יומן הבוקר
עו"ד דנה נויפלד, עדה במשפט נתניהו (צילום: אלי ציפורי)
אתמול במשפט נתניהו נמשכה עדותה של עו"ד דנה נויפלד. להלן סיכום הדברים: 55 פעמים 'לא זוכרת', 29 פעמים 'לא יודעת', 7 פעמים 'חושבת/לא חושבת', 4 פעמים 'לא הבנתי', 2 פעמים 'אין לי מושג'. יועצת משפטית בישראל!!!

במשפט נתניהו היו אתמול שתי דרמות גדולות, בחקירתה הנגדית של עו"ד דנה נויפלד, לשעבר היועצת המשפטית של משרד התקשורת.

העדה נויפלד הודתה בעקיפין שהוסתרו מסמכים מזכים לנתניהו ממבקר המדינה, אבל מיהרה להכחיש כל קשר לזה ("הייתי בחופשת לידה"). העדה נויפלד הודתה, באי רצון מופגן, שאישור מיזוג בזק-יס אושר ע"י כל הגורמים המקצועיים הבכירים במשרד התקשורת, כולל היא עצמה.

***

עו"ד ז'ק חן טומן, באמנות, פח לעדה נויפלד

עו"ד ז'ק חן: "רוצה להגיע איתך לנושא אחר, תת פרק אחר, אנחנו זוכרים שלא הציגו לך בחקירה הראשית את הפגישה ב-19.3.2015 (בה השתתפו בכירי משרד התקשורת יחד עם רון אילון, מנכ"ל יס).
עמדת המשרד היתה שאין מניעה לאשר את הבקשה והמשרד שוקל להתנות אותה בתנאים. לא נשאלת על כך מילה אחת בחקירה הראשית. כמו כן, היתה פנייה באוגוסט 2015 של רשות ני"ע בעניין בזק-יס, זה לא דבר שגרתי ששואלים על אישור עסקאות?

נויפלד: "אפשר להגיד זה לא דבר שגרתי".

עו"ד חן:  "את זוכרת על מה הפנייה?".

נויפלד: "אתה יכול להראות לי את המסמך".

עו"ד חן: "אראה לך את המסמך. השאלה של רשות ני"ע היתה מתי התגבשה החלטת המשרד להמליץ המיזוג לאשר בלי תנאים. זוכרת מה עניתם?"

נויפלד: "לא זוכרת".

עו"ד חן: התשובה של פילבר היתה, בין היתר, "שנמסר לי שבפגישה ב-19.3 בה השתתפו אבי ברגר, ד"ר יפעת בן חי שגב, הרן לבאות ורון אילון – הובהר שהמשרד אינו רואה מניעה באישור אבל שוקל תנאים.
יש לך סיבה להסתייג מהתשובה הזו?"

נויפלד: "אין לי סיבה להסתייג. לא יודעת מי מסר לו".

עו"ד חן: "בסעיף ו' כותב פילבר שהמשרד אז לא גיבש מסמכים סופיים בנושא התנאים לאישור המיזוג, הוא משתמש במילה 'הוחלט' לגבי הסרת התנאים".

נויפלד: "היה נכון לכתוב שמומו החליט ולא הוחלט".

עו"ד חן: "את הכרת את התשובה של פילבר לרשות ני"ע?

נויפלד: "הגיוני שכן".

עו"ד חן: "כלומר, אם משהו לא היה מדוייק, היית מעירה?"

נויפלד: "לא יודעת, לא הבנתי מה שאלת?"

עו"ד חן: "את לא מתביישת להעיר הערות במסמכים?"

נויפלד: "לא זוכרת אם עברתי על המסמך".

עו"ד חן: "הרן לבאות מעביר לך את עמדת אגף הכלכלה לגבי פניית רשות ני"ע, שזה מה שפילבר כתב, כמעט אות לאות. את יכולה להשוות את המסמכים. זה מכתב שהועתק למכתב של פילבר, שאת העברת לו".

נויפלד: "האם עברתי עליו? אני לא זוכרת, לפעמים אני מעבירה לבדיקה למישהו אחר. יכול להיות שכן. יש פה דברים שחופפים למכתב של פילבר".

עו"ד חן: "בדברים שהקראתי לך זה חופף. אז כתוב ש'הוחלט' לאשר המיזוג".

נויפלד: "כן".

עו"ד חן: "כתוב על הנזקים הכלכליים שהיו נגרמים לבזק אם לא היה מתבצע המיזוג, נכון?"

נויפלד: "כן".

עו"ד חן: "זה מה שהרן כתב ופילבר פשוט העתיק?"

נויפלד: "אמרתי כן, זה מה שכתוב פה".

עו"ד חן: "יש תיקון אחד שכן נעשה, בתיקון הרישיון הוספת 'אם יידרש' במקום 'בכל עת'" (עו"ד חן תופס אותה בשקר שהיא כביכול לא עברה על המסמך).

נויפלד: "מה, איפה?"

עו"ד חן: "רואים שאת העברת לפילבר את הטיוטא. את מאשרת?".

נויפלד: "כן".

עו"ד חן: "אז את מעבירה לפילבר את התשובה של הרן לבאות. כשהגעת לחקירה התבקשת להביא איתך את כל המסמכים, נכון?".

נויפלד: "כן, הדפים שהוצאתי זה אחרי שהתבקשתי להעביר".

עו"ד חן: "ב-23.1 ביקשו במשטרה להעביר להם כל מסמך שנוגע למיזוג בזק-יס. אני מתרכז בסוגייה הזו של המסמכים של פילבר והרן. עברנו על מאות המסמכים שהדפסת, שהעברת למשטרה, אבל את קובץ המסמכים של פניית רשות ני"ע, מענה פילבר – לא מצאנו, אין את המסמכים בחומרים. אני מניח שזה בהיסח הדעת".

נויפלד: "אה… בוודאי שזה בהיסח הדעת אם זה לא שם" (נויפלד לא העבירה מסמכים מאוד חשובים להבנת תהליך אישור מיזוג בזק-יס).

עו"ד חן: "במסמך האלה מוצגים באופן סדור את תהליכי אישור העסקה. תסכימי איתי שמדובר במסמכים חשובים".

נויפלד: "אני מסכימה עם החשיבות, אני הבנתי שהפנייה למסירת מסמכים היתה לטיפול בבקשת המיזוג שהוגשה אלינו, אל משרד התקשורת" (איזה תירוץ עלוב!).

עו"ד חן: "האם את זוכרת בדיקת של מבקר המדינה בנושא התשתיות?"

נויפלד: "כן".

חן: "האם הכנתם מענה לדוח המבקר?"

נויפלד: "כן".

עו"ד חן: "אני מציג לך הודעת דואר אלקטרוני, שהסגנית שלך ברוריה מנדלסון שולחת לך ביוני 2017. יש שרשור התכתבויות בין טלי פלג (עבדה בלשכת המנכ"ל), לבין עדי קאהן (העוזרת של פילבר), ששלחה את זה אליה.
היא מציינת את המסמכים שהצגתי לך קודם, הקשורים לפניית רשות ני"ע.
האם זכור לך שהמחלקה המשפטית ביקשה להוריד את ההתייחסות הזו בתשובה לדוח המבקר?"

נויפלד: "הייתי בחופשת לידה, אני לא זוכרת למה זה מתייחס, אני לא יודעת ואני לא יודעת למה הכוונה, אני מצטערת".

עו"ד חן: "דבר ראשון, המסמכים מעידים שסוגיית המיזוג נדונה לפני פילבר. דבר שני זה המסמכים שראינו אותם, מסמכים חשובים. האם העובדה שביקשתם להוריד…"

נויפלד (בלחץ): "אמרתי שאני לא זוכרת את המייל הזה".

השופט בר עם: "איך לא מציגים מסמכים למבקר המדינה?".

נויפלד: "אין לי מושג".

 השופט בר עם: "יש לך אולי סיבה למה שקרה?"

נויפלד: "לא יודעת, אין לי מושג".

עו"ד חן:  "המסמכים הועברו אלייך ע"י סגניתך, יש לי בסיס להניח שהיא העבירה לך את המסמכים להתייחסותך".

נויפלד: "אני לא יודעת על מה אתה שואל".

עו"ד חן: "יש לנו בסיס להניח שברוריה מנדלסון פונה אלייך משום שאת טיפלת בזה?"

נויפלד: "אני לא חושבת שאפשר להניח את זה".

מיזוג בזק-יס אושר ע"י כל הגורמים, כולל העדה עצמה

הדבר הדרמטי השני היה אישור מיזוג בזק-יס שנויפלד אישרה שנעשה כדת וכדין ואושר ע"י כל גורמי המקצוע הבכירים במשרד התקשורת.

עו"ד חן: "ב-17.6 עדי קופלוביץ' מאגף כלכלה מעביר לעדי קאהן גונן (העוזרת של פילבר) מסמך טיוטת נייר העמדה בנוגע למיזוג וכותב "טרם קיבלנו הערות לשכה משפטית"; מדובר בתנאים לאישור מיזוג בזק-יס, זה נייר עמדה שהכין הרן לבאות".

נויפלד: "כן".

עו"ד חן: "וזה צריך לעבור לשכה משפטית?"

נויפלד: "כן".

עו"ד חן: "זו טיוטא, זו לא עמדה רשמית, נכון?"

נויפלד: "נכון".

עו"ד חן: "זה שנה אחרי הבקשה של יס לאשר את המיזוג, אנחנו עדיין בדחיפות עסקית מבחינת בזק. האם בפגישה ב-19.3 עלה נושא החשיבות והדחיפות?

נויפלד: "דחיפות וחשיבות זה לא אותו דבר, זוכרת את החשיבות".

עו"ד חן: "את זוכרת שרון אילון פנה לאמיר ברקן, כלכלן חבר שלו במשרד ראש הממשלה, ברקן פנה להראל לוקר מנכ"ל משרד הממשלה, שפנה לאבי ברגר – את העדת על כך שהוא כעס עליכם למה אתם מתעכבים. האם יכולת להבין שזה כן דחוף ברבעון הראשון של 2015".

נויפלד: "בשיחה של הראל לוקר הוא סיפר על ההתמשכות של ההליכים. לא הבנתי מה זה דחוף" (תשובה מגוחכת).

עו"ד חן: "ואז ב-17 ליוני, בשעות אחרי הצהריים, מימון שמילה, סמנכ"ל במשרד התקשורת, שולח לך מייל עם העתקים לפילבר, ללבאות, לקאהן. והוא כותב: "דנה שלום, המועד האחרון הנדרש להחתמת השר על אישור המיזוג, ככל שיחליט לאשר, הינו יום רביעי הבא ב-24.6. הרן הכין טיוטת מסמך הכוללת תנאים רלוונטיים למשרד ובתחום הטלקום כתוספת לתנאים שהוגדרו עי הרשות להגבלים עסקיים, שנכון להגדירם במסמך האישור.
במקביל, החלה עבודה של חברה כלכלית שתייעץ למועצה בתחום המשמעויות על השידורים, והכוונה שביום שלישי הבא ה-23.6 יוצגו המשמעויות לאישור המועצה, כך שניתן יהיה היה להציג לשר המשמעויות ע"פ הצורך בהיוועצות עם המועצה.
להבנתי, הכיוון הינו לאשר הבקשה בכפוף למגבלות תנאים מסויימים. להתקדם לעמוד בלו"ז, נכון יהיה להכין טיוטת מסמך עוד השבוע וזאת עקב היעדרותם הצפויה של שלמה והרן בשבוע הבא". זה טריוויאלי?"

נויפלד: "לא יודעת מה זה טריוויאלי. זה לוח הזמנים".

עו"ד חן: "הבקשה היתה שלושה חודשים לפני, זה לא שזה נפל מהשמיים ב-17.6".

עו"ד וולקן (מתרתחת ומתנגדת): "התשתית היא אחרת, זו לא ההצגה הנכונה. אתה יכול להגיד היה רצון, העובדות הן הפוכות".

עו"ד חן: "בחודש מרץ ניתן מכתב ההתנעה שמבקש מיפעת בן חי שגב לכנס את המועצה לכבלים וללוויין".

נויפלד: "כן".

עו"ד חן: "בעקבות זאת פונה ב-16.4 יפעת בן חי שגב ואומרת לשר התקשורת: הנחיתי את המועצה לטפל בהקדם בבקשה וקבעתי לכך רמת תעדוף גבוהה. בן חי שגב כותבת בנוסף כי חרף מאמצי הרבים לקידום העסקת יועץ כלכלי מתאים לביצוע בדיקה כאמור, הנושא מעוכב מטעמים תקציביים.
שורה תחתונה, נושא כינוס המועצה הוא לא הפתעה, כיוון שאת ניסחת את מכתב ההתנעה ויש התייחסות של בן חי שגב שנותנת לזה רמת תעדוף גבוהה. לכן, כינוס המועצה זו לא הפתעה. תסכימי איתי?".

עו"ד וולקן: (שוב מתנגדת לאופן הצגת השאלה).

עו"ד חן: "את אומרת שנתנו לך שבוע להוציא את מכתב האישום, משום שהעובדה אצל הרן התעכבה. תגובתך?"

עו"ד וולקן: (שוב מתנגדת)

השופטת: שהעדה תענה.

(העדה נויפלד מתלחששת בינתיים עם וולקן) עו"ד בן צור אומר: "אני רואה את המבטים"

נויפלד: "אני יכולה לבקש את המזכר של ה-23.6?".

עו"ד חן: "כשנותנים לשר (נתניהו) את המסמך, היועצת המשפטית מסבירה לו את המשמעויות. ועכשיו לשאלתי, בחודש מרץ יש מכתב של בן חי שגב והיא מדברת על תעדוף ועל בעיות תקצוב, הנושא לא חדש עבורכם?"

נויפלד: "הנושא לא חדש".

עו"ד חן: "את לא יכולת לקדם את הבחינה המשפטית עד שלא קיבלת את מסמך התנאים של הרן שהועבר ב-17.6?"

נויפלד:  "אפשר היה תיאורטית לכתוב בקשה אבל יותר נכון לחכות".

עו"ד חן: "זו בדיוק הבעיה, את אמרת שנתנו לך שבוע, זה אמנם נכון, אבל הנושא הבקשה עלה שנה קודם, וההודעה וזה מקבל תעדוף באפריל, עד כאן אני מדייק".

נויפלד: "אתה מדייק".

עו"ד חן: "אני מדבר על נתון אובייקטיבי, שאת לא יכולה להעביר הערות על טיוטא שעוברת ב-17.6".

נויפלד: "אני לא יודעת אם זה עבר ב-17.6, אולי לא אליי, לא זוכרת. תיאורטית היה אפשר להתחיל לכתוב חוות דעת".

עו"ד חן: "הלאה, ב-18.6, יום אחרי, הרן לבאות מתלונן על הזמן. כותב שאם יש תנאים צריך שימוע אבל אין זמן לשימוע, שמילה עונה לו להרן בתמיהה שהוא לא מכיר חובת שימוע כדי להציג תנאים.".

נויפלד: "אני לא יודעת לענות על משהו שעוד לא קיבלתי".

עו"ד חן: "שמילה כותב שאם דנה יודעת, אני מניח שהיא יודעת".

נויפלד: "לא זוכרת".

עו"ד חן: "בואי נתקדם, חוץ מההתכתבות הזו, לא מוצאים בחומר החקירה שלך עמדה כלשהי שלך על שימוע. מכירה כזו?"

נויפלד: "אני לא זוכרת. יכול להיות ששאלו אותי בעל פה".

עו"ד חן: "בואי נראה רגע ב-18.6 – את כותבת "להבנתי משיחה עם הרן הוא יורד מכוונתו לכלול תנאים באישור". אלה הדברים שכתבת, מזכיר לך?".

נויפלד: כן, היתה לי שיחה עם הרן. היתה לו ישיבה עם מומו (פילבר), למיטב זכרוני, הרן הציב לו את התנאים, לא זוכרת את השיחה, אני חושבת, שמומו לא רצה להכניס תנאים, והרן החליט לרדת מהתנאים. הכוונה שלי שהוא לא רצה לריב על זה".

עו"ד חן: "קודם כל, אין זכר לכך בחקירות שלך. גם הרן לבאות נחקר במשטרה וברשות ני"ע, ומדברים על הורדת התנאים, זה שמלכתחילה לא היו תנאים מתאימים. הוא מדבר על תנאים טקטיים, אני מניח שהוא מקובל עלייך. כך הוא אומר בחקירה שלו, יש לך זיכרון שיכול לשלול את מה שהרן אמר".

נויפלד: "אין לי, לא יודעת, זה מה שהוא אמר, אז מה שהוא אמר".

עו"ד חן: "את בדעה אחרת? אני ציטטתי במדוייק את הרן לבאות מחקירותיו והוא עומד מאחורי זה והם מדוייקים. האם לך יש עמדה מקצועית סותרת?"

נויפלד: "אין לי עמדה מקצועית סותרת".

עו"ד חן: "תודה רבה. מפנה אותך להודעה שלך במשטרה, אמרת שאין לכאורה קשר ישיר בין השוק הסיטונאי לבין אישור המיזוג, ועניין התנאים הוא במנדט של הרן לבאות. אלו דברים נכונים מה שאמרת?"

נויפלד: "כן".

עו"ד חן: "את מסכימה עם זה?" (לפני זה אמרה נויפלד בחקירתה הנגדית שיש קשר בין הדברים).

נויפלד: "שוב, אמרתי את כמה פעמים שמי שהוביל את זה היה הרן. לכאורה יש קשר בין השוק הסיטונאי לבין המיזוג. זה לא אני מחליטה, היו קשר בין הדברים. אני לא רואה סתירה".

עו"ד חן: "את אומרת שלכאורה אין קשר".

נויפלד: "מבחינה משפטית אין מניעה שזה יהיה ושזה לא יהיה" (הכוונה לתנאים).

עו"ד חן: "כלומר, זו העמדה המקצועית, אין בעיה עם זה".

נויפלד: "אין מניעה משפטית".

השופט בר-עם: "אמרת שאין קשר".

נויפלד: "אמרתי שיש קשר במציאות אבל אין מניעה משפטית לא לקשור זאת".

עו"ד חן: "כלומר, בעקבות השיחה הזו עם הרן, אז מבחינתך אין מניעה משפטית".

נויפלד: "נכון".

עו"ד חן: "האם את זוכרת שהעמדה המדוייקת של הרן היתה שהיות שמשרד התקשורת לא הכריע בנחיצות התנאים, יש לו מנדט להחליט גם אחרי האישור, זוכרת?".

נויפלד: "כן".

עו"ד חן: "ב-23.6, שירדו התנאים בידיעתך, את מעבירה לנתניהו את ההמלצה לאשר המיזוג ללא תנאים. ויש מקום לחתימה של מר נתניהו. את מתארת מכתב מלווה של המחלקה המשפטית".

נויפלד: "נכון".

עו"ד חן: "בחקירה הראשית הציגו לך את סעיף 17, על זה נשאלת, הדגשת שמדובר בעמדה משפטית".

נויפלד: (מהנהנת)

עו"ד חן: "מה התשובה שלך, את מנידה את הראש, תגידי כן".

נויפלד: "כן".

עו"ד חן: "את כותבת, סמנכ"ל בכיר ברישוי (חיים גרון ז"ל), הסמנכ"ל נתי שוברט, הסמנכ"ל מימון שמילה, הסמנכ"ל הרן לבאות – מבחינתם אין מניעה לאשר את הבקשה. כלל גורמי המקצוע הבכירים סומכים את ידם על המלצת המועצה, כולם. נכון?"

נויפלד: "אני לא יודעת אם הם סומכים את ידם על המועצה, הם אומרים שאין מניעה".

עו"ד חן: "את מציגה את זה לנתניהו, אין מניעה מבחינתך, אין מניעה מבחינת גורמי המקצוע, ויש גם המלצה של המועצה. נכון?"

נויפלד: "נכון".

עו"ד חן: "זה גם נדיר מאוד לא לאשר, נכון?"

נויפלד: "נכון".

העדה מתחמקת

נושא מהותי נוסף: נויפלד לא הצליחה להסביר למה משרד התקשורת והיא מרחו את בזק ויס במשך חודשים ארוכים; וגם: איך נעלם הדיון על אישור המיזוג לפני מינוי פילבר.

אלו האמירות המתחמקות של העדה נויפלד בעניין 'המריחה' בתשובה לשאלותיו של עו"ד חן:

 • האם שיקול של דחיפות זה עניין מקצועי ולגיטימי? "כן, זה שיקול לגטימי, לוקחים את זה בחשבון".
 • למה אישרתם להוט במהירות בקשה מסויימת? "זה תלוי מה מהות הבקשה".
 • ברגר פונה אלייך שתפני לבזק שתגיש את הבקשה במקומה של יס? "אני לא זוכרת את הנושא הספציפי הזה, לא זוכרת. אני לא זוכרת דיון בשאלה האם בזק צריכה להגיש את הבקשה".
 • לא מצאנו שום המלצה שלך בחומרי החקירה בעניין הפנייה לבזק? "לא זוכרת".
 • ברגר פונה אלייך שבועיים לאחר מכן וכותב לך שהצעד הראשון זה לקבל הכוונת מדיניות לאיזה כיוון הולכים, אשמח אם תוסיפי את הגדרת התהליך? "אני חושבת שעניתי למייל הזה".
 • אין בחומר שום עדות לטיפול שלך בנושא הזה? "אני חושבת… זה מייל שאני לא מכותבת לו. לא זוכרת על טיפול".
 • רואים בחומר שדובר על לוח זמנים, האם ברגר העביר לך לוח זמנים? "מהזיכרון, זה לא מופיע במייל הזה".
 • לא מצאנו בחומר החקירה שום דבר על לוח זמנים, את יכולה להגיד משהו אחר? "אני מאוד נזהרת, אני זוכרת שדיברנו על זה. היה דיון בשאלת לוח הזמנים בגלל בעיית כוח האדם, אני זוכרת שהרן לבאות הציג את הקושי לעבוד על הכל במקביל. אני זוכרת, לא יודעת אם במיילים, או בעל פה, שהוא אמר שהוא לא יגיע לזה בתקופה הקרובה" (הכוונה לטיפול בבקשת מיזוג בזק-יס).
 • בחקירה שאלו אותך על לוח הזמנים, למה זה לא התקדם? "לא זוכרת".
 • אין תיעוד בכתב למה שאת אומרת על בעיית כוח אדם, בכל מקרה לא כתבתם ליס שיש לכם בעיה בכח אדם? "לא יודעת להסביר למה זה לא נעשה. יש דרך אחרת להסתכל על זה. זה לא כמו שאזרח פונה למשרד ממשלתי, אנחנו בקשר תדיר עם הגורמים המפוקחים".
 • במשטרה אמרת שהרן לבאות טיפל בנושא, זאת אומרת שאצלך לא היה טיפול? "כן".
 • הסגנית שלך ברוריה מנדלסון אמרה שהבקשה היתה "רדומה", מסכימה? "לא בטוח שהייתי משתמשת במילה 'רדומה'".
 • את מסכימה שהבקשה לא טופלה? "כן".
 • ברגר בחקירתו הראשית מפיל את התיק עלייך, הוא אמור שאת אמורה להשיג את כל חוות הדעת מכולם, לבדוק אם יש התנגדויות? "העבודה המרכזית, מבלי להפחית את העבודה שלנו, היתה של המחלקה הכלכלית. אנחנו עושים את העבודה רק שאנחנו יודעים את הכיוון".
 • ברגר אומר שכל תהליך הבדיקה המקדמית זו את, האם התיאור הזה נכון? "כן. אני לא זוכרת את כל השיחות שהתקיימו, היה צורך בבדיקה מקדמית לאן הולכים וזה באחרות הרן לבאות".
 • את אמרת בחקירתך שאתם בוחנים עמידה בהוראות החוק ורישיון ויש עניין של בעלויות צולבות. האם הפעולות האלה צריכות לחכות גם להרן לבאות? "תיאורטית היה אפשר לעשות זאת במקביל, אבל אין טעם היה לשלוח שאלות השלמה, כיוון שלא ידענו את הכיוון. אני לא אגיד שזה לא נעשה באופן כללי במקביל, לפעמים עושים זאת".
 • היתה הנחיה לא לטפל במיזוג בזק יס בעקבות הבחירות של 2015 וחילופי השר? "לא זוכרת דבר כזה".
 • כיועצת משפטית של משרד התקשורת, אם היתה החלטה כזו, לא נכון היה להודיע לחברת יס שפנתה כבר ביולי 2014 עם בקשת המיזוג. הם זה ראוי? "בתקופת בחירות באופן כללי יש נושאים שמחכים, לא זכור לי שאנחנו מודיעים בכל נושא ונושא".
 • השופט בר-עם: אבל יש גורם שמחכה חודשים אז צריך להגיש משהו? "לא זוכרת".
 • חן: השאלה אם זה ראוי לא להשיב, שואל אותך כיועצת משפטית? "אני יכולה להגיד שיש הרבה בקשות שזמן הבחינה שלהם נמשכת זמן רב. ולא תמיד יוצאים מכתבים על משך זמן הטיפול, יש קשר שוטף עם המפוקחים. אנחנו לא נהגנו להוציא תשובות לגבי כל פנייה שהגיעה".
 • את זוכרת פגישה ב-19.3.2015 בנושא המיזוג עם לבאות, ברגר, את, יפעת בן חגי שגב? "זוכרת שהיתה ישיבה, זוכרת אותה, לא זוכרת בדיוק" (הפגישה הזו למעשה הועלמה ע"י הפרקליטות).
 • האם את זוכרת שלא קידמת את הבקשה מחמת תעדוף, זה לא עושה שכל עם כל הכבוד, אלא מחמת רעיון שהיה לשר ארדן ולברגר לכרוך את הבקשה בשיתוף פעולה של בזק בנושא יישום השוק הסיטונאי, ולכן אתם הרדמתם את הבקשה, כי חשבתם שבזק תוקעת מקלות בגלגלים של השוק הסיטונאי? "לא הבנתי את השאלה".
 • השאלה פשוטה: לא קידמתם הבקשה בגלל הכריכה? "להגיד שהיתה החלטה? היה קשר במציאות. היתה התנגדות מאוד עזה לרפורמה, זה משתלב בלוחות זמנים. היה קשר בין הדברים".
 • השופטים לוחצים את נויפלד לענות אם היתה כריכה? "אני לא זוכרת שמישהו אמר לי, לא זוכרת הנחייה כזו".
 • את אומרת שבמציאות יש יסוד לאמירה שהיה ניסיון לכרוך? "אני לא חושבת שזה מדוייק, יש קשר בין יישום השוק הסיטונאי לשאלת התנאים".
 • השופט בר עם: אם היתה החלטה כזו, מפורשת או משתמעת, האם היא סבירה במציאות הקיימת? "בהיבט המשפטי יש קשר בין הדברים, יש הצדקה לכרוך מבחינה מהותית וזו גם ההנחיה שקיבלתי. מבחינה משפטית אפשר לקבוע תנאים שכאלה".
 • חן: האם לא טיפלתם בבקשה כי הייתם לקשור את זה לשוק הסיטונאי, כן או לא? "אני אענה כמו שאני מבינה, שיש קשר".
 • אולי תסכימי עם עצמך, כי בחקירה אמרת שאנחנו ניסינו לקשור את זה בזמנו לשוק הסיטונאי? "אני מאשרת את הדברים".
 • השופטים: האם הכריכה או הקשר הזה יצרה עיכוב? "כעובדה היה קשר, כעובדה זה נמשך זמן, זה הזמן שלקח, לא יודעת לענות".
 • ברבעון הראשון של 2015 התקיימה שיחה עם גורמים במשרד ראש הממשלה, הכלכלן אמיר ברקן והמנכ"ל הראל לוקר איתך, עם לבאות וברגר. האם את יודעת שרון אילון פנה לחבר שלו אמיר ברקן כי לא קיבל תשובות ולוקר פנה לברגר? "לא יודעת, לא זוכרת את פרטי השיחה".
 • חוזר איתך לפגישה של ה-19.3 שכלל לא נחקרת עליה. דיון בבקשה למיזוג, המטרה היתה לעשות רי-סטרט לטיפול בבקשה? "זוכרת שהיתה פגישה, לא זוכרת את הפרטים".
 • האם את זוכרת שהעמדה המקצועית בדיון שאין בעיה לאישור המיזוג, אך שוקלים להתנותו בתנאים נוספים? "אני לא זוכרת".
 • חמישה ימים אחרי הפגישה, סגניתך ברוריה מנדלסון מנסחת טיוטת מכתב, היא מעבירה את הטיוטה של מכתב ההתנעה של המיזוג, הפניה של השר למועצת הכבלים והלוויין. אין בחומר שאת הבאת לרשות ני"ע או למשטרה את הטיוטה שמנדלסון ניסחה. למה לא העברת? "לא יודעת, זה המון מסמכים".
 • אנחנו רואים שהמכתב שיפעת בן חי שגב ביקשה ושנוסח ע"י מנדלסון הועבר על ידך לאבי ברגר, שענה לך שאין לו הערות. הועבר מסמך ההתנעה לשר התקשורת נתניהו לחתימתו שפעם ראשונה היה מעורב בהליך? "זה תיאור נכון של התהליך".
 • הרן לבאות דיבר על תנאים טקטיים, מה זה? "לא יודעת מה זה אומר. לא מכירה את זה".

***

אתמול בטוויטר ובפייסבוק של אלי
08:06 -> 08:15 -> 13:14 -> 13:54 -> 14:35 -> 16:15 -> 17:07 -> 20:40 -> 22:05 -> 23:39

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

משפט "הצוללות": העדות הכי מטלטלת עד כה

מיקי גנור פרץ בבכי כשדיבר על חקירתה של בתו והחלטתה לעזוב את הארץ. נציגי הפרקליטות צחקקו: "חוץ מלאנוס אותי, הם עשו את הכל. הם רצו את הראש של ביבי, הם היו קבלני המשנה של רביב דרוקר. או שאתה הורג את עצמך, או שאתה ממציא סיפורים"

הקליקו לתוכן »
יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »