטה של ארדן על כך".

בהמשך:

חן: "מה היתה הגישה במשרד?"

ברגר: "הגישה של השר ארדן היתה של 'כריכה', הגישה שלי היתה של 'ראייה כוללת' של שוק התקשורת".

חן: "זה לא צריך להיות מגובה במסמכים?".

ברגר: "לא בהכרח".

חן: "ההחלטה של ארדן לא צריכה להיות מתועדת?"

ברגר: "היא הגיעה אליי במייל (לא ממש היתה החלטה חלוטה במייל), הוא אמר את זה גם בעל-פה. אני לא יודע אם יצא סיכום דיון".

חן: "אני אומר לך שלא יצא סיכום. כלומר, התיעוד היחיד בשביל זה המייל, וכל השאר בעל פה?"

ברגר: "לא זוכר משהו אחר כתוב".

חן: "תפנה אותי לסעיף שסמכות השר היא לכרוך את מיזוג בזק-יס עם השוק הסיטונאי?"

ברגר: "הסמכויות של שר התקשורת נמצאות בחוק התקשורת ומדיניות זה רובד יותר נמוך".

חן: "מי שמך להניח מתחת להררי ארגזים את בקשת המיזוג של בזק יס מיולי 2014?"

ברגר: "הנחיתי את סמנכ"ל הכלכלה להכין את חוות הדעת, לכן לא יכולתי להשיב לבקשה כל עוד לא נעשתה חוות הדעת".

בהמשך:

חן: "כיצד ניתן לפגוע בבקשה של חברה אחת (יס) כדי לפגוע בחברה אחרת (בזק)?"

ברגר: "זה מתוך ראייה כוללת על שוק התקשורת".

חן: "אתם מאלצים חברה פעול בדרך מסויימת, אתה יודע שיש עוד בעלי מניות בבזק, לבד מאלוביץ'?"

ברגר: "הסתכלנו על השוק בראייה כוללת" (שוב ושוב חוזר ברגר על אותה מנטרה כדרך להתחמק מתשובה ראויה).

חן: "שמעת על הוראה בתקנות שמחייבות את השר לענות תוך 90 יום לבקשה?"

ברגר: "לא זוכר את כל התקנות במהות של הדרים מי שטיפל ביס זו מועצת הכבלים והלוויין ואנחנו הסתכלנו בראייה כוללת".

נדמה לי שהמושג "ראייה כוללת" חזר אתמול עשרות פעמים במהלך חקירתו הנגדית של ברגר, הכל כדי להסתיר את האמת: שהוא פעל בראייה מאוד אינטרסנטית ומתוך אג'נדה פרטית שלא מתאימה למנהל תקין.

ברגר ניסה להצניע את כהונתו בחברת פרטנר וניגוד העניינים שלו

עו"ד חן: "כמה זמן עבדת בפרטנר?"

ברגר: "4.5 שנים, בהתחלה כסגן סמנכ"ל הטכנולוגיות ואחרי זה כסמנכ"ל הטכנולוגיות".

חן: "וידעת שפרטנר היא מתחרה קשה של בזק".

ברגר: "כן".

חן: "ולפרטנר יש עניין מיוחד בנושאים שדיברת עליהם בחקירות שלך – למשל השוק הסיטונאי?"

ברגר: "גם לפרטנר היה עניין בשוק הסיטונאי, עזבתי את החברה באפריל 2012".

חן: "בחקירה שלך ברשות ני"ע הצגת את עצמך ולא מצאת מקום לפרט על עברך בפרטנר, המתחרה של בזק, שבה עבדת 4.5 שנים".

ברגר: "זו היתה החקירה הראשונה שלי, לא ידעתי על מה מדובר. כל העולם יודע את זה".

חן: "החקירה מחזיקה 36 עמודים והמילה פרטנר מופיעה רק פעם אחת, בנוגע לקורות חיים ששלחת לגלעד ארדן דרך מישהו בפרטנר. כלומר, זה לא קשור לתפקיד שלך בפרטנר".

ברגר: "לא נשאלתי, אז לא עניתי. בפתח החקירה לא ידעתי על מה בכלל החקירה. לא נשאלתי על פרטנר אז לא עניתי".

חן: "אתה עוסקת במסגרת תפקידך כמנכ"ל משרד התקשורת גם בעניינים של פרטנר".

ברגר: "לא היו לי מגבלות של ניגוד עניינים ויכולתי לעסוק בהכל".

חן: "נכון, יש כאלה שאין להם ניגודי עניינים ויש כאלה שיושבים כעת בצלאח א-דין" (רמז מאוד ברור לאכיפה בררנית בנוגע לניגודי עניינים).

חן הוכיח לברגר שהוא היה חבר בוועדת גרונאו שעסקה בענייני תקשורת ועזב ממנה לפרטנר, וכן ייצג את פרטנר בוועדת חייק בנושאים מקצועיים כמו תעריפי בזק.

חן: "אתה לא חושב שזה קצת רלוונטי שתגיד לבית המשפט, אחרי שהצגת את עצמך כפקיד ציבור, לציין את הנתון הזה – שאתה עסקת בתעריפי בזק בתפקידך כאיש פרטי בפרטנר?"

ברגר: "לא נשאלתי על כך".

חן: "אגב, אתה מייעץ או ייעצת לסלקום?"

ברגר: "ייעצתי בעבר".

חן: "עוד מתחרה של בזק?".

ברגר: "כן. אני איש מקצוע שעוד בתחום התקשורת".

לשאלת השופט אם ייעץ גם לחברת פרטנר אחרי שעזב את תפקידו ענה ברגר: "היו מגעים שאכתוב חוות דעת אבל זה לא צלח. זה לא אומר שזה לא יקרה בעתיד".

בנוסף, גם הסכם ניגוד העניינים של ברגר לא כלל, משום מה, שום הגבלה על ענייני פרטנר אם כי באופן כללי היתה עליו חובה לפעול ולדווח על ניגוד עניינים פוטנציאלי.

הקשרים ההדוקים של ברגר עם הלוביסט אלי קמיר בניגוד עניינים

חן: "העדת שאחד הגורמים שהפגיש אותך עם השר ארדן היה אלי קמיר – לא שמעתי ממך שהוא היה לוביסט של פרטנר".

ברגר: "לא ידעתי".

חן: "לא יודע, לא ידעת?"

ברגר: "ידעת זאת רק כמנכ"ל משרד התקשורת".

חן: "לא הזכרת בחקירות שהלוביסט של פרטנר סידר לך פגישה עם ארדן כדי שיהיה פרטנר לפרטנר במשרד התקשורת?"

ברגר: "אני בן אדם עצמאי, לא ידעתי שהוא לוביסט".

חן: "נפגשת עם אלי קמיר?"

ברגר: "כן, לא זוכר כמה פעמים".

חן: "לא שמעת על אלי קמיר, לא ידעת שהוא לוביסט, שהוא מקדם דברים של פרטנר, לא גיליתם בפגישה המשותפת ששניכם עובדים בשביל פרטנר? אתה מבקש שבית המשפט יאמין שאתה נפגש עם מישהו כדי להתמנות למנכ"ל משרד התקשורת – ואתם לא יודעים מי זה מי, ששניכם מחברת פרטנר?"

ברגר: "לא זכור לי".

חן: "אתה לא מכחיש את התרומה הגדולה של אלי קמיר למינוייך כמנכ"ל משרד התקשורת?"

ברגר: "לא מכחיש, היתה לו תרומה גדולה".

חן: "ואתה לא חושב שצריך לספר את זה לחוקרים?"

ברגר: "לא חשבתי שזה רלוונטי, השיחות איתו היו מאוד כלליות".

חן: "אמרת בחקירה שהקשר עם קמיר נמשך אחרי מינוייך אחת לכמה חודשים".

ברגר: "כן".

חן: "נשאלת על מה ואמרת שאלו היו שיחות רכילות, על הא ודא".

ברגר: "אני לא זוכר, רוב השיחות איתו היו עם מי הוא התאמן ועם מי הוא רץ. קוראים לזה סמול-טוק".

חן: "למה נפגשת איתו לסמול-טוק אם לא הכרת אותו לפני כן ואתה מעיד על עצמך כאדם עסוק".

ברגר: "נפגשתי עם הרבה אנשים, לא כל פגישה היא אפקטיבית, מדובר בפגישות חסרות תוכן".

חן: "עלה בדעתך שהוא מקדם את פרטנר ועזר לך להתמנות למנכ"ל משרד התקשורת?"

ברגר: "לא עלה בדעתי. באתי ממוקד מטרה כדי להיפגש עם גלעד ארדן".

חן: "אמרת שנפגשת 5-6 פעמים עם אלי קמיר ופעם זה היה במשרדו. למה?"

ברגר: "כי זה התאים ללו"ז שלי ולמיקום הגיאוגרפי, אלו היו פגישות על הא ודא".

חן: "לא זכור לך שום שיח ושיג איתו על ענייני עבודה?"

ברגר: "הוא סיפר לי שהוא עובר לעבוד עבור בזק. אמרתי לו שלא יצפה ממני לעזרה ויעשה מה שהוא מבין".

בשלב הזה מהמם עו"ד חן את ברגר ומציג לו התכתבויות של אלי קמיר עם אור אלוביץ', על פני חודשים ארוכים שבהם אלי קמיר כותב שאתה מדבר איתו ברציפות על דיונים במשרד התקשורת, מה עמדות הגורמים וכד': "האם זה מרענן את זכרונך, שעמדת קשר רציף עם קמיר בענייני עבודה?"

ברגר: "זה מרענן את זכרוני שהיו לי איתו שיחות על חברת חלל (בבעלות אלוביץ') בחודשים האחרונים של עבודתי במשרד התקשורת. היו לי בעיקר שיחות טלפון איתו בעיקר בנושא הזה. הוא אכן צלצל אליי בנושא חברת חלל".

חן: "יופי, גם בזה רעננו את זכרונך. גם בדקנו ביומנך ויש תיעוד של פגישה אחת שלך עם קמיר. יש לך הסבר לכך?"

ברגר: "אין לי הסבר לזה".

בשלב מאוחר יותר אמר חן על העד בתשובה לסוגייה שהעלה אחד השופטים:

"הביאו עד והציגו אותו כעובד ציבור נאמן ובשל כך התנכלו לו ולא בדקו את הפריזמה הרחבה ומה בדיוק האינטרסים. אני רוצה להגיד לכם שהעד הזה הוא בנצ'מרק לכלום".

***

אתמול בפייסבוק של אלי
08:02 -> 08:29 -> 16:22

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »