יומן הבוקר
עו"ד אביעד ויסולי (ויקיפדיה)
עוד מאמר מצוין של עו"ד אביעד ויסולי על פרשת הריגול שנחשפת בפנינו טפח אחרי טפח. הפעם עו"ד ויסולי סוקר את כל הספינים של דו"ח ועדת מררי, שבדקה לכאורה את הפרשה ולמעשה טייחה אותה

אתמול כתבתי, במשותף עם אבי וייס, ניתוח יחסית קצר של כל הספינים בדו"ח מררי. היום אני מביא מאמר מצוין ומפורט מאוד של עו"ד אביעד ויסולי על עבודת הטיוח המרשימה של הוועדה.

***

דו"ח מררי רשלני, מסוכן, מגלה טפח ומכסה טפחיים / אביעד ויסולי

הדו"ח שפרסמה עו"ד עמית מררי, המשנה ליועמ"ש לעניינים פליליים, שעמדה בראש צוות בדיקה שהוקם לבדיקת הריגול של משטרת ישראל אחרי אזרחים תמימים באמצעות שימוש בתוכנת "פגסוס" הוא דו"ח בדיקה ראשוני רשלני, מופרך ובלתי אמין בעליל, שכל תכליתו ל"טהר" את המשטרה והפרקליטות מההאשמות הכבדות נגדם.

קריאה מקצועית ומעמיקה בדו"ח חושפת על נקלה את כשליו המרובים, עד שהלכה למעשה ערכו כקליפת השום, לכל היותר. חמור מכך – הדו"ח נועד לסכל את חקירת העבירות החמורות של המשטרה והפרקליטות בשימוש ברוגלה. ואולם, דו"ח הבדיקה מ עלה חשדות לעבירות פליליות מצד המשטרה המסוכנות פי כמה וכמה מתחקיר כלכליסט ואותן נחשוף להלן.

נתחיל בהגדרת המשימה שהוטלה על צוות הבדיקה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, וניווכח איך היא נשחקה על ידם עד דק, עד שלא נשאר ממנה כמעט דבר:

הכשל הראשון: צמצום משימת הבדיקה על למינימום

"הצוות מונה בעקבות טענות שונות שפורסמו ביחס לחריגה מהסמכויות הנתונות למשטרת ישראל בכל הנוגע להאזנות לתקשורת בין מחשבים, ובכלל זה טענות לפיהן בעת ביצוע האזנת סתר כאמור מתקבל בידי משטרת ישראל חומר החורג מהמותר על פי דין. בהמשך לפרסומים אלו, ביום 7.2.2022 פורסם כי משטרת ישראל מבצעת פעולות אקטיביות עצמאיות למעקב טכנולוגי אחר אנשים, לעיתים אף ללא קשר לחקירה מתנהלת או לברור חשדות לביצוע עבירות פליליות, וממילא מבלי שהתקבל צו שיפוטי".

בתיאוריה – משימה רצינית, יסודית ומקיפה הוטלה על צוות הבדיקה.

ואכן, הצוות עצמו מודה בחומרת ההאשמות:

"קשה להפריז בחומרתה של הפגיעה הנטענת. טענות אלה, נוגעות בליבת שלטון החוק במדינה דמוקרטית, ויש בהן כדי לערער את תחושת הביטחון האישי של כל אדם ואזרח במדינה, כמו גם את אמון הציבור במשטרת ישראל, כגוף האכיפה המרכזי במדינה, האמון על שמירה על שלטון החוק".

ואולם למעשה, הצוות צמצם את המשימה שוב ושוב ושוב עד שלא נשאר ממנה כמעט דבר: צמצום ראשון של המשימה היה לבדיקת "הטענות הנוספות" בלבד: "בהמשך לפרסומים אלו, ביום 7.2.2022 פורסם כי משטרת ישראל מבצעת פעולות אקטיביות עצמאיות למעקב טכנולוגי אחר אנשים, לעיתים אף ללא קשר לחקירה מתנהלת או לברור חשדות לביצוע עבירות פליליות, וממילא מבלי שהתקבל צו שיפוטי (להלן – הטענות הנוספות)".

משמע, הצוות לא הונחה לבדוק את הטענה המהותית "לחריגה מהסמכויות הנתונות למשטרת ישראל בכל הנוגע להאזנות לתקשורת בין מחשבים, ובכלל זה טענות לפיהן בעת ביצוע האזנת סתר כאמור מתקבל בידי משטרת ישראל חומר החורג מהמותר על פי דין." אלא אך ורק את "הטענות הנוספות" שהן עדיין חמורות ביותר. ואולם, אף "הטענות הנוספות" לא נבדקו על ידי הצוות: "נוכח האמור, הונחה צוות הבדיקה בשלב ראשון לקיים בדיקה ממוקדת ויסודית ביחס לטענות הנוספות, וזאת על פי שלושת המאפיינים שתוארו לעיל:

להלן – הצמצום השני. לא בודקים את "הטענות הנוספות" החמורות כשלעצמן, אלא רק את "שלושת המאפיינים" .

האם בדקו את שלושת המאפיינים? אפילו זה לא:

"היינו, הצוות התבקש לבחון האם בוצע ההדבקה על ידי משטרת ישראל למכשירי טלפון ניידים השייכים אל מי מבין רשימת האנשים שפורסמו, באמצעות תוכנת פגסוס שפותחה ע"י חברת NSO ללא צו שיפוטי. בשלב זה לא נדרש הצוות לבדוק את השאלות הנוספות שנדרשות לבדיקה המפורטות להלן בסעיף 18, ובכלל זה אופן מימוש צווי האזנה וחומרים שהתקבלו".

כלומר, לא בדיקה אפילו של "שלושת המאפיינים" של "הטענות הנוספות" אלא הבדיקה צומצמה על-ידי הצוות אך ורק ל-26 השמות שפורסמו ב"כלכליסט". לכאורה, המשטרה יכולה לרגל אחרי כל אזרחי המדינה ללא הפרעה, למעט אותם 26 שמות. ואולם, האם אותם 26 שמות נבדקו? אפילו זה לא, כפי שניווכח.

הכשל השני: הסתמכות מוחלטת על החשודה היחידה – המשטרה

להלן סיכום כל הבדיקה שנעשתה על ידי הצוות ה"מכובד", לדבריו:

"בסיס הליך הבדיקה:

רשימת מספרי הטלפון שנבדקה: הבדיקה נעשתה על בסיס רשימה מורחבת שגובשה על-ידי משטרת ישראל, של מספרי טלפון אשר בשימוש רשימת האנשים שהתפרסמה. יצוין כי רשימה זו נבדקה מול מספרי טלפון של מרבית האנשים ששמותיהם פורסמו, אשר אומתו על ידי צוות הבדיקה באופן בלתי אמצעי. המספרים שנבדקו אכן נכללו ברשימת מספרי הטלפון הרחבה שגיבשה המשטרה לצורך הבדיקה".

הכשל הלוגי כאן ברור – מאימתי מקיימים חקירה על סמך מידע שמתקבל מהחשוד? המשטרה, שהיא החשודה היחידה בסיפור, היא זו שסיפקה לצוות "רשימה מורחבת שגובשה על ידי משטרת ישראל, של מספרי טלפון אשר בשימוש רשימת האנשים שהתפרסמה".

ואולם, הכשל הלוגי הולך ומתרחב – מהיכן יש למשטרת ישראל רשימה של מספרי טלפון של אנשים שאינם תחת חקירה? האם משטרת ישראל היא יורשת השטאזי, והיא אוספת מידע על אנשים שאינם חשודים בדבר? האם הצוות לא שאל את המשטרה מהיכן היא שאבה את המידע הזה? הזוי.

הכשל הלוגי עוד ילך ויתרחב. נניח שלמשטרת השטאזי יש אמצעים טכנולוגיים נסתרים שכמובן איש לא בדק, באמצעותם היא יכולה לדעת בדיוק מהם כל מספרי הטלפון הסלולרי של כל אדם בישראל (וזה כמובן דורש חקירה נפרדת ורחבה בהרבה). האם היא תגלה לצוות הבדיקה את המספרים להם היא האזינה, או את אלה האחרים שלא הואזנו? התשובה והכשל ברורים.

הצוות "החרוץ" בדק את הרשימה "באופן בלתי אמצעי". כיצד? הוא התקשר לאותם אנשים ושאל אותם אם זה הטלפון שלהם. הם מודים שלא התקשרו לכולם, אלא "למרבית האנשים". נניח שהם אישרו שזה הטלפון שלהם. האם הם מסרו לצוות הבדיקה את כל מספרי הטלפון שבהם הם עשו שימוש? מובן שלא.

עד כאן הכשלים המתודיים של צוות הבדיקה ברורים כשמש, וכך גם "אמינות" בדיקתו.

הכשל השלישי: המשטרה מוחקת רשומות

בהמשך צוות מררי מודה מעצמו בכשל נוסף: " לשלמות התמונה יצוין כי המערכת מאפשרת למשתמש לבצע תחזוקה הכוללת מחיקה של רשומות." בום. המשטרה יכולה למחוק את הרשומות של הרוגלה שאינן נוחות לה. לדוגמא אותם 26 שמות. כיצד הצוות ניסה "להתגבר" על הכשל המובהק הזה?

להלן התיאור: "הצוות ביצע את הבדיקות גם למול רשומות שנמחקו על מנת לכסות גם תרחיש זה, וזאת, בין היתר, באמצעות שליפות שהחברה ייצרה, מהאזור בבסיס הנתונים הפנימי שלא ניתן למחיקה על ידי המשתמש. בדיקות מעמיקות ומקיפות אלה חייבו מספר סבבי בדיקה גם אל מול החברה והאריכו את הליך הבדיקה מעבר למתוכנן".

ראשית, הצוות מצא "רשומות שנמחקו" על ידי המשטרה. איזה חוק המשטרה מסמיך את משטרת ישראל למחוק רשומות של האזנת סתר? האם גילוי "רשומות מחוקות" לא הקפיץ את הפיוז לצוות?

מובן שלא. שהרי הם בכלל לא ביקשו לגלות את האמת. צוות הבדיקה מודה שהוא לא האמין למשטרה אשר "מוחקת רשומות", אך לא בדק לעומק מדוע נמחקו בכלל רשומות (שהרי מדובר בשיבוש מובהק של הליכי משפט). במקום לבדוק באיזה מציאות חוקית המשטרה "מוחקת רשומות", הצוות ביקש לקבל את המידע מ-NSO. לא צריך להיות גאון גדול כדי לדמיין מהם האינטרסים של החברה בעניין – זה פשוט להגן על הלקוח – המשטרה. איש לא בדק לעומק את אמינות ה"הכחשה" של הרשומות המחוקות.

הכשל הרביעי: לא צריך בכלל מספר טלפון סלולרי כדי לבצע ריגול

ואולם, הכשל הלוגי הגדול ביותר בדו"ח הבדיקה ידוע וגלוי לכל מי שמתמצא קצת בתחום, והוא מוחבא בין שורות הדוח. כל הבדיקה נעשתה במוצהר בהתייחס למספרי טלפון סלולרי בלבד. ואולם, להתקנת רוגלה בטלפון חכם בכלל לא נדרש חיבור למערכת הסלולרית או מספר טלפון אזי הגישה אליו אינה דרך המערכת במידה והטלפון מחובר ל-wifi – אז הגישה אליו אינה דרך המערכת הסלולרית שלו אלא דרך הכתובת האינטרנטית שלו (הידועה בקיצור – IP). כלומר, כל משתמש ברוגלה יכול להתחבר לטלפון חכם (ולא למחשב) ללא כל קשר או אפילו ידיעה מה המספר הסלולרי שלו.

מערכים מסוימים, אלה הנמצאים בענן, כמו תיבת הדואר האלקטרוני יכול או קבצים אישיים ותמונות בכלל לא נמצאים בטלפון. בדיקת מספרי טלפון לגביהם חסרת כל משמעות. בדו"ח ועדת מררי פוזרו רמזים לכשל הזה, אשר מעוררים בעיות חמורות בהרבה. כך, לדוגמא, בסעיף 3 לדוח

"אופן הבדיקה: הבדיקה נעשתה על ידי הצלבת כלל מספרי הטלפון והמזהים שעלו מתוך בסיס הנתונים הפנימי של המערכת, אל מול רשימת מספרי הטלפון המורחבת. ככל שלא עלו מספרי טלפון אלא מזהים אחרים, כגון מזהה כרטיס סים, ביצעה המשטרה תרגום של מזהים אלה למספרי טלפון. על חלק מהמזהים בוצעה בקרה מדגמית על ידי צוות הבדיקה".

כאן מודה הצוות כי בהרבה האזנות אין בכלל מספרי טלפון סלולרי, אלא "מזהים אחרים" ובכללם "מזהה כרטיס סים" בלבד. הצוות מודה שהמשטרה ביצעה "תרגום" של ה"סים" למספרי טלפון. עולה כאן בעיה חמורה ביותר: למשטרת השטאזי יש מאגר נתונים של כל כרטיסי הסים של כל תושבי ישראל ושיוכם למספרי טלפון סלולרי. מדובר במאגר אימתני העוקב אחרי כל אזרח במדינת ישראל.

ניהול מאגר סודי כזה על ידי משטרת ישראל הינו הפרת חוקי הגנת הפרטיות גרועים עשרות מונים מחשדות הרוגלה. לא למותר לציין כי "המשטרה" היתה "הגוף המזהה" עבור צוות הבדיקה, כאשר המשטרה עצמה היא חשודה בעבירה. ממש מלאכת חקירה רשלנית עד כדי פארסה.

מעבר לכך, קיימים גם "מזהים אחרים". מהם אותם מזהים? צוות הבדיקה אינו חושף אלא מסתיר. עוד מציין צוות הבדיקה שהוא ביצע "בקרה מדגמית" על "חלק מהמזהים". מה עם "החלק האחר" של המזהים? מדוע רק "בקרה מדגמית" אם מחפשים 26 רשומות בלבד? ברור שנעשתה כאן עבודה רשלנית וחסרת כל אמינות. מגלים טפח ומכסים טפחיים.

ואולם, בסעיף 5 לדו"ח מודה הצוות במפורש בכשל הזה:

"יודגש כי הבדיקה שבוצעה היא טכנולוגית בלבד. צוות הבדיקה לא נחשף לתכנים שהופקו מהאזנות סתר שבוצעו באמצעות המערכת. כמו כן, הצוות לא נחשף בשלב זה לזהות האנשים שבעניינם בוצעה האזנת סתר באמצעות המערכת, למעט אלה הנכללים ברשימה".

משמע, קיימות האזנות סתר המבוצעות ל"אנשים" ולא למספרי טלפון סלולרי, והצוות "לא נחשף לזהות האנשים" כלל "למעט אלה הנכללים ברשימה". ומי היה צריך לחשוף את "זהות האנשים"? משטרת ישראל. החשודה בעבירות. פאר היצירה החקירתית.

הכשל החמישי: בדיקה טכנולוגית ולא בדיקה מודיעינית

מעבר לכך, צוות מררי מודה שהוא ערך אך ורק בדיקה "טכנולוגית". לא נערכה בדיקה מודיעינית של המידע שקיים במחשבי משטרת ישראל לגבי אותם אנשים ומכאן לזיהוי מקורותיו. מרגע שצוות הבדיקה החליט (או הונחה מלמעלה) לערוך רק "בדיקה טכנולוגית" במקום בדיקה תוכנית של מערכי המידע המודיעיניים של המשטרה ביחס לאותם אנשים, הרי שהבדיקה הפכה מלאכותית וחסרת ערך.

אם היתה נערכת בדיקה מודיעינית לגבי אותם אנשים, ניתן היה לחשוף את מקורות המידע באמצעות הנדוס לאחור וכך להגיע למקור האזנות הסתר להם. ואולם, צוות הבדיקה לא ביקש לגלות את האמת, אלא להסתיר אותה ו"לזכות" את המשטרה בכל מחיר. חירטוט מוחלט.

מסקנות הבדיקה הרשלנית בדו"ח הן: "הבדיקה הטכנולוגית העלתה כי אין כל אינדיקציה לכך שמשטרת ישראל הדביקה באמצעות מערכת פגסוס שבידיה ללא צו שיפוטי, מכשיר טלפון של מי מבין רשימת האנשים שפורסמו בתקשורת. יתרה מזאת, על בסיס בדיקה שנערכה בכל המקרים בהם המידע שנשלף מהמערכת אפשר לבדוק זאת, לא נמצאה גם כל אינדיקציה לניסיונות הדבקה".

"אין אינדיקציה" משמעו כי הצוות לא מצא ראיות לעבירות החמורות כאשר כל המידע התקבל, סונן ונערך על ידי החשודה העיקרית – משטרת ישראל. גם אם היה בכך אמת (בואו, הרי לא חיפשו "אינדיקציות" ברצינות), בכל מקרה מדובר בסגירת תיק מטעם של "חוסר ראיות" ולא "חוסר אשמה".

ואולם, מהבדיקה עצמה עולות חשדות לעבירות מסוכנות בהרבה מצד המשטרה האמורות להדאיג מאד כל אזרח במדינת ישראל, מהן צוות מררי התעלם לחלוטין. ולא במקרה.

לסיכום: צוות מררי הינו "צוות כסת"ח". הדוח שפרסם מחורר יותר ממסננת, שדרך אלפי החורים שבה ברחה כל האמת, אך ממנו מתגלה קצה הקרחון של חשדות לעבירות פליליות חמורות של המשטרה פי עשרות מונים.

זו לא היתה בדיקה, זו בדיחה. על חשבוננו.

***

אתמול בטוויטר ובפייסבוק של אלי
08:42 -> 11:09 -> 13:31 -> 14:23 -> 16:34 -> 18:50 -> 21:10 -> 22:11 -> 23:17

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »