יומן הבוקר
ליאת בן ארי, יהודית תירוש (צילום: אלי ציפורי)
הפרקליטות והמשטרה הודו: השתמשנו ברוגלות בתיקי נתניהו והסתרנו חומרי מודיעין מההגנה. עכשיו הפרקליטות מנסה לגלגל את האחריות על המשטרה. פרקליטי נתניהו ואלוביץ' הגיבו במהירות ובחריפות

התגובה שנשלחה אתמול ע"י הפרקליטות לבית המשפט, ממש ברגע האחרון, היתה אחת המביכות שקראתי במשפט נתניהו.
לא זו בלבד שהפרקליטות ביקשה ארכה של 4 ימים נוספים, היא גם השתמשה בלשון מעורפלת מאוד, ממש חידת חמיצר, למרות שמבין השורות אפשר היה להבין:

שימוש ברוגלות היה גם היה, בניגוד לצווים וגם הסתרת חומרים מודיעיניים מפרקליטי נתניהו ואלוביץ'.

דבר אחד היה ברור: הפרקליטות מנסה לזרוק את האחריות על המשטרה ולנקות את עצמה מכל אחריות לריגול הבלתי חוקי אחרי חשודים בתיקי נתניהו.

זמן קצר אחרי הודעת הפרקליטות לבית המשפט נשלחה הודעה משותפת לפרקליטי נתניהו ואלוביץ' והיא היתה אחת החריפות ביותר מתחילת המשפט.

הנה היא במלואה עם כמה הסברים שלי:

***

1.

"עיקר חסר מן הספר בהודעת המאשימה: ברור שניתן לעשות בדיקה אובייקטיבית שתניב תוצאה חד משמעית ביחס לשאלה האם בוצע שימוש ברוגלות, כלפי מי ומה היה היקפו – מתוך בסיס הנתונים של החברה הפרטית NSO.
ברור שבדיקה מתבקשת זו, שהתבקשה על ידי ההגנה כבר לפני למעלה משלושה שבועות, לא נעשתה עד כה. כל האמור בתגובת המאשימה מתבסס על ש"נמסר" לה מגורמי משטרה, מבלי שנעשתה הבדיקה האובייקטיבית המתבקשת – קל וחומר שעה שהחשש הוא לפעולות שבוצעו שלא כדין".

המשמעות: הפרקליטות מרחה את הזמן ויכלה מראש לפנות לחברת NSO אך העדיפה

2.

"בהודעתה מודה המאשימה, הלכה למעשה, כי בוצע גם בוצע שימוש בכלי פריצה וריגול בהליך זה".

"הגם שכך, מעדכנת הפרקליטות את בית המשפט כי "לא בוצעו פעולות לגבי גורמים שלא הוצא צו בעניינם". היא אינה אומרת שהפעולות בוצעו על פי צו. היא אינה אומרת כי הוצאו צווים מתאימים להפעלת רוגלות (וממילא הדין אינו מתיר זאת). היא אינה אומרת כי הצווים הוצאו לפני הפעלת רוגלות. כל זאת – היא אינה אומרת".

המשמעות: הפרקליטות עמעמה את התשובה שלה בכוונת מכוון, כדי להסתיר את העובדה שהשתמשו גם השתמשו ברוגלות.

3.

"ובכן, אנו נאמר זאת בבירור: צווי האזנות הסתר שהוצאו בתיק זה מוכרים להגנה. אף לא אחד מהם הסמיך את המשטרה לעשות שימוש ברוגלות".

המשמעות: זה דרמטי – הפרקליטים אומרים בעצם שהיה שימוש ברוגלות בלי צווים כחוק, כי הצווים הרי מונחים לפניהם.

4.

"למותר לציין כי ככל שבוצעו פעולות שאינן כדין, הרי שהדעת נותנת כי לבד ממתן תשובות לבית המשפט ולהגנה – לחלוף הזמן ישנה משמעות גם בהיבטים חקירתיים שצריך שיתבצעו. הודעת הפרקליטות שותקת ביחס לסוגיה זו".

המשמעות: רמז עבה שהפרקליטות והמשטרה מתאימים עדויות ומשבשים הליכי חקירה.

5.

"מכל מקום, ההודעה שהוגשה מטעם הפרקליטות, והוכתרה (בטעות) כ"הודעת עדכון" – איננה הודעת עדכון, כי אם בקשה למתן אורכה. בקשה זו מוגשת – שוב – "בדקה ה-90", ומעמידה את בית המשפט הנכבד ואת הנאשמים בפני מעשה עשוי.
ממילא, זהו לאו "עדכון", שכן הודעה זו מגלה טפח ומכסה טפחיים. היא אינה משיבה לאף לא אחת מהשאלות שנשאלו, והיא אינה מציידת בית המשפט ואת הצדדים בכלי כלשהו המאפשר לבחון את השאלה כלום ניתן להוסיף בשמיעת העדויות בהליך זה".

המשמעות: הפרקליטות מורחת את בית המשפט.

6.

"והנה גם עתה, הגם שברור כי בוצעו פעולות פריצה וריגול ביחס לגורמים שונים הקשורים בהליך זה, עדיין לא משיבה הפרקליטות לשאלה מי הם אלה שבעניינם בוצע הריגול, מהן הפעולות שבוצעו, מה היקפן, מתי הן נערכו, תחת אלו אישורים אם בכלל וכן הלאה. אף לא ברור אם ישנם צווים נוספים שלא נמסרו להגנה כחלק מחומרי החקירה בהליך זה".

המשמעות: הפרקליטות התחמקה מלתת תשובות ובכוונה.

7.

"ונזכיר, כי היתה זו ועודנה זו חובתה של המאשימה לוודא, עם הגשת כתב האישום או בסמוך לכך, כי הנאשמים וסנגוריהם קיבלו לידיהם את כל חומר החקירה ואת רשימת חומר החקירה שנאסף ונרשם במלואה. רשימת החומר שנאסף חייבת לכלול גם את החומר המודיעיני במלואו, לאחר שהפרקליטות קיבלה אותו לידיה ועיינה בו.
ואם כן, התשובות המבוקשות אמורות היו להימצא אצל הפרקליטות לפני זמן רב, ופלא הוא שאינן מצויות בידה גם היום, ושאין היא מוסרת אותן כעת, גם לאחר החלטה של בית המשפט וגם לאחר שהגיע מועד נדחה שנקבע לבקשתה. ועתה היא מבקשת אורכה נוספת".

המשמעות הדרמטית: הפרקליטות לא העבירה חומרים מודיעיניים להגנה והודתה בכך – והכל בניגוד לחוק.

8.

"זאת ועוד; בניגוד מוחלט להחלטת בית המשפט, הפרקליטות אינה מתייחסת כלל, ולו ברמז, לבקשת שאול ואיריס אלוביץ, שאליה הצטרף גם נתניהו, בעניין רשימת החומר שנאסף. כזכור, בית המשפט הורה למאשימה להשיב לבקשה זו עד היום. וכאילו לא היתה החלטה מעולם, הוגשה "הודעת העדכון" מטעם הפרקליטות ללא התייחסות כלשהי לבקשה זו".

המשמעות: הפרקליטות התעלמה לחלוטין מבקשת עו"ד ז'ק חן להמציא לו את כל החומרים המודיעיניים, שהיו אמורים להימסר לו כחוק כבר לפני זמן רב.

9.

"וכך, תחת מענה לגוף העניין, חזינו פעם נוספת – כבעשרות מקרים בעבר – במתן מענים שונים בתקשורת. כלי תקשורת שונים כבר ידעו לספר ביחס למי בוצע שימוש ברוגלות, ומה נעשה עם מידע שנשאב מאותה חדירה (בלתי חוקית). עוד ועוד הדלפות – ורק בית המשפט והנאשמים, כמיטב המסורת, יהיו שוב האחרונים לדעת".

המשמעות: כרגיל, הפרקליטות מעדכנת את שופריה, ובראשם דליפמן, לפני שהיא מעדכנת את הצדדים להליך ואת בית המשפט.

10.

"בשולי בקשתה הפרקליטות אף מבקשת להשלים טיעון בעניין קבילות ראיות שהופקו מכוח צווי חיפוש לחומר מחשב בעניינו של מר פילבר. כזכור, טיעון זה מכוון בדיוק לנקודה בה נעצר הדיון הקודם שנערך בפני בית המשפט, במסגרת חקירתה הראשית של גב' נויפלד. הנה כי כן, הפרקליטות גילתה את דעתה כי לא ניתן לקיים דיונים נוספים עד למתן מענה מצדה, במועד הנדחה הנוסף שלו עתרה".

המשמעות: הדיון ביום שני בשבוע שעבר נעצר בדיוק בנקודה שבליבת כל הבירור. אז הוצג צו חיפוש לא בתוקף שבגינו הוצגו תכתובות בין נויפלד לפילבר והפרקליטות הבטיחה לבדוק את העניין אך שוב לא חזרה עם תשובה.

11.

"יחד עם זאת, הפרקליטות אינה מכנה את הודעתה, כנדרש וכמתחייב, "בקשה למתן אורכה", ואף אינה מתייחסת לסדרי השמיעה. אין מנוס אלא לומר את המובן מאליו: הפרקליטות עושה כן מטעמים זרים להליך דנן, שמא ייאמר כי ביקשה עיכובם של דיונים".

המשמעות: הפרקליטות היא זו שמבקשת לעכב את הדיונים, אך מנסה לצייר זאת כ"עדכון" מטעמים זרים.

נקודות מהותיות נוספות (בעזרתו של אבי וייס):

  • הפרקליטות כתבה בהודעתה כי "במסגרת בדיקה זאת בודק הצוות גם מידע המצוי בבסיס הנתונים הפנימי של חברת NSO שהונגש על ידה לצוות הבדיקה, ועם סיומה יפורסמו ממצאי הבדיקה בהקדם".
    סליחה? איך בדיוק יש ל-NSO בסיס מידע על פעילות משטרתית המסווגת בדרגה העליונה? מי אישר במשטרה את פרצת אבטחת המידע הענקית הזו?
  • בהודעת הפרקליטות נכתב כי לצורך השלמת הבדיקה, הם יפנו למשרד לביטחון פנים בבקשה ל"צמצום ועדכון תעודת החיסיון הקיימת בתיק".
    מה זאת אומרת? הפרקליטות פונה ל"עדכון" תעודת החיסיון? זה מריח שהפרקליטות שאחראית על תעודות החיסיון יחד המשטרה, מנסה לטייח גם את השימוש בתעודת חיסיון כדרך להלבין פעולות בלתי חוקיות.
  • נתיב הבריחה של הפרקליטות: בנוהלי המשטרה לצווי חיפוש נכתב כי "קבלת מידע מתקשורת בין מחשבים המתקבלת במחשב בזמן ביצוע חיפוש בחומר מחשב, לא תיחשב כהאזנת סתר לפי חוק האזנת סתר".
    ייתכן שהפרקליטות והמשטרה ינסו להלבין את הפעולות הלא חוקיות דרך הנוהל הזה אבל בכל מקרה צריך וחייבים להדגיש: החדרת רוגלה איננה אפשרית על פי שום נוהל, שום מצב ושום חוק וגם שום החלטה שיפוטית לא יכולה להלבין את זה, כמו שנטען ע"י שופרות הפרקליטות.

***

אתמול בטוויטר ובפייסבוק של אלי
07:35 -> 09:57 -> 11:09 -> 12:44 -> 14:23 -> 15:00 -> 15:34 -> 16:36 -> 17:51 -> 20:39 -> 20:45 -> 21:28

מאמרים אחרונים

ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות – ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל

הקליקו לתוכן »
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)

למה לא בדקו את גרסתה של הדס קליין?

כך נתפר תיק 1000 ❗ חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: גרסת הדס קליין לא נבדקה כלל, למרות שהיו אינדיקציות שלא היה קו אספקה שוטף. עו"ד חדד: "אצל הדס קליין לא בודקים כלום. אצל אחרים בדיקה קפדנית. לדוד שמרון בדקתם איפה קנה ושילם על חנייה, קפה והמבורגר"

הקליקו לתוכן »