יומן הבוקר
ניר חפץ – משפט נתניהו (ויקיפדיה)
גולת הכותרת של יום אתמול במשפט נתניהו: "השתלת הזיכרון" במוחו של עד המדינה, ניר חפץ. בנוסף, החקירה הנגדית ע"י עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', סיפקה עוד תשובות מוזרות ומטרידות

חלק ניכר מיום הדיונים אתמול במשפט נתניהו התייחס לעניין "השתלת הזיכרון" במוחו של ניר חפץ, כפי שכינה זאת עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ'.

את הדברים חשפתי בהרחבה זה מכבר באתר שלי:

בתמצית, מדובר בפגישת המסמך ה"גרוס" כביכול בין נתניהו לאלוביץ', לאחר שחפץ העביר לו את המסמך מאלוביץ' ונתניהו ביקש לקבוע פגישה עם אלוביץ'.
תאריך הפגישה בכתב האישום הוא ה-28.11.2014 אך בתחילה ניר חפץ אמר שהיא התקיימה סמוך למועד הבחירות (17 למארס) או אחריהן, אבל לאחר שהאיכונים לא התאימו זימנו החוקרים את חפץ לחקירה נוספת ובה למעשה קיבעו אותו על תאריך אחר, בלי שהוא זוכר אותה.

חפץ, אגב, אישר אתמול שמדובר היה בחקירה תמוהה:

חפץ: "החקירה היתה מבלבלת, בלבלו אותי, ניסו להגיע איתי להיקשים, לא היתה לי שום יכולת לזכור מתי היתה הפגישה, החקירה לא מצאה חן בעיני כי התבקשתי להקיש או לדלות מהזיכרון. הסבירו לי שזו חקירה מסוג אחר. חשבתי שזה דבר שרק יכול להזיק ולא להועיל. לא הבנתי מה הם רוצים ממני ביקשו ממני לחפש במחשב, זה במרחב של לנחש, לא הרגשתי עם זה טוב".

עו"ד חן: "היה ניסיון להשתיל לך זיכרון וזה דבר חמור מאוד"

חפץ: "את זה אתה אומר, אני לא יכול להגיד".

אלו עיקרי הדברים האחרים שהיו אתמול בדיון:

***

המסמך ה"גרוס" שחפץ והפרקליטות המציאו בשביל כותרות בתקשורת

עו"ד חן: "בחקירתך הראשית בבית המשפט סיפרת איך עו"ד אמיר טבנקין התקשר אליך והקריא לך את רענון העד שעברת כדי שתדייק אותו".

חפץ: "כן, תיקנתי מילים".

עו"ד חן: "במשטרה סיפרת בהרחבה על הפגישה עם נתניהו שבו העברת לו מסמך. זה היה אירוע מרכזי בחקירה".

חפץ: "כן, זה היה האירוע הכי מרכזי בחקירה שלי וגם במו"מ על עד המדינה זה היה האירוע שהכי עניין אותם".

עו"ד חן: "נחקרת שוב ושוב, ועוד פעם ועוד פעם ובחקירת הראשית סיפרת שנתת לנתניהו את המסמך, הוא הוציא את הסיכה וגרס אותו".

חפץ: "כן, כן".

עו"ד חן: "רק דבר קטן להבהיר, אצל נתניהו יש מגרסה באופן קבוע בלשכה. כן?"

חפץ: "יותר מכך, זה נמצא לידו, כל דבר הוא גורס, כל נייר, יש לו תודעה מאוד גבוהה וכל דבר הוא גורס, גורס כל דבר. גם אם זו רשימת מכולת".

עו"ד חן: "מה שמטריד אותי שכל התיאור הזה על נתניהו שגורס את המסמך, אין שום איזכור בחקירות שלך. אתה נחקר שוב ושוב על אותו אירוע ואין שום מילה שנתניהו גורס את זה. זה עלה רק בחקירה הראשית! שוב ושוב אתה נשאל, שאלות קונקרטיות בחקירות, קראת שבועיים את ההודעות שלך, ובמפגש רענון העד עוברים איתך – ואין לאירוע הוצאת הסיכה והגריסה שום זכר. אנא הסבר?"

חפץ: "לא ייחסתי לזה משמעות, מן הסתם כנראה לא ציינתי את זה. נתניהו גורס כל דבר".

ברור שחפץ משקר. הוא איש תקשורת, הוא הבין את המשמעות של גריסה ואיך היא מצטיירת וידע שזה יהפוך לכותרת ובכל זאת העלים את הפרט המהותי שזו פעולה שגרתית.

בהמשך:

עו"ד חן: "זה נראה שאתה לא זוכר בהרבה פעמים, הזיכרון שלך הופך למן היגיון. גם פה אתה יודע שזו פעולה אוטומטית של נתניהו".

חפץ (לא עונה לעניין): "יש כמה פגישות שנחרטו לי בזיכרון, אבל יש פגישות שאני זוכר אותן וזו אחת מהן".

עו"ד חן: "אני לא אשאל אותך ששוב שאין זכר לזה. 3,000 עמודי חקירה, עשרות שעות, אני מפנה אותך לשאלה של החוקרים מה עשה נתניהו עם המסמך. בחקירות אמרת רק שהוא 'שם את זה על השולחן מולו'. חוקרים אותך ימים, עשרות שעות, שאלה מאוד ספציפית, הרי הזיכרון שהתעורר אצלך ב-2020 היה צריך להתעורר ב-2018".

חפץ (בתשובה מגוחכת): "זה לא סותר, גם ההנחה על השולחן וגם הגריסה אלו פעולות טכניות, אוטומטיות, הוא גורס כל דבר, גם נאום איזוטרי".

בשלב זה השופטים מתערבים ודעתם לא נוחה בכלל מהתנהלות חפץ:

השופטת פרידמן-פלדמן: "אתה מדבר מהזיכרון או מההיגיון".

חפץ: "זה מהזיכרון".

השופטת פרידמן-פלדמן: "אז למה לא תיארת זאת בחקירה הראשית שלך. למה אמרת שגרס?"

חפץ (בעוד תשובה מגוחכת): "זה מה שזכרתי, שני הדברים שאמרתי נכונים".

השופט בר-עם: "אתה מבין מה המשמעות של הגריסה. האם לא היה מקום לציין בחקירה הראשית שזו פעולה טכנית ואוטומטית. כאשר אדוני מציין התנהלות שאדם נוהג לגרוס אז נכון לציין זאת".

חפץ: "לא חשבתי להגיד את זה, אבל מן הראוי היה להגיד את זה באותו רגע".

המשמעות: חפץ והפרקליטות יצרו כותרות כוזבות – שאותן שיווקו במרץ כל השופרות בראשם אמנון אברמוביץ' וגיא פלג.

פגישת השיבוש – זה מה שהוביל את חפץ להיות עד מדינה ולא תיק 4000

עו"ד חן: "שיחת השיבוש – זו היתה אחת הסיבות שהפכת לעד מדינה?"

חפץ: "הקטע שבו הקרינו לי את העניין השיבוש זה היה שיקול כבד משקל. אני לא אומר שאלוביץ' מכר אותי, אבל זו היתה תחושה אותנטית שהקרינו לי את הקטע. באותם רגעים זה הדהים אותי וזה היה שיקול מאוד משמעותי בהסכמתי להפוך לעד מדינה".

עו"ד חן: "הראו לך את הסרטון ב-21.2.2018, יומיים אחרי העימות של אלוביץ' עם אילן ישועה שבו הוא דיבר על שיחת השיבוש".

חפץ: "זה הדאיג אותי קשות, קראתי לעורך הדין להתייעץ איתו. כיוון שלא חשבתי שאני סייעתי לשוחד, זה באמת הדאיג אותי".

עו"ד חן: "באותם ימים היו מנופים של לחץ עליך".

השופט בר-עם: "מה נאמר באותו עימות שהוקרן?"

חפץ: "הראו לי כמה שניות, הם החליטו מה הם מראים, אלוביץ' אומר שאני הגעתי אליו, אולי אמר שבאתי מבלפור והולכת להיפתח חקירה ושאמרתי שצריך לעשות משהו עם הטלפונים, לא זוכר בדיוק. ואני זוכר שהטלפונים פתאום הפכו שחור, המסך היה שחור".

השופט בר-עם: "אין פה עניין של שוחד, בגרסה הזאת?"

חפץ: "לא ענין של שוחד, אבל עורך הדין אמר לי על השיבוש שזה מדאיג".

השופט בר-עם: "הקטע המצולם שימש טריגר, אני מבקש להבין מה נאמר שם שגרם לאדוני להפוך לעד מדינה?"

חפץ: "מכיוון שעימתו אותי עם אילן ישועה וגם הרמתי טלפון לפני החקירה לישועה 3 פעמים והוא לא ענה, יש הרבה ראיות שמבססות את עניין השיבוש. את זה ידעתי שאני עשיתי".

השופט בר-עם: "אז זה לא היה העניין המרכזי, עניין השוחד. רוצה להבין את הלך הרוח של אדוני?"

חפץ: "כשנחקרתי לא העליתי בדעתי שאלוביץ' ייתן אימות על תוכן המפגש, זה היה מפי השמועה של אילן ישועה. ראיתי פה שיש ראייה ישירה והיא בעייתית. ודווקא עורך הדין שלי הרגיע אותי, אבל אמר שיש בנושא השיבוש סיכון, אבל הוא יודע איך לסגור את זה בעיסקת טיעון, אבל בנושא תיווך השוחד הוא לא מודאג".

המשמעות: חפץ למעשה חילץ את עצמו מעבירה שלו עצמו ולא סיפק שום סחורה על עבירות של אחרים אלא רק תיאורים בלי אקדח מעשן. בנוסף, מדבריו עולה כי הוא פשוט נקם באלוביץ' על כך שלתפיסתו "מכר" אותה למרות שהבליע זאת.

פגישת השיבוש – חפץ היוזם ואין לו מושג מה איריס ושאול אלוביץ' עשו

עו"ד חן: "סיפרת שבפגישה ב-27.12.2016 עם שאול אלוביץ (פגישת השיבוש), עשית טעות, נבהלת, ביוזמתך הלכת וביקשת מאלוביץ' למחוק את התכתובות".

חפץ: "נכון, לקחתי אחריות".

עו"ד חן: "גם הכחשת בחקירה שהיה תיאום גרסאות".

חפץ: "נכון".

עו"ד חן: "סיפרת שבזמן אמת שאול אלוביץ' מוחק מדי פעם בזמן אמת ווטסאפים שלו".

חפץ: "נכון".

עו"ד חן: "סיפרת שגם אתה נהגת לעשות זאת".

חפץ: "נכון, זה לא נועד להוריד מעוצמת האחריות שאני לוקח על עצמי באירוע הזה".

עו"ד חן: "למה היתה הבהלה?"

חפץ: "ברגע שאני מוזמן ל-433 ומצולם שם, אני מאבד את כל הכוחות שלי, אני מתנתק מהקשר עם נתניהו, אני מתנתק מהקשר עם נתניהו, אני מאבד את הפרנסה וכמובן כל הכותרות, לא היה לי שום אמון בחקירה, לא יכולתי לשתף אחד אחד, אז הלכתי לאלוביץ' אני יודע שחציתי קו אדום".

עו"ד חן: "סיפרת שלא חשבת שיש עבירות פליליות, אלא רגישות למה שיש בטלפון".

חפץ: "כן, היתה רגישות, לכן הייתי מוחק התכתבויות רגישות, גם עם עיתונאים".

עו"ד חן: "בהתכתבות מסויימת עם ישועה אתה מבקש למחוק ווטסאפ כיוון שזה מביך מבחינה ציבורית".

חפץ: "זו שגרת העבודה שלי, לא רק עם אילן ישועה. אני דובר של ראש ממשלה, וכל מילה יכולה לתפוס כותרות, וזו היתה הסיבה. זה בגלל שאנחנו תחת זכוכית מגדלת מבחינה תקשורתית. לא עשיתי זאת בגלל דברים אחרים כמו חשש מהחקירה".

עו"ד חן: "אתה לא רוצה שיישארו דברים מביכים, גם עם לקוחות אחרים שלך?"

חפץ: "כן, יש דברים מביכים. ראינו את השיחה עם יאיר נתניהו, זה לא דבר שאתה רוצה שיהיה בחוץ".

עו"ד חן: "לפי העדות שלך אתה ושאול אלוביץ' דיברתם על החלפת הטלפונים".

חפץ: "אני באתי עם האמירה של מחיקה ואז הוא דיבר על החלפת הטלפונים".

עו"ד חן: "אמרת בחקירה שהוא העלה את הרעיון. אבל גם אמרת דבר אחר, שלא זרקת ולא החלפת את הטלפון שלך".

חפץ: "נכון, אבל קניתי טלפון חדש".

עו"ד חן: "כלומר, זה לא התממש".

חפץ: "לא התממש".

עו"ד חן: "אתה לא יודע אם שאול אלוביץ' או איריס אלוביץ' זרקו את הטלפונים?"

חפץ: "לא יודע אם זרקו".

עו"ד חן: "מפנה אותך לחקירה שבה אמרת שלא בדקת אם שאול, איריס או אילן ישועה החליפו או זרקו את הטלפונים שלהם. אמרת שייתכן שגם אתה העלת את החלפת הטלפונים אבל אמרת שאתה זוכר שאלוביץ' העלה זאת".

חפץ: "אני זוכר שאלוביץ' אמר לי שרצוי למחוק אבל אני הייתי שותף מלא לזה".

עו"ד חן: מאיפה הפקפוק הזה מי אמר? מקריא לך את מה שאמרת בחקירה: 'יכול להיות שזה אני, אבל אני זוכר שהוא העלה את זה. אם למשל יטען מישהו אחר שנכח בשיחה, שאני זה שהצעתי להיפטר מהטלפונים, ייתכן שאני ראשון העליתי את זה. אני זוכר שהוא העלה ראשון, אבל זה כל כך היה מוסכם שאני לא, אני לא אתנגד לזה. אתה מבין? יכול להיות שזה אני אבל אני זוכר שזה הוא העלה את זה. בסדר?'.

חפץ: "מה שאתה אומר זה יכול להיות, אבל אני לא זוכר".

חפץ על התיאום בין הרצוג לישועה: "חריג מאוד"

עו"ד חן: "מציג לך תכתובות שלמה של ישועה עם הרצוג על סקרים. ישועה אומר לו שזה 'טופל'. עד כמה זה חריג?"

חפץ: "זה חריג מאוד, הרצוג מבקש להעלים סקר שכל כלי תקשורת מעלה לכותרת הראשית. וגם הוא מתאם שיהיה קר אחר בעיתוי נוח לו, והאירועים האלה משפיעים מאוד על הבחירות.  הוא בוחר לפרסם סקר רק בעיתוי נוח לו. למיטב ידיעתי זה חריג. ההיענות של אילן ישועה היא חריגה, בוודאי".

עו"ד חן: "מראה לך עוד התכתבות בין הרצוג לישוה, זה עוד סימן לחשיבות שיש מבחינת הרצוג ערב הבחירות, ערב ההכרזה על בחירות, כדי לקבל ביטוי חיובי באתר וואלה".

חפץ: "נכון, מה שמטריד זו המשפט האחרון, הם מתאמים ביניהם לא ללחוץ יותר מדי על העורכים של וואלה, שלא ירגישו שזה מוגזם. רואים שזה ממש דף המסרים של הרצוג".

חפץ על הפגישה הראשונה עם אלוביץ': שגרת עבודה

עו"ד חן: "נתניהו נערך לבחירות ולך יש תפקיד מרכזי. הוא שולח אותך להיפגש גם עם אלוביץ', כפי שהוא שולח אותך להיפגש עם בעלים של כלי תקשורת אחרים".

חפץ: "כן, הוא שולח אותי פעם ראשונה, מספיק פעם אחת, כדי לייצר שיגרת עבודה".

השופט בר-עם: "מה הוא אומר? מה היה הרקע? מדוע להיפגש עם נתניהו?"

חפץ: "מאחר ונתניהו זו דרכו, לדבר עם בעלים של כלי תקשורת, הוא רצה שאיש הקשר שלי יהיה אלוביץ'".

עו"ד חן: "שואלים אותך בחקירה אם התבקשת להעביר מסר ואתה אומר 'שום מסר'. אתה אומר שהיתי נטול קשרים בוואלה לחלוטין".

חפץ: "הפגישה הזו מבחינת נתניהו היתה עניין טכני. הוא לא ביקש להעביר שום מסר".

***

אתמול בפייסבוק של אלי
08:51 -> 11:33 -> 14:28 -> 15:57 -> 18:58

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »