יומן הבוקר
אבי ברגר, עד תביעה במשפט נתניהו (צילום: אלי ציפורי)
עד נוסף מתרסק! אבי ברגר, מי שהיה אמור להיות עד המפתח בעניין "התמורה" שלכאורה העניק נתניהו לאלוביץ', הודה בחקירתו שכל נקודות הממשק שלו עם נתניהו בכלל לא נגעו בעסקת בזק-יס

אבי ברגר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת, היה אמור להיות אחד מעדי המפתח בנוגע לחלק של התמורה שכביכול העניק נתניהו לאלוביץ'.
אלא שהבעיה היא שהוא לא הוכיח שום קשר לנתניהו והודה בפועל, שכל נקודות הממשק שלו עם נתניהו, לא נגעו בכלל לעסקת מיזוג בזק-יס.

במהלך הדיון אמר עו"ד ז'ק חן מפורשות:

"אין שום פעולה שעשה נתניהו לקדם את מיזוג בזק-יס. הדבר היחיד שהוא עשה זה מכתב ההתנעה. היו פניות של יס, פניות לגיטימיות, לפקידי משרד התקשורת וללשכת ראש הממשלה – כי לא ענו להם.
לא היתה ולנתניהו שום מעורבות! ואני אוכיח זאת ואפרע את השטר הזה!"

בואו נראה מה הן נקודות הממשק ואיך נתניהו לא קשור בכלל למה שמייחסים לו בכתב האישום:

***

הפגישה של ברגר עם נתניהו לאחר שגלעד ארדן עזב את משרד התקשורת

עו"ד חן: "מבחינתך, בפגישתך היחידה שהיתה לך עם נתניהו, אין לך שום יסוד להניח, ותאשר לי זאת, שהוא ידע על מדיניות ה"כריכה" של מיזוג בזק-יס עם השוק הסיטונאי".

ברגר: "מה שאני הצגתי לו זה על פתיחת שוק התקשורת לתחרות ברמה הכללית – מצבה של רפורמת השוק הסיטונאי. לא זוכר לאיזה פרט נכנסתי, לא יודע מה נתניהו ידע או לא ידע".

חן: "בוא נראה איך תיארת את השיחה בינואר 2018 באחת מחקירותיך ותסכים איתי שהזיכרון היה אז טרי יותר?"

ברגר: "לא יודע, לפעמים קופצים דברים".

חן: "בהודעה הראשונה על הפגישה אמרת שלא דיברת על הטלפוניה עם נתניהו והיום אמרת שדיברת איתו על השוק הסיטונאי. נכון או לא?"

ברגר: "לא דיברנו על טלפוניה, אלא על השוק הסיטונאי".

חן: "סיטונאי זה טלפוניה".

ברגר: "זה באופן כללי".

חן: "אז על מה דיברתם?"

ברגר: "אמרתי שדיברנו באופן כללי על שוק התקשורת ועל השוק הסיטונאי".

השופט בר-עם: "מה ברמת המדיניות?"

ברגר: "תיארתי מושגים של 'ראייה כוללת', של 'ראיה רחבה', לא נכנסתי איתו לפרטים".

חן: "סיפרת שזכרת שמישהו יצא ובא בפגישה ולא זכרת מי זה היה. כמה זמן ארכה הפגישה?"

ברגר: "עשרים דקות, חצי שעה, לא זוכר".

חן: "דיברתם על ערוץ 10?"

ברגר: "אל תכניס לי מילים לפה".

חן: "שואל אותך: זו אמת שלא הזכרת את העניין של ה'כריכה' של גלעדן ארדן בפגישה עם נתניהו – הכריכה של מיזוג בזק-יס עם השוק הסיטונאי הנייח?"

ברגר: "לגבי האמת, אני אומר את מה שאני זוכר. אני לא במקום שיפוטי. לא, לא זכרו לי שהזכרתי את עניין ה'כריכה'".

שורה תחתונה: ברגר לא עדכן את נתניהו שהיתה לשיטתו איזושהי הנחיה (שממילא לא היה לה תיעוד) לכרוך את מיזוג בזק יס ברפורמה אחרת.

שיחת הוועידה בין בכירי לשכת ראש הממשלה לבכירי משרד התקשורת

חן: "תיארת שיחה וועידה שהיתה בין נציגי לשכת ראש הממשלה לבין נציגי משרד התקשורת – הייתם שלושה ממשרד התקשורת – אתה, עו"ד דנה נויפלד והרן לבאות – ושלושה ממשרד ראש הממשלה – הראל לוקר, מנכ"ל משרד רה"מ, סמנכ"ל הכלכלה אמיר ברקן ויועץ נוסף. עו"ד איתן צפריר, ראש המטה של נתניהו במשרד התקשורת, לא היה בפגישה".

ברגר: "לא היה".

חן: "הדהמת אותנו בחקירתך הראשית בתוכן שנוסף לשיחה הזאת, תוכן שלא הופיע בחקירותיך במשטרה וברשות ני"ע (היו 3 כאלה). בחקירה בבית המשפט אמרת שהמהות בשיחה היתה שאתם צריכים לקדם ולזרז את המיזוג. ברקן, אמרת, אמר שהוא יכתוב את חוות הדעת, אם במשרד התקשורת יסרבו לכתוב אותה. הסיכום היה שהראל לוקר אמר שמשרד התקשורת ימשיך לטפל בעניין ובזה הסתיימה השיחה. מדובר בדברי אמת?"

ברגר: "אמת".

חן: "בחקירתך הראשית בבית המשפט נשאלת על כך שנויפלד העידה שהיתה שיחה קשה והראל לוקר צרח. השבת שלא ייחסת לזה חשיבות ובסופו של דבר לוקר החליט שאנחנו נטפל".

ברגר: "כן. בגלל שברקן אמר שהוא יכתוב את חוות הדעת אם לבאות לא יסכים לכתוב אותה, השיחה עלתה לטונים גבוהים, נויפלד ולבאות רתחו, אבל בסופו של דבר זה לא קרה".

חן: "אמרת שהראל לוקר יזם את השיחה והיו לך שיחות איתו בעבר בנושאים אחרים. אני אומר לך שלוקר לא קיבל שום פנייה על כך מנתניהו. ובניגוד מוחלט למה שהעדת אתמול, בחקירה לא אמרת שנדרש ממך לזרז ולקדם את העיסקה".

ברגר: "לא נשאלתי על כך, ציינתי שהיה דבר חריג עם האמירה של ברקן".

חן: "תראה מר ברגר, שואלים אותך שוב ושוב בחקירות במשטרה וברשות ני"ע – ואין שום מילה על דרישה ממך לזרז את האישור למרות שהחוקרת דוחקת בך. תגובתך?"

ברגר: "זה מה שזכרתי מהשיחה".

חן: "שואלים אותך בחקירות, אמרת לא זוכר, ופתאום עכשיו אתה זוכר שהדרישה ממך היתה לזרז את העיסקה?"

ברגר: "רוח הדברים בשיחה היתה לאשר את העסקה ומה שחריג היתה האמירה של ברקן".

חן: "אציג לך את מה שנויפלד ולבאות אמרו על השיחה. נויפלד אמרה שהמטרה היתה לבין למה הם לא מטפלים בבקשה לאישור המיזוג ולמה זה לוקח הרבה זמן. תגובתך?"

ברגר: "כל אחד מסתכל על הדברים שונה, כל אחד מבין מה שהוא מבין".

חן: "מפנה אותך לעדות של לבאות בנושא. הוא לא זכר את השיחה בתחילת החקירה ובהמשך העדות הוא נזכר ואמר: זה מתחבר לי, שהיה שיח תתקדמו ותעשו. תגובתך?"

ברגר: "זה מה שאני זוכר".

חן: "מדובר בשני אנשים שסמכת עליהם, נאמנים עליך, נכון?"

ברגר: "כן".

שורה תחתונה: ברגר ניסה להעצים את שיחת הוועידה כשיחה פסולה שנועדה ללחוץ עליו. בפועל, זו היתה שיחת בירור למה הוא פועל לא כשורה בעיכוב אישור המיזוג ולא מספק תשובות לחברות (בזק ו-יס).

מסמך ההתנעה שחתם עליו נתניהו כדי להוציא סוף סוף את מהלך בדיקת מיזוג בזק-יס

חן: "כשנתניהו חותם על מסמך ההתנעה בסוף 2015, מכתב שאתם ניסחתם לו בלשכה המשפטית של משרד התקשורת, אין לך שום ידיעה שהוא עשה זאת כסטייה ממדיניות ארדן".

ברגר: "אין לי שום ידיעה מעבר למה שאמרתי פה".

חן: "ראינו שנושא ה'כריכה' קשור בבזק".

ברגר: "רצינו שהשוק הסיטונאי הנייח יעבוד בצורה אפקטיבית".

חן: "ה'כריכה' לשיטתך זה בגלל שבזק מונופול, שהיא תוקעת מקלות בגלגלים לגבי השוק הסיטונאי?"

ברגר: "זה מה שאמרתי".

חן: "תסביר לי, אנחנו מדברים על פנייה של יס. מה להבנתך הסמכות שלך כרגולטור לא לענות, להתנות, לכרוך, לגרור רגליים – כדי להעניש את בזק. מה הסמכות שלך?"

ברגר: "הסמכויות הן של שר התקשורת".

חן: "תאשר לי שמכתב ההתנעה נוסח ע"י היועצת המשפטית של משרד התקשורת".

ברגר: "נכון".

חן: "אני אומר לך שהבקשה לא הגיעה בכלל מנתניהו, אלא מאנשי לשכתו שקיבלו פנייה מרון איילון".

ברגר: "לא יודע על זה".

חן: "האם אתה זוכר שמי שניסח את מכתב ההתנעה היתה דנה נויפלד, היועצת המשפטית של משרד התקשורת?"

ברגר: "אני מניח שכן, לא יודע אם נויפלד עצמה, או מישהי מלשכתה".

חן: "כלומר, הלשכה המשפטית של משרד התקשורת ניסחה את הבקשה שעליה חתם נתניהו?"

ברגר: "כן, ראיתי זאת".

חן: "הפנייה מנוסחת ע"י הלשכה המשפטית שלכם, זה עובר לאישורך, אתה מאשר, ואז הדברים התחילו לזוז. זה נכון?"

ברגר: "ברגע שהגיעה פנייה העברתי לגורמים לטיפול".

חן: "לא חשבת באותו רגע שיש בעיה, שיש שינוי מדיניות של השר הארדן על 'כריכה'. אז איך עכשיו אתה מאפשר פתאום?"

ברגר (לחוץ): "זה לא שינוי מדיניות. תראה את הנוסח של הפנייה – אין בעייה לבחון את זה ע"י מועצת הכבלים והלוויין. המכתב לא אומר כלום לגבי התוכן המקצועי, לא התערבתי בניסוח של המכתב" (בפועל, ברגר מרח בכוונה חודשים ארוכים את הטיפול בזה).

חן: "הייתי מעורב בטיוטא?"

ברגר (לחוץ מאוד): "לא זוכר את הפרטים, לא אמרתי שהטיוטא לא עברה דרכי. לא היו לי הערות על המכתב".

שורה תחתונה: ברגר והייעוץ המשפטי של משרד התקשורת הם-הם שאישרו את המכתב שהתניע את תהליך בדיקת מיזוג בזק-יס. אז למי ולמה הם באים בתלונות?

***

אתמול בפייסבוק של אלי
10:29 -> 14:30 -> 16:31 -> 18:36 -> 21:15

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »