יומן הבוקר
ניר חפץ, דב גילהר, אילן ישועה (ויקיפדיה)
ניר חפץ מאשים את אילן ישועה שהוא שקרן, ובכך שעדותו בעניין "הראיון עם דב גילהר" היא עדות שקר. זו גולת הכותרת בהמשך החקירה הנגדית של ניר חפץ. עד המדינה נגד עד התביעה. מבוכה נוספת לפרקליטות

יום החקירה הנגדית של ניר חפץ, הראשון לשבוע זה, עסק כצפוי בירידה לפרטי הפרטים של אירועי ה-315 עליהם היה אחראי ניר חפץ.
עו"ד בעז בן צור, פרקליטו של נתניהו, עבר פריט פריט והוכיח שלא היה ולו באחד מהם, אירוע חריג. כולם היו הודעות לעיתונות סטנדרטיות שנשלחו במקביל לשאר כלי התקשורת.
יתירה מזו, בחלק מהמקרים ה"דרישה" בכלל לא נענתה או שאנשי וואלה התחכמו ועיוותו את האייטמים בכוונה (חפץ טען שהופתע מזה כי היה בטוח שכל בקשותיו נענו ע"י ישועה).

וחשוב מכל: בין לבין הפריטים של "היענות חריגה" כביכול היה שטף של פרסומים שרובם היו לטובת יצחק הרצוג ו"המחנה הציוני", כאשר במקביל הרצוג וישועה מקיימים ביניהם דיאלוג מחניף ומתחנף – שתחילה הוסתר ע"י הפרקליטות, ונחשף רק בזכות תושייתו של עו"ד ז'ק חן.

אלא שגולת הכותרת היום היתה ההתייחסות של ניר חפץ לאילן ישועה: הוא אמר עליו שהוא שקרן ולמעשה טען שישועה סיפק עדות שקר בבית המשפט בנוגע לראיון עם דב גילהר, לאחר שוואלה הפרו את הסיכומים וישועה טען שלא היה כלל צד לסיכומים.

יש פה מצב מאוד בעייתי לפרקליטות: עד מדינה טוען שעד מפתח מטעם התביעה ולמעשה עד מדינה דה-פקטו (אילן ישועה) – שיקר לאורך כל הדרך בקשר למה שנעשה בוואלה.

אגב, חפץ גם טען שעד מפתח נוסף – אבי ברגר – שיקר בכמה מקטעים בנוגע לאיתן צפריר, איש אמונו של נתניהו בזמנו במשרד התקשורת.

אלו עיקרי הדברים:

***

חפץ: ישועה שקרן ומסר עדות שקר בבית המשפט – וגם התרפס בפני הרצוג

על הטענה של ישועה בבית המשפט כאילו לא היה מודע לסיכומים שהיו לפני שנתניהו התראיין לוואלה (לדב גילהר):

"זה שקר, זה שקר מוחלט! אתה צריך לדבר עם בעל המאה או עם בעל הדעה, שהוא אילן ישועה בוואלה. מר אלוביץ' ידע על הסיכומים אבל לא לפרטי פרטים. ישועה שיקר. נקודה".

על אילן ישועה באופן כללי:

"כמות השקרים והמניפולציות שאילן ישועה עשה בחקירה – זה בלתי נתפס".

על היחסים שלו עם יצחק הרצוג:

"זה פאתטי שהוא התרפס ככה בפני המועמד לראשות ממשלה. הוא היה דה-פאקטו עורך העל של האתר!".

על כך שישועה הפיץ אצל אנשי וואלה שניר חפץ עורך את וואלה בשביל נתניהו:

"זה פשוט מופרך, זה שקר! שקר וכזב! חרטוט מארץ החרטוטים, זה אוכל אותי הדבר הזה".

חפץ חוזר שוב ושוב על כך שוואלה היה אתר עוין לנתניהו

בן צור הציג לחפץ עשרות אייטמים שליליים שפורסמו על נתניהו בוואלה וביקש את חוות דעתו.

אלו המילים בהם השתמש חפץ כדי לתאר איך וואלה עבד נגד נתניהו ובעד יצחק הרצוג:

"מה שעשו וואלה זה קנטרני, מיותר, לא צודק; וואלה בצד הלעומתי לנתניהו; קו עריכתי ביקורתי מאוד לנתניהו; מלעיגים את נתניהו; זה חמור מאוד מה שהם עשו.
הכותרת על כך שנתניהו ירד מהנאום בקונגרס היתה שקרית, לא היה ולא נברא; זה חוסר איזון; הכותרת של עמוס עוז ('ביום שיקראו לנתניהו בוגד, אדע שסופסוף זז משהו') – זו הסתה; מדור הדעות של וואלה היה ביקורתי מאוד נגד נתניהו; הכתבה נבזית ומגמתית; זה מפתיע מאוד שהם לא הכניסו את זה.

בגדול, וואלה הוא אתר נגטיבי, DNA של שמאל; וואלה לא בחשיבות של ערוץ 12 או ערוץ 10, הוא נמצא בקו השני, לא בקו הראשון; על הידיעה שבנט ניצח כבר את הבחירות: אלו שטויות, מה זה שטויות, קשקוש, אנחנו שלטנו ברשתות.
לא זוכר פוליטיקאי אחר שעשו לו את מה שעשו בוואלה לנתניהו; הכתבה הזו לעומתית, זה ללכת נגד נתניהו; הכתבה הזו רעה לנתניהו; הרצף של הידיעות השליליות בוואלה היה מרגיז; הקו של וואלה היה אנטי; וואלה סייע לקמפיין של הרצוג; עוד ניסיון לפגוע בנתניהו; עוד מסגור שלילי ולעומתי לנתניהו; הם תקעו את החץ ומשרטטים את המטרה.

הם מבצעים דה לגיטימציה לנתניהו; מדובר בכתבות מגמתיות נגד נתניהו במטרה לפגוע בו; פרסום הסקר הפנימי של המחנה הציוני – ניסיון לעזור למפלגה של הרצוג; וואלה היה אצבעוני – נטול חשיבות".

חפץ אף הוסיף שבחקירותיו אף פעם לא הראו לו את התמונה המלאה של האתר והוא לא בדק זאת.
קצת נאיבי מצידו לטעון זאת, במיוחד כאיש שכל עיסוקו בתקשורת.

חפץ פנה גם לבד כי חשב שעושים עוול לנתניהו

לאחר שהתפרסמו ידיעות על דוח המעונות ומני נפתלי, ניר חפץ הודה שפנה מיוזמתו לוואלה מפני שהזדהה לחלוטין עם נתניהו והעוול שנגרם לו, בניסיון להשפיע על הבחירות זמן קצר לפני קיומם:

"פניתי מתחושת צדק טבעית שלי, לא הכל זה עבודה. הרבה פעמים אתה עובד כי אתה חושב שהלקוח שלך צודק. חשבתי שאלו מהלכים שנועדו להשפיע על הבחירות".

הריאיון של נתניהו לדב גילהר – הפרת סיכום בלתי מקובלת תוך גרימת נזק

כתב האישום העלה טענות בדבר התערבות נתניהו בעריכת הריאיון שנעשה עם דב גילהר – אלא שההיפך הוא הנכון. וואלה היתה זו שהפרה סיכומים בנוגע לראיון שנכנס לכתב האישום כ"היענות חריגה".

זו השתלשלות העניינים:

ב-11.3.2015 הסכים נתניהו לתת ראיון ראשון ובלעדי לוואלה. מדובר בהישג משמעותי ביותר עבור וואלה, שכן עד אותה עת סירב ראש הממשלה ליתן ראיונות לתשורת וכל כלי התקשורת רצו לקבל קדימות בראיונות שמסר נתניהו.
כמו כן נתניהו סירב שהמראיין יהיה דב גילהר מכיוון שגילהר היה לעומתי וקנטרן –  אך היה זה ניר חפץ ששכנע את נתניהו להסכים לראיון עם גילהר, לאחר שקיבל הבטחה מישועה ומהעורך אבי אלקלעי שהריאיון יהיה הוגן.

לראיון הבלעדי קדמו תנאים – כמקובל במתן בלעדיות כזו – והם היו שניים: האחד, שהריאיון יהיה הוגן ומאוזן; השני, שלא יתפרצו לדברי נתניהו ולא יקטעו את תשובותיו.

כך תיאר חפץ בחקירותיו את התגלגלות הראיון:

"כל כלי התקשורת רצו מאוד את הראיונות האלה, ולא עשו לנו טובה, כלומר הם כולם רצו לראיין אותו, כי לפני כן הוא לא התראיין, זה היה שינוי, שינוי אסטרטגיה שלנו…"

בהמשך אומר חפץ:

"עוד לפני קיום הריאיון, נתניהו הביע הסתייגות לכך שדב גילהר יהיה זה שיראיין אותו… ואולם אילן ישועה ואבי אלקלעי, הרגיעו אותי והבטיחו שני דברים, אחד שדב גילהר יהיה הוגן ומאוזן ולא ייצור אווירת שאלות של אנטי, ושתיים שזה הכי חשוב, וזה היה תנאי לכל כלי התקשורת שדב גילהר לא יתפרץ לדבריו של ביבי וייתן לו לסיים את התשובה כל פעם.
זה היה ממש תנאי, ייהרג ובל יעבור, שביבי בכל מקרה… שייתנו לו לסיים את דבריו ולא יתפרצו באמצע ואת התנאי הזה העלנו גם בפני חדשות שתיים…".

אלא שוואלה הפרו את הסיכומים:

חפץ: "ואז בראיון עצמו דב גילהר היה לעומתי, מעצבן, מקניט כהרגלו וכן נכנס לדבריו. השאלות באמת הצטיירו בעיני נתניהו כאיש שמאל שמראיין אותו בנקודת זמן מאוד קריטית לפני הבחירות, בצורה שהיא לא מכבדת.
ביבי נוהג להגיד בנושא הזה למראיינים מהסוג של גילהר שאם הם היו מראיינים את אבו מאזן, הם לא היו מתפרצים לדבריו כמו שהם עושים לראש ממשלת ישראל… המשפט הזה מגדיר את הכעס שלו, לדעתי המוצדק…"

גילהר הכחיש שמי מעורכי וואלה יידע אותו על הסיכומים, כך שמתחוור שאבי אלקלעי – אותו אחד שמכנה את נתניהו שלטון הרשע וכלב מתועב – "שכח" במקרה או במכוון מלעדכן את גילהר בסיכומים המוקדמים, על אף שגילהר שאל מפורשות אם ישנם סיכומים כלשהם.

כך כתב גילהר:

"תחבר אותי למכונת אמת (על חשבוני), תראה שאף אחד לא אמר לי על סיכומים מוקדמים. להיפך, שאלתי אם יש סיכומים מוקדמים ואמרו לי אין".

אלקלעי עצמו כפר בקיומם של סיכומים מוקדמים, אך חפץ העיד עליהם מפורשות, הן בחקירותיו המקוריות והן על דוכן העדים אתמול.
חפץ מחה על הפרתם בזמן אמת, ובקול גדול. כמו כן, הודעת הטקסט ששלח דב גילהר שצוטטה פה מוכיחה שבזמן אמת עלתה טענה על הפרת סיכומים ואלו סיכומים הגיוניים וטבעיים ואף סיכומים מינוריים, כיוון שיש מרואיינים שמבקשים לא לשאול אותם שאלות מסויימות ואילו נתניהו לא מגביל בשום שאלה.
למשל, איילת שקד לא מסכימה עד היום שישאלו אותה על יחסיה עם מנדלבליט.

אתמול אף אמר חפץ על דב גילהר כי המטרה שלו בראיון היא "לצאת גדול על נתניהו כדי להוכיח זאת לברנז'ה". וזו הגדרה מדוייקת לכל הראיונות עם נתניהו במשך השנים – המראיינים באים חדורי קרב כדי שהברנז'ה תמחא להם כף.

בעקבות הפרת הסיכומים נתניהו כעס וביקש שהריאיון ייגנז ולא הסכים שיפורסם – וזו זכותו. חפץ הרגיש שהוא כשל בתפקידו שכן הוא שכנע את נתניהו להסכים לראיון על בסיס הסיכומים שהושגו, ולכן האמינות והמקצועיות שלו עצמו נפגעו בעיני נתניהו.

זו הסיבה שאת עיקר התרעומת הביע חפץ, והוא היה אחראי לכל השיח לאחר הראיון:

חפץ: "אני יצאתי לפטיו וניהלתי שיחות זועמות עם אבי אלקלעי ועם אילן ישועה ואולי גם עם שאול… ושיחות מאוד כעוסות שאיך זה יכול להיות והם הפרו את הכללים ואת ההסכמות המוקדמות של הריאיון, ושהם גם דפקו אותי שגם לקחתי אחריות על הדבר הזה בפניו ולא עושים דבר כה, ביחסים שבינינו…
אבי אלקלעי – הוא תפס הובלה בפתרון המשבר, הוא תפס הובלה, הוא באמת איש המקצוע, היו לו את היכולות. אגב גם אילן היה בתמונה, שאול, היו מספר שיחות עם כל אחד מהם.
נתניהו שהוא קצת פחות מכיר את הדינמיקות הפנימיות שבכלי התקשורת, כי זה לא מעניין אותו, לא כי יש לו בעיה להכיר, הציע לעשות ראיון חוזר, והקו הכללי שהציע, שהציעו אלקלעי וישועה, היה שהם יערכו את הריאיון בצורה כזו שיתאפשר לביבי לכל שאלה, תהיה תשובה מלאה, כפי שיקול דעתם ולפי מיטב המקצועיות שלהם…"

חפץ תיאר אתמול וגם בחקירתו הראשית שהוא ישב עם נתניהו ועל-פי יוזמת ישועה ואלקלעי ערכו קטעים החוצה מהריאיון. שוב – לא יוזמת נתניהו וחפץ אלא יוזמת ישועה ואלקלעי.
אלא שגם העריכות האלה לא התקבלו בוואלה ובסופו של יום הריאיון שודר ללא כל בקשות העריכה של חפץ, לבד משאלה אחת שהושמטה לבקשת אבי אלקלעי.

כך אמר הכתב שי ברוך בעדותו:

"מהריאיון עצמו הושמטה שאלה ותשובה אחת לבקשת אבי אלקלעי, השאלה והתשובה נגעו לאמירותיו של מאיר דגן שהיה ראש המוסד לשעבר, שמספר ימים לפני כן הוא השתתף בעצרת כנגד נתניהו.
הטענה של אבי שביקש להוריד את התשובה היא שדבריו של נתניהו יכולה להעליב את דגן ואבי רוצה לשמור על כבודו וקיבלתי את זה. הריאיון שודר ונשאר באוויר כל הסופ"ש".

אווירת האנטי נגד נתניהו נמשכה בראיון נוסף שנערך עם נתניהו, יממה לפני הבחירות עם הכותרת "נתניהו בלחץ מהסקרים" – למרות שנתניהו לא אמר זאת. הוא אמר "מודאג" מכיוון שרצה להמריץ את בוחרי הליכוד לצאת לקלפי ולא אמר "בלחץ".

חפץ פנה לאילן ישועה בעניין הזה:

"אילן, מי עושה את זה אחרי כל מה שהיה, אבי? מי שם מלכתחילה בכותרת הראשית את השליליות הזו? נ'תניהו בלחץ מהסקרים' הזה – אפילו חדשות 2 לא עושים, בטח לא בריאיון בלעדי ולאינטרנט זה בלעדי. בלחץ???"

בהמשך מחדד חפץ את הדברים בפנייה לישועה, ומתאר לו על רגל אחת למה וואלה הוא אתר שמאל עוין את נתניהו:

"לא יעזור לך מה שתבקש ותגיד – ברגע ששמת את האתר בידי איש שמאל (אבי אלקלעי) הקו הוא נגד וכך זה ימשיך עד יום ג' (יום הבחירות).
שים לב לכתבה על הפצעים הפתוחים של מבצע צוק איתן בראשי שלך, ולכתבה שמסכמת בצורה חמוצה את תוצאות הנאום בקונגרס, ככה עובדים נגד בתת מודע ועוקפים את הקו שאתה מתווה.
לא יעזור לך כלום, בדיוק כפי ששמו לריאיון עם ביבי את הכותרת: 'נתניהו בלחץ מהסקרים'.
מה זה שווה שהחלפתם? מלכתחילה בסיטואציה שהיתה זה תמוה שבחרו לתת כזאת כותרת לראיון, והרי גילהר שאל אותו אם הוא בלחץ וביבי ענה שלא בלחץ – מודאג".

חפץ להערכתי טעה או שהעדיף לעצום עיניים. זה לא אלקלעי, זה ישועה ששיחק פה משחק כפול. מצד אחד אמר לכל אנשי וואלה שחפץ עורך בשביל נתניהו את האתר, ומצד שני עבד עם עורכי האתר לטובת הרצוג.
אחר כך רץ למשטרה והעביר להם בהתחלה את כל התכתובות שקשורות לנתניהו.

הוא והפרקליטות לא חשבו שכל ההתכתבויות עם הרצוג, בנט וליברמן ייחשפו ויוכיחו שישועה שיעבד את וואלה קודם כל לטובת האינטרסים האישיים שלו ואחר כך לטובת יצחק הרצוג.

מחר ארחיב על סרטון "הערבים נוהרים לבחירות".

***

אתמול בפייסבוק של אלי
09:05 -> 15:45 -> 15:46 -> 16:13 -> 21:38

מאמרים אחרונים