יומן הבוקר
אבי ברגר, עד התביעה במשפט נתניהו (צילום: אלי ציפורי)
משפט נתניהו: החקירה הנגדית של עד התביעה אבי ברגר, ע"י עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של אלוביץ', שוב הובילה את הפרקליטות למבוי סתום. אחרי 5 עדים יש 0 ראיות נגד נתניהו.

עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', סיים אתמול את החקירה הנגדית של אבי ברגר והשרביט יעבור היום לבעז בן צור ליומיים של חקירה נגדית.
השורה התחתונה של החקירה היא שברגר סיפק סיפורי אלף לילה ולילה ותו לא. שום אקדח מעשן, שום ראיית זהב, אין ספור סתירות בעדותו ומבוכה מתמשכת לפרקליטות.

אחרי 5 עדים לא הוכח שום קשר לנתניהו. 0 ראיות למה שנטען בכתב האישום.

***

נתחיל מסוף החקירה הנגדית, מאירוע חמור מאוד שאירע אחרי שנתניהו הודיע לברגר על סיום כהונתו והאחרון עשה חגיגה גדולה בתקשורת כאילו "פוטר".
מסתבר שיממה אחרי ההודעה של נתניהו ועד מועד עזיבתו הרשמית של ברגר, הוא התייצב במשרד התקשרות וביצע מעשים פסולים וחמורים.

כך ביצע ברגר פעולות שלא כדין

עו"ד חן: "יום אחרי ההודעה של נתניהו הגעת למשרד התקשורת ומה עשית?"

ברגר: "חתמתי על משהו שקשור לרפורמה, לא זוכר בדיוק".

חן: "אזכיר לך, שלחת מכתב לסטלה הנדלר, מנכ"לית בזק".

ברגר: "לא זוכר".

חן: "אתה מורה לה במכתב איך להשתמש בתשתיות הטלפוניה של בזק".

ברגר: "כנראה שכן".

חן: "האם קיבלת חוות דעת מדנה נויפלד, היועצת המשפטית של משרד התקשורת, שאתה יכול להוציא מכתבים מהסוג הזה – שמנחה את בזק לעשות דבר כזה או אחר-  יממה אחרי שהודיעו לך שאתה מסיים את תפקידך?"

ברגר: "נויפלד אמרה לי להמשיך כרגיל".

חן: "איפה חוות הדעת, קיבלת ממנה חוות דעת שאתה יכול להמשיך כרגיל?"

ברגר: "הכל היה בעל פה".

חן: "לקחת קלסרים להתלונן נגד בזק ברשות ההגבלים העסקיים".

ברגר: "לקחתי קלסר אחד והלכתי לרשות ההגבלים עם אנשים ממשרד התקשורת".

חן: "עם מי נפגשת ברשות להגבלים העסקיים?"

ברגר: "לא זוכר".

חן: "מזכיר לך, אורי שוורץ, היועץ המשפטי של הרשות וד"ר אסף אילת (הוא זה שהכין את חוות הדעת שמאשרת את מיזוג בזק יס)".

ברגר: "כנראה".

חן: "אז דקה לפני שאתה עוזב הלכת להתלונן לבזק – עם מי הלכת?"

ברגר: "עם היועצת שלי במשרד ועוד אנשים".

חן: "אתה זוכר שהתלונה שלך הסתיימה בכלום?".

ברגר: "אני זוכר שהוטל קנס מקריאת העיתונים".

חן: "הקנס לא קשור לתלונה. אני אומר לך שלא יצא כלום. ואני אומר לך שאם היה צריך להגיד תלונה – זו תלונה נגדך, שפעלת ממניעים זרים כמנכ"ל משרד ממשלתי, שיקרת במשטרה, פעלת לפי מדיניות שבכלל לא היתה – תגובתך?"

ברגר: "אני לא מקבל את הדברים שאתה אומר".

וזה בדיוק ברגר: פעל בצורה פסולה, לא חוקית ומאינטרסים אישיים.

חן הזכיר לברגר שנתניהו התייעץ בזמנו עם מנדלבליט, אז מזכיר הממשלה, בנוגע לשיחת הטלפון שבו הודיע לו על הפסקת כהונתו.
זה דבר משמעותי משום מנדלבליט, בכובעו כיועמ"ש, אישר את כתב האישום שבו נטען שברגר הוזז מתפקידו ממניעים פסולים – והוא זה שאישר את הזזתו.

מכתב ההתנעה לא קשור בכלל לנתניהו ואין ראיות לכך

חן: "אמרת בשבוע שעבר שלא היו לך הערות על מכתב ההתנעה שעליו חתם נתניהו בנוגע לתחילת הבדיקה של מיזוג בזק-יס".

ברגר: "זה מכתב קורקטי, שלא מביע דעה לכאן או לכאן".

חן: "המכתב הזה יוצא 5 ימים לאחר הפגישה עם רון איילון, מנכ"ל יס שלדבריך אמרתם לו שאתם נגד המיזוג. אז למה אתה מאשר לדנה נויפלד להוציא מכתב כזה לבחון את המיזוג. מה הטעם בזה אם אתם מתנגדים?"

ברגר: "נויפלד התבקשה להכין מכתב, זה מכתב שאין בו דעה".

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: "זו לא היתה השאלה".

ברגר: "זה מכתב ניטרלי".

פרידמן-פלדמן: "למה אתם מעורבים במכתב שאתם יודעים מראש שאתם מתנגדים למיזוג?"

ברגר: "כי ביקשו לנסח מכתב, זה מכתב ניטרלי, בלי הבעת דעה".

פרידמן-פלדמן: "השאלה אחרת, אתם החלטתם מראש מה היתה העמדה הסופית שלכם. אז למה להתניע בדיקה?".

ברגר: "לא אמרתי שהיתה עמדה סופית, אמרנו שנשקול".

חן: "מציג לך את המייל של הראל לוקר, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שפנה בנוגע למכתב. אני אומר לך שנתניהו לא שלח אותו להוציא המכתב. יש לך מידע סותר?"

ברגר: "לא מכיר את כל הפרטים מאחורי הקלעים. הבנתי מהשיח עם לוקר שמישהו אמר לו".

חן: "אני אומר לך שמי שביקש מלוקר להוציא את המכתב הוא אמיר ברקן, סמנכ"ל הכלכלה במשרד ראש הממשלה, שעשה זאת לבקשתו של רון איילון, מנכ"ל יס. יש לך מידע שסותר זאת?"

ברגר: "לא".

חן: "תסכים איתי שבמכתב ההתנעה אין שום דבר שעומד בניגוד לעמדת גורמי המקצוע".

ברגר: "אני לא יודע למה אתה מתכוון, זה מכתב ניטרלי".

חן: "אני אומר לך ומיד אראה לך שעד מועד סיום כהונתך, טרם נוסחה עמדת משרד התקשורת בעניין המיזוג ולא גובשו תנאים".

ברגר: "זה היה הסטטוס".

חן: "לא השבת לשאלה, עד מועד עזיבתך לא היתה עמדה ולא היו תנאים. כן או לא?"

ברגר: "היו דעות לכאן ולכאן".

השופטת פרידמן פלדמן: "אין עמדה כתובה של המשרד?"

ברגר: "נכון".

חן: "אז אישרת שלא היתה עמדה ולא הוצבו תנאים".

ברגר: "זה נכון לחודש מאי שבו עזבתי את תפקידי".

במהלך הדיון סביב מכתב ההתנעה הסתבר שברגר גם לא אמר אמת בנוגע להתנגדות של המשרד כביכול למיזוג:

חן: "מחומר החקירה עולה כי הרן לבאות תיאר את הפגישה עם רון איילון אחרת – שהובהר בה שאין מניעה לאשר את המיזוג ורק שוקלים להתנותו תנאים. האם יש לך סיבה לחשוב שהרן לבאות, אחד מהאנשים עליהם סמכת, תיאר את הפגישה באופן שגוי?"

ברגר: "אני לא יודע למה התכוון. הכוונה היתה שנבחן את השוק בראייה כוללת" (מושג שחוזר על עצמו שוב ושוב אצל ברגר).

האמת על ההחלפה של גלעד ארדן

חן: "במרץ 2013 נתניהו ממנה את ארדן לשר התקשורת. במצב רגיל הוא היה צריך לכהן עד 2017. בתחילת נובמבר מתפטר גדעון סער מחברותו בכנסת ומתפקידו כשר הפנים. ההתפטרות הזו באה בהפתעה. היה צריך מחליף לסער והתפקיד הוצע לארדן – שזה שדרוג בהשוואה לשר התקשורת".

ברגר: "ידעתי שארדן רצה להיות גם וגם. גם שר הפנים וגם שר התקשורת".

חן: "האם אתה יודע שאי אפשר היה לכהן גם וגם משיקולים פנים מפלגתיים?"

ברגר: "לא זכור לי".

חן: "ארדן קיבל את הצעתו של נתניהו להיות שר הפנים. דיברת איתו על זה?"

ברגר: "מניח שהוא אמר לי את זה".

חן: "אתה יודע שהוא ביקש מנתניהו להמשיך שבועיים במשרד התקשורת כדי להמשיך את רפורמת השוק הסיטונאי באינטרנט?"

ברגר: "כן".

חן: "הוא חתם על תקנות השוק הסיטונאי גם לגבי התנאים וגם לגבי התעריפים" (כלומר, אותה תנועת יד שנתניהו כאילו ביקש למתן מחירים לא רלוונטית – וזה ברגר מאשר).

ברגר: "נכון, בין השאר".

חן: "כלומר, הוא עושה דברים על אפה וחמתה של בזק בעזרתו האדיבה של נתניהו והכל בידיעתך".

ברגר: "דיברתי איתו על השלמת המהלכים, אחד מהם היה השוק הסיטונאי".

אין שום תיעוד לקשר עם נתניהו

חן: "בחקירתך אמרת שנפגשת עם נתניהו פעם אחרת יחד עם עו"ד איתן צפריר, שמונה אז לראש המטה של שר התקשורת, ואמר לך שאתה צריך לעשות מה שאיתן יגיד לך. אתה רוצה לשנות את זה, להבהיר למה התכוונת?"

ברגר: "צפריר הוא הצינור של העברת הדברים למשרד. אני עומד מאחורי המשפט שאני צריך לעשות מה שצפריר אומר לי, שהוא החוט המקשר".

חן: "נכון שנתניהו לא דיבר איתך על בזק".

ברגר: "אין לי זיכרון כזה".

חן: "מר ברגר, בוא לא נמרח. האם נתניהו דיבר על בזק, כן או לא?"

ברגר: "לא, מניח שאני דיברתי על בזק".

חן: "לא זה מה ששאלתי אותך. אתה מגיע עם גדודים שדוחפים אותך, כולל מוטיבציות שלך. האם נתניהו דיבר איתך על בזק? התשובה שלך היא לא!"

ברגר: "לא הזכיר. אני סקרתי את שוק התקשורת והזכרתי את בזק".

חן: "במשטרה נשאלת על כך שצפריר אומר שנאמר לכם בפגישה לעבוד בשיתוף פעולה ואתה טענת שהוא אמר לך שהוא דה-פקטו שר התקשורת. צפריר טוען ההיפך דיוק ואני מתרשם עד שאתה הוא זה שהיית בטוח שאתה שר התקשורת".

ברגר: "לא יודע מה האינטרסים של צפריר, לא יודע מה באמת הגיע מנתניהו. הטלתי ספק במה שהוא אמר".

חן: "ההסברים האלה שונים ממה שאמרת בחקירות".

ברגר: "הפעלתי חשיבה ביקורתית על מה שאיתן צפריר אמר לי".

חן: "גם החוקרים לא היו מרוצים בזמנו מהתשובות שלך. אמרת שהיה גורם רביעי בפגישה שכל הזמן יצא ובא. אמרת שנתניהו הבהיר שהעבודה מולו תהיה באמצעות צפריר. האם הדברים האלה אמת?"

ברגר: "כל הדברים אמת. אתה לוקח כל פעם פיסקה שונה – זו היתה רוח דברים".

חן: "אמרת שאין תרשומת לפגישה עם נתניהו".

ברגר: "לא היתה תרשומת".

חן: "אתה מסכים איתי שאם היה משהו חריג בפגישה היית ממהר לדווח לאנשים שאת סומך עליהם כמו נויפלד ולבאות. לבאות אמר בחקירה שהוא לא מכיר את הפגישה ולא סיפרת לו עליה".

ברגר: "אני לא שופט את לבאות, לא העברתי לו כל דבר".

חן: "לבאות גם לא תיאר שום הנחייה של נתניהו דרך צפריר".

ברגר: "לבאות לא ידע את כל הדברים".

חן: "גם את דנה נויפלד לא טרחת לעדכן בפגישה עם נתניהו. כשהיא שנשאלה על מערכת היחסים בינך ובין צפריר – היא חיפשה במיילים שלה ואמרה שצפריר העביר מסמכים לחתימת נתניהו וחלקו במשרד היה קטן יותר ממה שהם חשבו.
היא גם הוסיפה שלא מצאה תכתובות בנוגע לבזק והיא זכרה שלא איפשרת לצפריר לקחת חלק בדיונים מקצועיים. נויפלד תיארה את צפריר רחוק ממה שתיארת – לא כשר התקשורת ולא כמעביר הנחיות.
תגובתך?"

ברגר: "יש הבדל ביחסים המקצועיים. המימשק שלי עם צפריר היה שונה – ודנה ראתה דבר שונה. היה היתה היועצת המשפטית, לא המנכ"ל".

חן: "נויפלד מספרת שלא עדכנת על ה'חדשה המרעישה' שהגיע בוס חדש למשרד התקשורת. יש לך סיבה להסתייג?".

ברגר: "אני חושב שמנהל טוב מחזיק חלק מהדברים לעצמו כדי לאפשר מרחב עבודה".

חן: "צפריר אומר שנתניהו אמר 'תעבדו בשיתוף פעולה'".

ברגר: "לא זוכר את זה, זוכר משהו אחר".

חן: "דוד שרן הוא האיש הרביעי שנכח בפגישה, יצא ובא לדבריך. שרן אמר בחקירותיו שאין מצב שהיתה אמירה כזו מנתניהו על הנחיות. הוא אומר בפירוש שדבר כזה לא נאמר. שרן גם זכר שנתניהו אמר לכם לעבוד בשיתוף פעולה".

ברגר: "יכול להיות שהוא אמר לשתף פעולה, אבל אני זוכר שהוא אמר לי לעשות מה שצפריר יבקש ממני. שרן לא יודע מה היה בחלקים אחרים של הפגישה".

חן: "אז אתה אוחז באמירה שנתניהו אמר לך לעשות מה שצפריר אומר. תסביר לי אם ביצעת את כל מה שהוא ביקש ממך".

ברגר: "לא, הפעלתי חשיפה ביקורתית".

חן: "אז אתה לא מבצע את ההנחיות שכביכול קיבלת?"

ברגר: "אני מפעיל שיקול דעת".

חן: "בוא נבדוק את המימשקים שלך ושל צפריר בנושא בזק. הוא ביקש שתיפגש עם סטלה הנדלר וסירבת; ביקש להיפגש עם רון איילון ונפגשת; דבר שלישי – אתה טוען שצפריר אמר לך להיות 'חיובי' לבזק".

ברגר: "נכון".

חן: "אתה חיברת את עניין ה'חיובי' לפגישה עם הנדלר – שהוא ביקש שתהיה נחמד?"

ברגר: "נכון".

חן: "החוקרים מאוד מוטרדים מכך שלא היה דבר מפורש בנוגע לנתניהו והם כל הזמן מנסים להבין מה מקור ההוראה. אמרת שהדברים של צפריר היו מעורפלים ולא ידעת אם זה מגיע מנתניהו או מאחרים".

ברגר: "נכון".

חן: "צפריר אמר לך שהוא לא מבין לא מקדמים את הפנייה של יס ואמר לך שיפעת בן חי שגב, יו"ר מועצת הכבלים והלוויין, אומרת שמשרד התקשורת תוקע מקלות בגלגלים מבחינה מנהלתית ולכן פנה אליך בנוגע למכתב ההתנעה. מזכיר לך משהו?"

ברגר: "לא זוכר".

חן: "בן חי שגב כותבת לנתניהו, בין היתר, ש'חרף מאמציי הרבים לקידום העסקת יועץ כלכלי מתאים לביצוע בדיקה כאמור, הנושא מעוכב מטעמים תקציביים'. תקציב זה אתה, באחריותך, תגובתך?"

ברגר: "בדקתי את התקציב ובסופו של דבר מצאתי בשבילה את התקציב".

חן: "אתה יודע מה היה התקציב? בסך הכל כמה עשרות אלפי שקלים. כשהיא כותבת 'מאמצים רבים' למה היא מתכוונת?"

ברגר: "ניסיתי לעזור לה".

חן: "לכן תסכים איתי שזה לא חריג שצפריר פנה אליך בנושא".

ברגר: "התשובה שלי שהוא התכוון לא רק למועצת הכבלים והלוויין, אלא גם להתנגדות של משרד התקשורת".

בין לבין הוכיח חן לברגר שהסיבה עליה דיבר להזזתו כביכול היתה חוות דעת שהתבקש להכין על ערוץ 10 – שלא קשורה בכל לענייני בזק.

בהמשך:

חן: "עכשיו אני מבין לא נחקרת שלוש פעמים במשטרה ורשות ני"ע – כי לא הצלחת לקשור את נתניהו לעניין. זה פשוט לא יאומן כמה פעמים מנסים לשאול אותך סביב העניין של נתניהו ואמרת בסופו של דבר 'אין לי מושג'".

ברגר: "לא ידעתי אם זה מגיע מלשכת ראש הממשלה או יוזמה של צפריר".

היחסים עם אלי קמיר

חן: "ברענון העד הוספת פרט שלא הזכרת אותו בחקירות – שקמיר אמר לך שהוא עבור לבזק ואמרת לו שלא יצפה לעזרה. אז האם כשהוא היה לוביסט בפרטנר אמרת לו אל תצפה ממני לעזרה כפי שאמרת לו שעבר לבזק?"

ברגר: "זה היה מצב שונה".

חן: "האם שדיברת איתו למשל, על ענייני חברת חלל, אמרת לו שלא יצפה לעזרה ממנו כמו שאמרת לו בנושא בזק".

ברגר: "לא זוכר שהיה דבר כזה ספציפי".

המשמעות: ברגר כרגיל מורח את תשובותיו לפי האינטרסים האישיים שלו. הוא בהחלט היה נציג של פרטנר במשרד התקשורת. פרטנר היתה אז בשליטתו של חיים סבן, מתנגד חריף מאוד של נתניהו.

***

אתמול בפייסבוק של אלי
08:58 -> 10:35 -> 19:47

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »