יומן הבוקר
ליאת בן ארי – התובעת במשפט נתניהו
הפרקליטות הודתה: ידענו והסתרנו הפריצה הלא חוקית לסלולרי של פילבר ואת תוצריה תחת תעודת חיסיון; ליאת בן ארי אומרת בעצם לציבור: אין להטיל בפרקליטות ובמשטרה דופי. סקירה בעקבות תשובת הפרקליטות בנושא פרשת הריגול

אין ספק שהפרקליטות התעלתה על עצמה אתמול אחרי הצהריים בהודעתה לבית המשפט, כשהיא מנסה לגמד את הפריצה הלא חוקית לטלפון של פילבר וניסיון הפריצה לטלפון של איריס אלוביץ' ועד נוסף.

המטרה של הגימוד בבדיקה העצמית היתה להעביר את המסר: אוקיי, שוב טעינו, שוב היתה חריגה, שוב עשינו דברים לא חוקיים, אבל צריכים להמשיך הלאה. ההצגה חייבת להימשך.

צריך להבין היטב את המשמעויות: הפרקליטות יחד עם המשטרה מודים שפעלו בצורה לא חוקית עם פילבר, הפיקו תוצרים לא חוקיים והסתירו אותם תחת תעשיית השקרים של תעודות החיסיון.
ומבוכה רבתי גם לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם מתנהל משפטו של נתניהו; נשיא בית המשפט, אהרון פרקש, הוא זה שחתם על הצו הלא חוקי לפילבר. כלומר, או שרימו אותו, או שהיה שותף לרמייה.

***

התגובות החריפות של נתניהו ופרקליטיו, ופרקליטם של שאול ואיריס אלוביץ'

מסביבת נתניהו בתגובה לפרקליטות

"אנו דוחים על הסף את טענות הפרקליטות והמשטרה. לא ייתכן שהחוקרים יחקרו את החוקרים בלי שאף גורם נחקר באזהרה ובלי לחשוף לציבור את המידע שהושג בריגול לא חוקי. כשלפי הסקרים 75% מהציבור לא מאמין למשטרה, אי אפשר שהמשטרה תבדוק את עצמה ושהפרקליטות תאמץ את טענות המשטרה כאילו היו תורה מסיני. המשטרה כבר נתפסה בשקר כשטענה רק לפני ימים אחדים שלא ביצעה שום ריגול.
ההודאה המטלטלת של המשטרה עכשיו, שהיא ריגלה ״רק״ נגד מומו פילבר ואיריס אלוביץ׳ היא רעידת אדמה.
נראה שזהו קצה הקרחון בהיקף הריגול המשטרתי נגד אזרחי ישראל. לכן רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל לחשוף את היקף הריגול המשטרתי הבלתי-חוקי ולהגיע לחקר האמת.

עורכי הדין בעז בן צור ועמית חדד, באי כוחו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו

"אין ערך ממשי לבדיקה של המשטרה, כשהיא זו שכשלה והפרה את החוק. הפרקליטות מודה כי בהליך זה בוצעו פעולות בלתי חוקיות.
גם לאחר שבועות ארוכים עדיין לא ניתן לבית המשפט גילוי מלא – כפי שנדרש – ביחס לשימוש בכלי פריצה וריגול. למשל – מה בדיוק המידע הפרטי והאישי שנשאב שלא כדין ממר פילבר, שהוא עד מהותי במשפט.

לא ניתן להשלים עם מצב שבו מתבצעות פעולות בלתי חוקיות, אך טיבן והיקפן מוסתר במשך שנים מההגנה ומבית המשפט שדן בהליך. במועד קרוב יוגשו לבית המשפט בקשות לשם גילוי כל הנתונים הרלוונטיים, עד למיצוי העניין.
מכל מקום, התנהלות זו של המשטרה, הטעונה ליבון ובירור עובדתי, היא נדבך נוסף המצטרף למכלול מטריד של פעולות חקירה פסולות ובלתי חוקיות שבוצעו כלפי עדים ונחקרים בהליך. כל אלה התבררו ומתבררים בבית המשפט".

סניגורם של שאול ואיריס אלוביץ׳, עו״ד ז׳ק חן מסר

״הפרקליטות מודה שנעשה שימוש לא חוקי בכלי המשחית של תכנת ריגול נגד עד המדינה המרכזי בתיק, מר שלמה פילבר וניסיון לעשות כן כנגד הגברת אלוביץ׳. מעשים לא חוקיים אלה הוסתרו לא רק מההגנה, אלא אף מבית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון שדנו בבקשות ההגנה לגילוי חומר חקירה.
מכיוון שנתון חמור זה היה בידיעת המשטרה כל העת ולא גולה להגנה וכפי שנטען גם לא לתביעה, לא ניתן לסמוך עוד על דברים ״שנמסרו״ לפרקליטות מהמשטרה בדבר הבדיקה שנערכה על ידה ובמעורבותה, כפי שמציינת התביעה בהודעתה. בכוונתנו לפנות בבקשות מתאימות לבית המשפט לצורך המשך בירור עד לחשיפה מלאה של כל מה שבקשו להסתיר מאתנו ומבית המשפט. כבר עכשיו, מתוך מה שנחשף ומודה בו הפרקליטות, שמצטרף לעוולות רבות ובלתי נתפסות שנגרמו לעדים וחשודים בתיק כפי שהתברר במשפט – ניתן לקבוע שבחקירת פרשה זו, המשטרה לא בחלה בשום דרך, אסורה ככל שתהיה, כדי לגרום להעמדם לדין של הנאשמים ויהי מה״.

עיקרי הבדיקה העצמית של הפרקליטות

שלמה פילבר

על פי טענת הפרקליטות והמשטרה

"הרוגלה הופעלה והניבה תוצרים למשך מעט יותר מיממה, מיום 15.2.18 בשעה 12:24 ועד ליום 16.2.18 בשעה 16:55 (קצת מוזר שהרוגלה הפסיקה אחרי יממה). תוצרים אלה, היינו ההודעות ותיעוד השיחות שנתקבלו כתוצאה מהפעלת המערכת בטווח זמנים זה, נבחנו על ידי מפיק סיגינט מהיחידה החוקרת, שסיווג תוצרים ספורים כרלוונטיים. בתום החקירה סווגו כלל התוצרים על ידי היחידה החוקרת כלא רלוונטיים. הבקשה לחסות את הצווים הללו ותוצריהם, בשלב הוצאת תעודת החיסיון, אושרה לאחר בחינת הפרקליטות".

בהמשך טוענת הפרקליטות כי בחינה נוספת של הדברים היא "דבקה בעמדתה" כי תוצרים אלה אכן אינם כוללים חומרי חקירה העשויים להיות רלוונטיים או נוגעים לתיק (אם כי לא מציגה שום אסמכתאות לכך).

לגבי מה שנשאב טוענת הפרקליטות כי המערכת ביצעה פעולות מסויימות נוסף על האזנת סתר לתקשורת בין מחשבים, הכוללות גם העתקה של רשימת אנשי הקשר והעתקה של מספר פריטי מידע נוספים שהיו אגורים בטלפון הסלולרי של פילבר.
פרטים אלה, מודה הפרקליטות, לא פורטו במפורש בבקשה למתן צו שהוגשה לבית המשפט (שעליו חתם כאמור נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים אהרון פרקש, שצוות שלו מנהל את משפט נתניהו).

הפרקליטות ממשיכה וטוענת כי הנתונים העודפים שמורים במסד הנתונים של המערכת שמצויה היתה ביחידה משטרתית שאינה היחידה החוקרת. מפיק האזנות הסתר, לטענת הפרקליטות, לא עיין בהם והם אף לא הועברו ליחידה החוקרת (מישהו מאמין לכך?).

איריס אלוביץ'

הוצא צו לשימוש ברוגלה, אבל לטענת הפרקליטות הצו לא מומש וממילא לא הוצאו כל חומרים.

עד נוסף בתיקי האלפים ששמו לא פורסם בהודעת הפרקליטות

הוצא צו האזנת סתר לתקשורת בין מחשבים במסגרת תיק חקירה אחר בו היה חשוד. לטענת הפרקליטות הצו לא מומש וממילא בוצע בעניינו כל שימוש במערכות טכנולוגיות.

מה שהכי משעשע בתגובה של הפרקליטות היא שהיא סומכת על הבדיקה העצמית של המשטרה שנעשתה בהכוונתה, והיא מסרבת להכניס את NSO לבדיקה עצמה, כפי שדרשו צוותי ההגנה, וכותבת שהיא דוחה הבקשה "מכל וכל".
ולמה? כי לשיטתם משטרת ישראל אינה הופכת להיות חשודה ולא נמצא כל בסיס להטיל דופי במהימנותה.

כלומר, הפרקליטות אומרת לציבור: המשטרה ואנחנו מעל לחוק, אנחנו בודקים את עצמנו, ואין אפשרות שאחרים יבדקו וגם אסור לפקפק באמינות שלנו – וזאת אחרי שהתגלה שהם עברו על החוק!

אגב, מי שהיתה בראש החותמות על התגובה המביכה של הפרקליטות היתה ליאת בן ארי. כשהיא מנסה להגן בלא הצלחה על "אמינות" המשטרה היא בעצם מנסה להגן על העבירות שלה ושל חבריה בפרקליטות.

***

***

אתמול בטוויטר ובפייסבוק של אלי
10:57 -> 12:25 -> 13:01 -> 14:28 -> 17:11 -> 17:26 -> 17:29 -> 18:00 -> 18:15 -> 20:21

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

משפט "הצוללות": העדות הכי מטלטלת עד כה

מיקי גנור פרץ בבכי כשדיבר על חקירתה של בתו והחלטתה לעזוב את הארץ. נציגי הפרקליטות צחקקו: "חוץ מלאנוס אותי, הם עשו את הכל. הם רצו את הראש של ביבי, הם היו קבלני המשנה של רביב דרוקר. או שאתה הורג את עצמך, או שאתה ממציא סיפורים"

הקליקו לתוכן »
יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »