יומן הבוקר 03.02.2022

פרשת ההאזנות (NSO) מסתעפת ומתחברת להפיכה השלטונית. הגורמים המעורבים – משטרה, פרקליטות ואחרים – כבר מתחילים לגלגל את האחריות זה על זה. וזאת רק ההתחלה