יומן הבוקר
ניר חפץ, שרה נתניהו, אתר וואלה (ויקיפדיה)
המשך החקירה הנגדית של עד המדינה ניר חפץ מספק עוד ועוד אמירות מזכות לטובת נתניהו. השבוע עלתה לדיון גם רעייתו, שרה נתניהו, שדמותה ואישיותה עוותו באכזריות ע"י התקשורת לצרכי המשפט.

סיום עוד שבוע בחקירה הנגדית של ניר חפץ היה מפוצץ בכותרות. היום אתמקד בחלק אחד, הקשור ליחסים של ניר חפץ עם שרה נתניהו, וגם יחסיו עם אילן ישועה ועוד כותרות מזכות.

ומחר אתמקד בדרמה שהתרחשה בבית המשפט ועליה הרחבתי ברשתות החברתיות – הוכחה לניסיון ההפיכה השלטונית שעשו הפרקליטות והמשטרה יחד עם "עיתונאי" הבית שלהם.

***

רשימת ה-315 – הפריטים שקשורים לשרה נתניהו – כולם הודעות לעיתונות שגרתיות

מרביתו של יום החקירה הנגדית אתמול היה מעבר על פריטים מרשימת ה-315 הקשורים לניר חפץ, במיוחד לדברור שלו את שרה נתניהו ופעילותה הציבורית.

עו"ד בעז בן צור, פרקליטו של נתניהו, עבר פריט פריט והראה שמדובר בהודעות לעיתונות סטנדרטיות שהופצו לשורה ארוכה של כלי תקשורת ואף פורסמו שם.
אגב, בחלק מהמקרים, יחסית קטן, זה אפילו לא פורסם בוואלה.

חפץ הסכים עם בן צור שמדובר, ללא יוצא מן הכלל, בהודעות לעיתונות שהוא היה שותף להן, שהיו לגיטימיות לחלוטין וגם עניינו את התקשורת, והופצו ופורסמו בשורה של כלי תקשורת.

באיזשהו שלב ניר חפץ ניסה להגיד, גם לשאלת השופט בר-עם, שהפניות לאלוביץ' היו כדי להקנות לזה תשומת לב מיוחדת, אבל הוסיף שקרוב לוודאי שההודעות היו נכנסות גם בלי עזרתו.

חפץ: "זה היה נוהל. הדוברות היתה מפיצה את ההודעות והם היו מבקשים ממני לעשות תגבור במקומות שיש לי יתרון יחסי. אני לוקח מהם מוצר מוגמר (הודעת הדוברות) ומנסה להכניס איפה שיש לי יתרון יחסי".

השופט בר עם: "יתרון יחסי זה לאו דווקא וואלה?

חפץ: "בוואלה היה לי את הקשר האישי עם שאול אלוביץ', במידה מסויימת עם ישועה. זה היה יחסי, כי וואלה היה עויין. זה היה בגלל היחסים האישיים שלי עם אלוביץ', שהוא נתן לי הרגשה כזו".

בן צור: "אנחנו מדברים על עשרות פריטים, דברים שגרתיים, בנאליים, אז ההנחה היא שגם בוואלה זה מתפרסם בנוסף על מקומות נוספים".

חפץ: "יש סיכוי טוב מאוד שהם היו מתפרסמים גם בלעדיי. ברגע שאני מפנה את זה לאלוביץ', יש תשומת לב יתירה למה שיקרה בוואלה".

בן צור: "כן תשומת לב, לא תשומת לב, מה שמופיע הוא מה שקובע. אין ערך מוסף להיכרות שלך עם אלוביץ', אם זה לא מתפרסם בכל מקום".

חפץ: "לא חושב כך, בגלל שוואלה היה עוין, היה יתרון בלגשת לאלוביץ'. זה מה שחשבתי. זה בהחלט יכול היה להתפרסם גם בלעדיי".

על שרה נתניהו – "חכמה עם אינטואיציות טובות, בן אדם עם רגש, בן אדם חם"

נדמה לי שהקטע הכי משמעותי, אם כי לא בעל משקל משפטי, היה התיאור המרגש של חפץ את קשריו עם שרה נתניהו.
תיאור על קשר חברי עמוק, תיאור שנוגד לחלוטין את הדמוניזציה שעשו לה כלי התקשורת במשך שנים רבות.

אין ספק: שרה נתניהו עברה רצח אופי על-ידי שורה של כלי תקשורת וחפץ תיאר אתמול בנדיבות צדדים חיוביים רבים שלה.

חפץ: "חשבתי ששרה נתניהו היא חכמה, עם אינטואיציות טובות, יש לה הרבה תכונות יפות שלא באו לידי ביטוי בתקשורת. פעלתי לאזן את התמונה ועשיתי זאת באמונה שלמה, יחד עם כל הביקורת, צריך כדובר להבליט את הדברים החיוביים. והחלקים האלו קיים בגדול ולא בקטן. יש לה הרבה צדדים חיוביים בשפע, היא לגמרי עצמאית ויש לה הבנה של התקשורת ושל הפוליטיקה. היתה בינינו רמה חברית ומעבר לזה".

בן צור: "אמרת בחקירות שהיא התייחסה אליך כנסיך".

חפץ: "כן, הקושי הרגשי הכי גדול שלי שהחלטתי להיות עד מדינה היה עם שרה נתניהו. היה לי קושי רגשי אדיר. היו לי המון התכתבויות איתה ושיחות של שעות".

בן צור: "וחלק גדול ממה שקורה אצל נתניהו אתה יודע ממנה?"

חפץ: "לא גדול, זה היה גם וגם".

בן צור: "ועל הקשר עם אלוביץ' שמעת משרה נתניהו, לא מנתניהו?"

חפץ: "חד משמעית. שרה נתניהו היתה גלויה איתי. אני בוודאי לא הייתי שותף לפגישות עם בני הזוג אלוביץ'. הכל ידעתי משרה נתניהו".

בן צור: "אמרת שאתה יותר קרוב לשרה נתניהו מאשר לבנימין נתניהו".

חפץ: "רגשית כן, שרה נתניהו עובדת עם הרבה רגש, היא בן אדם חם. אצלה זה קשר יותר חברי בלתי אמצעי מדברים על שטויות. בנימין נתניהו הרבה יותר מחושב, משימתי".

בן צור: "בנספח של ה-315 יש 130 פניות שמיוחסות לך, מהם 35 פניות שמתייחסות לשרה נתניהו. זה עושה שכל?"

חפץ: "כן, כן, זה בכובע הציבורי שלה. זה מאוד הגיוני. זה לא בדיוק פרטי, זה בכובע הציבורי שלה כרעיית ראש ממשלה. באירועים האלה היתה לי אוטונומיה לעבוד במעגל קצר מולה.
בדרך כלל הייתי מדווח לנתניהו אם היא הייתה מרוצה. זה היה גורם לו קורת רוח עצומה. הוא מאוד מחוייב משפחתית לעניינים שלה. זה היה חשוב לו מאוד ואם שרה הייתה מרוצה, זה היה גורם לו קורת רוח עצומה".

בן צור: "ומה עם זאב רובינשטיין?"

חפץ: "מקורב מאוד מאוד מאוד לשרה נתניהו. הוא איש של שרה. בלעדיה, הוא לא היה יכול להגיע לבנימין נתניהו בלי שרה. מספר הפעמים שהיו לי אינטראקציות שהיו לי 5-10 פעמים בסך הכל. אני יודע ששרה היתה איתו בקשר שוטף".

בן צור: "ידעת שהיה לשרה נתניהו קשר עם איריס אלוביץ'".

חפץ: "כן".

בן צור: "אמרת שנתניהו הוא אדם מחושב, משימתי, עובד קשה?"

חפץ: "עובד קשה מאוד, לכל אחד שעובד איתו יש את המגירה שלו, ורק את המגירה שלו. היו כמה יוצאי דופן, כמו רון דרמר, יואב הורוביץ' וארי הרו, אבל כולם – איש איש ומגירתו. אבל אפילו הם – המניפה שלהם רחבה יותר, אבל לא רחבה לחלוטין".

השופט בר-עם: "באיזו מידה נתניהו היה המודע לפעילות של שרה נתניהו?"

חפץ: "הוא היה מודע לחלוטין, הוא מודע כי זה מאוד עמוק אצלו, ההוויה המשפחתית, זה לטובה, זה מאוד יפה, זו משפחה עם ערבות הדדית, זה מתוך מחוייבות כבעלה, והוא מרגיש זאת כבעלה.
הוא אוהב אותה, בניגוד לכל האגדות שמסתובבות. רק מילים יפות אפשר להגיד על זה, על הקשר שלהם, הוא באמת אוהב אותה. הוא מרגיש שההתקפות נגדה באות בגללו, מרגיש אשם. הוא מנסח חלק מההודעות, או לפחות עובר עליהן – ולא כדי לקדם את עצמו".

על חוסר המודעות שמשהו היה לא חוקי בהתנהלות עם וואלה

בן צור: "חשבתם באיזשהו שלב, אתה או נתניהו, שיש איזשהו פגם בהתנהלות שלכם מול וואלה?"

חפץ: "אני יכול להעיד על עצמי, לא חשבתי שיש איזשהו פגם בפעילות מול וואלה. אתה מגוייס כדי לעשות הכל כדי לנצח את הבחירות על פי חוק. זה התפקיד שלי וכך זה צריך להיות.
שמעתי את אלוביץ' ואני משקף את מה שאמר לי – לנתניהו. ואם וואלה היה בעדנו, אז זה יופי. זה מה ששיקפתי לנתניהו וזה מה שחשבתי".

בן צור: "פעלת על בסיס תפקידך כדובר?"

חפץ: "בוודאי, חד משמעית".

בן צור: "לא חשבת שאתה חורג מתפקידך כדובר בענייני וואלה?"

חפץ: "חד משמעית וגם העניין של המסמך שאלוביץ' ביקש להעביר, לא חשבתי שאני עושה משהו לא חוקי. זה היה מסמך שאפשר היה למצוא אותו בגוגל. לא היתה אפשרות שחשבתי במערכת הבחירות שאני חוצה קו אדום.
מאחר שוויינט היה כל כך עוין אותנו, נראה לי הכי טבעי בעולם שוואלה יהיה בעדנו (למרות שהוא לא היה מעולם). לא העליתי על דעתי שמה שאני עושה עם וואלה לא היה בסדר. אני הרגשתי אמנם לא בנוח עם המסמך, אבל לא הרגשתי שאני עושה משהו לא חוקי".

בן צור: "פנית באופן שגרתי לוואלה ולכל כלי התקשורת?"

חפץ: "נכון".

בן צור: "הראיתי לך באופן רציף את וואלה בתקופת הבחירות. חלק לא היה לך זיכרון ונחשפת לראשונה".

חפץ: "חלק לא זכרתי, למשל את ההתכתבויות לא זכרתי".

בן צור: "הדבר האחרון שאתה מעלה על הדעת, שהפניות שלך לוואלה יש בהן אבק לא חוקי?"

חפץ: "חד משמעית! לא אני ולא נתניהו חשבנו שאנחנו נמצאחם באיזשהי נוסחא של עבירות פליליות. זה המצב התודעתי שלנו בזמן אמת, קטונתי מלקבוע, זה מה שאני מעיד כי נפגשתי עם נתניהו בזמן אמת".

על המעמד של אתר וואלה: מקום 14 בלבד

חפץ: "וואלה לא היה כלי תקשורת מרכזי. יש פער בין כמויות הגלישות שלו ובין המשקל הסגולי שלו בהשפעה. זה זניח. היכולת שלו להניע תהליכים היתה כמעט ולא קיימת. לא היתה הלימה בין כמויות הגלישה להשפעה שלו. גם נתניהו יודע זאת.
ישועה ניסה לשנות את זה. בבחירות זה קצת אחרת, כי סופרים ראשים כמו שהסברתי. וואלה הם אחרי שלושת ערוצי הטלוויזיה, גלי צה"ל, רשת ב', שלושת העיתונאים הכלכליים (כלכליסט, דה מרקר וגלובס), ידיעות אחרונות, וויינט, ערוץ 20 וישראל היום".

ובהמשך:

חפץ: "אין מה להשוות בין וויינט לוואלה. היכולת של וויינט להשפיע היא מפלצתית, היא מאוד גדולה, זה אולי כלי התקשורת השני ביכולת ההשפעה שלהם, אחרי חדשות 12. הם וחדשות 13 מתמודדים על המקום השני מבחינת השפעה".

ובהמשך, על קביעת גלעד ארדן שהוא רואה בוואלה אתר סקס, שלא משפיע על הפוליטיקה ביומ-יום שלו:

חפץ: "זו התפיסה של כל השחקנים בשוק הפוליטי ובוודאי של נתניהו, אני הרי מכיר את תפיסתו באופן אישי".

סרטון יום הבחירות – האפלייה שעשו בוואלה לנתניהו

בן צור הוכיח לחפץ שסרטון הכולל שני מסיבות עיתונאים של נתניהו והרצוג ביום הבחירות ב-2015 שודר בוואלה בצורה מגמתית. החלק של נתניהו כלל 32 שניות ממסיבת העיתונאים ואילו החלק של הרצוג כלל 46 שניות – קרוב לפי 1.5.

חפץ: "זו עריכה מגמתית נגד נתניהו, הכניסו רק את ההתבכיינות בהתחלה, יש את המסר העיקרי של הרצוג – צאו להצביע בבחירות ואין את המסר המרכזי של נתניהו. אני הייתי האדריכל של הטקטסים האלה. זה היה קיים במאה אחוז במסיבת העיתונאים אבל בוואלה החליטו לא לשדר".

בן צור: "לא העלת על דעתך, בזמן כה לחוץ, להתחיל להסתכל מה וואלה מעלים".

חפץ: "אין יכולת, עסקנו ברשתות החברתיות".

בן צור: "וההנחה שלך שלא היה דבר מגמתי".

חפץ: "התייחסתי לדברים כפשוטם".

המשמעות: שוב עולה שלמעשה ישועה "עבד" על חפץ ופעל נגד נתניהו ובעד הרצוג.

על היחסים של ישועה עם הרצוג: "ישועה פעל מאינטרס אישי"

בן צור הראה לחפץ את שורת ההתכתבויות שבו מתרפס ישועה בפני יצחק הרצוג וחפץ הגיב באופן הבא:

חפץ: "ישועה רצה שהרצוג ינצח בבחירות; ההתכתבויות שלו עם ישועה זה בניגוד מוחלט לאינטרס העסקי של וואלה, זה לגמרי אינטרס אישי שלו.
המטרה של מנכ"ל ושל עורך על כמו ישועה, זה להיות ללא משוא פנים, להיות בלתי תלוי ולהיות מאוזן והוגן. מה שישועה עשה זה חמור מאוד. זה מנוגד לכל האינטרסים העסקיים של וואלה וגם מנוגד לאינטרסים המערכתיים. הוא עשה זאת מאינטרסים אישיים שלו וסיבותיו עמו".

חפץ: "אם הייתי יודע על ההתכתבויות של ישועה עם הרצוג בזמן אמת – הייתי משתולל".

בעוד הזדמנות חפץ גיחך על ההתכתבויות ואמר:

"עדיף לצחוק ולא לבכות".

דברים דומים אמר חפץ על ההתכתבויות של ישועה עם אבי גבאי.

עוד על ישועה:

חפץ: "ישועה מכר לאלוביץ' איזה סיפור שאני קידמתי את ערן טיפנברון (לשעבר עורך וויינט והיום עורך וואלה) למנכ"ל משרד התקשורת. זה פשוט לא היה, זה שקר מוחלט, הייתי בשוק מזה!
החוקרת הראתה לי שמומו פילבר אמר עליי בהקשר הזה 'רדיואקטיבי' ואני פתאום רואה שישועה חפר לי קבר ומסית נגדי. אהבתי את מומו פילבר, היה לי כבד בלב, ידעתי שאי אפשר להבהיר את זה. זה יושב עליי 4 שנים הדבר הזה".

חפץ על עיתונאים ש"חוצים את הקו" נגד נתניהו

כשהקרין בן צור לחפץ סרטון שבו דרוקר אומר שהתקשורת פועלת נגד נתניהו ויש עיתונאים שחצו את הקו אמר חפץ:

"הכוונה שהם הופכים שחקנים פעילים, מנסים לעזור לכל מיני תהליכים, שיגרמו לכך שנתניהו ייפול מהשלטון".

חפץ: נתניהו הרגיש "נרדף"

על היחס של נתניהו לתקשורת אמר חפץ:

"זה לא שהוא הרגיש שהוא מסוקר בצורה בלתי הוגנת. הוא ראה עצמו כנרדף, כמי שרודפים אותו כדי להפיל אותו מהשלטון. הוא מאמין שמשתמשים במתקפות על משפחתו כדי להפיל אותו מהשלטון. זה בוער בו, ולכן הוא עסק רבות, ללא הפסקה, בניסיונות לאזן את התקשורת ולהכניס כותבים ימניים.
הוא דיבר על זה אין סוף פעמים, היו לי איתו מאות אינטראקציות על זה".

***

אתמול בפייסבוק של אלי
08:07 -> 09:05 -> 10:49 -> 10:50 -> 11:57 -> 15:25 -> 15:42 -> 15:48 -> 16:38 -> 16:40 -> 16:59 -> 18:08 -> 20:22 -> 20:49

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »