יומן הבוקר
מרב מיכאלי (ויקיפדיה)
התקשורת לא הגיעה לפתיחת הדיון בתביעת ההתעמרות שהוגשה נגד שרת התחבורה, מרב מיכאלי. פרקליטה של התובעת טוען כי היא מעריכה שמופעל לחץ על התקשורת לא לטפל בפרשה
התובעת נגד מרב מיכאלי על התעמרות:
"מיכאלי ריסקה לי את החיים. אני שבר כלי. לעולם לא אשב איתה באותו חדר. היא חלאה"

האולפן הפתוח של כנרת בראשי עקב השבוע אחרי הדיון הראשון בתביעת ההתעמרות נגד מרב מיכאלי, שרת התחבורה.
כצפוי, לדיון לא הגיעו כלל כלי תקשורת, אלא רק נציג ששלחה בראשי לביה"ד לעבודה בירושלים.

בראיון שערכתי עם עו"ד אופיר שמשון, פרקליטה של התובעת, הוא אמר שלהערכת התובעת (שביקשה להישאר בעילום שם), מיכאלי מפעילה מאחורי הקלעים לחץ על כלי התקשורת לא לטפל בפרשה, כיוון שהיא מעורה בברנז'ה ובעצמה היתה אשת תקשורת.
עו"ד שמשון גם ניסה לעניין כלי תקשורת בכיסוי הפרשה, אך לדבריו הם התחמקו ואמרו לו שהעורך לא מעוניין בזה (בניגוד גמור לתביעתו נגד שרה נתניהו).
עו"ד שמשון אמר לי כי התובעת מתכוונת ללכת עד הסוף בתביעה כדי להוכיח לדבריו את ה"פייק פמיניזם" של מיכאלי.

יחד עם מיכאלי נתבעה גם 'הכנסת', המעסיקה בפועל של התובעת כיועצת של מיכאלי.

לטובת אלו שלא נחשפו, אני מביא את עיקרי הדברים בדיון המקדמי, כפי שעולה מהפרוטוקול, ואמשיך לעקוב יחד עם כנרת בראשי אחרי התהליך המשפטי – שכל כלי התקשורת מתעלמים ממנו ומצנזרים אותו.

***

פרקליטתה של מיכאלי:

"הגם שהשרה מיכאלי וגם אני מאמינות גדולות ביישוב סכסוכים בהסכמה, בנסיבות התיק זה קיים בידינו חשש שאינו תיאורטי של כניסה להליך מסוג זה שבית הדין מציע – שיהיה לרעה.

אציין שלפני כ-3 שבועות היה ציוץ בטוויטר (הכוונה לציוץ של כנרת בראשי) שהשרה רוצה לדבר עם התובעת ולפצות אותה, כיוון שמדובר בהתעמרות נגד אישה שהשרה מיכאלי הכחישה את הדברים.

בציוץ מנגד הגיבה המצייצת (בראשי) – בואי נעלה את העו"ד שלך ושלה על הקו (בראשי אף הציעה למיכאלי לתבוע אותה).
זה מה שקורה שלא מתנהל מו"מ. התחושה שלא נוח בכלל להיכנס במצב כזה למו"מ.

באופן כללי, ההתנהלות של התובעת ובא כוחה בתיק מראשיתו היא התנהלות שזרה לנו, התנהלות שאינה עומדת בעקרונות בסיסיים. אין פה תום לב ואין פה הגינות דיונית. עבור החל בהגשת התביעה שהוגשה יחד עם בקשה לסגירת דלתיים, באיסור פרסום, תוך שבמקביל ובטרם ניתנה החלטה על ידי ביה"ד בא כוחה של התובעת מתראיין ב-6 כלי תקשורת שונים ונותן פרטים על התובעת שאת שמה הוא מבקש לחסות.

באופן מכפיש מבזה ויוצא דופן בכל קנה מידה, באופן שלא נדרש כלל ועיקר – המשך בכך שהתביעה נוסחה ברמת הכותרות בלבד. הצעה שהשרה יזמה ועומדת מאחוריה, ציטוטים בלי דוגמאות והכול באופן בלתי מבוסס.
הגיע הרגע להליך גילוי המסמכים, הרגע שהיה על התובעת לפרוע את השטר, ההכפשות והטענות הכלליות, והנה אנו כאן בביה"ד לאחר שבא כוחה של התובעת התעלם באופן מופגן מפניות של הנתבעות.

"אנו נמצאים פה לאחר שבוזתה החלטה של גילוי מסמכים. יוצר תחושה שהתובעת שמה גלגלים בתביעה של עצמה, כל זאת ובלבד שהתביעה תישאר על הפסים.
כשאין לנו דבר מהדברים שאנו צריכים בשביל להמשיך להתקדם בניהול ההליך, אנו לא חוששים מהתביעה, ננהל את התביעה ונוכיח את הצד שלנו.

לאחר פיטוריה של התובעת שעבדה אצל ח"כ בתוארה כאז סה"כ כ-4.5 חודשים, השרה מיכאלי מתוך כבוד לתובעת ניסתה להידבר איתה. גם פניות שהיו לנו עוד סמוך לפיטורים מצד בא כוחה של התובעת לא נענו על ידינו. הסכמנו להיפגש לא במקום משפטי לצורך סגירת מעגל".

התובעת:

"מרב מיכאלי ריסקה אותי. אני שבר כלי. מעולם לא אשב איתה באותו חדר. אין לי טוויטר, מעולם לא צייצתי. אני מעולם לא אשב איתה באותה חדר. היא חלאה".

פרקליטתה של מיכאלי:

"הרבה לפנים משורת הדין והגם שבוזתה החלטה של ביה"ד והגם שביה"ד סיים החלטתו באמירה מפורשת שלא תינתן התראה מפורשת, וככל שהחלטה לא תקוים, ישקול ביה"ד דחיית הדיון או חיוב בהוצאות ללא התראה נוספת, הגם שכך ומתוך רצון לקידום התביעה נהיה מוכנות להסדר שלפיו נתחיל בשלב המקדמי עוד בהתאם לאותה הסכמה במאי 2021 שלפיה תגיש התובעת תצהיר גילוי מסמכים כללי שניתן יהיה לדעת מה ברשותה.

זה הנתבעות ביצעו. הגישו תצהיר גילוי מסמכים כללי. כל מה שיש בתצהיר של השרה הוא תכתובות בינה לבין התובעת שחזקה שנמצאות בידה של התובעת ממילא.
תתכבד התובעת ותגיש תצהיר גילוי מסמכים שנהיה באותה נקודה. לאחר שנדע מה יש אצלה, כפי שהיא יודעת מה יש אצלנו, בוודאי ככל שאין תכתובות בידה שכן אמורות להיות בידה – נעבירם.
לאחר שנעביר לעיון באופן הדדי את המסמכים כל צד יהיה רשאי לפנות לביה"ד בבקשה לגילוי מסמכים ספציפי. ביה"ד ייתן החלטה בבקשות.

כל מה שאמרתי מעבר שזה היה הסכמה דיונית, זה גם מה שאומרות התקנות".

פרקליט התובעת, עו"ד אופיר שמשון:

"מתעמרים בתובעת במסגרת ההליך. בהליך הזה, בטח לגבי אופן ניהול ההליך, הנתבעות עושות כל מה שיכולות למנוע ולעכב בירור ההליך.

אני מתייחס לא רק לשלל הבקשות שהוגשו כולל מחיקת התביעה – שכולן נדחו. הגשתי בקשה להשלים בקשה להליך גילוי ועיון, על זה כעסו שניסיתי לקדם את ההליך.
אני מעוניין לקדם את ההליך. אנו לא רוצים להתנהל בצורה מכפישה. אנו רוצים לברר את הטענות לגופו של עניין. לשם כך מבחינתנו אין התנגדות לגישור. אנו התנהלנו בדיסקרטיות וככה נמשיך להתנהל.
השרה מתנגדת להציג לי מסמכים. אולי לפחות מסרונים ותכתובות מייל. היא לא היתה מוכנה למסור לי אלא לאחר תצהיר מפורט. אני מוכן למסור תצהיר.

ביחס לעמדתי באשר למחיקת כנסת ישראל מהתביעה, אני נוטה לזה. דיברתי עם בא כוחה של כנסת ישראל, ככל הנראה נגיע למתווה מוסכם. נגיש הודעה תוך יום יומיים לביה"ד בהסכמה.

פרקליטה של הכנסת:

"אני לא בטוחה שלא נכון להשאיר את הכנסת כצד נדרש בהתחשב לא כנתבעת ולא כמי שיש טענות להתנהלות שלה, אלא כמי שיכולה לתרום להליך.
כן הייתי רוצה שהתמונה המלאה ביחס לעוזר פרלמנטרי להגיד אותה – אם אנו כבר פה.
חלק מהדברים אני צופה מהצד ביחס לגילוי מסמכים וחלק מופנים כלפינו ישירות. אני כן רוצה להגיד שגם להבנתי לא יהיה מנוס פה מהכרעה".

החלטת השופט אייל אברהמי, נשיא ביה"ד לעבודה:
הצדדים יגישו בקשות לגילוי מסמכים והשלב הבא יתקיים ביום 20.1.2022, מועד בו ייקבע כיצד ימשיך ההליך ובפרט האם יש צורך בקדם משפט מסכם ותינתן החלטה על תצהירים.

על פי המסתמן באי כוחה של מיכאלי מתנגדים למחיקת הכנסת מהתביעה מהטעם הפשוט: פיצויים יושתו במקרה הזה על הכנסת ולא על מיכאלי.

***

אתמול בטוויטר ובפייסבוק של אלי
10:13 -> 11:48 -> 14:33 -> 17:23 -> 17:47

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »