יומן הבוקר
יהודית תירוש, התובעת המשפט נתניהו (צילום: אלי ציפורי)
משפט נתניהו: עדותו של בועז סטמבלר, מי שהיה דוברו של נתניהו, היתה קצרה אבל הצליחה, כמו בעדויות קודמות, לחזק את ההגנה ואפילו להוציא את התביעה משיווי משקלה. הנה עיקרי הדברים

עדותו של בועז סטמבלר, לשעבר דוברו של נתניהו, התחילה והסתיימה אתמול.

את החקירה הראשית ניהלה יהודית תירוש ואת החקירה הנגדית ניהל בעז בן צור, פרקליטו של נתניהו.
אחרי פגרה של שבוע, הדיונים שוב יצאו ביום שלישי ורביעי לחופשה בעקבות חופשתו של אחד השופטים, ומשפט נתניהו יחזור רק ביום ב' בשבוע הבא עם עדותו של שי חייק, לשעבר הדובר הפוליטי של נתניהו.

יהודית תירוש המשיכה עם התיזה המופרכת שלה על "היענות חריגה", ובמהלך החקירה הנגדית אף הדהימה באמירה שלא מדובר ב"תיק השוואתי" – זה היה במהלך עוד ויכוח סוער עם עו"ד בן צור, שהטיח בה שוב ושוב שהם לא בדקו שום דבר בנוגע לפניות באתר וואלה.

איך בדיוק תירוש מלהגת על "היענות חריגה" בלי שהיא השתמשה בכלי מדידה השוואתי, בין אם לכלי תקשורת אחרים או לפוליטיקאים אחרים?
נדמה לי שתירוש כל הזמן ממציאה תיזה אחרי תיזה מדומיינת כדי לחמוק מהתשובה הכה טריוויאלית: איך הגעת ל"היענות חריגה" בלי לבדוק מה זה בכלל "חריג"?

על-פי אופי השאלות שלה אני מעריך שתירוש מנסה לשכנע את בית המשפט שעצם הפניות דרך אילן ישועה, מנכ"ל וואלה, זה כשלעצמו חריג ולכן כלי המדידה השוואתיים מיותרים.
אלא שזה כמובן מנותק מהמציאות: אילן ישועה, ומזה תירוש מתעלמת, היה העורך הראשי של האתר מכוח הגדרתו ומכוח פועלו. ולכן, הפנייה אליו היתה טריוויאלית, לא רק של אנשי נתניהו, אלא כפי שראינו, של כל הדוברים ופוליטיקאים רבים באופן ישיר – לאחר שהבינו את הדומיננטיות שלו באתר.

תירוש מנסה להוכיח שלא פנו למנכ"לים אחרים באותה תדירות, כמו אבי וייס (ערוץ 12) או גולן יוכפז (ערוץ 13), אלא שההשוואה ביניהם היא הטעיה בוטה.
ישועה היה האיש המרכזי בוואלה, העורך הראשי והאיש שהכל עובר דרכו – וזה היה ידוע בברנז'ה. מתחת לאבי וייס וגולן יוכפז יש עורכים ראשיים של מהדורות ואליהן נותבו רוב הפניות, אבל סטמבלר בעצמו אמר שהוא פנה גם אליהם ישירות.
לכן, העובדה שתירוש לא מצליחה להוכיח מה זה "חריגות" היא לב העניין וממחישה עד כמה הפרקליטות במצוקה בתיק הזה ומרוב בלבול ממציאה כל הזמן תיאורה חדשה.

הנה העניינים המרכזיים שעלו בדיון אתמול:

***

בן צור עוקץ שוב ושוב את תירוש

עו"ד בן צור: "אני מציע לך לחתוך את המילה מטעה מהמשפט שלך בנוגע אליי, אני מתמודד עם מה שכתוב בכתב האישום ולא עם שדים ורוחות".

עו"ד בן צור: "האירוע הזה מכתב האישום – אתם טעיתם בו, ואם הייתם בודקים הייתם מוחקים את רוב הנספח (רשימת ה-315) ובא לציון גואל".

עו"ד בן צור: "זה מחדל חקירתי שלכם, שלא הסתכלתם בוואלה ולא עשיתם השוואה"

ואז תירוש ענתה: "זה לא תיק השוואתי".

עו"ד בן צור: "מה שעשתה התביעה זה חגיגה בסנוקר, לקחה כל בקשה ודחפה לכתב האישום (אחרי שתירוש דחפה לכתב האישום אייטמים כסיקור של פגישות עם פוטין ואובמה כ'היענות חריגה'".

עו"ד בן צור: "כל פעם שיש בעיה, התביעה קמה"

בהערה צינית לתירוש שמרבה להעיר הערות בניסיון לשבש את החקירה הנגדית.

החקירה הראשית: שמעתי שוואלה כמו ישראל היום (וזה בלי עובדות)

בחקירה הראשית קיבלה תירוש שורה של התבטאויות שהיו נוחות מאוד לכאורה לכותרות, כפי שהיא אוהבת, אבל הרבה פחות לעובדות:

בועז סטמבלר: "היה ידוע שבאתר וואלה אפשר לדאוג למיקומים ולשנות כותרות, להכניס יותר תמונות למשל".

בועז סטמבלר: "זה היה כמו בישראל היום, כלי תקשורת אחרים היתה היענות קטנה"

דבר שעובדתית לא נכון.

***

בועז סטמבלר: "אני הבנתי מניר חפץ שאפשר להכניס בוואלה דברים בקלות"

בן צור העיר: זה כמובן מפי השמועה.

***

בועז סטמבלר: "הבנתי שאפשר לקצר הליכים, לוודא שהכותרת תהיה מה שאנחנו מבקשים, מיקומים בולטים"

בן צור שוב העיר שזה עדות מפי השמועה.

***

בועז סטמבלר: "נתניהו שאל מדי פעם אם דיברתי או בדקתי עם וואלה"

שימו לב, אין פה הנחיות, יש פה "מדי פעם" – וזה התחדד בחקירה הנגדית. בן צור העיר שבעדותו סטמבלר אמר שנתניהו פנה באופן נדיר.

בועז סטמבלר: "נתניהו פנה פעם פעמיים בשבוע ולפעמים פעם בשלושה שבועות. זה לפי חשיבות העניין. לרוב זה נעשה פיזית, היינו קרובים וזה יכול היה להיות גם בטלפון".

בועז סטמבלר: "אחרי התחקיר של גידי וייץ, זה פסק לתקופה מסויימת ואחר כך זה חזר, אבל שאבירם אלעד התמנה לעורך אילן ישועה זז".

בועז סטמבלר: "היה איזשהו סקר נתניהו הוא אחד האנשים המפורסמים והדבר הזה היה חשוב לנו שזה יתפרסם.
נתניהו שאל אותי אם דיברתי עם וואלה. רוב כלי התקשורת סירבו לנתניהו, וואלה נחשב למקום שיכול לתת לזה ביטוי"

תירוש מזכירה אירוע שלא נמצא בכלל בכתב האישום ולכן זה לא רלוונטי. ההתעקשות הזו מראה את הלחץ – היא מנסה שוב ושוב להרחיב את הגזרה של כתב האישום כי היא יודעת שהוא חלש מאוד, מה גם שהאירוע הזה לא משקף דבר.

בועז סטמבלר: "הבנתי מהתכונה מסביב בראיון עם דב גילהר שנתניהו יצא נסער והיה ניסיון לערוך את הראיון. זה חריג, לרוב זה לא קורה. היתה תכונה סביב האירוע הזה, לא יודע בדיוק מה"

בחקירה הנגדית התברר שסטמבלר בכלל לא היה מודע להפרת הסיכומים בראיון ולכן כל מה שאמר לא מתבסס על עובדות.

***

בועז סטמבלר: "פניתי לישועה כאשר הכתבות היו עם עובדות לא נכונות, פרשנות לא לטעמי, גם כותרות וגם תמונות. לרוב פניתי לכתב, אם זה לא היה קורה, וזה חשוב לי מאוד – אני פונה לישועה"

מתאר פעולת דוברות שגרתית.

בועז סטמבלר: "אם אני רואה כתבה שהיא לא נכונה, מחובתי להתקשר ולעשות כל מה שאני יכול כדי לשנות את זה. ידעתי שדרך אילן ישועה זה היה קל יותר. הוא אמר שינסה לעשות את זה"

כלומר, אין פה "הנחיה", יש פה בקשה.

בועז סטמבלר: "למה ניתן להשוואת את מה שקרה בוואלה? לישראל היום, לא היה לי נעים, אבל הבנת שכדי לממש את הצרכים שלי, אז עשיתי את זה.
לא הייתי רגיל לאופי כזה של עבודה וזה לא נעים לסוג כזה של דרישות"

בפועל, לא היה שום דמיון לישראל היום, וואלה היה אתר עוין מאוד לנתניהו וסטמבלר אמר זאת בעצמו בחקירה הנגדית.

בועז סטמבלר: "לפני שהגעתי ללשכה לא ידעתי שוואלה נחשב לגוף אוהד ולא ידעתי על קשר בין נתניהו לאלוביץ'"

כאמור, וואלה איננו גוף אוהד ותירוש ניסתה שוב ושוב להטעות את העד.

***

בועז סטמבלר: "שמעתי פעם או פעמיים את נתניהו מבקש להשיג את אלוביץ' באמצעות המזכירה כי הוא לא אהב פרסומים כלשהם. לא ידעתי על קשרים שלו עם אלוביץ'"

פעם או פעמיים זה מעט מאוד וחוץ מזה נתניהו נהג לעשות זאת עם בעלים אחרים, כפי שסטמבלר העיד על כך בחקירתו הנגדית.

בועז סטמבלר: "הייתי מעורב באירועים ציבוריים הקשורים לשרה נתניהו, זה היה חשוב לבנימין נתניהו"

עבודת דוברות שגרתית.

החקירה הראשית: הכל היה שגרתי ובנאלי, שום דבר חריג

בן צור סקר עם סטמבלר את עבודת הדוברות והציג בפניו את הנתונים הבאים:
על-פי יפעת נתניהו הוזכר 15,000 פעמים בוואלה בלבד תוך 4 שנים, שבסך הכל בתקופה הרלוונטית היו מאות אלפי אזכורים בכל כלי התקשורת, עבודה עם עשרות כלי תקשורת ועם מאות עיתונאים.

כצפוי, לפי שאלותיו של בן צור, בחקירתו של סטמבלר במשטרה לא הציגו לו את התמונה המלאה באתר וואלה, לא הציגו לו את מלוא הכתבות שנכנסו בכתב האישום – הראו לו רק 4-5 במקום 15 שהופיעו בכתב האישום ושהיה מעורב בהן – 15 פניות במשך 18 חודשים שזה כמות נמוכה מאוד (ורובם יתבררו כהודעות לתקשורת).

כמו כן הודה סטמבלר שיש יחסים של תן וקח בין עיתונאים לדוברים ובלשונו אם הוא נותן משהו בלעדי או ראשוני לכתב מסויים "הוא חייב" לו. במהלך החקירה הנגדית, כאמור, עבר בן צור על 11 מתוך 15 המקרים שיוחסו לסטמבלר והוכיח שמדובר בהודעות סטנדרטיות לעיתונות שהועברו במקביל לכל כלי התקשורת וגם פורסמו שם. אם כבר, בוואלה זה דווקא פורסם באיחור ובמקום פחות בולט.

הנה האמירות הבולטות אתמול:

בועז סטמבלר: "לא יודע אם התקשורת חיפשה את נתניהו, אבל היא היתה לעומתית מאוד".

בועז סטמבלר: "נתניהו תמיד הקשיב לי, אבל לא תמיד קיבל את עצותיי".

בועז סטמבלר: "הייתי בקשר עם מנכ"לים אחרים כמו אבי וייס והעורכים מתחתיו, גיא סודרי ויניב הלפגוט; ובערוץ 10 עם יוסי ורשבסקי וגולן יוכפז. יש כלי תקשורת שיש הפרדה בתפקיד המנכ"ל ויש כאלה שלא. בגלי צה"ל הייתי בקשר עם מפקד גלי צה"ל".

***

בועז סטמבלר: "לא ידעתי שאילן ישועה מדבר עם פוליטיקאים אחרים ומחניף להם"

תשובה קצת מוזרה, כיוון שסטמבלר חי את עולם התקשורת והיה צריך לדעת לפחות שישועה היה האיש הכי דומיננטי בוואלה.

***

בועז סטמבלר: "לא מסכים עם חפץ שלא ייחסו חשיבות לוואלה. וואלה היה חשוב לי, הוא נחשב לכלי תקשורת מרכזי. היתה לוואלה חשיבות. הוא לא חשוב כמו ערוץ 12 או 13"

אמירה מבולבלת.

***

בועז סטמבלר: "אני לא יכול לספר על חשיפות של וואלה שהשפיעו על סדר היום הציבורי. הם לא קבעו סדר יום"

ואם כך, אז וואלה לא כל כך חשוב.

בועז סטמבלר: "וואלה היה קצת יותר עוין מאשר אוהד. הוא סיקר את היריבים הפוליטיים של נתניהו באהדה"

וזה ממש ניסוח עדין, לאחר מכן אמר סטמבלר שהוא היה עובר רק על הדף הראשי בוואלה ועובר הלאה. קצת מוזר בעיניי שדובר לא ממש ידע שוואלה היה עוין את נתניהו בצורה קיצונית.

בועז סטמבלר: "מסכים עם ישועה שהפניות שלי אליו היו קורקטיות, מאשר שהפניות שלי גם למיכל קליין היו קורקטיות ומקצועיות"

אם הפניות היו קורקטיות ומקצועיות אזי שום דבר לא היה חריג.

בועז סטמבלר: "לא ידעתי את מעמדו של ישועה באתר, שפוליטיקאים פנו אליו ישירות, חשבתי שאנחנו בן יחיד"

שוב, תשובה קצת מוזרה בהתחשב במעמד של סטמבלר.

בועז סטמבלר: "הקשר עם הרצוג (כפי שהוצג על-ידי בן צור) היה קשר אישי שחורג מהמקובל ביחסי תקשורת פוליטיקאי. הבנתי שזה חריג".

בועז סטמבלר: "בחקירה הציגו לי את הקשר עם ישועה כמשהו חריג"

כלומר, הטעו אותו כי לא הראו לו את התכתבויות אחרות.

בועז סטמבלר: "לא שאלו אותי בחקירה על הפניות שלי לכלי תקשורת אחרים ולא הציגו לי את אתר וואלה"

כלומר, אין פרמטר השוואתי.

***

בועז סטמבלר: "לא יודע מה לאמר על תיאום הכותרת שהיתה נגד נתניהו בין בנט לישועה"

עו"ד בן צור בתגובה: "גם אני לא יודע מה לאמר, אבל ככה יצא כתב אישום".

***

בועז סטמבלר: "כשוואלה שמו את נתניהו יחד עם נסראללה ואחמדיניג'ד לאור בחירת הניו יורק טיימס למשפיעים זה היה בקונטקס שלילי".

בועז סטמבלר: "אני לא זוכר כותבים ימניים בוואלה, בתקופתי אני לא זוכר, לא יודע. רוב הכותבים לא זוהו עם נתניהו".

בועז סטמבלר: "זה תיאור הולם מה שאמרתי בחקירה – שלא דיברתי הרבה עם מנכ"ל וואלה, שזה דומה למנכ"לים אחרים".

בועז סטמבלר: "הכתיבה של אמיר תיבון, הכתב המדיני של וואלה, היתה לעומתית. הוא ישב פעם בלובי של בית מלון שבו שהה נתניהו וצייץ על כל אלה שנכנסו. זה הציק לי, זה לא היה הוגן. פניתי לישועה והוא אמר לי שזה הטוויטר האישי שלו"

דוגמא ליוזמה של סטמבלר בלי ידיעת נתניהו.

***

בועז סטמבלר: "מאשר שנתניהו פנה לבעלי שליטה, מו"לים ומנכ"לים אחרים מדי פעם, כמו עמוס שוקן, אבי וייס, כולם עושים זאת".

בועז סטמבלר: "זה נכון שנתניהו אמר לדבר עם הדמות הבכירה ביותר בכל כלי תקשורת".

בועז סטמבלר: "מאשר שנתניהו פנה פעם או פעמיים לאלוביץ' בנושאי סיקור ובמקביל היה פונה גם למפקד גלי צה"ל למשל, אם משהו היה מעצבן אותו – וגם בכירים אחרים. זה היה דומה".

בועז סטמבלר: "לא נחשפתי לשום שיחות על רגולציה, לא דיברתי עם אלוביץ' – ונתניהו לא אמר לי אף פעם לפנות לאלוביץ'".

בועז סטמבלר: "מאשר שנטעו בי את הרושם שכל הפניות שלי עברו גם לאלוביץ'. הרושם שלי שחלק ניכר מהפניות עברו דרך אלוביץ'"

לפי בן צור מתוך 15 פניות עברו רק 3 לאלוביץ'. תירוש טענה שזה לא כך אבל לא הציגה הוכחות.

בועז סטמבלר: "לא ידעתי שוואלה חיזרו אחרי הריאיון עם נתניהו (של דב גילהר), לא ידעתי שהפרו סיכומים, גילהר שאל שאלות לא הוגנות והיה קנטרני… הרושם שלי שהראיון נערך היה מהתקשורת"

בן צור: "למזלנו יש עובדות, למרות הרעש התקשורתי. וואלה הורידה רק שאלה אחת ביוזמתה".

בועז סטמבלר: "מסכים שהתקשורת לא אוהדת במיוחד את נתניהו. היא היתה נגטיבית. לפני 4-5 שנים עיתונאים לא נהגו לשים את הדעות שלהם על השולחן, עכשיו זה השתנה"

עוד תשובה מוזרה מדובר וותיק – גם לפני 5 שנים היה ברור שרוב העיתונאים באים מהצד השמאלי של המפה באופן הכתיבה שלהם.

סטמבלר ניסה לסדר עבודה לאישתו בוואלה

לקראת סוף החקירה הנגדית התברר שסטמבלר ניסה לסדר עבודה לאשתו בוואלה ואז התפתח סביבה שיח שהיא לכאורה שמאלנית.
תירוש החלה להתרתח וטענה ש"הנאשמים" (בני הזוג אלוביץ') העלו זאת, אבל בן צור הקריא לה קטע שבו החוקרים מיידעים את סטמבלר שהיא לא התקבלה בגלל שהיא שמאלנית.

התפיסה הזו של תירוש זה כאילו שהיא נחתה מהמאדים. מה, אסור לבעלים של כלי תקשורת לדבר על הזהות הפוליטית של עיתונאים? מה, זה לא קורה בכל כלי תקשורת?

אגב, זה גם קורה בפרקליטות, למרות כל ההכחשות. תירוש מציגה: הניתוק בהתגלמותו.

***

אתמול בטוויטר ובפייסבוק של אלי
07:46 -> 08:27 -> 16:13 -> 16:19 -> 17:03 -> 18:34 -> 18:42 -> 19:01

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »