יומן הבוקר
יהודית תירוש (צילום: אלי ציפורי)
ראשית השופטים החליטו שאין לעצור את המשפט, ועדותה של עו"ד דנה נויפלד נמשכה, ואז הם הבינו שאי אפשר להמשיך את המשפט במצב העניינים שנוצר עם החשיפה של פרשיות הריגול

שופטי נתניהו לא יזכרו את יום הדיון הזה לטובה מבחינתם. ההתעקשות שלהם בתחילת היום להמשיך לנהל את המשפט ולשמוע את עדותה של עו"ד דנה נויפלד, לשעבר היועצת המשפטית של הממשלה, נתקלה בהמשך היום בחומת המציאות.

הממשק שלה עם שלמה פילבר ואבי ברגר, שהטלפונים שלהם הודבקו כנראה ברוגלה, לא איפשר את המשך עדותה, וכשעה וחצי לפני תום הדיון והשופטים נאלצו לשלוח אותה לדרכה.
ההחלטה המקדמית שמחייבת את הפרקליטות להגיב על הפרשה עד 7 בערב אתמול שונתה להיום בשעה 2 בצהריים והדיון של אתמול בוטל.

עם קבלת התשובה יחליטו השופטים כיצד להמשיך. בכל מקרה, הסיבה שהמשפט נפסק היתה עוד תקלה-שערורייה מבית הפרקליטות: שיחות של פילבר שהופקו חודשים ארוכים אחרי צו החיפוש בגינו, במה שנראה כשימוש לא חוקי בצו שפג תוקפו, מה שהעלה שוב את השאלה הכללית לגבי התכתבויות של פילבר, שייתכן שזוהמו באמצעות הרוגלה, ועדיין לא הושלמה הבדיקה בגינן.

***

השופטים ממשיכים את המשפט, ואז עוצרים אותו

תחילת הדיונים אתמול הוקדשה לצוותי ההגנה שביקשו לעצור את המשפט לזמן מה, כדי לקבל את התשובות של הפרקליטות, שעדיין לא הגיעו וכדי ללמוד אותן כדי לכלכל את צעדיהם בהמשך:

"היום נפל דבר", אמר ז'ק חן, עורך דינם של שאול ואיריס אלוביץ':

"את התשובות של המדינה קיבלנו בסוף השבוע דרך התקשורת, אנחנו האחרונים לדעת וגם בית המשפט האחרון לדעת. יש גם תקשורת אחרת והיא מדווחת דברים כהווייתם בניגוד לדברים המדווחים על ידי המדינה. הבוקר נפל דבר, דבר דרמטי, רציני וחמור. אם לא הספיקו הפרסומים שעד היום, עכשיו מסתבר שפשטה מגפה של ממש בכל מה שקשור לפעולות בלתי חוקיות שנעשו בחקירה הזו, ולא רק בזו.
אני משתדל להיות מדוד. אני מבקש בקשה חוזרת לעיון בהחלטתכם, אנו חושבים שאין מנוס לתת זמן לבדוק את הדברים בצורה רצינית ויסודית ובדוקה כדי שניתן לעמוד על משמעותם. יש משמעויות כבדות.

"אנחנו סבורים שאי אפשר להמשיך לשמוע עדים כל עוד הנושא שהתגלה לא ייבדק כדבעי ואנחנו נדע בדיוק מה עומק הזיהום והזוהמה, מה עומק הנגע, אנחנו לא שחקנים בהצגת תיאטרון ואנחנו לא באולם תיאטרון. הוצהרו הצהרות של  התביעה הכללית, שככל הנראה, לא ידעה, אבל היא דיברה בשם המשטרה, ואנחנו באופן ספציפי עמדנו בעבר על כל החדירה לחומרים דיגיטליים ונאמר לנו שאנחנו סתם מעלים דברים ואין להם שחר, והדברים נאמרו בפני בית המשפט ובית המשפט העליון בהצהרות של מדינת ישראל.

הנה מסתבר, למרבה החרדה, שנעשה כאן, אני מנסה להיות מדוד, אנחנו מתנהלים כניצבים בהצגה שנכפתה עלינו וככה לא יכול להתנהל משפט של צדק. ככה לא יכולה להתברר האמת.
קחו למשל את העדה היום, יועמ"שית משרד התקשורת לשעבר, בתקופה של ברגר ופילבר, ואנחנו מגלים ששניהם הודבקו בפגסוס".

השופטת רבקה פרידמן פלדמן: "אתה ניזון מהעיתונות".

עו"ד חן: "פילבר הודבק, זה לא הוכחש, המדינה מודה בזה. הבוקר התפרסם שהודבקו שורה ארוכה של עדים, ביניהם גם איריס אלוביץ', אני לא רוצה לחשוב מה תעלה הבדיקה אחרי ההכחשות ששמענו, אנחנו נמצאים רק בקדימון, כי מהרגלים רעים קשה להיפטר, אני לא רוצה לחשוב על עורכי דין שהודבקו בפרשה, מנכ"לית משרד המשפטים, עיתונאים הודבקו, אלוהים ישמור. אני לא יכול לשמש נציב בהצגה הזו של התיאטרון, אין לנו נתונים להמשיך את המשפט.
אסור שאולם בית המשפט יהפוך להצגת תיאטרון, אני מדבר על אמון הציבור במובן הרחב, איך יכול להיות שהרכבת הזו ממשיכה לסוע? אולי בניגוד לתפיסה אחרת שההצגה תימשך, ההצגה חייבת להשעות את עצמה, עד אשר בית המשפט יקבל נתונים יותר בדוקים, בית המשפט זכאי לקבל את הנתונים הזה. לא יכול להיות שהתביעה תגיד –  העד הבא".

עו"ד בעז בן צור: "פנינו לפני כשבועיים, מענה בינתיים לא קיבלנו. אנחנו חושבים שצריך לעשות את הכל לפני שמיעת עדים מסויימים. יכול להיות שנפקפק במענה, יש לנו בדיקות שאנחנו עושים, אנחנו לא יכולים לקבל תשובות של שוטר מסויים, יש לבדוק את כל מערכות נתונים. זה חושף פרשות, זה חושף נאשמים, זה חושף עדים – זה לא עניין אחד, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לקבל את החומר, לבחון אותו, ואז לבקש בקשות דיוניות".

השופט בר עם: "שוחחתם עם תירוש?"

בן צור: "פנינו כמה פעמים, הבוקר עדיין לא. אם ישנן ראיות שקשורות לעדות של נויפלד, אם הראיות זוהמו ויכול להיות שכמה דברים שהונחו לפניה זוהמו – אנחנו עורכי דין זהירים – שכל החומר נמצא לפנינו. כרגע זה לא המצב, יש טיפין, טיפין. אנחנו לא רוצים לעצור, אלא לברר את הדברים. אנחנו סוברים שצריך לקבוע לוח זמנים קצר כדי לבדוק את הדברים גם מבחינתנו.
ההשלכות המשפטיות – צריכות בירור. העדות של דנה נויפלד, יש בה בעיות של קבילות חומרים. וזו בקשתינו".

עו"ד חן: "אנחנו ביקשנו לברר את העניין. אנחנו ביקשנו מהתביעה להשיב לשורה של שאלות ארוכות, בית המשפט ביקש מהתביעה להשיב באופן כללי".

השופטת פרידמן פלדמן: "מה מצבכם בקשר לתשובה, מה עמדתכם בדיון?"

עו"ד תירוש: "ברגע שפנו אלינו, מיד לאחר מכן, גם אנחנו קראנו בעיתונים, פנינו ליחידות החוקרות, על מנת שתיעשה בדיקה מעמיקה, תוך מודעות ללוחות הזמנים. חשוב שהבדיקה תהיה מעמיקה.
הם ניזונים מהתקשורת, אין לי את התוצאות של הבדיקה הזו. אנחנו דוחקים במשטרה לקבל את הבדיקה, אני לא יכולה להתחייב כרגע מתי. יש בדיקה מערכתית למעלה, אנחנו ביקשנו לבדוק כמה פרשות, 1000 2000 ו-4000 וגם 1270".

עו"ד עמית חדד: "ביקשתם ב-1000 ישן, תיק ארי הרו?"

תירוש: "אני מסבירה מה שאנחנו עשינו".

השופט בר עם: "לא עשיתם עד עכשיו שום דבר?"

תירוש: "אנחנו רוצים לעשות בדיקה מעמיקה ואין טעם שאני אתן דברים חלקיים. ממצאים ראשוניים העלו שלא נעשה שימוש בפגסוס על ידי רשות ני"ע. מה שנויפלד קיבלה זה מסמכים באמצעות צווי חיפוש. אני משאירה את ההחלטה לבית המשפט".

עו"ד חדד: "אנחנו יודעים שחוצים רף מסויים, המשפט לא יכול להמשיך. מדובר בהתנהלות שערורייתית. את התרחשות הזו אנחנו מרגישים בעצמות. התחושה היא של כל המדינה, כל מה שמתרחש פה זה הרבה יותר מהתנהגות שערורייתית".

השופטת פרידמן-פלדמן: "הטיעון לא רלוונטי, צריך להתבסס על עדויות".

עו"ד חדד: "אנחנו חייבים לבדוק, מרחפת מעלינו התנהלות שערורייתית, לכן להמשיך כאילו לא קרה כלום – זה לא נכון. אסור לנו כטיעון קטגורי להמשיך כאילו אין סימני שאלה. יש לנו אינדיקציות חזקות למה שקרה, אנחנו שומעים את ההכחשות ואת ההתפתלויות. סדר הדברים לא יכול להימשך.  שמעתי שהתשובה לא שלמה ולא מפורטת".

 תירוש: "אנחנו עושים מאמץ, לא יכולה להגיד יותר מזה, האם נצליח? לא יכולה להתחייב לכך".

השופטת פרידמן-פלדמן: "אתם בודקים לגבי כל הנחקרים בפרשה?"

תירוש: "נכון".

השופטת פרידמן-פלדמן: "איפה אנחנו עומדים, מחר תוכלו להשיב? האם יש אפשרות שנוכל לדעת מתי?"

תירוש: "אנחנו בודקים את הדברים, לא התחלנו מהיום. אני כן מקווה לתשובה שנותנת אמת המידה כבר מחר. אני מקווה".

עו"ד חדד: "אם תהיה תגובה, אנחנו נקרא ונצטרך להחליט איך להמשיך. יש את פרשת 1000 הישן, צריך לבדוק את השימוש בתוכנות, גם בפרשה שנחקר ארי הרו, חשוב לבדוק את הדברים. דבר נוסף, אמר את זה בן צור, אנחנו רואים שהמשטרה הכחישה ואמרה שלא היה, ומסתבר שהלא הופך לכן, אנחנו מבקשים את המתודולוגיה של הבדיקה.
אנחנו חושבים שהכי טוב שהחברה היא זו שתבדוק, ל-NSO יש יכולת לבדוק גם דברים שנמחקו במשטרה. אנחנו בעולם שבה התקינות נזרקה מהחלון, אנחנו אומרים שלא ייתכן שהשוטרים יספרו על עצמם, אנחנו נבקש שהבדיקה תיעשה ע"י היצרן. זה אפשרי, כבודכם יכול לתת החלטה האם זה אפשרי. היצרן מעיד על עצמו שהוא יכול לעשות זאת".

השופטת פרידמן-פלדמן: "זה קצת מוקדם, המדינה בינתיים בודקת".

עו"ד חדד: "אנחנו שומעים עוד רגע ועוד רגע מהמדינה. נפל דבר. מה המשמעות? אנחנו רוצים ללמוד את זה ביחד".

עו"ד חן: "התשובות של המדינה התבררו כלא נכונות, יש צורך לפנות לחברה עצמה כדי לקבל את עמדתה. הם לא יכולים להמשיך לספר את הסיפורים שלהם. עד היום הם ספרו סיפורי סבתא, והם צריכים לדעת שהם לא יכולים להמשיך בכך.
אני מבקש להוסיף לרשימה הנבדקת גם עורכי דין – וצפויות לנו הפתעות. הדבר הנוסף, זה לגבי החומר – השימוש שצריך להיבדק לא רק ארגזים שיצאו מהר החוצבים לכיוון הפרקליטות או החוקרים. יש פה חדר שנקרא מודיעין – אנחנו צריכים לדעת מה יצא משם, איתור נקודות תורפה של העדים".

השופטת פרידמן-פלדמן: "אדוני מקדים את המאוחר. קודם נקבל תשובה. ככל שיש חומר, יצטרכו לבדוק מה המשמעות. הכל עדיין מוקדם".

עו"ד חן: "לא מתווכח איתך, אנחנו לא רוצים לבזבז את הזמן".

השופט בר עם: "תירוש אומרת שהעדה לא הושפעה מכך".

עו"ד חן: "היא אומרת כרגע, הבדיקה לא הושלמה. זה על סמך חומר שכרגע יש. זה לא סופי. יש לי הצעה לבית המשפט, אנחנו רוצים לייעל. העדה לא תישמע, התביעה תוכל להשלים את הבדיקה. לגבי מחר נשקול את התשובה וביום רביעי נתכנס כולנו, ונראה איך נמשיך הלאה".

כאמור, השופטים לא קיבלו בתחילה את הצעתו של עו"ד חן, העדות של נויפלד החלה להישמע אך לזמן יחסית קצר עד לנקודה שבה הבינו השופטים שאי אפשר להמשיך את המשפט כסדרו.

שערוריית צו החיפוש: תירוש השתמשה בצו חיפוש שפג תוקפו

הנקודה שבה הבינו את השופטים שאי אפשר להמשיך עם עדות נויפלד היתה כשהתביעה, באמצעות עו"ד ניצן וולקן, ניסתה להציג לנויפלד תכתובות בינה לבין פילבר, שהופקו מהסלולר של פילבר.
או אז, התנגד עו"ד חן ואמר שהוא מבקש לדעת מאיזה טלפון הוצאו התכתובות.

תירוש אמרה בנחרצות שמדובר בתכתובות שהושגו באמצעות צווי חיפוש שהוצאו כדת וכדין, אך חן התעקש להראות לו אותם.
אחרי חיפושים שנמשכו כ-10 דקות, התגאו בתביעה בצו החיפוש שלדעתם אישר את טענתם. הצו הוקרן על המסך, לכאורה מאשר חדירה וחיפוש לסלולרי ולמחשב של פילבר, אלא שאז חן שם לב לבעיה: ההפקה של התכתובות שהוצגו לנויפלד נעשתה בדצמבר 2017 ואילו הצו הוצא ב-10 ליולי לאותה שנה ותוקפו פג אחרי 30 יום.

או אז תירוש החלה במסע של תירוצים משונים, מנוגדים לכל חוק, כשהיא מנסה לאמר שהצו הוא לחדירה למחשב ואילו את החיפוש אפשר לעשות לאחר מכן.

כלומר, היא המציאה חוק חדש – חודרים לפי הצו, מחפשים מתי שבא להם אחרי זה.
כל משפטן מתחיל מבין שזה שקר גס ועו"ד חדד מיד העמיד אותה על טעותה ("אין כרטיס כניסה חופשי"): צו הוא לחדירה ולחיפוש במשך תקופה מסויימת ולאחריה צריך להחזיר את המחשב והסלולרי ולהפסיק את החיפוש. ואם רוצים להמשיך את החיפוש – צריך לבקש הארכה מבית המשפט – לכן יש הגבלה בתוקפו של כל צו.
תירוש הבטיחה לבדוק עניין צווי החיפוש (זו הצגה, היא יודעת שהשתמשה בצו שפג תוקף) וגם הבטיחה לבדוק לבקשת בית המשפט הוצאת קטעים מסויימים בחקירת נויפלד כדי לאפשר את המשך עדותה.
תירוש ניסתה לשווק את התיזה שתיק 4000 הוא המשך של חקירת בזק רשות ני"ע, אבל גם זה לא מדוייק – מדובר בשני תיקים נפרדים ותירוש "מדביקה" את שניהם כדי "להלבין" צווי חיפוש מתיק לתיק.

בהקשר לרוגלות אמר בן צור דברים חשובים מאוד בנוגע לאילן ישועה:

"אולי הסיפור של האזרח המודאג ישועה שהגיע ומסר חומרים מצוץ מהאצבע, ועוד בלי הסכם. אם הוא הודבק ברוגלה, אז יש אפשרויות אחרות"

בן צור רומז שישועה הודבק ברוגלה ששלפה את כל התכתובות שלו ואז הובא לעדות כחלק מהלבנת החומר באמצעותו והכל בסיכום שבעל פה.

לפני כן:

עו"ד חן: "אנחנו יודעים שהטלפון של פילבר הודבק. התביעה אומרת את זה".

תירוש: "אני לא יודעת איזה טלפון הודבק, אני לא יודעת".

עו"ד חן: "חברתי עושה בדיקה וידינו כבולות. הטלפון של פילבר הודבק והיא יודעת את זה כי את הנתון הזה היא קיבלה, היא לא יודעת איזה טלפונים".

איך הגיעה העדות של אור אלוביץ' לדנה נויפלד?

אחד הדברים המוזרים שהתרחשו אתמול בדיון זו ההתעקשות של הפרקליטות להגיש לבית המשפט קלסרים של מוצגים הנוגעים לעדותה של דנה נויפלד.

עו"ד חן התנגד בתחילה אך נהדף ע"י בית המשפט. בהמשך הוא שם לב שיש בקלסר הזה 99 עמודים מעדותו של אור אלוביץ'.
מה עשתה העדות הזו אצל נויפלד? לא ברור. מכיוון שהיא נחקרה אחרונה בתיק בזק-רשות ני"ע החשד של אבי וייס, שהיא נחשפה לעדות הזו במסגרת תיאום עדויות שעשו לה ברשות ני"ע, אחרת קשה להסביר זאת.
מה שבטוח: זה יעלה בחקירה הנגדית.

עדות נויפלד: מבולבלת ונוטה להגנה

בין לבין התקיימה חקירתה הראשית של נויפלד, והיא לא חידשה כלל ובוודאי שלא חיזקה את התביעה, אלא בדיוק ההיפך.

נויפלד היתה מאוד זהירה בלשונה, קולה מאוד נמוך, וחלק גדול מהתשובות היו "לא יודעת", "לא ידוע לי", "לא זוכרת". היא אפילו לא זכרה שהיה דד-ליין במיזוג בזק-יס (עניין תמוה ליועצת משפטית).

היא אישרה שאיתן צפריר (נציגו של נתניהו) לא היה פקטור במשרד התקשורת ואבי ברגר מידר אותו, היא למעשה אישרה שהבקשה של מיזוג בזק-יס נמרחה בגלל "תעדוף", ואמרה שלמשרד התקשורת יש את הזכות לקבוע תנאים למיזוג – מה שלא נכון עובדתית.
למשרד התקשורת אין שום סמכות בחקיקה לקבוע תנאים כאלה או אחרים אחרי אישור מרשות התחרות, אלא להעביר את זה למועצת הכבלים והלוויין.

נויפלד אמרה גם שהטיפול במיזוג היה ב"עצימות גבוהה" בתקופת פילבר, אך גם זה לא ממש מדוייק. הטיפול החל ותפס תאוצה (בגלל מריחת הזמנים) עוד לפני הגעתו של פילבר.
בכל מקרה, כל זה יתברר בחקירה הנגדית של נויפלד. מה שבולט לעין הוא שמי שחקרה אותה, עו"ד ניצן וולקן, ממש, אבל ממש, לא שולטת בחומר.

***

אתמול בטוויטר ובפייסבוק של אלי
06:41 -> 07:31 -> 08:14 -> 09:05 -> 10:23 -> 10:37 -> 12:01 -> 13:49 -> 14:46 -> 15:39 -> 18:11 -> 21:38

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »